Проф. Йорданка Станчева е един от най-изтъкнатите наши фитопатолози, подготвила стотици агрономи както за практиката, така и за научната сфера. Тя е автор на над 30 публикации, научни трудове и учебници. Проф. Станчева е автор и на емблематичните Атласи на болестите по пет групи растенията, с най-богатия и до днес снимков материал (от български фитопатолог), с описание на признаците, причинителите, развитието и средствата за борба на стотици гъбни, микоплазмени и вирусни болести. Тези атласи бяха изключително ценно помагало за агрономите в практиката във време, когато нямаше достатъчно подобна литература, нито интернет информация. Лично аз, в моята агрономическа практика в Добруджа, ходех по полето задължително с чанта, в която неизменно присъстваше „Атлас на болестите“. Тези научни справочници не са изгубили актуалността си и днес, така че съвсем добронамерено препоръчвам и на младите колеги агрономи в практиката да се възползват от тези безценни помагала.

Проф. Станчева беше на Открития ден на опитна платформа “Пролетни култури” 2019 на АГРОМИО в Славяново, където получи специална благодарност от екипа на фирмата. А Александра Живкова обобщи по отношение на оборудването и работата на лабораторния им комплекс в София: „Ние постигнахме всичко това, благодарение на безценната помощ на проф. Станчева!“. За мен беше изключително удоволствие да разговарям с проф. Станчева по актуални въпроси на земеделието у нас специално за читателите на в. „Гласът на земеделеца”.

– Проф. Станчева, как намирате състоянието на съвременното земеделие у нас?

–        Състоянието на земеделието у нас в момента е трагично, или по-скоро критично. То се намира на етап, когато се опитва да се отърси от последиците на прекалената интензификация и използването на индустриалните фактори, преди всичко химизация.

–        Защо се стигна дотук, какви са причините?

–        Моето поколение си мислеше, че химията ще реши абсолютно всичко и използваше внасяните количества азот или други пестициди като мерило за интензификация на земеделието. Оказа се, че те създават повече проблеми, отколкото ги решават и това е една от причините, които започнахме да осъзнаваме. Другата причина е антиекологичният подход при селекцията на съвременните сортове. Всички сортове са създавани основно по отношение на показателя продуктивност, при което цялата енергия на растението се мобилизира, за да реши този въпрос.

Остава малко енергия, която да обслужи адаптивността на растението. Това значи устойчивост към стресови условия на средата, към болести, неприятели, плевели и др. Защото енергията е кратка – или ще я насочиш в една или в друга посока и остава малко за адаптивност. Това е характерно за антиекологичния подход, от който трябва да се отърсим, и да се търси баланс между продуктивност и адаптивност, т.е. трябва да се лишим от известна част от добива, за да освободим енергия за адаптивност, за да могат растенията да се развиват самостоятелно.

И третата причина, поради която на този етап търсим нещо ново, тъй като проблемите се задълбочават, е нарушението на типичния характер на времето – говорим за метеорологичното време. Времето загуби онази закономерност, която имаше и беше послужила в еволюционен план за адаптиране на растенията, и то вече не е такъв стабилен показател. Така че имаме много стресови параметри – високочувствителни сортове, проблеми с технологията – интензивни фактори, преди всичко високи дози торене, пестициди, и абиотична среда. Трябва да търсим някакви елементи, с които да тушираме тези неблагоприятни фактори.

–        Смятате ли, че АГРОМИО е поела точно по този път чрез биопродукти, лабораторни анализи и експертиза – да открива проблемите и да дава решения?

–        На Открития ден „Пролетни култури“ 2019 фирма АГРОМИО показа точно това – търсене на биологично активни вещества, които да дадат възможност да се активират естествените механизми на растението, с които то да преодолее тези негативи. Според мен това, което прави екипът на АГРОМИО, е безспорно положително и похвално.

Трябва да се движим в тази посока, защото е вярната. Тя е единствено възможната в момента, когато се лутаме между индустриалните и биологичните фактори, които искаме да включим, за да мобилизираме естествените защитни сили на растението. Разбира се, трябва да отчитаме онова, което е направила еволюцията, защото в края на краищата тя се е утвърдила във времето и е проверена от него.

Така че ние трябва да разчитаме на онова, което растенията сами са направили, да ги подпомогнем, защото еволюцията е най-високият и стабилният фактор. Тя е отсяла всичко, което е неадаптивно.

–        Каква е ролята на биологично активните вещества за растенията?

–        В посока търсене на най-тънките елементи относно метаболизма на растенията, много похвално е това, което прави иновативната фирма АГРОМИО с микробиалния почвен подобрител Симбиланд. Ролята на биологично активните вещества е да стимулират обменните процеси в растенията и да ги стабилизират. Това е пътят да се приближим към биотичния характер на земеделието, от който ние се откъснахме – тръгнахме по интензивните, индустриални фактори и забравихме биологичните.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Анализите на почва, семена и растения ни дават възможност да вземем правилните решения, казва Кунчо Кунчев от гр. Славяново

Агр. Петър Кръстев

Гр. Славяново

Опитната платформа „Пролетни култури“ 2019 на АГРОМИО е реализирана заедно с фирма „Ненови“ ООД в гр. Славяново, Плевенско. Фирмата е семейна, като за стопанството се грижат Кунчо Кунчев и партньорът му Димитър Ненов, които обработват над 18 хиляди декара в землището на града. Младите, но натрупали вече достатъчно опит, земеделци отглеждат пшеница, царевица, слънчоглед и рапица. Нещо повече, те не само прилагат опита, който са придобили от своите родители, а са и новатори. Съобразявайки се с предизвикателствата на климата, производителите прилагат технологии и продукти, които щадят почвата, запазват влагата в нея и помагат на растенията да преодолеят неблагоприятните условия с по-добре развита коренова система и подобрено хранене. Кунчо Кунчев беше любезен да отговори на въпросите ми специално за читателите на в. „Гласът на земеделеца“.

–        Г-н Кунчев, каква е технологията, която прилагате при обработка на почвата в стопанството и конкретно в този опитен участък?

–        От две години в нашето стопанство практикуваме технология с минимални обработки с цел запазване на почвената влага. На полето, на което е изпълнена Опитната платформа „Пролетни култури“ 2019 на АГРОМИО е приложена безорна технология Strip-till– ленточна или ивичеста обработка. Обработката на почвата е направена през пролетта, заради есенната суша, която не ни позволи да извършим тази операция. Обработката е на дълбочина под 20 см. Наторихме с 10 литра UAN,внесен заедно с хербицида глифозат предсеитбено. Царевицата е сравнително ранен хибрид при гъстота на сеитбата 6000 бройки семена на декар. Слънчогледът също е хибриден и е със сеитбена норма 6200 бройки на декар.

–        Откога работите с АГРОМИО и какви отношения изградихте?

– С АГРОМИО работим от една година – за това време изградихме не само партньорски, но и приятелски отношения. Съветити, които ни дава Александра Живкова, ни помагат да се развиваме, да получаваме добри резултати от културите. И най-важното – АГРОМИО намира адекватни решения при много сложни и заплетени при нас ситуации.

–        Какво ще кажете за безорното земеделие – лесно ли се прилага и как гледате на индивидуалния подход към площите при тези технологии?

–        Отстрани, изпълнението на тази технология може би изглежда много лесно, но всъщност съвсем не е така. Трябват много навременни операции на полетата и подходяща техника, с която те да се извършат.

–        Необходими ли са лабораторни анализи, за да се вземат правилните решения?

–        Да, по отношение на анализите бих казал, че независимо каква технология практикува даден фермер, лабораторните анализи на почва, семена и растения са нещо много важно. Човек трябва да знае какви семена сее – какво е тяхното качество, техния патогенен фон и тяхната кълняемост и кълняема енергия. Оттам тръгва всичко, не можем да очакваме, че ако сеем некачествени семена, ще получим добри добиви и резултати.

–        Какви проблеми сте преодолели или предотвратили благодарение на анализите?

–        Тази година имахме нетипична за нас алтернария при слънчогледа, която трудно се преодоля от предлаганите от фирмите фунгициди. На полето с опитните парцели също имахме този проблем. След анализите, които ни направиха в лабораторията на АГРОМИО, решихме да смесим няколко фунгицида и резултатът е очевиден – посевите са идеално чисти от болестта. Предвид нетипичната проява на болестта, без лабораторен анализ нямаше да установим с какво трябва да се борим, още по-малко да знаем с какви фунгициди да го направим.

Публикувана в Растениевъдство

Според АГРОМИО резултати се постигатс постоянни наблюдения и анализи на полето за избирането на правилната стратегия и нейното приложение за максимална ефективност. Висока оценка на италианския производител за българския им партньор

Петър Кръстев

Наш спец. пратеник в Славяново

Иновативната компания АГРОМИО ООД има амбицията да доставя завършени агрорешения, чрез анализи и компетентна експертиза, за прецизно и ефективно земеделие, помагайки на родните фермери по отношение на торенето, растителната защита и новите технологии. Българската фирма е партньорът с ексклузивни права върху продуктите на Green Has Italia S.p.A., производител на висококачествени торове и биостимулатори, базиран в Канале д'Алба в италианската провинция Кунео.

На организираната и реализирана от екипа на АГРОМИО и НЕНОВИ ООД платформа в гр. Славяново бяха поканени и представители на фирмата производител от Италия в лицето на Пиерфранко Баралия, технически директор на Green Has Italia S.p.A., и Данило Васкето, търговски директор на фирмата за Централна и Източна Европа. Гостите бяха любезни да споделят впечатленията си от организацията и да отговорят на въпросите на в. „Гласът на земеделеца“.

Пиерфранко Баралияо.: Отлично организирана платформа

Pierfranco

„Дойдох тук, за да видя приложението на множество наши продукти на тази прекрасна платформа. Имах възможност да видя как дори и в година с доста труден климат, с високи температури и слаби валежи, някои от нашите формули като Vit-Org, Nutrigreen AD действат много, много добре като антистрес, помагайки на растението да преодолее неблагоприятните условия. Аlgaren ТWIN също има радикално действие за подобряване способността на растенията да усвояват различни хранителни елементи. Платформата е перфектно организирана от Агромио – имаме различни приложения с различна дозировка или с напълно различни едни от други формули и стратегии. Като краен резултат ще можем да наблюдаваме и отчетем ефикасността им както върху слънчогледа, така и върху царевицата.“

Данило Васкето: Нашите български партньори залагат на стратегията

Danilo

-        Г-н Васкето, каква беше целта на посещението ви в България и в кои други страни от Източна Европа предлагате вашите продукти?

-        Дойдох в България, за да присъствам заедно с нашите партньори от Агромио на платформата, на която тестваме най-добрите технологии за две култури, а именно царевица и слънчоглед. Това са две много важни култури за Източна Европа и затова Green Has Italia S.p.A. инвестира в тях и в развитието на новите пазари. От тази година сме и в Украйна, докато пазарите в Унгария, Румъния, България, Молдова се разширяват, така че присъствието ни на индустриалния пазар вече се усеща и в Източна Европа.

-        Какви са впечатленията ви от организираната от АГРОМИО платформа за представяне действието на вашите продукти в реални, при това бих казал, екстремни условия тази година – първо ниски темпертури и липса на валежи, после високи температури и отново дефицит на влага?

-        Бих искал да благодаря на нашия партньор АГРОМИО за невероятната организация на това събитие, на което присъстваха множество български клиенти – земеделски производители. Те успяха да видят със собствените си очи различни технологии за биостимулаторите на Green Has Italia. Освен това те се запознаха и с различните стратегии за приложението на биостимулатори. И още: прилагат се и минерали според нуждите на различните култури. Резултатите от съответните приложения впоследствие ще ни дадат основата за развитие и действие на различните продукти при тези условия.

-        Бихте ли дали малко подробности за продуктите, които представи АГРОМИО на платформата в Славяново?

-        В презентацията бяха включени биостимулатори с растителен или животински произход. В конкретния случай от тази година сме включили в портфолиото на нашите партньори от АГРОМИО и GREIT VG с глицин бетаин за българския пазар. В същото време тестваме и продукти, вече познати на вашия пазар, като NUTRIGREEN, който е органичен продукт с животински произход. Същото се отнася и за Аlgaren ТWIN – продукт на основата на водорасли с биостимулиращ ефект върху растенията.

-        Какво ви впечатли най-много в платформата на вашите партньори от Агромио?

-        Нашите партньори от Агромио държат особено много на стратегията. Затова различните презентации представят именно различните стратегии за културите. Това означава, че резултати се постигат не само от един-единствен продукт, а от комбинацията от продукти и стратегии, които действат на полето. Този начин на приложение ни дава възможност да сме успешни не само върху един таргет, а на повече фронтове.

 

Публикувана в Растениевъдство

Няма панацея за културите, твърдят от иновативната фирма и аргументирано търсят най-добрите решения за всяка конкретна ситуация

Агр. Петър Кръстев,

спец. пратеник в Славяново, Плевенско

Променливото време в средата на юли не попречи на провеждането на първата по рода си среща на полето на фирма АГРОМИО с нейните клиенти и партньори. Въпреки високите температури и все още активната жътва, впечатляващо беше присъствието на десетки земеделски производители, агрономи и специалисти от аграрния сектор, които бяха уважили поканата на домакините и дошли да видят дебюта на

АГРОМИО на Опитна платформа “Пролетни култури” 2019

Присъствието на земеделски производители от всички райони на Северна България с представители от Видин до Добрич, беше показател за големия интерес към технологиите, приложени на полето.

Агромио 6

 

Александра Живкова, заедно с италианския си партньор Данило Васкето – търговски директор на Green Has Italia S.p.A. за Централна и Източна Европа

В площите на семейното стопанство „Ненови“ ООД, гр. Славяново, земеделците видяха изведени опити в слънчоглед и царевица и се убедиха в ефикасното действие на приложените решения. Бяха направени различни комбинации от продукти и стратегии, чрез които да се намери най-добрият вариант, за да се повиши не само добивът на културите, но и рентабилността от отглеждането им. За целта бяха използвани продукти включени в портфолиото на АГРОМИО, а именно висококачествени течни органични и минерални торове, както и биостимулаторина италианската фирма Green Has Italia S.p.A. Освен това, в разработването на технологиите при двете култури бяха включени и продукти от гамата Chemilon (аджуванти с доказано качество), и естествено иновативният микробиален продукт Symbiland.

Критериите на АГРОМИО са много по-високи от стандартите

Екипът на АГРОМИО, ръководен от Управителя на фирмата Александра Живкова, си е поставил за цел да предлага на земеделските производителиците не рутинни и утвърдени практики, а иновативни решения, базирани на изследвания, анализ и експертиза за всяка конкретна площ и култура. Това са специалистите, които за пръв път обръщат внимание на най-тънките детайли в земеделското производство. Всичко това е възможно и вече се реализира в специализираната лаборатория на АГРОМИО, където всеки земеделец може да изследва своята почва, вода, семена и растения. Това, с което особено се гордеят от иновативната фирма е извършването на здравен статус на семената за посев. Растенията могат да се изследват за гъбни патогени, но съвсем скоро в лабораторията ще има апаратура и за изследване за вируси, обеща на своите клиенти Управителят на фирмата Александра Живкова.

Освен това от думите й стана ясно, че в лабораторията може да се направи и нематологичен анализ на почва. Не на последно място, определянето нафизиологичното състояние на растенията чрез анализ, който да докаже дали даден симптом е в резултат на биотичен или абиотичен стрес, хранителен дефицит пък излишък, е сигурен индикатор за приложението на правилната стратегия. След такъв прецизен анализ всеки клиент може да разчита на експертната препоръка, която ще получи от специалистите на фирмата.

Агромио 4

Управителят Александра Живкова (вляво) и съдружникът й Борис Коев (вдясно), заедно с италианския си партньор Пиерфранко Баралия (в средата) - технически директор на Green Has Italia S.p.A., обясняват на земеделците решенията, които са приложили в различни схеми при слънчогледа в Опитната платформа “Пролетни култури” 2019 на АГРОМИО

Eфектът от правилно приложените продукти на Green Has Italia S.p.A. и Symbiland беше очевиден

Както при слънчогледа, така и при царевицата във всички парцели на опитната платформа на АГРОМИО имаше нещо, което значително отличаваше посевите от съседните полета на друг стопанин. Там царевицата беше започнала да прегаря, а слънчогледът бе прецъфтял и повехнал. Въпреки високите температури, всички растения в опитните парцели на АГРОМИО бяха изключително свежи, което впечатли всички присъстващи земеделци.

Агромио 3

Г-жа Живкова обърна внимание на факта, че цинкът е важен елемент за слънчогледа. Досега той е бил подценяван, защото се смята, че от него по-голяма нужда имат житните култури. Но много често вече се срещат производители, които говорят за цинков дефицит при слънчогледа.

В технологичните схеми присъстваха и продукти с аминокиселини или водорасли. Аминокиселините стимулират и по-продължителна вегетация. Това направи впечатление на по-наблюдателната част от гостите, между които бе и изтъкнатият наш фитопатолог проф. Йорданка Станчева. Слънчогледовите пити бяха със съвсем свежи венечни и обвивни листа на кошничката, т.е. ефектът беше видим и с просто око.

За да се подобри ефективността на продуктите за растителната защита и листното хранене, специалистите от АГРОМИО са се спрели на различни видове аджуванти, като изборът е бил направен в зависимост от активното вещество на пестицида/течния тор, както и неговата формулация.

По отношение на почвеното хранене, след направен почвен анализ, фокусът падна върху иновативният микробиален тор Symbiland, ефектът от приложението на който впечатли земеделските производители, уважили събитието.

Агромио 5

Александра Живкова и Борис Коев (вдясно) с партньорите си от „Ненови“ ООД, гр. Славяново – Кунчо Кунчев и Димитър Ненов, багодарение на чийто безупречен професионализъм и прецизност са успели да реализират по перфектен начин Опитната платформа “Пролетни култури” на АГРОМИО

 

Откровеността печели партньори

Александра Живкова обеща на всички земеделци на полето в Славяново, че ще получат подробна информация от резултатите в опитните парцели след прибиране на реколтата. И накрая, тя откровено сподели пред настоящите си и бъдещи клиенти и партньори: „Няма универсална рецепта и технология. На всяко място се прави различна технология с определена цел. Една и съща технология няма как да работи на различни места, с различно местонахождение, различни почви, вода и климат!“

Агромио 1

Публикувана в Растениевъдство
Вторник, 09 Юли 2019 12:04

SYMBILAND – Енергия за земята

КАК СЕ РАЖДА ИДЕЯТА ЗА SYMBILAND?

Съвременното земеделие е изправено пред нарастващите предизвикателства на потребление, изменения в климата, деградация на почвеното плодоредие, замърсяване на околната среда и динамичен пазар на селскостопанската продукция. В 21 век е необходимо извеждане на рентабилно земеделие, целящо оптимизация на добивите, което устойчиво да посрещне динамиката на пазара с грижа за следващите поколения.

Всички тези предизвикателства изискват решения, които ни карат да си зададем въпроса КАК?

-          Как да запазим/увеличим почвеното плодородие?

-          Как можем да запазим/увеличим добивите и да намалим минералното хранене?

-          Как да оптимизираме разходите, решавайки трудностите?

Ние в АГРОМИО си задаваме тези въпроси всеки ден, търсейки отговори в научно-изследователските си проекти, в партньорство с доказани учени и събиране на данни от различни краища на страната, за да се доближаваме всеки ден до правилните решения.

За да получим задълбочени отговори е необходимо да извлечем адекватна информация, за да имаме възможността да приложим правилните решения.

ПРОБЛЕМАТИКА

1. Обедняване на почвите в следствие на интензивно земеделие

Интензивното земеделие води след себе си редица вредни последствия. Сред най-съществените са загубата на почвено плодородие и влошаването на почвената структура. Нарушаването на почвения баланс, загубата на органично вещество, едностранчивото минерално хранене са сред основните фактори, водещи до обедняване на почвата. Вследствие на това и за да се постигнат максимални добиви, земеделските стопани прибягват до внасянето на все повече и повече минерални торове, което от своя страна води до задълбочаване на проблема. Липсата на адекватни мерки за запазване и подобряване на почвеното плодородие, води до загуба на нейната хранителна за растенията стойност (загуба на азот, блокиране на фосфор и калий, и др.).

Действие на SYMBILAND върху почвеното плодородие

SYMBILAND подобрява почвената структура и плодородие, като подпомага процесите на разграждане на растителни остатъци. Микроорганизмите в състава му продуцират субстанции, които влияят върху химичните и физичните свойства на почвата като съдържание на органично вещество, аерация и т.н.

2. Нарастване на почвения патогенен фон

През последните години се наблюдава натрупване на инфекциозен фон в почвата, което налага влагането на все повече и повече фунгициди. Това води до придобиване на устойчивост (резистентност) на някои патогени. Недостатъчно ефективните третирания допринасят за увеличаване на инфекцията в заразените растителни остатъци, а оттам и в почвата. Това от своя страна е сериозна предпоставка за заразяване на последващите култури.

Действие на SYMBILAND срещу инфекциозния фон в почвата

-          SYMBILAND намалява инфекциозния фон на почвените патогени, благодарение на силно колонизиращите свойства на микроорганизмите в състава му и антагонистичното им действие към някои патогенни гъби (fusarium ssp.).

-          SYMBILAND стимулира разграждането на растителни остатъци, които често са колонизирани от различни патогенни микроорганизми, като по този начин намалява инфекциозния натиск към последващата култура.

Untitled 3

3. Отглеждане на културите влеки и бедни почви

Леките почви се характеризират със слаба влагозадържаща способност и ниско съдържание на органична материя и хумус, което намалява устойчивостта на растенията към абиотичен стрес и достъпността на хранителни елементи поради отмиване, денитрификация и други.

Действие на SYMBILAND при леки и бедни почви

-          Микроорганизмите съдържащи се в продуктаобразуват биополимери, които участват във формирането на почвени агрегати, като по този начин увеличават влагозадържащите способности на почвата и същевременно намалява нейното отдаване. Агрегатите определят механичните и физичните свойства на почвата като задържане и движение на водата, аерация и почвена температура, които играят ключова роля в скоростта на покълване и развитие на растенията, както и в задържането на хранителни елементи в коренообитаемия почвен слой.

Снимка 5 Хранителни свойства

4. Отглеждане на културите валкални почви

Основен проблем при алкалните почви е намалената достъпност на усвоим фосфор, който се свързва с високото съдържание на карботи и се блокира, както и дефицита на метали (Fe, Zn, Mn и т.н.) поради трансформирането им в неразтворима форма при високо pH

Действие на SYMBILAND при алкални почви

-          SYMBILAND, благодарение на специално селектираните микроорганизми в състава му, ускорява почвената минерализация чрез разтваряне на труднодостъпните минерални елементи като фосфор и калий и доставя желязо в усвоима за растенията форма.

5. Отглеждане на културите вкисели почви

В киселите почви, също както при алкалните почви, съществува проблемът с ниска достъпност на основните макроелементи (N, P, K). Ниското pH на почвата трансформира металите във водоразтворима форма, като по този начин те се свързват с фосфора в неусвоима форма за растенията. За разлика от карбонатите (Ca и Mg), високото съдържание на метали (Zn, Fe, Al), в усвоима за растенията форма, причинява силен фитотоксичен стрес, което влияе неблагоприятно за развитието на кореновата система и абсорбирането на вода от растенията.

Действие на SYMBILAND при кисели почви

Микроорганизмите в състава на SYMBILAND, чрез протичането на биохимични процеси в почвата, разтварят фосфорът, който се свързва с металните силикати (желязо, алуминий, мед, манган и др.). За разлика от акалните почви, процесите на разтваряне в кисела среда се осъществяват чрез синергичното действие на екзополизахариди, продуцирани от микроорганизмите, които имобилизират калиевите йони и ги държат в свободно състояние, достъпни за растенията

6. Бавно и неефективно разграждане на растителни остатъци

Растителните остатъци се състоят основно от целулоза и хемицелулоза (55% - 85%), които представляват дълги вериги на полизахариди, неразградими от повечето микроорганизми в почвата. Бавното разграждане на растителни остатъци ограничава и освобождаването на съдържащите се в тях минерали, което налага и по-високи торови норми в началото на вегетацията на културите.

Действие на SYMBILAND върху процесите на разграждане на растителните остатъци

Чрез разграждането на тези сложни съединения в множество молекули глюкоза (монозахариди), SYMBILAND, освобождава храна за тези микроорганизми, стимулирайки цялостната биологичната активност в почвата и по-бързото разграждане на растителните остатъци. Първичната минерализация в следствие на по-бързото разграждане, благоприятства инициалния старт на културите.

7. Слаба коренова система и нисък потенциал за репродуктивност на растенията

Основният лимитиращ фактор за добив е липсата на добра коренова система, което, след технологията на отглеждане, ограничава потенциала за репродуктивност на растенията и тяхната устойчивост към абиотичен стрес (засушаване, температурен стрес и др.). Растенията със слаба коренова система, в следствие на редица биотични и абиотични фактори, имат намалена способност за усвояване на минерали и абсорбиране на вода, което е основният лимитиращ фактор за тяхната репродуктивност.

Действие на SYMBILAND върху стимулирането на кореновата система

SYMBILANDстимулира развитието на коренова система, поради съдържащите се в него микроорганизми, които продуцират фитохормони (ауксини, цитокинини, гибералини и др.), жизнено важни за развитието на кореновата система, а позитивното влияние на SYMBILAND, върху почвената структура, благоприятства по-лесното развитие на кореновата система. По този начин се увеличава устойчивостта на растенията към биотичен и абиотичен стрес (особено при засушаване).

Снимка 2 SYMBILAND корен царевица 1

Снимка 2 SYMBILAND корен пшеница

За определяне на конкретна схема на хранене на растенията, съобразени с индивидуалните специфики на вашето земеделско стопанство, моля да се обърнете към специалистите на АГРОМИО.

 

Публикувана в Растениевъдство

НОВО ПОКОЛЕНИЕ БИОСТИМУЛАТОРИ ЗА УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ - EXPANDO

Натурален стимулатор за растеж: увеличава размера на плодовете и подобрява качеството на продукцията

Динамичните промени в климата, нарастващото потребление на хранителни продукти и налагането на устойчиви и екологосъобразни практики, изискват от фермерите бърз и адаптивен подход при отглеждането на културите. Употребата на биостимулатори подобрява цялостната технология на отглеждане, като правилното интегриране позволява на земеделските стопани да постигат по-добри и устойчиви резултати. Те не заместват и не отменят основните агротехнически мероприятия като торене, растителна защита и др, а подпомагат тяхната ефективност, чрез стимулирането на различни физиологични и биохимични процеси в растенията.

КРУШИ grafiki 1

Биостимулатор е всяка субстанция или микроорганизъм, под каквато и да е форма, приложен върху растенията, семената или в коренообитаемия слой на почвата (ризосферата), който стимулира естествените физиологични и биохимични процеси в растенията, като допринася за добив, качество на продукцията, толерантност към биотичен и абиотичен стрес и подобрява защитните функции на растенията към непирятели и патогени.

С какво се различават биостимулаторите?

Биостимулаторите се различават от торовете по механизма си на действие, въпреки наличието на хранителни елементи.

Биостимулаторите не са продукти за растителна защита, защото те въздействат единствено на жизнеността и имунитета на растенията и нямат директно влияние върху неприятели и болести.

През последните години използването на биостимулатори в световен мащаб, като част от производствената технология, се утвърждава сред земеделците, които се стремят да постигат високи резултати. Тенденцията е това потребление да нараства всяка година, полагайки основа за научен прогрес и иновации в сферата.

От 1985г. Създаването и предлагането на високоефективни формулации, насочени към подобряване на добива и качеството на продукцията е непрекъснат процес в научно-изследователския център на Green Has Italia S.p.A. В резултат на години изследвания и полски изпитвания, в сътрудничество с водещи институти и специалисти в сферата на растителното хранене, италианският производител създава EXPANDO. Продуктът е разработен в съответствие с последните високо технологични практики чрез иновативния процес наречен Протокол за висока ефективност (HPP).

Какво представлява EXPANDO?

EXPANDO е биостимулатор, съдържащ в синергична форма хранителни елементи и органична субстанция изцяло от растителен произход. Органичните съставки представляват прекурсори на фитохормони сравними с тези съдържащи се в морските водорасли (Ascophyllum nodosum), аминокиселини и витамини, които стимулират нарастването на плодовете до достигане на потенциала им.

Как влияе EXPANDO?

- EXPANDO значително подобрява метаболитните и физиологичните процеси в растението, жизнено важни за нарастване на плодовете;

-  EXPANDO подобрява устойчивостта на плодовете към опадане;

-  EXPANDO подобрява добива в количествено и качествено отношение, като по-добро оцветяване на плодовете, повишаване захарите по Brix и други.

EXPANDO може да се използва при лозя, ягодоплодни, овошки и други.

За изготвяне на конкретна схема на хранене на културите, съобразени с индивидуалните специфики на вашето земеделско стопанство, моля обърнете се към специалистите на Агромио. За Шумен и Търговище: 0896 340 048; Добрич и Силистра: 0886 558 554; Плевен: 0889 302 188. За повече информация: www.greenitalia.bg.

Публикувана в Растениевъдство

Развива кореновата система, влияе благоприятно на метаболизма на растенията и подобрява тяхната устойчивост към стрес (биотичен и абиотичен).
Динамичните промени в климата, нарастващото потребление на хранителни продукти и налагането на устойчиви и екологосъобразни практики, изискват от фермерите бърз и адаптивен подход при отглеждането на културите. Употребата на биостимулатори подобрява цялостната технология на отглеждане, като правилното интегриране позволява на земеделските стопани да постигат по-добри и устойчиви резултати. Те не заместват и не отменят основните агротехнически мероприятия като торене, растителна защита и др., а подпомагат тяхната ефективност чрез стимулирането на различни физиологични и биохимични процеси в растенията.
Биостимулатор е всяка субстанция или микроорганизъм, под каквато и да е форма, приложен върху растенията, семената или в коренообитаемия слой на почвата (ризосферата), който стимулира естествените физиологични и биохимични процеси в растенията, като допринася за добив, качество на продукцията, толерантност към биотичен и абиотичен стрес и подобрява защитните функции на растенията към неприятели и патогени.
С какво се различават биостимулаторите?
Биостимулаторите се различават от торовете по механизма си на действие, въпреки наличието на хранителни елементи.
Биостимулаторите не са продукти за растителна защита, защото те въздействат единствено на жизнеността и имунитета на растенията и нямат директно влияние върху неприятели и болести.
През последните години използването на биостимулатори в световен мащаб, като част от производствената технология, се утвърждава сред земеделците, които се стремят да постигат високи резултати. Тенденцията е това потребление да нараства всяка година, полагайки основа за научен прогрес и иновации в сферата.
От 1985 г. създаването и предлагането на високоефективни формулации, насочени към подобряване на добива и качеството на продукцията, са непрекъснат процес в научно-изследователския център на Green Has Italia S.p.A. В резултат на години изследвания и полски изпитвания, в сътрудничество с водещи институти и специалисти в сферата на растителното хранене, италианският производител създава ALGAREN TWIN, един от водещите биостимулатори в продуктовата гама на компанията.
Какво представлява ALGAREN TWIN?
ALGAREN TWIN е биостимулатор от растителен произход, който съдържа течен екстракт от кафяви водорасли Ecklonia Maxima. Характерно за този вид е, че притежава най-голямо съотношение между ауксини и цитокинини. Процесът на екстракция запазва качествата на естествените съставки - ауксини, цитокинини, витамин В и микроелементи. Освен това ALGAREN TWIN съдържа екстракт от дрожди, които подобряват храненето на растенията.
Как влияе ALGAREN TWIN?
Благодарение на високото съдържание на органично вещество с номинално молекулно тегло <50 kDa, ALGAREN TWIN се абсорбира бързо и лесно през листата на растенията. В зависимост от фазата на приложение, продуктът индуцира биостимулиращо действие в развитието на кореновата система, осигурява равномерен цъфтеж и нормално залагане на репродуктивните органи.
Високата концентрация и специфично съотношение на естествени ауксини и цитокинини в продукта, както и съдържанието на аминокиселини и олигопептиди индуцират:
1) Развитието на мощна коренова система, като:
- увеличава капацитета на прием на хранителни елементи от почвата;
- намалява повредите от патогенни атаки и нематоди, поради развитието на по-голям брой корени;
- подобрява толерантността на растенията към абиотичен стрес, особено при засушаване, благодарение на по-доброто вкореняване.
2) Равномерен цъфтеж и нормално залагане на репродуктивни органи, като:
- стимулираният метаболизъм подорява фертилността на цветовете, в резултат имаме повече завръзи;
- подпомага растенията в транслоциране на енергията от вегетативен растеж (нарастването на зелена маса) към репродуктивните органи. В резултат се получават скъсени междувъзлия и се стимулира залагането на повече плодове.
ALGAREN TWIN може да се използва при всички култури през тяхната вегетация, включително и в биологичното производство.
За изготвяне на конкретна схема на хранене на културите, съобразени с индивидуалните специфики на вашето земеделско стопанство, моля обърнете се към специалистите на Агромио. За Шумен и Търговище: 0896 340 048; Добрич и Силистра: 0886 558 554; Плевен: 0889 302 188. За повече информация: www.greenitalia.bg.

Публикувана в Растениевъдство

Все по-голямо значение в производството на селскостопанските култури в съвременното земеделие придобиват ресурсоспестяващите и щадящи околната среда практики. В тази връзка, един от най-важните хранителни елементи за растенията - азота, е и най-податлив на загуби чрез измиване, излитане в атмосферата и др., с което нанася изключително големи екологични вреди на почвата, водата и организмите, които ги обитават. За ограничаване загубата на азот, замърсяването на околната среда с торовете, в които той се съдържа и за повишаване ефективността от неговото приложение в развитите в земеделско отношение страни се въвеждат специфични практики, като начини на внасяне (в почвата) и иновативни формулации (с бавно освобождаване) на азотните торове. Освен това, вече има разработени значителни научни постижения, като инхибитори на ензима уреаза, които са приложими в земеделската практика и водят до елиминиране на загубите на този основен хранителен елемент от торовете.    

Загубата на азот под различни форми е един от основните лимитиращи фактори при формиране на добива. Изследвания показват, че, при определени условия, загубите на азот могат да достигнат до 40% и то само за 3-4 дни след неговото прилагане през вегетацията на културите.

Амидната форма на азот (урея) също търпи загуби в почвата под различна форма. В зависимост от етапа (сезона) на приложение на торове съдържащи урея (УАН) и съответните атмосферни условия, загубата на амиден азот се изразява най-често  чрез неговата транформация в амониева форма, катализирана от ензима уреаза, който се продуцира от някои почвени микроорганизми, както и от растенията. Този процес има още по-силно изражение, когато торенето е по повърхността на почвата. В този случай загубата се осъществява заради формирането на амониев карбонат, поради реакцията на урея с вода и при по-висока температура.

Амониевият карбонат е нестабилен, разпада се на въглероден диоксид и амоняк и по този начин газообразните съединения се губят в атмосферата. Тези загуби могат да достигнат до 40% в рамките само на 3-4 дни, особено при алкални почви, тъй като високото pH ускорява процеса на разпадане на амониевия карбонат. В повечето случаи, загубите са около 20%.

Нарастващото потребление на хранителни продукти, налага множество научни и практически разработки за нови мерки по отношение на ефективно производство на земеделска продукция, които да са и екологосъобразни. От години се правят изследвания в посока на подобряване и повишаване ефективността на азотните торове като най-използвани в земеделието. Продуктите за инхибирането на ензима уреаза, са резултат от тези изследвания. Съществуват множество субстанции, които инхибират трансформацията на урея, причинена от уреазата. Като една от тях се е наложила с практическа и агрономическа важност и това е NBPT-тиофосфорен триамид. Проучвания показват, че продуктите на основата на NBPT, приложен заедно с торове, съдържащи урея (УАН), могат да редуцират загубите на азот до 53%. Като резултат се наблюдава повишаване в добивите средно с 6% в зависимост от културата. 

Изчислено е, че търсенето на инхибитори на уреаза ще се увеличава с 10-12% всяка година през следващите 10 години. Използването му може да бъде наложено и като екологична мярка, например: в Германия е приета наредба, в която от 2020г. се изисква всички торове съдържащи урея, приложени по почвената повърхност, да съдържат инхибитори или да бъдат инкорпорирани.

Публикувана в Растениевъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта