Със заповед на директора на Държавен фонд „Земеделие“ Румен Порожанов от 20 ноември се спира приемът на заявления по схемата за намаляване на производството на краве мляко. Ще се отхвърлят подадените досега заявления по третия и четвъртия транш на схемата, се казва още в заповедта.

По данни на ЕК за одобрените кандидатипо европейската Схема за намаляване на производството на краве млякостава ясно, че в рамките на втория период (Ноември 2016 – Януари 2017) броят на допуснатите кандидати за България е 27, които от своя страна, са заявили за намаляване 1 367 360  кг с краве мляко.Заявленията по схемата до 1 ноември 2016 г. обхващат около 97 880 тона на приблизително 6 000 млекопроизводители от  ЕС. По данни на ЕК се наблюдава едно превишаване на предвидения обем за втория прием (12 198 тона). Заради това и ЕК реши да промени коефициента за превръщане на литрите мляко в килограми. Припомняме, че минималното количество на намаление на доставка на краве мляко, обхванато от едно заявление за помощ, е 1 500 kg, а когато количеството на намалението на доставките на краве мляко е изразено в литри, то се умножава с коефициент 1,03, за да бъде приравнено в кг НО сега коефициентът е намален до 0,12462762, което означава, че производител, кандидатстващ за намаляване на си със 100 тона, в действителност ще получи помощ за намаляване на количество с до 12.463 тона. Но промените, предложени от ЕК, почти не касаят българскитепроизводители, тъй като напрактика схемата вече прислючи.

Публикувана в Бизнес

Изцяло електронно кандидатстване за еврофондове по интернет предлага Еврокомисията, за да намали бюрокрацията при усвояването на парите. Идеята е,  да се помогне на по-бедните страни-членки да ускорят темповете на усвояване до 2020 година, обясни бившият заместник-председател на Еврокомисията и ръководител на експертна група на високо равнище, изготвила предложенията, Сийм Калас.

"По мои наблюдения страните и регионите, които използват електронни методи на комуникация за опростяване на разходите, имат по голям процент на усвояване", обясни  Сийм Калас, цитарина от БНР.Групата бе сформирана по инициатива на еврокомисаря по регионалната политика Корина Крецу и препоръчва също изпълнителите на европроекти да отчитат фиксирани цени за определени разходи като персонал, застраховки или наеми, без да е необходимо да пазят всяка една фактура за тях. На въпрос на БНР какъв е рискът от увеличаване на нередностите при усвояването, Крецу отговори:

"Сега отговорността на държавите става по-голяма. Те поискаха опростени процедури и получиха предложения от нас. Но сега, техните национални одитори трябва още повече да внимават как се харчат парите на европейските данъкоплатци".

Публикувана в Бизнес

Европейската комисия отмени наложените на България ограничения за търговия с охладено месо и мляко. Свободно, без допълнителни изисквания и ограничения може да се търгува мляко и млечни продукти, предназначени за човешка консумация, както и прясно месо от едри преживни животни. Когато млякото е предназначено за хранене на животни, условието е да преминало термична преработка, за да се намали риска от евентуално предаване на вируса на болестта.

Решението беше взето след конференция по въпросите на болестта "Заразен нодуларен дерматит"(ЗНД), която се проведе в София на 8 и 9 септември, съобщи пресцентърът на Министерството на земеделието и храните.

В изпълнение на Решение на ЕК относно някои защитни мерки срещу болестта заразен нодуларен дерматит в България, бяха наложени някои ограничения за търговия и транспорт на едри преживни животни и продукти от тях. Беше наложена забрана за движение към други държави членки и трети страни на живи животни, ваксинирани срещу ЗНД, забрана за движение към други държави членки на говеда на възраст под 6 месеца, които не са ваксинирани срещу ЗНД, а са родени от ваксинирани майки. Една от забраните не допускаше търговия с държави членки или трети страни на прясното месо. Допускаше се търговия с месни продукти, произведени от прясно месо, при условие че са били подложени на високо термична преработка и са придружени от официален здравен сертификат. Млякото и млечните продукти също трябваше да се подлагат на пастьоризация.

На база на опита на България, страната ни предложи на Европейската комисия промяна в действащата правна рамка. В резултат на това беше изготвен нов проект на Решение на ЕК за здравни мерки по отношение на контрол на ЗНД. То беше представено в София по време на конференцията за ЗНД и гласувано от държавите-членки на заседание на Постоянния Комитет по растения, животни, храни и фуражи на 14 септември 2016 година, обясниха от пресцентъра на МЗХ.

Съгласно новата правна рамка, мляко, млечни продукти и коластра могат да се търгуват свободно без ограничения. В случай, че те се използват за храна на животни следва да преминат термична преработка, за да се намали риска от евентуално предаване на вируса на болестта. Отменят се и ограниченията за търговия на прясното месо и месни продукти и те ще могат да се търгуват свободно.

Новото Решение позволява свободно движение на ваксинирани живи животни от не инфектирани зони, където не са констатирани огнища (Зона 1), това са областите Бургас, Варна, Добрич, Разград, Русе, Силистра и общините Шумен, Каспичан, Нови пазар, Козлево, Каолиново, Венец и Хитрино от област Шумен, Свищов, Полски Тръмбеш и Стражица от област Велико Търново и Опака, Попово и Антоново от област Търговище.

След публикуване на Решението ще бъде разрешено придвижването на ваксинирани живи животни от Зона 2 (инфектирани зони, с огнища на ЗНД) с други държави членки или трети страни след двустранно споразумение. В зона 2 попадат останалите територии на страната без тези от Зона 1. Допуска се търговията със семенен материал, яйциклетки и ембриони в случай, че са добити от животни, отглеждани в Зона 1 и при спазване на здравни гаранции. Облекчават се и условията за транспорт на странични животински продукти, добити от животни, отглеждани в Зона 1.

Новата правна рамка позволява значително да се намалят индиректните загуби на български животновъди, месо и млекопреработватели, като се позволява свободната търговия с добити и произведени от тях продукти. Значителен напредък е и освобождаването на 10 региона от страната за свободна търговия с ваксинирани живи животни, които се считаха за най-високо рисковия фактор за разпространение на ЗНД, казват от пресцентъра на МЗХ.

На заседанието на Постоянния Комитет по растения, животни, храни и фуражи на 14 септември 2016 година беше гласувано и ново Решение във връзка със заболяването Класическа чума по свинете и наложените рестриктивните мерки. Въвежда се дерогация за придвижването на живи свине и промяна на условията по отношение на прясно месо и месни продукти от свине към други държави членки при даване на здравни гаранции, посочени в Решението.

Българската агенция по безопасност на храните помоли животновъдите за тяхното разбиране и пълно съдействие, особено по време на кризи, съобщава Регал.

Публикувана в Бизнес

Правителството одобри резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство. В срещата, проведена на 18 юли в Брюксел, участва министърът на земеделието и храните Десислава Танева.

На заседанието бе представена актуална информация за развитието на пазара в секторите на млечните продукти, свинското месо, плодовете и зеленчуците. Европейската комисия представи трети пакет от мерки за подпомагане на стойност 500 милиона евро, насочени най-вече към сектор „Мляко и млечни продукти“. Целта на тези мерки е преодоляване на кризата чрез стабилизиране на производството и индиректно – на цените, и осигуряване на ликвидност на земеделските производители.

150 милиона евро ще бъдат разпределени посредством мерки на ниво ЕС, насочени към тези земеделски производители, които доброволно решат да редуцират доставките си на мляко, като по този начин допринесат за възстановяването на пазарния баланс между търсенето и предлагането.

350 милиона евро ще бъдат разпределени чрез национални финансови проекти за подпомагане на производителите, които са изправени пред проблемите с паричните потоци и чрез финансиране на национални мерки. Държавите-членки ще имат възможност за проява на максимална гъвкавост при използването на тези средства за подпомагане на уязвимите подсектори в областта на животновъдството, а също така биха могли да предоставят и национални доплащания в размер на 100%.

Други елементи, включени в пакета от мерки са: преглед на правилата за доброволно, обвързано с производителите, подпомагане в млечния сектор, удължаване на периода за публични инвестиции и частно складиране на обезмаслено мляко на прах до края на месец февруари 2017 г., по-ранни авансови плащания с повишен размер, без необходимост от приключване на проверките на място, повишаване на цените на изтегляне на продукция от пазара в сектора на плодовете и зеленчуците.

Публикувана в Бизнес

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира две Споразумения за нивото на обслужване между България и Европейската комисия (ЕК) по отношение на тютюневите изделия и електронните цигари.

Първото споразумение е за съхранението на данни за тютюневите изделия, нови тютюневи изделия и растителни изделия за пушене, а второто е за съхранението на данни за електронните цигари и контейнери за многократно пълнене.

По първия документ българската страна е представена от директора на Института по тютюна и тютюневите изделия, а по втория – от министъра на икономиката. И в двата случая ЕК е представена от генералния директор на Генерална дирекция „Здраве и безопасност на храните”.

Със споразуменията се определят сроковете и условията за използване на услугата, предложена от ЕК, ролите и отговорностите на Комисията и на България във връзка с функционирането и използването на базата за съхранение на данни, както и защитата на данните. ЕК следва да предоставя услугата по съхранение и обмен на данните в защитена среда без да изисква заплащане, освен при съществена промяна на обстоятелствата. 

Публикувана в Бизнес

Няма регламент на Европейската комисия, забраняващ производството и продажбата на български зеленчуци, в това число и на розовия домат „Биволско сърце“, съобщиха от земеделското министерство.  Няма и проект, който да забранява това производство. Инициатива проектът на регламент да бъде включен в Работната програма на Европейската комисия през 2017 г. също няма, подчертават от ведомството.

От там припомнят, че май месец 2013 г. Комисията предлага за обсъждане проект на Регламент за производството и предлагането на пазара на растителен репродуктивен материал, но той е отхвърлен с огромно мнозинство от ЕП през 2014 г. Следващата година е проектът е оттеглен от Европейската комисия. И в проекта на регламент обаче не се съдържат разпоредби, които да забраняват достъпа до пазара на български зеленчуци, които са от семена, непреминали процедура за сертификация, уточняват от министерството.  От там съобщават още, че текст в проекта от 2013 г. изрично е посочвал, че не съществува забрана за размяна на семена между лица, които не спадат към професионална категория за дейности с посевен и посадъчен материал. Документът е предвиждал облекчения за  непрофесионалните оператори и дори е давал допълнителни облекчения на производителите на домат от сорта „Биволско сърце“, посочват от агроведомството.

Публикувана в Бизнес
Някои от най-любимите български зеленчуци скоро може да се окажат забранени за производство и продажба. Това предвижда проект за нов европейски регламент, съобщава бТВ. 
 
В случай, че документът бъде приет без поправки, продукцията на дребните български зеленчукопроизводители ще бъде застрашена, а самите те - лишени от правото да произвеждат и търгуват с някои от най-колоритните и вкусни местни сортове чушки и розови домати.
 
Новият регламент все още е предмет на дискусии, но при положение, че българската държава не се намеси и не оспори проекта пред Брюксел, съществува абсолютно реалната опасност например любимецът на потребителите - розовият домат "Биволско сърце", да се превърне в рядкост, ако нямаш баба на село, и да не може да се намери на пазара. Други местни разновидности на плодове и зеленчуци ги очаква същата присъда.
 
Цената на хибридните чужди семена е непосилна за дребните български зеленчукопроизводители, затова те сами си селектират разсада и забраната да го разменят би ги поставила в тежка ситуация.
 
„Когато се приеме този регламент, тези сортове може да отпаднат като употреба и да се загуби ценен генетичен материал", коментира директорът на Института по растителни и генетични ресурси в град Садово доц. Тенчо Чолаков.
 
„Разбира се, че ще има протести, ако забранят тези бабини сортове. Това е нашата история, няма как някой да ни я забрани", категоричен бе зеленчукопроизводителят Данаил Стефанов. 
 
От Института по растителни и генетични ресурси отправят апел към министерството на земеделието да се намеси и да защити българския интерес по казуса.
Публикувана в Бизнес

Европейската комисия е наложила на България първата санкция през новия програмен период и тя е свръзана с биопроизводството. Глобата възлиза на 14 млн. евро или 28 млн. лв., съобщи списание „Икономист“, цитирайки изводи от проверка на Службата по храните и ветеринарните въпроси към Еврокомисията, проведена през ноември миналата година.

Парите са платени на нашите фермери през февруари тази година и са за биоангажименти, проведени през 2015 г. Те обаче няма да бъдат възстановени на страната заради сериозни нередности, доказани от евроинспектори. 

От съществуващите в страната 14 фирми, които издават сертификати за биопроизводство, евроинспекторите са проверили две, допуснали сериозни пропуски при контрола на семената, използвани в този вид земеделие.

Вместо сертифицирани биосемена се оказало, че фермерите са ползвали обикновени, които се третират с препарати, а това е недопустимо за биологичното производство.

В доклада е посочен и друг проблем, свързан с липсата на контрол от самото министерство върху сертифициращите органи.

Резултатите от проверката, заедно с установените 23 пропуски, са описани в писмо, изпратено до МЗХ през април тази година.

Засега чиновниците от агроминистреството са подготвили екшън план за отстраняване на нередностите с обещание в бъдеще европарите ще бъдат използвани само по правилата.

Според този екшън план в следващите 30 дни ще излезе списък с лабораториите, имащи право да анализират почвата на биофермерите. Биофермерите ще имат електронни досиета, където ще се описват всички ползвани препарати.

Министерство на земеделието и храните ще подготви списък с европейски признаните семена и препарати.

Ако страната докаже, че засилва контрола, възможно е санкцията от 14 млн. евро да бъде намалена, обясниха от МЗХ.

Публикувана в Бизнес

Срещу България се завежда дело пред Съда на ЕС поради неизпълнението на страната на задължението за опазване на уникалните местообитания и на важни видове птици в Рила планина, съобщи EconomyNews. Това решение Европейската комисия (ЕК) взе по отношения на България в рамките на ежемесечния пакет от правни действия, предприемани срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС.

Българските власти не са разширили зоната, определена като специална защитена зона, за да се защитят адекватно застрашените видове диви птици. Рила планина — най-високата в България и на Балканския полуостров, е сред най-ценните площи в България и в ЕС по отношение на опазването на 20 уязвими вида птици. Съгласно законодателството на ЕС относно опазването на дивите птици (Директива 2009/147/ЕО) държавите членки са длъжни да определят специални защитени зони за опазване на застрашените от изчезване видове, на уязвимите към промените в местообитанията им птици или на птиците, считани за редки или нуждаещи се от специална грижа. 

Към момента България е класифицирала правилно 72 % от зоната като специална защитена зона. По този начин обаче не са обхванати важни части от местообитанията на 17 застрашени вида птици, включени в приложение I от Директивата за птиците. Така се застрашават видове като пернатоногата кукумявка (Aegolius funereus) и врабчовата кукумявка (Glaucidium passerinum), както и белогърбия кълвач (Dendrocopos leucotos), трипръстия кълвач (Picoudes tridactilus), лещарката (Bonasa bonasia) и черния кълвач (Dryocopus martius). 

Въпреки мотивираното становище на Комисията, отправено през октомври 2014 г. за нуждата да се разшири обхватът на защитените зони и да се включат територии от Рила планина, България не е изпълнила това свое задължение. В резултат - Комисията сезира Съда на ЕС по този въпрос.  

Публикувана в Бизнес

България ще получи 5.8 млн. евро за подпомагане в сектор „Мляко“ от Европейската комисия. Това бе съобщено от европейския комисар за земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган по време на редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Брюксел. Европейската комисия предоставя на страните членки пакет от 500 млн. евро за справяне с кризата в сектор „Мляко”. 


„150 млн. евро от помощта ще бъдат изплатени на фермерите, които заявят намаление на производството на сурово мляко, като отчетният период ще бъде последното тримесечие на 2016 г. спрямо предходното на 2015 г. Останалите средства от 350 млн. евро ще бъдат разпределени аналогично на пакета от есента на 2015 г., който бе предоставен от Комисията”, заяви министърът на земеделито и храните Десислава Танева пред журналисти в Брюксел. Тя припомни, че тогава страната ни получи от ЕК 6 млн. евро. Относно новата финансова подкрепа в размер на 5,8 млн. евро, Танева коментира, че това е 5 пъти по-висок дял отколкото е производството на сурово мляко у нас, от общото производство на ЕС. 


„България получава 1.6% от финансовия пакет, а произвеждаме 0.33 % от млякото в ЕС”, допълни министърът. Тя подчерта, че предстои да бъде решено как ще бъдат разпределени средства. „ЕК ще инициира законодателни изменения, които са планирани да приключат през септември месец. След това всяка страна-членка ще може да нотифицира националните схеми, по които ще бъдат разпределени средствата”, обясни министърът на земеделието и храните. Тя допълни, че разпределението на помощта ще бъде обсъдено с представителите на земеделския бранш у нас. 


По думите й, в трудната за сектора ситуация, тази финансова подкрепа е очаквана от фермерската общност. Според Танева, трябва ясно да се дефинират условията, при които пакетът ще се прилага, за да бъде успешно усвоен. „Финансовият инструмент ще подкрепи ликвидността на фермерите, но той трябва да доведе до структурни промени, така че да се възстанови баланса между производството и потреблението, а от тук и цената“, посочи министър Танева. Тя призова за единен подход и постигане на еднакви цели за Общността след прилагането на пакета. Министърът на земеделието каза още, че трябва подходът да разграничава страни, които не допринасят за увеличението на производство на сурово мляко в ЕС и страни, които са причината за увеличаване на това производство.

Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта