Лабконсулт е представител на датска фирма за окачествяване на зърно и фуражи за България. За повече информация разговаряхме с управителя на фирмата доц. д-р Цветан Йорданов.

 • Г-н Йорданов, какво предлагате на клиентите си?

 • Предлагаме уреди за анализ на зърно и фуражи, които работят изключително точно и помагат на производителите да определят качеството на зърното още с прибирането в силозите. На база на качеството те могат да правят целеви партиди с определени показатели зърно – хлебно, фуражно и т.н. Отделяйки хубавата продукция от лошата, те имат възможност да я реализират на по-изгодна цена, т.е. да получат допълнителни ползи от използването на тези уреди.

 • Може ли всяко стопанство да има тези уреди, или са необходими специални лабораторни условия и специалисти?

 • Уредите могат да бъдат използвани от всеки производител и не са необходими специални условия. По принцип всеки може да работи с тези експресни уреди за анализ на зърно. Уредът е много прост за управление и ползване, не е необходимо някакво специално образование – просто зърното трябва да се сложи в уреда, да се натисне програмата за съответната култура и той започва сам да работи. Една проба е за 8,5 тона пшеница, за 3-4 тона царевица и ечемик. Информацията за качеството се получава веднага на място.

 • Важно е също, че точността на уреда е изключително висока – до +– 0,1%. Така че притежаването на този уред ще предотврати загуби на фермера, които той би имал, ако не е направил анализ на произведеното. На тази база той може да увеличи печалбата и приходите си.

 • Къде е базирана фирмата ви и как стигате до клиентите си?

 • Фирмата е базирана в София, но посещаваме също изложби, панаири. Работим директно с клиентите ни. Имаме база данни от около 500 адреса на зърнопроизводители , като 100 от най-големите са при нас. Освен това работим и с контролните организации – всички, които контролират зърното при износ. Притежанието на такъв уред е голям плюс за фермера, защото на пристанището неговата продукция ще бъде окачествена със същия уред, с който той вече си е направил анализ. Няма да има разлики и грешки в негов ущърб. В цял свят около 80% от зърното, което се търгува, се окачествява с този уред. Разполагаме още със сонди за вземане на проби от камионите. Те вземат обективно пробите от всички участъци на камиона, с което се избягва ръчното субективно вземане на проби, които не могат да бъдат толкова прецизни и обективни. С тези сонди се гарантира, че стоката, която се товари за износ ще бъде винаги с едно и също качество.

Публикувана в Бизнес

 Лабконсулт е представител на датска фирма за окачествяване на зърно и фуражи за България. За повече информация разговаряхме с управителя на фирмата доц. д-р Цветан Йорданов.

 • Г-н Йорданов, какво предлагате на клиентите си?

 • Предлагаме уреди за анализ на зърно и фуражи, които работят изключително точно и помагат на производителите да определят качеството на зърното още с прибирането в силозите. На база на качеството те могат да правят целеви партиди с определени показатели зърно – хлебно, фуражно и т.н. Отделяйки хубавата продукция от лошата, те имат възможност да я реализират на по-изгодна цена, т.е. да получат допълнителни ползи от използването на тези уреди.

 • Може ли всяко стопанство да има тези уреди, или са необходими специални лабораторни условия и специалисти?

 • Уредите могат да бъдат използвани от всеки производител и не са необходими специални условия. По принцип всеки може да работи с тези експресни уреди за анализ на зърно. Уредът е много прост за управление и ползване, не е необходимо някакво специално образование – просто зърното трябва да се сложи в уреда, да се натисне програмата за съответната култура и той започва сам да работи. Една проба е за 8,5 тона пшеница, за 3-4 тона царевица и ечемик. Информацията за качеството се получава веднага на място.

 • Важно е също, че точността на уреда е изключително висока – до +– 0,1%. Така че притежаването на този уред ще предотврати загуби на фермера, които той би имал, ако не е направил анализ на произведеното. На тази база той може да увеличи печалбата и приходите си.

 • Къде е базирана фирмата ви и как стигате до клиентите си?

 • Фирмата е базирана в София, но посещаваме също изложби, панаири. Работим директно с клиентите ни. Имаме база данни от около 500 адреса на зърнопроизводители , като 100 от най-големите са при нас. Освен това работим и с контролните организации – всички, които контролират зърното при износ. Притежанието на такъв уред е голям плюс за фермера, защото на пристанището неговата продукция ще бъде окачествена със същия уред, с който той вече си е направил анализ. Няма да има разлики и грешки в негов ущърб. В цял свят около 80% от зърното, което се търгува, се окачествява с този уред. Разполагаме още със сонди за вземане на проби от камионите. Те вземат обективно пробите от всички участъци на камиона, с което се избягва ръчното субективно вземане на проби, които не могат да бъдат толкова прецизни и обективни. С тези сонди се гарантира, че стоката, която се товари за износ ще бъде винаги с едно и също качество.

Публикувана в Бизнес

 Лабконсулт е представител на датска фирма за окачествяване на зърно и фуражи за България. За повече информация разговаряхме с управителя на фирмата доц. д-р Цветан Йорданов.

 • Г-н Йорданов, какво предлагате на клиентите си?

 • Предлагаме уреди за анализ на зърно и фуражи, които работят изключително точно и помагат на производителите да определят качеството на зърното още с прибирането в силозите. На база на качеството те могат да правят целеви партиди с определени показатели зърно – хлебно, фуражно и т.н. Отделяйки хубавата продукция от лошата, те имат възможност да я реализират на по-изгодна цена, т.е. да получат допълнителни ползи от използването на тези уреди.

 • Може ли всяко стопанство да има тези уреди, или са необходими специални лабораторни условия и специалисти?

 • Уредите могат да бъдат използвани от всеки производител и не са необходими специални условия. По принцип всеки може да работи с тези експресни уреди за анализ на зърно. Уредът е много прост за управление и ползване, не е необходимо някакво специално образование – просто зърното трябва да се сложи в уреда, да се натисне програмата за съответната култура и той започва сам да работи. Една проба е за 8,5 тона пшеница, за 3-4 тона царевица и ечемик. Информацията за качеството се получава веднага на място.

 • Важно е също, че точността на уреда е изключително висока – до +– 0,1%. Така че притежаването на този уред ще предотврати загуби на фермера, които той би имал, ако не е направил анализ на произведеното. На тази база той може да увеличи печалбата и приходите си.

 • Къде е базирана фирмата ви и как стигате до клиентите си?

 • Фирмата е базирана в София, но посещаваме също изложби, панаири. Работим директно с клиентите ни. Имаме база данни от около 500 адреса на зърнопроизводители , като 100 от най-големите са при нас. Освен това работим и с контролните организации – всички, които контролират зърното при износ. Притежанието на такъв уред е голям плюс за фермера, защото на пристанището неговата продукция ще бъде окачествена със същия уред, с който той вече си е направил анализ. Няма да има разлики и грешки в негов ущърб. В цял свят около 80% от зърното, което се търгува, се окачествява с този уред. Разполагаме още със сонди за вземане на проби от камионите. Те вземат обективно пробите от всички участъци на камиона, с което се избягва ръчното субективно вземане на проби, които не могат да бъдат толкова прецизни и обективни. С тези сонди се гарантира, че стоката, която се товари за износ ще бъде винаги с едно и също качество.

Публикувана в Бизнес

 Лабконсулт е представител на датска фирма за окачествяване на зърно и фуражи за България. За повече информация разговаряхме с управителя на фирмата доц. д-р Цветан Йорданов.

 • Г-н Йорданов, какво предлагате на клиентите си?

 • Предлагаме уреди за анализ на зърно и фуражи, които работят изключително точно и помагат на производителите да определят качеството на зърното още с прибирането в силозите. На база на качеството те могат да правят целеви партиди с определени показатели зърно – хлебно, фуражно и т.н. Отделяйки хубавата продукция от лошата, те имат възможност да я реализират на по-изгодна цена, т.е. да получат допълнителни ползи от използването на тези уреди.

 • Може ли всяко стопанство да има тези уреди, или са необходими специални лабораторни условия и специалисти?

 • Уредите могат да бъдат използвани от всеки производител и не са необходими специални условия. По принцип всеки може да работи с тези експресни уреди за анализ на зърно. Уредът е много прост за управление и ползване, не е необходимо някакво специално образование – просто зърното трябва да се сложи в уреда, да се натисне програмата за съответната култура и той започва сам да работи. Една проба е за 8,5 тона пшеница, за 3-4 тона царевица и ечемик. Информацията за качеството се получава веднага на място.

 • Важно е също, че точността на уреда е изключително висока – до +– 0,1%. Така че притежаването на този уред ще предотврати загуби на фермера, които той би имал, ако не е направил анализ на произведеното. На тази база той може да увеличи печалбата и приходите си.

 • Къде е базирана фирмата ви и как стигате до клиентите си?

 • Фирмата е базирана в София, но посещаваме също изложби, панаири. Работим директно с клиентите ни. Имаме база данни от около 500 адреса на зърнопроизводители , като 100 от най-големите са при нас. Освен това работим и с контролните организации – всички, които контролират зърното при износ. Притежанието на такъв уред е голям плюс за фермера, защото на пристанището неговата продукция ще бъде окачествена със същия уред, с който той вече си е направил анализ. Няма да има разлики и грешки в негов ущърб. В цял свят около 80% от зърното, което се търгува, се окачествява с този уред. Разполагаме още със сонди за вземане на проби от камионите. Те вземат обективно пробите от всички участъци на камиона, с което се избягва ръчното субективно вземане на проби, които не могат да бъдат толкова прецизни и обективни. С тези сонди се гарантира, че стоката, която се товари за износ ще бъде винаги с едно и също качество.

Публикувана в Бизнес

 Лабконсулт е представител на датска фирма за окачествяване на зърно и фуражи за България. За повече информация разговаряхме с управителя на фирмата доц. д-р Цветан Йорданов.

 • Г-н Йорданов, какво предлагате на клиентите си?

 • Предлагаме уреди за анализ на зърно и фуражи, които работят изключително точно и помагат на производителите да определят качеството на зърното още с прибирането в силозите. На база на качеството те могат да правят целеви партиди с определени показатели зърно – хлебно, фуражно и т.н. Отделяйки хубавата продукция от лошата, те имат възможност да я реализират на по-изгодна цена, т.е. да получат допълнителни ползи от използването на тези уреди.

 • Може ли всяко стопанство да има тези уреди, или са необходими специални лабораторни условия и специалисти?

 • Уредите могат да бъдат използвани от всеки производител и не са необходими специални условия. По принцип всеки може да работи с тези експресни уреди за анализ на зърно. Уредът е много прост за управление и ползване, не е необходимо някакво специално образование – просто зърното трябва да се сложи в уреда, да се натисне програмата за съответната култура и той започва сам да работи. Една проба е за 8,5 тона пшеница, за 3-4 тона царевица и ечемик. Информацията за качеството се получава веднага на място.

 • Важно е също, че точността на уреда е изключително висока – до +– 0,1%. Така че притежаването на този уред ще предотврати загуби на фермера, които той би имал, ако не е направил анализ на произведеното. На тази база той може да увеличи печалбата и приходите си.

 • Къде е базирана фирмата ви и как стигате до клиентите си?

 • Фирмата е базирана в София, но посещаваме също изложби, панаири. Работим директно с клиентите ни. Имаме база данни от около 500 адреса на зърнопроизводители , като 100 от най-големите са при нас. Освен това работим и с контролните организации – всички, които контролират зърното при износ. Притежанието на такъв уред е голям плюс за фермера, защото на пристанището неговата продукция ще бъде окачествена със същия уред, с който той вече си е направил анализ. Няма да има разлики и грешки в негов ущърб. В цял свят около 80% от зърното, което се търгува, се окачествява с този уред. Разполагаме още със сонди за вземане на проби от камионите. Те вземат обективно пробите от всички участъци на камиона, с което се избягва ръчното субективно вземане на проби, които не могат да бъдат толкова прецизни и обективни. С тези сонди се гарантира, че стоката, която се товари за износ ще бъде винаги с едно и също качество.

Публикувана в Бизнес

 Лабконсулт е представител на датска фирма за окачествяване на зърно и фуражи за България. За повече информация разговаряхме с управителя на фирмата доц. д-р Цветан Йорданов.

 • Г-н Йорданов, какво предлагате на клиентите си?

 • Предлагаме уреди за анализ на зърно и фуражи, които работят изключително точно и помагат на производителите да определят качеството на зърното още с прибирането в силозите. На база на качеството те могат да правят целеви партиди с определени показатели зърно – хлебно, фуражно и т.н. Отделяйки хубавата продукция от лошата, те имат възможност да я реализират на по-изгодна цена, т.е. да получат допълнителни ползи от използването на тези уреди.

 • Може ли всяко стопанство да има тези уреди, или са необходими специални лабораторни условия и специалисти?

 • Уредите могат да бъдат използвани от всеки производител и не са необходими специални условия. По принцип всеки може да работи с тези експресни уреди за анализ на зърно. Уредът е много прост за управление и ползване, не е необходимо някакво специално образование – просто зърното трябва да се сложи в уреда, да се натисне програмата за съответната култура и той започва сам да работи. Една проба е за 8,5 тона пшеница, за 3-4 тона царевица и ечемик. Информацията за качеството се получава веднага на място.

 • Важно е също, че точността на уреда е изключително висока – до +– 0,1%. Така че притежаването на този уред ще предотврати загуби на фермера, които той би имал, ако не е направил анализ на произведеното. На тази база той може да увеличи печалбата и приходите си.

 • Къде е базирана фирмата ви и как стигате до клиентите си?

 • Фирмата е базирана в София, но посещаваме също изложби, панаири. Работим директно с клиентите ни. Имаме база данни от около 500 адреса на зърнопроизводители , като 100 от най-големите са при нас. Освен това работим и с контролните организации – всички, които контролират зърното при износ. Притежанието на такъв уред е голям плюс за фермера, защото на пристанището неговата продукция ще бъде окачествена със същия уред, с който той вече си е направил анализ. Няма да има разлики и грешки в негов ущърб. В цял свят около 80% от зърното, което се търгува, се окачествява с този уред. Разполагаме още със сонди за вземане на проби от камионите. Те вземат обективно пробите от всички участъци на камиона, с което се избягва ръчното субективно вземане на проби, които не могат да бъдат толкова прецизни и обективни. С тези сонди се гарантира, че стоката, която се товари за износ ще бъде винаги с едно и също качество.

Публикувана в Бизнес

 Лабконсулт е представител на датска фирма за окачествяване на зърно и фуражи за България. За повече информация разговаряхме с управителя на фирмата доц. д-р Цветан Йорданов.

 • Г-н Йорданов, какво предлагате на клиентите си?

 • Предлагаме уреди за анализ на зърно и фуражи, които работят изключително точно и помагат на производителите да определят качеството на зърното още с прибирането в силозите. На база на качеството те могат да правят целеви партиди с определени показатели зърно – хлебно, фуражно и т.н. Отделяйки хубавата продукция от лошата, те имат възможност да я реализират на по-изгодна цена, т.е. да получат допълнителни ползи от използването на тези уреди.

 • Може ли всяко стопанство да има тези уреди, или са необходими специални лабораторни условия и специалисти?

 • Уредите могат да бъдат използвани от всеки производител и не са необходими специални условия. По принцип всеки може да работи с тези експресни уреди за анализ на зърно. Уредът е много прост за управление и ползване, не е необходимо някакво специално образование – просто зърното трябва да се сложи в уреда, да се натисне програмата за съответната култура и той започва сам да работи. Една проба е за 8,5 тона пшеница, за 3-4 тона царевица и ечемик. Информацията за качеството се получава веднага на място.

 • Важно е също, че точността на уреда е изключително висока – до +– 0,1%. Така че притежаването на този уред ще предотврати загуби на фермера, които той би имал, ако не е направил анализ на произведеното. На тази база той може да увеличи печалбата и приходите си.

 • Къде е базирана фирмата ви и как стигате до клиентите си?

 • Фирмата е базирана в София, но посещаваме също изложби, панаири. Работим директно с клиентите ни. Имаме база данни от около 500 адреса на зърнопроизводители , като 100 от най-големите са при нас. Освен това работим и с контролните организации – всички, които контролират зърното при износ. Притежанието на такъв уред е голям плюс за фермера, защото на пристанището неговата продукция ще бъде окачествена със същия уред, с който той вече си е направил анализ. Няма да има разлики и грешки в негов ущърб. В цял свят около 80% от зърното, което се търгува, се окачествява с този уред. Разполагаме още със сонди за вземане на проби от камионите. Те вземат обективно пробите от всички участъци на камиона, с което се избягва ръчното субективно вземане на проби, които не могат да бъдат толкова прецизни и обективни. С тези сонди се гарантира, че стоката, която се товари за износ ще бъде винаги с едно и също качество.

Публикувана в Бизнес

 Лабконсулт е представител на датска фирма за окачествяване на зърно и фуражи за България. За повече информация разговаряхме с управителя на фирмата доц. д-р Цветан Йорданов.

 • Г-н Йорданов, какво предлагате на клиентите си?

 • Предлагаме уреди за анализ на зърно и фуражи, които работят изключително точно и помагат на производителите да определят качеството на зърното още с прибирането в силозите. На база на качеството те могат да правят целеви партиди с определени показатели зърно – хлебно, фуражно и т.н. Отделяйки хубавата продукция от лошата, те имат възможност да я реализират на по-изгодна цена, т.е. да получат допълнителни ползи от използването на тези уреди.

 • Може ли всяко стопанство да има тези уреди, или са необходими специални лабораторни условия и специалисти?

 • Уредите могат да бъдат използвани от всеки производител и не са необходими специални условия. По принцип всеки може да работи с тези експресни уреди за анализ на зърно. Уредът е много прост за управление и ползване, не е необходимо някакво специално образование – просто зърното трябва да се сложи в уреда, да се натисне програмата за съответната култура и той започва сам да работи. Една проба е за 8,5 тона пшеница, за 3-4 тона царевица и ечемик. Информацията за качеството се получава веднага на място.

 • Важно е също, че точността на уреда е изключително висока – до +– 0,1%. Така че притежаването на този уред ще предотврати загуби на фермера, които той би имал, ако не е направил анализ на произведеното. На тази база той може да увеличи печалбата и приходите си.

 • Къде е базирана фирмата ви и как стигате до клиентите си?

 • Фирмата е базирана в София, но посещаваме също изложби, панаири. Работим директно с клиентите ни. Имаме база данни от около 500 адреса на зърнопроизводители , като 100 от най-големите са при нас. Освен това работим и с контролните организации – всички, които контролират зърното при износ. Притежанието на такъв уред е голям плюс за фермера, защото на пристанището неговата продукция ще бъде окачествена със същия уред, с който той вече си е направил анализ. Няма да има разлики и грешки в негов ущърб. В цял свят около 80% от зърното, което се търгува, се окачествява с този уред. Разполагаме още със сонди за вземане на проби от камионите. Те вземат обективно пробите от всички участъци на камиона, с което се избягва ръчното субективно вземане на проби, които не могат да бъдат толкова прецизни и обективни. С тези сонди се гарантира, че стоката, която се товари за износ ще бъде винаги с едно и също качество.

Публикувана в Бизнес

 Лабконсулт е представител на датска фирма за окачествяване на зърно и фуражи за България. За повече информация разговаряхме с управителя на фирмата доц. д-р Цветан Йорданов.

 • Г-н Йорданов, какво предлагате на клиентите си?

 • Предлагаме уреди за анализ на зърно и фуражи, които работят изключително точно и помагат на производителите да определят качеството на зърното още с прибирането в силозите. На база на качеството те могат да правят целеви партиди с определени показатели зърно – хлебно, фуражно и т.н. Отделяйки хубавата продукция от лошата, те имат възможност да я реализират на по-изгодна цена, т.е. да получат допълнителни ползи от използването на тези уреди.

 • Може ли всяко стопанство да има тези уреди, или са необходими специални лабораторни условия и специалисти?

 • Уредите могат да бъдат използвани от всеки производител и не са необходими специални условия. По принцип всеки може да работи с тези експресни уреди за анализ на зърно. Уредът е много прост за управление и ползване, не е необходимо някакво специално образование – просто зърното трябва да се сложи в уреда, да се натисне програмата за съответната култура и той започва сам да работи. Една проба е за 8,5 тона пшеница, за 3-4 тона царевица и ечемик. Информацията за качеството се получава веднага на място.

 • Важно е също, че точността на уреда е изключително висока – до +– 0,1%. Така че притежаването на този уред ще предотврати загуби на фермера, които той би имал, ако не е направил анализ на произведеното. На тази база той може да увеличи печалбата и приходите си.

 • Къде е базирана фирмата ви и как стигате до клиентите си?

 • Фирмата е базирана в София, но посещаваме също изложби, панаири. Работим директно с клиентите ни. Имаме база данни от около 500 адреса на зърнопроизводители , като 100 от най-големите са при нас. Освен това работим и с контролните организации – всички, които контролират зърното при износ. Притежанието на такъв уред е голям плюс за фермера, защото на пристанището неговата продукция ще бъде окачествена със същия уред, с който той вече си е направил анализ. Няма да има разлики и грешки в негов ущърб. В цял свят около 80% от зърното, което се търгува, се окачествява с този уред. Разполагаме още със сонди за вземане на проби от камионите. Те вземат обективно пробите от всички участъци на камиона, с което се избягва ръчното субективно вземане на проби, които не могат да бъдат толкова прецизни и обективни. С тези сонди се гарантира, че стоката, която се товари за износ ще бъде винаги с едно и също качество.

Публикувана в Бизнес

 Лабконсулт е представител на датска фирма за окачествяване на зърно и фуражи за България. За повече информация разговаряхме с управителя на фирмата доц. д-р Цветан Йорданов.

 • Г-н Йорданов, какво предлагате на клиентите си?

 • Предлагаме уреди за анализ на зърно и фуражи, които работят изключително точно и помагат на производителите да определят качеството на зърното още с прибирането в силозите. На база на качеството те могат да правят целеви партиди с определени показатели зърно – хлебно, фуражно и т.н. Отделяйки хубавата продукция от лошата, те имат възможност да я реализират на по-изгодна цена, т.е. да получат допълнителни ползи от използването на тези уреди.

 • Може ли всяко стопанство да има тези уреди, или са необходими специални лабораторни условия и специалисти?

 • Уредите могат да бъдат използвани от всеки производител и не са необходими специални условия. По принцип всеки може да работи с тези експресни уреди за анализ на зърно. Уредът е много прост за управление и ползване, не е необходимо някакво специално образование – просто зърното трябва да се сложи в уреда, да се натисне програмата за съответната култура и той започва сам да работи. Една проба е за 8,5 тона пшеница, за 3-4 тона царевица и ечемик. Информацията за качеството се получава веднага на място.

 • Важно е също, че точността на уреда е изключително висока – до +– 0,1%. Така че притежаването на този уред ще предотврати загуби на фермера, които той би имал, ако не е направил анализ на произведеното. На тази база той може да увеличи печалбата и приходите си.

 • Къде е базирана фирмата ви и как стигате до клиентите си?

 • Фирмата е базирана в София, но посещаваме също изложби, панаири. Работим директно с клиентите ни. Имаме база данни от около 500 адреса на зърнопроизводители , като 100 от най-големите са при нас. Освен това работим и с контролните организации – всички, които контролират зърното при износ. Притежанието на такъв уред е голям плюс за фермера, защото на пристанището неговата продукция ще бъде окачествена със същия уред, с който той вече си е направил анализ. Няма да има разлики и грешки в негов ущърб. В цял свят около 80% от зърното, което се търгува, се окачествява с този уред. Разполагаме още със сонди за вземане на проби от камионите. Те вземат обективно пробите от всички участъци на камиона, с което се избягва ръчното субективно вземане на проби, които не могат да бъдат толкова прецизни и обективни. С тези сонди се гарантира, че стоката, която се товари за износ ще бъде винаги с едно и също качество.

Публикувана в Бизнес
Страница 1 от 28

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта