Технологичното време за подготовка на проект по мярка 4.2 е от 6 месеца до една година Избрана

За всички, които готвят проекти по подмярка 4.2, трябва да знаят, че следващия прием през тази година се очаква да бъде от 24 октомври тази година, или поне така е заложено в индикативния график на Държавен фонд „Земеделие“. Предвидено е бюджетът по подмярката да е 500 000 000 евро. „Имайте предвид, че технологичното време за подготовка на един проект по мярка 4.2 е около 6 месеца до една година“, съобщи Ивайло Здравков, председател на Българската асоциация на бенефициентите по европейски програми (БАБЕП) и президент на консултантска компания „ЕНПРОМ“.

Най-общо казано финансовата помощ ще бъде насочена към на инвестиционни проекти за закупуване и изграждане машини и технологии за преработка на храни, включително такива свързани с къси вериги на доставка. Ще се подпомага изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга на фермата. Ще се субсидира инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга, в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията. Предвиждат се инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства, както в системи за управление на качеството. В подмярката могат да се включат проекти за преработка на биомаса за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. Допустими ще са и проекти за пречиствателни съоръжения. По мярката не се подпомагат инвестиции, за които е установено, че ще оказват отрицателно въздействие върху околната среда.

Ще се финансира изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, закупено включително чрез лизинг. Проектът може да включва купуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг.
Ще се субсидират и общи разходи, свързани с предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проект.
Разходите за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”, също ще бъдат финансирани по подмярката. При закупуване на земя до 10 % от общия размер на допустимите разходи може да се субсидират. Подпомагат се и средствата за изготвяне на планове за управление на горите или еквивалентни на тях инструменти.
Както сигурно вече ви е известно , подпомагане по мярката ще се предоставя за избрани първични производствени сектори, свързани с преработката/маркетинг на продукти и памук, както следва:
1. Мляко и млечни продукти
2. Месо и месни продукти
3. Плодове и зеленчуци, включително гъби
4. Пчелен мед
5. Зърнени, мелничарски и нишестени продукти
6. Растителни и животински масла и мазнини
7. Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки
8. Готови храни за селскостопански животни
9. Гроздова мъст, вино и оцет
10. Производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти.

Прочетена 2925 пъти
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта