Бактерията причиняваща бактериален пригор по костилковите видове презимува в раковите образувания върху заразените стебла, клонки, клони, пъпки. През пролетта бактериалните клетки се разсейват от дъжда и по време на цъфтежа заразяват цветовете и младите листенца. По-късно при засушаване и затопляне на времето бактерията преминава в „спяща” фаза и така остава върху заразените части до листопада. През есента по време на листопада отново се активира и причинява заразявания главно през листните отпечатъци, рани, нанесени от резитба, вредители и измръзване.

Препоръчва се за ограничаване разпространението на болестта чрез изкореняване и унищожаване на изсъхнали дървета, а така също и изрязване до здраво на изсъхналите клони и клонки. Резитбата се прави още през летните месеци, непосредствено след беритбата, когато защитните сили на растенията са по-големи, а патогена е с по-слаба активност. Раните от резитбата се замазват с блажна боя с добавка на меден сулфат. Инструментите за резитба се обеззаразяват с натриев хипохлорид (белина), разреден д вода в съотношение 1:4 или спирт за горене без разреждане.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Редовното окопаване е една от основните грижи за краставиците през вегетацията. След образуване на 1-2 същински листа се прави първото окопаване на дълбочина 8-10 см. Едновременно с тази обработка се извършва и подхранването с азот с 8-10 кг/дка. През вегетацията се извършват около 3-4 окопавания.

За регулиране растежа и плододаването на краставиците, те могат да се отглеждат чрез прикрепване на растенията към подпорна конструкция и извършване на резитба. В основата на стъблото се премахват първите няколко листа и разклонения. Следващите няколко разклонения се прекършват на 1-2 листа, а плодовете образувани по тях се запазват. Другите разклонения се прекършват над 4-ти – 6-ти лист.Върхът се прекършва едва когато достигне до около 10 – 15 см над най-горния тел на конструкцията.След като се образуват разклоненията от втори порядък, те също се прекършват на 2 – 3 листа.

Влажността на почвата при краставиците втора култура трябва да се поддържа над 70 – 80 % от ППВ. Броят на поливките е 8-10 с поливна норма от 30 – 40 м3 вода на декар. Добри резултати се получават при поливане чрез дъждуване през хладните часове на денонощието.

Важно е през вегетацията да се полагат грижи за опазване на посевите от брашнеста мана, листни въшки и акари.

Петър Кръстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство
Четвъртък, 15 Юни 2017 10:28

Резитба на дини и пъпеши

Резитбата при дините и пъпешите ускорява образуването на женски и хермафродитни цветове, регулира плододаването и ускорява зреенето на плодовете, в резултат на което се увеличават добивите. Необходимо е извършването на две резитби. Първата се прави на главното стъбло по време на образуването на 4-6 същински лист. Тя предизвиква образуването на разклонения от I порядък с женски или двуполови цветове. Когато се формират достатъчно завързи се прави втора резитба на самите разклонения. Тя се прави по следния начин: оставят се най-малко 4 плодчета на едно растение, останалите се премахват. След това стеблата се прищипват над 5-ти лист след последното плодче, а безплодните стебла се премахват изцяло. По този начин се осигуряват повече хранителни вещества на оставените плодчета и се постига ранозрелост и качество.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Ако през зимата температурите са паднали под –18 градуса има вероятност да са измръзнали лозите. За да се уверите трябва да вземете проби от пъпките, пръчкитете, рамената, кордоните и стъблата.

При загиване на 70 % от главните и 40-50 % от резервните пъпки натоварване се завишава със съответния процент на пжоражението. Когато са унищожени 95 % от главните пъпки и 60-70 % от резервните, трябва да се оставят всички добре развити пръчки, от които ще се оставят по 4-5 чепове за Болгар и 8-10 – за другите сортове. Всички останали пръчки се съкращават на 10-16 очи в зависимост от дължината. Узрелите колтуци ще бъдат продължители на плодните пръчки с дължина 3-5 очи и чепове на 2 очи. Ако се са повредени над 95 % от главните пъпки и значителна част от дървесната проводяща тъкани е загинала, се оставят повече чепове – 10-12 с по 1-2 очи. Щом са загинали 100 % от главните пъпки и са повредени едногодишните пръчки, се реже само на чепове. Това се прави преди сокодвижението. Когато са измръзнали кордоните и стъблата се изчаква да се развият спящите пъпки в основата на лозите и след това се прави филизене.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Всяка резитба на плодните дръвчета и ягодоплодни храсти подбужда към усилен растеж пъпките, които са разположени непосредствено до отреза. Това води до израстване на странични клончета, върху които по-късно се образуват цветове и плодове.

Връхните пъпки са много важни

Но при резитбата е важно да не се повреди пъпката, която е на върха на клонката, тъй като от нея израства продължител. Затова при съкращаване се следи какво разстояние остава от отреза до пъпката.

Неправилна резитба над пъпка

. Ако отреза на върха се направи прекалено далече от пъпката, клончето може да изсъхне или да се нападне от болести причинени от гъби, които са способни да заразят и връхната пъпка.

. Ако отреза е направен под остър ъгъл, или съвсем близо до връхната пъпка, тогава растителните сокове не стигат до нея и тя изсъхва.

Правилна резитба над пъпка

За да се развие връхната пъпка при съкращаване на клонче, отрезът трябва да се направи както е показано на рисунката – малко над пъпката и под ъгъл от около 20 градуса. Така раната ще зарастне по-бързо и хранителните вещества ще стигнат до пъпката, от която ще се развие летораст.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Зимата отстъпва място на пролетта и с това дръвчетата се събуждат за нова вегетация. Не остава много време за основната операция – резитбата. Тя трябва да приключи преди резервните хранителни вещаства от корените да тръгнат към надземната част на дръвчетата.

Не закъснявайте!

Ако с операцията се закъснее, фиданките бъдат лишени от част от запаса хранителни вещества, които са натрупали през предходната година и които са им необходими за началото на вегетацията.

Спазвайте правилата

При резитбата на овощните дървета трябва да се спазват основните принципи:

. просветляване – включва премахване на по-силни клони от основата, които сгъстяват вътрешността на короната и пречат за проникване на светлината;

. прореждане – премахват се сгъстените и по-слаби клончета от обрастващата дървесина, с което се постига регулиране на плодовия товар;

. съкращаване – премахване на една до две трети от връхните части на клоните, с което се ограничава техният растеж и се провокира странично разклоняване.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Сряда, 08 Март 2017 12:26

Резитба на измръзнали лози

Когато от зимните студове са повредени само част от очите по едногодишните пръчки, преди резитбата трябва да се уточни какъв е процентът на повредените очи. В съответствие с него при резитбата се увеличава натоварването на лозите с очи. Още по-добре е, ако се забави резитбата до набъбването на пъпките и тогава при нея да се подберат плодни пръчки с повече запазени очи.

Когато на лозата има подходящи колтуци, те също може да се използват. Ако измръзването е по-силно и зимните очи са повредени напълно,

изрязват се до основата всички едногодишни пръчки. По рамената и стъблото покарват лакомци от спящите пъпки. Чрез филизене се подбират най-подходящите от тях за възстановяване на лозите

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Въпросът на колко очи (пъпки) да се съкрати пръчката на лозата при резитбата в края на зимата е от голямо значение. От това зависи правилното натоварване на лозите с плод. Ако са малко - добивът ще е незадоволителен, ако пък са много - растението се изтощава, бързо загива, а и реколтата е по-недоброкачествена.

Броят на очите зависи от сортовите особености, от формировката на лозите и от конкретните почвени и климатични условия.

  • Обикновено дългата плодна пръчка трябва да има 10-12 зимни очи. В някои случаи тя трябва да е значително по-къса и да съдържа 3-5 очи. Тези къси пръчки се наричат стрелки. Ако очите са само две - тогава е чеп. Всички лози, формирани чашовидно, се режат на чепове с две очи.

  • При разновидностите на формировката Гюйо се оставят по една или две дълги пръчки с по 10-12 очи и по 2 чепа за всяка пръчка, т.е. на лоза 2 или 4.

  • При формировки като Кордон Роая, Мозер, Омбрела, Асма резитбата е или само къса (чепове с две очи) или смесена, при която освен чепове с две очи се оставят стрелки и дълги плодни пръчки. В случая сортовите особености играят водеща роля.

  • При сортовете Памид, Мавруд, Гъмза, Каберне совиньон, Широка мелнишка, Мерло, Юни бял се препоръчва предимно къса резитба (чепове с две видими очи).

  • При сортовете Ризлинг, Алиготе, Тамянка, Брестовица, Болгар, Сензо, Италия, Плевен, Мискет хамбургски за предпочитане е смесената резитба - оставят се както чепове с две очи, така и стрелки и дълги плодни пръчки. Броят на дългите плодни пръчки и стрелките може да е по-голям, ако лозите са силни, но слаби ли са - трябва да се режат само на чепове.

  • Къса трябва да е и резитбата при сортовете Димят, Черна перла, Кардинал, Мискет дунавски.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Четвъртък, 02 Март 2017 13:31

Върбата иска силна резитба

За да постигнете максимална свежест и интензивност на цветовете на листата, рано напролет при върбата трябва да съкратите всички клони.

Ако не го направите, короната бързо ще загуби формата си, а броят на младите леторасти силно ще намалее.

Върбите имат способността бързо да се възстановяват след резитбата, поради това дори и запуснати екземпляри лесно може да обновите като отрежете всички клони до пънче.

Плачещата върба се нуждае от ежегодна резитба, иначе лошо ще цъфти, а централните клони ще започнат да отмират. Резитбата трябва да я направите преди да опадат обичките.

Рязането има още една цел - намалява риска от заразяване с гъбни болести като монилия, от която често страдат и върбите.

Петър Кръстев

Публикувана в Цветарство
Сряда, 01 Март 2017 16:08

Резитба на арония

Както при всички овощни видове, така и при аронията едно от най-важните неща е резитбата. Първите години тя е за оформяне на храста. Оставят се няколко издънки, премахват се всички слаби, засъхващи, остарели издънки и клони. Храстът трябва да има над 30 основни клона от една до седем-осем-годишна възраст. Встъпва в редовно плододаване на 4-5-годишна възраст. От един храст добива е 7-15 кг, според годината.

Аронията може да се отглежда и като дръвче. За целта трябва да се избере подходяща подложка. При присаждането е необходимо физиологично сходство между двата компонента. Добра съвмвстимост с арония меланокарпа грандифалия и арония меланокарпа елата имат сорбус аукупария, сорбус американа. Аронията, присадена на аукупария, е с много добра родова част и жизненост, короната е с кълбовидна форма.

Калемите се събират само от едногодишни леторасли в деня на присаждането. Ако подложката е 4-5-годишна, се присажда на “кози крак” преди да започне активното сокодвижение – от края на февруари до началото на април. Присажда се на височина 1-1,5 м.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта