Пиша този материал по повод на статията „Истината на професора“ за свищевите пчелни майки, отпечатан в бр. 126 на вестник „Пчела и кошер“. Изказвам свое мнение, което е в резултат на многогодишни наблюдения и опит.

Петър Бонев, Горна Баня
Ако отговоря на питането: „А Вие какво мислите?“, категорично ще кажа: „Мисля, че произведените по изкуствен начин майки, които ни предлага пазарът, с нищо не превъзхождат естествените свищеви майки. Дори в много случаи им отстъпват по качество.
Ще ме попитате дали нещо не греша? Не, не греша. Способът, при който се придава материал в семейството отглеждач с отстраняването на майката е принудително залагане на маточници, които по същество са свищеви, както когато по невнимание унищожим майката или изчезне по необясними причини.
Имах 15–20 семейства и не произвеждах майки. Навършилите 2 години, а в отделни случаи и на 3 години сменях, като използвах самосменни майки и при загуба на майка – свищева, която си произвежда семейството. Освен това купувах и 5–6 майки от лицензирани стопанства. От тези майки поне 2 изобщо не се приемат от пчелите. Други 2 се приемат, но след месец-два пчелите ги принуждават да снесат яйца в маточници. И само 2 майки пчелите оставят до другата година.
Откакто се помня като пчелар ни се внушаваше, че естествените свищеви майки са най-лоши, най-дребни и с малък брой яйчни тръбици. А с такива майки добивите от продукция на пчелни продукти ще бъдат по-малки.
Дали е вярно това?
След като майките от майкопроизводителните стопанства са също свищеви, само че наричани „изкуствени“ за разлика от естествените, получени при отстраняване на майката, би трябвало качествата им да са еднакви. Но това не е така, и то е в полза на естествените свищеви майки. Така смятам, не защото „истината на професора е такава“, а защото
практиката при мен показва това
В публикация във вестник, за качествата на майките четем, „че при спазване на необходимите условия по отглеждане на пчелните майки произведените изкуствено превъзхождат по своите качества (количество на яйчните тръбички, размера на самата майка) роевите, като по отбелязаните признаци най-лоши се оказали майките, отгледани в свищеви маточници.“
Дали са спазени необходимите условия при производството на майки не зная, но мога да сравня дейностите при производството на изкуствените свищеви и естествените свищеви майки, които дейности обуславят качествата и на едните и на другите.
Основният недостатък при естествените свищеви майки е, че пчелите залагат дори на 3 дневни, а в някои случаи и на по-възрастни личинки, докато при изкуствените това, в зависимост от начина на работа се поддава донякъде на контрол. Но ако след пълни 4 денонощия унищожим запечатаните свищеви маточници, както ни препоръчва Величко Величков, този недостатък се отстранява. Има изказвания, че понякога пчелите залагат маточници по-късно и в началото на петия ден те не са запечатани. Въпреки това те не са качествени и по размер са видимо много по-малки след запечатването. При междинна проверка за контролирането на маточниците те се унищожават. Но дори и да се излюпи майка от такъв маточник при положение, че има запечатани маточници с неизлюпени по-качествени майки, според Таранов пчелите не ги прояждат отстрани и не унищожав неизлюпените майки, за да могат да си изберат след това качествена майка.
Големината на сериите подхранвани маточници също се отразява на качеството им. Ако маточниците са над 18-20 броя на серия, качеството се намалява. В майкопроизводителните стопанства по толкова ли залагат? При естествените свищеви маточници те не са повече от 12-15. Освен това те са на собствени яйца, което се приема по-добре от пчелите, отколкото натрапените им яйца от чужди майки, пък били те и елитни. В публикацията се отбелязва още, че „Ако в семейството отглеждач бъде отнета само майката, но е запазено откритото пило и яйцата, то пчелите изхвърлят чуждите ларви и залагат свищеви маточници на яйца и личинки от своята майка. Тях те хранят по-обилно, отколкото дадените им чужди ларви.“
(Следва)

Публикувана в Пчела и кошер

На 31 юли изтича и крайният срок, в който пчеларите, които имат одобрени проекти по Националната програма по пчеларство могат да кандидатстват за кредити. Схемата е насочена към бенефициенти с проекти по мерки Д и В. Това са направленията, по които се субсидира закупуването на нови кошери, на голи роеве, отводки, пчелни майки и препарати за борба срещу вароатозата. Кредитите се отпускат пряко от ДФЗ при лихвен процент от 6% на годишна база. Максималният размер на кредита е до 75% от одобрените разходи по проекта.
Двете тригодишни национални програми за развитие на пчеларството, вместо да спомогнат за развитие на сектора, доведоха до тежки негативни последствия, обощават от сектора. Според тях условия за производство и търговия с пчелни продукти са лоши. Другите негативни фактори, които сриват бранша са силно намалена ефективност на производството и занижено качество на продуктите. Въпреки че средствата по програмата бяха максимално усвоени, тя даде негативни резултати.
Българският пчелар си остана беден и неконкурентоспособен. Ниската изкупна цена на меда е причина за пет години броят на пчелните семейства в редица региони на страната да се свие три пъти. През последните години много от потомствените пчелари са ликвидирали стопанствата си и са оставили по един-два кошера, колкото да имат мед за вкъщи.
Масова практика бе по програмата да кандидатстват двама-трима членове на едно семейство, и то с максимално допустимите по програмата брой кошери и отводки. Година след това от тези новозакупени семейства не е останало почти нищо. Средствата са усвоени, а резултите - трагични. Заложената по мярка “Д” цел - окрупняването на пчелните стопанства, бе практически неиздържана с оглед на особеностите на нашата територия, отглежданите култури и драстичните промени в климата. Това доведе до дисбаланс при опрашването както на селскостопанските култури, така и на диворастящата растителност. В някои райони се получи пренасищане с пчелни семейства, а в други - липса на такива, които да изпълняват основната си функция - опрашване. Създаде се концентрация на значителен брой големи стопанства, без оглед на възможностите на районите. Това доведе до липса на достатъчно нектар, прашец, ниска ефективност от дейността и загубата на голям брой пчелни семейства през зимата.

Публикувана в Апибизнес

Брюксел поряза надеждите и очакванията на българските пчелари, свиневъди, птицевъди, производители на тютюн и рози за европейско подпомагане през следващите седем години. Причината е, че списъкът с разрешени за подпомагане отрасли остава. Всички браншове, които са извън списъка няма да получават директни плащания от ЕС. За това се договориха по време на Тристранните преговори в края на юни в Люксембург Европейският парламент (ЕП), Европейската комисия (ЕК) и Съвета на министрите. Беше постигнато споразумение по някои от основните точки, свързани с директните плащания, развитието на селските райони, общия пазар на селскостопански продукти и финансирането на ОСП. Трите институции се договориха за по-справедливо разпределение на директните плащания между страните-членки, като през 2019 г. нито една страна-членка не трябва да получава по-малко от 75% от средното за ЕС.

За пореден път България не защити националните си интереси. Решенията се взимат на политическо ниво, за което са нужни силни позиции и лоби в Европейската комисия. Факт е, че България няма нито лоби, нито силни позиции в Комисията, каза евроексперти. Това е подход, които се изгражда с години. Проблемът идва от там, че българските специалисти, които работят в Брюксел са назначени като еврочиновници. Техният работодател е Европа, не е България. Затова е логично да защитават не българските, а европейски интереси. Друг основен проблем е, че през последните 23 години никой български политик не смее да погледне извън България и да се опитва да участва в реалната общоевропейска политика.

Който няма собствена, национална политика,

приема чуждата за своя,

 коментираха пред вестника наши агроикономисти. Явно, само ние си мислим че българското розопроизводство и тютюнопроизводство са уникални. След като секторите са лишени от субсидии, те не са значими за Европа, казаха още коментаторите.

Земеделските стопани, които няма да имат достъп до евросубсидии, ще могат да кандидатстват с проекти в рамките на селската програма, например за екология или за хуманно отношение към животните. Така няколко дни по-късно агроминистърът проф. Димитър Греков се опита да успокои напрежението сред стопаните. Той обясни пред журналисти, че птицевъдство и свиневъдство не са включени в допълнителното финансиране в новата ОСП, както и тютюна, въпреки, че са ключови отрасли за нашето селско стопанство. По думите му, за тях

ще се търсят възможности за национално подпомагане, 

Целият материал - в следващият брой на Гласът на фермера!

Публикувана в Бизнес

До 8 пъти по-силни противотуморни свойства има прополисът от пчели от Асеновградския регион в сравнение с приетия за световен еталон бразилски прополис. Резултатите от 4-годишно фармакологично изследване показват, че родопският пчелен клей има 8 пъти по-висока концентрация на фенетилов естер на кафеената киселина (САРЕ). Научно е доказано, че директното прилагане на тази съставка убива раковите клетки, без да разрушава здравите.
„Научно е доказано, че директното прилагане на тази съставка убива раковите клетки, без да разрушава здравите. Имахме за задача да търсим наличие на САРЕ в българския прополис“ - обясни за медиите доц. Людмил Пейчев, ръководител на Катедрата по фармакология и лекарствена токсикология към Медицинския университет - Пловдив. Проектът е финансиран от Министерството на образованието и науката и е осъществен съвместно с Катедрата по химия и микробиология в МУ.
Проучването, което е направено с най-прецизните апарати за идентифициране на вещества, показва, че нашият прополис превъзхожда в някои съставки бразилския и аржентинския, които се считат за върха на прополисите (заради невероятно богатата на различни растения флора, условие за добра паша).
„Теоретично, без да сме го прилагали върху туморни клетъчни линии, можем да кажем, че при такова високо наличие на естер на кафеената киселина българският прополис притежава уникални свойства, които могат да бъдат използвани в борбата с раковите заболявания. Клеят, който изследвахме, е от родопска пчела“ - обясни доц. Пейчев. Още през 1902 година пчелата в Родопите е идентифицирана от специалисти като самостоятелен вид, различен от медоносните насекоми, познати в Европа. Медът и прополисът, които тя прави, са по-добри като качества и лечебни свойства.
„Тази пчеличка е почти на изчезване“ - предупреди доц. Пейчев. А именно създаденият от нея прополис притежава 6 фармакологични ефекта, изключително ценни за медицината и стоматологията – антибактериален, противовъзпалителен, регенеративен (стимулира затварянето на ерозии на лигавицата), обезболяващ, антиоксидантен и имуностимулиращ. Вътрешното прилагане на пчелния клей подобрява имунната система. Това е най-естественият природен продукт за имунна защита при човека, особено през зимния сезон, припомня ученият.

Публикувана в Пчела и кошер

Тази пролет много пчелари ги споходи радостната тръпка от щедрия акациев цъфтеж. И който имаше добре развити кошери и бог бе с него – обилна и дълбока влага през ранната пролет и температури по поръчка по време на акациевия нектарен поток. И така при наличието на акациеви масиви в много райни на страната бързо се напълниха корпусите и магазините.
Да произведеш и предложиш акациев мед е приятна тръпка, и за пчелари, и за много истински почитатели на този бисер сред медовете. Но... но има една група клиенти, които имат особена реакция към прозрачния мед. Поради ограничена информация, техния поглед бързо преминава през малките и големи буркани с акациев мед и не се задържа там. Трудно би направил продажби онзи пчелар, ако е решил да предложи на масата на някой базар само акациев мед. Дори нещо повече, в не малко случаи някои купувачи имат и вербални реакции към прозрачния мед: “Това е чиста захар!”, “Това не е истински мед”, “Този мед ми прилича на глюкоза”, “Абе, махни го този мед” и пр. и пр. фразови етикети. Учудващото е, че не винаги става дума за онези купувачи, които слагат на масата у дома си мед от дъжд на вятър. А това важи и за хора, които периодично купуват по някой и друг буркан.
Все повече се убеждавам, че
много хора купуват мед и с очите си
Не ли му хваща окото, не посяга към него. Просто меда трябва да има привлекателен и.... “вдъхващ доверие” цвят. Нека сме наясно, че освен че акациевия мед рядко се улавя в чист вид, то има райони, в които изобщо не се добива и предлага. Също така и много рядко се предлага в търговските мрежи. Така че клиентът има редки срещи и вкусови изживявания с него. Следователно, пчеларите производители на акациев мед трябва да се ангажират с представяне на повече информация, за да може този бисер сред медовете да заеме достойното си челно място със специфичните и уникалните си показатели в йерархията на медовете. Или за продажбата на акациев мед на хора, далеч от медения свят са нужни употребата на повече думички и представящи характеристики.
И нека не забравяме, че за да се сигнализират веднага купувачите, че акациевият мед е с по-специални качества спрямо всички букетови, то първия знак за респект за това трябва да бъде цената. Сложите ли му една съща цена с всички други медове, то винаги ще поражда колебание сред клиентите, че този мед “бледнее” и не е толкова “красив” на цвят спрямо другите. Затова, моята препоръка е основана на принципа, че за да те уважажават не трябва да си понижаваш цената си. Т.е. акациевия мед винаги трябва да се котира с 1-2 лева за килограм повече от другите полифлорни медове.
Или ако трябва да вземем една актуална дума от медийните послания на европейската и световната футболни централи, това е RESPEСT.
Или достойно УВАЖЕНИЕ към акациевия мед!

Публикувана в Апибизнес
Четвъртък, 27 Юни 2013 11:10

Пари за всеки кошер

Чрез директните плащания на пчелно семейство европейските институции биха изпратили силен сигнал за значението на пчеларството. Конкретни мерки за подпомагане развитието на сектора на пчеларството ще допринесат и за опазване на биоразнообразието.

В Европейския парламент се състоя конференцията „Да запазим пчелите“, организирана от Гастон Франко, член на ЕП, като част от Европейската седмица на пчелите и опрашването. Сред основните участници в събитието, посветено на биоразнообразието и здравето на пчелите, бяха евродепутатите Мария Габриел, Ксаба Табажди, Луиш Мануел Капулас Сантос, както и Етиен Бонбон,заместник-председател на Световната организация по здравеопазване на животните и Ерик Пуделе от името на Европейската комисия.
Българският евродепутат, член на Комисията по земеделие на ЕП, Мария Габриел (ЕНП/ГЕРБ) бе председател на втория панел. Откривайки дебата тя обърна внимание на връзката между глобалните действия, европейската стратегия и националните програми за пчеларския сектор. Засегна и необходимостта от научни изследвания, но наблегна на ролята на Европейския парламент при взимането на конкретни решения.
„Резултат от общите ни действия е забраната, обявена на 24 май от Европейската комисия, на трите неоникотиноида - клотианидин, тиаметоксам и имидаклоприд.Чрез това решение на ЕК показахме, че всички заедно - пчелари и институции - постигаме резултати, когато сме обединени“, заяви евродепутатът.
По отношение на биоразнообразието, Габриел наблегна на нуждата от идентифициране на добри практики за неговото запазване, трудностите, които съществуват на национално ниво и общите действия и стратегии за развитие както на европейско, така и на световно ниво.
В същото време българският евродепутат привлече вниманието върху възможността за отпускане на директни плащания за пчеларския сектор „Европейският парламент изрази своята подкрепа като прие поправка, чрез която настоява за директна субсидия на пчелно семейство. В момента протичат тристранните преговори по ОСП. За това бих искала да подчертая, че осигуряването на директни плащания ще бъде силен политически сигнал за подкрепа и признание на ключовата роля на сектора на пчеларството“.
В последвалата дискусия експерти от Румъния, Франция и Норвегия представиха състоянието на сектора пчеларство в техните страни. Въпросите от страна на участниците в конференцията бяха насочени към необходимостта от популяризиране на досега съществуващите мерки и силна подкрепа от страна на европейските институции.

Прес-клуб на евродепутат Мария Габриел

Публикувана в Апибизнес

Дали изразходваната храна от пчелите при изграждане на пити ще бъде равнозначна с обичайната консумация?

Милан Стоянов, дпн
Питите в кошера имат огромно значение. Те са в директна връзка със здравословното състояние на обитателите в кошера. Важна е ролята им за екологичността и качеството на пчелните продукти, съхранявани в тях. Питите в пчелното гнездо влияят на доходите от пчелното семейство: използването на качествени пити увеличава производителността на пчелите с 40 – 47 %. Зимуването на пчелни семейства на много стари пити е тежко. Те дават голям подмор и отслабват или не дочакват пролетта. Старите пити са носители на зараза и болести. В тях се натрупват по-голям брой пестициди и болестотворни бактерии, които причиняват заболяване на пилото.
Разположените на стари пити пчелни семейства не могат да развият многобройна популация, което се обяснява от изследователите Breed, Stiller(1992) с акумулацията на замърсители, които остават трайно в питата и са предпоставка за по-голяма смъртност през зимата и за по-кратък живот през активния период.
Възрастта и качеството на питите оказват голямо влияние върху скоростта на кристализация на меда. Опитно е установено, че медът –изваден от килийките на новоизградени пити не кристализира в продължение на два месеца. Това е пет пъти по-дълго в сравнение с меда, изпръскан от питите, в които е отглеждано пило. Медът в стари и черни пити много по-бързо и по-често да добие повишена киселинност (предпоставка за вкисване – ферментация). С това се обяснява причината за повишената зимна смъртност и лошото зимуване върху много остарели пити. Медът, съдържащ голямо количество прашецови зърнца е неподходящ за зимуване, защото при ниски температури прашецът не може да се преработи от пчелите, а това води до преждевременно препълване на дебелото черво на пчелата. Получаването на мед само от пити, в които не е отглеждано пило, гарантира неговото високо качество и екологична чистота. Това може да се получи, ако работим с ханеманови решетки. Старите пити замърсяват меда и са противопоказни за екологично пчеларство.
В какво се състои връзката на питите в пчелното гнездо с получените доходи от него ? Обилният строеж (градеж) по време на главната паша намалява медодобива. Поставянето на магазини с неизградени пити (основи) намалява медодобива с 43 %. Питите с неправилни или замърсени килийки в плодника са причина майката да търси подходящи такива за осеменяване, а това води до губене на много време и забавяне на развитието на пчелното семейство. Така се стига до шарено (некомпактно) пило и води до неточни изводи за качеството на майката. Старите пити са предпоставка за създаване на роево настроение. От старите пити се излюпват пчели – джуджета, които са с по-кратък живот и влошени физически качества. Много старите пити съдържат голямо количество феромони на пилото. Това се възприема от майката като сигнал, че килийката е заета, вследствие на което тя трудно осеменява такава пита. Замърсителите във восъчната пита водят до маскиране на миризмата на кошера и пчелите не успяват да “открият” своето гнездо. Анализите на Дж.Бери доказват, че отгледаните пчели на нови пити се грижат за по-голямо количество пило и се излюпват по тежки пчели. Пчелите, излюпени от нови пити, имат по – дълъг живот.

Публикувана в Агроновини

Комбиниране на подходи през различни периоди.

Интегрираната борба срещу вредителите (Integrated Pest Management) е широко разпространен подход в земеделието и животновъдството, който има за цел минимално използване на химически препарати. Не са открити методи и средства, които напълно да унищожават вредителите. Вместо това се поставя целта броят на вредителите да се поддържа под ниво, при което те не нанасят значителна вреда. Това се постига чрез комбиниране на  подходи през различни периоди на годината. Едни или други методи се използват в зависимост от броя на вредителите. Интегрираната борба срещу вредителите се прилага срещу много болести при пчелите, включително и срещу вароатозата. Преимуществата на този подход са:
1.    Прилагането на подхода през цялата година не позволява броя на акарите в пчелното семейство да достигне нивото на стопанска вреда, което е 2 броя естествено отпаднали акари за денонощие.
2.    Използваните методи намаляват необходимостта от химически препарати - акарициди.
3.    Използваните стратегии могат лесно да се променят в зависимост от нивото на опаразитяване.
Интегрираната борба срещу вароатозата е подход, който включва механични, биологични и химически средства, като последните се използват ограничено. Използват се различни техники с минимално отрицателно въздействие върху хората, пчелите, пчелните продукти и околната среда, като основната цел е да се съкрати продължителността на живота на акара. Няма една и съща програма за интегрирана борба срещу вароатозата, която да е подходяща при всички обстоятелства. Това е така, защото има значителни различия в нивата на опаразитяване, в степента на инвазия на акара, климата и пчеларските практики. Примерните програми за интегрирана борба срещу вароатозата предложени от изследователските лаборатории по пчеларство в Западна Европа и САЩ включват използването на мрежесто дъно през цялата година, отстраняване на търтеевото пило през активния сезон, използване на рамка в изолатор, където се поставя майката за 9 дни. Акарите се съсредоточават в тази рамка. Отстранява се в корпус, където събраните рамки се третират.
Ефективното използване на мрежестото дъно и редовното премахване на търтеевото пило води до 50% намаляване на популацията на акара
Изкуственото роене и използването на рамка капан повишават общата ефикасност на 90%  Това ни дава възможност да разчитаме по-малко на химическите препарати.
По правило, когато опаразитяването е сериозно са необходими повече наблюдения и приложения на химически средства.
За много пчелари синтетичните акарициди са основно средство в борбата с вароатозата. Синтетичните химически препарати на основата на активни вещества флувалинат, флуметрин и кумафос имат редица отрицателни особености, които се задълбочават с времето – активното им вещество не са разлага, натрупва се във восъка и прополиса, увеличава се резистентността на акара спрямо препарата, натрупаните активни вещества във восъка преминават в меда от восъчните основи (факт установен от нашия сънародник Стефан Богданов и колектив от Швейцарския изследователски център по пчеларство). Изследователски центрове по пчеларство в Западна Европа и САЩ не препоръчват използването на синтетични препарати на основата на активни вещества флувалинат, флуметрин и кумафос, поради споменатите факти.
Стратегията на третиране зависи от броя на естествено падналите акари
Едно конкретно предложение от гореспоменатия център за третиране е следното: Ако през май броят на отпадналите акари за деня е по-голям от 2, се предприема третиране с мравчена киселина след пролетния медосбор, ако в края на юли броя на отпадналите акари за деня е повече от 10, то се предприемат две третирания с мравчена киселина, ако броят на отпадналите акари за деня през целия сезон е по-голям от 30, то се предприема незабавно третиране.
- Многогодишният ни практически опит в борбата с вароатозата показва, че използването на мравчена киселина, тимол и оксалова киселина през лятото и есента намалява значително нивото на опаразитяване.
- Основните стратегии в борбата срещу вароатозата се свеждат до: определяне нивото на опаразитяване, използване на комбинация от механични, биологични и химически методи, което води до максимален ефект в борбата, етеричните масла и органичните киселини да се използват внимателно, борбата да се води координирано със съседите. Борбата срещу вароатозата е колективно дело.

Юлиян Станчев, Плевен

Публикувана в Знания и технологии
Четвъртък, 20 Юни 2013 09:58

КОГА ПЧЕЛИТЕ ОТДЕЛЯТ ВОСЪК?

В.И.Лебедев и Т.Г.Чепко изясняват предпоставките за восъкоотделяне, подчертавайки, че “своевременната смяна на старите пити с нови е основата за поддържането на силни и здрави семейства.”
Авторите твърдят, че най-интензивно пчелите отделят восък на възраст от 12-тия до 18-тия ден.
Те още изтъкват и следните за восъкоотделянето обстоятелства, които пчеларите трябва да знаят.
Пчелите отделят восък и градят пити само ако в гнездото постъпва нектар и прашец.
С настъпването на главната паша (повече от един кг на ден) отделянето на големи количества восък отклонява част от пчелите от приноса и обработката на нектар в кошера.В този период не трябва да се натоварват пчелите с изграждането на много пити.
Установено е, че пчелите изразходват 4, 3 пъти повече храна при изграждането на восъчни пити, отколкото при отглеждането на пило.
Количеството на отделяния восък расте пропорционално на силата на семейството, но при нарастване на теглото на семейството над 5 кг, восъкоотделянето се прекратява.
Колкото по-обилно пчелите хранят пилото, толкова по-обилно те отделят восък.
Наличието в семейството на разновъзрастово пило повишава производството на восък средно до 40 %.
Изолацията на майката в клетка води до намаляване на изграждането на пити до 30 %.
Количеството на отделения восък зависи от възрастта на майката.
Пчелите от изпаднало в роево състояние семейство не изграждат пити.
По време на главната паша пчелите строят некачествено.Най-подходящ момент за градеж са тихите паши.
Пчелите в роило се семейство произвеждат от 5 до 10 пъти повече восък от същия брой пчели в обикновено семейство.
Роевите пчели изграждат питите изключително с пчелни килийки.
Най-добри пити се получават ,когато се изграждат през магазина.
Пчелите произвеждат два пъти повече восък, когато изграждат ново гнездо ,отколкото при възстановяване на съществуващо.
Нарушаване на цялостта на питите в пчелното гнездо се отразява силно на отделяния восък: ако питите са срязани в тяхната горна част, восъкоотделянето е два пъти по-интензъвно.
*За да се постигне пълноценно восъкоотделяне, е необходимо да се осигурят свободни пространства в гнездото.
*Стпоежът е най-усилен през нощта.
*Благоприятни условия за изграждане на пити са : топло време ,семейства с голям брой млади пчели ,обилие на постъпващия в гнездото нектар и прашец и свободно място за градеж.Ако няма условия за градеж ,восъкът се разпилява.
*Когато младите пчели станат летящи, техните восъкоотделящи жлези дегенерират.
*Степента на развитие на восъкоотделящите жлези зависи от от състоянието на семейството, породата, храната на пчелите и от сезонните условия.

Публикувана в Знания и технологии

Превод от „Пасека Росии”

Могат ли пчелите да мислят?

Няма основания да се предполага, че пчелата може да мисли. Нейният мозък е твърде малък (800 хил. нервни клетки - неврони), за да задържа голям обем информация, но в резултат на постоянните контакти помежду си пчелите образуват семеен мозък, който по обем (8-10 млрд.неврона) може да се конкурира с мозъка на по-развитите млекопитаещи (толокав неврона имат делфините). Пчелите са в състояние да коригират поведението на подрастващото поколение на своето семейство. В периода, когато семейството няма възможност оперативно да коригира своите действия поради зимните студове, то се държи като умна машина, програмирана с оглед на всички тънкости и опасности.

Кога пчелата може да повдигне тегло повече от нейното собствено?

Пчелата може да повдигне два пъти по-голям товар от нейното собствено тегло, когато тя изважда търтей от кошера.

Как пчелите различават аромата на различните цветове?

Пчелата може да различава над 40 вида ароматни вещества и някои от тях тя улавя дори и в много ниски концентрации. Обонянието има съществена роля при търсенето на източници на храна и мобилизирането за паша. Пчелата донася заедно с нектара и аромата на растението, от което е събран. Този аромат пчелите възприемат като сигнал за полет и търсенето на растения с подобна миризма.

Защо пчелите не изпадат в зимен сън

В организма на насекомите, които изпадат в зимен сън, се натрупват значителни резерви от хранителни вещества. Мастното тяло при тях достига 18-20 % от общото тегло, а в тъканите намалява количеството на вода. Такава подготовка осигурява организма на насекомото с енергия за периода на покой, както и способства за процеса на съпротива на тъканите към замръзване. Пчелите не са приспособени към натрупването на големи запаси от хранителни вещества в своя организъм. Мастното тяло при тях е едва 1,2-2,2 %. Отделните пчели не могат да съществуват продължително време при температури, близки до нулата. Какви температури са опасни за пчелите и какви са резултатите от тяхното въздействие? Известно е, че застиналите под въздействието на ниските температури пчели, оживяват под действието на топлината. Продължителността на пребиваване на пчелите в застинало състояние (вцепенение) с последващо оживяване зависи от температурата на въздуха, при която пчелите са изпаднали в това състояние. Така, при температура от 1 до 8 С пчелите могат да се намират в стадий на вцепеняване 30 часа, при 0-1 С – 10 часа, пре +2-5 С – 4 часа. При външна температура 5-6 С 500 грама пчели изпада в състояние на леко вцепенение след 5-6 часа и се връща в активно състояние след 30-60 мин., при 3-5 С пчелите застиват след 4-5 часа, оживяват, но бавно. Повечето от тях загиват, тъй като захарта не постъпва в кръвта им.

Могат ли да остават през нощта пчелите на вън по време на паша?

Могат по време на добро нектароотделяне, когато пчелите летят дълго и не успяват по светло да се върнат в кошера. Такива пчели се връщат рано сутрин, веднага след като слънцето стопли въздуха. Колко време живеят пчелите работнички? Продължителността на живота на пчелите зависи от сроковете на излюпването им. Излюпените през март живеят до 35 дни, през юни – до 30 дни, излюпените в периода на главната паша – 28-30 дни, а тези, излюпени през септември-октомври – 80-100 дни. В семейства без пило, те могат да живеят до 1 година.

Публикувана в Знания и технологии

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта