Какъв азотен тор да изберем?

Преимуществото на един или друг вид зависи от фактори и показатели, които фермерът трябва да е проучил

Д-р Михаел Грунерт
Д-р Ерхард Алберт
Агенция за защита на околната среда, селско стопанство и геология, Саксония, ФРГ
Както и по-рано, така и сега, калциевата селитра е важен вид азотен тор в Германия. Наличието на 50% нитратен и 50% амониев азот осигурява универсалност за прилагането на този тор. През миналите десетилетия калциевата селитра постепенно отстъпи място на немския пазар на карбамида. В повечето страни от света фермерите също отдават предпочитания на карбамида, който е най-концентрираният от твърдите азотни торове.
Освен това вследствие съкращаването на постъпленията на сяра в атмосферата,
НАРАСНА ПРИЛАГАНЕТО НА СЯРО-СЪДЪРЖАЩИ АЗОТНИ ТОРОВЕ
Амониевият сулфонитрат съдържа около 30% азот в нитратна форма и около 70% в амониева форма. Наличието на нитратен азот осигурява бързо действие на тора. Съдържанието на сяра във вид на водоразтворими сулфати достига 13%. Внесеният в почвата сернокисел амоний бързо се разтваря и добре се усвоява от растенията.
Стабилизираните видове торове са с продължително действие, например произвежданият в Германия тор Entec 26. Той представлява амониев сулфонитрат с добавка на инхибитор на нитрификацията 3,4-диметил пиразол фосфат (DMPP). Инхибиторите на нитрификацията в зависимост от температурата на въздуха забавят прехода на амониевия азот в нитратна форма за срок от няколко седмици. Затова прилагането на тора оказва по-продължително, гладко и напълно съответстващо на потребностите на растението действие. Преимуществото на амониевите торове се състои в това, че загубата на азот от депониране или измиване на по-подвижния нитратен азот се намалява. Това позволява да се икономиса голямо количество работни ходове на техниката за сметка на внесената пълна норма на тора.
Във водоохранителните зони, където съществува голяма вероятност от замърсяване на подпочвените води с нитрати, на леки и с малък почвен хоризонт площи, а така също и в зоните, където няма сигурност в усвояването на азота през пролетта и ранното лято, внасянето на стабилизирани видове торове намалява загубата на азот от измиване и подобрява ефективността от използването на торовете, което съответства на рамковата директива на ЕС.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОПИТИТЕ
Ефективното действие на различните форми на азотно торене  са проучвани на територията на Саксония в процеса на продължителни опити при спазване на сеитбооборота, а така също и чрез серии опити с ежегодна смяна на полетата при отглеждане на рапица.
За изпитания са били избрани следните точки: мястото Форххайм в региона на Рудните планини (Erzgebirge), известно със своя влажен климат (879 мм валежи на година) и глинести почви. Два други опита били заложени на плодородните горски глинести почви в точките Помриц и Носен, където преобладава умерено-засушлив и топъл климат. За извеждането на четвъртия опит (точка Шпрьода) са били избрани по-топли климатични условия и типични делувиални почви в Северна Саксония, за които е характерно често намаление на добивите в условията на суша.
Продължителният опит бил заложен в следния сеитбооборот: зимна пшеница – зимен ечемик – зимна рапица – зимна пшеница – царевица – междинни култури – захарно цвекло или картофи. Добивите на културите са оценявани в зърнени единици (з. е.), като средното значение е получено от всичките години на изпитване на всички точки (три точки по 13 години, Шпрьода – пет години). Отчитани са внасянето на азота, балансът на азота и съдържанието на минерален азот в почвата, които са означени като средни стойности. Окончателното значение се основава на резултатите от прибирането на реколтата от 44 опитни парцелки.
4 1 tablИзпитванията са преминали при следните видове азотни торове, показани в таблица 1:
- калциева селитра
- карбамид
- амониев сулфонитрат
- смес от карбамид и амониева селитра
- тор Entec 26
ПРОМЕНЯЛИ СА СЕ НОРМИТЕ НА ВНАСЯНЕ НА АЗОТА
в два варианта: оптималното ниво на внасяне е съответствало на долната граница на оптимално потребление на елемента, като нормата на внасяне е намалена с 20%.
В обичайните срокове на внасяне на азотни торове са влагани калциева селитра, карбамид и амониев сулфонитрат. Амониевият сулфонитрат е прилаган само в качеството на стартерен тор, а по-късно под зърнените култури и рапицата на всяка парцелка е внасяна калциева селитра. При внасяне на стабилизирани торове, първото и второто подхранване с азот са били съвместени и внесени в началото на вегетацията. За да се провери ефективността на действие на сярата в състава на амониевия сулфонитрат и тора Entec 26, други серни торове за възстановяване баланса на този елемент не са внасяни.
Сламата, стъблата на картофите и захарното цвекло са били оставяни на полето и заоравани в почвата. В сериите опити при рапицата е изпитвано действието на калциевата селитра, карбамида, амониевия сулфонитрат и амониевата селитра. Освен това видовете торове са варирали по срокове на тяхното внасяне: подхранванията са правени до, по време и след завършване на вегетацията. Общата доза на внесения азот е била 18 кг/дка. Резултатът бил представен във вид на средни стойности, взети за пет години от четирите точки и три срока на внасяне на торовете. Окончателната стойност се основавала на резултатите от 20 прибирания. Внасянето на основните торове, вар и средствата за растителна защита на опитните полета са правени в зависимост от необходимостта и организацията на мероприятията.
(Следва)

Прочетена 11381 пъти
Оценете
(1 глас)

1 Response Found

  • Връзка на коментара
    Диана Сряда, 26 Септември 2018 16:10

    Какъв тор е подходящ за пожълтели листа по върховете на малини?

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта