Прорязване (зарез, направа на нарез)

Тази операция е подходяща за прилагане при формиране на короните на млади дръвчета. С нея целим да усилим или намалим растежа на клонки и леторасти, а също и да ускорим плододаването ако е необходимо. Направените в процеса на операцията нарези над пъпка или клонче усилват техния растеж, и обратното – нарез под пъпка или клонче отслабва техния растеж и стимулира формирането на плодни пъпки. Зарязването над или под пъпка се прилага рано напролет. Най-често той е във форма на полулуна, елипса, кръстче или прозорче с ширина 2-3 мм. Нарезите засягат кората и част от дървесината. Разстоянието от нареза до пъпката (независимо над нея или под нея) е 3-4 мм.

Колцуване (пръстенуване)

Тази операция включва отделянето на тясна ивичка от кората под формата на пръстен. Тя е с ширина до 1 см и се прилага основно при скелетни клони или разклонения и то на такива , които подлежат на превмахване. С нея целим да ускорим плододаването на млади силнорастящи дръвчета, склонни към по-късно встъпване в плододаване. Колцуването се прилага 20-30 дни след цъфтежа. За да зарастне раната по-добре тя трябва да се замаже с овощарска замазка и да се обвие със синтетична (полиетиленова) лентичка.

Не прилагайте тази операция по централното стъбло – дръвчето може да изсъхне!

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Месец май е време, когато се наблюдава най-интензивен растеж на овощните дръвчета. Заедно с тях обаче, най-буйно растат и плевелите Борбата с тях трябва да започне преди да се превърнат в сериозни конкуренти. Плевелите не само развалят добрия вид на градината, но отнемат хранителните вещества от почвата, като ощетяват дръвчетата. Освен пряката вреда, като черпят хранителни вещества, плевелите причиняват и косвена вреда, защото служат за гостоприемници на листни въшки, които по-късно преминават по дръвчетата и пренасят вирусни и микоплазмени болести, които не се лекуват .

Ако по новозасадените овощни дръвчета имате завръз, не е за препоръчване да оставяте плодовете още през първата година. Добре е да ги премахнете, защото ще отслабят растежа. За да задоволите любопитството си оставете не повече от 1-2 плода.

Най-важното сега:

. Прихващането и развитието на засадените през пролетта овощни дръвчета зависи от влагата в почвата. Ако прецените, че тя е недостатъчна, поливайте.

. Редовно преглеждайте както плододаващите, така и младите дръвчета за поява на болести и неприятели. При необходимост реагирайте с подходяща мярка или потърсете съвет от специалист.

. Прегледайте отново всички овощни дръвчета, за да проверите дали при резитбата не сте пропуснали да отстраните болен, счупен или изсъхнал клон. В тях най-често се крият и презимуват повечето причинители на болести и неприятели.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

В малки количества, но с голяма роля

Борът

Необходим в много малки количества на растенията. Поради специфичния му ефект обаче, борният недостиг води до загиване на пъпките по върховете на леторастите - това е суховършие, а кората на стеблата при някои ябълкови сортове почервенява и подпухва. Плодовете са с уродлива форма, а при някои крушови сортове придобиват ръждив вид. В плодовото месо се появяват кафяви петна или групи от некротични клетки, известни като корковидни ядки или суха петнистост. Понякога петната се напукват.

Магнезий

Симптомите при магнезиевия дефицит са сходни с тези при азотния недостиг. При ябълкови дървета признаците на магнезиев дефицит се проявяват като характерна хлороза в междужилковото пространство на най-долните, застаряващи листа, известна като рибена кост

Цинк

Цинковият недостиг предизвиква т. нар. розетъчно дребнолистие по ябълката, което се проявява като скъсяване на междувъзлията по върховете на леторастите. Листата остават дребни, имат ланцетовидна форма и са натрупани едно върху друго.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Овощните дръвчета растат и плододават, като използват хранителни вещества от ограничен обем почва през целия си живот. Този обем не е в състояние непрекъснато да поддържа необходимото количество елементи за нормалния им живот. Затова се налага периодично почвените запаси да бъдат обогатявани чрез торене.

Торенето на овощните дръвчета се прави по два начина:

. Почвено- почвеното торене е основно.

Основното торене е внасянето на хранителни елементи в почвата. Обикновено то се прави в началото или края на вегетацията на дръвчетата. С него се внасят и трите основни макроелемента – азот, фосфор и калий.

. Листно- листно торене през вегетацията

Листното торене се прави във вид на подхранване на дръвчетата през вегетацията. То може да включва както основните макроелементи, така и микроелементи. Листното торене не може да измести основното. То е само допълнение към основното хранене.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Началото на май е време, когато плевелите в цялата градина растат буйно. Започнете своевременно борбата с тези конкуренти преди да са нанесли поражение. Те не само развалят добрия вид на градината, но и отнемат от почвата хранителните вещества, предназначени за растенията. На новозасадените овощни дръвчета не е за препоръчване да оставяте плодове през първата година. Те само биха отслабили растежа.

. Прихващането и развитието на засадените през пролетта овощни дръвчета трябва да се стимулира чрез поливане. Тази мярка е необходима само, ако през месеца има засушаване.

. Редовно преглеждайте културите и следете за поява на болести и неприятели. При необходимост реагирайте с подходяща мярка или потърсете съвет от специалист.

. Прегледате отново всички овощни дръвчета, за да проверите дали при основната резитба не сте пропуснали някой болен или изсъхнал клон. Тъй като в тях най-често се крият и презимуват повечето причинители на болести. Не оставяйте по дървото дори и най-малките изсъхнали клончета, защото те застрашават цялото дърво.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Ако по стъблото на дръвчето е нанесена дълбока рана, твърде вероятно е да се получи загиване на камбия и частично на дървесината. В такъв случай е наложително да се направи по-сложна операция - мостово присаждане. Това е единственият начин за въстановяване на връзката между корен и корона.

За мост стават само едногодишни клонки

Може да се използва едногодишна клонка на която се премахват разпукналите се пъпки. Раната се зачиства до жива тъкан и се замазва с замазка. Над и под раната се правят Т-образни разрези в здравата кора - долния е нормално ориентиран, а горния е обърнато Т. Клонките за присаждане не трябва да са по-дълги от разстоянието между двата Т-образни разреза. Да се внимава за ориентирането (полярноста) на клончето – върхът му трябва да сочи нагоре. След поставяне на клонката в разрезите мястото на присаждането може да се закове с малки гвоздеичета и се завива плътно с тиксто.

Такова присаждане се прави на всеки 5-10 см от окръжността на дървото.

След година-две моста замества повредения участък от дървото.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Още от началото на месец април градушките тази година се превърнаха от изключение в правило. Няма район в страната, който да не попадна под неблагоприятното въздействие на това природно явление.

При градушка, в зависимост от това, колко е силна и продължителна, дали е суха или с дъжд, по дръвчетата се наблюдават различни повреди. Най-често те се изразяват в разкъсване на листата, нараняване на леторасти, клони, плодове. Градушките са най-нежелани и опасни в периода на наедряването на плодовете.

В зависимост от повредите съответно са и мерките, които трябва да се предприемат от стопаните за опазване на дръвчетата от неблагоприятните последици от градушката. Най-добре е веднага след градушка (до 24 часа), да се направи пръскане на всички дървета - и млади и стари. Целта на това третиране е бързото зарастване (калциране) на раните, за да не се превърнат те във входни врати за причинителите на болести.

Подходящи са медсъдържащите продукти. Такива са бордолезов разтвор 1%, Купроцин супер М – 25 г, Шампион – 30 г и друти. Дозите са за 10 литра вода.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

ПРИЗНАЦИ ПО КОИТО ДА ОПРЕДЕЛИМ ДАЛИ ДОСТАТЪЧНО СМЕ НАТОРИЛИ ДРЪВЧЕТАТА

(какъв елемент липсва на дървото)

ПРИЗНАЦИ

НЕДОСТАТЪК

1

В началото на гладуването признаците се развиват на всички дървета, или се локализират на най-старите листа на филизите от тази година…

Към №2

+

Симптомите се появяват отначало на младите тъкани и се локализират най-вече по върховете на филизите. Отмирането започва откъм върха. При новите и не съвсем стари листа се развива силна некроза…

Към №5

2

Симптомите, появяващи се при всички дървета, но се локализират на най-долните листа на филизите от тази година. Отмиращи тъкани се появяват само при остър дефицит…

Към №3

+

Симптоми на гладуване се появяват в началото на зрели листа или разположени в долните етажи на леторастите, те могат да образуват дребни петна, хлороза с петна или без петна, а също и пригори по края на листата или други форми на некроза…

Към №4

3

Листата са жълто-зелени, изменя се цвета на листата и започва от старите, като се разпространява към върха на летораста. По листата се наблюдават червено-кафяви петна. При продължително гладуване леторастите стават тънки и твърди, а листата са по-дребни и не достигат нормална големина…

... азот (N)

+

Младите и почти зрели листа имат тъмнозелен цвят, а зрелите – бронзов или охрено-зелен. На старите листа между тъмно зелените жилки се появяват участъци със светло зелен цвят. В стъблата, а също и в листата на черешата има напетнявания, които при хладно лято натрупват голямо количество пурпурен пигмент. При продължително гладуване се формират тънки леторасти, дребни, малки листа при ябълките, а при прасковите лентовидни…

... фосфор (P)

4

Участъци с некротирала тъкан с различна големина по листата – от малки точици до големи петна по края на листната петура. Листата се набръчкват, особенно при прасковите. Некроза се получава отначало при зрелите, по-стари листа в средната или долна част на леторастите. Леторастите са по-тънки…

... калий (K)

+

На най-старите, големи листа се развива некроза във вид на жълтокафяви петна, а некротиралите петна опадват. Опадването започва от най-долните леторасти и върви нагоре. Може да опадат почти всички листа на дървото, като остават да стърчат само връхните листенца със зелен цвят…

... магнезий (Mg)

++

Листата са малки, тънки, сбръчкани, а тези които са на върха на леторастите са хлоротични. Леторастите са много тънки, със скъсени междувъзлия към върха и листата са събрани като розетка. Листата опадват прогресивно от основата на леторастите към върха…

... цинк (Zn)

5

На младите, особенно връхни листа на леторастите, покрая на листа или по централния нерв започва загиване на тъканта. В резултат - силни повреди на листа, загиват и леторастите. Заедно с това започва и повреждане на връхните коренчета…

... калций (Ca)

+

Листата по-силно или по-слабо жълтеят и се набръчкват, понякога са удебелени и чупливи. При силен глад е възможно загиването на леторасти и клонки. При плододаващи и гладуващи дървета се развива повърхностна некроза, некроза на меката част на плода, даже и когато не са се наблюдавали признаци на нарушение на растежа на вегетативните части…

... бор (В)

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Дръвчетата не могат да задържат и да изхранят толкова плодове, колкото са всичките им цветове.

Овощарите знаят, че при всеки овощен вид има съответен процент на оплождане и задържане на определено количество плодове.

Костилковите овощни видове - череша, вишна, слива, праскова, кайсия задържат и изхранват по-голям процент от цветовете - около 12 на сто от цветовете при тях дават плод.

Семковите видове "превръщат" по-малка част от цветовете си в плодове - 7-8 на сто от цветовете при тях дават плод.

Дръвчетата имат още особености: една част от цветове по тях са дефектни, други не са опрашени, трети се повреждат от болести или неприятели.

А и препълнени с плод дървета също не са за голяма радост - в такива случаи често се появява алтернативно плододаване, при което овошките започват да раждат през година.

Не на последно място за това колко плод ще има играят голяма роля пчелите. Да ги щадим и по време на цъфтеж да избягваме пръскането с инсектициди.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

За да се избегне силно нападение от ранно кафяво гниене, могат да се вземат редица предпазни мерки. Целта на тези мерки е чрез тях да се намалят до минимум факторите, които благоприятстват базвитието на болестта.

. Дръвчета се садят на огрени от слънцето места, които имат добро проветрение и в тях не се задържа влажен въздух. Избягва се засаждането им на влажни места с лош въздушен дренаж.

. Зимната резитба е задължителна, като се започва със санитарно прочистване. Това означава, че първо се отстраняват всички болни и изсъхнали клонки. Просветляването на короните подпомага тяхното по-добро проветряване.

. Засаждане на устойчиви сортове.

Чувствителни на ранно кафяво гниене сортове

Различните сортове от един и същи вид имат различна чувствителност към заболяването. При неподходящи месторастения, засаждането на силно чувствителни сортове трябва да се избягва. Ето някой от тях:

. Кайсии – Късна силистринска, Унгарска, Нанси, Мешански великан, Канино, Умберто;

. Сливи –Стенлей, Виктория, Хал, поп Харитон, Ажанска;

. Вишни – Унгарска вишня, Хейманов рубин, Сенчеста морела, Охайо, Метеор, Португалска;

. Череши – Наполеон, Ранна едра, Румънка.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 48

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта