Експертите от Лесозащитна станция-Пловдив (ЛЗС) започнаха обучения на горските служители, които ще се справят с различни вредители, болести и други повреди в горските територии в Пловдивска, Пазарджишка, Кърджалийска и Хасковска области.

Първото от поредицата теоретични и практически обучения се проведе на 10.03.2017 г. в териториалния обхват на Държавно горско стопанство – Алабак.

Съвещанията са продължения на работните срещи от 2015 г., на които ЛЗС-Пловдив очерта очакваната тенденция за развитие на насекомни вредители вследствие на природното бедствие. Обсъдени са повредите от абиотични фактори в горите, възможности за предотвратяване на щети и недопускане допълнително влошаване на здравословното състояние на оставащите на корен насаждения.

Обученията са във връзка с очаквания нов пик в нападенията от вредители от род Ips и род Tomicus. Нагледно на терена се показаха видовете вредители (род Ips и род Tomicus и др.) техните стадии на развитие, методите и начините за борба с тях.

В обхвата на обучението се предоставиха подробни методически указания за откриване на новонападнатите насаждения, определяне степента на нападение и начините на извеждане на борба с вредителите.

Публикувана в Бизнес

Горски инспектори при Регионална дирекция по горите – Пловдив са задържали след кратко преследване лице, с незаконно ловно оръжие. Нарушението е констатирано на 08.03.2017 г., около 16:40 ч., в землището на село Сърнегор в района на дейност на Държавно ловно стопанство – Тракия. След подаден сигнал в РУ ”Полиция” гр. Раковски лицето е задържано в районното управление.

Съставен е акт за установено административно нарушение по Закона за лова и опазване на дивеча за ловуване в забранено време на лицето.

По случая е образувано досъдебно производство.  

Публикувана в Бизнес
Зелените изразяваме остро несъгласие срещу безпринципното назначение на ловния специалист инж. Григор Гогов за директор на Изпълнителна агенция по горите. Той е скандално известен с близките си връзки с ловните лобита и дървената мафия, както и с редиците нарушения и злоупотреби като директор на ловно стопанство. Опазването на горите от незаконна сеч е инвестиция в бъдещето и здравето ни.  Не можем да допуснем толерирането на фигури, емблематично свързани с погубването им, се казва в специално писмо до медиите. 
 
Инж. Гогов не за пръв път е поставен да ръководи най-важната контролна институция в горите – предното му назначение беше от правителството на Орешарски. Една от първите му задачи тогава беше да разформирова специализираното звено на агенцията за борба с дървената мафия. Това звено, известно още като екипа „Бързи и яростни“, се прочу със своите бързи и независими проверки, разкриващи фрапиращи нарушения в горите, често свързани със скандални фирми с политически протекции. По негово време агенцията се характеризираше и с крайно ниска прозрачност по отношение случващото се в горите.
 
През последните години скандалната личност на Гогов се прочу с фрапиращите злоупотреби в Държавно ловно стопанство „Черни Лом“, като прикриване на незаконни сечи, дърводобив без одобрен план, източване на стопанството чрез близки до Гогов фирми. А дърводобивни фирми на самия Гогов и сина му Георги (напр. Лессервиз ООД) нееднократно са осъждани заради задължения към общини и други фирми.
 
С това скандално назначение служебното правителство затвърждава възникналите в последните дни обществени подозрения, че правителството, вместо да подготвя изборите, бърза да обслужи мафията и нейните публични лица. Затова настояваме служебният Министър-председател да каже кой предложи скандалния ловец за директор на Агенцията и как Правителството ще гарантира опазването на българските гори с подобни ръководители?
 
Във връзка с този скандал от Зелените, като членове на коалицията „Движение Да, България“ припомняме една от основните мерки в програмата за „Държавно управление“ на коалицията, която предвижда публична процедура за назначаване на ръководни кадри в държавата, включваща ясни критерии за избори, предварително предлагане на потенциалните кандидати, както и възможност за отчитане на общественото мнение.
Публикувана в Бизнес

Новият изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите, който встъпва в длъжност от днес, е инж. Григор Гогов. Той е заемал същия пост и в периода от август 2013 г. до август 2014 г.

Инж. Гогов завършва през 1979 г. Висшия лесотехнически институт, специалност „Горско стопанство“. Същата година постъпва на работа като началник на горскостопански участък в Горско стопанство – Попово. През 1983 г. става зам.-директор на стопанството. В периода  от 1986 до 1988 г. е директор на Държавно ловно стопанство „Паламара“, а от 1988 до 1989 г. – директор на Горско стопанство – Попово. През същата година става генерален директор на Горскостопанския комбинат в Русе. От 1990 г. - до 2002 г. е директор на ГС - Попово.  От 2002 г. до 2005 г. работи в Община Попово, в Общинско лесничейство и община Разград.

В периода септември 2005 г. до август 2013 г. е главен секретар на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“.

Инж. Гогов има квалификация „мениджър“, придобита във Висшия технически университет „Ангел Кънчев“ – Русе, следдипломна квалификация по управление и мениджмънт на ловното стопанство през 1996 г. в Лесотехническия университет – София.

През м. май 2014 г. инж. Гогов е удостоен  с орден „Свети Хуберт”, което е най-високото европейско ловно отличие, връчено за първи път на българин за особени заслуги в областта на опазването на дивеча и ловното дело.

Публикувана в Бизнес

На 5 март горски инспектори при Регионална дирекция по горите - Берковица, предотвратяват кражба на 30 куб.м. дъбови трупи в землището на село Чупрене, област Видин. Дървесината е добита от държавни и общински горски територии и е направен опит да бъде узаконена с разрешително за почистване на ливади. Уведомено е Районно управление на МВР гр. Видин. Проведени са следствени действия и е образувано досъдебно производство.

Публикувана в Бизнес

От началото на годината до момента в горските територии на страната са възникнали 22 пожара с общо засегната площ от 195 дка. По-голямата част от тях са регистрирани след средата на м. февруари, като основната причина е небрежност при боравене с огън от земеделски стопани. Тези инциденти, както и повишаването на температурите през последните седмици дадоха основание в областите Благоевград, Бургас, Стара Загора, Кърджали и други да обявят началото на пожароопасния сезон със заповеди от съответните областните управители. При обявяване на пожароопасен сезон териториалните поделения на държавните предприятия - горските и ловни стопанства, общините и другите собственици на гори  повишават бдителността си и поддържат денонощни дежурства за наблюдение и защита на горите от огнената стихия.

През изминалата година общо регистрираните пожари са били 580броя, при които били засегнати 63 400декара горски територии. С оглед създаване на организация за незабавна реакция при възникване на горски пожари от страна на Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) са предприети редица превантивни мерки. В началото на м. февруари бе подписан план за взаимодействие между ИАГ и ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, като в момента регионалните структури на двете ведомства осъществяват съвместни проверки по места за изпълнението на предвидените противопожарни мероприятия от собствениците на горски територии, както и за спазването на  изискванията за защита на горските територии от пожари през 2017 г.

Изпълнителна агенция по горите разчита на помощта от всички граждани и призовава всеки, забелязал пожар в горските територии или в близост до тях незабавно да подаде сигнал на единния европейски телефон за спешни повиквания 112, призоваха от ИАГ.

Публикувана в Бизнес
Неделя, 26 Февруари 2017 16:25

ИАГ: Горите са в добро здраве

Здравословното състояние на горите в страната е добро. Общата площ на засегнатите гори е едва 2% от общата горска територия на страната, отчитат от изпълнителната агенция по горите.   Корояди и други стъблени вредители са засегнали 147 000 дка, а борова процесионка  - 199 759 дка. 364 254 дка от горските насаждения са повредени от вятър, сняг и лед.

Тази година се очаква в иглолистните гори срещу корояди да се проведат санитарни сечи върху площ от 78 730 дка. Експертите от Лесозащитните станции (ЛЗС)София,  Пловдив и Варна започнаха инструктажи на горските служители, които ще се справят  с различни вредители, болести и други повреди в горските територии в цялата страна.

В началото на всяка година се провежда задължителен инструктаж от специалистите на ЛЗС. Участие в него взимат служителите с лесовъдско образувание от регионалните дирекции по горите, държавните горски предприятия, държавните горски и ловни стопанства, както и представители от общинските структури,сдруженията и лесовъди на свободна практика, които се занимават с изследване на здравословното състояние на горските насаждения. По време на мероприятието се дават указания за особеностите, начините и сроковете за извършване на наблюденията, сигнализацията, лесопатологичните обследвания през годината за отделните видове вредители и заболявания. Анализират се проведените лесозащитни мероприятия през преходната година, както и предстоящите дейности за защита на горите от вредители, болести и други повреди.

Публикувана в Растениевъдство

Горски инспектори от Регионална дирекция по горите – Смолян са установили незаконна сеч на 250 броя дървета от бял бор, смърч, ела и бук. Дърветата били немаркирани с контролна горска марка и без редовно позволително за сеч. Нарушенията са констатирани при рутинна проверка в землището на село Смилян, местност „Конска река” в гори, собственост на физически лица. За констатациите проверяващите са уведомили органите на МВР.

Инспекторите констатирали и нарушение на лица, превозващи 16 куб. метра дървесина с издаден превозен билет от насаждение, в което не е извършван добив на дървесина.

Дървесината е задържана. По случая е образувано досъдебно производство.

Публикувана в Новини на часа

Горски инспектори от Регионална дирекция по горите – Сливен са установили незаконна сеч с брадва на 654 броя дървета от дъб. Нарушенията са констатирани при съвместна проверка със служители от Районно управление на МВР гр. Стралджа и екип на Югоизточно държавно предприятие - Сливен в местността Мараш, община Стралджа в ранните часове на 14.02.2017 г.  В Районно управление на МВР гр. Стралджа са задържани две лица от групата, извършвала транспортиране на общо 5 куб. м. незаконно добити дърва за огрев от дъб, немаркирани с контролни горски марки и без превозни билети.

По случая е съставен констативен протоколза превозването на незаконно добития дървен материал. Продължава издирването на останалите виновни лица. Задържани са 5 каруци, 2 коня и дървата. Предстои образуването на досъдебно производство.

Публикувана в Бизнес

Горските инспектори от Регионална дирекция по горите – София са задържали 2 автомобила с висока проходимост и 3 микробуса с незаконно добита дървесина. Нарушенията са констатирани при съвместна проверка със служители от Районно управление на МВР гр. Самоков врайона на общината през вчерашния ден.

Проверяващите са съставили на виновните лица 6 акта за установени административни нарушения по Закона за горите за транспортиране на общо 6 куб. м. незаконно добити дърва за огрев, немаркирани с контролни горски марки и без превозни билети.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 8

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта