Сряда, 29 Януари 2014 14:16

„Мистерията тритикале“

На какво се дължат празните класове, споделя английският фермер Дейвид МакНауктън

Пиша с надеждата да хвърля малко светлина върху проблемите с реколтата от тритикале.

Тритикалето е хибриден вид от кръстоска на пшеница с ръж, а реколтата е известна с многобройните си положителни качества- добър добив от относително малка сеитбена норма, добро представяне върху лоша почва, отлична устойчивост към болести ипопулярната устойчивост към зайци.

Както всяка една култура, обаче, и тази си има слабите страни - двете най-забележими слаби места са склонността да брати, само ако има в наличност ранен азот (нещо, което изисква грижи), както и проблеми при цъфтежа, тъй като тритикалето е с отворен тип цветове.

Най-сериозният проблем при културата може да възникне по време на цъфтеж

Възможно е реколтата да избърза с цъфтежа в ранна пролет, което може да доведе до проблеми и нарушения при оплождането. Тези нарушения могат да са и резултат от силна слана, ненавременно третиране с химикали или от силен дъжд по време на фаза цъфтеж.

„Нацелването“ на времето е критично важно, а прозорецът, по време на който тези нарушения могат да се проявят е много малък (най-вероятно само няколко дни) и ако нямате късмет, цъфтежът може силно да се наруши. Ето защо вие може да имате добра на вид реколта, с добре оформени семенни чашки, но без зърна в тях.

Това често се случва, ако реколтата е засята рано, през есента расте интензивно, в ранна пролет също настъпва силен растеж (например, ако времето през март е меко) – тогава тритикалето ще цъфне рано, което го прави податливо на този ефект.

В най-лошия случай, може да няма реколта, а единствените растения, пълни със зърно ще бъдат тези със закъснелия цъфтеж.

За щастие този сценарий се реализира рядко, тъй като, за да се случи е необходимо съвпадение на няколко обстоятелства, а и това се отнася по-скоро за зимното тритикале, отколкото за пролетното. Обичайната защита срещу този проблем е зимните сортове тритикале да не се сеят твърде рано, но все пак разбирам, че ви се налага да сеете, когато времето позволява, а все пак ние нямаме контрол над времето след сеитба.

Бих искал да подчертая, че не съм свързан с въпросната култура или сорт, но сметнах, че би било добре да споделя личния си опит, тъй като съм се сблъсквал с подобен проблем.

Публикувана в Растениевъдство

Посевите се развиват според срока на сеитба

Петър Кръстев
Тази година земеделците нямат основание да се оплакват от лошо време. Есента беше дълга и може да се каже доста благоприятна за полска работа. Хубавото време позволи на земеделските производители да свършат всички планирани работи на полето и най-вече да засеят площите с есенни култури. Падналите валежи бяха със стопанска стойност и способстваха дружното поникване на семената. Резултатите вече са налице и в зависимост от датите на сеитба при есенните култури се наблюдават различни фази на развитие.
Зърнено житни култури
- По-рано засетите или засетите в агротехническите срокове есенници масово ще встъпят във фаза „братене” през третата десетдневка на ноември.
- При пшеницата и ечемика засети през първата половина на ноември и към края на месеца ще се наблюдава фаза поникване и начално листообразуване 1-и-3-и лист.
- На повторките от пшеница и ечемик или при монокултурното им отглеждане има опасност от поява и поражения от житния бегач.
Рапица
- На повечето места фенологичното развитие на посевите от рапица се намират от 2-3-та двойка същински листа до 6-7 лист или розетка. Топлото време и влагата провокираха бързо развитие на растенията и вече се наблюдават прерастнали посеви. Това налага вземането на мерки чрез използване на растежни регулатори за задържане на растежа. На отделни посеви е регистрирано нападение от рапична листна оса, рапична стъблена бълха и обикновена полевка.
- Посевите с рапица трябва да се наблюдават и при необходимост да се премине към извеждане на борба с неприятелите. Срещу рапичната листна оса борба се налага при установено нападение над ПИВ- 2-3 бр. лъжегъсеници/кв.м. или 2-3 бр. повредени растения на кв. м.  
Внимание!
При нападение както на житните култури, така и на рапицата от обикновена полевка, се залагат примамки от Фостоксин пелети или Родекил ПП в доза 7 г на обитаем ход. Напомняме, че площното третиране е забранено!

Публикувана в Растениевъдство

Спазването на сроковете намалява негативното въздействие на околната среда.

Развитието на пшеницата преминава през фенологични фази, които по отношение на изискванията се делят на 4 подпериода:
– от сеитба до пълно поникване;
– от поникване до начало на вретенене;
– вретенене – изкласяване и цъфтене;
– цъфтеж, наливане и узряване на зърното.
Всеки от тези периоди е чувствителен поне на един от екологичнитефактори
Както липсата на валежи, така и преовлажняването са неблагоприятни за първия период в развитието на пшеницата. При неравномерно овлажняване след сушав летен период се получава ефектът на така наречената „пъстра влага” – покълване и никнене без достатъчно влага за вкореняване, при което голяма част от младите растения загиват. За успешното презимуване на пшеницата е необходимо тя да е навлязла във фаза братене и да е преминала през двете фази на закаляване: първата фаза протича за около 10-15 дни при безоблачни есенни дни и голяма денонощна температурна амплитуда (между +10 и минус 2 °С), а втората фаза – в началото на зимата, при средна температура на въздуха малко под 0°С. Тези изисквания в голяма степен са определящи за оптималния срок на сеитба на тази култура.
Зимоустойчивостта е генетично обусловена
Съществуват генотипни различия в зимоустойчивостта при пшеницата, които следва да се имат предвид при създаване на сортова структура в районите с риск за презимуването им.
Презимуването на пшеницата в условията на нашата страна може да бъде застрашено по две причини – безснежна зима с критично ниски температури на въздуха (причина за масово измръзване) и редуване на периоди с много студени и топли дни (причина за изтегляне на посевите). По-рядко и на по-малка част от територията на страната причина за лошо презимуване е дълготрайната дебела снежна покривка (причина за поява на „снежна плесен”). Топлата и влажна зима също може да се окаже неблагоприятна, най-вече поради невъзможността да се извърши качествено зимното подхранване на есенниците с азотни торове.

Публикувана в Растениевъдство
Четвъртък, 17 Октомври 2013 14:33

Засейте тритикалето навреме

За сеитба на тритикале трябва да се използват семена от семепроизводни посеви, който са почистени и сортирани. Те трябва да отговарят на изискванията на БДС с чистота не по-ниска от 97 на сто и кълняемост не по-малка от 90 на сто.
Тритикалето е устойчиво към праховитата и твърдата главня и поради това не е необходимо посевния материал да се третира срещу причинителите им.
Сеитбената норма варира според предназначението на културата
При отглеждане на тритикале за зърно сеитбата трябва да се направи в периода от 1-ви до 15-ти октомври за Северна България и от 20-ти до 30-ти октомври за Южна България. В предпланинските и планински райони на страната е препоръчителна по-ранна сеитба.
Сортовете тритикале, които братят по-слабо се засяват със 600-650 к.с. (кълняеми семена)/кв. м, а по-силно братящите - с 550- 600 к.с./кв. м. Сеитбената норма варира от 22-26 кг/дка. Когато се закъснява със сеитбата и почвата не е добре подготвена, посевната норма се завишава с по 50 к.с./кв. м. Дълбочината на засяване е 4-6 см.
Тритикале за зелена маса в чист посев се засява с 400-500 к.с./кв. м, а в смесен посев (например със зимен фуражен грах) - сеитбената норма е: тритикале (100-150 к.с./кв. м) + грах (90-100 к.с./кв. м). На практика това означава 6-7 кг тритикале + 16-18-кг грах.
Грижи през
вегетацията
В повечето случаи борба с плевелите не се провежда, защото тритикалето бързо отрасва, има добра братимост и потиска тяхното развитие. При необходимост може да се използват същите хербициди и дози, както при пшеницата.
При отглеждане на тритикале в смесен посев със зимен грах, площта може да се третира с Базагран - 200-250 мл/дка, внесен във фаза 3-ти -5-ти лист на граха.
Сега отглежданите сортове тритикале се отличават с висока устойчивост на кафява и черна ръжди и брашнеста мана. Срещу неприятелите като листни въшки, житна пиявица, растителни дървеници, житен бегач и др. се използуват същите препарати и дози от тях, както при пшеницата.
Прибиране
При отглеждане на тритикале за зърно културата се прибира в пълна зрялост, еднофазно, с обикновен зърнен комбайн. Преди жътвата трябва да се регулира вършачния апарат на комбайна така, че да не се допуска начупване на семената.
Когато тритикалето се отглежда за зелена маса, посевът се покосява във фаза изкласяване. Малко по-късно във фаза млечно-восъчна зрялост (при 30-40% влажност на зелената маса) може да се прибере тритикалето в случаите, когато след това на тази площ няма да се засява втора култура, защото в тази фаза се повишава добива и хранителната стойност на фуража.

Публикувана в Растениевъдство

Условието е залегнало в новия Закон за защита на растенията.

Почти всяка година се е налагало да вземаме отношение по различни проблеми при отглеждането на есенните житни култури с оглед осигуряването на нормално развиващи се  добре гарнирани посеви, опазени от вредители -болести, неприятели и плевели.
Забелязали сме, че всяка есен се отличава със специфични особености в зависимост от конкретните метеорологични условия – с валежи или засушаване, които изискват адекватни  растителнозащитни решения.
Преди няколко години обърнахме внимание върху начина на сеитба на есенните житни култури – пшеница, ечемик, тритикале, ръж и напролет овес, с оглед на евентуално приложение на химичен контрол срещу появилите се вредители с
НАЗЕМНА ТЕХНИКА,
както и за пролетно подхранване на посевите с минерални торове, в т.ч. листно подхранване, мероприятия които в нашата земеделска практика се провеждат изключително с лететелна техника - самолети и вертолети.
Много отдавна в Европа почти са забранени авиообработките на земеделските култури основно поради екологични съображения и са заменени с наземна техника посредством така наречената
„РЕЛСОВА СЕИТБА„
Препоръките за внедряване на релсовата сеитба в Добричка област се приеха и прилагат успешно от отделни фирми и стопанства с прогресивни ръководители  в т.ч. „Агроспектър” ООД с ръководител д-р Кръстев в гр.Каварна, фирма „ЯНГ 100” в Камен бряг с ръководител Стоян Ковачев и ЗКПУ „Сокол” в с. Соколово с председател Деньо Попов и др.
По голяма част от земеделските фирми и стопанства продължават да разчитат и прилагат авиообработките с пестициди и хербициди. Изискванията обаче по отношение на авиообработките на земеделските култури се промениха. Нашата страна като член на
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
в новия закон за растителна защита предвижда почти пълна забрана на третиране на земеделските посеви от въздуха с пестициди и хербициди, като ще бъдат строго регламентирани случаите, в които ще бъде разрешавано ползването на самолети и вертолети. В тази връзка адекватно решение остава при необходимост ползването на наземна техника и релсова сеитба при отглеждането на земеделските култури, основно житни, рапица зърнено бобови (леща, грах, фасул, соя) и посеви от други култури със слята повърхност.
Важно изискване при внедряването на „релсова сеитба” е съобразяването с габаритите на техниката, която ще се използва при сеитбата и прилагането на пестицидите, хербицидите и торовете, в т.ч. и листното подхранване. Пръскачките трябва да бъдат съобразени с работната ширина на редосеялките. Ако например се сее  релсова сеитба на 24 м, нужно е пръскачката също да има 24 метров захват, а торачките да имат капацитет на разхвърляне 24 метра.
Сега на нашия пазар се предлагат съвременни високопроизводителни  прикачни и самоходни пръскачки, които се отличават с голяма ефективност и екологична безопасност при приложението на пестициди и хербициди. За отбелязване е, че самоходните пръскачки получават по-голямо приложение. По известни са самоходните пръскачки на фирмата Jacto, самоходната пръскачка Nitro на фирмата Miller, пръскачката Ibis Mais на фирмата  Mazzoty и др. По известни прикачни пръскачки са на фирмите Hardi, Jacoby и Caffini.
За да бъде бързо и успешно внедрен химичният контрол на земеделските култури срещу появилите се вредители с наземна техника, повече от наложителна ще бъде финансовата помощ от страна на МЗХ, защото закупуването на съвременна наземна техника не е по възможностите на голяма част от земеделските стопани.

Проф.д-р Христо КОНТЕВ, ентомолог

Публикувана в Растениевъдство
Понеделник, 23 Септември 2013 09:59

Макар и плахо площите с рапица се възвръщат

Печеливши отново ще са производителите, които са усвоили технологията

Петър Кръстев
Може да се каже, че оптималният срок за сеитба на рапица изтече. Той обхваща периода от 20 август до 10-15 септември. Повечето земеделски производител знаят това и вече са приключили със сеитбата на първата есенна култура. От тук нататък думата има характерът на времето. Има и такива, които по ред обективни и субективни причини имат намерение, но все още не са засяли маслодайната култура. На много места има подготвени за сеитба на рапица, но сеитбата не е направена. Ако това не се случи в най-кратки срокове, рисковете за културата се увеличават.
Все още няма официална информация за това къде и колко са засетите с рапица площи, но по непотвърдени данни, площите тази година ще са близки до тези преди две години. „И тази година подготовката на площите за рапица беше изключително трудна, защото почвата беше пресъхнала”, каза специално за читателите на „Гласът на фермера” Радослав Христов от УС на Националната асоциация на зърнопроизводителите. „Това доведе до преразход на гориво, защото на места се налагаше да се правят много повече обработки от необходимото, за да се доведе почвата до състояние годно за сеитба. Въпреки това, площите тази година ще са значително повече от миналата година и нашите прлогнози са за около 1 млн. декара.”
За разлика от други части на страната в Добруджа есента беше малко по-благосклонна и падналите валежи имаха стопанска стойност. Това подобри условията за обработка на почвата и площите с рапица и там ще бъдат повече в сравнение с миналата година.
Все пак да напомним на закъснелите, които още имат намерение тепърва да сеят рапица, че ако до настъпване на зимата няма подходящи условия културата да формира розетка с 6-8 листа, рискът от презимуване нараства значително. Всичко отново зависи от времето, защото при достатъчно влага растенията бързо ще поникнат и ще стигнат до подходящата фаза.
Но и не само от него! Въпреки че рапицата се сее в България вече повече от 10 години, можем да кажем, че не всички производители са усвоили технологията или прилагат правилната такава. Правилото, което малцина спазват, че културата се сее рано в суха почва, все още не се спазва. А практиката и през изминаващата година доказа, че това е успешната стратегия. Подготовката на площите на повечето места у нас започва с няколкократни дискования след жътва, които пресушават почвата и силно влошават нейната структура (разпрашват я). Фермерите, чийто полезен опит споделихме на страниците на вестника за продълбочаване на площите след жътва на есенниците, нямат този проблем. Те не само не разораха нито декар с рапица тази пролет, но жънаха и високи добиви от културата. Затова добре е да се ползва доказана в практиката и полезна технология, за да не минат години за трупане на личен опит на база проба-грешка.

Публикувана в Растениевъдство

Най-важно е тя да е качествена и да протече в кратки срокове.

Под понятието оптимален срок на сеитба вече не могат да се посочват календарни дати, тъй като практиката през последните години опроверга традиционните срокове. Тези срокове са свързани разбира се и с конкретните агрометеорологични условия, които природата ни поднася. Но рано засятите посеви от пшеница и ечемик през последните години бяха обект и на ранно нападение от  болести и неприятели – брашнеста мана, септориоза, фузариум, житни бегачи, листни въшки, житни мухи, вируси, полски мишки и др. Затова там, където организацията и техническия ресурс позволяват сеитбата трябва да се извършва възможно по-късно, но качествено и в кратки срокове.
Дълбочината и равномерността на сеитбата е от важно значение за дружното поникване и добра гарнираност на посевите. Оптималната дълбочина е 4-6 см, при добро „легло” и валиране след сеитбата, поникването на посева е по-дружно и посевите са по-устойчиви на болести и неприятели.
Чисти от плевели площи
През последните години се наблюдава масово заплевеляване на есенниците с житни плевели, както едногодишни, така и многогодишни. Борбата с тях е по-ефикасна, когато се проведе още през есента във фаза 3-ти лист на културата, когато и плевелите са най-чувствителни. За целта могат да се използват хербициди на база активни вещества изопротурон, хлортолурон, пендиметалин, форамсулфурон и др. Но приложението на тези хербициди може да даде очаквания ефект само при качествена подготовка на площите и качествена сеитба.
Изпълнението на всички тези агротехнически и фитосанитарни мероприятия при пшеницата и ечемика са първото и най-важно условие за получаване на стабилни качествени добиви.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
Вторник, 03 Септември 2013 11:41

Успехът се гради от самото начало

Затова БАСФ предлага програма: „Есенни грижи в производството на житни култури”.

Петър КРЪСТЕВ
БАСФ е съпричастна към проблемите на зърнопроизводителите, като постоянно търси и намира най-прекият начин да им помогне. В тази връзка, през този сезон екипът на БАСФ предлага програма „Есенни грижи в производството на житни култури”. Тя бе подробно представена от Димитър Витковски – търговски представител на БАСФ за Северозападна България на състоялата се наскоро среща в Riu Resort Pravest, край гр. Правец,  на която присъстваха земеделски производители от Централна Северна, Северозападна и Западна България.
Известно е, че развитието на есенните житни култури преминава през няколко етапа – сеитба, грижи през есента, (които в по-малка или в по-голяма степен производителите подценяват), зимен покой, продължаване на грижите през пролетния сезон и прибиране на културата. До момента, традиционно българските зърнопроизводители спираха още на първия етап – обеззаразяване на семената. Само в отделни стопанства и региони се извеждаше и борбата с неприятелите и още по-рядко - борбата с плевелите, които се появяват още през есенния период.
Предложението на БАСФ за първия етап е кинто® плюс
B1Предложението на БАСФ за обеззаразяване на семената от пшеница и  ечемик е кинто® плюс - продукт, който много производители познават и използват, защото той е доказал ефикасното си действие срещу икономически важните болести по пшеницата. Фунгицидът има две активни вещества с много добро проникващо и покривно действие върху семената. Хубавото е, че с един и същи препарат и с една и съща доза от 150 мл за 100 кг семена могат да се обеззаразяват и двете култури – пшеница и ечемик.
Това спестява време за допълнителни настройки на машините и до голяма степен облекчава дейността на зърнопроизводителите.
Кинто® плюс стимулира по-доброто развитие на кореновата система, от там и растенията имат по-здрав хабитус. Освен това има достатъчно дългъг период на действие - защитава растенията повече от 4-5 седмици. Освен това кинто® плюс е единственият препарат за обеззарразяване, който има действие срещу зимните форми на фузариума – снежна плесен, видове кореново гниене и др. Справя се отлично с главните, ленточната болест и мрежестата петнистост, която през последните години се проявява все повече и повече както при ечемика, така и при пшеницата.
През последните години все по-често по пшеницата се наблюдава гъбната болест септория. Тя се развива при ниски температури, когато растенията са във фаза братене и напада младите братя. Срещу нея БАСФ предлага фунгицида дует ултра®. Всички познават продукта. Той е най-доброто съчетание между качество и цена, което компанията предлага на пазара.
За развитие на младите растения без конкуренция от плевели БАСФ предлага хербицида арат®
След сигурната защита на семената от болести не трябва да се пропуска и възможността за защита на младите растения от плевели и самосевки. Повечето от плевелите поникват заедно с поникването на пшеницата, презимуват и напролет създават проблеми за тяхното унищожаване. Вероятността за успешно извеждане на борбата с плевели и самосевки е много по-голяма през есента, отколкото ако се чака до пролетта. Затова специалистите на БАСФ предлагат хербицида арат® с две активни вещества – едното е сулфонил уреа, другото е група различна от сулфонил уреите, което дава един много широк спектър на действие и на приложение на този прерарат. Арат® се прилага във фаза братене на културата – от началото до края на братене, което дава възможност за приложение дори при малко по-ниски температури.
Единствен срещу овсига и власатка е хербицидът палас® на БАСФ
B2Житните плевели са голям проблем в есенниците, особено овсигата, власатката и др. С напредване на фазата те стават устойчиви на хербицидите и напролет борбата с тях е невъзможна. Точно тук е ефикасното предложение на БАСФ от програмата Есенни грижи за пшеницата – хербицидът палас®. Той е системен, селективен и съдържа иновативно широкоспектърно активно вещество, удостоено с престижна награда за най-добър нов продукт. Освен отличен контрол над житните плевели палас® е ефективен срещу голям брой широколистни плевели и самосевките от слънчоглед, рапица и кориандър.
Вазтак нов® и дурсбан® на басф са терминаторите срещу неприятелите
Зърнопроизводителите не бива да подценяват и вредителите. Много често се случва в отделни години още есента да се намножат и неприятели, като житни мухи, житен бегач и др. Борбата с тях не бива да се подценява. Срещу тях БАСФ предлага инсектицидите вазтак нов® и дурсбан®, които трябва да се прилагат само след обследване.
След всичко чуто и видяно на презентацията „Есенните грижи за пшеница”, зърнопроизводителите се убедиха, че за да може да се осигури високият потенциал на културите, тези грижи не бива да се подценяват.
Накрая, екипът на БАСФ пожела на земеделските производители, присъстващи в Правец успешна жътва на пролетниците, благоприятно време за сеитба на рапицата, по-високи цени и по-високи добиви.

Публикувана в Растениевъдство

Технологията има много предимства и дава стабилни добиви

Преди няколко години край Украинския град Тетиев в полетата на компанията „ТАК-Агро” са се раззеленили плътно засети посеви със слънчоглед. В съседното стопанство почти не са обърнали внимание на това, помислили са, че посевът е предназначен за зелено изхранване на животните. Но същата есен, площта се изпълнила със стегнати пити, при жътвата на които добивът бил 500 кг/дка. Съседите по стопанство вече разбрали, че става въпрос за нещо необичайно. На следващата година - резултатът бил повторен. И в района на Тетиев настъпила почти масова психоза – много стопанства от района са се втурнали да сеят слънчоглед по новия начин, купувайки нови сеялки или опитвайки се да приспособят старите.

Съвсем необичайно е да говорим, че царевицата или слънчогледът могат да се отглеждат по друг начин освен на широки междуредия, въпреки че в много научни институти са се замисляли над това.  Например в Института по промишлено зърнопроизводство в гр. Днепропетровск, проф. Игор Ткалич пръв е започнал да разработва тази тема, а по-късно тя е разработвана в още няколко института. Има сведения и за практикуване на сеитба със слята повърхност при слънчогледа в производствени стопанства. Обща статистика за съжаление няма, защото тя не е била нужна на никой. Ето защо традиционно се прилага установената практика: редова сеитба  от 40 до 70 см и това е всичко. Това е разбираемо, защото такава е била възприетата технология и съответстващата й техника. Но минават години, климатът се променя, появяват се нови технологии и техника.

Повече прочетете в новият брой 313 на в. "Гласът на фермера"

Публикувана в Агроновини

Правилното съчетание на различни технологични методи при експлоатацията на съвременната техника може да даде значителен ефект за увеличаването на печалбата от всеки декар

Д-р Ханс-Хенрих Ковалевски, Селскостопанска палата на Долна Саксония, Германия
dizel1За предсеитбената поготовка на почвата и провеждането на сеитбата в едно стопанство, което е специализирано в отглеждането на зърнени култури се изразходват от 6 до 20 литра дизелово гориво на хектар. Тази висока норма е свързана не само с различните разходи за обработката на почвата, в зависимост от типа на почвата на полята на стопанството. Значителна роля имат прилаганите технологични методи. Какви потенциални възможности за икономия съществуват при провеждането на такива операции като оран, сеитба, торене и жътвата?
Работата по подготовката на сеитбеното ложе се извършва с помощта на пасивни агрегати или агрегати, работещи от силоотводен вал (активни). Сред прикачните има сравнително прости машини, такива като полския култиватор, и достатъчно скъпоструващи комбинирани агрегати, често самоходни. Малките комбинирани агрегати, вследствие на по-ниската интензивност на тяхната работа, трябва да бъдат използвани целесъобразно, най-вече при леки почви. Разходът на гориво при тях е от 6 до 8 литра на хектар. Това е малко по-малко, отколкото при използването на комбинация от машини, и значително по-малко отколкото при използването на роторна брана, работеща от силоотводния вал.
Ако мощността на малката машина не е достатъчна, за да може с едно работно преминаване да се подготви сеитбеното ложе, възниква необходимост от използване на роторна брана. И тук може да има някои преимущества в разхода на горивото. Всеки път е необходимо да се оценяват машините, използвани за подготовка на сеитбеното ложе – обработват ли те почвата дотолкова, доколкото това е необходимо и толкова минимално, колкото е възможно. Онези машини, интензитета на работа на които, може да бъде регулиран в съответствие с необходимото, имат преимущество в разхода на гориво.
dizel2ПРИ СЕИТБАТА
Икономията на дизелово гориво се забелязва в много по-голяма степен, ако вместо традиционния подход, когато сеитбата става след оран и подготовка на сеитбеното ложе, се прилага сеитбата върху мулч или директна сеитба. Икономисването на 20-30 литра гориво от хектар е целесъобразно само тогава, когато при намалената почвообработка не падат добивите в сравнение с традиционната обработка. При прилагането на сеитба върху мулч това става доста по-често отколкото при директната сеитба, която се прави изобщо без никаква обработка на почвата. Преимуществата на сеитбата върху мулч и директната сеитба се обезмислят, ако почвите в стопанството са склонни към преуплътняване. Тогава необходимостта от разрохкване на дълбочината на орния хоризонт може значително да намали цялата потенциална икономия от прилагането на този метод в годината на провеждането на това мероприятие.
dizel3Разбира се, необходимостта от провеждането на подобни мероприятия не възниква всяка година, а през определени отрязъци от време. Обаче, ако при сеитбата върху мулч за по-добро заораване на сламата и растителните остатъци трябва да се проведе лющене втори път и тази обработка трябва да бъде по-дълбока, отколкото първата, цялата икономия на горивото в сравнение с варианта оран намалява.
Особено висока е потенциалната икономия на гориво при сеитбата върху мулч, ако почвите са разположени в долина, съдържат голямо количество глина и трудно се поддават на обработка. За да се премине на такива почви към сеитба върху мулч и да се запазят планираните нива на добивите, стопанинът трябва да приложи своите знания. Не може да се взема под внимание само икономията на гориво, разбира се. Има и други фактори, които могат да направят сеитбата върху мулч за предпочитане. Например, намаляването на ерозията и заблатяването.
ГРИЖИ ЗА ПОСЕВИТЕ
В много случаи мероприятията по грижите за посевите се свеждат до внасянето на средства за растителна защита, което изисква разход на гориво в размер на 1-2 литра на хектар. Такъв нисък разход на гориво е реален за пръскачки с много голяма работна ширина и съответният обем на резервоара. При използването на подобна техника има възможност значително да се повиши производителността на труда при условие, че водата се докарва до обработваемите площи със специален транспорт. Това не оказва голямо влияние върху разходът на гориво на хектар. Що се отнася до използването на средствата за растителна защита, прекият разход на гориво за провеждането на обработката не е толкова значителен.
При внасянето на минералните торове ниската необходимост от теглителна сила и голямата работна ширина на техниката позволяват разходът на гориво да бъде намален.
ЖЪТВА
Какво количество дизелово гориво ще бъде изразходвано,например за прибирането на зърното, почти не зависи от използваната растениевъдна технология. Работата със сламотръсен комбайн дава известна икономия на гориво в сравнение с използването на комбайн от роторен тип. Но това се постига за сметка на намалената производителност. Каква техника е по-правилно да бъде използвана, зависи от натоварването на комбайна. Съществена икономия може да бъде постигната при използването на комбайни с голяма работна ширина на хедера и система за автоматично управление. Необходимо е особено внимателно да се следи за точността на управлението по цялата работна ширина на хедера. Голямо значение има състоянието на острието на ножовете на сечката. Своевременната им подмяна не само пести гориво, но и подобрява качеството на раздробяването.
Ако се прави редовно почистване на радиатора и въздушния филтър на комбайна, и съществува възможност за провеждане на жътвата при оптимални метеорологични условия, това също дава значителна икономия на дизелово гориво. Но на първо място по икономия е т.нар. висок отрез, когато стеблото на зърнената култура се отрязва в непосредствена близост до класа. Благодарение на това в комбайна влиза значително по-малко количество слама, което спестява гориво при овършаването. Ако възникне необходимост от допълнително раздробяване на сламата като отделна работна операция, то разходът на гориво, напротив, може да се увеличи.
dizel4При работите, свързани с транспортиране на продукцията, може значително да се намали разходът на гориво. Използването на претоварващи ремаркета не изисква големи разходи на енергия. Много възможности за спестяване възникват при изсушаването и съхранението на зърното. Но това е отделна и голяма тема. Колкото до царевицата, вариантите за икономия са по-малки. Редовните грижи и своевременното техническо обслужване на прибиращата техника, а също използването на най-благоприятните метеорологични условия за жътвата, определено дават резерв за икономии. Може също така да бъдат избегнати неоправданите престои на техниката, като бъде оптимизирана транспортната логистика. И само при прибирането на царевицата и раздробяването на кочаните има някаква възможност да се намали разхода на гориво чрез увеличаването на дължината на отреза. Възниква необходимост от използването на отделни приспособления за последващо раздробяване на силажа до необходимата големина. И тук се прилага общото правило, че спестяването на гориво не бива да води до намаляване на качеството на работата.
Най-съществена икономия на дизелово гориво в растениевъдството може да се постигне само за сметка на отказа от оран преди сеитбата и намаляването на почвообработката. Сеитбата върху мулч е път, по който могат да тръгнат много стопанства , за да намалят реално разходите си за енергия. При това не бива да страда качеството на реколтата. Определена икономия може да се получи не само намалявайки дълбочината на обработката, но и намалявайки нейната интензивност. При торенето могат да се намалят разходите за използване на минералните торове чрез по-активно използване на органика.
При растителната защита икономията на гориво не може да бъде толкова значителна, колкото при торенето.
Жътвата е такъв етап в производството, където приоритет винаги се дава на високото качество на работата, а въпросите на икономията отиват на втори план.

Публикувана в Агроновини

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта