Блокчейнът може да реши проблеми, от които страда агробизнесът Избрана

Селското стопанство е едно от най-обещаващите отрасли за внедряване и развитие на т. нар блокова технология. Представяме ви нейното приложение, предимства и недостатъци

.....

Алекс Петров

Вместо увод

Със сигурност все още не отдаваме специално внимание на термина „блокчейн” (blockchain) . В нашата страна отношението ни към него поне засега си остава като към технически жаргон. Но може би тази едва спечелила доверието система ще направи пробив с мащабно и световно приложение не само в областта на финансите, но и във всички отрасли на промишлеността и търговията . Селското стопанство е едно от най-обещаващите полета за внедряване и развитие на блокчейн технологията. Агробизнесът страда от много проблеми, които тя вече решава или може да реши в бъдеще. Ето защо ви запознаваме с нейното приложение, предимства и недостатъци по материали от чуждестранния печат.

3. Сх. Изследване чрез Блокчейн теххнология

Търговията на селскостопански продукти зависи от сложните взаимоотношения между фермерите и търговците на дребно (ритейлърите), от системата за доставки, която често се нарушава със задържане на плащанията или с развалянето на стоките. Доставчици и новатори модернизират селското стопанство, като вече внедряват системата на разплащане на базата на блокчейн технологии.

Прозрачност и възможност за проследяване с блокчейн технологии

Прозрачността е едно от общопризнатите предимства от използването на блокчейн технологиите. Неотдавнашни изследвания на авторитетната Global Data (компания за събиране на данни и доставяне на анализи и решения – б.а.) „Как британците правят покупки” показват, че потребителите са все по-загрижени за качеството на продуктите, които купуват. Използването на блокчейн технология ще позволи на купувачите да проследят произхода на продукта, което гарантира неговата надеждност и качество. Търговците на дребно и производителите също ще се възползват, като предотвратят постъпването на некачествени продукти на рафтовете си. Многобройни данни за всеки отделен продукт ще бъде на разположение, така че лошото качество лесно може да се открие и стоката да се върне обратно във фермата. Така например френският доставчик на веригата Carrefour използва блокчейн технология, за да може да предостави открита информация за кокошките, които са на свободно отглеждане. Купувачите могат да си избират пилета, като изразят предпочитанията си за възрастта им, вида на инкубатора и дори към фермера, който отглежда птиците.

Новата система е полезна не само за потребителите, но и за доставчиците и производителите. Авторитетната американска фирма Kelly Registration Systems използва блокчейна, за да проследи и контролира количеството протеин в говеждото месо. Първоначално фирмата стартира системата в избран район и постепенно планира да я включи за цялата област. Лаконично ще представим и технологията RFID (съкращение на Radio Frequency IDentification или радиочестотна идентификация - комуникационен стандарт за предаване на данни и информация посредством радио вълни- б.а.) Чрез неяпотребителят ще има достъп до огромен масив от информация – порода на животното, производител, пол, използвани ваксини, лечение с хормони или антибиотици и др.През 2017 г. хранителните корпорации Nestle, Unilever, Walmart Inc и Dole в сътрудничество с IBM създадоха блокчейн системата Food Trust. Основната цел на Food Trust е създаване на единна система за водене на документация, приета от всички основни играчи на пазара.

По думите на Крис Таес, шеф на департамента на системата на доставки на Nestle, въвеждането на системата ще способства за засилване на мерките за безопасност във всички отрасли. Освен това IBM пусна ново приложение за фермери, което им позволява да добавят информация в базата данни на Food Trust.

Прозрачността на системите, изградени на блокчейн технологията, минимизира шансовете за попадането на некачествени продукти в магазините и предоставяне на невярна информация за тях, намалява времето за разследване при рекламации.

Някои правителства вече поощряват блокчейн технологиите

Австралийският блокчейн проект Sustainable Sugar получи безвъзмездна помощ от 2,25 млн. австралийски долара от правителството. Проектът цели да използва блокчейна за проследяване на доставките на захарната индустрия в страната континент. Министърът на селското стопанство Дейвид Литълпрауд заяви, че тази технология ще гарантира стабилността на развитието на захарната индустрия в Австралияи ще поощри земеделските производители да въвеждат нови технологии, за което ще им се отпускат премии.

Китай също се стреми да не изоставя в тази област. Agricultural Bank of China (ABC) пусна първата блокчейн банкнота на стойност 300 хиляди долара, с която подкрепя фермерите от китайската провинция Гуейджоу. ABC е четвъртата по размер на активите банка в света и един от четирите големи китайски кредитори. Блокчейн технологията може да бъде задействана за създаване на открит земеделски кадастър. С негова помощ банката може да предотврати отпускането на кредити на клиенти, които вече са заложили земите си в друга банка.

Блокчейн привлича инвеститори

Американската Square Peg Capital инвестира в блокчейн стартъп Agridigital. Стартиращата фирма е създала частна блокчейн платформа за развитие на система за селскостопански доставки. През 2016 г. тя сключва сделки за доставка на 1,6 тона зърно на стойност $360 млн. От услугите им се ползват 1300 клиенти. Инвеститорът планира да разпространи системата в цяла Америка.Използването на блокчейн системи ще спомогне за намаляване на времето за получаване на плащанията на земеделските производители. Технологията ще позволи да се прехвърлят плащания с право на собственост с помощта на линк, като по този начин се избягва рискът от намеса на трета страна.

Ейдриан Търнър специалист в Data61, смята, че с помощта на блокчейн може да се създаде система за обмен на информация и да се подобри ефективността на операциите в различни сектори. Улеснява се системата за доставки и търсенето на информация за произхода на стоки, намаляват се разходите на бизнес документацията.Data61 е разработила нагледна схема как блокчейн може да подобри системата за доставки.

Въвеждането на иновации не само ще помогне да се избегне финансовият посредник, но се отчита и намаляване на разходите. Вече са проведени няколко успешни доставки, където е задействана блокчейн технологията. Един от примерите е продажбата на САЩ на 60 хиляди тона соеви бобови на китайското правителство през 2017 г. с помощта на блокчейн платформата Easy Trading Connect. Според участниците в сделката времето по обработката на документите благодарение на използването на смарт-контактите се е съкратило 5 пъти.

Недостатъци на блокчейн технологиите

Въпреки предимствата на новите технологии за селскостопанския бизнес и системата за доставки, те си имат и недостатъци.Data61 в своето изследване отбелязва, че въпреки използването на новата технология, рискът от проникване в системата на „токсични данни” се запазва. Поверителността на данните на системата може да бъде компрометирана, поради което стартиращите блокчейн фирми трябва да работят още върху сигурността на системата.

Освен това блокчейн доставките са много по-скъпи от традиционните . Главната причина е, че използването на смартдоставките изисква голямо количество електроенергия. Освен това блокчейнът, макар и чудесно да създава глобални бази данни, не може да функционира в изолация от действащите по света системи и не е в състояние изцяло да обхване съвременния агробизнес. Несъмнено, той ще удари производителите на евтини продукти след разкриване на информация за лошо отношение към животните, несъответствие на стоките със стандартите, използване на пестициди, химикали и др.

Блокчейн технологията няма да бъде готова за масова използване поне още 3 – 5 години. Агроконцерните вече изразиха опасения, че в случай на скандална загуба на данни, доверието към блокчейн технологията ще бъде застрашена

Какво представлява технологията блокчейн

Блокчейн от английския термин Blockchain (в превод блокова верига) представлява разпределена база от данни, в която устройствата за съхранение не са свързани към общ сървър. Тази база данни съставлява постоянно нарастващ списък от организирани записи, наречени блокове. Всеки блок съдържа бележка за времето и линк (справка) към предишния блок. Блокчейн е и технология, която позволява консенсус в мрежа, съставена от непознати участници. Тя осъществява това съгласие без наличие на централен орган на доверие (като например централна банкасъщо както при криптовалутата биткойн).

Най-общо казано, блокчейн технологията е своеобразна счетоводна книга, в която се записват всички направени транзакции. Включени са например дори датата и часът, като веднъж записани, не е възможно те да бъдат незабелязано манипулирани. Именно липсата на централизирано управление прави външната намеса технологично невъзможна. Това гарантира автентичност и неизменност както на направените транзакции, които са преминали през блокчейн технологията, така и на всякакви договори, активи и др. документи. Прилагането на шифроване гарантира, че потребителите могат да променят само тези части от веригите на блокове, които те „притежават”. Това означава, че при тях има скрити ключове, без които записът във файл е невъзможен.

В технологията блокчейн първоначално е включена сигурност на ниво база данни. Концепцията на верига от блокове се предлага през 2008 г. от японеца Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto). За първи път тя е реализирана през 2009 г. като компонент на цифровата валута – биткоин, където блокчейн играе ролята на основен общ регистър за всички операции. Благодарение на технологията блокчейн, веригата блокове става много удобни за регистриране на събития (като например извършване на сделки, окачествяване на селскостопанска продукция) и операции с данните ( управление на идентичността и потвърждение на автентичността на източника).

Как функционира технологията блокчейн? Понякога метафорично технологията блокчейн я определят като „интернет на ценности”.

Всеки човек може да постави информация в интернет, а след това и други хора да получат достъп до нея от всяка точка на света. Веригата блокове позволява да се изпращат данни, ценности до всяка точка на света, където е достъпен файлът блокчейн. Но трябва да притежавате личен ключ, създаден по криптографски (шифрован) алгоритъм, за да се разреши достъп само до тези блокове, на които сте "собственик".

Технологията блокчейн предлага да поеме всички три важни роли, които традиционно се извършват от сектора за финансовите услуги: регистриране на сделки, потвърждение автентичността на личността и сключване на договори. А земеделието се явява едно от най-перспективните сектори за нейното въвеждане и развитие.

Прочетена 3947 пъти
Оценете
(1 глас)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта