Разработена от екипа на Байер
Разработена от екипа на Байер

Експертни съвети

Мастър Клас в житни култури от Байер България

Сряда, 29 Септември 2021 07:26

Мастър Клас е технология, която обхваща целия процес на производството на житни култури - от избора на поле до жътва.

Мастър Клас в житни култури е разделен на няколко основни прoизводствени периода и се насочва към факторите, върху които можем да повлияем, за да се повиши устойчивостта и рентабилността на производството.

80% от добива на зимната пшеница зависи от това как той ще се формира през есента, а за целта е необходимо да спазваме следните условия:

Подготовка за сеитба