Горските служители на Регионална дирекция по горите – София са разкрили незаконна сеч в имоти, собственост на физически лица. Нарушението е констатирано при проверка на 19 април след получен сигнал за незаконни действия в горските територии в землището на гр. Копривщица. В резултат от незаконната дейност на площ от 15 дка е изсечена бялборова култура, като на място са установени 19 куб.м. трупи от бял бор и 10 куб. м. дърва за огрев. Дървесината е добита без издадени позволителни за сеч.

За констатираното нарушение горските инспектори са информирали РУ на МВР Пирдоп. Наличната дървесина е задържана и откарана за съхранение в гр. Копривщица.

От началото на месец април 2017 г. служителите на РДГ София са извършили повече от 300 проверки в горски територии в териториалния обхват на дейност на дирекцията.

В хода на проверките през месеца са констатирани нарушения в частни имоти, горска територия в землището на с. Райово, община Самоков. На място е констатирана сеч на 59 бр. дървета от бял бор, немаркирани с контролна горска мярка, без издадено позволително за сеч, както и неправомерно изградени нови временни горски пътища.

При проверки в горски територии, в землището на с. Мала църква, Община Самоков горски инспектори от РДГ София са установили складирана незаконна дървесина от бял бор, в размер на 2 куб.м. Дървесината е задържана в с. Говедарци. При проверки в частни домове в с. Мала църква в един от проверяваните имоти след съдействие от страна на органите на МВР е констатирано наличие на немаркирана дървесина, непридружена с превозен билет в размер на 6 куб.м. Дървесината е задържана в базата за съхранение в с. Говедарци.

По констатираните нарушения са предприети действия по образуване на административно-наказателни производства.

Във връзка с получени сигнали за незаконни сечи, в периода от 11.04.2017 г. до 19.04.2017 г. са извършени проверки в горски територии, в землището на кв. Сеславци, район Кремиковци. В хода на проверките са констатирани множество нарушения на нормативната уредба, като в резултат със заповед на директора на РДГ София е обезсилено едно позволително за сеч. Ще бъде потърсена отговорност от лицата, на чиито имена са издадени позволителни за сеч и фирмата, на която е възложен добива на дървесина. По случая се извършват и проверки на склад за дървесина, стопанисван от фирмата, осъществяваща сечите в проверяваните насаждения, находящ се в с. Яна. Горските инспектори са констатирали, че не се поддържа изградената система за видеонаблюдение, за което е съставен акт за административно нарушение. Проверките в района продължават.

Публикувана в Бизнес

Министерство на земеделието и храните (МЗХ) и Фондация „77“ ще си партнират в областта на залесяването. Това стана ясно на проведена среща днес между проф. д-р Иван Палигоров, зам.-министър на земеделието и храните и Никола Рахнев, председател на фондацията и създател на инициативата „Когато станем 100 000 ще посадим гора“.

„Вашата инициатива е естествено продължение на залесителните кампании, които започват през пролетта. Залесяването се е превърнало в символ на Седмицата на гората, събитие, учредено преди 92 години. С доброволния труд на стотици хора са извършвани мащабни залесявания в различните кътчета на България. На мястото на ерозираните планински склонове и на унищожените от порои земи българските лесовъди създават 18 млн. дка нови гори“, каза проф. д-р Иван Палигоров.

„Инициативата „Когато станем 100 000 ще посадим гора“ има за цел засаждане на дървета и нови гори за България с участието на колкото се може повече доброволци, и особено млади хора и деца. Затова нашето сътрудничество ще бъде ползотворно и обърнато и към бъдещите поколения“, каза Никола Рахнев.

В специално споразумение, предвидено да се подпише следващата седмица ще се регламентират условията и ангажиментите на всяка една от страните, за да бъдат успешни залесяванията.

В работната среща участие взеха инж. Валентин Карамфилов, зам. изпълнителен директор на ИАГ и инж. Виржиния Хубчева, директор на дирекция „Развитие на горския сектор“ в МЗХ.

Публикувана в Бизнес

 „Залесяването се е превърнало в символ на Седмицата на гората. Първият ден на залесяването е учреден преди 92 години. С доброволния труд на стотици хора са извършвани мащабни залесявания в различните кътчета на България. На мястото на ерозираните планински склонове и на унищожените от порои земи българските лесовъди създават 18 млн. дка нови гори“, това каза проф. д-р Иван Палигоров - зам.-министър на земеделието и храните пред журналисти по време на залесяването.

5000 акта за нарушения по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча са съставени от началото на годината до момента. Издадени са повече от 1000 бр. наказателни постановления.

От началото на 2017 година в страната са възникнали 151 пожара, които са засегнали 8 600 дка горски територии, от които 270 дка са опожарени от върхови пожари. През 2016 г. са залесени общо 26 000 дка гори от държавните горски предприятия и общини.

„Много се радвам, че тук има колеги и наши партньори от други институции и организации, защото всичко което постигаме е с общи усилия. С тези думи проф. Палигоров връчи станалите вече традиционни награди на служители от служба Жандармерия, Пожарна и Полиция за съвместна работа при опазване на горските територии. Наградени бяха:

Момчил Мишов – разузнавач V степен в група „Криминална полиция“ при РУ Кула на ОДМВР – гр. Видин за разкриването на посегателства и установяването на незаконни дейности, извършени в българските гори.

Група „Специални операции“ от Зонално жандармерийско управление гр. София, взела активно участие в предотвратяване на нарушения и залавяне на системни нарушители в района на Софийска област.

Младши експерт Стоян Спиров - началник на дежурна смяна в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Харманли, за проявен професионализъм и активно участие в погасяване на горските пожари, възникнали през 2016 г. на територията на общините Тополовград, Харманли и Маджарово, област Хасково.

Инж. Григор Гогов, изпълнителен директор на ИАГ връчи специалните журналистически награди: „Искам да благодаря и на хората, които правят достояние на обществеността това, което се случва в горите, за обективното отразяване на проблемите и темите в горския отрасъл и да им връча специалните журналистически награди“, подчерта той.

Александра Гинева, журналист от Дарик радио получи награда за „За обективно и професионално отразяване на събития и теми от горския сектор”. Данаил Андреев, журналист от Агро ТВ - за „За обективно и своевременно отразяване на проблемите и постиженията в горския сектор“.

Специална награда на Югозападно държавно предприятие – връчи инж. Дамян Дамянов, директор на предприятието. Тя бе присъдена на Цветелина Атанасова, журналист от Българска национална телевизия за „За обективно и професионално отразяване на събития и теми, свързани с контрол и опазване на горските територии на Югозападно държавно предприятие.

Участниците в залесяването залесиха зимен дъб, бук и черен бор.

Залесяването е традиционно и е част от поредицата събития в рамките на Седмица на гората 2017 г.

Публикувана в Бизнес

По традиция лесовъдската колегия отдава почит и признателност на всички лесовъди и горски служители, отдали живота си за горското дело.

„Днес отново следва да припомним, че българският лесовъд, със своя професионализъм, отдаденост и гражданска доблест, отдавна е заслужил уважението и признанието на обществото. Лесовъдската ни колегия не забравя стореното от миналото и с увереност в бъдещето се старае да продължава традициите, създадени от нашите достойни предшественици. Много са и днес лесовъдите у нас, които не пестят сили и знания за създаване на съвременно горско стопанство, изградено в съзвучие с новите обществени и икономически реалности“, се обърна в словото си към всички присъстващи д-р инж. Анна Петракиева, и. д. председател на Съюза на лесовъдите в България (СЛБ). Тя изрази благодарност към всеотдайния труд на предците, които с цената на много усилия и жертви са успели не само да запазят, но и да създадат огромни площи нови гори.

Пред мемориала в двора на Лесотехническия университет (ЛТУ) беше отдадено едноминутно мълчание в памет на загиналите лесовъди. Заместник-министър проф. д-р Иван Палигоров поднесе цветя от името на ръководството на Министерство на земеделието и храните. Венци и цветя бяха положени и от ръководството и експерти от Изпълнителна агенция по горите, Регионална дирекция по горите – София, представители на СЛБ, преподаватели и студенти от ЛТУ, научни работници от Института по гората при БАН, лесовъди- ветерани, приятели на гората. 

Публикувана в Бизнес
Четвъртък, 06 Април 2017 11:52

Наградиха заслужили лесовъди

Зам.-министър проф. д-р Иван Палигоров и Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Григор Гогов връчиха традиционните награди и почетни отличия на най-заслужилите лесовъди. Наградите бяха връчени по време на официалното откриване на Седмицата на гората. Събитието се проведе днес в Националния исторически музей, гр. София.

Призът „Лесовъд на годината“ получи инж. Руси Русев - зам.-директор на „Държавно горско стопанство – Сеслав“. Негови подгласници са: инж. Илия Ангелов – началник на отдел „Инвентаризация и горскостопанско планиране“ в Изпълнителна агенция по горите, инж. Йорданка Карамишова – директор на „Държавно горско стопанство – Костенец“, инж. Стоян Поптомов – „Държавно горско стопанство – Селище“.

Носител на приза „За цялостен лесовъдски принос” е инж. Богдан Богданов – ветеран-лесовъд и дългогодишен главен редактор на в. „Българска гора“.

Посмъртно бе дадена специална награда „За цялостен лесовъдски принос” на инж. Коста Чолаков, работил като зам.-директор на Регионална дирекция по горите –Сливен.

Инж. Ивайло Иванов - доскорошен директор на Дирекция „Информационно обслужване и връзки с обществеността“ в Изпълнителна агенция по горите, бе определен за носител на специален приз „За въвеждане на иновации в горския сектор”.

Традиционните награди служител по контрол и опазването на горските територии за 2016 година взеха горските инспектори Лако Лаков - РДГ-Ловеч, Мартин Иванов – РДГ- Берковица, Тончо Гудов – РДГ- Бургас и Пламен Кръстев – РДГ-Ловеч.

Публикувана в Бизнес

Експертите от Лесозащитна станция-Пловдив (ЛЗС) започнаха обучения на горските служители, които ще се справят с различни вредители, болести и други повреди в горските територии в Пловдивска, Пазарджишка, Кърджалийска и Хасковска области.

Първото от поредицата теоретични и практически обучения се проведе на 10.03.2017 г. в териториалния обхват на Държавно горско стопанство – Алабак.

Съвещанията са продължения на работните срещи от 2015 г., на които ЛЗС-Пловдив очерта очакваната тенденция за развитие на насекомни вредители вследствие на природното бедствие. Обсъдени са повредите от абиотични фактори в горите, възможности за предотвратяване на щети и недопускане допълнително влошаване на здравословното състояние на оставащите на корен насаждения.

Обученията са във връзка с очаквания нов пик в нападенията от вредители от род Ips и род Tomicus. Нагледно на терена се показаха видовете вредители (род Ips и род Tomicus и др.) техните стадии на развитие, методите и начините за борба с тях.

В обхвата на обучението се предоставиха подробни методически указания за откриване на новонападнатите насаждения, определяне степента на нападение и начините на извеждане на борба с вредителите.

Публикувана в Бизнес

Горски инспектори при Регионална дирекция по горите – Пловдив са задържали след кратко преследване лице, с незаконно ловно оръжие. Нарушението е констатирано на 08.03.2017 г., около 16:40 ч., в землището на село Сърнегор в района на дейност на Държавно ловно стопанство – Тракия. След подаден сигнал в РУ ”Полиция” гр. Раковски лицето е задържано в районното управление.

Съставен е акт за установено административно нарушение по Закона за лова и опазване на дивеча за ловуване в забранено време на лицето.

По случая е образувано досъдебно производство.  

Публикувана в Бизнес
Зелените изразяваме остро несъгласие срещу безпринципното назначение на ловния специалист инж. Григор Гогов за директор на Изпълнителна агенция по горите. Той е скандално известен с близките си връзки с ловните лобита и дървената мафия, както и с редиците нарушения и злоупотреби като директор на ловно стопанство. Опазването на горите от незаконна сеч е инвестиция в бъдещето и здравето ни.  Не можем да допуснем толерирането на фигури, емблематично свързани с погубването им, се казва в специално писмо до медиите. 
 
Инж. Гогов не за пръв път е поставен да ръководи най-важната контролна институция в горите – предното му назначение беше от правителството на Орешарски. Една от първите му задачи тогава беше да разформирова специализираното звено на агенцията за борба с дървената мафия. Това звено, известно още като екипа „Бързи и яростни“, се прочу със своите бързи и независими проверки, разкриващи фрапиращи нарушения в горите, често свързани със скандални фирми с политически протекции. По негово време агенцията се характеризираше и с крайно ниска прозрачност по отношение случващото се в горите.
 
През последните години скандалната личност на Гогов се прочу с фрапиращите злоупотреби в Държавно ловно стопанство „Черни Лом“, като прикриване на незаконни сечи, дърводобив без одобрен план, източване на стопанството чрез близки до Гогов фирми. А дърводобивни фирми на самия Гогов и сина му Георги (напр. Лессервиз ООД) нееднократно са осъждани заради задължения към общини и други фирми.
 
С това скандално назначение служебното правителство затвърждава възникналите в последните дни обществени подозрения, че правителството, вместо да подготвя изборите, бърза да обслужи мафията и нейните публични лица. Затова настояваме служебният Министър-председател да каже кой предложи скандалния ловец за директор на Агенцията и как Правителството ще гарантира опазването на българските гори с подобни ръководители?
 
Във връзка с този скандал от Зелените, като членове на коалицията „Движение Да, България“ припомняме една от основните мерки в програмата за „Държавно управление“ на коалицията, която предвижда публична процедура за назначаване на ръководни кадри в държавата, включваща ясни критерии за избори, предварително предлагане на потенциалните кандидати, както и възможност за отчитане на общественото мнение.
Публикувана в Бизнес

Новият изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите, който встъпва в длъжност от днес, е инж. Григор Гогов. Той е заемал същия пост и в периода от август 2013 г. до август 2014 г.

Инж. Гогов завършва през 1979 г. Висшия лесотехнически институт, специалност „Горско стопанство“. Същата година постъпва на работа като началник на горскостопански участък в Горско стопанство – Попово. През 1983 г. става зам.-директор на стопанството. В периода  от 1986 до 1988 г. е директор на Държавно ловно стопанство „Паламара“, а от 1988 до 1989 г. – директор на Горско стопанство – Попово. През същата година става генерален директор на Горскостопанския комбинат в Русе. От 1990 г. - до 2002 г. е директор на ГС - Попово.  От 2002 г. до 2005 г. работи в Община Попово, в Общинско лесничейство и община Разград.

В периода септември 2005 г. до август 2013 г. е главен секретар на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“.

Инж. Гогов има квалификация „мениджър“, придобита във Висшия технически университет „Ангел Кънчев“ – Русе, следдипломна квалификация по управление и мениджмънт на ловното стопанство през 1996 г. в Лесотехническия университет – София.

През м. май 2014 г. инж. Гогов е удостоен  с орден „Свети Хуберт”, което е най-високото европейско ловно отличие, връчено за първи път на българин за особени заслуги в областта на опазването на дивеча и ловното дело.

Публикувана в Бизнес

На 5 март горски инспектори при Регионална дирекция по горите - Берковица, предотвратяват кражба на 30 куб.м. дъбови трупи в землището на село Чупрене, област Видин. Дървесината е добита от държавни и общински горски територии и е направен опит да бъде узаконена с разрешително за почистване на ливади. Уведомено е Районно управление на МВР гр. Видин. Проведени са следствени действия и е образувано досъдебно производство.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 9

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта