Горски инспектори от Регионална дирекция по горите – София са заловили двама нарушители на Закона за лова и опазване на дивеча по време на проверка в землището на с. Богданлия, Община Елин Пелин, м. „Асичалия”. По време на инспекцията на района, извършена в късните часове на вчерашния ден, проверяващите установили две физически лица, движещи се извън населеното място с извадени от калъф и сглобени ловни оръжия с неподвижно монтирани към тях електрически фенери.

При извършената документна проверка лицата не са представили документи за самоличност, разрешително за носене на оръжие, ловен билет, членска карта и писмено разрешително за лов.

Ловните оръжия и боеприпаси са иззети, а на нарушителите са съставени 2 акта за установените нарушения по Закона за лова и опазване на дивеча.

Лицата са предадени на РУ на МВР Елин Пелин. 

Публикувана в Бизнес

3 780 нови ловци успешно са издържали изпитите за придобиване право на лов през тази година. В сравнение с миналата година те са със 70 повече.

На изпит след завършен курс на обучение и практическа подготовка се явиха общо 4 163 бяха кандидат-ловци. За 2017 г. общо 135 ловни сдружения имаха право да провеждат подготвителни курсове. Изпитите се проведоха от 5 юни до 20 юли. На една дата имаха право да се явят не повече от 25 души от съответния курс. Теоретичният изпит включва три нива - тест, писмен и устен изпит, като за явяване на всяко следващо ниво трябва да бъде издържано предходното. Тестът съдържа 104 въпроса, съответстващи на темите от програмата за теоретична подготовка на бъдещите ловци, групирани по раздели на модулен принцип. Писменият изпит включва два въпроса от различни раздели на преподавания материал. Кандидатите, допуснати до устен изпит отговарят на уточняващи въпроси на комисията, които са свързани с развитите от тях писмени въпроси. Само издържалите теоретичната част имат право да се явят на практически изпит, който включва стрелба по силует на дивеч (заек) и стрелба по панички.

Ловуването се разрешава на притежаващите членска карта и билет за лов, заверени за съответната календарна година. За всеки конкретен лов се издава и съответно разрешително за лов.

Публикувана в Новини на часа

Периодични проверки на спазването на противопожарните мерки на територията на Природен парк „Витоша“ извършват горски служители на ДПП Витоша, Регионална дирекция по горите – София, горско стопанство – София.

До този момент са почистени 31 регламентирани огнища, които са обозначени с информационни табели. По време на инспекцията, направена от горските служители са констатирани и разрушени 70 нерегламентирани огнища.

Пожароопасният период за територията на ПП „Витоша“ е от 1 април до 30 ноември. В този период се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии. За територията на Природен парк „Витоша“ паленето на огън е допустимо с много голямо внимание САМО на определените за целта места.

Предстои почистване на електропроводи в землищните граници на кв. Бояна и с. Владая. Проверките продължават.

Умоляват се всички посетители на Природен парк „Витоша“ да спазват правилата за пожарна безопасност, да не проявяват престъпна небрежност, която би довела до възникване на пожари.

Публикувана в Бизнес

За трета поредна година ученици от габровските основни училища провеждат част от летните си занимания в Дирекцията на Природен парк „Българка”. Мероприятията им са част от лятната занималня, която се организира общината и парка за габровските деца. Почти ежедневни са посещенията на малчуганите, които с голям интерес участват в образователните инициативи, подготвени им от парковите служители. След кратко запознаване с особеностите на защитената територия, децата стават участници в еко игри, като на тяхно разположение са всички интерактивни съоръжения изградени по проектите към Оперативна програма „Околна среда” през последните години. По време на гостуването си в парка, децата рисуват, апликират, сглобяват пъзели, състезават се, като по-този начин по един забавен начин опознават защитената територия.

Лятната занималня в Природен парк „Българка” ще продължи до края на месец юли. Освен на нея Дирекцията на Парка предлага незабравими приключения, игри и забавления и на Детски дневен лагер, организиран от младежка организация ИМКА, който се провежда на две смени – „Летни предизивкателства” и „За повече детски усмивки”.

Публикувана в Бизнес

„Заедно с водещи представители на лесовъдската наука, неправителствени организации, централна и местна власт трябва да уведомим медиите и обществеността, че гората на Родопите съхне. Голяма част от територията на страната е поразена от корояд и гъбни вредители, това налага взимането на спешни мерки“. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев  по време на инспекция в горските територии на ДГС Ардино и ДЛС Женда, поделения на Южноцентрално предприятие. Участие в нея взеха учени от Института по гората към БАН и Лесотехническия университет, областните управители на най-засегнатите области в страната - Кърджали и Смолян, както и представители на Община Ардино.   

Основна причина за увеличаване на нападенията е добрата хранителна среда за развитие на короядите. Тя е следствие на голямото количество увредена дървесина - над 2 млн. куб. метра от абиотични фактори – ветровали, ветроломи, ледоломи и снеговали, и невъзможността за бързото й извличане и усвояване в рамките на 1 година, поради високия процент недостъпни терени.

"Процесът е обезпокоителен и  е наложителна спешна човешка намеса", заяви академик Александър Александров от Института по гората към БАН. "Короядните петна се разширяват понякога и с метър на ден и трябва да лекуваме тази гора и това става със сеч. На места се засяга и дървесината около короядните петна, където короядът се е преместил и започва да ползва хранителната среда", каза още той. Това, което има да се решава не засяга само институциите, а и  всички собственици на гори. Предстои труден период на извличане и усвояване на тази дървесина и нека да оставим лесовъдите да си свършат работата, подчерта акад. Александров.

Размерът на засегнатите площи е много динамичен и не може да се направи точна оценка, но по последна информация са приблизително около 300 хил. дка.

В последните години проблемът се разраства и разширява. От средата на 2016 г. в страната се наблюдават тревожни тенденции за увеличаване на размера на засегнатите иглолистни култури. В сравнение с 2015 г. е регистриран ръст на засегнатите площи от 66 хил. дка на 180 хил. дка или близо 3 пъти. Само до месец юли 2017 г. засегнатите площи са колкото за цялата 2016 г. 
Съхнещите гори са с възраст 40-50 г., която се определя като пределна за тези изкуствени насаждения , посочиха представителите на научните среди.   
Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите Григор Гогов информира, че в засегнатите райони са ограничени сечите на здрава дървесина и се приоритизира усвояването на увредената.  Той посочи, че се идентифицират собствениците на засегнатите гори, на които се правят предписания за предприемане на мерки за провеждане на санитарни сечи и други мероприятия. 

Публикувана в Бизнес

Да бъдат мобилизирани всички звена и институции в ограничаване съхненето, причинено от корояди и фитопатогенни гъби. В момента се работи активно, но за да бъде овладян проблемът се изискват общи усилия на всички заинтересовани страни, както и разбирането на обществеността. Това мнение обедини едни от най-видните учени лесовъди на проведена днес среща иницииранаот зам.-министъра на МЗХГ, Атанас Добрев и ръководството на Изпълнителна агенция по горите. Поканените за участие представители на научните среди подкрепиха представените от ръководството на ИАГ нови спешни мерки за ограничаване нападенията от върхов корояд.

Проблемът засяга основно изкуствено създадените иглолистни гори и е предизвикан най-вече от залесяването им на по-ниска височина от естествения им ареал. Науката препоръчва единствено провеждането на санитарни и принудителни сечи като решение и изнасяне на заразената и повредена изсъхнала  дървесина, смятат учени и експерти.

Мерките включват ускоряване на процеса на възлагане провеждането на санитарни и принудителни сечи, като и привличане на всички заинтересовани страни в процеса на борба срещу вредителя.

Необходимо е участието на всички собственици на гори, включително и частните в разрешаването на проблема. За целта предстои провеждането на уведомителни срещи с представители на местните власти, които да съдействат в уведомителния процес, включително и идентифицирането на частните собственици.

За съвместни действия на ИАГ и МОСВ във връзка с разрешаване на проблема със съхнещите гори, се разбраха двете институции на среща по-късно днес.    

Публикувана в Бизнес

Пореден опит за сплашване на горски служители е констатиран тази нощ, около 01.00 часа след проведена съвместна акция на горски служители от  Регионална дирекция по горите – Бургас и Държавно горско стопанство - Ново Паничарево.

След извършване на рутинна проверка в териториалния обхват на ДГС Ново Паничарево, проверяващите открили автомобила на горското стопанство, временно паркиран в с. Индже войвода, залят с масло и i отвинтени болтове на гумите.

Служителите са сезирали РПУ – Созопол. Извършват се следствени действия от компетентните органи.

Поредният вандалски акт срещу горската служба е реакция на засилените мерки и действия срещу бракониерството в района.

Напомняме, че само преди няколко дни, на 7 юли 2017 г. около 22 ч. по време на специализирана акция проведена от същия екип на РДГ Бургас и ДГС Ново Паничарево е заловен бракониер, превозващ убит бременен женски заек. Незаконно убития и превозван дивеч е бил скрит в калника на Лада Нива. Джипът е спрян и заловен на селски път между селата Индже войвода и Крушевец и е бил управляван от член на ЛРС Ново Паничарево, ловна дружина с. Индже Войвода. Той е имал в себе си редовно издадено разрешително за лов на сръндак и хищник. На бракониера е съставен акт за установено административно нарушение по Закона за лова и опазване на дивеча и колата му е задържана.

Публикувана в Бизнес

Експерти от Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) започнаха  проверки по изпълнението на договорите за стопанисването на дивеча в дивечовъдните  участъци в Държавните горски стопанства в цялата страна, там където е изтекъл половината от срока на действие на съответния договор.

От общо 250 дивечовъдни участъка, за 160 са сключени договори за стопанисване и ползване на дивеча с юридически лица. Юридическите лица, които са спечелили процедурата и стопанисват дивечовъдния участък са задължени да внасят редовно годишната вноска за стопанисване на дивеча, да изпълняват бизнес програмата по години, да изграждат биотехнически съоръжения за дивеча, да подхранват дивеча чрез специализирана фуражна база,  да запазват  и обогатяват видовото разнообразие, да подобряват местообитанията, да опазват възпроизводството на дивеча,  да гарантират неговия биологичен минимум за достигане и поддържане на допустимите запаси, както и други дейности, свързани с грижата за дивата фауна.

До края на годината инспектиращите ловни служители ще проверят дали се изпълняват изискванията по договорите за стопанисване и ползване на дивеча, както и мероприятията, заложени в ловностопанските планове и  плановете на фирмите, които се грижат за съответните участъци. Договорите на фирмите са сключени през 2009-2010 година и са със срок на действие  15 години.

В проверките участват и експертите по лова от Регионалните дирекции по горите и държавните предприятия.

По данни на ИАГ през последните години запасите  от основните видове едър дивеч – благороден елен, елен лопатар, сърна, муфлон и дива свиня са стабилни с тенденция за леко увеличение всяка година, като дивата свиня в повечето райони на страната е със запас близък  или над допустимия. При дребният дивеч фазанът и яребицата също са със стабилни запаси.

Публикувана в Новини на часа

12 700 са извършените проверки от 16-те регионални дирекции по горите след инициирането на по-засилен контрол в горите през м. юли. Около       2 100 са проверените сечища и близо 2 300 обекта за складиране, преработка и експедиция на дървесина. На територията на осем регионални дирекции по горите са организирани временни контролни горски пунктове за проверка на превозни средства. Горските служители са проверили над 5 630 моторни превозни средства,  1000 риболовци и близо 1 700 физически лица. Задържани са 360 куб. м дървесина, 25 моторни превозни средства, 5 бензиномоторни триона и 5 броя други инструменти за дърводобив, 1 кон и 1 каруца. 321 са съставените актове и близо 500 констативни протокола за нарушения по Закона за горите.

Най-често срещаните нарушения, констатирани по време на проверките са незаконен добив на дървесина без законовите документи, липса на GPS система за проследяване, липса на записи за разчитане на регистрационните номера на товарните транспортни средства, влизащи в обектите, липса на камери за видеонаблюдение на всички входове и изходи в регистрирани обекти по складиране, преработка и експедиция на дървесина.

Засилените действия по превенция и ограничаване нарушенията в горските територии на територията на 16-те регионални дирекции по горите продължават.

Публикувана в Бизнес

Двама румънски граждани са заловени при незаконна сеч в горските територии на остров Средняк на река Дунав. Нарушението е констатирано при съвместна проверка на Регионална дирекция по горите – Ловеч, Държавно горско стопанство – Никопол, екипи на Гражданска защита и полиция.

От българска страна до острова се достига с лодка. От румънска страна има сухопътна връзка, по която се преминава с  каруци. За определени периоди на маловодие този тип нарушения са често срещани за района.

Нарушителите са задържани. Иззети са бензиномоторен трион, 2 каруци, три коня и незаконната дървесина.

Горските служители са съставили актове за установено административно нарушение по Закона за горите.  

Срещу двамата заловени румънци е образувано бързо досъдебно производство от Районната прокуратура в Никопол.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 12

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта