Честите, на много места в страната интензивни валежи през първата половина на юли нарушиха хода на полските работи, възпрепятстваха жътвата на пшеницата. В част от Северозападна и Централна България (Враца – 85 l/m², Монтана – 84 l/m², Лом – 118 l/m², Кнежа – 81 l/m², Плевен – 77 l/m², Ловеч – 88 l/m², В.Търново – 120 l/m²), Софийското поле (София – 1l8 l/m²) и в южните райони (Кърджали, Карнобат), падналите валежи надвишиха месечните норми. В отделни полета е констатирано полягане, преовлажнение на пшеничните посеви и покълване на зърното в класовете.

Прогнозираните валежи през повечето дни от следващия седемдневен период допълнително ще забавят жътвата на пшеницата, което ще доведе до влошаване качеството на неприбраната зърнена реколта.

До края на второто и началото на третото десетдневие развитието на пролетните култури щесе осъществява при температури близки до климатичните норми. През периода при слънчогледа ще протича наливане на семената. При ранните хибриди царевица в Дунавската равнина (агростанция Бъзовец) и в южните райони (агростанция Пловдив) ще се наблюдава фаза млечна зрелост. При соята ще протича масово образуване на бобове (агростанция Павликени), при памука - фаза цъфтеж.

Влажното време през първата половина на юли и падналите градушки повишиха риска за разпространение и развитие на редица гъбни болести: картофена мана и алтернария по доматите; късно кафяво гниене и струпясване по овошките, сиво гниене по ранните десертни сортове грозде, мана по прирастта на лозите.

Възможност за провеждане на растителнозащитни пръскания ще има в края на следващия период. Препоръчва се употребата на фунгициди със системно действие, с подходящ карантинен срок съобразен с периода на зреене на културите.

За борба със сивото гниене по лозата могат да се използват фунгицидите; Суич 62,5 ВДГ- 0,08% (35 дни), Топ Плюс 70 ВП – 0,1% (14 дни), Топсин М ВДГ – 0,1% (14 дни), Тирам 80ВГ – 0,4%(21 ден). Срещу маната по лозата са подходящи препаратите: Арметил М – 0,25% (20 дни), Полирам ДФ -0,2% (28 дни), Фолпан 80ВДГ- 0,15%(20 дни), Галбен 8 М 65 – 0,25% (28 дни), Верита ВГ -0,2 (30 дни), Акробат Р -0,25% (28 дни) и др. Срещу трите икономически най - важни болести по лозата: мана, оидиум и сиво гниене са регистрирани фунгицидите; Куадрис 25 CK – 0,075%, Кабрио Топ – 0,2% (28 дни), Шавит Ф72 ВДГ - 0,2%(20 дни). Карантинните срокове на препаратите са посочени в скоби.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ-БАН

Публикувана в Агропрогноза

През юли развитието на земеделските култури ще протича при температури близки до климатичните норми и при добри и много добри почвени влагозапаси. Падналите наднормени юнски валежи, на много места в страната над 100л/м2 (Видин - 111л/м2, Враца - 166л/м2, Монтана - 130л/м2, Кнежа - 114л/м2, Ловеч - 166л/м2, Разград - 112л/м2, Варна - 121л/м2, София - 159/м2, Казанлък - 145л/м2, Благоевград - 135л/м2, Сандански - 119л/м2, Пазарджик - 119л/м2, Пловдив - 116л/м2 , Кърджали - 142л/м2), доведоха до рязко увеличение на влагозапасите в 50 и 100см почвен слой. При пролетните култури в по-голямата част от полските райони те достигнаха нива до 85-90%от пределната полска влагоемност (ППВ).

След хладното за сезона време през първата седмица на юли се прогнозира съществено повишение на температурите и подобрение на условията за вегетация на пролетните култури. До средата на юли развитието на земеделските култури ще протича с умерени темпове. През първото десетдневие при по-ранните хибриди царевица ще се наблюдават фазите; изметляване, цъфтеж на метлицата и изсвиляване, а при късните хибриди - листообразуване. При слънчогледа в полските райони ще протича фаза цъфтеж, а при посевите във високите – формиране на съцветие. При зърнено-бобовите култури (фасул, соя) ще се наблюдава образуване на бобове, при памука - фаза бутонизация.

Очакваните валежи в края на първото и началото на второто десетдневие допълнително ще забавят жътвата на пшеницата, ще поддържат добри условия за развитието на гъбни болести: късно кафяво гниене и струпясване по овошките, мани по зеленчуковите култури и др..

През втората половина на юли развитието на земеделските култури ще протича с ускорени темпове. В края на второто десетдневие при ранните хибриди царевица в част от Дунавската равнина (агростанция Бъзовец) и на места в Южна България (агростанция Пловдив) ще се наблюдава фаза млечна зрелост, а в края на месеца - преход от млечна към восъчна зрелост. При слънчогледа ще протича наливане на семената. В края на третото десетдневие посевите в южните райони ще встъпят във фаза узряване. През този период ще приключи развитието на полския фасул. В края на юли при ранните десертни сортове лози: Прима, Ира, Супер Ран Болгар и др. ще се наблюдава фаза узряване.

През месеца прогнозираните стойности на максималните температури, от порядъка на 34-39оС, ще имат негативно въздействие върху цъфтежа и оплождането при зеленчуковите култури и по-късните хибриди царевица.

През юли по-подходящи условия за провеждане на растителнозащитни пръскания ще има

през първата половина от първото, края на второто и повечето дни от третото десетдневие.

През месеца сериозна опасност за овощните култури представляват гъсениците от второто поколение плодови червеи, които причиняват масово червясване на плодовете. При ябълката срещу ябълковия плодов червей се препоръчват две третирания, през 12-14 дни,с някои от следните инсектициди: Ламбада 5ЕК – 0,015% (28 дни), Дурсбан 4 ЕК-0,2% (28 дни), Нуреле Д – 0,05% (28 дни), Ефциметрин 10ЕК – 0,03% (14 дни), Калипсо 480 СК – 0,025%(14 дни), Карате Зеон 5 КС–0,02% (14 дни), Вазтак Нов 100 ЕК – 0,0125% (7 дни), Децис 2,5 ЕК-0,03%(7 дни), Суперсект мега – 0,015% (7 дни), Синейс 480 СК – 0,03% (7 дни) Дека – 0,03% (3 дни)и др.

При прасковата продължава борбата срещу източния плодов червей, а при сливата - срещу сливовия плодов червей. Срещу тези вредители могат да се използват инсектицидите посочени за борба с ябълковия плодов червей. Тези препарати са ефикасни и срещу плодовите оси, кръгломиниращите молци, листозавивачките и листните въшки.

Карантинните срокове на препаратите за различните култури са посочени в скоби.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ-БАН

Публикувана в Агропрогноза

През изминалия седемдневен период агрометеорологичните условия се определяха от неустойчиво – топло, дори горещо време с локални превалявания.

В началото на следващия седемдневен период времето ще бъде нестабилно като се очакват чести валежи и понижение на температурите. Остава вероятността за градушки и евентуални поражения по земеделските култури.

При зимните житни култури, засети в агроехнически срок, ще се наблюдават фазите восъчна и пълна зрялост. При по - късно засетите есенници ще протича преход от млечна към восъчна зрялост.

При слънчогледа ще се осъществява листообразуване и бутонизация, а при царевицата листообразуване.

Метеорологичните условия и през този период ще поддържат опасността от заразяване с мана по лозите и зеленчуковите култури. При овощни видове ще вреди източния плодов червей, има опасност от развитие на брашнеста мана и струпясване по плодовете.

Топлото и сухо време в края на месец май и началото на юни благоприятства намножаването и увеличението на популациите на листните въшки. Те са причинители на редица вирусни болести по зеленчуковите култури. При доматите особени вреди нанася леталната некроза (чернилката), която се разпространява чрез листните въшки, което налага борба срещу преносителя. Симптомите на заболяването са дълги черни ивици по стъблата, младите връхни части на растението завяхват и се накъдрят, появяват се кафяви петна по листата. По плодовете болестта се изразява с появата на хлътнали сивкави петна. Засегнатите растения е необходимо да се изкореняват и отстраняват.

Условия подходящи за третирания срещу болести и неприятели ще има към края на периода, когато се очаква вероятността за валежи да намалее.

Публикувана в Агропрогноза

През следващият седемдневен период агрометеорологичните условия отново ще се определят от неустойчиво време и температури над нормата завторото десетдневие на юни. Валежите през втората половина от първото десетдневие подобриха почвените влагозапаси в горните слоеве. В част от източните райони при пролетните култури бе преодолян формиралият се в края на май дефицит на почвена влага. На места в североизточните (Варна) и южни (Смолян) райони интензивните валежи и градушки нанесоха сериозни щети по зеленчуковите култури, овошките и лозите.

И през следващият период се прогнозира повишена вероятност за интензивни валежи и градушки, риск от полягане на посевите и разпиляване на зърното при узрелите зимни житни култури.

През периода развитието на пролетните култури ще се осъществява с ускорени темпове. При царевицата ще протича листообразуване, при слънчогледа - формиране на съцветие. В началото на второто десетдневие при рапицата ще се наблюдава масово фаза узряване. Ечемикът на много места в полските райони приключи развитието си през първото десетдневие на юни.

През следващият период при пшеницата във високите полета ще протича преход от млечна към восъчна зрялост, а в полските райони - восъчна и пълна зрелост.

Честите валежи през второто десетдневие ще бъдат предпоставка за увеличение на инфекциозния фон от гъбни патогени: струпясване и сачмянка по овошките, мани по лозата и зеленчуковите култури. По-подходящи условия за провеждане на растителнозащитни пръскания ще има в началото на периода.

При доматите срещу картофената мана трябва да се третира профилактично с контактни фунгициди; Шампион ВП - 0,15%, Фунгуран ОН 50 ВП - 0,15%, Дитан М-45 – 0,2%, Дитан ДГ – 0,2%, Полирам ДФ– 0,2%, Санкоцеб 80 ВП – 0,2% и др.

При поява на първите признаци на картофена мана по доматите се препоръчва унищожаване на болните растения и употреба на фунгициди с локално-системно и системно действие (Акробат плюс ВГ - 0,2%, Верита ВГ – 0,15%,Винкер ВГ – 0,2%, Куадрис 25 СК -0,075%, Ридомил голд МЦ 68ВГ – 0,25%, Икуейшън про – 0,04%, Ревус 250 СК – 0,05% , Санкоцеб 80 ВП – 0,2% и др.).

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза

През повечето дни от месец юни агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време. Очакваните валежи в по-голямата част от полските райони страната, около нормата за месеца,ще поддържат добро нивото на почвените влагозапаси в 50см и 100см слой – около и над 70% от пределната полска влагоемност (ППВ). По-ниски нива на влагозапасите се прогнозират в Североизточна България (Разград, Русе, Силистра, Добрич) и югозападните райони (Благоевград), където майските валежи бяха значително под месечната норма.

През първото десетдневие на юни прогнозираните наднормени температури ще ускорят последните фази от развитието на есенните посеви. При рапицата ще протича фаза узряване. При зимните житни култури във високите полета ще се осъществява наливане на зърното и фаза млечна зрялост. В полските райони при пшеницата ще протича преход от млечна към восъчна и восъчна зрелост. При ечемика ще се наблюдава восъчна и пълна зрелост.

През второто десетдневие агрометеорологичните условия определят от температури близки до обичайните за периода. До средата на юни при пшеницата ще се наблюдава масово фаза узряване.

През третото десетдневие прогнозираните наднормени топлинни условия ще ускорят вегетацията на земеделските култури. До края на месеца част от пролетните култури ще встъпят в репродуктивен стадий от развитието си: при по-рано засетите посеви със слънчоглед ще се наблюдава начало на фаза цъфтеж, а при ранните хибриди царевица - изметляване и цъфтеж на метлицата.

Прогнозираните стойности на максималните температури през юни,на места до 35-36оС, ще имат краткотрайно, негативно, въздействие върху цъфтежа и оплождането при полските и зеленчукови култури.

Честите валежи през първата половина от месеца и очакваните градушки ще поддържат висок риска за развитие на гъбни болести: мана по лозата и зеленчуковите култури (картофена мана и алтернария по доматите), струпясване и късно кафяво гниене по плодовете на овошките.

По-подходящи условия за провеждане на растителнозащитни пръскания ще има в края на първото, в средата на второто и през повечето дни от третото десетдневие на юни.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза

През първата половина от следващия период се очаква повишение на температурите и ускоряване развитието на културите. Падналите валежи над страната до момента подобриха влагозапасите в 50cmи 100 cm почвен слой.

В края на май и началото на юни при пшеницата и ечемика ще се наблюдава фаза млечна зрялост, а в Югоизточна България и на места в Тракийската низина( агростанции Пловдив, Карнобат) - и начало на фаза узряване. Начало на фаза узряване ще се наблюдава при зимната рапица в южните райони на страната. При пролетниците ще протича листообразуване. В края на периода при част от посевите със слънчоглед ще протича фаза бутонизация.При лозата ще се осъществява фаза цъфтеж, а при овощните видове - наедряване на завръзите.

Честите валежи през втората половина на май бяха предпоставка за заразяване и развитие на гъбни болести: струпясване по семковите овощни видове, мана и оидиум по лозата. Очакваното стабилизиране на времето в края на май ще създаде възможност за провеждане на растителнозащититни мероприятия. При овошките се препоръчва да се провеждат пръскания срещу акари, листни въшки, плодови червеи, листогризещи гъсеници. През периода при зимните житни култури вреди житната дървеница. При плътност на неприятеля над икономическия праг на вредност се препоръчва да се извърши третиране с инсектициди. Във фаза млечна зрялост борбата срещу вредителя се извежда, когато броя на ларвите от трета възраст достигне два броя на квадратен метър. Подходящи препарати за борба срещу ларвите на дървеницата са инсектицидите на основата на пиретроидите. Те имат бързо инициално действие и кратко последействие.

През периода остава вероятността за градушкикато при наличие на повреди е желателно да се извърши пръскане, с медсъдържащи фунгициди, с цел ограничаване на инфектирането през наранените места.

Драгомир Атанасов

Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза

През следващият седемдневен период съществена промяна в агрометеорологичните условия не се очаква. Те ще се определят от неустойчиво време и температури близки до климатичните норми за втората половина на май.

Падналите валежи през изтеклия период надвишиха на места 50-60 l/m² (Видин, Враца, Монтана, Лом, Кюстендил, Пловдив, Ст. Загора), което доведе до увеличение на влагозапасите и в по-дълбоките почвени слоеве. Прогнозираните валежи през третото десетдневие на май ще поддържат много добро нивото на почвените влагозапасите в 50см и 100см слой, в по-голямата част от полските райони на страната над 80% от ППВ (пределна полска влагоемност). Те ще се отразят благоприятно на зимните житни култури, при които протича формиране и наливане на зърното. През периода при ечемика и пшеницата в Централна и Южна България ще се наблюдава фаза млечна зрелост. При царевицата и слънчогледа ще протича листообразуване. В края на май при слънчогледа в южните райони ще се наблюдава начало на фаза образуване на съцветие.

През периода при овощните култури наедряването на завръзите ще се осъществява при повишен инфекциозен фон от гъбни патогени: струпясване по семковите овшки, сачмянка по костилковите видове. Високата атмосферна влажност ще бъде предпоставка за развитие на късно кафяво гниене по плодовете на по-ранните сортове череши, на сиво гниене по зреещата ягодова реколта. При лозата ще протича отделяне на реса, а при някои десертни сортове ще се наблюдава и фаза цъфтеж, която е критична за заразяване с мана и оидиум.

През периода се очакват градушки и нови изпитания за земеделските култури. Градушките през изтеклия период (районите на Враца, Плевен, Монтана) нанесоха непоправими щети по овошките и зеленчуковите култури на места в Северозападна България.

Честите валежи и през третото десетдневие на май ще възпрепятстват навременното провеждане на растителнозащитните пръскания. След стабилизиране на времето при овошките трябва да се извърши третиране и срещу вредителите (плодови червеи, кръгломиниращ молец, листогризещи гъсеници, листни въшки, акари и др.) с някои от посочените инсектициди: Децис 2,5 ЕК - 0,03%, Дека ЕК -0,03%, Карате Зеон 5 КС– 0,02%, Ранер 240 СК – 0,03%, Релдан 40 ЕК – 0,12%, Суми алфа 5 ЕК – 0,02%, Вазтак Нов 100 ЕК - 0,012%, Фюри 10 ЕК – 0, 0125%, Ефциметрин 10ЕК – 0,04%, Шерпа 100 ЕК – 0,03%, Калипсо 480 СК – 0,02% и др.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време и температури близки до климатичните норми за второто десетдневие на май.

Очакваните валежи през периода ще подобрят почвените влагозапаси в 50см.слой и условията за развитие на есенните посеви и засетите пролетни култури. Падналите валежи в края на първото десетдневие на май бяха неравномерно разпределени. На места в полските райони валежите бяха под 10 l/m², без особено стопанско значение. Значителни количества, над 30 – 35 l/m², са измерени в част от Дунавската равнина и в Източна България. В района на Стара Загора пороен дъжд, над 50 l/m², причини полягане при част от посевите със зимни житни култури

През периода при слънчогледа и царевицата ще протича листообразуване. При зимните житни култури ще се осъществява цъфтеж, оплождане, формиране и наливане на зърното. В края на второто десетдневие част от посевите с ечемик и пшеница в южните райони ще встъпят във фаза млечна зрелост, по-рано от обичайните за страната срокове. Зимната рапица е в репродуктивен стадий от развитието си.

Прогнозираните температури и чести валежи през периода ще създават условия за заразяване и развитие на някои гъбни болести: струпясване по семковите овощни видове, сачмянка и ранно кафяво гниене по костилковите, сиво гниене по ягодите, мана по лозата и др.

През второто десетдневие на май при ранните сортове череши ще се наблюдава фаза узряване. През този период при средноранните сортове вреди нанася черешовата муха. Първото третиране срещу този неприятел трябва да се извърши, когато плодовете на черешата започнат слабо да порозовяват с някои от следните инсектициди; Калипсо 480 СК – 0,02%, Вазтак Нов 100 ЕК - 0,015%, Суми алфа 5 ЕК – 0,012%, Децис 100 ЕК – 0,015%, Шерпа 100 ЕК – 0,03%, Фюри 10 ЕК-0,0125% и др. Прикъсните сортове череши третирането се повтаря след 8-10 дни.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза

В сряда, след временното спиране на валежите, около и след обяд в източните райони, както и в Рило-Родопската област ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, но често интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия за градушки.
В централните и северозападните райони през деня ще се задържи почти без валежи и с повече слънчеви часове. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който привечер ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, малко по-ниски по морския бряг.
Атмосферното налягане остава малко по-ниско от средното за май и няма да се промени съществено.
В планините, главно над масивите от Югозападна България, Странджа и Източна Стара планина ще се развива купесто-дъждовна облачност. Там след обяд ще има краткотрайни, но на места интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 м ще около 16 градуса, на 2000 м - около 10 градуса.
Над Черноморието ще е предимно облачно, с временни намаления на облачността в сутрешните часове. Около и след обяд на много места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, ще се усилва и променя посоката си по време на гръмотевична дейност. Максималните температури на въздуха ще са 17-20 градуса. Температурата на морската вода е 17-19 градуса, вълнението на морето ще е 1-2 бала.
В четвъртък и петък въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевични бури. На повече места и по-значителни ще са валежите първия ден. Вятърът ще е североизточен, слаб до умерен.
В четвъртък дневните температури ще са малко по-ниски, в петък - отново ще достигат 20-25 градуса, минималните ще са предимно между 10 и 15 градуса.

Публикувана в Агропрогноза

Високите температури през април, достигнали на много места в страната 30°С (Видин, Монтана, Лом, Русе, Пловдив, Пазарджик, Сандански), поднормените валежи и ускорената вегетация на земеделските културите доведоха до значително понижение на нивото на влагозапасите в 50см почвен слой. На места в Дунавската равнина и в южните райони почвените влагозапаси са под 65% от ППВ.

През повечето дни от следващия седем дневен период агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво и топло за сезона време. Очакваните валежи ще подобрят влагозапасите в горния почвен слой и условията за протичане на началните фази от вегетацията пролетните култури. При засетите посеви със слънчоглед и царевица ще се наблюдава фаза поникване и начален стадий на листообразуване. През този период при царевицата и слънчогледа сериозни щети нанася сивият царевичен хоботник. При плътност на вредителя над икономическия праг на вредност (във фаза поникване ПИВ > 2 бр.възрастни на m2) е наложително третиране.

В края на април и началото на май пшеницата и ечемика в по-голямата част от полските райони ще встъпят във фаза изкласяване. На места в Южна България при част от посевите ще се наблюдава и фаза цъфтеж.

При зимната рапица ще протича цъфтеж, оплождане и формиране на шушулки.

През периода при лозата ще се наблюдава отделяне на реса. През тази фаза протича вредната дейност на един от най-опасните неприятели - шареният гроздов молец.Гъсениците от първото поколение на молеца повреждат ресите, което ще изисква при повишена численост (ПИВ > 6-8 гъсеници на 100 реси) своевременно третиране с някои от посочените инсектициди: Децис 2,5 ЕК – 0,04%, Карате Зеон – 0,02%, Циперфор 100 ЕК – 0,04%, Шерпа 100ЕК – 0,04%, Фюри 10 ЕК – 0,0125%, Нуреле Д – 0,05%, Релдан 40 ЕК – 0,12%, Сумицидин 5 ЕК – 0,025% и др. По-подходящи условия за извършване на растителнозащитни пръскания ще има в средата на периода.

През първата седмица от май критични минимални температури за земеделските култури не се очакват.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ-БАН

Публикувана в Агропрогноза

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта