За кои точно площи ще се дават субсидии Избрана

Проект на наредба за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане публикува земеделското министерство. Общественото обсъждане ще продължи до 11 март т.г.

Предложеният проект на наредба ще смени Наредба № 2 от 2015 г., тъй като се налагат съществени структурни промени. Освен това са взети предвид измененията в европейското законодателство.

За постоянно затревени площи две са най-важните решения, които всяка държава трябва да вземе. Едното е свързано с възможността за почвени обработки на площите с треви и тревни фуражи на обработваеми земи в рамките на 5-годишния период преди класифицирането им като постоянно затревени.

Това се прави за целите на определяне на съотношението на постоянно затревените площи към цялата земеделска площ – т. нар. временно затревени площи.

Другото касае класифицирането като постоянно затревени площи на територии, в които тревите и тревните фуражи не са преобладаващи.

В България не са постоянно затревени площите, в които тревите и тревните фуражи не са преобладаващи и това е отразено в съвкупността от критерии за допустимост.

Определението за временно затревени площи прецизира, че в рамките на 5-годишния период е допустимо на тези площи да се извършват почвени обработки.

В предложения проект на наредба се прецизира периодът, в който трябва да бъде извършена почвената обработка на земите оставени под угар като се въвежда и начална дата.

За България най-подходяща дата за стартиране на периода е началото на календарната година (1 януари), предлагат от земеделското министерство. Приема се, че подпомагането по директни плащания обхваща периода от 1 януари до 31 декември.
В проекта на акта се въвежда изключение на изискването 70% от растенията в трайните насаждения да са живи (неизсъхнали) за ягодоплодните видове и многогодишните медицински и ароматни култури.

Субсидии се дават на площи, върху които се извършва земеделско производство. За да са такива, трябва да бъде приложена поне една от следните дейности на:


Обработваеми земи – изораване, дисковане, косене на тревата без изнасяне на сено/сенаж, обработка с хербициди;
Постоянно затревени площи – косене на тревата без изнасяне на сено/сенаж;
Трайни насаждения – изораване, дисковане, косене на тревата, обработка с хербициди, премахване на плевели в междуредията.

Земите под угар са допустими за подпомагане, когато:


Върху тях е извършена най-малко една почвена обработка (изораване, дисковане) от 1 януари до 31 май на годината на кандидатстване.
Следи от дейностите са разпознаваеми през цялата календарна година.

Обработваемите земи са допустими за подпомагане, когато са засети със земеделска култура, която е налична или може да бъде установена чрез растителните остатъци от нея.

Постоянно затревените площи според начина им на ползване са:

Постоянни пасища за паша на животни - площи с плътна тревна покривка, които се ползват за паша;
Ливади за косене - площи с плътна тревна покривка, които се ползват за добив на сено/сенаж чрез косене.

Допустими за подпомагане са постоянно затревените площи по ал. 1 когато на тях:

Има не повече от 100 броя дървета и/или храсти на хектар с височина над 0,5 м (за видовете от чл. 10, ал. 1 – независимо от височината), които са с мозаечно разположение;

Има мозаечно разположени сгради, съоръжения, скали, скални участъци, ерозирали или оголени терени, които заемат не повече от 10 % от общата площ , след изключване на неподходящите за подпомагане площи.

Следите от паша или косене са разпознаваеми през цялата календарна година.

Трайните насаждения са допустими за подпомагане когато:

Най-малко 70 % от растенията в парцела, след изключване на неподходящите за подпомагане площи, са живи (неизсъхнали).

Почвената повърхност в междуредията се поддържа с подходящи обработки или косене според прилаганите системи (угарна, чимово-мулчирна, мулчирна или ливадно зачимяване).


Трайно неподходящи за подпомагане са земеделските площи или части от тях, заети от:

дървесна и храстовидна растителност, нежелана растителност - орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima), къпина (Rubus spp.), клек (Pinus mugo), хвойна (Juniperus spp.), аморфа (Amorpha fruticosa), бързорастящи дървесни видове с кратък цикъл на ротация, сгради, съоръжения, скали, скални участъци, ерозирали или оголени терени.

Временно неподходящи за подпомагане са земеделските площи или части от тях, за които в календарната година се установи, че:

са изоставени, но могат да бъдат приведени в състояние годно за подпомагане чрез стандартни земеделски мероприятия или чрез премахване на камъни, дървесна, храстовидна и друга нежелана растителност.

Такива са и, ако височината на тревата е над 0,5 м за земи под угар и междуредията в трайни насаждения, над 0,7 м в ливадите и над 0,35 м за постоянно затревени площи, поддържани в състояние, годно за производство.
Същото важи и за площи, временно недостъпни за извършване на земеделска дейност, опожарени, наводнени площи.

Прочетена 2381 пъти Последно променена в Петък, 09 Февруари 2018 19:26
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта