Ефектът на мероприятието зависи от професионалното и компетентно подбиране и прилагане на продуктите

Агр. Петър Кръстев

Пшеницата е най-разпространеното културно растение в света, тя е включена в хранителната дажба на всеки трети жител на планетата. В последните годинитази култура се отглежда на площи, вариращи в рамките от 216 до 225 млн. хектара. Въпреки това тя е силно чувствителна към нападение от болести и неприятели, а през последните десетилетия страда и от все по-осезаемите промени в климата.

Tretirane semena

Типове коренова система за ефективно усвояване: А – фосфор (ортофосфат), манган, мед, никел, В – калий, С – азот (нитрати), сулфати, борати.

В последно време сериозен проблем еувеличаването на променливостта на климатичните условия, а също изачестяване на периодите, неблагоприятнизаотглеждане на културитепрез вегетационния сезон. В същото време динамиката насветовните цени на пшеничното зърно и увеличаване търсенето на тази култура способстват интензификацията нанейното производство. Затова усилията към получаване на високидобиви от пшеница са световна тенденция.

Успехът се залага още в грижите за семето

В научната и приложната литература много първоизточници разглеждат, а практиката безспорно доказа, важността от формирането на мощна коренова система на растенията.Тя осигурява максимално ефективно използване нахранителните вещества и влагата от почватазаполучаване на високидобиви. В същото време оттокът навъглеродаза построяване на кореновата система може да бъде фактор за ограничаваненеговото постъпване към генеративните органи. Затова целта на агронома е създаване на условияза висока активност на кореновата система на растенията и осигуряване на баланс между нейното развитие и ефективно използване на хранителните елементи и влагата. Общите подходи към формиране на кореновата системаза високи нива на поглъщане на отделните неорганичниелементи са посочени на схемата.

В същото време нанасянето на отделнитехранителни микроелементивърху семената по време на тяхното предсеитбено третиране има съществени ограничения, свързани с отрицателното действие от повишаване на осмотичното налягане на работния разтвор заобеззаразяванеи на кълняемостта на семената. Нанасянето на микроелементие възможно в малки дози– 5-50 г от определен елемент на тон, с изключение на мед. Единствениятелемент, чието нанасяневърху семенатапо време на обеззаразяването е целесъобразно, е фосфорът във формата на водоразтворимортофосфат. Пригодни за нанасяне на повърхността на семената са и препаратите, съдържащи монокалиев фосфат (МКФ) в доза 100-500 г/т. В същото време не трябва да се забравя, че срокът насъхранение на такива семенадо сеитбата трябва да се намали до минимум.

Нанасянето на повърхността на семената на високи дози амониеви, калиеви и медни катиони трябва да се избягва. Недопустимо е прилагането на растежни регулаторизаедно с обеззаразителите, които не са посочени в препоръките на производителите, защото могат да доведат до предварително покълване на семената преди сеитба.

Изводи

Защитата на семената от болести еизключително важен технологичен елемент за осигуряване нормалното развитие на пониците на културата и реализиране на генетичния потенциал на сорта през вегетацията. По времена подготовкатакъм сеитба на пшеница и други зърнени култури трябва да се вземат предвид предшестващите години, възможнитепромени в природните условия в течение на вегетацията, последните достижения на селекцията и генетиката. Също така следва да се отчита същественото влошаване на фитосанитарната ситуация в агрофитоценозите в последните години. Заедно с това адекватната защита на посевите от болести и съответстващите мерки за формирането на мощна коренова системаот самото начало на вегетациятаощепрез есента са важни фактори за повишаване устойчивостта на посевите към неблагоприятни условия на отглеждане и достигане на високи нива на добиви от зимните житни култури.

Най-евтиният контрол на болестите и неприятелитепрез вегетацията на културите е обработката на растенията с максимални дози регистрирани обеззаразители, препоръчани от производителите на препарати. Тяхното правилно приложение ефективно ще контролира причинителите на болести есента и в раннопролетния период, а същои в условия на засушаване (без ретардантен ефект).

Качествената обработка на семената на културните растения с комплексни иновационни обеззаразители е ключ към високи и стабилни добиви.

Публикувана в Растениевъдство

Оцетът е средство, което може да предпази растенията от колорадски бръмбар, листни въшки, бръмбари, от кръстоцветни бълхи, гъсеници, мухи. Най-ефективно е растенията да се обработват в началото на летния сезон, когато броят на неприятелите все още не надвишава допустимите граници. Насекомите ще бъдат принудени да напуснат обработените ръстения и да търсят по-благоприятни условия за живот.

Оцетът може да се използва и като профилактично средство. Острата миризма ще отблъсне вредителите и няма да им позволи да отложат яйцата си върху листата.
Оцет срещу колорадския бръмбар

Разреждат се 100 мл оцет в 10 л вода с добавени 200 г синапени семена на прах. В сух, безветрен ден, напръскайте картофите и почвата в градината.

Оцет срещу листни въшки

Разредете 150 мл оцет в 10 вода и напръскайте засегнатите растения.
Оцет срещу кръстоцветна бълха, гъсеници при кръстоцветни култури Разредете 30 мл оцет в 8 литра вода и напръскайте зеле, ряпа, репички, дайкон.
Оцет срещу охлюви

Разреждат се 100 мл ябълков оцет в 300 мл вода и се пръска засегнатото насаждение.
Пръскайте на всеки 3-4 дни, докато вредителите изчезнат.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Неделя, 17 Февруари 2019 16:59

Оцет за третиране на семената

Ако искате да ускорите кълняемостта на семената 2 пъти или да ускорите поникването на бавно никнещите семена като копър, магданоз, киселец и др , може да използвате оцет. Вземете 1 част оцет и го разредете в 9 части вода. Навлажнете с получения разтвор марля или кърпа и увийте семената в него.

Времето за обработка е както следва:
. 24 часа - за семена от магданоз, копър, морков, пащърнак и други подобни растения;

. 12 часа - за семена от домати, пипер и патладжани;
. 7-8 часа - за семена от краставици, тикви и тиквички.
След леко просушаване семената могат да се сеят. Дружното поникване няма да ви кара да чакате дълго!

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Според учените, европейското селско стопанство може постепенното да се откаже от пестицидите, за да намали влиянието на селското стопанство върху климата и биологичното разнообразие, като същевременно се гарантира сигурността на храните.

Според френските учени Пиер Мари Аубера и Ксавие Пу, алтернативен сценарий за прехода към агроекологично земеделие е свързано с мащабна трансформация на сектора на селското стопанство в Европа, което ще доведе до намаляване на емисиите на парникови газове и възстановяването на биологичното разнообразие.


През последните години от страна на потребителите е нарастнало търсенето на биологични продукти, а това показва, че хората са загрижени за здравето си.

Учените смятат, че изменението в агросектора на Европа трябва да започне с пребалансиране на европейската диета: повече зърнени храни, плодове, зеленчуци, по- малко месо, яйца, риба и млечни продукти.

Според учените е необходимо да се преустанови използването на пестициди и други синтетични материали, заменяйки традиционното земеделие с екологични методи.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Компанията Arysta LifeScience наскоро обяви дългосрочно глобално стратегическо сътрудничество с DuPont.
 Arysta LifeScience ще предостави на DuPont Crop Protection бизнес подразделение на DowDuPont Division иновативна технология фунгициди, при която основно внимание се обръща на продукти за соеви и царевични семена.

В същото време DuPont придобива правата за регистрация, разработка и комерсиализация на семена , които включват технология на Arysta LifeScience чрез своите семенни марки, компании за семена от трети страни и търговците на дребно в световен мащаб. И двете компании възнамеряват да разширят сътрудничеството си за разработване на допълнителни продукти за други култури.

DuPont възнамерява да разработва, да регистрира, маркира и продава патентовани продукти с помощта на тази фунгицидна технология. Очаква се, че тези нови продукти ще включват и системен фунгицид, който ще контролира както болести по растенията , така и по семената, включително Fusarium, Rhizoctonia и някои други заболявания.

"Технология Arysta LifeScience за обработка на семена е резултат на дългосрочни усилия, каза П. Пинто, вицепрезидент на Arysta LifeScience. – Радваме се на сътрудничеството си с DuPont в разработването на нови решения за третиране на семена ".

"Това партньорство подкрепя нашата стратегия за дългосрочно сътрудничество, каза Мик Месман, директор на Global Seed Applied Technologies, DuPont. - Ние вярваме, че третирането с фунгициди на семената се превърна във важен инструмент за борба с болестите при такива култури като царевица и соя, и очакваме, че тази сделка ще ни позволи да създадем и да предлагаме на производителите още по-ефективни решения за третиране на семена ".

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Сеитбата към края на октомври е ключов момент за контролирането на житните плевели – твърдят от опит специалисти в сп. Farmers Weekly

Въпреки учебникарските правила през последните години зърнопроизводителите масово осъществяват късна сеитба на есенните житни култури. Причините за това сме посочвали в предишни наши публикации. Все още обаче родните фермери се двоумят и не знаят дали да отварят отново учебниците, дали тази практика е добра, или ще им носи негативи. Късна сеитба отдавна се прилага и в други страни от Европа, най-често в Англия. Английските фермери са приели късната сеитба на пшеница – през втората половина на октомври (забележете: октомври, а не декември!), за правилна практика, защото според тях тя може да им донесе много добра реколта. Те я възприемат и като стратегия, която им помага в контрола над житните плевелите.

Как да се постигнат най-добрите резултати при късна сеитба на пшеница, съветват Дейвид Фелс – фермер и регионален технически консултант в селскостопанската фирма Agrii, и Стийв Корбет, който управлява опитите във ферма в Източна Англия. Техните съвети към английските фермери в специализираното сп. Farmers Weekly могат да бъдат полезни избирателно и за зърнопроизводителите от нашата страна. (Бел. ред).

Сеитбата през късния октомври е ключов момент за контролирането на житните плевели, тъй като позволява те да бъдат унищожени с обработките и да бъдат угнетени от културата в различни моменти. Въпреки това добивите могат да варират от положителните 1280 кг/дка до незадоволителните 460 кг/дка, които не оправдават разходите. Селскостопанската фирма Agrii провежда опити с борбата с лисичата опашка и другите житни плевели през последните 17 години във фермата „Стау Лонга” в Кеймбриджшър (административно графство в Източна Англия). “Имаме един месец по-малко време и 400 градус-дни по-малко като акумулативна температура, за да постигнем здраво вкореняване на посева преди истинската зима”, споделя фермерът Дейвид Фелс, регионален технически консултант на Agrii.

В същото време климатичните условия могат да се сменят драстично по това време на годината, поради което Agrii предлага на фермерите 10 съвета, чрез които да постигнат четирицифрена реколта вместо нищожните 460 кг/дка.

Съвет №1:Стойте далеч от почвата преди сеитба

Първо и основно условие е почвата да бъде в добро състояние преди започване на сеитбата. Тя трябва да може да поема вода, както и да е в състояние да предлага направата на прилични редове. “Стойте далеч от земята, докато не дойде време да сеете на равномерна дълбочина без буци, или ще си навлечете проблеми с преждевременно поникване и голи охлюви, да не говорим за изключително важния за ранните посеви контакт на семената с почвата. Ако не можете да постигнете правилните условия, по-добре изчакайте до пролетта. Каквото и да правите, не “набивайте” семената, просто не си заслужава,” съветва Стийв Корбет, който управлява опитите в „Стау Лонга”.

Съвет №2: Размествайте възможно най-малко почва при сеитба

По този начин ще разбудите по-малко лисича опашка, както и други житни плевели. Сейте поне на 3 – 4 см дълбочина, така че семената да са предпазени от остатъчни химични обработки, но пък да са и достатъчно плитко, за да поникнат възможно по-рано. За да се защитите от голи охлюви и да намалите до минимум мангановия дефицит, е важно почвата да е добре структурирана. Там, където е възможно, сложете фосфат със семената или третирайте с фосфат по-рано, за да се стимулира вкореняването. Фосфатът е много важен за ранното кореново развитие, а в студените и влажни почви количеството му не е достатъчно. Добре е този елемент да се използва като добавка към торенето. “Тази практика увеличи добивите при фуражната пшеница, засята през ранния ноември, с 0,64 т/ха”, споделя Стийв Корбет.

Съвет №3: Изберете бързоразвиващи се сортове

Сортът пшеница е също толкова важен, колкото и самата сеитба – твърди Колин Лойд, главен агроном в Agrii. Качествените сортове Скайфол, Тринити и Кордиал са особено подходящи за късната сеитба. Еволюшън и Дикенс се открояват сред фуражните пшеници. Важно качество при тези сортове е добрата им конкуренция с лисичата опашка. Всички те могат да бъдат засети до края на януари. Но ако търсите по-добра гъвкавост, пролетният сорт Мулика се представя добре, като повечето зимни сортове при късна сеитба.

Съвет №4: Третирайте семената

Ефективното третиране на семената е изключително важно, особено с Дитър (Deterclothianidin), за да се предпазят от голите охлюви и от въшките, носители на жълтото ечемичено вджуджаване. Не е зле да приложите и манганово третиране, за да се стимулира ранното вкореняване.

Съвет №5: Увеличете гъстотата на семената

Сейте 400-500 семена на кв.м в зависимост от условията, ако искате да постигнете пролетни популации от 320 растения на кв. м. Независимо от сортовете, намаленият потенциал на братене при късната сеитба означава, че по-големият брой растения е необходимост, за да се постигне целта от поне 400 класа на кв.м., сравнено с 260 – 280 класа на кв.м при по-ранна сеитба.

Съвет №6: Третирайте с глифозат преди сеитба

Пръскането на лисичата опашка и другите плевели с глифозат преди сеитба е много важно. Ако се налага обаче да има седмица-две между пръскането и самата сеитба, е добре да включите разрешен глифозат към внасянето на хербицид преди поникване, за да елиминирате вече покълнали плевели.

Съвет №7: Унищожете никнещите плевели

Ако сеитбата през късния октомври предлага по-добра остатъчност на флуфенацет (активно вещество), действието на хербицида трябва да продължи и преди покълването, защото може да нямате подходящ момент за пръскане по време и след покълване.

Съвет №8: Следете за охлюви и други вредители

Колкото по-рано, толкова по-добре. Винаги унищожавайте вредителите преди сеитба. Много по-добре е да се разпръскват пелети, когато земята е още празна, отколкото когато има млади пшеничени кълнове. Въпреки че през последните години се забелязва късна активност на въшките поради меките зими, не е необходимо третиране с инсектицид на по-късен етап.

Съвет №9: Подхранвайте посевите

Освен правилната сеитба за добър старт, трябва да се поддържа доброто състояние на посева през целия цикъл на развитие. При къснозасятата сеитба хранителните вещества в почвата не са достатъчни, а и в много случаи биват допълнително изчерпвани от остатъчна слама. Това се случва, тъй като високовъглеродната слама заключва азота при разпад. Така че добра ранна доза азот е доста важна, за да се осигури максималното забавяне на братенето. “60-80 кг/ха азот в средата на февруари, ако времето го позволява, в комбинация с фосфат и калий, както и сяра, която да балансира азота”, съветва Дейвид Фелс. Добре е редовно да се тори с азот, за да се поддържа развитието на растенията. Ранно листно третиране с цинк и бор също е много подходящо.

Съвет №10: Третирайте с растежен регулатор

Веднага след поникването, третирайте с ранен растежен регулатор, активен при ниски температури. Това ще помогне забавянето на братенето, развитие на кореновата система и ще противодейства на тенденцията за гъст посев.

Публикувана в Растениевъдство

Често срещаната комбинация между двете култури води до възникване на

проблем. Има ли начин да се преборим със самосевката?

Агр. Петър Кръстев

Пшеница след слънчоглед – в последно време това е една от най-популярните комбинации на културите в сеитбооборота. При такъв сеитбооборот се налага да се борим със самосевката от слънчоглед в пшеничните посеви както есента, така и пролетта. Широколистните растенията от самосевката на пролетната култура се конкурират с пшеницата в периода на ранна вегетация и зелената маса е доста неприятен „бонус“ в полето.

Есента

Не е излишно да напомним, че борбата със самосевката от слънчоглед в бъдещите посеви с пшеница започва още с прибирането на слънчогледа. С този съвет едва ли ще ви кажем нещо ново, но избягвайте загуби при прибирането. Така проблемът със слънчогледовата самосевка ще бъде значително по-малък и не така болезнен.

В есенния период, особено когато има влага, пшеницата и слънчогледът стартират бързо и влизат в конкуренция на полето. При необходимост, за да унищожите плевелите и самосевките от слънчоглед, се внасят подходящи хербициди. Всички знаят какви и кога, затова няма да се спираме на този елемент.

Пролетта

Най-интересният момент настъпва именно през пролетта, когато слънцето грее все по-силно и пшеницата възобновява вегетацията си.

Ако братенето на пшеницата е силно, то няма да позволи да се развива самосевка слънчоглед и няма да ви трябва хербицид. Но това по-рядко се случва. Обикновено слънчогледовата самосевка идва на вълни и доста рано се налага в полето да се влезе с хербицид. За това има редица подходящи препарати. Могат да се използват хербициди с две активни вещества: трибенурон-метил и тифенсулфурон-метил.

Около 7 – 10 дни след третирането, особено когато в този период падне дъжд, се появява втора вълна от самосевка слънчоглед. Тогава пшеницата вече се намира в стадий вретенене. Какво да правим? Повторно внасяне на хербициди напролет при пшеницата не се препоръчва. Трудно ще се намери някой, който да поеме отговорност за такова решение. Всеки ще ви каже, че пшеницата ще бъде угнетена и потисната, което ще се отрази крайно негативно на добива. Затова най-добрият вариант е да не се срещате с този проблем в своя сеитбооборот.

Публикувана в Растениевъдство

Броят на третиранията с пестициди зависи от климатичните условия - валежи, температура, атмосферна и почвена влажност и от вида на използвания препарат, а имено дали препаратът е системен или контактен.

В зависимост от това е и интервалът между отделните третирания.

. При нормални климатични условия, контактните препарати имат ефективно действие между 7 и 10 дни. През този период опазват напръсканата част, но не и новия прираст на растенията. В случай на валежи след третирането контактните препарати се измиват и третирането трябва да се повтори.

. Системните препаратите за растителна защита проникват в растението и се придвижват от соковете по възходяща и низходяща линия, като опазват и новия прираст за период от 15-20 дни. Достатъчно е 2-3 часа след третирането със системни препарати да не е валяло дъжд, за да проникнат в растението.

Публикувана в Растениевъдство
Третиране на земеделски площи с препарати ще се извърши в Ямболско, съобщиха от пресцентъра на общината. Във връзка с предстоящо третиране на площи, засети с пшеница, ечемик, рапица и слънчоглед, провеждано от ЗК „Нова идея” - Ямбол, от кооперацията информират за провежданите мерки с цел предпазване на пчелите и пчелните семейства.
 
Третирането ще се извърши в периода 6-11 април. Обхванатите площи са в местностите: Дюдлюка, Балти, Домуз дере, Джиновски къшли, Бозалъка, Сазлъка, Муслака, Дупката, Кантона, Пумпалово дере, Смокините, Гелен баир, Двете могили, Крушата, Данкини югли, Хаджийска чешма и Хан кория.
 
Третирането ще се извършва с наземна техника. Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата, като е извършена селективност според вредителя по съответната култура и климатичните условия.
Публикувана в Новини на часа

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта