От ДФЗ с отговор: На какъв етап са подадените проекти по подмярка 4.1.2 Избрана

Във връзка с читателски въпрос, подаден до „Гласът на земеделеца“, своевременно потърсихме експертно становище от Държавен фонд „Земеделие“: На какъв етап са подадените проектни предложения по подмярка 4.1.2 и кога фермерите да очакват покана за подписване на договор с ДФЗ? Ето и отговорът от страна на фонда:

За приема през ИСУН по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. беше разпределен бюджет в размер на 12 500 000 евро / 24 447 500 лв./.

По време на приема са постъпили 244 проектни предложения с обща стойност на заявената безвъзмездна финансова помощ от 7 808 589 лв. За 11 проектни предложения са подадени искания за оттегляне от кандидатите и са изготвени Решения за пълно оттегляне с прекратяване на обработката. На всички останали 233 проектни предложения е извършено посещение на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи.

Към настоящият момент за проектните предложения се извършва „Оценка на административно съответствие и допустимост“. На всички кандидати, при които са установени липса на документи или други нередовности, оценителната комисия е изпратила уведомления чрез ИСУН за установените липси/нередовности.

Към настоящият момент са обработени 70 проектни предложения и са изготвени 20 писма за недопускане до Техническа и финансова оценка. Списъкът съдържа наименование на кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне, основанията за тях, както и информация, че в едноседмичен срок от съобщаването, същите могат да подадат пред изпълнителния директор на ДФЗ, писмени възражения срещу мотивите и основанията, довели до недопускането им до Техническа и финансова оценка. 

Следващ етап от обработката на проектни предложения е разглеждане на възраженията, подадени от кандидати, недопуснати до етап „Техническа и финансова оценка“ /ТФО/. В едноседмичен срок от получаване на възражението, изп. директор на ДФЗ – РА се произнася по основателността на всяко възражение, подадено в срок.

След приключване на етап ТФО се прави оценителен доклад, отразяващ резултатите от оценителния процес. Към доклада се прилага списък с проектните предложения, предложени за финансиране, списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за тях не е достатъчен  бюджет за финансиране, както и списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за тяхното отхвърляне.

На кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за финансиране ще бъдат изпратени уведомителни писма, с които ще бъдат поканени да представят в 30-дневен срок необходимите документи. След представяне на документите, кандидатите ще бъдат поканени за подписване на административни договори по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.

Прочетена 2509 пъти
Оценете
(1 глас)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта