Размножаването на нарциса не се различава съществено от останалите луковични растения, към които спада и той. В цветарската практика нарцисът се размножава чрез отделяне и засаждане на луковиците, които се образуват всяка година около първоначално засадената луковица.

Изисквания

Нарцисът предпочита светли и защитени от ветровете места. Поради ранния пролетен цъфтеж може да се отглежда и на полусянка, когато листопадните дървета и храсти не са се разлистили.

Публикувана в Цветарство

За ранно пролетно производство почвата за сеитба на репички се обработва още през есента с дълбока оран и се наторява с добре разложен оборски тор. През пролетта с предсеитбената обработка се внасят по 0,6-0,7 кг амониев нитрат на 100 кв. м. на дълбочина 8-10 см.

За продължително реколтиране – сейте на етапи

Репичките се сеят много рано - при първа възможност за работа. Сеитбата е на равна повърхност, на ниски лехи с пътеки между тях, през разстояния между редовете 10-15 см на около 2 см дълбочина. Възможна е и разпръсната сеитба, при която семената на репичките се заравят на 2-3 см чрез плитко накопаване. За 100 кв. мса необходими около 150 г семена.

Сеитбата на репичките е етапна, през 10-15 дни, за да има свежи кореноплоди по-продължително време. За бързото и дружно поникване на семената се сеят във влажна почва, като е желателно да не се полива непосредствено след сеитбата, за да не се образува почвена кора.

Ако посевът е много гъст, прорежда се на 2-3 см растение от растение. Може да се прореди и по-късно, с изваждането на първите готови репички.

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Четвъртък, 25 Февруари 2016 14:13

Отглеждане на боровинки

Високостеблените и средностъблените сортове боровинки изискват сходни грижи. През първите две години от техният живот трябва да премахнете всички плодове от растението. По този начин те ще могат да изградят добра коренова система и да дадат издънки. Всяка пролет е нужно да се торят с оборски тор, соево брашно и алуминиевия фосфат.

Преди зимата затрупайте боровинковия храст с листа от дъб, шишарки от бор, трески от дърво и други материали с кисела реакция на дълбочина от 3-5см, за да защитите плитките корени. През лятото ги поливайте редовно, без да допускате засушаване. Боровинките дават по-голяма реколта и плодове, ако постоянно са осигурени с достатъчно влага.

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 25 Февруари 2016 14:03

Култивиране на мурсалски чай

Мурсалския чай не е температуро-чувствителен и понася амплитуди от -20oС до 40oС. Въпреки това, при безснежни зими, може да измръзне (поради студените ветрове). Културата се характеризира с висока сухоустойчивост, но напояването по време на поникването му оказва благоприятно въздействие. Развива се най-добре на огрявани от слънцето места. Видът не е чувствителен към почвата. В естествените му местообитания се среща предимно на хумусно-карбонатни почви. Установено е, че той може да се отглежда 6-7 години на едно и също място без това да доведе до намаляване на количествените и качествени показатели.

Най-благоприятни предшественици за Мурсалския чай са културите, които оставят почвата рохкава и чиста от плевели. Такива са окопните и зимните-житни култури.

Подготовката на площите за засаждане трябва да започне още предшестващата година. Основната обработка се състои в преораване на дълбочина 30-35 см, като заедно с това се извършва и основното торене с прегорял оборски тор. През есента площта се дискова, за унищожаване на плевелната растителност. През пролетта, ако почвите са по-тежки се извършва оран на 20 см или култивиране до 10-12 см. Непосредствено преди процедурата се извършва торене с ферментирал течен тор или компост. На по-леки почви, пролетната обработка може да се ограничи само до брануване.

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Мурсалският чай е едно от лечебните растения придобили славата, че лекуват всяка болка. Известен е още като Пирински чай и има антимикробно, противовъзпалително и антианемично действие. Използва се цялата надземна част, а най-богати на биологично-активни вещества са съцветията. Мурсалският чай предотвратява развитието на ракови клетки, намалява кръвното налягане (в следствие на което се снижава риска от сърдечен инфаркт и инсулт) и забавя стареенето. Използва се за лечение на болести на дихателната система – кашлица, бронхит и на отделителната система. Установено е благотворното му действие при лечение на чернодробни и бъбречни заболявания.

Пиринският чай е балкански ендемит (среща се само на Балканския полуостров) – разпространен е само в България, Гърция, Македония и Албания. У нас се среща в Среден и Южен Пирин, планина Славянка (Алиботуш) и Мурсалския дял на Родопите от 1400 до 2200 метра надморска височина. Включен е в Червената книга на България и в Списъка на защитените растения със статус на рядък за страната вид (ДВ, бр. 65/1989г.). Въпреки забраната, обаче естествените му находища се използват интензивно, което е довело до намаляване числеността на популациите и влошаване на жизненото му състояние.

Погрешно е схващането, че диворастящото растение е по-ценно от култивираното. В „Института по ботаника” е направена селекция и е създаден висококачествен материал, както по отношение на биологично-активни вещества, така и на биомаса. В естествените местообитания развитието на растенията е потиснато и се образуват не повече от 3-4 цветоносни стъбла на едно растение с височина до 20-30 см. В същото време при култивираното отглеждане може да се наброят повече от 100 съцветия, докато при естествените находища, те са не повече от 7.

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Четвъртък, 25 Февруари 2016 10:14

Жасмин

Най-често в домовете се отглежда жасминът самбак или арабският жасмин, който при добри грижи цъфти целогодишно. Той може да расте както на слънце, във вид на компактно храстче, така и на сянка като лиана, тогава листата му стават по-едри и по-тъмни.

Най-благоприятната температура за развитието на жасмина е около 20 градуса. Когато е по-висока, се налага ежедневно пулверизиране, а при по-ниска от 16 градуса развитието му се влошава.

Размножаването става с резници, които се вкореняват през пролетта при температура около 18-20 градуса . Може да се използва и методът на вкореняване чрез отводи. Пресажда се всяка пролет, а ако саксията стане твърде тясна – и през лятото или есента. Сплетените корени се нарязват на няколко места по дължина, за да се стимулира образуването на нови корени.

Почвата е добре да бъде винаги умерено влажна. Излишната вода от подложката трябва да се излива, за да не загният корените. През лятото се полива редовно, през зимата – при нужда.

Подхранването на жасмина е през пролетта и лятото.

Публикувана в Цветарство
Петък, 05 Февруари 2016 13:49

Сеитба на моркови

Преди да престъпите към сеитбата обърнете внимание на избора на място. Най-подходяща за отглеждане на моркова е леката глинесто-песъчлива почва с добър въздушен режим. Морковите не понасят висока почвена киселинност и торене с пресен оборски тор.

Засяването е ръчно, като може да бъде разпръснато на фитарии, или редово. За 10 кв. м са нужни 6 г семе. Дълбочината на сеитбата на морковите е 2-3 см .

При разпръсната сеитба семената се посипват с пресята торо-почвена смес и леко се притъпкват. Ако почвата е тежка не трябва да се притъпква, защото бавнопоникващите семена няма да могат да я пробият.
При редова сеитба на моркови върху добре подравнената почвена повърхност на тировете се правят браздички на разстояние около 20 см една от друга. Семената се сеят ръчно в браздичките, след което се заравят с гребло. Отгоре се разхвърля пресят разложен оборски тор за да се запази влагата. Притъпква се леко с дъска.

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Петък, 29 Януари 2016 11:14

Закаляване на разсад

Главно условие за повишаване на устойчивостта на разсада към болести е да се закалява. Затова при по-високи температури се открива, а при по-ниски – закрива. Необходимо е и леко засушаване. При трайно затопляне на времето започва летежът на листните въшки. За да се предотвратят вирусните заболявания на растенията, още в разсадната им фаза същите от седем до десет дни преди изнасянето му на постоянно място разсадът се третира с един от препаратите: вазтак 10 ЕК - 0,06%; каратезооон – 0,03%и други. Непосредствено преди изнасяне на разсада е добре да бъде третиран с 0,8% бордолезов разтвор или преди разсаждането му корените на растенията се държат в каша от бордолезов разтвор с пресята градинска почва в продължение на 15 минути. Тази превантивна мярка предпазва разсада от коренови патогени чрез бързото калциране и заздравяване на нанесените механични повреди при изскубването му.

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Петък, 29 Януари 2016 11:09

Отглеждане на разсад

Важно място в растително-защитните мерки имат агротехническите мероприятия при отглеждането на разсада. Не бива да се допускат гъсти посеви, затова сеитбата се извършва в подходящи за културата сеитбени норми. При гъстият посев растенията етиолират, оформят слаби клетъчни стени и това ги прави лесно уязвими на болести и вредители.

След сеитбата до поникване на семената се поддържа оптимална температура от 18 до 20-25°С. След поникване температурата се понижава до 10-12°С за няколко дни и отново се повишава до оптималната. Разсадът се полива рядко, за да не се преовлажнява почвата и да не се получи сечене на разсада. При първи признаци на сечене, болните растения се унищожават, а мястото се полива с 2%- ов разтвор от син камък. След това разсадът се третира профилактично с 0,4%- ов бордолезов разтвор. Когато се образуват първите същински листа разсадът се пикира (може в кофички).

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Безсмислено е засаждането на праскова на място, където е имало костилково дърво, а още повече праскова, тъй като корените на старото дърво ще гният и ще тровят новозасадената фиданка.

Трябва да се знае, че практически овощните дървета не растат добре и не са продуктивни, ако се засаждат на място, където преди това е имало дърво от същия вид.

На почвената умора силно реагира ябълката, по-слабо крушата и дюлята.

Сред костилковите повторно засаждане на едно и също място не много силно реагират вишня, череша, слива, кайсия.

Прасковата , засадена на същото място, на което е имало праскова, може няколко години да не се развива добре, да не дава прираст, а накрая дори да загине.

От ягодоплодните култури лошо понася засаждането на едно и също място ягодата.

По-слабо чувствителни са цариградското и френското грозде.

Ако се засади ябълка след ябълка, още първата година растението е силно угнетено. Изостава силно в развитието си, а плододаването е пет-шест пъти по-слабо от това на дърво, засадено едновременно с него, но на ново място.

Публикувана в Овощната градина

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта