Световното производство на слънчогледово семе през селскостопанския сезон 2016-2017 г. ще достигне рекордните 44,73 млн. тона, смятат експерти на германската компания за пазарни анализи и прогнози Oil World, цитирани от електронното издание АПК-Информ. Оценката им за тазгодишната реколта е за 41,88 млн. тона. От компанията очакват по-силно производство в Украйна (до 12,2 млн. тона от 11,5 млн. тона през настоящия сезон), в Русия (до 10,3 млн. тона от 9,7 млн. тона), в Европейския съюз (до 8,4 млн. тона от 7,63 млн. тона), в Аржентина (до 3,3 млн. тона от 2,83 млн. тона) и в Турция (до 1,4 млн. тона от 1,32 млн. тона).

Предвижданията на експертите сочат по-слаба реколта само в САЩ – до 1,23 млн. тона от 1,33 млн. тона през настоящия сезон.

Като основна причина за увеличаване на производството на слънчоглед е посочено очакваното разширяване на засетите площи с маслодайната култура до 25,8 млн. хектара, като с най-голям дял ще бъдат страните от ОНД. Прогнозата е там да бъдат засети 13,7 млн. хектара при 13,1 млн. хектара през сезон 2015-2016 г., тъй като неблагоприятните метеорологични условия доведоха до свиване на площите, засети с есенници и рапица, осигурявайки по този начин повече площи за засаждане на традиционни пролетни култури. Увеличаване на засетите площи се очаква и в Аржентина на фона на отмяната на таксата върху износа на слънчоглед и обезценяването на местната валута.

Според експертите на компанията рекордната реколта ще доведе и до по-високо предлагане на слънчоглед през новия сезон, което ще достигне 47,64 млн. тона при 44,9 млн. тона през настоящия. Ще се увеличат и преработваните количества – до 39,82 млн. тона от 37,32 млн. тона.

Същевременно от компанията очакват свиване на световното производство на рапица през сезон 2016-2017 г. до 63,65 млн. тона от 64,35 млн. тона през настоящия. В най-голяма степен се предвижда да намалее реколтата в Китай (до 8,5 млн. тона от 9,5 млн. тона), в ЕС (до 21,75 млн. тона от 22,34 млн. тона) и в Украйна (до 1,38 млн. тона от 1,85 млн. тона). В Индия и Австралия обаче се очаква производството да нарасне съответно до 6,3 млн. тона от 5,6 млн. тона и до 3,6 млн. тона от 3 млн. тона.

Като причина за понижаване на реколтата се посочва свиването на засетите площи до 33,1 млн. хектара от 33,3 млн. хектара през настоящия сезон, тъй като много фермери преминават към отглеждане на финансово по-изгодни култури. В Австралия, Индия, Русия и Канада обаче експертите очакват разширяване на засетите площи с маслодайната култура.

Освен това експертите предвиждат и по-слаби добиви през сезон 2016-2017 г., макар че ще бъдат с 5% над средния показател за последните 5 години.

Всичко това ще се отрази върху предлагането на рапица в световен мащаб, което ще се понижи до 69,03 млн. тона от 70,29 млн. тона през сезон 2015-2016 г.

Публикувана в Бизнес
Понеделник, 11 Април 2016 12:55

ДЗИ с два признати сорта

Тази година Държавният земеделски институт край Генерал Тошево вече има признати един нов сорт пшеница – „Никодим” и нов хибрид слънчоглед „Линдзи”.  „Надяваме се,  че зърнопроизводителите  много скоро ще оценят българската селекция и най-малкото ще я поставят на еднакво добро ниво с чуждата” – споделя очакванията си директорът на Института проф. Иван Киряков.

Публикувана в Растениевъдство

Според най-новите данни от Департамента по селско стопанство в САЩ, вече трета поредна година Южна Дакота е лидер в производство на слънчоглед в Америка. 2015 година стана рекордна по добив за страната“, заяви изпълнителният директор на Националната асоциация по слънчогледа на Северна Дакота, САЩ.
Министерството на селското стопанство на САЩ (USDA) съвсем скоро публикува отчет за окончателната реколта от слънчоглед за 2015 година, който е бил рекорден. Средната добивност на сортовете маслодаен слънчоглед е увеличена в сравнение с 2014 година, до рекордно високите 1579 кг/ха.

В този щат също така се отглеждат царевица и пшеница. Но това, което касае реколтата от слънчоглед за 2015 година, може с увереност да се каже, че той е бил с много високо качество, се съобщава в доклада на USDA. За отбелязване е, че през настоящата 2016 година посевната площ със слънчоглед в САЩ ще бъде увеличена.

Публикувана в Растениевъдство

В последния си доклад експерти на германската компания за пазарни анализи и прогнози „Oil World” понижиха прогнозата си за световната реколта от соя през маркетинговата 2015-2016 г. до 318,04 млн. тона от досега предвижданите 318,66 млн. тона, съобщи електронното издание АПК-Информ. Ако прогнозата се оправдае, реколтата ще остане малко под резултата за предходната маркетингова година от 319,67 млн. тона.

Корекцията в посока на понижение е главно за сметка на Бразилия, където вече се очаква с 500 хил. тона по-слабо производството – 97 хил. тона. Останалите по-съществени неблагоприятни корекции са при Индия (със 100 хил. тона до 7,1 млн. тона), Украйна (също със 100 хил. тона до 3,7 млн. тона) и Русия (с 50 хил. тона до 2,75 млн. тона). По-силна реколта се очаква вече в Канада – 6,24 млн. тона, или с 290 хил. тона над досегашната оценка, и в Уругвай – със 100 хил. тона до 3,2 млн. тона.

В посока на понижение е коригирано и предвиждането за световната реколта от слънчоглед през настоящата маркетингова година – до 41,45 млн. тона от 41,57 млн. тона. Ако експертите на „Oil World” се окажат прави, въпреки занижените очаквания производството ще бъде по-силно от прибраните 40,73 млн. тона през миналата маркетингова година. Почти цялата корекция се дължи на по-слабите очаквания за реколтата в ЮАР – вече за 640 хил. тона при досегашна прогноза от 750 хил. тона.

При рапицата обаче очакванията вече са за реколта от 63,89 млн. тона, или повишение с 490 хил. тона спрямо досегашното предвиждане. Повишена е прогнозата за реколтата от рапица в ЕС – до 21,67 млн. тона от очаквани досега 21,55 млн. тона, както и в Канада – до 17,23 млн. тона от 16 млн. тона. За сметка на това по-слабо производство се очертава в Китай (с 300 хил. тона до 9,5 млн. тона) и в Индия (с 500 хил. тона до 5,4 млн. тона).

Публикувана в Бизнес

89,9% от площите с маслодаен слънчоглед и 62,3% от площите с царевица за зърно са реколтирани към 8-и октомври тази година, сочат оперативни данни на МЗХ. За сравнение през миналата година по същото време са реколтирани съответно 86,4% и 44,5%. Към този момент са добити 1 450,6 хил. тона маслодаен слънчоглед и 1 396,4 хил. тона царевица за зърно. Това е съответно с 14,3% по-малко и с 5,5% повече в сравнение с продукцията, отчетена към същия период на 2014 г. На този етап и при двете култури се отчита по-нисък среден добив спрямо предходната година.

Публикувана в Растениевъдство

Както съобщават украинските земеделци, през последните години на украинските полета повсеместно се разпространява синя китка по слънчогледа. Ако по-рано този паразитен плевел е бил характерен само за Южните и Източни региони на страната, сега неговият ареал на разпространение се е разширил в цялата страна. На полетата със слънчоглед при неустойчивите на този паразит сортове, загубите могат да стигнат до 70%. Една от основните причини за заразяване на посевите се дължи на грубо нарушаване на сеитбооборота. Научно обосновано е, че повторно отглеждане на слънчоглед на полето се допуска не по-рано от 5-7 години. Въпреки това, много земеделци се стремят към бързо забогатяване, не спазват сеитбооборота и съкращават този интервал на 2-3 години.

Публикувана в Растениевъдство

Голямо значение в борбата с неприятелите, болестите и плевелите при слънчогледа имат начините, сроковете и качеството на обработка на почвата. Основната обработка трябва да осигурява натрупване и запазване на влагата, да създава оптимални условия за растежа на растенията, да защитава от ерозия, ефективно да унищожава плевелите, на които могат да се развиват неприятели – телени червеи, молци, дървеници и др., и причинители на болести. Системата на основна обработка на почвата трябва да съответства на биологичните особености на сортовете и хибридите на слънчогледа. Есенните обработки унищожават костреца, цикорията (обикновена), равнеца и др., на които се развиват причинителите на фомопсиса, бялото и сиво гниене и много видове неприятели. Това довежда до положително активиране на полезната микрофлора и оздравяването на почвата. При оранта с обръщане на почвения пласт, голямо количество почвообитаващи вредители се извличат на повърхността на почвата и се унищожават от птиците.

Изборът на начина на обработка на почвата се определя от климатичните условия, агрофизическото състояние на орния слой, видовият състав на плевелите, степента на заплевеляване на полето и др. Във всеки конкретен случай се преценява една или друга почвообработваща машина и агрегат с определена специфика и последователност на технологичните операции. При това е важно да се използват енергоспестяващи, почвозащитни технологии с прилагане на комбинирани почвообработващи агрегати, а така също и съчетаване на обработките в сеитбооборота с обръщане и без обръщане на орния почвен слой.

Публикувана в Растениевъдство

Според експерти, прекратяване износа на слънчоглед ще доведе повече до отрицателни последици, отколкото до положителни. Украйна може да загуби водещата си позиция на световния пазар на слънчогледово масло, която трудно ще си върне след това. В миналото това се случи с Аржентина.

Като отрицателни последици експертите сочат спирането и фалита на малки и средни маслодобивни заводи, неконтролиран износ на слънчоглед, недостиг на маслодайни култури на вътрешния пазар, намаляване на използването на производствения капацитет, повишаване на цените на вътрешния пазар, спад на производството. Това ще повлияе и на цената на слънчогледовия шрот, в резултат на което цената на храните за животни и месото ще се увеличи, а така също и много други.

Положителни ефекти също може да има. Такива са понижаване характера на вътрешните пазари, повишаване на прозрачността и конкурентноспособността на пазарите, повишаване доверието към Украйна, която изпълнява задълженията си, попълване на държавния бюджет от митническите такси върху износа, увеличаване на износа и ролята на слънчогледа на световните пазари.

Публикувана в Растениевъдство

Има доста неприбрана реколта най-вече от царевица, но и от слънчоглед, заради многобройните неблагоприятни природни явления тази година. Това каза за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ Ангел Вукодинов, заместник-председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Той уточни, че между 25 и 35% от реколтата не е прибрана. Тъй като след прибирането на тези култури се засява пшеница, съответно близо една трета от планираната пшеница не е засята, обясни Вукодинов.
Той посочи, че въпреки сравнително добрата реколта от пшеница, слънчоглед и царевица, изкупните цени са ниски. На места това означава, че те се продават на цени близко до себестойността, а хората, които са имали нещастието да преживеят природни катаклизми, най-вероятно са и на загуба, допълни Вукодинов.
„Така ще бъде нарушен балансът, който е необходим и за изхранване, и за възвращаемост на нашите средства, и за традиционния експорт, който прави България. На този етап твърдо можем да кажем, че догодина няма да има толкова пшеница, колкото е имало в последните години“, каза още той.
Според Ангел Вукодинов много важни решения за зърнопроизводството предстоят в следващите месеци: както по Програмата за директните плащания, така и по Програмата за развитие на селските региони. Очаква се да бъдат взети такива решения, които да окажат балансиращо развитие на българското земеделие. Средствата трябва да се насочат към реалната икономика, за да бъдат създадени и нови работни места, обясни още Вукодинов.

Публикувана в Новини на часа

Освен при рапицата, изкупните цени и на останалите основни селскостопански стоки са ниски. Това кара земеделските производители да съхраняват продукцията си за неопределено време, без да са сигурни, че цените ще тръгнат нагоре. Всичко се обяснява с голямото или свръхпроизводството на пшеница, слънчоглед и царевица в световен мащаб. Предлаганите в момента цени не покриват разходите на продукцията и производителите трябва да продават на загуба. Слънчогледът у нас се изкупува по 500, 510 – 520 лв./т, докато цената му миналата година беше със 100 лв./т по-висока. При добив 240 – 250 кг/дка сметките излизат на червено. Не по-добре стоят нещата и при пшеницата, която се изкупува по 250 – 300 лв./т. Изкупуването на царевицата започна на 250 лв./т по фютчърсните сделки, но в момента и там се наблюдава спад – търси се на 230 – 240 лв./т. При добиви от 1000 т/дка, както се движи средният добив при ранните хибриди, може да се каже, че цената е сравнително добра.
Но при царевицата сега има и друг фактор, който ще дърпа печалбата надолу – влагата. Все още в страната основната площ с царевица не е ожъната, поради висока влажност на зърното: над 16 –19%. Производителите избягват да жънат, за да не оскъпяват продукцията със сушене, но това пък ще забави подготовката на площите за сеитбата на пшеница.
За сеитбата на пшеницата може да се каже, че е в начален етап. Земеделските производители започнаха усилено да сеят след първата седмица на октомври. Докога ще трае кампанията, е трудно да се прогнозира. Всичко зависи от два фактора: характера на времето и организацията, която всяка стопанска структура си направи.
(ГФ)

Публикувана в Растениевъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта