Малко преди края на зимата настъпва подходящия срок за резитба на овощните дръвчета и различни ягодоплодни храсти. Точно това е времето, защото дръвчетата, макар и преминали през дълбокия покой, все още са в състояние на принудителен покой. Процесите на пробуждане и развитие все още не са настъпили и можем да ги режем, без да им причиним щети. С тази овощарска практика трябва да приключим веднага, щом започнве набъбването на пъпките. В табличката са посечени оптималните месеци, през които различните овощни видове могат да се режат.

 

ОПТИМАЛНО ВРЕМЕ ЗА РЕЗИТБА НА ПЛОДНИ ДРЪВЧЕТА И ХРАСТИ

 

 

 

ОВОЩЕН ВИД

МЕСЕЦИ

I II III IV V VI VII VIII IV
ябълка   Х Х         Х  
круша   Х Х         Х  
слива   Х Х            
вишна   Х Х            
малина             Х Х  
къпина     Х Х          
Цариградско грозде     Х           Х
Френско грозде     Х           Х
лозя     Х       Х Х  

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

След встъпване в плододаване успоредно с резитбата за просветляване на короните се прилага и ежегодна резитбаза обновяване на плододаващата дървесина и за поддържане на растежа. Резитбата за плододаване обикновено започва след 3-та година и трябва да се съобразява с особеностите в растежа и плододаването на отделните сортове. В зависимост от начина на растеж и характера на плододаването си ябълковите сортове може да се подредят в четири основни групи. При сортовете от типа «спър» плододаването е предимно върху къси 2-3-годишни клонки, което означава, че едногодишната дървесина не бива да се отстранява до достигне на тази възраст. При прилагането на неправилна резитба спъровите сортове, както и ренетите, много лесно преминават към алтернативно плододаване (през година). При третата група сортове, тази на Златната превъзходна, може да се извършва и по-силна резитба, понеже дърветата плододават върху едногодишни леторасти. Четвъртата група - на Грени смит, плододаването е предимно в периферните части на короната и пак е върху едногодишна дървесина. Широко разпространения сорт Златна превъзходна образува прирасти от почти всички пъпки, но се развиват главно къси клончета, завършващи с цветни пъпки. Характерно за сорта Джонатан е интензивното плододаване на едногодишна дървесина. Джонаголд формира увиснали плододаващи клонки, а цветовете се образуват на къси и дълги клончета. Специфичното за тези сортове е залагането на плодни пъпки и върху едногодишни дървесни клончета. По-силно прореждане на плододаващата дървесина е необходимо в годините, в които са заложени прекалено много цветни пъпки, с чието изхранване дървото трудно би се справило. Преди да се започне резитбата дървото трябва да се огледа щателно, да се направи преценка на гъстотата и сила на развитие на едногодишният прираст във връхната и основната част на короната, и едва след това да се пристъпи към прореждане и подмладяване на плододаващата дървесина. Необходимо е резитбата на   торбестите клонки, които са разклонени да се извършва така, че да остават по три плодни пъпки. Резитба на поединично разположените непосредствено върху осите къси клонки не се прави, докато на средно дългите (12-15 см) плодни клонки се извършва съкращаване, в случаите, в които от по-ниско разположените им пъпки са израснали къси клонки. Дългите плодни клонки с по-силен растеж (над 15 см) се съкращават над три пъпки. Прекалено силно растящите дървесни клонки и лакомците се премахват, при условие, че не е необходимо да се направи замяна на засъхващи разклонения. В случай, че е нужно гарниране с плододаваща дървесина се извършва съкращавана над пръстен. Умерено растящите дървесни клонки се прореждат, като се спазва условието за техния наклон или се прави съкращаване над пръстен, над една или две - три пъпк в зависимост от растежната сила на сорта. С тези резитбени операции се цели умерен брой плодни пъпки с преобладаване на по-младата плододаваща дървесина.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Известно е, че ябълката е овощен вид, който не може да бъде отглеждан успешно без резитба. Плодове с най-високо качество се получават основно от по-младата плододаваща дървесина (до тригодишна възраст). Поради тази причина са необходими редовни ежегодни резитби за обновяване на плододаващата дървесина - чрез резитбата се извършва прореждане или пълно премахване на по-старата плододаваща дървесина. Без прилагането на резитба както в млада възраст, така и през плододаващия период, дърветата започват да дават плодове относително по-рано, но сгъстяват прекомерно короните си, а плодовете са дребни и недостатъчно оцветени. Такива дървета лесно преминават към нередовно (алтернативно) плододаване. Влошения светлинен режим води до бързо отслабване на растежа и плодните клонки във вътрешните части на короната засъхват по-рано, в резултат на което скелетните клони се оголват, а растежът и плододаването се изнасят по периферните части на короната. По този начин отглеждането на такива дървета става икономически неизгодно. Ако резитбата за формиране не се извърши през първите три години по-нататък ще трябва да се реже много дървесина, а количеството на набраните плодове ще бъде малко.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

В питомниците се извършва редовно резитба на стъблото при премахване частта от подложката над присадената пъпка, за да се развива присадникът. Също редовно при формиране на короната на младите овощни дръвчета стъблото се съкращава на височина, на която се желае от пъпките под отреза да се развият първите скелетни клони.

В редки случаи се практикува много силна резитба на стъблото на овощни дървета в насажденията. За да е успешна, тя се практикува само при млади овощни дървета в следните случаи:

- когато е имало извънредно силни студове и някои дървета са измръзнали, като е останала здрава долната част на стъблото, понеже е била покрита със сняг;

-когато зайци са изгризали широка част от кората или при друга голяма повреда (резитбата и в двата случая обикновено трябва да бъде следвана от присаждане на калем и добро замазване с овощарски мехлем);

- когато от някоя спяща пъпка на стъблото е израснал лакомец - тогава при дървета с напълно засъхнала или повредена корона стъблото се реже над лакомеца, като той се използва за създаване на нова корона.

Резитба на стъблото се извършва в едни случаи и при присаждане (или преприсаждане) на калем на млади овощни дървета.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

По растежа и плододаването, по листните и плодните пъпки, по различните видове клончета и тяхното развитие, включително и по торбестите и сложните (разклонените) плодни клонки, крушата и ябълката много си приличат. Повечето от крушовите сортове обаче имат по-добра пробудимост на пъпките, но по-слаба разклоняемост, поради което, общо взето, крушите образуват по-редки, по-светли корони в сравнение с ябълките.

Централният клон (водачът) при крушата е по-добре развит. Скелетните клони са му по-добре подчинени и короната обикновено има по-пирамидален и по-строен вид, отколкото при ябълката.

При крушата е по-добре изразена и подчинеността на скелетните разклонения от различните разреди,  в сравнение с ябълката. Разклоненията и скелетните клони при крушата се покриват по-добре с обрастващи клонки, чиито разклонения са и по-приближени до скелетните оси, отколкото при ябълката.

Короната на силно растящите крушови дървета се формира обикновено по етажните системи. Може да бъде формирана и по безетажни системи.

При повечето крушови сортове короната е малко по-остро конусовидна в сравнение с ябълковите дървета. При резитбата за формиране на короната на крушовите дървета водачът се оставя да надвишава малко повече скелетните клони, отколкото водачът при ябълковите дървета. Така подчинеността на скелетните клони по отношение на водача при крушата е по-добре изразена, отколкото при ябълката. Може обаче и приформирането на короната на крушата да се спазят същите съотношения на дължините на водача, скелетните клони и скелетните разклонения, както при ябълката. Чрез резитбата на крушите трябва да се повиши разклоняемостта при повечето от крушовите сортове, за да се подберат необходимите скелетни разклонения, както и за да се предизвика развитието на по-силна обрастваща дървесина за надебеляване и плододаване. Съкращаванията на продължителите на скелетните клони и разклонения трябва да бъдат умерени, за да не се предизвиква прекомерно разклоняване и сгъстяване на короната от голям брой излишни силни разклонения. Продължителите на скелетните клони и разклонения по време на формиране на короната се съкращават обикновено с около 1/5 до 1/4 от дължината им, а някои от тях се съкращават по-малко или никак.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Събота, 26 Януари 2019 19:16

Резитба на круша

При резитбата на възрастните крушови дървета редовно се извършва прореждане на короната и периодично съкращаване за леко подмладяване на скелетните клони и разклонения, а така също и съкращаване за подмладяване на обрастващите клонки. Възрастните дървета на голям брой от крушовите сортове образуват прекомерно много разклонени обрастващи клонки с много голям брой застарели, засъхващи или със слаб растеж и слабо продуктивни къси клонки. Необходимо е една част от обрастващите клонки, а именно най-слабите и засъхващите да бъдат премахнати, а останалите да бъдат силно съкратени за подмладяване. Най-добре е по-възможност поне през година или най-малко на 3-4 години веднъж да се прави такава подробна (детайлна) резитба на възрастните крушови дървета. Особено необходимо е тя да се прави по-редовно (ежегодно или през година) при сортове, които образуват прекомерно много разклонени обрастващи клонки, като Зимна деканка, Пас Красан и др.

През втората половина или към края на периода на намаляващото плододаване се извършва резитба на крушата за подмладяване на короната. Крушата реагира добре на резитбата за подмладяване и при добри грижи (отначало главно за прореждане) тя възстановява бързо короната си и започва отново да дава добри добиви.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Освен резитбени операции, целите на овощаря могат да се постигат и чрез прилагането на допълнителни операции, наречени помощни. Те могат да се прилагат както едновременно с резитбените операции, така и самостоятелно.

Кои са тези помощни операции?

-         изменяне положението на леторастите и клонките – изправяне, навеждане и превиване. От това зависи пробудимостта на пъпките и силата на растежа;

-         напречни нарези под и над пъпка – за отслабване или засилване на растежа;

-         надлъжни нарези – за надебеляване на стеблото;

-         пръстенуване на клонките – за ускоряване на цветообразуването и наедряване на плодовете;

     -   прореждане на плодовете – за нормиране на плододаването, качествени    плодове и предотвратява алтернативното плододаване

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

С тази операция се отстраняват изцяло излишните леторасти, клонки, скелетни клони и разклонения и обрастващи клонки. Прореждане може да се прави както през покоя на дръвчетата, така и през вегетацията. Целта е светлината и въздуха да имат свободен достъп до всички надземни органи на дървото. При редовно прореждане се получава рехава корона с добре развити скелетни части, равномерно обраснали с плододаваща дървесина.

Прореждането се постига чрез следните операции:

-         резитба на излишни скелетни клони и скелетни разклонения, за да се просветли короната;

-         резитба на излишни клонки при формиране на короната и обрастващата дървесина;

-         резитба на вдървесинели леторасти;

-         филизене на невдървесинели леторасти;

-         ослепяване (оронване) на пъпки, от които не бива да израснат леторасти.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

При тази операция с резитбата се премахват връхни части на скелетни клони, скелетни разклонения, обрастващи клонки и клончета или се пензират (премахва се връхната пъпка или недоразвитите листа на върха) върховете на невдървесинените части. Под влияние на съкращаването се възбуждат към растеж и образуват силни клонки пъпките, разположени близо до отреза. При системно съкращаване на клонките през младенческа възраст се получават компактни и силно сгъстени корони.

Съкращаването на обрастващи клонки с отслабнал растеж през периода на плододаване усилва растежа и подорбява плододаването.

Съкращаването може да бъде:

-         слабо – когато се отрязва 1/5 до ¼ от дължината на клонките;

-         умерено – при отстраняване на 1/3 от клонките;

-         силно – когатно се премахва до ½ от дължината на клонките.

Съкращаване се прилагат главно в следните случаи:

-         при съкращаване на летораста – присадник в разсадника или в градината за формиране на короната и стеблото.;

-         при съкращаване на скелетни клони - за уравновесяване или за израстване на подходящо скелетно разклонение;

-         при съкращаване на водача в мястото за формиране на втори етаж;

-         при съкращаване на обрастващи клонки за подмладяване;

-         при пензиране и при резитба на зелено.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Събота, 26 Януари 2019 19:07

Зимната резитба продължава

Резитбата при овощните дървета е основно агротехническо мероприятие и има многостранно влияние върху цялостното развитие на дървото. Резитбата оптимизира листната повърхност, светлинния режим в короната, водния и хранителен режим.

Резитбата бива: за формиране на короната; за плододаване и за подмладяване, а според сроковете на извършване е зимна и лятна.

. Зимна резитба може да започне веднага след листопада ипродължава докато плодните пъпки и дървото са в състояние на принудителен покой.

Ако отглеждате различни видове овощни дърветатрябва да започнете резитбата от по-студоустойчивите – ябълка, круша, слива, продължавате с череша, вишна, дюля. Прасковите режете последна в края на зимата, след като проверите и отчетете процента на повредени от студовете плодни пъпки, с оглед оптимално натоварване на дърветата с плодове.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 20

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта