ВЪПРОС: Собственик съм на 2200 дка широколистна гора, където отглеждам пчели. За целта оградих имота, както се изисква по Закона за пчеларството. От горското ми съставиха 5 акта за това, че съм заградил имота и съм използвал дървени немаркирани колове. Подмених дървените колове с циментови. След това отново имах проблеми, че не съм махнал оградата.

От кого следва да взема разрешение за оградата?

ОТГОВОР: Читателят правилно се позовава на разпоредбите на Закона за пчеларството. Съгласно чл.8, ал.5 от Закона за пчеларството постоянните пчелини задължително са с ограда. Читателят не информирадали е спазил и останалите изисквания на закона. В кметствата се води регистър на пчелините, включително пчелните семейства. Собствениците на пчелни семейства в 15-дневен срок от тяхното придобиване подават заявление за регистрация в регистъра, за което не се заплаща такса.

Собственикът на пчелините е длъжен да постави на оградата табелка с името си, адрес и ЕГН, брой на пчелните семейства и регистрационен номер на пчелина. При промяна в данните собственикът ги заявява за вписване в регистъра.

Съгласно чл.11, ал.1 от Закона за пчеларството пчелните семейства могат да се настаняват в горски територии. Ако читателят е изпълнил горните изисквания, той не само че има право, но е и задължен да постави ограда на мястото, в което са настанени пчелините. В чл.15 от закона има някои ограничения за настаняване на пчелини, но те не са свързани с поставянето на огради, а с отстояния от училища, детски градини, болници, обекти, свързани с отбраната на страната, химически заводи и др.

Следователно читателят не е длъжен да иска разрешение за поставянето на оградата, а следва да изиска от органите по стопанисване и управление на горите законното основание, което го задължава да премахне оградата, при наличието на чл. 8, ал. 5 от закона, който го задължава да постави ограда.

Публикувана в Пчела и кошер

Конференция на високо равнище за по-добро здраве на пчелите събра в Европейската комисия политически експерти от държавите-членки, представители на пчеларски организации, неправителствени организации, учени и изследователи в областта на пчелите и опрашването, пчелари. Целта на конференцията бе да се насърчат диалогът, трансферът на знания, координацията и съвместният подход в триъгълника политика - наука - практика на европейско, национално и местно равнище.

Широкият форум откриха комисарят по здравеопазване Тонио Борг, генералният секретар на гръцкото Министерство на земеделието Димитрис Мелас, евродепутатът Мария Габриел от ЕНП/ГЕРБ, президентът на Световния пчеларски конгрес „Апимондия” Жил Ратиа и режисьорът на филма „Повече от мед” Маркус Имхоф.

Комисар Борг разгледа действията на ЕК за здравето на пчелите. „ЕС има инструменти за подобряване здравето на пчелите – от директно финансиране по програмите за развитие на селските райони до промяна в законодателството и пестицидите. Новите изследвания за пчелите трябва да се превърнат в нови политики за пчелите. Идеите, които ще дадем днес могат да послужат за катализатори и модели за бъдещи действия. Защото ние всички сме част от решението”, заяви Тонио Борг.

Мария Габриел наблегна първо на най-важния принос на пчелите за селското стопанство – опрашването на земеделските култури. Тя подчерта, че стойността на меда, произведен в ЕС от пчелите се оценява на около 140 милиона евро, докато стойността на опрашването за европейското селско стопанство се оценява на около 20 милиарда евро.

Необходим е подход на много нива и сътрудничество между всички засегнати страни, за да успеем да се справим с намаляването на пчелните популации. Триъгълникът наука-политика-практика е този, който може да идентифицира конкретни стъпки за подобряване състоянието на сектора. И към тях трябва да продължим да приобщаваме европейските и националните институции, екологичните организации, земеделците, пчеларите, химическата индустрия, за да покажем че освен екологично измерение пчелите и пчеларството носят силна социална и икономическа значимост”, заяви Мария Габриел.

Тя отбеляза важността на практическата помощ и мерки за сектора, защото е важно не само здравето на пчелите, но и това на пчеларите. Необходимо е да се подобрят земеделските практики и да се продължат научните изследвания на причините за смъртността на пчелите. В този контекст Габриел призова Европейската комисия да продължи подкрепата си за пчеларите чрез ОСП, но и чрез научни изследвания. Тя наблегна на предизвикателството да се включат не само настоящите 17, но всички 28 страни-членки в „провежданите на доброволни начала изследвания за наблюдение на загубата на пчелни колонии“, които се финансират от ЕС.

Имаме реални шансове да дадем бъдеще на един ключов сектор - пчеларския. Трябва просто да помогнем на пчеларите да си вършат работата. Имаме нужда от търпение, да действаме стъпка по стъпка, да разглеждаме всеки фактор, да имаме целенасочени действия. Обучения за пчеларите, комуникация, връзка между научните изследвания и практическата работа – имаме нужда от резултати и дефиниране на бъдещите стъпки”, заключи Мария Габриел.

По време на тематичните панели бяха представени текущата работа в отговор на опасенията в последните години за здравето на пчелите и загубата на пчелни семейства, последните тенденции за по-добро здраве на пчелите, фондовете на ЕС в областта на пчеларството, примери за добри практики в пчеларския сектор и селското стопанство. 

Публикувана в Пчела и кошер

Готвещото се за рояване семейство може да отдели рой, ако в деня на неговото излитане в гнездото – донор има всичко необходимо за живота и размножяването на останалото потомство. За осуетяването на излитането на роя трябва да премахнем възможността за нормален живот на оставащите в кошера пчели, а това може да се постигне по следния начин:
Лишаване от гнездо
При започнало рояване, когато голяма част от пчелите са в облак над кошера, но майката още не е излязла, ако го отворим, то рояването се предотвратява.Пчелите се връщат в кошера. Следва да приложим един от следните методи:
А. Отнемане на летящите пчели. Kошерът се отмества на 50 см встрани. На негово място се поставя празен кошер. В него се заселва нуклеус, който се допълва с празни пити и рамки с восъчно основи. Ако няма нуклеус, в новия кошер може да се поставят две пити със запечатено пило и един запечатен маточник. Летящите пчели от изместения кошер влизат в новия и се натъкват на нова обстановка. Това погасява роевия нагон. Постепено пчелите влизат в работно състояние. В изместения кошер остават само вътрешногнездовите пчели. След един ден той се донася редом до новия. Няма кой да пази маточниците и майката ги разрушава. Около една седмица няма да има летеж и трябва да се подава вода.
Б. Размяна на летящите пчели на приготвилия се за роене кошер с летящите пчели на друго семейство, неизпаднало в роево състояние и по- слабо.
В. Отнемане на всички пити със запечатено пило без пчелите. На мястото на отнетите пити се поставят празни пити и рамки с основи. Те се нареждат на едната страна на кошера и там се оставя прелката. Останалите пити с открито пило се изтръсват от пчелите на платно пред кошера и се поставят на другата страна на кошера. Всички маточници се разрушават. Изтръсканите пчели – стресирани – влизат в кошяра, чувствуват присъствието на майката, но намират разбъркано гнездо. Роевият нагон угасва.

Публикувана в Пчела и кошер

Задължително е фермерите да съобщават на пчеларите, когато решат да пръскат с препарати за растителна защита. „Издал съм специална заповед миналата седмица, с която да се контролират селскостопанските аптеки за продажбата на пестициди и торове. Наредбата, която е издадена, контролира и определя как да се извършва, кога и при какви условия, третирането с пестициди“, каза в Бургас земеделският министър Димитър Греков.
 
„На ветеринарните лекари е наредено да сигнализират при случаи на измиране на пчели. За да бъдат компенсирани пчелари, чиито пчели са загинали в следствие на пръскане с пестициди, то те задължително трябва да са регистрирани като земеделски производители”, уточни министър Греков.
 
„В България няма генномодифицирани организми, растителни и животински, които да се продават на пазара”, каза още министърът.
 
По повод Седмицата на гората министърът връчи наградата за „Лесовъд на годината-2013“ в Бургас. Признанието заслужи инж. Сашка Иванова, а нейни подгласници са инж. Емил Ракъджиев, инж. Сергей Колов и инж. Константин Недев. За цялостен лесовъдски принос бе отличен инж. Стойко Желев. Той съобщи, че основен приоритет за МЗХ е ускоряването на процеса на сертифициране на държавните горски територии, което ще отвори нови пазари за дървесината  и  продуктите направени от нея.

 

Публикувана в Бизнес
Сряда, 02 Април 2014 11:46

Повече пчели, повече мед

Как да подготвим успешно пчелните семейства за главната пчелна паша?

Д-р Наско Кирилов, двм
При така създалата се климатична и екологична обстановка в нашата страна, която има трайна тенденция към влошаване, въпросът за началото на белтъчното подхранване на пчелните семейства преди главната паша придобива първостепенно значение. Чрез това подхранване ще се постигне максимално нарастване на силата на пчелните семейства до този период от активното им развитие.
За да се получи ефект в работата с пчелите, е необходимо да се проведат следните добри здравословни пчеларски практики (ДЗПП):
- да се определи времето на началото и края на главната паша в района, където е разположен пчелина;
- да се определи времето на най-рано излюпващите се пчели, които ще могат да доживеят до началото на главния медосбор и да участват в него поне 5 дни. Продължителността на живота им е около 35 дни. За това от началото на медосбора се отчитат 30 дни (35 – 5 = 30 дни – времето от излюпването на пчелите до медосбора), а след това още 21 дни – време за развитие и излюпване. Тогава общо 30 + 21 = 51 дни, поради което 51 дни преди началото на медосбора трябва да започне активното белтъчно подхранване с цел нарастване на силата на пчелните семейства;
- определя се датата на края на излюпването на най-късните пчели, които биха могли да участват в главния медосбор (продължаващ средно 5 дни). От датата на края на медосбора се отчитат 5 дни медосбор и още 3 дни – време за работа на пчелите в кошера след излюпването им и още 21 дни – време за развитие до излюпването. Тогава 5 + 3 + 21 = 29 дни. Толкова дни до края на медосбора майката снася яйца, от които ще се излюпят последните пчели, които ще вземат участие в главната паша.
Ако гореизложените ДЗПП са поставени върху реални срокове, подготовката на пчелните семейства за първата главна пчелна паша за Южна България трябва да започне през първата седмица на февруари, а за Северна България – в началото на март.
В основата на изчисляването лежат наблюденията, извършени от научни работници и водещи пчелари. Според тях от началото на развитието на пчелните семейства до края на април (май за Северна България), пчелната майка снася средно от 893 до 1180 яйца за едно денонощие, т.е. около 1000 яйца за денонощие. Реалният брой на снесените яйца за едно денонощие се определя преди всичко от способността на пчелите да затоплят и да нахранят пилото, а също и от външната температура и условията на хранене – качествени белтъчни и въглехидратни вещества, които ще създаде пчеларят. Ясно е, че бързият темп на размножаване не може да бъде достигнат през февруари за Южна и март за Северна България.. Затова при изчисляването да се отчита, че в края на зимата развитието на семейството е бавно до достигането на максималната яйценосна интензивност на майката – 1000 яйца в денонощие. В същото време отпадат и зимните пчели. Необходимо е да се извърши и лекуването против нозематоза и вароатоза с екологично чисти ВМП, за да се избегне белтъчната дистрофия на пчелните индивиди.
При отчитането на всички гореизложени фактори относно развитието на семействата и изчисляването ще получим:
- броя на дните до достигане на максималната яйценосност на майката – 22 дни;
- броят на дните , необходими за излюпване на първите пчели, след достигане на максимално яйцеснасяне на майката – 21 дни;
- броят на дните, необходими на пчелното семейство за достигане на максималното ниво на развитието му, считано от момента на излюпване на първите пчели от яйцата, положени от майката от началото на максимално яйцеснасяне, предполагайки, че пчелите живеят 40-42 дни;
- всички необходими дни за развитие на семейството до максималното му ниво от момента на началото на стимулиращото белтъчно и въглехидратно подхранване – 85 дни. През това време при яйцеснасяне от 1000 яйца на денонощие, семейството ще достигне до 42 000 (4,2 кг) пчели от различни възрасти.
За да се получат добри производствени и икономически резултати от посочените ДЗПП трябва:
- подготовката на пчелните семейства да започне веднага след приключване на последната главна пчелна паша на предидущата година;
- на семействата да се осигурят качествени хранителни запаси (мед – 25-30 кг и пчелен прашец на три пити);
- от началото на февруари до средата на април на семействата да се подават обогатени с белтъчини храни (през февруари полутвърда храна, от март захарен сироп със сухо мляко НИДО);
- от средата на април до началото на първата главна пчелна паша, семействата да се подхранват двукратно с големи количества захарен сироп (1:1). По този начин ще се осигурят въглехидратни хранителни запаси в гнездото за продължаване на нормалната жизнена дейност на пчелните индивиди и избягване на роенето на пчелните семейства.
Осигурявайки на пчелните семейства постоянен приток на белтъчни и въглехидратни вещества, пчеларите ще са в състояние, в този най-критичен период в развитието на пчелните семейства (края на януари – средата на април) да осъществят успешно увеличаване на пчелите в кошерите, да използват пълноценно и следващите пчелни паши и да получат добри икономически резултати, като превъзмогнат очераващата се продължителна влошена климатична и екологична обстановка.

Публикувана в Агроновини

РУБРИКАТА СЕ ВОДИ ОТ
АДВОКАТ ВИОЛЕТА АНДРЕЙЧИНА

ВЪПРОС: Занимавам се с пчеларство 6 години. Върху тази земя са се отглеждали пчели и преди мен, но човекът, на когото е земята, е починал преди доста време.
Как мога да узаконя земята на мое име, за да мога да кандидатствам по програмите за пчеларство? В момента притежавам 103 пчелни семейства.
ПЕТЪР МИТЕВ
ОТГОВОР: За да придобие собствеността върху земята, читателят първо трябва да установи чия собственост е тя. Ако е частна собственост и собственикът е починал, той трябва да издири наследниците на починалия собственик и да им предложи да купи земята.
Ако земята е общинска и е ползвана за пчелини над 20 години и върху нея и в момента се отглеждат над 10 пчелни семейства, собственикът на пчелина има право да закупи при равни други условия ползваните от него земеделски земи или горски територии в размер не по-малко от 3 дка – за нивите, 2 дка – за ливадите и 1 дка за овощните градини и гори (чл. 11, ал. 4 от Закона за пчеларството).
Освен това, за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства държавата или общините могат да учредяват право на ползване върху земята (чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството). С учредено право на ползване върху земята, читателят също може да кандидатства по европейските програми. Правото на ползване върху земите може да се учреди в полза на пчеларите при спазване условията, посочени в чл. 13 от закона (изисквания за отстояния, максимален брой пчелини и др.).
При подвижното пчеларство разрешение за настаняване или преместване на временен пчелин се издава от кмета в деня на подаване на молбата при наличие на изискванията на чл. 13, а за поземлени имоти в горски територии – по реда на Закона за горите.

 

Публикувана в Бизнес

за качеството на пчелните продукти и цената на реализация.

Основни източници и пътища на замърсяване на пчелните продукти:
- при третиране на пчелните семейства срещу вароатозата;
- трансформиране на молекулите на акарицидните препарати;
- навлизането на акарицидите във восъка – първо през питите с пило, оттам в питите за мед и оттам в пчелния мед.
Изследванията обхващат 1137 проби на пчелен мед за периода 2005 – 2013 г, извършени в лабораторията CRA – API Болоня. Тези проби са с произход:
- сертифициращи органи – около 50% от пробите;
- биопчелари;
- преработвателни предприятия;
- производители на мед и техни асоциации;
- други източници – около 10%.
Кои са активните съставки на акарициди, замърсяващи пчелните продукти – основно пчелен мед?
1. Флувалинат – пиретроиден продукт, който се внася в меда от:
a. ВМП за борба с вароатозата – Апистан, Варотом и др.;
b. Пестициди в селското стопанство – Мавърик, Клартан и др.
2. Кумафос – органофосфорен продукт – чрез Перицин, Асунтол и др
3. Амитраз – 2,4DMF – чрез ВМП за пчели Апивар и чрез пестициди като Тактик и др;
4. Цимиазол – ВМП Апитол за пчели
5. Хлорфенвинфос – органофосфорно съединение за ветеринарна употреба.
Временно въведените от италианските контролни органи максимално допустими количества за посочените акарициди са:
Флувалинат – 0,100 мг/кг
Кумафос – 0,200 мг/кг
Амитраз – 2,4DMF;
Цимиазол
Хлорфенвинфос – 0,010 мг/кг
Общото допустимо количество за посочените пет акарицида е 0,300 мг/кг. Италианската асоциация на пчеларите счита, че замърсяванията н остатъчни количества от акарициди (ветеринарномедицински препарати за третиране на пчелите срещу вароатозата) вече има почти навсякъде в пчелните кошери. Счита се, че основна причина за по-ниската цена на реализация на пчелните продукти и най-вече на меда е замърсяването с акарициди. Затове тенденция в италианското пчеларство е да се правет редовни изследвания на проби от пчелен мед с цел мониторинг и контролиране на замърсяванията. По отношение на биопчеларството тези остатъчни количества навлизат най-вече чрез използвания восък, който също ги съдържа, макар и в минимални количества.
По отношение на тези вредни включвания в пчелния мед бяха представени общите тенденции на база на изследваните 1137 проби:
- рязко намаляване на замърсяванията от посочените акарициди в периода 1997 – 2005 г;
- бавно намаляване в периода след това и досега;
- намаляват или почти изчезват замърсители, които вече не са регистрирани и не се употребяват (например ДДТ);
- увеличаване на нивата на флувалинат от 2005 до 2013 г. Вероятно се дължи на прекомерната и все още редовна употреба на препарати като Апистан и Варотом;
- трябва да се следи восъка за включвания и да се използва чист такъв, защото това води до по-ниски нива на замърсяване на меда.
По отношение на восъка, който е изследван паралелно за посочените акарициди ще дадем пример за наличието на остатъчни количества от акарициди. За по-лесно сравнение са дадени замърсявания на восъка в различни страни:
Литва – флувалинат/ДДТ – 0,147/0,013 мг/кг
Испания – флувалинат/ кумафос – 0,615/3,710 мг/кг
Франция – флувалинат/кумафос – 2,280/1,040 мг/кг
Китай – флувалинат/кумафос – 3,650/0,095 мг/кг
Етиопия – флувалинат/ ДДТ – 0,0/0,015 мг/кг
Италия – флувалинат/кумафос – 0,162/1,836 мг/кг
Италия – восък от биопчелари – фливалинат – 0,014 мг/кг – недопустимо и не може да се причисли към чист биологичен восък.
За това изводите на докладчиците са, че чист биовосък може да се намери в настоящия момент само в някои страни от Африка и Нова Зеландия. Цената на биовосъка е 12 Евро за кг.
Изводите за българските пчелари:
- в България липсва програма за мониторинг и изследване на замърсяването с акарициди;
- липсват лаборатории, в които да се прави такова изследване по инициатива на производители или на потребители;
- стимулира се използването на най-сериозните замърсители на пчелните основи и на меда – кумафос и пиретроиди (дори в националната програма за развитие на пчеларството);
- не се работи по стратегически цели на пчеларството в България – стимулиране на качествени и чисти продукти и по-добри цени на реализация на тази база и др.;
- на биологичното пчеларство се гледа  като на досадна земеделска дейност, която сама може да се справи с предизвикателствата на аграрния сектор и е без значение за консуматорите в страната.
Неприятно и недалновидно!

По материали от ІІІ конференция по биологично пчеларство, Италия

Публикувана в По света

 

Дори в малки количества някои активни вещества на пестицидите разстройват нервната система на дивите и земните пчели и влошават ориентацията им. Според съобщения в пресата това е установено от невробиологът Рандолф Менцел от изследователския институт в Берлин.

Слънцето служи на пчелите като компас за ориентация, а те развиват собствена карта за маршрутите около кошера. При експеримента учените са доказали, че веществата имидаклоприд, клотианидин, както и тиаклоприд вредят на ориентацията на пчелите. След употребата на отровните вещества, много по-малко пчели са намерили обратния път до кошера и то след дълг период от време.

„Резултатът на нашето проучване е от особена важност, защото употребата на пестициди, известни още като неоникотиноиди, засяга нервната система на насекомите и може да доведе до смърт. По темата има много противоречиви мнения и тя усилено се обсъжда”, подчерта Менцел. Резултатите са на база от изследванията върху отделни пчели. До момента не е изследван ефектът върху цели пчелни колонии.

Източник: http://www.topagrar.com/

 

Публикувана в Пчела и кошер

Започна подписването на договорите по пчеларската програма, съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие (ДФЗ). От началото на седмицата ДФ „Земеделие” подписва договори за безвъзмездна помощ с одобрените кандидати по Националната програма по пчеларство (НПП) за 2014 г. Те са по мерки Б „Борба срещу вароатозата”, В „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелен мед” и дейност 3 „Закупуване на пчелни майки” на мярка Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз”.
Тази година ДФЗ ще сключи договори с всички кандидати, подали заявление за подпомагане по мярка Б, мярка В и дейност 3 „Закупуване на пчелни майки” на мярка Г от програмата. По тези мерки има осигурен финансов ресурс от бюджета на програмата за всички подадени заявления за подпомагане и няма да се прави редукция на финансовата помощ и класиране на заявленията.
Кандидатите ще бъдат поканени да подпишат договор по подадените от тях заявления за подпомагане по НПП в областните дирекции на ДФ „Земеделие” в 28-те административни области на страната.
По дейност 1 Закупуване на нови кошери и дейност 2 „Поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства” на мярка Г кандидатите ще бъдат класирани според критерии за оценка, определени в Наредба № 9 от 19.11.2013 г. за НПП 2014-2016 г. и в срока, регламентиран в същата наредба, класираните заявления ще бъдат одобрени за подпомагане. Резултатите от класирането ще бъдат публикувани на официалната страница на ДФ "Земеделие", след получаване на отговор от страна на кандидатите на уведомителните писма за отстраняване на нередовности и приключване на административната обработка.
Приемът на документи по мерки Б, В и Г от НПП 2014-2016 г. продължи от 8 до 21 януари 2014 г. Всяко заявление можеше да включва повече от една мярка.

Публикувана в Новини на часа

Популацията на отровните азиатски пчели, чиято отрова може да струва живота на човека е била намерена на територията на Япония. Тези насекоми-убийци били намерени от местни специалисти на отдалечния остров Цусима (префектура Нагазаки) в Японско море.

Японските еколози вече отправили искане до правителството на страната за разрешение да осъществят пълна ликвидация на азиатските пчели, докато още не са попаднали на основната територия на Япония. Родина на тези насекоми е Китай и от историята на своето съществуване те са успели да окажат сериозно влияние на екосистемата и здравето на хората както в самия Китай, така и в Южна Корея и дори в някой страни на Европа. Азиатските пчели, чиято дължина може да достигне до три сантиметра, се хранят с по-малки насекоми и не са редки случаите, при които атакуват хора, особено ако те се окажат близо до тяхното гнездо. По данни на японските изследователи, откритият на о-в Цусима вид е напълно идентичен с тези азиатски пчели, нашествия от които се наблюдават в Южна Корея и Европа. Според една от версиите, те били случайно попаднали на Цусима, заедно с търговски товари от Южна Корея.

Властите на префектура Нагазаки отбелязват, че се отнасят с голяма сериозност към сложната ситуация и осъзнават, че е необходимо вземането на незабавни мерки. Решението за пълно унищожаване на популацията на азиатските пчели на Цусима се намира под юрисдикцията на Министерството на околната среда на Япония.

Публикувана в Знания и технологии

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта