През периода 10 – 17 януари 2018 г. средните цени на едро и на дребно на яйца за страната бележат понижение спрямо предходната седмица се отбелязва в доклад на експерти на МЗХГ. Цените на едро на яйцата – размер М на тържищата в страната варират от 0,24 лв./бр. (Добрич) до 0,30 лв./бр. (Монтана и Хасково). В осем области се наблюдава седмично поевтиняване на яйцата, достигащо до 0,05 лв./бр. в Ямбол, докато леко поскъпване е налице единствено в Силистра – с 0,02 лв./бр. Така, средната стойност за страната се понижава с 0,01 лв./бр., до 0,27 лв./бр.

В големите търговски вериги (ГТВ) яйцата – размер М се предлагат на цени от 0,24 лв./бр. (Варна) до 0,35 лв./бр. (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен). Седмични ценови изменения се отчитат в десет области, като при всичките е налице понижение на стойностите, в рамките на 0,01 лв./бр. – 0,06 лв./бр. (най-значително във Варна). Това води до намаление на средната за страната цена на дребно на яйцата от този размер в ГТВ с 0,01 лв./бр., до 0,31 лв./бр.

По области, цените на яйцата – размер L в ГТВ са в границите от 0,30 лв./бр. (Пловдив) до 0,38 лв./бр. (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен). В дванадесет области продуктът поевтинява с между 0,01 лв./бр. и 0,03 лв./бр. спрямо предходната седмица, най-съществено в Стара Загора. Средно за страната, цената на яйца – размер L в ГТВ е 0,34 лв./бр., с 0,01 лв./бр. по-ниска на седмична база.

През изтеклата седмица средните цени на дребно на яйцата в другите търговски обекти (ДТО) се понижават, съответно с 0,01 лв./бр., до 0,31 лв./бр. за размер M и с 0,02 лв./бр., 0,33 лв./бр. за размер L, обобщават още експертите на МЗХГ.

Яйцата – размер М се търгуват в ДТО на цени от 0,25 лв./бр. (Добрич) до 0,35 лв./бр. (Стара Загора). В дванадесет области се отчита седмично понижение на стойностите – от 0,01 лв./бр. във Варна, Пазарджик и Хасково до 0,06 лв./бр. в Добрич.

Предлагането на яйца – размер L в по-малките магазини е в ценовия диапазон от 0,29 лв./бр. (Варна) до 0,37 лв./бр. (Велико Търново и Плевен). Изменения на цените на седмична база се отчитат в осемнадесет области, като във всички от тях продуктът поевтинява, в рамките на 0,01 лв./бр. – 0,03 лв./бр.

Средно за страната, цените на дребно на яйца - размер М в двата типа наблюдавани търговски обекти са на едно ниво. Във Варна цените в ГТВ са с 0,05 лв./бр. по-ниски от тези в ДТО, докато в Добрич е налице разлика от 0,05 лв./бр. в обратната посока.

През изминалата седмица цените на дребно на яйца – размер L в големите супермаркети са средно с 0,01 лв./бр. по-високи от тези в по-малките търговски обекти, като тази разлика достига до 0,04 лв./бр. в Благоевград, Добрич и Кюстендил. В девет области се отчита разлика между двата типа цени в обратна посока, в рамките на 0,01 лв./бр. – 0,03 лв./бр. (Пловдив).

Маржът между цените на едро на яйца – размер М и тези на дребно е средно 0,04 лв./бр. за ГТВ и за ДТО, като е най-голям за големите супермаркети в Плевен – 0,10 лв./бр., а за по-малките магазини – във Враца и Плевен – 0,07 лв./бр. Във Варна цената на дребно на яйца – размер М в ГТВ е с 0,05 лв./бр. по-ниска от тази на едро.

Публикувана в Новини на часа

За първи път България е страна-партньор на „Зелена седмица“ Берлин. Изложението е сред най-престижните международни форуми за храни и селскостопански продукти.

„Земеделието и преработвателният сектор на България притежават значителен потенциал за производство на качествена продукция с висока добавена стойност, която да удовлетворява разнообразните и нарастващи изисквания на европейските потребители и на световните пазари“. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, при откриването на „Зелена седмица“, най-престижното и водещо в света събитие за представяне на селскостопански продукти и продукти от хранително-вкусовата промишленост и градинарство.

Министър Порожанов почерта, че 2018 започва с много отговорности за България като Председател на Съвета на ЕС и като страна-партньор на „Зелена седмица“.
„Модернизирането и опростяването на ОСП след 2020 г. и бюджетът за земеделие в рамките на следващата Многогодишна финансова рамка са основните приоритети на Българското председателство в областта на земеделието. Изключително важни са и темите за нелоялните търговски практики, състоянието на международните двустранни и многостранни търговски преговори и ветеринарната област“, заяви министъра.

„Основното послание на България към гостите на изложението е да се подчертае важното място на селското стопанство и на хранителната индустрия в икономиката на страната и спазването на стандартите за качество и безопасност“, каза още той.
Страната ни участва за 29-ти път в изложението, което тази година провежда своето 83-то издание. 

62 фирми и 12 земеделски производители представят България

Традиционно страната се представя с национален щанд. Тази година като страна-партньор българските традиционни продукти ще бъдат представени в палата с площ от 1 640 кв. м. с над 30 щанда. В изложението ще вземат участие 62 фирми и 12 земеделски производители, членове на различни асоциации и съюзи, които имат дългогодишни традиции в областта на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и градинарството.

В българската палата гостите ще открият специфичните български бит и култура, традиционните местни кулинарни традиции под фолклорен съпровод и атракции. Посетителите ще могат да пробват и традиционни български ястия в специално подготвен за целта ресторант.

Гостите могат да се насладят на всички характерни продукти за страната като биологичен пчелен мед, вина, ракии, месни продукти, лютеница, конфитюри, сладка, био зеленчуци и плодове, млечни продукти, риба и рибни продукти, а също и козметични продукти на основата на българска роза и лавандула. 

Тазгодишното ни участие е под мотото „Ароматът на слънцето“ – символизиращ българската роза. В нашата палата гостите ще могат да се докоснат до българския бит в обособен кът за занаяти и ловен щанд, под съпровода на народната музика в изпълнение на ансамбъл БЪЛГАРЕ, свежо ухание и красива декорация от живи рози. 

Изложението “Зелена седмица“ обръща специално внимание на възобновяемите ресурси, биологичното земеделие, градинарството и бъдещето на развитието на селските райони, като едновременно с това предлага възможността да се опитат традиционни вкусове от цял свят. В рамките на изложението се провежда и поредният Глобален форум за храни и земеделие, който е от съществен интерес и значение както за представителите на политическо ниво, така и за бизнеса.

„Земеделските дейности ще останат важен източник на доходи за голяма част от населението и допирна точка между хората и околната среда“, подчерта още в речта си министър Порожанов. 

Публикувана в Новини на часа

Правителството одобри проект за изменения в Закона за подпомагане на земеделските производители и предлага на Народното събрание да го приеме.

Промените прецизират текстове в Закона, които се отнасят до подаването на общо заявление за подпомагане. Включва се разпоредба за извършване на проверки от страна на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за изкуствено създадени условия за подпомагане от страна на бенефициентите по всички схеми за подпомагане.

С промените се гарантира и по-голям достъп до предоставената обществена информация, като се предвижда заповедта на министъра на земеделието, храните и горите за одобряване на окончателния слой „Площи, допустими за подпомагане“ да бъде публикувана, освен на официалния сайт на Министерството на земеделието, храните и горите, и в „Държавен вестник“.

Публикувана в Бизнес

Бюджетът по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ да бъде увеличен с 40 750 587,99 евро. Това е разписано в заповед на земеделския министър Румен Порожанов. 4,6 млн. евро от допълнителния бюджет ще отидат за нови и съществуващи улици и тротоари, както и съоръженията към тях. 33 234 482,05 евро са предвидени за общински пътища, а 1.53 млн. лв. за обзавеждане на обекти, свързани с културния живот. За обзавеждане на детски градини ще бъдат отделени 613,5 хил. евро, а за училищата 766,9 хил. евро.

Размерът на финансовата помощ ще се използва само за заявления, получили определен брой точки за подпомагане. 64 точки се дават за за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях.

По 55 точки са определени за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, и съоръженията и принадлежностите към тях.

По 31 точки има за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространств.

Размерът на заявената финансова помощ на всички подадени заявления по подмярка 7.2 надхвърляше над 3 пъти разполагаемия бюджет, определен в заповедта за прием. Всеки кандидат имаше възможност да провери получените точки по критериите за подбор  и да подаде възражения по тях. В резултат са подадени над 200 възражения, съобщи министър Порожанов.

В началото на февруари ще бъде пуснат втори прием на заявления по мярка 7.2 с бюджет от 100 млн. евро. Не предвиждаме проекти за пътища и водопроводи, а за реконструкция на улици и спортни съоръжения. Основното финансиране ще бъде за 50 млн евро за улици. Нов момент е финансирането за площади и поркови пространства, ще им апроекти за спортни съоръжения, които ще бъдат настойност до 50 хил. евро. Целта е да се избягнат порочните практики от предишни години за строеж на мегакомплекси, а да се строят спортни площадки. Около 7,5 млн. евро са заложени за реконструкция на физкултурни салони в малки общини. Около 400 хил. евро са заделени за енергийна ефективност на общинските сгради, училища и детски градини.

Публикувана в Бизнес
През 2018 г. Европейската комисия ще изготви предложения за бъдещи финансови програми за многогодишната финансова рамка след 2020 г., която е дългосрочен бюджет на ЕС. Предложенията ще бъдат разработени така, че да позволят на ЕС да реши неотложни задачи, които са най-важни, в области, в които е възможно да се постигне повече от самостоятелните държави-членки. Това изисква внимателна оценка на постигнатите резултати, с цел те да бъдат подобрени в бъдеще. Консултацията е неразделна част от процедура, която ще събере мненията на всички заинтересовани страни относно това как най-добре да се използва бюджета на ЕС и в нея могат да се включат всички заинтересовани граждани. 


Повече информация може да намерите тук

Публикувана в Новини на часа
В Държавен вестник вече е обнародвна Наредба 6, касаеща идентификацията на животните в селските райони.
С нея влизат в сила нови изисквания към средствата за официална идентификация на животните и използването им, условията, реда и контрола по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните.
С влизането в сила на наредбата, идентификационните средства вече е необходимо да бъдат тествани в акредитирана лаборатория, одобрена от ICAR (The International Committee for Animal Recording), което се удостоверява със заверени копия на сертификати или удостоверения, издадени след успешно проведени изпитвания, или със заверени копия на документи от компетентния орган на страна – членка на Европейския съюз, където такива средства са били официално одобрени.
 
Изменя се и комплекта за едри преживни животни (ЕПЖ), вече той трябва да се състои от:
а) две ушни марки;
б) ушна марка и електронна ушна марка;
в) две ушни марки и търбушен болус;“.
 
Създава се раздел за „Идентификационни документи (паспорти)“. Тези паспорти ще се издават на:
- едри преживни животни;
- еднокопитни животни;
- домашните любимци, кучетата за служебни, ловни и други цели.
В наредбата се указани и изискванията към информационните табели, с които трябва да е придружено всяко пчелно семейство.
Публикувана в Животновъдство

От началото на тази година земеделските производители няма да искат становища от пожарните власти дали комбайните или друга селскостопанска техника е пригодна да влиза в нивите. Досега удостоверенията се издаваха от Министерството на вътрешните работи МВР, но с промени в Закона за МВР, приети на 5 декември 2017 година, тези разрешителни отпадат.

В тази връзка министерството на земеделието е подготвило и промени в наредбата за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, според които в жътвената кампания ще се използва земеделска техника, която е преминала годишен технически преглед, когато такъв се изисква съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. При всеки годишен технически преглед според Закона за движение по пътищата земеделските машини трябва да разполагат с пожаротехнически средства и искрогасители.

И за да не товарят фермерите с извънредни административни тежести, министерството ще отмени издаването на удостоверения от пожарните власти към МВР, се посочва в мотивите към проекта.

Публикувана в Бизнес

Публикуван е графикът на събитията, които ще организира аграрното ведомство по време на Българското председателство на Съвета на ЕС. Програмата е ясна и срещите са определени. Първите събития в графика са за след средата на месец април.  

Събития организирани от МЗХГ в България по време на Българското председателство на Съвета на ЕС Период на провеждане
Неформална среща на министрите на земеделието  3-5 юни 2018 г.
Изнесено заседание на Специалния комитет по селско стопанство 3-5 юни 2018 г
Изнесено заседание на Главните ветеринарни служители 24 -27 април 2018 г.
Неформално заседание на Работната група на ръководителите на фитосанитарни служби 2 – 4 май 2018 г.
Неформална среща на генералните директори по горско стопанство в ЕС 10 -13 април 2018 г.
Неформално заседание на Работната група на генералните директори по рибарство, което ще се проведе в гр. Бургас  21 – 23 юни 2018 г.
Конференция за регионализация на заболяванията по животните – Трансгранични болести по животните, актуални за ЕС 8 – 9 март 2018 г.
Съвместен управителен комитет по ветеринарно споразумение с Канада 12 – 13 март 2018 г.
43-ата конференция на директорите на разплащателни агенции на ЕС 24 – 25 май 2018 г.
Форум на високо равнище за цифровото земеделие „Заедно за силно цифрово земеделие“ – събитието се организира от Институт за агростратегии и иновации, като МЗХГ е партньор 18 – 20 април 2018 г.
Четвърта годишна конференция на ЕС относно финансовите инструменти на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) – събитието е организирано от ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ на ЕК и Европейската инвестиционна банка, като МЗХГ е партньор на събитието 5-6 юни 2018 г.

Конференция на високо ниво за рибарството в Черно море, София. Конференцията се организира от Генералната комисия по рибарство за Средиземно море в сътрудничество с Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ на Европейската комисия – От Комисията се очаква потвърждение за датите на събитието.

юни 2018 г (Точната дата предстои да бъде уточнена)
Публикувана в Бизнес
В Министерството на земеделието, храните и горите бяха подписани осем договора по Програмата за морско дело и рибарство на обща стойност 477.5 хил. лв. Средствата са по мярка 1.3 „Окончателно преустановяване на риболовните дейности“ и са насочени към скрапиране на стари риболовни кораби. Повечето от плавателните съдове са над 25 годишни, амортизирани и неефективни. Техните собственици ще получат премия, която компенсира прекратяването на риболовните дейности. В резултат на изпълнението на договорите по ПМДР ще се намали вредното въздействие върху морската околна среда и ще се допринесе за балансирането на флота към възможностите за риболов.
 
Срокът за изпълнение на дейностите по скрапиране е три месеца. Следващ прием по мярката за настоящия програмен период не се привижда, тъй като по регламент помощта за окончателно преустановяване на риболовните дейности се предоставя до 31 декември 2017 г. 
Публикувана в Новини на часа

1 840,5 хил. тона маслодаен слънчоглед са прибрани към 7-и декември, сочат оперативни данни на земеделското министерство, а прибраната царевица за зърно възлиза на 2 311,8 хил. тона. Тези количества са съответно с 8,2% и 3,9% над нивата, отчетени по същото време на 2016 г. Ръста при слънчогледа е основно в резултат от нарастване на реколтираните площи, а при царевицата – вследствие на повишение на средния добив.
Според оперативния анализ производството на фуражен грах и леща нараства около или над два пъти спрямо същия период на 2016 г. Съществен ръст има и при продукцията от дини, фасул, градински грах, овес, пролетен ечемик и лен – с между 25,2% и 69,5%. Повишението при картофите е по-умерено – с 8,1%.

По-слаби са обаче резултатите при производството на домати и пипер – съответно с 30,3% и 27,6% под нивата отпреди една година, заради намаление както на реколтираните площи, така и на средния добив. По-малко е и производството на тютюн – с между 14,9% и 35,6% за различните видове. При типовете Ориенталски и Вирджиния спадът е основно заради по-малко реколтиране площи, а при тип Бърлей – на по-ниския среден добив спрямо миналата година.

При повечето от основните трайни насаждения и етерично-маслени култури към 7-и декември се отчита повишение на продукцията спрямо същия период на 2016 г. По-значително увеличение на производството се наблюдава при малини, кайсии и лавандула – с между 23,6% и 74,8%, а по-умерено – при ябълки, маслодайна роза, ягоди, череши, круши и вишни – в рамките на 2,5% – 13,5%.
Същевременно, продукцията от сливи, праскови, винени и десертни лозя е с между 3% и 9,5% под нивата отпреди една година.

Отчетените средни добиви от трайни насаждения към момента са преобладаващо по-високи спрямо миналата година, като ръстът достига до 44,5% при кайсиите, уточняват от министерството. По-сериозно намаление има само при средния добив от сливи и винени лозя – съответно със 7,8% и 5,1%

Към края на декември е напревена предсеитбена подготовка на 14 377 930 дка и дълбока оран на 9 040 609 дка, което е съответно с 4,4% и 0,2% по-малко спрямо аналогичния период на 2016 г.

Засетите площи с маслодайна рапица, тритикале и ечемик са по-малко с между 7,6% и 17,5% спрямо отчетените по същото време на 2016 г. Сред основните есенници, единствено сеитбата на ръж се движи с по-бързи темпове спрямо миналата година, като са засети с 3% повече площи.

Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта