От 2008 до началото на 2014 година Държавен фонд „Земеделие” и Българският червен кръст раздадоха на хората в неравностойно положение близо 71 хил. тона храна.

Програма „Благотворителност” се реализира успешно през изминалите шест години в България със средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). Само за последната кампания 2013/2014 г. Фондът и Червеният кръст раздадоха над 16 хил. тона продукти на 331 хил. хора от цялата страна. Те получиха брашно, ориз, захар, олио, фасул, леща, конфитюр, мед, обикновени вафли и картофено пюре. Храните се предоставяха на два транша в пунктовете на БЧК. По този начин хората, които не бяха взели своите пакети с храна на първия транш, можеха да получат цялото полагащо им се количество на второто раздаване. Непотърсените продукти бяха разпредели на домове за стари хора и домове за хора с увреждания в цялата страна.

Взаимните усилия на двете институции са помогнали целевата група на програмата да бъде разширена. Така подпомогнатите лица са се увеличили от 266 хиляди през 2008 г. до 331 хил. през 2013 г. Значително повишено е и количеството на предоставените хранителни продукти – от 3 600 тона през 2008г. до 16 хил. тона през 2013 г.

В следващия програмен период програма „Благотворителност” ще бъде прехвърлена от Общата селскостопанска политика към Структурните фондове на ЕС. За нея ще отговаря Комисарят по социалните въпроси.

В таблицата можете да проследите усвояемостта по програмата за периода 2008-2013 г.

Публикувана в Новини на часа

„Има проблеми в Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ), но те не са натрупани от сегашното ръководство. Имаме проблеми, които съществуват в одитния доклад за предишни периоди. Сега работим затова те да бъдат изчистени“. Това каза пред журналисти проф. Димитър Греков, предаде „Фокус”.

„Направили сме актуализиран план за действие, така че да бъдат отстранени всички проблеми, които съществуват към настоящия момент. Не говорим за оставки, а за свършена работа, която трябва да бъде извършена, защото изключително важно за страната”, допълни той.

„Имаме решение средствата за ДФЗ да не бъдат повече от 48 000 лева, така че няма да се купуват яхти, вертолети. Само онези средства, които са необходими за земеделие”, посочи Греков.

„Има много проблеми, които съществуват, но не са наследени от тях. В крайна сметка те работят и оценката за тяхната работа ще дойде от този доклад”, коментира Греков.

„Искаме да разработим проект за Агенция по земята, която да реши част от тези проблеми. Част от тях – като „бели петна”, Закон за плащане на закон за плащане на земята ще бъдат решени именно от такава агенция”, обясни Греков.

На въпрос кой ще плаща данъците на земята, проф. Димитър Греков отговори:

„Това ще бъде решено със законова промяна. След като в определен период от време т.нар. „бели петна” и непотърсената земя не се използват, да бъде отдадена първо на общините. Това ще бъде обект на този закон. Земята няма да бъде конфискувана, говорим за ползване, докато не се намерят собствениците и не се вземе решение за ползване или за отдаване. Въпросът е да бъде решен този проблем. Кой ще взима земята – общините или държавата, ще го реши работната експертна група.”

„Никога не съм казвал, че ГЕРБ са виновни за последните договори, които е трябвало да се сключват. Напротив, сега казах, че ние сме виновни, че те трябваше вече да са договорени, каза още проф. Димитър Греков.

„Днес беше последната дата, която бяхме определили на ДФЗ и да бъдат изкарани. Сега отивам да проверя докъде са стигнали по тези мерки. Те трябва вече да излязат, защото десет месеца е много дълъг период, за да бъдат дадени проекти разгледани и ориентирани”, допълни той.

За мярката „Млад фермер” проф. Димитър Греков коментира, че също са трябвали да излязат досега. „На собствен риск искаме да стартираме мярката „Млад фермер” още през май – юни. Държим на това си обещание”, каза той.

За „Напоителни системи”, Греков коментира: „На миналото заседание на МС беше решено да бъдат отпуснати 15 млн. лева за изплащане заплатите на служителите в „Напоителни системи”. Там съществуват определени проблеми. Наредил съм пълен доклад за състоянието на „Напоителни системи”, защото се сблъскваме с много проблеми, които са съществували. Не обвинявам предишните управляващи, но в крайна сметка ние трябва да ги решим.

Големият въпрос е за бъдещото съществуване на „Напоителни системи”. Те категорично са ни необходими, предвид изменението на климата, най-вече с това, че с повишаване на добивите, е свързано с напояването. Проблемът съществува с това, когато част от земята е на собственици. Ще направим промени, така че съоръженията да бъдат неоткрити, да не нарушават целостта на ползване, каза още проф. Димитър Греков.

Публикувана в Новини на часа

С решение на Управителният съвет (УС) на ДФ „Земеделие” се предоставят 800 000 лева за компенсиране разходите на земеделски производители за растителна защита в овощните насаждения. Помощта се предоставя за изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период.Подпомагането ще се извърши на два етапа - през пролетта - след преминаване на студовете до набъбване на пъпките и през есента - в периода на масов листопад. Заявления за първия период ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие” от 26 март до 30 април 2014 г.по постояннeн адрес за физическите лица и едноличните търговци и по адрес на управление за юридическите лица. Сключването на договори по схемата и изплащането на средства ще продължи до 28 май 2014 г.Срокът за подаване на документи за втория период ще бъде определен с ново решение на Управителния съвет на ДФЗ.

От 26 март 2014 г. до 29 август 2014 г. в областните дирекции на фонда ще се приемат и заявления по схемата за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция. Срокът за сключване на договорите и изплащане на средствата е 15 декември 2014 г. Помощта е в размер на 600 000 лева.Целта й е да насърчи малките и средните предприятия от сектор „Плодове и зеленчуци” да застраховат селскостопанската продукция срещу неблагоприятни метеорологични условия. ДФЗ компенсира 80% от застрахователната премия, когато застраховката покрива само загуби, причинени от природни бедствия, които унищожават над 30% от средната годишна продукция на земеделския производител.Компенсациятае в размер на 50% от застрахователната премия, ако застраховката покрива природни бедствия и други загуби, причинени от климатични събития.

УС на фонда определи бюджета и срока за кандидатстване по схемата за контрол на почвените неприятели от сем. Телени червеи (Elateridae). Картофопроизводителите ще могат да подават заявления за подпомагане от 26 март до 30 май. Бюджетът на помощта за 2014 г. е 600 000 лв., което е със 100 000 лева повече от предходната година

Публикувана в Новини на часа

Държавната помощ за изграждане на помещения за търговия на дребно и купуване на оборудване ще се прилага до края на 2014 г. Решението беше взето на Управителен съвет на ДФ „Земеделие” (ДФЗ).

Схемата се прилага от 2012 г. и покрива 50% от разходите за строеж на търговски помещения и купуване на оборудване за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. Това включва построяването или приспособяването на съществуваща сграда или помещение за търговия на дребно, както и купуването на млекомати, хладилници, хладилни витрини и друго специфично оборудване.

Животновъдните ферми ще продължат да получават и кредити със средства на ДФЗ, за да финансират проектите си по схемата. Кредитите покриват до 100% от одобрените разходи, а годишната лихва е 5% при пряко кредитиране от фонда или 7% при рефинансиране чрез търговска банка. Срокът за погасяване е до 48 месеца от подписването на договора, като има и възможност за договаряне на 9 до 18 месеца гратисен период по главницата.

И по двете схеми – за държавна помощ и кредитиране – се кандидатства в областните дирекции на ДФЗ – по място на осъществяване на инвестицията. Подробна информация е публикувана на www.dfz.bg в менюто Държавни помощи>Директни доставки на храни от животински произход.

Публикувана в Новини на часа

Благодарение на усилията на ръководството на Държавен фонд „Земеделие” Европейската комисия възстанови на България сумата от 957 млн. лева в много кратки срокове. Парите са платени от ДФЗ на 30 януари 2014 г. по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) със средства от държавния бюджет. Така е спазен ангажиментът земеделците да получат първия транш по СЕПП до края на месец януари, а Европейската комисия възстанови сумата за месец.

Публикувана в Новини на часа

За трета поредна година кандидатите с одобрени проекти по мерки Б и Г от Националната програма по пчеларство (НПП) 2014-2016 могат да кандидатстват за кредити от ДФ „Земеделие”. По тези мерки се отпуска помощ за нови кошери, голи роеве, отводки, пчелни майки и препарати за борба срещу вароатозата. Заявленията се подават в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на физическите лица и адрес на регистрация на юридическите лица, но не по-късно от 31 юли 2014 г.
Кредитите се отпускат пряко от ДФЗ при лихвен процент от 5 % на годишна база. Спрямо миналата година лихвата е намалена с 1 пункт. Кредитът покрива до 95% от помощта по мерки Б и Г, а останалата част се осигурява от бенефициента. Кандидатите трябва предварително да докажат самоучастието си със съответните разходооправдателни документи.
През последните две години  схемата за кредитиране помогна усвояването по НПП да се увеличи от 82% през 2012 г. до 90% през 2013 г. Размерът на отпуснатите кредити в периода нарасна от 932 889 лв. на  1 546 607 лв., а броят им - от 141 на 217.
Информация за схемата може да намерите на сайта на фонд „Земеделие” www.dfz.bg/Държавни помощи/Кредитиране по Националната програма по пчеларство.  
Фермери и собственици на гори се обучават безплатно
Одобрените по Програмата за развитие на селските райони обучаващи организации вече набират кандидати за курсове и информационни дейности. Те са финансирани по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”. В обученията могат да участват напълно безплатно всички пълнолетни лица, заети в селското и горското стопанство.
Темите обхващат растениевъдството, лесовъдството и животновъдството. Ще бъдат покрити проблемите по опазване на околната среда от нитрати, предпазването от почвена ерозия, промените в климата и биоразнообразието. Планирани са и курсове и семинари по агроекология и устойчиво управление на стопанствата  в съответствие с европейското законодателство. Обученията могат да включват и икономически аспекти като счетоводство и маркетинг, както и работа със софтуер, запознаване с иновации в технологиите, условията за хуманно отношение към животните и др.
   Контакти на обучаващите организации и списък с темите на курсовете ще намерите на интернет страницата www.prsr.bg в менюто „Мерки”>”Мярка 111”. Заявките за включване се подават по образец до самите организации, която кандидатите са избрали. Образецът също е публикуван в менюто „Мерки”>”Мярка 111”. Той може да бъде получен и от областните и общински структури на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и областните дирекции на ДФ „Земеделие”.

Публикувана в Апибизнес

В периода 2007 г. – септември 2013 г. са сключени общо 2 085 договора по 4 мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), които основно финансират малки и средни предприятия – 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”, 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” и 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”. Размерът на одобрената субсидия за тях възлиза на 1.22 млрд. лева. Тези данни бяха представени днес от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” Мирослав Николов по време на Националния форум Правителство-Бизнес „Рестарт в икономиката”.

В изказването си Мирослав Николов обърна внимание на факта, че териториалното разпределение на средствата по четирите мерки е неравномерно, като най-много са договорените средства в областите Пловдив и Добрич, а най-малко в Кюстендил и Кърджали.Делът на договорените средства в Пловдивска област достига 17%, което е почти двойно на останалите 27 области, където договарянето е под 10%.

Изпълнителният директор на ДФЗ направи анализ за разпределението на договорените средства в шестте региона в страната. Най-голям процент на одобрените субсидии има в Южния централен район 24 % (близо 270 млн. лева), следван от Югоизточния район с 19% (232 млн. лева). Най-малко са усвоените средства в Северния централен район, малко над 155 млн. лева.

Според одобрените 5 годишни бизнес планове към проектите се очаква да бъдат разкрити нови 18 667 работни места. Мирослав Николов обърна внимание и на положителната тенденция в по-слабо развитите региони, какъвто е Северозападният, да бъдат разкрити много работни места.

Публикувана в Новини на часа

Фонд „Земеделие” изплати 28,6 млн. лева по Схемата за национални доплащания на площ. Единичният размер на ставката за подпомагане е 9.43лв./ха. Субсидиите вече са по сметките на земеделците.

Така само за седмица в рамките на месец януари ДФЗ успя да разплати близо 1,02 млрд. лева директни плащания. Животновъдите вече получиха 33,1 млн. лв., а по Схемата за единно плащане на площ бяха наредени близо 958 млн. лв.

Публикувана в Новини на часа

Фонд “Земеделие” изплати 957 583 523 лева по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Днес, 30 януари 2014 г., парите вече са по сметките на земеделските стопани. Така бе спазен ангажиментът първият транш от плащанията по СЕПП да приключи до края на месец януари.

Субсидиите са изчислени на базата на допустимите за подпомагане площи в Системата за идентификация на земеделските парцели, одобрени със заповед на министъра на земеделието и храните. Предстои разглеждането на подадените възражения по определените допустими площи. След преразглеждането им, Министерството на земеделието и храните (МЗХ) ще предостави на Държавен фонд „Земеделие” актуализирани данни, по които ще бъде извършено ново изчисление за всички кандидати и при необходимост доплащане.

Публикувана в Новини на часа

Васил Грудев има 7-годишен опит във ведомството. 

Управителният съвет на фонд „Земеделие” реши временно изпълняващият длъжността изпълнителен директор Васил Грудев да поеме официално поста, съобщиха от ведомството. Грудев има 7 години стаж във фонда, от които четири е заместник директор, а от 2 месеца като изпълняващ длъжността директор доказа, че има капацитет да заема тази длъжност, поясни министърът на земеделието и храните Димитър Греков.  Грудев активно се включил и в разработването на новата програма за развитие на селските райони за перидоа 2014 -2020 г. От работата си с Брюксел министерството и фондът извоювахме доверие, което ще трябва да защитаваме, отбеляза и зам.-министър Явор Гечев.

Публикувана в Новини на часа

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта