ДФ „Земеделие“ преведе още 9 143 167 лева за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците. До момента, заедно с изплатените през миналата седмица средства, по схемата са разпределени 16 740 077 лв. по 180 договора.

  Държавната помощ за хуманно отношение покрива направени разходи или пропуснати доходи, свързани с ангажиментите за хуманно отношение към птиците, поети за най-малко 5 години. За тази година е предвидено плащане за кокошки-носачки, родители, бройлери, гъски, пуйки и патици, като максималният интензитет на помощта е на годишна база. Новосъздадено предприятие може да се финансира от датата на първото зареждане на птици.

  Финансовото подпомагане се предоставя на земеделски стопани-птицевъди, които доброволно поемат прилагането на ангажиментите за хуманно отношение към птиците. Мерките изискват контрол върху фуражите, оптимално хранене на птиците чрез заместване на животински протеини от бозайници и рибно брашно с растителни протеинови заместители и незаменими аминокиселини, използването на вода с качествата на питейната.

Публикувана в Бизнес

Иванка Багдатова-Мизова и Гея Георгиева са новите заместник - директори на ДФ „Земеделие“. Решението беше взето днес, по време на редовно заседание на Управителния съвет на ДФЗ. От поста зам.–директор беше освободена Лозана Василева – с ресори Селскостопански пазарни механизми, Технически инспекторат и Държавни помощи.

Иванка Багдатова-Мизова е дългогодишен кадър на фонд „Земеделие“. От 2003 г. заема различни позиции в институцията. Била е и зам.-изпълнителен директор. Отговаряла е за мерките и схемите в „Селскостопански пазарни механизми“, Оператевна програма „Рибарство и аквакултури“ и САПАРД. Магистър е по икономика от УНСС. Тя поема ресорите на Лозана Василева.

Гея Георгиева ще отговаря за ресорите „Директни плащания на площ” и „Информационни технологии”. До сега те бяха администрирани от Живко Живков, който вече заема поста изпълнителен директор на ДФЗ. Новият зам.-директор има дългогодишен опит в управлението на европейски проекти и програми. Завършила е УНСС и е защитила магистратура по бизнес администрация в Загреб, Хърватска, съобщават от МЗХ със стара дата. 

Публикувана в Новини на часа

Приключи приемът на заявления по Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период за 2017 година.

Подадените заявления са 2 566 на брой. До 13 април земеделските стопани трябва да се отчетат пред Фонд „Земеделие“ за извършените мероприятия. Срокът за сключване на договорите и за изплащане на средствата е до 26 май 2017 година. Средствата, които ДФ „Земеделие“ предоставя, са за компенсиране на част от разходите на земеделските стопани за закупуване на продукти за растителна защита на трайни овощни насаждения, ягоди и малини. Съгласно Регламент (ЕС) №702/2014 и изискването за наличие на стимулиращ ефект, при отчитането по схемата за борба с вредителите ще се признават документи за разходи, извършени след подаване на заявлението за подпомагане.

За тази година по схемата е предвиден финансов ресурс от общо 4 млн. лева, като остатъкът от неусвоения през пролетния период ресурс ще бъде разпределен за есенния етап на прилагане на помощта през ноември. Основната цел на държавната помощ е да се ограничат максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните овощни насаждения, както и по насажденията с ягоди и малини.

Публикувана в Бизнес

Подаването на заявления за подпомагане за директни плащания през 2017г. започва от днес и ще продължи до 15 май 2017г. Посочването на площите може да се извърши в общинската служба по земеделие по един от следните начини:

  • По местонахождение на имотите или
  • По постоянен адрес на физическите лица или
  • По адрес на управление на кандидата, юридическо лице и еднолични търговци.

След 15 май 2017г., в продължение на 25 календарни дни (до 9 юни 2017 г., включително), кандидатите могат да подават заявления за подпомагане, като за всеки просрочен работен ден се начислява намаление на одобрената сума за подпомагане в размер на 1 %. Във вече подадени до средата на май заявления, могат да се извършват корекции без налагане на санкции за закъсняла редакция до 31 май 2017 г. включително.

Независимо от датата на подаване на заявлението след 31 май 2017 г., до 9 юни 2017 г., при извършването на корекции във вече заявени площи, както и корекции, свързани с добавяне на нови схеми/мерки и площи/животни, се налага намаление на помощта за засегнатите от промяната данни с 1% от сумата за подпомагане, определена за тях, за всеки ден просрочие, става ясно от разяснения за кампанията , публикувани от МЗХ.

Публикувана в Бизнес

Държавен фонд „Земеделие“ публикува на официалната си интернет страница актуализиран индикативен график за предстоящите оторизации по схемите и мерките за директни плащания от Кампания 2016, които ще бъдат извършени през 2017 година.
Напомняме, че графикът за директните плащания е указателен и има за цел да ориентира предварително земеделските стопани за предстоящите плащания на субсидии. Периодите на изплащане зависят и от предоставянето на финалния слой „Площи, допустими за подпомагане” и на всички специализирани слоеве по отношение на прилаганите схеми и мерки за Кампания 2016.
Важно е да се отбележи, че от началото на месец март стартира и приемът на заявления за подпомагане за Кампания 2017 с нови схеми и допълнителни изисквания към тях. ДФ „Земеделие“ ще създаде необходимата организация на работа, за да получат земеделските стопани субсидиите си в срокове, максимално близки до заложените в индикативния график.

Публикувана в Бизнес

Със свое решение от 25 януари 2017 г. Европейската комисия (ЕК) възстанови на България близо 540 милиона лева за преведените от Държавен фонд „Земеделие“ субсидии по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). С месечното плащане се покриват разходите на Разплащателната агенция за месец декември 2016 година по линия на директните плащания.

ЕК взема решение относно месечните плащания за възстановяване на разходите на разплащателните агенции на базата на Регламент (ЕС) 1306/2013 за финансирането, управлението и мониторинга на Общата селскостопанска политика (ОСП) и съгласно член 13, параграф 1 от Регламента за изпълнение (ЕС) 908/2014. Отпуснатите средства, необходими за финансиране на разходите от ЕФГЗ, се предоставят от Комисията на държавите-членки под формата на месечни плащания, които се извършват въз основа на изпратените декларации за разходи и предоставената заедно с тях информация.

Публикувана в Новини на часа

Във връзка с отвореното писмо на НАЗ, представители на Асоциацията в лицето на председателя Светослав Русалов, заместник-председателите Георги Милев и Димитър Мачуганов и и.д. изпълнителния директор Ася Гочева се срещнаха с министър-председателя проф. Огнян Герджиков и министъра на земеделието и храните проф. Христо Бозуков. На проведените срещи НАЗ получи уверение както от страна на министъра на земеделието, така и от страна на премиера, че ще бъдат положени всички усилия за гарантиране на нормалния процес на работа на МЗХ и ДФЗ.

В този смисъл, предстоящите преводи по линия на директните плащания за 2016 г. ще се извършват регулярно, като МЗХ ще съблюдава спазването на указаните срокове.  Според МЗХ не се предвиждат затруднения при навременно стартиране на Кампания 2017 по очертаване на площите за подпомагане.

НАЗ за пореден път заяви, че нейната тревога не е свързана по никакъв начин с кадруване, от каквото винаги се е въздържала, а е породена от опасенията за затруднения в дейността на ведомствата, вследствие на смяната на ръководни лица в ключов за сектор Земеделие период. По тази причина, НАЗ призова да не се предприема политическа чистка и по отношение на директорите на структурите на МЗХ и ДФЗ в страната.

Министър-председателят проф. Герджиков потвърди намеренията на правителството за осигуряване на максимална приемственост в управлението на административните органи.

Всички страни по време на двете срещи изразиха желанието си за поддържане на конструктивен диалог.

Публикувана в Бизнес
Още не е решено кой ще заеме мястото на шефа на ДФ „Земеделие” Румен Порожанов. Това заяви служебният земеделски министър Христо Бозуков.

По думите му, нито едно от спряганите имена на бивши членове на фонда (тези на Виолета Александрова и Мирослав Николов) няма да се върне отново начело на фонда. „Никой от тях няма да бъде председател на фонда. Може имената им да се обсъждат в общественото пространство, но това не означава, че някой от тях ще го замести”, категоричен бе той пред bTV.

Бозуков обясни, че е Порожанов е отстранен заради натрупаното обществено недоверие към дейността на фонда. „Браншовите организации са недоволни от оперативната дейност”. 

Служебният министър се зарече, че който не се справя с работата си, ще бъде сменен.

На обвиненията, че БСП кадрува в земеделието, Бозуков заяви, че не е виждал очите на Корнелия Нинова. „Моите помощници са назначени в изпълнение на искането на президента Радев за  необвързаност и експертност. „Много хора идват при мен, но това не означава, че те кадруват”, подчерта той. 

Публикувана в Новини на часа
Сряда, 01 Февруари 2017 18:41

Румен Порожанов подаде оставка

Шефът на фонд "Земеделие" Румен Порожанов, който по-рано днес подаде оставка, остава на поста си, защото няма кой да я приеме.

По закон изпълнителният директор се освобождава от Управителния съвет на фонда. Той обаче няма как да проведе заседание, защото в състава му влизат няколко зам.-министри от различни ведомства, а те още не са назначени, обясниха източници от земеделското министерство.

Съставът на УС е от 11 членове, като 8 са зам.-министри.

"Такава е процедурата, продължавам да си изпълнявам задълженията и в момента подписвам документи", потвърди пред в. "24 часа" Румен Порожанов.Днес служебният министър на земеделието и храните проф. д-р Христо Бозуков поиска официално оставката на Румен Порожанов. "Причината е назряло обществено недоверие към Държавен фонд "Земеделие", съмнение в легитимността на избора на изпълнителния директор и решение на съда да възстанови предишното ръководство", обясни позицията си проф. Бозуков.Той допълни, че е получил сигнали от бенефициенти за нередности при проекти и е необходимо да се направи цялостна ревизия на фонда.

"За да може да бъде извършена коректна проверка в Държавен фонд "Земеделие" очаквам оставката на Румен Порожанов до час", заяви още министър Бозуков.

Публикувана в Новини на часа

Фермерите могат да проверят  дали заявените от тях площи попадат изцяло или частично в обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2016. Това става на официалната интернет страница на ДФЗ в раздел „Система за индивидуална справка по Директни плащания”, съобщават от МЗХ.

Ако имат възражения, кандидатите могат да ги подадат до министъра на земеделието и храните. Образци на възраженията се генерират автоматично от Системата за индивидуални справки на Фонд „Земеделие”, уточняват от министерството. Те ще се приемат в областните дирекции „Земеделие” до 10-и февруари 2017 г. включително.

В случай на затруднение при проверката или при подаване на възраженията, земеделските стопани могат да се обърнат към областните и общинските служби по земеделие.

Когато бъдат разгледани всички постъпили възражения, ще бъде подготвен и финалният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2016. На базата на  актуализираните данни от фонд „Земеделие“  ще направят окончателните оторизации по схемите и мерките на площ, уточняват от ДФЗ..

Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта