Юлиян Станчев, Плевен
Интегрираната борба срещу вредителите (Integrated Pest Management) е широко разпространен подход в земеделието и животновъдството, който има за цел минимално използване на химически препарати. Не са открити методи и средства, които напълно да унищожават вредителите. Вместо това се поставя целта броят на вредителите да се поддържа под ниво, при което те не нанасят значителна вреда. Това се постига чрез комбиниране на подходи през различни периоди на годината. Едни или други методи се използват в зависимост от броя на вредителите. Интегрираната борба срещу вредителите се прилага срещу много болести при пчелите, включително и срещу вароатозата. Преимуществата на този подход са:
1. Прилагането на подхода през цялата година не позволява броя на акарите в пчелното семейство да достигне нивото на стопанска вреда, което е 2 броя естествено отпаднали акари за денонощие.
2. Използваните методи намаляват необходимостта от химически препарати - акарициди.
3. Използваните стратегии могат лесно да се променят в зависимост от нивото на опаразитяване.
Интегрираната борба срещу вароатозата е подход, който включва механични, биологични и химически средства, като последните се използват ограничено. Използват се различни техники с минимално отрицателно въздействие върху хората, пчелите, пчелните продукти и околната среда, като основната цел е да се съкрати продължителността на живота на акара. Няма една и съща програма за интегрирана борба срещу вароатозата, която да е подходяща при всички обстоятелства. Това е така, защото има значителни различия в нивата на опаразитяване, в степента на инвазия на акара, климата и пчеларските практики. Примерните програми за интегрирана борба срещу вароатозата предложени от изследователските лаборатории по пчеларство в Западна Европа и САЩ включват използването на мрежесто дъно през цялата година, отстраняване на търтеевото пило през активния сезон, използване на рамка в изолатор, където се поставя майката за 9 дни. Акарите се съсредоточават в тази рамка. Отстранява се в корпус, където събраните рамки се третират.
Ефективното използване на мрежестото дъно и редовното премахване на търтеевото пило води до 50% намаляване на популацията на акара
Изкуственото роене и използването на рамка капан повишават общата ефикасност на 90% Това ни дава възможност да разчитаме по-малко на химическите препарати.
По правило, когато опаразитяването е сериозно са необходими повече наблюдения и приложения на химически средства.
За много пчелари синтетичните акарициди са основно средство в борбата с вароатозата. Синтетичните химически препарати на основата на активни вещества флувалинат, флуметрин и кумафос имат редица отрицателни особености, които се задълбочават с времето – активното им вещество не са разлага, натрупва се във восъка и прополиса, увеличава се резистентността на акара спрямо препарата, натрупаните активни вещества във восъка преминават в меда от восъчните основи (факт установен от нашия сънародник Стефан Богданов и колектив от Швейцарския изследователски център по пчеларство). Изследователски центрове по пчеларство в Западна Европа и САЩ не препоръчват използването на синтетични препарати на основата на активни вещества флувалинат, флуметрин и кумафос, поради споменатите факти.
Стратегията на третиране зависи от броя на естествено падналите акари
Едно конкретно предложение от гореспоменатия център за третиране е следното: Ако през май броят на отпадналите акари за деня е по-голям от 2, се предприема третиране с мравчена киселина след пролетния медосбор, ако в края на юли броя на отпадналите акари за деня е повече от 10, то се предприемат две третирания с мравчена киселина, ако броят на отпадналите акари за деня през целия сезон е по-голям от 30, то се предприема незабавно третиране.
 Многогодишният ни практически опит в борбата с вароатозата показва, че използването на мравчена киселина, тимол и оксалова киселина през лятото и есента намалява значително нивото на опаразитяване.
 Основните стратегии в борбата срещу вароатозата се свеждат до: определяне нивото на опаразитяване, използване на комбинация от механични, биологични и химически методи, което води до максимален ефект в борбата, етеричните масла и органичните киселини да се използват внимателно, борбата да се води координирано със съседите. Борбата срещу вароатозата е колективно дело.

Публикувана в Знания и технологии

С медийното партньорство на „Пчела и кошер” за пореден път се проведе пчеларската конференция в гр. Елена. Чудесно, слънчево и топло време приюти пчелари от различни краища на страната, които спокойно, в следизборните дни, се отдадоха на типично пчеларски разговори и обсъждания.
Недодстатък в тазгодишното провеждане на пчеларския форум беше отсъствието на главния лектор проф. д-р Калинка Гургулова с темата „Нозематоза – проблеми и решения”. Темата беше централна и много важна за участниците поради огромните загуби и тежкото положение на пчеларството в България в тази пролет.
Инициатива на редакцията на вестника е задължението в следващите броеве да се публикува тази тема, което частично да оправдае и задоволи огромния интерес към нея.

Темите на конференцията:
Бъдещето на
биопчеларството
Всяка година в пчеларските мероприятия на сдружение за биологично пчеларство в Елена се дискутира основното направление на пчеларската дейност на биопчеларите, което ще определя и основната дейност през годината. Тази година това направление беше подчертано и представено в презентацията „Разкриване на потенциала на българското пчеларство и насочването му към европейския пазар”.
 В производството (пчелини) - Поощряване производството на монофлорни медове, разделяне на партидите; Поощряване чрез информация и обучение на екосъобразните методи на пчеларстване – био, биодинамично, др; Помощ при разполагане на пчелините, особено извън населените места.
 Организиране (асоцииране) на производителите - Стимулиране на сдружаването в местни групи производители; Премахване на пречки за групово сертифициране на био и на защитени указания; Клъстерно подпомагане.
 Държавна политика (чрез МЗХ, ДФ “Земеделие”, МОСВ...) за създаване на благоприятна среда за производство и реализациясреда - Насочване към БИО и ЗГУ, ЗНП; Улеснени продажби в местни магазини; Защита от кражби, арендаторски своеволия, застраховане.
Промоционални
програми на сдружението за биологично пчеларство
Петко Симеонов, зам председател на СБП, представи двете промоционални концепции за популяризиране на пчелни продукти и биологични пчелни продукти. Извън стандартните изработки на информационни брошури, торбички, папки и т.н., в рамките на проекта се търси активно популяризиране в соцеалните мрежи. Това е новост в пчеларските среди и като промоционална дейност е насочена преди всичко към по-млади и активни в социалните мрежи потребители.
Анализ на медове и знанията на участниците за видовете мед
В паузата между лекциите протича една от най-интересните дейности на конференцията. Тя е свързана с проверка на опита и знанията на пчеларите и на гостите на форума за видовете мед и техните органолептични свойства. За разлика от предни години, сега водещият – Валери Циков от Варна, направи прецизен подбор от трудни за разпознаване медове. Това даде отражение и на резултатите, но от гледна точка на получаване на информация, това беше по-полезно за всички.
Представени бяха предварително подготвени комплекти от 5 вида мед – кориандър, мед от Еленския балкан, лавандула, черна драка и магарешки бодул. Трудни за разпознаване медове, предвид това, че в много райони от страната те не се произвеждат и са непознати дори за опитни пчелари. Преобладаващото число от дегустаторите (около 40 мераклии) – познаха по 3 вида мед, около 10-на нито един вид мед. Най-добре представителите се трима пчелари, между които Здравко от Елена, Емил от Русе и още един младеж (за съжаление не сме в състояние да посочим името му – бел. ред.) отгатнаха всички медове. За тях Валери Циков предвиди супер пчеларска награда – сет с 3 вида най-качествени медове на България.
Пчеларството в Нова Зеландия и Тасмания
На тази тема Любомир Григоров – председател на Областния пчеларски съвет в Габрово и член на сдружението за биологично пчеларство представи десетки снимки от Нова Зеландия, представящи детайли от пчеларското ежедневие там. Показани бяха пчелини на професионални пчелари и работата със стотици кошери. Характерно за тамошното пчеларство е масовата практика на подвижно пчеларство. Пчелите са там, където има нектарен поток.
Резултатите са
стотици килограми мед от семейство!
От друга страна редовната подмяна на пчелни майки и реализацията на пакети пчели дава своите икономически резултати. В презентацията на Любомир Григоров акцент се даде на производството на специфични видове мед – например на мед от манука. Това производство е специално заради качествата на меда и високото търсене в целия свят. Например големи количества от мед от манука отиват опаковани в бурканчета по 250 г за Китай. Ориентировъчна цена за бурканче – 60-100 австралийски долара за брой.
Изненадващо в дискусията се включи със свои снимки и клипове и младият пчелар Слави от Орешак, Троянско. За неговата практика в пчеларството на о-в Тасмания писахме преди няколко години. Оказа се, че вече има 7 годишен стаж там. Той потвърди практиката на подвижно пчеларство и високите резултати от него (от порядъка на стотина кг за сезон от семейство). Според Слави, българските условия на паша приличат на тези в далечните тихоокеански държави. При подходящи технически средства и най-вече желание от страна на българските пчелари, резултатите и в България могат да бъдат впечатляващи.

Публикувана в Апибизнес

ванов се интересува от различните термини и понятия в практиката и теорията на пчеларството и сродни сектори от животновъдството. В продължение на няколко броя ще публикуваме по-голяма част от по-новата терминология в този сектор.
Все по-сложната икономическа, епизоотологическа и климатична обстановка и издаваните във връзка с това международни и български законови и подзаконови нормативни актове е нужно пчеларите да познават използваната в тях терминология и международни единици, при защитаване или отстояване на собствените си интереси. По-долу са изброени по-често използвани термини и международни единици.
Болест, заболяване – Клинична и/или хистологична проява на дадена инфекция;
Буферна зона – Зона, създадена вътре или по границите на заразната зона, в която се прилагат мерки въз основа на епизоотологията на заболяването с цел недопускане на разпространение на причинителя на заболяването в свободна от заболяване страна или зона;
Единица – Отделно взет елемент, използван за описание, например на членовете на някаква популация или елементи взети заедно при събирането на проби; примери за единица са животни взети отделно, ята, стада, пчелини;
Животни – Всички млекопитаещи, птици и пчели;
Заболеваемост – Новите случаи на дадено заболяване, установени сред рискова популация животни в конкретна географска област в конкретен момент или определен период от време;
Заразен период – Максимален срок, през който заразеното животно може да бъде источник на инфекция;
Заразна зона – Зона, в която не е доказано отсъствието на болест;
Зона на наблюдение – Зона, създадена вътре и по границите на свободната зона, отделяща я от заразната зона. В зоната на наблюдение се прилагат строги мерки за наблюдение;
Зооноза – Всяка болест или инфекция, способна по естествен път да се предава от животните на човека;
Избухване на заболяване – Поява на болест в стопанство или двор, където се държат животни (пчелини);
Инкубационен период – Максималният срок между проникването на възбудителя в организма на животното и появата на първите клинични признаци на божлестта;
Кошер – Конструкция, предназначена за отглеждане на семейства от медоносни пчели, включително кошери без рамки, кошери с фиксирани рамки и всички други конструкции с подвижни рамки (в т.ч. кошери с млади семейства), но без опаковката и клетките, използвани за транспортиране на пчелите или тяхната изолация;
Ликвидиране, унищожение – Унищожаване на причинителя на заболяването в дадена страна, зона или пчелин;
Мониторинг – Реално и дългосрочно изследване на дадена популация или субпопулация и нейното обкръжение с цел откриване на някакви изменения в разпространение на дадено заболяване или в характеристиките на конкретен причинител на заболяването;
Наблюдение – Реално провеждано изследване на дадена популация или субпопулация с цел доказването на наличието на патогенен причинител или заболяване, периодичност на провеждане. Типът наблюдение се определя в зависимост от епидемиологията на патогенния причинител на заболяването или от самото заболяване, а също и от това какви резултати желаем да получим;
Нововъзникнала болест – Възникване на нова инфекция в резултат на еволюцията или изменението на някакъв патогенен причинител или позната инфекция, разпространяваща се върху нови географски райони или популации илинеизвестен дотогава инфекционен агент или болест, диагностицирани за пръв път.

Публикувана в Пчела и кошер

Бог е създал пчелите, за да покаже на хората, какво е свобода, ред, работоспособност, пестеливост, чистота на нравите и взаимотношение между индивидите. За пчелата, той е оставил и много неща, което не е известно на човека и ще продължава да занимава умовете на учени и практици – пчелари. Медоносната пчела има ценни, биологични и стопански качества, поради което се отглежда от човека. Образува големи семейства, които събират и натрупват запаси от мед и прашец в по-големи количества, отколкото са необходими за потребностите на семейството. Освен това чрез прилагането на добри технологии, пчелите може да се принудят да произвеждат големи количества прополис, пчелно млечице, отрова и восък, без това да се отрази неблагоприятно върху пчелното семейство. Това са уникални продукти съдържащи биологично активни вещества, имащи силно лечебно действие. Пчелното семество може да го приемем (сравним), като една многохилядна трудова армия, изключително дисциплинирана, трудово професионална с железни безпогрешни инстинкти и лесно управляема.
Командир – ръководител
на тази армия може да бъде само този, който владее инстинктите на армията и желае да я управлява. Когато искаме нещо да променим в пчелното семйство трябва винаги да се съобразяваме с инстинктите, биологичните дадености придобити през историческото развитие на пчелата.Човек не може да създава и променя инстинктите на пчелите, но може да насочва пчелите да упражняват определени видове инстинкти, изгодни за пчеларя, като създава условия и потребност за упражняването им. Всяко изменение в дейноста на пчелното семейство се съпровожда с инстинкт, условие и потребност. Ако пчеларят познава инстинктите на пчелите те са достатъчни да задоволят изисквянията му към тях. Пчелното семейство притежава свойство да подържа равовесие от пчели кърмачки,приемачки и нектаросъбирачки, независимо от възрастовият състав на пчелите в семейството, което е тясно свързано с тяхната пластичност за оцеляване. Овладяване на инстинктите и храненето на пчелите ни дават основание да търсим нови технологии да изменяме начините на отглеждане и получаване на по-високи добиви. Основното във всяка технология е наличието в кошера на майка, пило и маточници, което е условие за спокойна работа на семейството, активното му работно състояние и упражняване на неговите инстинкти. Технологията разделно пчеларство (ТРП) изисква пълен контрол върху осеменителната дейност на майките (майките заделени в клетки). Разделяй и владей - вероятно това правило ще се окаже, че важи с най-голяма сила и при пчелите. Пчелното семейство, тази многохилядна армия може да се управлява само с насочване и създаване условия и потребност за упражняване от пчелите на определен инстинкт носещ на пчеларя определен резултат. Принципно технологията се състои в обособяване на пчелини (ферми) включващи пчелни семейства за производство само на пчелни продукти и такива включващи кошери за производство на пчели. Технологията дава възможност в двете основни звена (производство на пчелни продукти и производство на пчели) да удължим живота на пчелите и използваме по-пълно техния работен потенциал. Досегашните технологии на отглеждане на пчели винаги водят до някои несъответствия в развитието на семействата и изискванията на пчеларя. ТРП е предназначена основно за големите пчеларски ферми, но е приложима с по-малък ефект и в дребното, любителско пчеларство.
Тя носи по-високи добиви, което е свързано с по-голяма заетост
на пчеларя
В замяна не е необходима висока квалификация за обслужване. Човек обслужващ пчелни семейства трябва задължително да знае правилата за работа с пчели, останалото е специализирано и стандартно. В замърсени райони (градски, околоградски и др.) да произвеждаме само пчели, а във всички екологиично чисти райони да произвеждаме еклологично чисти пчелни продукти, което би ни отворило пазарите. Без допълнителни преустройства на пчелното гнездо да произвеждаме шестте пчелни продукта - мед, прашец, восък, пчелно млечице, прополис и пчелна отрова.
Приложима е във всички видове кошери използвани в пчеларската практика.

Горан Миленков, София

Публикувана в Пчела и кошер
Четвъртък, 30 Май 2013 14:44

Двойна клетка за придаване

Приспособление, което облекчава и прави по-сигурно придаването на пчелната майка.

Стефан Стефанов, Димитър Мусев, Долна Оряховица
Двойната клетка за придаване на пчелна майка прави по-сигурно приемането на майката от семейството. Тя изпълнява следните няколко условия:
- Многофункционално (универсално) приложение:
Може да се придават осеменени (оплодени), неосеменени (неоплодени) и неизлюпени (маточници) пчелни майки;
Малката клетка може да е клетка за маточници;
Работи се и по метода за самосмяна.
- Улеснени манипулации при поставяне на майките в клетките:
Майката да не се пипа с ръка, а да се използва клетката за това;
Поставяне на майката, заедно със свитата в клетката и използването й при придаването.
- Сливане, припокриване на двата индивидуални специфични мириса (ИСМ):
Намаляване на агресивното поведение на приемащите пчели;
Намалява агресивността на майките помежду им и спомага за привикването им;
Двете клетки (отделения) са едно в друго.
- Опростена конструкция:
Лесноприложема от любители и професионалисти;
Отговаря на „Бръснача на Окам” в науката.
- Висок процент на приемане.
- Изпълнява ролята на транспортна клетка – хранителни ниши, вентилационни отверстия.
Приложение на клетката
Метод на самосмяна. Старата майка е обикновено в голямата клетка (отделение). Младата (неосеменена или осеменена) се поставя на изход чрез отворите на малкото и голямото отделение след приемането и/или след осеменяването и започването на яйцеснасянето. Старата майка се отнема или убива. Младата майка се приема от свитата (с отвор към голямата клетка) и се извежда чрез завъртане на капачето и съвпадане на отворите. Възможно е придаване на две осеменени/неосеменени млади майки с възможност за избор от пчелите. Възможно е в малкото отделение да се постави маточник, отворът се наглася на ханеманово разстояние (4,4 мм) за обгрижване от пчелите. Отворите се оставят след престой от 24 часа (обикновено вечерта). Възможни са и други варианти (широк диапазон на приложение).
Поставяне на майката в клетката
Старата майка се покрива с корпуса на клетката върху питата заедно със свитата. Под корпуса на клетката се плъзга картонче (или плоскост от пластмаса) с внимателно придвижване и майката със свитата попада в клетката, в голямото отделение. След това корпуса с картончето се поставя над обърнатото капаче, изтегля се картончето и се поставя под капачето на голямото отделение и голямата клетка се обръща. Манипулацията е аналогична с малката клетка. Взема се малкото отделение с младата майка и се поставя над големия отвор на голямото отделение и внимателно чрез леко страскване се изгонват пчелите и майката под негои се поставя малкото отделение в голямото.. Отворите при придаването са леко отворени на 2 мм, за да може впоследствие това разстояние да се използва при отварянето им.
При закупуване на клeтката, тя се измива с гореща вода (поради неизбежното омасляване при производството) и сапун и се поставя 2-3 пъти в гореща вода.
Закрепването на клетката към питата се извършва с 2-3 телени шиша. Отворите при поставянето на майката в клетката могат да се закрият с тиксо.
На фигурата по-горе схематично е показан редът на манипулации с майката и частите на клетката.  
Описаната клетка е патентована в патентно ведомство на Република България под №65939В1. За информация – тел. 0876140698 и 0898977990

nuk2

Публикувана в Агроновини

Европейската комисия обяви, че ще забрани за две години три пестицида, обвинявани за причиняване смърт на пчели. Решението за забраната на инсектицидите бележи още един важен момент към осигуряването на по-здравословно бъдеще за пчелите, обяснил комисарят по здравеопазването Тонио Борг. Забранените инсектициди – „имидаклоприд” (imidacloprid) и „клотианидин” (imidacloprid) – произвеждани от Bayer и „тиаметоксам” (thiamethoxam), произвеждан от Syngenta, се използват, както при обработката на растения, така и директно върху почвите.

Мярката ще започне да се прилага от 1 декември тази година.

Публикувана в Новини на часа
Сряда, 15 Май 2013 11:46

Започна главната паша

Навсякъде цъфтят медоносните растения, които осигуряват пчеларската година
Настоящата 2013 г. поднесе немалко изненади и една от тях е едновременното разцъфтяванена рапица, акация, глог. В резултата от рязкото затопляне (дори ненормално за нашата страна) повсеместно се отвориха цветовете на медоносните растения. Дългоочакваната акация цъфна масово в полето на Северна и Южна България, та дори и в Предбалкана. Пчелите заработиха най-интензивно. Магазините се пълнят, независимо от засушаването.
Пчеларите очакват добри резултати.
Такава е картината, но има особености, които е редно да се отчетат:
- Масови пръскания и отравяния на пчели в резултат от използваето на наземна и въздушна техника се отчете през април 2013 г. Дали в резултат от неосведоменост или защото се потулва графика на пръскания, цинично грубо се показва безхаберно отношение към пчелите.
- Пчеларите протестираха, но кой ги зачита – „Станалото станало – те ще се оправят...” Държавните органи, които са призовани да установят реда, практиката на третиране и да осъществяват контрола върху тези дейности, сякаш забравиха за това си задължение. Често пръсканията се извършват и с нерегламентирани препарати, силно токсични, но евтини и ефективни към инсектите. Това е най-лошото за пчели и пчелари.
Докога?
Докога ще продължава това, в условия в които ЕС взема решение за ограничаване на използването на химикали, дори забранява някои от тях?

Публикувана в Знания и технологии

Това написа в книгата на манастира премиерът Марин Райков. Манастирските пчели работят на кестен – основна паша и скъп мед.

Специален екип на „Пчела и кошер”, манастир Зограф, п-в Атон
Съвпадането на Великденските празници с Гергьовден предизвика промяна в провеждането на традиционното литийно шествие с иконата на Св. Георги. Тази година това се проведе на 9 май.
Стотици поклонници от България (основно), Русия, Македония и Сърбия, Грузия, Армения и други страни идват в Зограф за манастирските празници. Със своето отношение към ортодоксалното християнство, всеки от присъстващите тук дава пример за духовно израстване и съпричастност към доброто и полезното за всички хора. А тази година тук се случи и още нещо уникално. Тук дойде и служебният премиер на България Марин Райков, и министърът на културата Владо Пенев, и много други официални лица. Скромното им, но всеотдайно участие в манастирските служения показва уважението към традиционните и за България, и за Българската православна църква, ценности. Официалните лица похвалиха и чудесното манастирско вино.
Но и още нещо уникално - на това голямо събитие за православните български пчелари присъства единствено ЕКИП НА В. „ПЧЕЛА И КОШЕР“: Димо Димов, гл. редактор и Васил Радойчевски, сътрудник на редакцията.
Всеки българин знае и се възхищава на величието и ролята на манастира Зограф – твърдина на българщината на полуостров Атон. Манастирът се стопанисва от български монаси и в последните години дава пример на възвеличаването на българския дух и българското православие.

zograf2zograf1zograf3

zograf4
Манастирът Зограф преживява истински Ренесанс в последните години:
-освежена и обновена е фасадната част от архитектурния комплекс (основан 1395 г);
-изградени са нови стопански и жилищни постройки;
-обновени са фрески и иконописи;
-изграждат се непрекъснато нови градини и овощни насаждения, избата и производството на зехтин процъфтяват.
Всичко това става и с помощта на българската държава, и с помощта на българските православни християни. Потокът от поклонници се увеличава с всеки изминал месец.
Освен традиционните за този регион маслини, лозя, овощни градини и зеленчуци, тук се отглеждат и пчели. Манастирският пчелин в различни години е достигал до над 20-25 кошера. Сега той се стопанисва от йеромонах Серафим, който се слави с любовта си към тях и опита си в пчеларството. Не е случайно това, че още в началото на монашеската си кариера, като служител в Соколския манастир (над Габрово), той започва да работи на пчелин. Опитът и и отношението към пчелните семейства налагат с това да продължи и в манастира Зограф. Връзката с него осъществи нашият колега пчелар от Пловдив Койчо, а Васил Радойчевски от Троян направи серия снимки за тържествата там.
За да има добри резултати, отец Серафим прави и подвижно пчеларство, за което му помагат по-млади братя от манастира. Основната паша тук е дивият кестен, чиито мед се слави с много качества. Добива се и много разнообразен прашец.
В следващите месеци ще представим на нашите читатели по-подробен репортаж от работата на манастирския пчелин, качествата на добиваните пчелни продукти и плановете за бъдещето на манастирските пчели.

Още много интересни материали ще

прочетете в новия брой на в. "Пчела и кошер"

който излиза в сряда 15 май.

 

Публикувана в Агроновини
Сряда, 01 Май 2013 17:53

Химическите токсикози

Бъдещото развитие на пчеларството и рационалното използване на пчелите за опрашване на ентомофилните култури и добиването на повече селскостопанска продукция и чисти пчелни продукти е сериозно застрашено от все по-масовото приложение на токсични химични продукти (ХП) в селското и горското стопанство, чието количество достигна 3 млн. Тона. Ежегодно се прилагат над 1 000 ХП (инсектициди, акарициди, фунгициди и хербициди).

В много страни от различни континенти (САЩ, ЕС, Китай, Русия, Бразилия и др.) всяко година се унищожават от химическа токсикоза (ХТ) 10 % и довеждат до понижаване устойчивостта срещу други заболявания на 30 % от пчелните семейства. Вследствие на тези практики в горепосочените и други страни има опасност някои райони да останат без пчели (например в Китай), за което вече има съобщения.

Въпреки тези факти, държавите членки на ЕС не можаха да се споразумеят на 15.03. 2013 г. относно забраната на три широкоизползвани ХП от неоникотиноидния клас, чието приложение през последните години бе причина смърта на стотици хиляди пчелни семейства в тези страни. За пореден път лобистите на фирмите успяха да защитят интересите и печалбите им в ущърб на здравето и бъдещето на пчелите и хората. Коментарът е излишен!

Българското пчеларство всяка година губи от приложението на ХП и настъпилите вследствие на това ХТ на пчелите от 45 до 100 % при повече от 65 хиляди семейства, като са нанесени загуби за над 15 млн. Лева. Ако към тях се прибавят и косвените щети от непроизведената продукция от ентомофилните растения и от пчелните семейства, то загубите за страната надхвърлят 1 милиард лева. По този начин се застрашава държавната ни сигурност!

Тези огромни щети настъпват поради груби нарушения на Наредба 15 на МЗХ и измененията и допълненията към нея за опазване на пчелите от ХТ от лицата, провеждащи растителнозащитни практики в селското и горското стопанство.

Не трябва да се забравя, че една от причините за Колапса на пчелните семейства (КПП) са настъпилите ХТ вследствие на широкото прилагане на различни ХП от растителна защита. Всички те предизвикват смърт или отслабване на защитните сили на пчелните индивиди.

Въздействието на ХП е двустранно: пряко върху пчелите – предизвикващо ХТ и косвено – чрез замърсяване на околната среда и пчелните продукти с прилаганите ХП, антибиотици и др. По този начин те са опасни не само за здравето на пчелите и животните, но и за човека.

Разрешените за използване в растителна защита ХП се оповестяват всяка година и се разделят на четири групи: инсектициди, акарициди, фунгициди и хербициди.

Прилаганите за борба срещу насекомите и акарите инсектициди и акарициди предизвикват най-често отравяния при пчелите. Особено опасни за тях са синтетичните ХП от неоникотиноидния клас (клотианидин, имидеклоприд и тиаметоксам) и съдържащите органофосфорни и карбамидни вещества. Те проникват в тялото на пчелите през меките тъкани на хитиновия слой, храносмилателния канал и сетивните органи. Действието им е вътрешно или контактно, нервно-паралитично и много бързо. Повечето пчели умират още по време на полет.

Използваните за борба срещу плевелите хербициди могат да увредят пчелите само при предозиране. Повечето от прилаганите в практиката хербициди са безопасни, но при комбиниране с други ХП предизвикват отравяне на пчелите.

Същото се отнася и за органичните съединения фунгициди. Те са слабо токсични за пчелите, но поради все по-честото им прилагане значението им като токсични ХП ще нараства все повече при отравянето на пчелите.

В последно време някои ХТ се установяват и при прилагането на ХП от групата на растежните регулатори. Те предизвикват нарушаване в процесите на събличане през последния ларвен стадий. Поради това умират какавидите им или се излюпват пчели с уродства.

Признаците на ХТ (отравяния) зависят от вида и концентрацията на прилаганите ХП, попаднали в нектара и цветния прашец (ЦВП), от месторазположението на обработваните култури, от техниката, с която са третирани площите (наземна или авиационна) и от атмосферните условия.

Общите признаци на отровените пчели започват със слаба възбуда, последвана от нервно-паралитични кръгови движения, разперване на крилата, търкаляне и кривене на тялото, залитане, свиване на краката и коремчето, изтегляне на хоботчето, стъкловидно празно задно черво.

Въздействието на контактните отрови предизвикват внезапно отслабване на семействата, без да се виждат трупове на умрели пчели пред и в кошера.

По-бавно действащите отрови (в повечето случаи) причиняват едневременно умиране на летящите и гнездовите пчели, които се виждат по прилетната дъска и диагностичната площадка. Често пъти загива и незапечатаното пило (подобно като при европейски гнилец). Останалите пчели са много възбудени и агресивни.

При ХТ вследствие на прилагане на ХП от групата на растежните регулатори, които се донасят с ЦВП признаците се наблюдават 10-25 дни след напръскването. Пчелите изваждат от питите умрелите какавиди и млади пчели с настъпили уродства (деформирали крила и скъсани коремчета). Подобни признаци се наблюдават  при вароатозата и простудено пило, но за разлика от тях при ХТ с растежните регулатори какавидите и пчелите са често неравномерно оцветени. Във всички случаи сигурен признак са белите до сивите сърпове по вътрешния ръб на фасетатъчните очи.

Ако има съмнение за отравяне от ХП въз основа на посочената наредба се назначава комисия от директора на областната дирекция „Земеделие и гори“ за определяне на щетите. Представителите на комисията вземат проби за изследване и съставят протокол.

Профилактика. От 3 до 5 дни преди провеждането на растително-защитни практики семействата се изнасят на разстояние 5-7 км от обработваните площи. Те се връщат обратно след изтичане на карантинния срок, обявен от прилагащите ХП. При невъзможност да се извозят пчелните семейства, гнездата се разширяват с празни пити и се поставят магазини (корпуси) с по 5-6 празни пити. За вентилация на кошерите се използват посочените във фигурата различни варианти. При горещо време покривите на кошерите се покриват с трева или други материали. Хранилките се зареждат ежедневно с вода. През нощта входовете на кошерите се отварят напълно.

Необходимо е да се извърши предварително съгласуване и организация за съвместни действия и работа на органите на АХЗ, кметовете, фермерите и пчеларите по места за опазване на посочените в цитираните наредби и допълненията към тях и мониторинговите програми за замърсяване, съобразени с Регламента на ЕС (ЕП) и Съвета.

Мерки за борба

При потвърждаване на диагнозата ХТ от лицензирана ветеринарна лаборатория се извършват следните ДЗПП: изваждане на питите с пресен пчелен прашец и нектар; стесняване на семействата на толкова пити, колкото покриват пчелите; подхранване със захарен сироп (1:1); извадените пити се претопяват за восък, който може да се използва само за технически цели; ако е необходимо кошерите се подменят, след което се промиват с 5% алкален разтвор, с последващо измиване с чиста вода и подсушаване.

Д-р Наско Кирилов, двм

Публикувана в Пчела и кошер

На съвременния етап на развитие на пчеларството, пчеларя е ограничил свойте действия основно върху размножителните процеси в пчелното семейство. Ранното пролетно размножаване и подържане на размножителния процес му носи много пчели,но и много разход на храна.Пчеларя получава само излишъците от храната на пчелите. От първото пролетно пило до достигане на биологичния максимум в зависимост от времето излишъци почти няма.Няма сведения, до колко тези размножителни процеси са икономически изгодни. Всички пчелни семейства в даден вид кошери, независимо в какъв район са разположени, се развиват в по-ранен или по-късен етап до еднакво ниво на развитие и разходите за развитие на пчелните семейства са едни. В зависимост от интензивността на пашата за различните райони, ще получим различни добиви за някои добри, за други може и нулеви. Управлението на пчелното семейство изисква от пчеларя познания върху хранително амортизациония му баланс (разходите за храна и износване).  Биологичният закон – стремеж да запазят себе си чрез потомството е довело до висок размножителен процес при пчелите. През активния сезон в отделни периоди от време в пчелното семейство всекидневно се раждат от стотици до хиляди пчели и толкова умират, което се е оказало целесъобразно във връзка с историческото им развитие за оцеляване . Пчелите имат сравнително къс срок на живот, което се покрива от голямото възпроизводство.Изниква въпроса, икономически изгодно ли е това? Отговорът ще намерим, като разгледаме годишните разходни пера в едно пчелно семейство. Размножителните процеси са свързани с разход на много храна и голямо износване на пчелите. Добро пчелно семейство за една година отглежда 150-200 хиляди пчели. За отглеждането на тези пчели и ежедневните хранителни разходи са необходими над 100 кг. храна. Това са изключително високи разходи. Пчелите като много пестеливи, вероятно са си позволили тези разходи поради липса на конкуренти. За масовия цъфтеж на растенията, те развиват мощни семейства и при отсъствие на силни конкуренти събират достатъчно храна за покриване на големите размножителни разходи.Тук трябва да отчетем и разходите, износване на пчелите от кърмене. Доказано е, че пчели не кърмили живеят два пъти по-дълго от тези, които са кърмили. На второ място са разходите за транспорт. Изключително скъп транспорт. По данни на Р Бойтлер германия икономическата граница на пашата е 400м.При отдалеченост на пашата на повече от 2км медосбора се намалява с 37%.По данни на Рут пчелите събирачки никога не летят на растояние повече от 2.5км и няма да летят на повече от 800м.ако те могат да съберат достатъчно нектар в пределите на тези растояния.   Не по-малки са транспортните разходи при безпашие, особено след главната паша,когато в кошера има най много пчелите.Летят на големи разстояния за търсене на храна,износват се и бързо намаляват.Пчелното семейство има зимни топлинни разходи. Горивото изразходвано за отопление на семейството през зимния период не е голямо, но е голямо износването на пчелите, които отделят и задържат топлината. В зимното кълбо старите пчели образуват кората на кълбото и задържат (съхраняват) топлината. Топлината произвеждат младите пчели, които се намират в центъра на кълбото и движейки се постоянно се топлят една-друга.Летенето на пчелите на големи растояния и движението им в кълбото за отделяне на топлина са съпроводени с големи физически натоварвания при което в тялото им протичат разрушителни и въстанвителни процеси на клетки и тъкани,които са за сметка на запасните телесни хранителни вещества. От тази работа, те се износват дотолкова, че пролетта вместо да изхранят по 4 личинки, те изхранват по една.Физиологичното износване на пчелите е тясно свързано с продължителноста живота им. То може да съкрати живота им до толкова, че да се изравни с периода на кърмене, което е присъщо на слабите семейства. В противовес на голямото физиологично износване и съкращаване на живота си в хода на еволюцията у пчелите се изработило много ценно качество – независимо от възрастта, бързо да се превключват от една работа на друга и удължават живота си. Това е изключително ценно биологично качество на медоносната пчела за оцеляване.Пчелното семейство ще стане икономически по-рентабилно,ако го приближим до пашата удължим живота на пчелите и създадем по-добри зимни условия.Постижимо с нови технологии.

Горан Миленков

Публикувана в Пчела и кошер

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта