Проблеми с финансирането поставят реколтата в максимална зависимост от климатичните условия
 
Както съобщава руската агенция "Ведомости" по данни на Минсельхоз, пролетната сеитбена кампания в Русия тази година е започнала много по-рано от предходната. Към 4 април са засяти 1,5 млн. ха, което е с 872 600 ха повече отколкото на същата дата през 2013 г.; зимни зърнени култури са засети на 1,2 млн. ха - с 698 300 ха повече от миналата година. И въпреки, че сеитбата върви с бързи темпове, тя е по-ниско технологична - внесените торове са с 8 на сто по-малко, не достигет техника и семена.
"Това са главните технологични съставляващи, които после ще бъдат заложени в показателите на реколтата. Отново изпадаме в зависимост от климатичните условия", - каза президентът на Руския зърнен съюз Аркадий Злочевски. Според оценките на Руския зърнен съюз, при благоприятни условия реколтата няма да бъде по-ниска от 90 млн. тона чисто тегло. През 2013 г. по данни на "Прозерно" чистото тегло на реколтата е 91329 млн. т.

Публикувана в Растениевъдство

Помощта се предоставя на малки и средни предприятия в растениевъдството, получили разрешение за производство на посевен материал, под формата на субсидирани услуги от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС).

Средствата се отпускат на ИАСАС за полска инспекция на семепроизводни посеви, издаване на етикети, вземане на проби от партиди семена, предназначени за сертифициране, лабораторен анализ на проби семена по групи култури и извършване на последващ контрол на семената.

Субсидията представлява до 100% от разходите за извършените от ИАСАС услуги. Средствата се изплащат на 3 транша за една календарна година. Първият транш в размер на 50% от помощта се отпуска до 30 май на текущата година. По време на втория се изплащат още до 40% от средствата, съобразно прогнозната заявка от ИАСАС и представения от нея междинен отчет. Тези средства се превеждат на агенцията до 30 октомври. Последното плащане се извършва до 16 декември, след предоставяне на окончателния отчет.

В предходните две години, бюджетът отпуснат по схемата за висококачествени семена, е бил същият, а усвояемостта му е 99%.

Публикувана в Растениевъдство

Увеличаването на площите, заети с тази култура, изисква работа на все по-висока скорост и много по-голяма прецизност на засяването. Работна скорост до 18 км/час и ширина до 24 реда – така изглеждат днешните шампиони

Бернд Фойерборн, dlz agrarmagazin
Преди 10 години изглеждаше, че скорост от 10 км/час за работеща на полето сеялка за прецизна сеитба е пределната. На по-висока скорост не можеше да се постигне необходимата точност на полагане на семената в реда. Но не е възможно да се спре развитието на науката и техниката. Засяващите апарати на новите машини осигуриха увеличаване на работната скорост на сеялките. Днес дори скромна 8-редова сеялка при работа на скорост от 15-18 км/час може за час да засее около 80 дка.
Какво да кажем за 24-редовите модели, способни за денонощие да засеят до 4000 дка, че и повече?!
Традиционните сеялки за точна сеитба на царевица по принцип имат дисков изсяващ апарат – във всеки конусен дозатор попада само едно царевично семе. Всички излишни семена се отстраняват от въздушна струя, която се нагнетява в корпуса на изсяващия апарат. В друг вариант на конструкцията семената попадат в килийката и се задържат там чрез вакуум и се извличат посредством чистачно устройство. Колкото по-близо е гнездообразуващото устройство до почвата, толкова по-малък път трябва да изминат семената и толкова по-висока точност ще бъде постигната при засяването им в реда. Най-голямата работна скорост на сеялка с такива изсяващи апарати не превишава 8 км/час. Ако тракторът се движи по-бързо, се влошава качеството на засяването.
tabl-folКачеството на засяването се определя чрез измерено в милиметри средноаритметично значение на разстоянието между въображаемите номинални и съответните им действителни позиции на семената в реда. При изпитания на стенд резултат в диапазона 10-15 мм се оценява като добър, 15-200 мм – като удовлетворителен.  В ежедневната практика добър резултат е 25-30 мм, а удовлетворителен – до 35 мм. По-високите граници водят до припокриване на семената в браздата.
Традиционните сеялки при скорости от 8-10 км/час демонстрират или добри, или удовлетворителни резултати, а сеялките от новото поколение показват аналогични резултати при работа на скорост до 18 км/час.
В новите машини е намален процентът на дублиране и пропуски. За оценяването им Немското селскостопанско общество (DLG) е разработило следната градация:
- до 0,5 % - много нисък;
- 0,5-2,5 % - нисък;
- 5,0-7,5 % - висок
- над 7,5 % - много висок.
При новите сеялки процентът на дублиране и пропуски при високи работни скорости не надвишава този при традиционните сеялки. Поради това се появи възможност да се увеличи скоростта и производителността, без да се налага да се жертва качеството. Разбира се, за правилното оценяване на качеството е по-добре да се видят както резултатите от изпитанията, така и отчетите на практиците. Но засега такива отчети не са много. Само фирма Horsch е публикувала резултати от практически опити, проведени от DLG.
HORSCH MAESTRO
ИЗСЯВАЩ АПАРАТ
Компания Horsch е решила да тръгне по нов път. Вместо обикновен диск, тук е поставен прорязан. Системата работи на вакуумен принцип. Дозиращият диск има дълбоки прорези, с които захваща семената и ги придвижва към семепровода. Благодарение на това в семепровода не се създават „тапи“ и засяването става по-равномерно. Според представители на компанията, размерите на изсяващия апарат на Horsch са по-малки от тези на всички други производители.
БОТУШИ
Засяващите ботуши на Maestro се състоят от два диска. Два уплътняващи валяка отговарят за спазването на дълбочината на засяването. Налягането на ботушите се регулира хидравлично в диапазона от 125 до 300 кг. Височината на падането на семената е 45 см. Трябва да се отбележи, че семената преминават в семепровода не под въздействието на високо налягане, а в свободно падане. За сметка на наличието на дълбоки прорези в дозиращия диск на семената при навлизането им в семепровода се придава строго вертикална относно почвата посока. Наличието на уплътняващи валяци позволява да се предотврати преобръщането на семената по инерция при поставянето им в браздата.
За сеитба в преовлажнена почва е предвидена възможност за независимо регулиране на уплътняващите валяци. Благодарение на това се избягва прорязването на браздата от валяците.
МОДИФИКАЦИИ
Horsch предлага сеялката Maestro в две основни модификации. Първата включва модели с индекс СС. За всеки изсяващ ботуш има отделен 70-литров бункер за семена. Бункерът за торовете с вместимост 2800 л е общ. Моделите СС са с работна ширина както за 8 реда с ширина на междуредието 75/80 см, така и за 12 реда (за сеитба на захарно цвекло) с междуредие 45 или 50 см.
Сеялките Maestro с индекс SW са предназначени за сеитба на царевица. Тук има две модификации – 12-редова (с работна ширина 9 метра) и 24-редова (работна ширина 18 метра). В моделите SW общ е и бункерът за семената с вместимост 2000 л.
AMAZONE EDX
ИЗСЯВАЩ АПАРАТ
Всички сеялки EDX имат общ бункер за семената. В централизираната дозираща система се използва въздух под налягане. Системата за изсяване и дозиране се нарича Xpress. За сметка на високото налягане семената попадат в барабана на общото изсяващо устройство. Благодарение на наличието на специални чистачи, във всеки отвор на барабана се оказва само по едно царевично семе.
Това технологично решение не е ново. С подобни решения вече са експериментирали някои производители на сеитбена техника, в частност американски. Без това на практика не е възможно да се създаде машина с голяма работна ширина и ниско тегло. Освен това, при товаренето на семената може да се спести наистина много време. Подобен изсяващ апарат изисква наличието на дълги семепроводи към изсяващите ботуши. За да осигури равномерното засяване, тази система работи под много високо налягане.  Семената под много високо налягане достатъчно бързо изминават целия път от изсяващия апарат до ботуша. Но високата скорост на „влитането“ на семената в сеитбеното ложе може да се отрази негативно на разпределението им в реда. За да се предотврати това, в конструкцията на EDX е предвиден улавящ валяк, който „забавя“ семето на изхода от канала на изсяващия ботуш и веднага го „запечатва“ в браздата. Според представители на Amazonе, сеялките за прецизна сеитба EDX са способни да покажат добра точност при разпределянето на семената в реда при скорости, достигащи 15 км/час.
БОТУШИ
Ботушите са съединени с рамата чрез паралелограмно окачване. Зад торовнасящ ботуш е разположен точно същият изсяващ ботуш. Той е съставен от два V-образно разположени дискове с браздообразувател  и централно разположен засяващ канал. Непосредствено след ботуша се намира притискащото устройство, което плътно задълбава семето в ложето. За затварянето на семенното ложе отговарят два V-образно разположени изравняващи валяка.
МОДИФИКАЦИИ
Наред с трите класически междуредия – 70 см, 75 см и 80 см, съществуват модификации за работа с по-малко междуредие – до 37, 5 см. Благодарение на това вече има възможност и за сеитба на рапица и слънчоглед. Работната ширина може да се избере между 6 и 9 реда (от 8 до 20 реда). Вместимостта на бункера за торовете в 6-метровата версия е 1100 литра. С едно напълване могат да се засеят около 100 дка, а при 9-метровия модел с бункер 4000 литра – 400 дка. При това производителността достига 90 дка за час.
TEMPO VADERSTAD
ИЗСЯВАЩ АПАРАТ
Според създателите й името Tempo трябва да характеризира тази сеялка на Vaderstad. Нейна особеност е изсяващият апарат с електрическо задвижване Gilstring. Дозиращата система работи под високо налягане. Въздушният поток изблъсква семената към конусообразните отверстия на диска. Излишните семена се отстраняват от сеещото устройство с помощта на тристепенна система за очистване и във всяко отверстие на диска се оказва само по едно семе. Последващото изхвърляне на семената от диска се осъществява от специален валяк. След излизането от отверстието, на семето се придава скорост от въздушен поток и то буквално за миг прелита през 50-сантиметровия семепровод и се оказва на дъното на браздата (тази система е наречена Power Shoot). Високата скорост позволява при полагането на семената да се копира интервалът на излитането им от изсяващия апарат. На изхода също не е минало без поставянето на меко улавящо устройство, което не само „забавя“ скоростта на семената, но и ги притиска в браздите.
Засяващият апарат с електрическо задвижване може да пропуска до 28 семена в секунда. А това е достатъчно за сеитба на царевица при скорост от 18 км/час. Съществуват дозиращи дискове за царевица и слънчоглед.
Тъй като дозиращият диск има електрическо задвижване и в изсяващото устройство е поставен специален сензор, всичко, което се отнася до контролирането на актуалната норма на изсяването, актуалното разстояние между семената в реда, наличието на пропуски или дублирания, може да се оцени, а след това параметрите на сеитбата да се зададат направо от електронния терминал в кабината на трактора.
Вентилаторът, отговарящ за повишеното въздушно налягане, се задвижва от силоотводния вал. От него се задвижва и малък електрогенератор, отговарящ за захранването на сеялката с електричество.
БОТУШИ
Схемата на разположението на работните органи е много подобна на тази на сеялката на Amazone,  с тази разлика, че в в промеждутъците между торовнасящите и изсяващите ботуши има зъбчат чистач на редовете. Два V-образно разположени диска на засяващия ботуш се намират между два копиращи валяка. За да се избегне задръстването с почва, между тях са поставени специални чистачи. Затварянето на браздата става от два валяка, които също са разположени V-образно.
МОДИФИКАЦИИ
Сеялките Tempo се произвеждат в две основни модификации – шест- и осемредови. Междуредието се регулира в диапазона от 70 до 80 см. Бункерът за торовете при 6-редовите модели има вместимост 1250 л, а при осемредовите – 1700 литра.

Публикувана в Агроновини
Сряда, 29 Януари 2014 14:16

„Мистерията тритикале“

На какво се дължат празните класове, споделя английският фермер Дейвид МакНауктън

Пиша с надеждата да хвърля малко светлина върху проблемите с реколтата от тритикале.

Тритикалето е хибриден вид от кръстоска на пшеница с ръж, а реколтата е известна с многобройните си положителни качества- добър добив от относително малка сеитбена норма, добро представяне върху лоша почва, отлична устойчивост към болести ипопулярната устойчивост към зайци.

Както всяка една култура, обаче, и тази си има слабите страни - двете най-забележими слаби места са склонността да брати, само ако има в наличност ранен азот (нещо, което изисква грижи), както и проблеми при цъфтежа, тъй като тритикалето е с отворен тип цветове.

Най-сериозният проблем при културата може да възникне по време на цъфтеж

Възможно е реколтата да избърза с цъфтежа в ранна пролет, което може да доведе до проблеми и нарушения при оплождането. Тези нарушения могат да са и резултат от силна слана, ненавременно третиране с химикали или от силен дъжд по време на фаза цъфтеж.

„Нацелването“ на времето е критично важно, а прозорецът, по време на който тези нарушения могат да се проявят е много малък (най-вероятно само няколко дни) и ако нямате късмет, цъфтежът може силно да се наруши. Ето защо вие може да имате добра на вид реколта, с добре оформени семенни чашки, но без зърна в тях.

Това често се случва, ако реколтата е засята рано, през есента расте интензивно, в ранна пролет също настъпва силен растеж (например, ако времето през март е меко) – тогава тритикалето ще цъфне рано, което го прави податливо на този ефект.

В най-лошия случай, може да няма реколта, а единствените растения, пълни със зърно ще бъдат тези със закъснелия цъфтеж.

За щастие този сценарий се реализира рядко, тъй като, за да се случи е необходимо съвпадение на няколко обстоятелства, а и това се отнася по-скоро за зимното тритикале, отколкото за пролетното. Обичайната защита срещу този проблем е зимните сортове тритикале да не се сеят твърде рано, но все пак разбирам, че ви се налага да сеете, когато времето позволява, а все пак ние нямаме контрол над времето след сеитба.

Бих искал да подчертая, че не съм свързан с въпросната култура или сорт, но сметнах, че би било добре да споделя личния си опит, тъй като съм се сблъсквал с подобен проблем.

Публикувана в Растениевъдство

Посевите се развиват според срока на сеитба

Петър Кръстев
Тази година земеделците нямат основание да се оплакват от лошо време. Есента беше дълга и може да се каже доста благоприятна за полска работа. Хубавото време позволи на земеделските производители да свършат всички планирани работи на полето и най-вече да засеят площите с есенни култури. Падналите валежи бяха със стопанска стойност и способстваха дружното поникване на семената. Резултатите вече са налице и в зависимост от датите на сеитба при есенните култури се наблюдават различни фази на развитие.
Зърнено житни култури
- По-рано засетите или засетите в агротехническите срокове есенници масово ще встъпят във фаза „братене” през третата десетдневка на ноември.
- При пшеницата и ечемика засети през първата половина на ноември и към края на месеца ще се наблюдава фаза поникване и начално листообразуване 1-и-3-и лист.
- На повторките от пшеница и ечемик или при монокултурното им отглеждане има опасност от поява и поражения от житния бегач.
Рапица
- На повечето места фенологичното развитие на посевите от рапица се намират от 2-3-та двойка същински листа до 6-7 лист или розетка. Топлото време и влагата провокираха бързо развитие на растенията и вече се наблюдават прерастнали посеви. Това налага вземането на мерки чрез използване на растежни регулатори за задържане на растежа. На отделни посеви е регистрирано нападение от рапична листна оса, рапична стъблена бълха и обикновена полевка.
- Посевите с рапица трябва да се наблюдават и при необходимост да се премине към извеждане на борба с неприятелите. Срещу рапичната листна оса борба се налага при установено нападение над ПИВ- 2-3 бр. лъжегъсеници/кв.м. или 2-3 бр. повредени растения на кв. м.  
Внимание!
При нападение както на житните култури, така и на рапицата от обикновена полевка, се залагат примамки от Фостоксин пелети или Родекил ПП в доза 7 г на обитаем ход. Напомняме, че площното третиране е забранено!

Публикувана в Растениевъдство

Спазването на сроковете намалява негативното въздействие на околната среда.

Развитието на пшеницата преминава през фенологични фази, които по отношение на изискванията се делят на 4 подпериода:
– от сеитба до пълно поникване;
– от поникване до начало на вретенене;
– вретенене – изкласяване и цъфтене;
– цъфтеж, наливане и узряване на зърното.
Всеки от тези периоди е чувствителен поне на един от екологичнитефактори
Както липсата на валежи, така и преовлажняването са неблагоприятни за първия период в развитието на пшеницата. При неравномерно овлажняване след сушав летен период се получава ефектът на така наречената „пъстра влага” – покълване и никнене без достатъчно влага за вкореняване, при което голяма част от младите растения загиват. За успешното презимуване на пшеницата е необходимо тя да е навлязла във фаза братене и да е преминала през двете фази на закаляване: първата фаза протича за около 10-15 дни при безоблачни есенни дни и голяма денонощна температурна амплитуда (между +10 и минус 2 °С), а втората фаза – в началото на зимата, при средна температура на въздуха малко под 0°С. Тези изисквания в голяма степен са определящи за оптималния срок на сеитба на тази култура.
Зимоустойчивостта е генетично обусловена
Съществуват генотипни различия в зимоустойчивостта при пшеницата, които следва да се имат предвид при създаване на сортова структура в районите с риск за презимуването им.
Презимуването на пшеницата в условията на нашата страна може да бъде застрашено по две причини – безснежна зима с критично ниски температури на въздуха (причина за масово измръзване) и редуване на периоди с много студени и топли дни (причина за изтегляне на посевите). По-рядко и на по-малка част от територията на страната причина за лошо презимуване е дълготрайната дебела снежна покривка (причина за поява на „снежна плесен”). Топлата и влажна зима също може да се окаже неблагоприятна, най-вече поради невъзможността да се извърши качествено зимното подхранване на есенниците с азотни торове.

Публикувана в Растениевъдство
Четвъртък, 17 Октомври 2013 14:33

Засейте тритикалето навреме

За сеитба на тритикале трябва да се използват семена от семепроизводни посеви, който са почистени и сортирани. Те трябва да отговарят на изискванията на БДС с чистота не по-ниска от 97 на сто и кълняемост не по-малка от 90 на сто.
Тритикалето е устойчиво към праховитата и твърдата главня и поради това не е необходимо посевния материал да се третира срещу причинителите им.
Сеитбената норма варира според предназначението на културата
При отглеждане на тритикале за зърно сеитбата трябва да се направи в периода от 1-ви до 15-ти октомври за Северна България и от 20-ти до 30-ти октомври за Южна България. В предпланинските и планински райони на страната е препоръчителна по-ранна сеитба.
Сортовете тритикале, които братят по-слабо се засяват със 600-650 к.с. (кълняеми семена)/кв. м, а по-силно братящите - с 550- 600 к.с./кв. м. Сеитбената норма варира от 22-26 кг/дка. Когато се закъснява със сеитбата и почвата не е добре подготвена, посевната норма се завишава с по 50 к.с./кв. м. Дълбочината на засяване е 4-6 см.
Тритикале за зелена маса в чист посев се засява с 400-500 к.с./кв. м, а в смесен посев (например със зимен фуражен грах) - сеитбената норма е: тритикале (100-150 к.с./кв. м) + грах (90-100 к.с./кв. м). На практика това означава 6-7 кг тритикале + 16-18-кг грах.
Грижи през
вегетацията
В повечето случаи борба с плевелите не се провежда, защото тритикалето бързо отрасва, има добра братимост и потиска тяхното развитие. При необходимост може да се използват същите хербициди и дози, както при пшеницата.
При отглеждане на тритикале в смесен посев със зимен грах, площта може да се третира с Базагран - 200-250 мл/дка, внесен във фаза 3-ти -5-ти лист на граха.
Сега отглежданите сортове тритикале се отличават с висока устойчивост на кафява и черна ръжди и брашнеста мана. Срещу неприятелите като листни въшки, житна пиявица, растителни дървеници, житен бегач и др. се използуват същите препарати и дози от тях, както при пшеницата.
Прибиране
При отглеждане на тритикале за зърно културата се прибира в пълна зрялост, еднофазно, с обикновен зърнен комбайн. Преди жътвата трябва да се регулира вършачния апарат на комбайна така, че да не се допуска начупване на семената.
Когато тритикалето се отглежда за зелена маса, посевът се покосява във фаза изкласяване. Малко по-късно във фаза млечно-восъчна зрялост (при 30-40% влажност на зелената маса) може да се прибере тритикалето в случаите, когато след това на тази площ няма да се засява втора култура, защото в тази фаза се повишава добива и хранителната стойност на фуража.

Публикувана в Растениевъдство

Условието е залегнало в новия Закон за защита на растенията.

Почти всяка година се е налагало да вземаме отношение по различни проблеми при отглеждането на есенните житни култури с оглед осигуряването на нормално развиващи се  добре гарнирани посеви, опазени от вредители -болести, неприятели и плевели.
Забелязали сме, че всяка есен се отличава със специфични особености в зависимост от конкретните метеорологични условия – с валежи или засушаване, които изискват адекватни  растителнозащитни решения.
Преди няколко години обърнахме внимание върху начина на сеитба на есенните житни култури – пшеница, ечемик, тритикале, ръж и напролет овес, с оглед на евентуално приложение на химичен контрол срещу появилите се вредители с
НАЗЕМНА ТЕХНИКА,
както и за пролетно подхранване на посевите с минерални торове, в т.ч. листно подхранване, мероприятия които в нашата земеделска практика се провеждат изключително с лететелна техника - самолети и вертолети.
Много отдавна в Европа почти са забранени авиообработките на земеделските култури основно поради екологични съображения и са заменени с наземна техника посредством така наречената
„РЕЛСОВА СЕИТБА„
Препоръките за внедряване на релсовата сеитба в Добричка област се приеха и прилагат успешно от отделни фирми и стопанства с прогресивни ръководители  в т.ч. „Агроспектър” ООД с ръководител д-р Кръстев в гр.Каварна, фирма „ЯНГ 100” в Камен бряг с ръководител Стоян Ковачев и ЗКПУ „Сокол” в с. Соколово с председател Деньо Попов и др.
По голяма част от земеделските фирми и стопанства продължават да разчитат и прилагат авиообработките с пестициди и хербициди. Изискванията обаче по отношение на авиообработките на земеделските култури се промениха. Нашата страна като член на
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
в новия закон за растителна защита предвижда почти пълна забрана на третиране на земеделските посеви от въздуха с пестициди и хербициди, като ще бъдат строго регламентирани случаите, в които ще бъде разрешавано ползването на самолети и вертолети. В тази връзка адекватно решение остава при необходимост ползването на наземна техника и релсова сеитба при отглеждането на земеделските култури, основно житни, рапица зърнено бобови (леща, грах, фасул, соя) и посеви от други култури със слята повърхност.
Важно изискване при внедряването на „релсова сеитба” е съобразяването с габаритите на техниката, която ще се използва при сеитбата и прилагането на пестицидите, хербицидите и торовете, в т.ч. и листното подхранване. Пръскачките трябва да бъдат съобразени с работната ширина на редосеялките. Ако например се сее  релсова сеитба на 24 м, нужно е пръскачката също да има 24 метров захват, а торачките да имат капацитет на разхвърляне 24 метра.
Сега на нашия пазар се предлагат съвременни високопроизводителни  прикачни и самоходни пръскачки, които се отличават с голяма ефективност и екологична безопасност при приложението на пестициди и хербициди. За отбелязване е, че самоходните пръскачки получават по-голямо приложение. По известни са самоходните пръскачки на фирмата Jacto, самоходната пръскачка Nitro на фирмата Miller, пръскачката Ibis Mais на фирмата  Mazzoty и др. По известни прикачни пръскачки са на фирмите Hardi, Jacoby и Caffini.
За да бъде бързо и успешно внедрен химичният контрол на земеделските култури срещу появилите се вредители с наземна техника, повече от наложителна ще бъде финансовата помощ от страна на МЗХ, защото закупуването на съвременна наземна техника не е по възможностите на голяма част от земеделските стопани.

Проф.д-р Христо КОНТЕВ, ентомолог

Публикувана в Растениевъдство
Понеделник, 23 Септември 2013 09:59

Макар и плахо площите с рапица се възвръщат

Печеливши отново ще са производителите, които са усвоили технологията

Петър Кръстев
Може да се каже, че оптималният срок за сеитба на рапица изтече. Той обхваща периода от 20 август до 10-15 септември. Повечето земеделски производител знаят това и вече са приключили със сеитбата на първата есенна култура. От тук нататък думата има характерът на времето. Има и такива, които по ред обективни и субективни причини имат намерение, но все още не са засяли маслодайната култура. На много места има подготвени за сеитба на рапица, но сеитбата не е направена. Ако това не се случи в най-кратки срокове, рисковете за културата се увеличават.
Все още няма официална информация за това къде и колко са засетите с рапица площи, но по непотвърдени данни, площите тази година ще са близки до тези преди две години. „И тази година подготовката на площите за рапица беше изключително трудна, защото почвата беше пресъхнала”, каза специално за читателите на „Гласът на фермера” Радослав Христов от УС на Националната асоциация на зърнопроизводителите. „Това доведе до преразход на гориво, защото на места се налагаше да се правят много повече обработки от необходимото, за да се доведе почвата до състояние годно за сеитба. Въпреки това, площите тази година ще са значително повече от миналата година и нашите прлогнози са за около 1 млн. декара.”
За разлика от други части на страната в Добруджа есента беше малко по-благосклонна и падналите валежи имаха стопанска стойност. Това подобри условията за обработка на почвата и площите с рапица и там ще бъдат повече в сравнение с миналата година.
Все пак да напомним на закъснелите, които още имат намерение тепърва да сеят рапица, че ако до настъпване на зимата няма подходящи условия културата да формира розетка с 6-8 листа, рискът от презимуване нараства значително. Всичко отново зависи от времето, защото при достатъчно влага растенията бързо ще поникнат и ще стигнат до подходящата фаза.
Но и не само от него! Въпреки че рапицата се сее в България вече повече от 10 години, можем да кажем, че не всички производители са усвоили технологията или прилагат правилната такава. Правилото, което малцина спазват, че културата се сее рано в суха почва, все още не се спазва. А практиката и през изминаващата година доказа, че това е успешната стратегия. Подготовката на площите на повечето места у нас започва с няколкократни дискования след жътва, които пресушават почвата и силно влошават нейната структура (разпрашват я). Фермерите, чийто полезен опит споделихме на страниците на вестника за продълбочаване на площите след жътва на есенниците, нямат този проблем. Те не само не разораха нито декар с рапица тази пролет, но жънаха и високи добиви от културата. Затова добре е да се ползва доказана в практиката и полезна технология, за да не минат години за трупане на личен опит на база проба-грешка.

Публикувана в Растениевъдство

Най-важно е тя да е качествена и да протече в кратки срокове.

Под понятието оптимален срок на сеитба вече не могат да се посочват календарни дати, тъй като практиката през последните години опроверга традиционните срокове. Тези срокове са свързани разбира се и с конкретните агрометеорологични условия, които природата ни поднася. Но рано засятите посеви от пшеница и ечемик през последните години бяха обект и на ранно нападение от  болести и неприятели – брашнеста мана, септориоза, фузариум, житни бегачи, листни въшки, житни мухи, вируси, полски мишки и др. Затова там, където организацията и техническия ресурс позволяват сеитбата трябва да се извършва възможно по-късно, но качествено и в кратки срокове.
Дълбочината и равномерността на сеитбата е от важно значение за дружното поникване и добра гарнираност на посевите. Оптималната дълбочина е 4-6 см, при добро „легло” и валиране след сеитбата, поникването на посева е по-дружно и посевите са по-устойчиви на болести и неприятели.
Чисти от плевели площи
През последните години се наблюдава масово заплевеляване на есенниците с житни плевели, както едногодишни, така и многогодишни. Борбата с тях е по-ефикасна, когато се проведе още през есента във фаза 3-ти лист на културата, когато и плевелите са най-чувствителни. За целта могат да се използват хербициди на база активни вещества изопротурон, хлортолурон, пендиметалин, форамсулфурон и др. Но приложението на тези хербициди може да даде очаквания ефект само при качествена подготовка на площите и качествена сеитба.
Изпълнението на всички тези агротехнически и фитосанитарни мероприятия при пшеницата и ечемика са първото и най-важно условие за получаване на стабилни качествени добиви.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта