Американския президент е предложил, да се предоставят повече от 50 милиона долара за спасяването на пчелите. Целевата група е създадена за решаване на проблема с бързото намаляване броя на медоносните пчели, а така също и на други опрашители.
През последните години, под влиянието на различни фактори, включително акари, пестициди и загуба на генетично разнообразие, доведоха до рязко намаляване броя на пчелите, които опрашват зеленчуците и плодовете, информират от Белия дом миналия петък.
„Неразделна част за безопасността на продоволствието на САЩ сега е опрашването“, каза президентът Обама, отбелязвайки, че пчелите са едно от средствата за насърчаване на националната икономика, по-специално техния принос е почти 15 милиарда щатски долара.
За справяне с проблема с изчезването на пчелите и други опрашители, президентът привлече Департамента по селско стопанство на САЩ и Агенцията за защита на околната среда. Повече от 50 милиона долара - предлага да се отпуснат следващата година Барак Обама за изследвания необходими за опазване на пчелите.

Публикувана в Растениевъдство
Вторник, 10 Юни 2014 10:32

Когато рояците настъпват

- Настъпи сезонът на челния сблъсък с роевия процес
- Какво трябва да е печелившето поведение на производителя?
- Всичко за роенето в „Настолната книга на пчеларя“
- Своевременното разширяване е най-добрият способ за това
Когато в роевия период пчеларят преглежда кошерите си, той може да попадне на някое от следните състояния.
Първо - семейството се развива добре, заело е плодника или двата корпуса и евентуално има заложени, но не заредени маточни чашки. Тогава, за да не се допусне роене следва да се направи разширяване на гнездото. Своевременното разширяване е най-добрият способ за това, защото така не се ограничава площта на майката за яйцеснасяне и не се натрупват голямо количество „безработни“ пчели (анатомични търтовки).
При многокорпусните кошери, щом семействата заемат и усвоят два корпуса, задължително се поставя трети между вече усвоените, като първите два се ротират. Третият корпус съвсем не случайно се нарича именно „противороеви” - неговото най-важно предназначение е да спре прехода на семейството към роево състояние.
Този противороеви корпус е добре да съдържа пет рамки с основи или новоизградени пити, защото те силно привличат и задържат майката точно в този момент на годината. Освен това, двата усвоени корпуса трябва да се ротират така, че вторият, заедно с майката да стане първи, след него- новопоставеният и като трети- бившият първи. Така на майката се предоставя огромно пространство за снасяне- дозапълва с яйца празните килийки от първия корпус, след това преминава във втория, който вече е усвоен от пчелите, а след това и в най-горния защото там пилото вече се е излюпило. Когато семейството е достатъчно силно, след споменатото подреждане, майката интензивно снася яйца в продължение на месец. През цялото това време не се създават условия за роене.
Разширяване, при това активно (нарушаване целостта на гнездото), с магазин при Дадан-Блатовия кошер се прави, като се изваждат няколко пити с пило от плодника и се спуснат през магазина. Така хем се подпомага усвояването на магазина, хем се използва за восъчен градеж. Това подреждане не трябва да продължава повече от 10-15 дена , защото при изваждането на тези пити новоизградените далаци изградени под долната летва често са надебелени и може да смачкат майката при изваждане.
При съвременния Дадан-Блат, дъното е отделящо се и е възможно да се заимстват методите за ротация от многокорпусната система.
Впрочем, изпълненият с пчели Дадан-Блатов кошер смело трябва да се разшири с магазин и когато  няма главна паша в момента. Критерият е запълването на 8-9 пити с пило в плодника.
А ето и какво препоръчва големия В.Величков, за 12-рамковия Дадан-Блат, в своя „Календарен справочник на пчеларя“, които правила всъщност , с още по-голяма сила трябва да важат и за  10-рамковия:
„Когато пилото вече обхваща плътно 8-10 пити и три четвърти от него е запечатано, яйца почти няма, а пашата ще настъпи след 10-15 дена, трябва да се вземат мерки за неизпадане в роево състояние.
ОСНОВНА ГРИЖА Е ДА СЕ ДАДАТ ПИТИ С ПРАЗНИ КИЛИЙКИ (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗГРАДЕНИ, ЗА ДА НЕ СЕ БАВИ ПРОЦЕСЪТ)
за снасяне на яйца без ограничение, до настъпване на пашата. Опитите показаха, че поставянето на магазин помага, ако пашата настъпи не по-късно от една седмица. Майката минава в магазина и започва да снася там. Това отсрочва залагането на маточници, но след като се запечата и това пило и не настъпи пашата, майката отново няма къде да снася и роевото състояние не е предотвратено.
Оказа се, че семействата в Дадан-Блатовите кошери могат да се предпазят най-сигурно и лесно от изпадане в роево състояние, като им се постави втори корпус. Ако пчеларят не разполага с корпус, такъв може да се напрви от два празни магазина, в които се поставят плодникови пити.
ИЗВАЖДАТ СЕ 6 ПЛОДНИКОВИ ПИТИ И БЕЗ СЕ ТЪРСИ МАЙКАТА, СЕ ПОСТАВЯТ В СФОРМИРАНИЯ КОРПУС
На тяхно място се поставят 4 изградени и 2 пити за изграждане, разместени през една с останалите в плодника, а в корпуса се нареждат още 6 пити - две за изграждане между питите с пило и четири изградени, поставени след тези с пилото, за попълване на корпуса. При такова разширение на гнездото, (удвояване броя на плодниковите пити) и най-силните семейства, в които още няма снесени яйца в маточните чашки, не изпадат в роево състояние, дори да има месец до настъпването на пашата.
Когато до настъпването на пашата има не повече от 15 дни, а семействата не са толкова силни, че да им се постави цял корпус, по-добри резултати се получават при използване на т.нар. комбиниран корпус. Той пак се образува от два магазина, но в двата им края се поставят по три магазинни пити (в първия магазин три пити от единия му край и три от другия и във втория магазин над питите от първия по три), а в средата им се оставя място за още 6 плодникови пити. От плодника им се изваждат поред (без отбиране) 6 пити и се поставят в корпуса, а на тяхно място между питите с открито пило се слагат 4 изградени и 2 пити за изграждане. Майката сама намира питите с празни килийки и не е необходимо да се търси и оставя в плодника.
Корпусът или комбинираният корпус не само че предотвратява изпадането на семейството в роево състояние, но
ПОЗВОЛЯВА МАЙКАТА ДА СНАСЯ МНОГО АКТИВНО
и да се създаде мощно семейство за пашата.
Сравнителните изпитвания показаха, че не е икономически изгодно за пчеларите предпазването от роево състояние, да се извършва с чрез системно отнемане на запечатано пило от силните семейства и предаването му на слабите. При този начин на предпазване, събраният от акацията мед от двете семейства (силното, от което е вземано пило и слабото, на което е давано) е от 1,5 до 2 пъти по-малко, от колкото събрания мед от слабото и силното, на което е поставен комбиниран или цял корпус, без да му се отнема пило.“
АКТИВНОТО РАЗШИРЕНИЕ ПРИ ЛЕЖАКА Е ОТ ДРУГ ТИП
В този случай се използва биологичната склонност на пчелите да разполагат пилото срещу входа, а медовите запаси- в най-отдалеченото от него пространство. Разменянето на тези два сектора нарушава биологичната норма на пчелите и те обезателно възстановяват обичайното състояние на гнездото. Майката предпочита да снася яйца в питите, които са срещу входа. Това се прави  като преместим повечето пити с пило една по една в отдалечения от входа отсек, а няколко пити с майката, с пило и яйца, и основи, и празни пити разположим в гнездовия сектор (известният метод на Чайкин).
Второто състояние, на което може да попадне пчеларят при преглед, е наличието на захранени (замлечени) маточници.
Тогава първата задача на пчеларя е да установи дали има запечатани маточници. Ако няма, или те са малко- само 1-2 и пчелите в сандъка са много, то може да се предположи, че майката все още не е излетяла с първия рой.
Тогава най-добрия начин е да се „каже“ на пчелите: „Искате роене?! Моля!“.
ДОБЪР НАЧИН ЗА ТОВА Е ЧРЕЗ МЕТОДА И ДЪСКАТА НА ТАРАНОВ, С КОИТО СЕ ОТДЕЛЯТ МАЙКАТА И РОЕВИТЕ ПЧЕЛИ
На основното семейство се оставя 1 маточник, а още по-добре, ако има направо зрял.
Новополучения рой може да се постави на ново място в пчелина или до основното семейство. Така при настъпването на пашата, лесно може да се направи общ медовик.
Той - медовикът, може да се направи и още по-лесно, ако отделеният рой се постави под титулярното семейство, като за целта отпада и необходимостта от зрял маточник. Този метод се нарича ДЕМАРИРАНЕ и по мое скромно мнение, считам за един от най-добрите.
При него, на дъното се поставя нов корпус, две пити с повече прясно пило и майката. Над него се поставя ханеманова решетка и от горе корпусите с пило и мед, като се унищожават маточниците.

Д-р Пламен Христов, Институт по животновъдни науки

Публикувана в Пчела и кошер

ВЕРОЯТНИ ПРИЧИНИ ЯГОДИТЕ ДА НЕ ПЛОДОДАВАТ

. Възможно е в местността, в която отглеждате ягодите да има неблагоприятни метеорологични условия по време на цъфтежа. В резултат на това няма летеж на пчели, прашеца не узрява и не се получава оплождане на цветчетата.

. Друга причина може да е в рН (киселинността) на почвата – много кисела или много алкална. В този случай голяма част от хранителните вещества в нея не могат да бъдат усвоени от растенията и се получава дисбаланс. Добре е да направите почвен анализ в лаборатория и да поискате съвет.

. Във всички случаи от началото на новата вегетация е добре да пръскате ягодите листно с микроелемента бор. Той подпомага усвояването на хранителните вещества от растенията, като ги довежда до най-младите части, каквито в случая са цветчетата. Борът подпомага и процеса на оплождане.

. Не е изключено по време на цъфтежа, плодниците да се повреждат от ягодов хоботник, мъхнат бръмбар и други неприятели. Прекалената влага в местността може да е причина и за ранна поява на сиво гниене. Срещу болестите и неприятелите трябва да пръскате.

. Чист от болести и неприятели ягодов разсад можете да си купите от Института по ягодоплодни растения в гр. Костинброд.

. Не на последно място – търсете консултации само от компетентни специалисти!

Публикувана в Овощната градина

Той е сключен със Сдружението за биологично пчеларство, обединяващо осемте най-големи пчеларски организации в страната. Проектът по договора – “Силата на пчелния мед” е на стойност 150 000 лв. и трябва да бъде изпълнен до 31 август 2014 г. Той беше подаден в последния ден на приема по мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари”, за дейност „Популяризиране на българските пчелни продукти, в това число и произведени по биологичен начин”.

Целта на проекта е да популяризира българските пчелни продукти, да повиши консумацията им и да създаде условия за по-добрата им ценова реализация. Финансирането му ще се осигури с 50% европейски средства и 50% от националния бюджет.

Сдружението ще промотира пчелния мед и пчелните продукти в рамките на рекламни дни под надслов „Силата на пчелния мед” в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Промотирането ще включва също радио и онлайн рекламни кампании и организиране на пчеларска среща „Бъдещето на биопчеларството” в гр. Елена. Освен това ще бъдат изработени информационни материали - каталог с рецепти, листовки, детски книжки за оцветяване и хартиени торбички, които ще бъдат раздавани на посетителите.

Публикувана в Новини на часа

Според проучване проведено от учени от Харвардския университет , намаляването на популациите на медоносните пчели, което се наблюдава в целия свят се дължи на ефекта на неоникотиноидите и студените зими.
Феноменът на намаляване броя на пчелите е наречен „Синдром на разрушената пчелна колония“ (colony collapse disorder- CCD). В периода от октомври 2012 г. до април 2013 учени са изследвали 18 колонии пчели разположени в различни райони на щата Масачузетс в САЩ. Две колонии във всяка област са изложени на умерени дози имидаклоприд, две колонии на клотианидин. На останалите колонии учените не са въздействали. Пчелите, на които е било въздействано с гореспоменатите неоникотиноиди зимата изоставили кошерите си и умрели.
Според учените, въздействието на химикалите върху пчелите по време на особено студени зими се засилва.
В САЩ намаляват популациите не само на медоносните пчелит, но и на други насекоми опрашители. Една от причините за това е чувствителността на насекомите към инсектицидите, включително неоникотиноидите. Тяхното използване в стопанствата на Европейския съюз вече е ограничено, в САЩ неоникотиноидите продължават да се използват.

Публикувана в Растениевъдство

ИЛИ УМЕНИЕТО ДА УПРАВЛЯВАШ СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ПЧЕЛИ.

Винаги съм се учудвал, че много пчелари не приемат като изцяло положително събитие рояването на кошери от пчелините си, робувайки основно на повтаряния от уста на уста и от книга в книга мит, че “кошер, който се роява от него не можеш да очакваш мед”. Но дали е така де факто?
Какво е всъщност роевият кошер? Просто пчелно семейство с прекалено много млади и работоспособни пчели, които поради една или друга причина се оказват  “в тясно пространство и в невъзможност” да съжителстват и да работят повече в един кошер. И оставени на волята на своите инстинкти тръгва потока рой след рой. Т.е. създават се няколко нови семейства като плюс за пчеларя. Какво лошо има в това? Нови майки, които ще дадат живот на стотици хиляди пчели, а те от своя страна ще ни изградят десетки нови рамки и ще внесат в кошерите си много повече мед и прашец, в сравнение с количествените показатели в кошера-люпилня на всички роили се майки. Да, за техните семейства (пчелните) ще си съберет достатъчно количество мед, за да презимуват, но пчеларят няма да получи очаквания стоков мед през този сезон, нито от роилия се кошер, нито от  новите семейство от рояците.  Т. е. пчеларят да се примири и да приеме като “истина”, че  “кошер, който се роява от него не можеш да очакваш мед”. Това наистина може да бъде истина за пчелар с 5-10 или до 20 кошера.
Но съвсем различна би била картината, ако имаш фонд от 30-40-50 и повече кошери. Без всякакъв спор от първата главна паша (рапица, акация, детелина и пр.) от роячните кошери не може да бъде получен и грам стоков мед. Но картината за следващата голяма паша у нас (слънчогледовата) и сетнешните по-малки може да бъде съвсем различна и да добием много повече мед сумарно от всички отводки, отколкото би ни дал кошер, който не би се роил.
За целта можем да приложим три подхода:
1. Силно подхранване със захарен сироп на ранните майски роячните отводки, за да ги подготвим за слънчогледовата и други по-късни паши. А тази година имаше и ранни априлски рояци!...
2. Освен подхранване със захарен сироп, можем да приложим и захранване с по няколко пити с пило от други кошери, след като привърши акациевата паша. Така ще получим силен и напълно готов медоносен кошер за слънчогледовата и други по-късни паши.
3. След като стане ясна силата на майките на рояците, ако някои от роячните отводки се развиват по-слабо, можем да ги обединим с по-силни и така да получим напълно готови кошери за пълнене с мед на корпуси и магазини.
Всяко ранно развитие и всяка поява на нови и нови хиляди пчели не трябва да се ограничава и да го приемаме със страх от рояване и лишаване от добив на мед, а напротив, да стимулираме нормалната поява на бял свят на повече и повече работни пчели. (Без разбира се, пчеларят сам да създава прекомерно стимулиращи условия за рояване.) Това са дарове божии и трябва да ги приемаме с радост и открито сърце. Колкото повече пчели, толкова по-силен става пчелина ни като цяло. Проблемът опира до това да не изпуснем нито една работна пчеличка да напусне пчелина ни. И всяка пчеличка да я настаним в подходящо семейство, за да работи за нас.
Следователно, от пчеларя се изисква уменията и знанията как да управлява нароилите се пчели. За пчеларя с малко кошери това е най-добрия начин да ги увеличи. А за пчеларя с много кошери да създаде нови силни и много работоспособни семейства, от които може да получи медена реколта още същото лято. И допълнителен резерв от пчели, с които може да подсили по-слабите кошери през есента. Многото пчели винаги дават много. Важното е в каква насока да насочваме енергията им. Дългогодишните и опитни пчелари знаят как.

Петър Тонев

Публикувана в Знания и технологии
Сряда, 14 Май 2014 10:47

Акацията радва окото

Работничките не пропускат топъл и слънчев час

Драги пчелари,
Когато държите този вестник в ръцете си пчелните семейства може да са напълнили питите с бистър акациев мед. След Гергьовден слънцето се усмихна и почти навсякъде започна да цъфти най-желаното медоносно растение – акацията. Къде по-рано, къде по-късно тя ще дава радост и обилен нектар за пчелите. Резултатите скоро ще са известни, но предпоставките са добри – обилна влага, топли дни за работа и добре подготвени пчелни семейства.
Дано са повече слънчевите часове радостта от добра акациева реколта споходи всеки пчеларски дом!

Публикувана в Агроновини

През последните години изискванията на консуматорите по отношение на пчелните продукти се завишиха. Особено нарастна ролята на някои от пчелните продукти не само по отношение на превенцията на различни заболявания при човека (напр. пчелния прашец), но и като терапевтично средство срещу редица микроорганизми, борбата с които през последните години става все по-затруднена (напр. пчелното млечице).

През настоящата година стартира нов научен проект на Тракийския университет със съдействието на Пчеларски център-Южен на тема: ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ НЯКОИ ПОКАЗАТЕЛИ, СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЧЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ И IN VITRO ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ИМ ВЪРХУ МУЛТИРЕЗИСТЕНТНИ ЕНТЕРОБАКТЕРИИ, с ръководител - доц. Динко Динков.

Проектът има две основни задачи - микробиологични проучвания на пчелния прашец и определяне на възможността за повлияване от пчелното млечице и някои видове пчелен мед на устойчиви на антибиотици чревни бактерии.

Какво наложи извършванията на микробиологични проучвания на пчелния прашец?

Този въпрос доби особена актуалност особено през последните години с все по-масовото приложение на някои от пчелните продукти като пре- и пробиотици със съществена роля по отношение на човешкото здраве. Към момента са известни множество научни проучвания по отношение на позитивното въздействие на пчелния прашец при нарастване и възпаления на простатата, както и като допълнителен източник на витамини, микро- и макроелементи при редица недоимъчни състояния. Все повече са изследванията в световен мащаб и по отношение на пчелното млечице, което се счита за високоефективно средство за повишаване на защитните сили на организма, но поради възможността от трудни за предвиждане преди прием от човека алергични реакции не се препоръчва или се забранява за употреба от страна на лекарите в много страни по света. В същото време остава недоизяснен и отворен за науката въпросът за възможността чрез консумацията на някои нетермичнообработените пчелни продукти като например пчелния прашец, да се достигне до хранителни токсикоинфекции или интоксикации (чревни заболявания) при човека в резултат на приема на надпределни количества микроорганизми, попадащи в продукта при неправилна първична обработка.

Съгласно съвремената нормативна уредба у нас "цветен пчелен прашец" е продукт, събиран от медоносните пчели от цветовете на растенията и отнеман от кошничките на пчелите посредством прашецоуловител (Наредба № 9 от 22 юни 2005 г. за условията и реда за одобряване и регистрация на предприятията за преработка на восък и производство на восъчни основи, както и на предприятията за производство и търговия с пчелен мед и пчелни продукти). В цитираната наредба се регламентират следните изисквания към производството на продукта: изсушаването да се извършва в сушилни с автоматично управление на температурата, така че температурата да не надвишава 45 °С и да се осигурява остатъчна влажност 8 - 12 %; вакуумирано опаковане в полиетиленови пликове и съхранение при температура от 0 до 4 °С. Съгласно чл. 45 от Наредба 9, ал. 1: Цветен пчелен прашец се приема съгласно изискванията на одобрена техническа документация и се съхранява до една година в пчелините и преработвателните предприятия в сухи и чисти помещения при температури от 0 до 4 °С; ал. 2 : Цветен пчелен прашец се опакова в херметически затворени полиетиленови пликове, алуминиево фолио или друг вид опаковки, разрешени за хранителни цели.

Като практика от дълги години в страната, включително и след влизането в сила на Наредба №9, пчелният прашец се произвежда, преработва, опакова и предлага обичайно от пчеларите на базари и изложения на пчелни продукти, където рядко се виждат изискваните от наредбата хладилни витрини, осигуряващи хладилни условия на продукта от 0 до 4ºС. На тях пчелният прашец може да се види, както вакуумно опакован, така и в невакуумни полиетиленови опаковки, обичайно без етикети описващи производителя, основните съставки на продукта (мазнини, белтъчини, въглехидрати и др.), условия за съхранение при потребителя и указания за срок на употреба:”Най-добър до...”.

Често в разрез с изискванията към храните на потребителите се предоставят в напечатан вид допълнителни материали, от които не са ясни източниците на информацията указваща начина на приемане от човека. Липсва и задължително необходимата за потребителите информация: «Продуктът не се препоръчва при хора, алергични към цветен прашец и други пчелни продукти, както и при деца под 1 г. възраст». Чрез обикновено предоставяните препоръки за употреба се създава впечатлението, че продуктът представлява дори лекарствено средство, което представлява подвеждане на потребителя, когато става въпрос за пчелен прашец, който е по същество продукт с препоръчителен дневен прием в минимални количества само от неалергични хора и при деца над едногодишна възраст.

При внимателен преглед на съвременните законодателни изисквания у нас към пчелните продукти (Наредба 9), както и на ОН 2567111 от 1991 г., регламентираща в миналото изискванията към цветния пчелен прашец, не се констатират регламентирани конкретни микробиологични изисквания към продукта, които понастоящем са водещи за гарантиране на безопасността на хранителните продукти. Следва да се посочи също, че с влизането в сила на изискванията на Наредба №26 за директни доставки на фермерски продукти също с особена актуалност се поставя въпросът относно гарантирането на микробиологичната безопасност на пчелния прашец.

В Европейски мащаб проблемът също е особено актуален. При преглед на микробиологичните критерии, заложени към хранителните продукти с Регламент 1441 от 2007 г. се установява, че не фигурира посочването на пчелния прашец, което прави въпросите относно неговата микробиологична безопасност за потребителя особено актуални не само в национален, но и в европейски аспект. Спешно се налага да се предвиди и съобразяване на етикетирането на реализирания на пазара пчелен прашец с актуалните нормативни изисквания на Регламент 1169/2011, влизащи в сила от 13.12.2014 г., съгласно които освен достатъчно информация за потребителите относно съставът на продуктите, следва да се посочват и изисквания за употреба, включително препоръчителен дневен прием спрямо ежедневните нужди на организма.

В настоящия момент изследванията на пчелните продукти в страната се извършват в акредитираните от БСА лаборатории към БАБХ. В тях все още няма въведени конкретни микробиологични изследвания за пчелния прашец, което затруднява обективната преценка от страна на контролните органи на тяхната безопасност за консуматорите.

В същото време някои европейски специалисти предлагат подробни качествени изисквания, както и критерии за безопасност на пчелния прашец, които за да бъдат приложени и у нас, следва да има достатъчно научни доказателства за тяхната целесъобразност и обоснована конкретика при регламентирането на съответните методи за изследване, както и на критериите за интерпретиране на резултатите.

Всичко гореизложено наложи да бъдат проучени задълбочено микробиологичните изисквания и критерии към пчелния прашец от нашата страна.

Как можете да се включите в научния проект?

Проектът изисква изследването на голям брой проби, с оглед получаване на статистически значими резултати. Отпуснатите от Тракийския университет средства за двете години на проекта се предвижда да се изразходват основно за консумативи и хранителни среди за провеждане на микробиологичните изследвания. Няма възможност за предвиждане на допълнителни средства за закупуване на проби, поради което членовете на научния колектив изказват предварително благодарността си на пчеларите и търговските обекти, които биха изявили желание да се включат в проекта чрез предоставяне на проби. С това те ще подпомогнат осъвременяването на научните познания, както и на законодателната база по отношение на качествените изисквания и критериите за безопасност на пчелния прашец в нашата страна.

Желаещите пчелари и търговски обекти събиращи и реализиращи на пазара пчелен прашецбиха могли да предоставят проби от около300гр. НЕИЗСУШЕН пчелен прашец от пчелини и ИЗСУШЕН пчелен прашец от търговски обекти.

Важно изискване към пробите е те да са получени в чисти местности, т.е. да е гарантирана липсата на интензивно земеделие, индустриални замърсители, както и натоварени пътища, които следва да са на разстояние минимум 3 км от пчелина. На пробите или в съпроводителното писмо задължително трябва да се посочват населеното място и географското положение на района, от който са получени. Пробите прашец не трябва да са сушени преди това, а веднага от прашецоуловителя да са поставени в нови полиетиленови торбички, в които да се изсипва прашеца директно от прашецоуловителя и те да не се отварят повече. При изпращане на проби от специализирани търговски обекти, реализиращи пчелен прашец в случай на малки опаковки, следва да се комплектова сборна проба с общо количество от 300 гр.

Пробите трябва да са добре етикетирани - на етикета да е посочено името на пчеларя, пчелин с рег. №, (търговския обект-адрес),телефон за връзка, географска местност (пр. Същинска Средна гора (карловска котловина), подножието на южните склонове на Стара планина или Сърнена Средна гора (казанлъшка и горнотракийска низини), броят на пчелните семейства от пчелина, преобладаващата растителност в района, дата на получаване при пчеларя.

Съхранението на пробите следва да е минимално при пчеларя, т.е. веднага да се изпращат на горепосочения адрес или ако се съхраняват на място това да е за няколко дни и задължително в плътно затворени съдове в хладилник. Планира се изследванията да започнат не по-рано от м. юни и да продължат до края на 2015 г.

Желаещите пчелари и търговските обекти, реализиращи пчелен прашец от горепосочените географски области могат да изпращат проби и да се включат в проекта до 20 май 2014 г., като ги изпращат с куриер – ЕКОНТ или др. на следните адреси:

Тракийски университет

Студентски град

Доц. Динко Динков

6000 гр. Ст. Загора

Тел:042 699 539

GSM 0889985416

Или

ПЧЕЛАРСКИ ЦЕНТЪР-ЮЖЕН, гр. Стара Загора (гр. Стара Загора, кв. ,,Кольо Ганчев "ул. ,, Райна Кандева " 66 А, Тодор Иванов).

След приключване на проекта през 2015 г., със съдействието на Пчеларски център-Южен и Тракийския университет се предвижда организирането на лектория, където ще бъдат поканени участващите пчелари, контролните органи от БАБХ и представители на широката общественост, на която ще се представят получените научни резултати ще се предложат характерни параметри за качество и безопасност, както и указания при етикетирането и представянето на пчелния прашец пред потребителите. В резултат на проучванията ще се предложи на Комисията по земеделие и храни към МС да приеме съответни промени в Наредба №9, конкретизиращи качествените изисквания и критериите за безопасност на пчелния прашец в РБългария.

Поради възникналата в настоящия момент възможност за изследване на част от пробите и в международно акредитирана лаборатория по най-съвременни показатели, вкл. наличие на токсини и др., молим за изпращане на първите проби до 20 май 2014.

Доц. д-р Динко Динков, Тракийски университет

Публикувана в Пчела и кошер

Фермерите във Франция няма да могат да пръскат с пестициди културите си през деня, за да не вредят на пчелите. Това съобщи френският министър на земеделието Стефан Ле Фол, предава Agra Europe. Решението беше взето в следствие на доклад на френската агенция по безопасност на храните Anses, според който рано сутрин пчелите са привлечени от сутрешната слънчева светлина и тогава са най-активни в събирането на прашец. Забраната ще влезе в сила в рамките на три до четири месеца.
Производството на мед във Франция намаля наполовина през последните 20 години до 15 000 тона през 2013 г. в сравнение с 33 000 тона през 1995 г.

Публикувана в Пчела и кошер

Британските овощари са обединили усилията си в подкрепа поддържане на популацията на опрашващите насекоми, като пчели, пеперуди и др. В парцелите си те сега отглеждат главно такива растения, които са богати на нектар. Към тях са лавандула, слънчоглед, кориандър, далии и др. Продажбата на семена от тези култури в момента счупи всички рекорди.

Всичко започна с тревожните изявления, че пчелите са на ръба на изчезване. И заедно с тях и другите опрашващи насекоми в продължение на няколко години са в изключително трудни условия. Пестицидите, всички новопоявили се заболявания, намаляване на цъфтящите растения и др., си казват думата. С цел да се попречи на природното бедствие, британците решили да действат решително. Те активно са се ангажирали в озеленяване на териториите, станали са по-предпазливи в избора на пестициди и популяризират растения, богати на скъпоценен нектар за насекомите.

Публикувана в Растениевъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта