За тези от любителите-овощари, които не са успели есента да направят основно торене на почвата под дръвчетата, компромисно могат да го направят и сега, непосредствено преди началото на вегетацията. Условието е веднага след разпръскване на твърдите торове, да се направи окопаване на подкоронното пространство под дръвчетата. Дозите са съобразени отново с възрастта на дръвчетата и са посочени в табличката.

Норми на внасяне на твърди торове за основно подхранване според възрастта на дръвчетата на 1 кв. м в акт. в-во

Възраст на дървото

Оборски тор

Азот

Фосфор

Калий

Млади неплододаващи

-

6 грама

-

-

В начало на плододаване

1 кг

9 грама

6 грама

9 грама

Плододаващи

1,5 кг

12 грама

9 грама

12 грама

Дръвчета след обилно плододаване

2 кг

15 грама

12 грама

15 грама

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Окопаването се извършва накрая, след като дръвчетата са изрязани, напръскани и наторени.

Това е основна обработка на почвата - извършва се в междуредията на дълбочина 20-25 см, а в близост до стъблото на дърветата не повече от 10-12 см.

Ако тя е направена през есента, рано напролет междуредията се култивират или дисковат на дълбочина 15-17 см.

С основната обработка на почвата се извежда борбата с плевелите, подобрява се структурата на почвата, а от там и микробиологичната дейност, аерацията, влагозадържащата способност и др.

С нея се постига и механично унищожаване на зимуващите в почвата неприятели и неблагоприятна среда за развитие на болестите.

Ако не изпълните тези ранни мероприятия сега, през вегетацията на дръвчетата ще сте безсилни да се справите с:

  • къдравостта по прасковата, кривулите по сливата, загиване завръзите по дюлята, огненият пригор по круша, дюля и ябълка, ранното кафяво гниене, щитоностните въшки, крушовата бълха, листните въшки, акарите и др.

За голяма част от посочените болести и неприятели лек през вегетацията няма! Затова е важно да ги прогоните от градината преди да са я нападнали и унищожили. Залагайте главно на профилактиката и не допускайте тяхното развитие и размножение.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Торовете задължително трябва да бъдат заровени в почвата - възможно най-близо до корените. Това се постига по няколко начина:

. тори се от едната страна на дръвчетата по протежение на реда като се отваря дълбока бразда - 20-25 см, торовете се разпръскват равномерно в нея, след което тя се "затваря". Разстоянието между браздата и стъблото зависи от възрастта на дръвчетата - при млади трябва да е около 50-60 см, при стари дървета браздата да е на 1-1,20 м. от стъблото. Това се прави като едната година браздата е отляво, а другата отдясно на дръвчетата;

. тори се от двете страни по протежение на реда - отварят се две бразди, които да отговарят на горните условия – разстоянието и дълбочината са същите;

. тори се в околостъблената чаша - при млади дръвчета чашата да е с диаметър около 1 метър и дълбочина 20-25 см, при по-старите - чашата да е с диаметър два пъти по-голям от младите;

. при единични дръвчета в градината ефикасна е една по-прецизна схема - в околостъблената чаша под короната с метален лост се правят 8-10 дупки, дълбоки около 25 см, в които равномерно разпределяте количеството тор за дръвчето. Дупките да са на разстояние от 50 до 100 см от стъблото. Торенето по този начин спестява отваряне и затваряне на бразди.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Още преди засаждането е добре да се регулира хранителният режим на лозовите насаждения. Препоръчва се запасяващо торене за

период от 7 - 8 години.

При създаване на лозово насаждение преди риголването се внасят 50 - 60 кг суперфосфат и 45 - 50 кг калиев хлорид или калиев сулфат. След риголването се заорават 4 - 5 тона оборски тор на дълбочина 20 - 30 см. С това се постига равномерното им разпределение в почвата и оттам изхранване на младите растения през първите години от развитието им.

Достигнатото чрез началното запасяващо торене оптимално ниво на

фосфора, калия и магнезия през годините на плододаването се поддържа

посредством редовно, ежегодно торене. Оптимизирането на поддържащото торене при плододаващи лозови насаждения трябва да става на базата на растителна диагностика, съчетавана с почвена. Счита се, че растенията са достатьчно снабдени с калий, когато 100 г почва съдържа 40 -50 мг обменен калий и 15 -20 мг магнезий.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 23 Февруари 2017 13:47

Торене на разсади

Едно от важните звена за правилното отглеждане на разсадите е торенето. От това как ще стартираме растенията до голяма степен зависи и каква реколта ще получим.

В началния период от своето развитие, зеленчуковите семена имат малка потребност от хранителни вещества, което се определя от малките размери на растенията. Независимо от това обаче тази потребност трябва да е много добре обезпечена поради факта, че растенията залагат своя репродуктивен потенциал още след поникването си. Това означава, че поникващите растения трябва да имат на разположение всички необходими хранителни вещества в достъпна и лесноусвоима форма.

Кои са най-важните елементи, от които растенията имат нужда при поникване и пикиране?

При всички култури отглеждани чрез разсад, най-важно е да се отгледат силни растения със здрави стъбла и много добре развита коренова система. За тази цел те трябва задължително да имат на разположение два от основните хранителни елемента – азот и фосфор.

Азотът е елемент, участващ най-активно в растежните процеси и без който растенията не могат да се развиват нормално и остават слаби и светлозелени. Тъй като разсадите се отглеждат за сравнително къс период, азотът който им се дава трябва да е в бързодействаща форма – амониева и нитратна.

Фосфорът е елемент, който създава здрав скелет на младото растение, способства образуването на здрава и мощна коренова система и за залагането на репродуктивни органи (цветове) в младите растения. Фосфорът се подава на растенията под формата на суперфосфат – единичен, двоен и троен.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

DynamicSpread динамично включване на частичните широчини на тороразпръсквачките

ZA-TS Hydro сега с DynamicSpread-подготовка

Тороразпръсквачките ZA-TS и ZG-TS ISOBUS на Amazone са оборудванисерийно с многостепенно включване на частичните широчини (Section Control). Тази функция може да бъде задействана ръчно или автоматично, посредствомсофтуера на системата. До момента максималният брой частични широчини е 16 и те се управляват автоматично, когато се използват в комбинация с AMAZONEGPS-Switch.

За тези клиенти, които се стремят към по-прецизно тороразпръскване в полета с клиновидна форма, на кратки разстояния или при наличие на препятствия, AMAZONE разработиха иновативната система DynamicSpread за динамично включване на частичните широчини при навесната серия ZA-TSHydro и прикачната ZG-TSHydro. Системата е базирана на новоразработен софтуер за работния компютър на машината. В комбинация с GPS-Switch и посредством терминалите AMATRON 3, CCI 100 или AMAPAD на AMAZONE, новият софтуер позволява включване на 64 или 128 частични широчини, в резултат на което динамично се съгласуват работната ширина и нормата към формата на полето. С избор между 64 или 128 частични широчини, DynamicSpread значително превъзхожда сегашния ISOBUS стандарт. Това означава, че големият брой частични широчини винаги са на възможни с терминалите на AMAZONE, но при някои ISOBUS терминали от други производители ще могат да задействат много по-малка част от частичните широчини.

Дизайнът на сериите ZA-TSHydro и ZG-TSHydro е бил предварително конструиран да съответства на високата прецизност на динамичното включване на частичните ширини, тъй като тороразпръсквачките притежават комбинацията от система за подаване с електрическо настройване и хидравлично задвижвани разпръскващи дискове, които могат да се настройват независимо един от друг. По този начин, работната ширина и нормата могат да се съгласуват прецизно и бързо към полета с ранообразни форми.

Най-важните предимства на динамичното включване DynamicSpread на частичните широчини SectionControl е допълнителното нарастване на прецизността, което води до още по-голяма икономия на тор. И така, тороразпръсквачките, работещи в полета с клиновидна форма, на кратки разстояния и при наличие на препятствия е още по-усъвършенствана; предимствата стават толкова повече, колкото по-големи са работните ширини, по-висока е работната скорост и по-разнообразни са формите на полетата.

Тороразпръсквачките ZA-TS и ZG-TS ISOBUS, както и всички продуктина Amazone, може да намерите при официалния представител на фирмата за България - РАПИД КБ ООД, тел. 02/400-80-10, www.claas.bg.

Снимка С DynamicSpread, навесната тороразпръсквачка ZA-TS Hydro и прикачната ZG-TS Hydro могат да управляват 64 или 128 частични широчини, което води до динамично съгласуване на работната ширина и нормата.

Публикувана в Агротехника
Понеделник, 13 Февруари 2017 11:43

АГРОХИМИЯ И ТОРЕНЕ

ПОДХРАНВАНЕ НА ЕСЕННИЦИ
Извършва се от началото до края на фенофаза братене на есенните култури. Количеството и вида на минералния тор трябва да бъдат  съобразени със следните фактори:
- физико-химични свойства на почвата;
- генетични особености на растенията;
- състоянието на посева;
- планиран реален добив;
- налични количества минерален азот в почвата;
- основно торене с фосфорни и калиеви торове (ефектът от самостоятелното азотно торене е незначителен).

За определяне на торовата норма е необходимо да се вземат почвени проби за извършване на агрохимичен анализ. На участък от 100-120 дка се вземат две средни проби (по 600 гр. едната ) съответно на дълбочина 0-30 см и 30-60 см.

Азотни торове с най-голямо приложение са следните:
- АМОНИЕВА СЕЛИТРА (амониев нитрат) - съдържа 34.1% азот в равни количества в амониева и нитратна форма.
- КАРБАМИД - съдържа 46% азот в амидна форма.Физиологично неутрален тор и подходящ за почви с кисела реакция и добра влажност. Не подходящ за карбонатни почви и за употреба при температура над 5-80С, с цел избягване на газообразните загуби.

Основни правила при торене:
- на наклонени терени не се подхранва при снежна покривка, а на равнинни се подхранва  при  височина на снежната покривка до 10 см;
- подхранването започва от по-тежките и завършва на по-леките песъчливи почви и наклонени терени;
- предимство се дава на по-слабо развитите посеви;
- торът трябва да бъде равномерно разпределен.

2. Подхранване на лозя, овощни градини, зеленчуци (лук и чесън за зелено и маруля).
При хлороза причинена от липса на желязо при овощните видове да се тори преди започване на сокодвижението.

СЕИТБА НА ПРОЛЕТНИ КУЛТУРИ

При първа възможност се извършва сеитба на  овес и грах. Преди сеитба е добре семената  да се обеззаразят.  За ранно полско производство на зеленчуци   започва подготовката за сеитба на парници.  Извършва се рътене и засаждане на ранни картофи.                                                                     

РАСТИТЕЛНО - ЗАЩИТНИ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Зеленчукови култури
Борба срещу чесновата муха. Напада лук,  чесън и праз, при задържане на температурата  за няколко дни над 0 градуса.

2.  Фуражни култури
Пръскане с хербициди срещу едногодишни  широколистни плевели при стара люцерна, преди вегетацията на културата.

3. Овощни дръвчета
Преди набъбване на пъпките прасковите се  третират срещу къдравост,  черешите, вишните срещу  ранно кафяво гниене, а  сливите и кайсиите срещу ранно кафяво гниене и сачмянка. Третиранията се извършват при температура на въздуха над 5 градуса. Варосване на стъблата и дебелите клони на дърветата. Съветват ни от Националната служба за съвети в земеделието.

Публикувана в Растениевъдство
Събота, 11 Февруари 2017 15:24

Кога да торим лозите с NPK

От оптималното задоволяване на потребностите на лозата зависи количеството и качеството на гроздовата реколта.

. Основните елементи потребни за нормална вегетация са азот, фосфор и калий. Внасянето им в почвата може да стане от късна есен до ранна пролет - преди набъбване на пъпките на лозата.

. Единственото условие е торовете да се разхвърлят преди основна обработка на почвата, за да попаднат близо до корените на растението.

. Затова тези от вас, които не са смогнали да наторят есента, могат да го направят сега до края на месеца, преди да обработят почвата.

Торовете

. Използвайте комбинирани торове, съдържащи и трите елемента, т.н. NPK торове. Дозата за един декар е 20-25 кг, а ако торите отделни лозички се съобразете с тяхната възраст и състояние.

. На лозички в млада възраст до 3-5 г. на една главина разпръснете равномерно и заровете в почвата около 150 г комбиниран тор. На по-стари лози и асми тази доза се завишава и е от 250 до 300 г на едно растение.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Изборът на най-подходящата система за поддържане на почвата допринася за поддържането и повишаване на почвеното плодородие, за увеличаването на добивите и подобряване качеството на плодовете.

Черната угар е най-практикуваната система за условията на нашата страна. Прилага се при всички овощни видове, независимо от възрастта на дърветата. През есента се извършва оран на дълбочина 15 – 20 см и няколко плитки обработки (култивиране, дисковане) през вегетационния период на дълбочина 6 – 8 см, в зависимост от степента на заплевеляване и наличието на почвена кора (след дъждове или поливане).

Чрез тези чести обработки на почвата, тя се поддържа рохкава и чиста от плевели. С премахването на плевелите се подобрява и хранителния режим на дърветата.

Ако не е извършено пълно запасяващо торене при засаждането на дърветата, още на първата - втората година се налага внасянето на азотни торове. С вегетационните обработки се извършва двукратно подхранване (април и юни) с азотни торове, като през първите две години азотните торове се внасят повърхностно, на ивици по дължината на редовете (или околостъблено), а през следващите години се разхвърлят равномерно върху цялата площ.

При вече встъпилите в плододаване насаждения азотните торове може да се внесат на два или три пъти – при неполивни условия и тежки почви се тори два пъти (април и ноември), а когато е осигурено напояване и при леки почви – на три пъти. След разхвърлянето на торовете върху почвената повърхност се извършва плитка почвообработка (6 – 8 см).

С есенната оран (през 3-4 години) се внасят органичните, фосфорните и калиеви торове, които може да се внесат в бразди с дълбочина 25 – 30 см.

За да се избегнат някои от негативните ефекти на многогодишното прилагане на тази черната угар (бързо минерализиране на хумуса, разрушаване на почвената структура и уплътняване на почвата, нараняване на корените), се препоръчва почвообработките да не се извършват на една и съща дълбочина, а на по-леките почви есенната оран да се извършва по-рядко (през 2 – 3 години).

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Сряда, 25 Януари 2017 12:34

Време и начин на торене

Комбинирани торове с подходящите хранителни елементи се внасят в почвения субстрат в периода на интензивен растеж на съответните растения. Повечето от тях са във вид на гранули и се поставят в почвата, след което тя се разрохква с последваща поливка. Когато се купуват такива торове трябва да се съобразите с вида на растението и да потърсите съответната комбинация и съотношение от елементи. На пазара се предлага голямо разнообразие от такива торове, както и консултация за тяхното предназначение. При употребата им обаче не трябва да се допуска предозиране, защото то може да бъде пагубно за растенията. Обикновено дозата не трябва да превишава 1-2 грама на 1 литър обем почва. Подхранването с тези торове не трябва да е по-често от веднъж месечно.

Има и една група елементи, от които цветята се нуждаят в минимални количества, но ако те отсъстват в хранителната среда растенията страдат и не се развиват нормално. Такива са молибден, бор, цинк, мед, желязо и манган. При липса на желязо или цинк се получава т. нар. хлороза, която се изразява в избледняване на зеления цвят. Без наличие на бор пък цъфтящите видове не образуват достатъчно цветове. Тези елементи се подават на растенията чрез листно торене с микроторове. Те са течни или водоразтворими прахове с различно съдържание на елементи и съотношение. Дозите и периодите за приложение на микроторовете са различни и са указани на опаковките.

Петър Кръстев

Публикувана в Цветарство
Страница 1 от 10

logo naz

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на фермера"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта