През изминалия седемдневен срок агрометеорологичните условия се определяха от топло за сезона време с наднормени температури. Това доведе до активизиране на вегетационните процеси при зимните житни култури и рапицата, и до промяна във фенологичното състояние на посевите.

            През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще претърпят съществена промяна като се прогнозират валежи и понижение на температурите. Това ще възпрепятсва провеждането на сезонните агротехнически мероприятия, като извършване на предсеитбени почвообработки (култивиране, брануване) на площите предвидени за сеитба на пролетни култури.

При пшеницата и ечемика ще се наблюдават фазите трети лист, начало на фаза братене и масово братене. При овощните видове ще протича набъбване и разпукване на пъпките.

През периода в овощните насаждения и лозовите масиви ще се провеждат фитосанитарни резитби (срещу огнения пригор по семковите и екскориозата по лозите). При овошките може да се извърши третиране с бордолезов разтвор с концентрация 1% с цел ограничаване на фитопатогените.

По-подходящи условия за работа на полето ще има през първия ден от периода и през почивните дни.

В края на периода започват да текат агротехническите срокове за сеитбата на слънчоглед в Южна България.

Публикувана в Агропрогноза

В началото на март агрометеорологичните условия ще се определят от топло за сезона време. През първото десетдневие в по-голямата част от полските райони на страната прогнозираните стойности на средноденонощните температури ще надвишават биологичния минимум, необходим за възобновяване на вегетационните процеси при зимните житни култури и рапицата.

В началото на второто десетдневие се прогнозира понижение на температурите, по-съществено в Северна България и високите полета, което ще ограничава и задържа развитието на земеделските култури. През десетдневието условия за протичане на забавена вегетация при зимните житни култури ще се създават главно в крайните югоизточни и южни райони на страната.

В края на второто и началото на третото десетдневие на март се очаква подобрение на температурните условия и активизиране на вегетационните процеси при есенните посеви и трайните насаждения. До края на март по-голямата част от закъснелите в развитието си посеви с пшеница и ечемик, презимували във фазите 2-3 лист, ще встъпят във фаза братене. При братилите през есента зимни житни култури ще се наблюдава увеличение на коефициента на братимост. В края на март рапицата, зимувала във фаза розетка, ще формира разклонения.

През март при овощните култури ще протичат фазите набъбване и разпукване на пъпките. В края на месеца при раноцъфтящите видове (бадем, кайсия, праскова) ще се наблюдава фаза цветен бутон, а на отделни места, главно в южните райони - и начало на фаза цъфтеж.

През месеца прогнозираните минимални температури, до минус 8°С, ще представляват опасност за най-напредналите в развитието си овошки встъпили във фазите бутонизация и цъфтеж

Очакваните валежи през март, около нормата, ще увеличават почвените влагозапаси в еднометровия и в по-дълбоките почвени слоеве. В края на февруари в по-голямата част от полските райони почвените влагозапаси при зимните житни култури в еднометровия слой бяха над 90% от пределната полска влагоемност (ППВ). Изключение имаше на места в Дунавската равнина (агростанция Новачене), в крайните южни (Хасково) и източни райони (Д.Чифлик), където нивото на влагозапасите бе по-ниско - 85-86% от ППВ.

През месеца по-подходящи условия за провеждане на предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване с ранни и средноранни пролетни култури, за извършване на растителнозащитни пръскания при овошките ще има в началото месеца, през втората половина от второто и в средата на третото десетдневие. В средата на март започва агротехническият срок (15-20.03) за сеитбата на слънчогледа в Южна България, а в средата на третото десетдневие (25.03–5.04) – в Дунавската равнина.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза

През изминалия седемдневен срок агрометеорологичните условия се определяха от наднормени температури спрямо климатичните норми. В полските райони на страната средноденонощните им стойности бяха около и над биологичния минимум необходим за възобновяване и протичане на вегетация при пшеницата и ечемика. Така се увеличи делът на зимните житни култури встъпили във фаза трети лист.

През първата половина от следващия период се очаква понижение на температурите и ниски средноденонощни стойности, което ще доведе до затихване и частично прекратяване на вегетацията при пшеницата, ечемика и рапицата. Прогнозираните отрицателни минимални температури ще са над критичните за зимните земеделски култури. През периода при пшеницата и ечемика ще се наблюдават фазите листообразуване (начало на фаза трети лист – Казанлък, Бъзовец, Кнежа и масово – Хасково, Пазарджик), начало на фаза братене (Пазарджик, Николаево) и масово фаза братене (Новачене, Павликени, Силистра, Карнобат). При рапицата наблюдаваната фаза е образуване на розетка. Семковите и костилковите овощни видове са във фаза набъбване на пъпките. В югозападните райони на страната (Сандански) е регистрирано начало на сокодвижението при лозата.

През втората половина от предстоящия период и първите дни от месец март се прогнозира съществено повишение на температурите, които ще достигат биологичния минимум необходим за протичане на вегетационните процеси при зимните житни култури и рапицата.

През по-голямата част от следващия седемдневен срок условитя ще са подходящи за извършване на почвообработки на свободните площи, за подхранване на есенните посеви с азотни минерални торове, за провеждане на резитби при овошките. През по-топлите и слънчеви дни в края на периода ще се създадат условия за извършване на растителнозащитни пръскания в овощните насаждения.

            Драгомир Атанасов

Публикувана в Агропрогноза

През изминалия седемдневен период агрометеорологичите условия се определяха от по-високи, спрямо климатичните норми средноденонощни температури. Това доведе до преминаване на зимните житни култури от дълбок в относителен покой, а в южните райони на страната се създадоха условия за протичане на забавена вегетация. При ранноцъфтящите овощни видове (бадем), в района на Пловдив, бе наблюдавано преждевременно разпукване на пъпките.

След настъпилото краткотрайно застудяване през изминалия период, в началото на следващия седемдневен срок отново се прогнозират наднормени температури. Средноденонощните им стойности ще са около биологичния минимум необходим за възобновяване и протичане на вегетационните процеси при зимните житни култури. Най-масовите фази, в които се намират есенните посеви с пшеница и ечемик са листообразуване (2 -3 лист).

През втората половина от периода се прогнозира понижение на температурите, което ще предотврати излизането на овощните видове от състоянието им на принудителен покой. Критични минимални температури за есенните посеви с пшеница, ечемик и рапица не се очакват.

Честите превалявания през периода ще ограничават възможността за извършване на резитби в овощните и лозовите масиви, за провеждане на фунгицидни третирания при овошките. Условията ще са неподходящи за извършване на почвообработки на площите предвидени за пролетни култури.

Драгомир Атанасов

Публикувана в Агропрогноза

През първото десетдневие на февруари агрометеорологичните условия ще се определят от наднормени температури. В част от източните и южните райони на страната, вследствие задържалото се топлото за сезона време в края на януари и прогнозираните високи температури в началото на февруари, ще се създават условия за възобновяване на вегетацията при зимните житни култури. На отделни места в Югоизточна България, където се очакват максимални стойности над 15-16°С, има вероятност някои раноцъфтящи овощни видове (бадем, кайсия, праскова) да излязат от принудителен покой.

В края на първото и началото на второто десетдневие агрометеорологичните условия ще претърпят съществена промяна. Очакваното застудяване ще възстанови покоя при есенните посеви, ще предотврати нежелателната, преждевременна, вегетация при някои трайни насаждения в южните райони.

През втората половина на февруари прогнозираните температури, близки до климатичните нормите, ще поддържат в покой зимуващите земеделски култури в по-голямата част от страната. Изключения ще се наблюдават по Черноморието и в южните райони, където през третото десетдневие средноденонощните температури ще се доближават до биологичния минимум, необходим за възобновяване на вегетационните процеси при зимните житни култури.

През февруари прогнозираните стойности на минималните температури, до минус - 13оС, в условия без снежна покривка и по-продължително задържане, ще представляват опасност за пшеницата и ечемика във фазите 1-3 лист, за посевите с рапица, които вследствие продължителното есенно засушаване не формираха розетка. В края на януари на места в югоизточните райони при част от есенни посеви, зимуващи в начални фази от развитието си, са констатирани частични повреди от измръзване. Тези посеви през най-студените януарски дни, през втората половина от първото десетдневие (06-09.01), не бяха защитени от снежна покривка.

Прогнозираните валежи през февруари, около нормата за месеца, ще увеличават есенно-зимните влагозапаси в двуметровия почвен слой. В края на януари почвените влагозапаси при пшеницата в еднометровия слой, с изключение на част от източните райони, достигнаха нива до пределната полска влагоемност (ППВ).

Честите валежи през месеца ще поддържат високо съдържанието на влага в горните почвени слоеве, което на много места в страната ще затруднява провеждането на някои агротехнически мероприятия - подхранването на есенните посеви с азотни минерални торове, предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване с ранни пролетни култури (грах, фий, овес, пролетен ечемик).

По-подходящи условия за провеждане на резитби в лозовите и овощните масиви ще има през първото и през третото десетдневие. В районите с регистрирани ниски отрицателни температури, под минус 15-16°С, резитбите на десертните сортове лози е желателно да се извършват след вземане на проби за установяване на евентуални повреди от измръзване.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза
Понеделник, 28 Януари 2019 12:34

Агрометеорологична прогноза 28.01-03.02.2019

След краткотрайното застудяване в края на изтеклия период в началото на следващия се очаква повишение на температурите и промяна в агрометеорологичните условия.

В Западна България и високитеполета през периода прогнозираните температури ще останат в граници, които ще запазят покоя при есенните посеви.

В Източна България в края на януари отново се очакват високи максимални температури (до 12-14°С) и средноденонощни стойности близки до биологичния минимум, необходим за вегетацията на зимните житни култури. В Югоизточна България при част от посевите с пшеница и ечемик, предимно тези, които са в начални фази от развитието си (поникване, 1-3 лист), ще се наблюдават забавени вегетационни процеси.

В края на януари и началото на февруари очакваните валежи ще повишават есенно-зимните влагозапаси и в двуметровия почвен слой. В края на второто и началото на третото десетдневие на януари, след снеготопенето, при зимните житни култури в много райони на страната (агростанциите: Бъзовец, Кнежа, Николаево, Павликени, Търговище, Силистра, София, Кюстендил, Сандански, Пазарджик, Казанлък, Карнобат) почвените влагозапаси в еднометровия слой достигнаха нива до и над 95% от пределната полска влагоемност (ППВ). Изключения имаше на отделни места в Източна България (агростанциите: Царев брод, Разград, Долни чифлик, Сливен), където нивото на влагозапсите в 50 и 100см слой бе най-ниско, между 75-85% от ППВ.

През периода прогнозираните чести валежи ще възпрепятстват провеждането на някои агротехнически мероприятия – подхранване на есенниците с азотни торове, зимното третиране на овошките с медсъдържащи фунгициди (бордолезов р-р).

В края на януари - началото на февруари в южните райони започва подготовката за производството на ранни картофи. Клубените (посадъчният материал) се поставят при подходящи условия за рътене. Картофите се рътят в светли помещения при температура 15-16ºС и относителна влажност на въздуха над 80%. Процесът рътене продължава около 30-40 дни (кълновете по клубените трябва да са с дължина 3-4см.).

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза
Понеделник, 21 Януари 2019 11:58

Агрометеорологична прогноза 21-27.01.2019

В края на второто десетдневие на януари настъпи съществено повишение на температурите и промяна в агрметеорологичните условия. На много места в страната максималните температури достигнаха 10-12°С, а средноденонощните – надвишиха значително климатичните норми за десетдневието.

През следващият седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от меко за сезона време. В полските райони се прогнозират положителни, наднормени, средноденонощни температури и част от зимните житни култури, с изключение на посевите в Западна България, ще преминават от дълбок в относителен покой.

В югоизточните райони, където се очакват максимални температури над 10-12°С, средноденонощните – ще се доближават до биологичния минимум (5°С) необходим за възобновяване на вегетационните процеси при зимните житни култури.

В началото на третото десетдневие на януари в агростанциите към НИМХ предстои първият зимен преглед за оценка състоянието на посевите, за установяване на евентуални повреди от измръзване при зимните житни култури и рапицата в районите с регистрирани критично ниски януарски температури, под минус 14-15°С (агростанция Кнежа – минус 20°С). Очакват се в различна степен повреди от измръзване при пшеницата и ечемика зимуващи във фазите 1-3 лист, при посевите с рапица не успели да формират розетка през есенната си вегетация.

По-подходящи условия за провеждане на резитби в овощните насаждения ще има през първата половина от периода. Най-напред те се извършват при студоустойчивите овощни видове (ябълка, круша, слива) и започват от по-старите плододаващи дървета. Успоредно с резитбите за просветляване и съкращаване се извършват и фитосанитарни - унищожават се закържавелите, изсъхнали, нападнати от болести клони и леторасти. При провеждане на фитосанитарни резитби отрезите трябва да са на разстояние 30-40cм. от мястото на повредата, а инструментите след всеки отрез - дезинфекцират.

През третото десетдневие на януари в култивационните съоръжения започва отглеждането на разсад, предназначен за ранно полско производство на зеленчуци. Семената на доматите се сеят в периода 15.01-10.02, на пипера и патладжана -между 25.01-10.02.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза

През първото десетдневие от януари агрометеорологичните условия се определяха от ниски температури и снеговалежи. Най-ниска минимална температура бе измерена в Кнежа (-20.4°С). Тези отрицателни стойности на температурите и при липса на достатъчно висока снежна покривка, е възможно да причинят повреди от измръзване при посевитенамиращи се вранен етап на фенологично развитие.

В началото на следващия седемдневен период се очаква сравнително студено време, но критични минимални температури за посевите със зимни житни култури и рапица не се прогнозират. Есенните култури встъпиха в зимния период в различни фенологични фази – фаза поникване (агростанции Кнежа, Бъзовец, Кюстендил), начална фаза на листообразуване (станции Николаево, Търговище, Главиница, Сливен). Във фаза братене, която гарантира успешното презимуване на пшеницата и ечемика, встъпиха малка част посевите (агростанции Новачене, Павликени). При рапицата също немалка част от посевите не достигнаха фаза розетка, която осигурява качественото и пълноценно презимуване на растенията. В по-голямата си част площите с рапица са във фаза листообразуване (3 – 5 лист).

През втората половина от периода се очакват относително по-високи температури. През дните с положителни дневни температури и без валежи условията ще са подходящи за извършване на резитби в овощните насаждения.

Периодът съвпада със сроковете за засяване на семена за разсадопроизводство на домати и пипер за ранно зеленчукопроизводство. В оранжериите могат да се засяват салатните репички.

През периода условията ще продължат да бъдат неподходящи за провеждане на почвообработки (дълбока оран, дискуване).

Драгомир Атанасов

Публикувана в Агропрогноза
Понеделник, 10 Декември 2018 11:08

Агрометеорологична прогноза 10-16.12.2018

През първото десетдневие на декември агрометеорологичните условия бяха с повишена динамика. След краткотрайните зимни прояви на времето в началото на месеца, довели до прекратяване на вегетацията на есенните посеви, през втората половина от десетдневието настъпи повишение на температурите, по-съществено в Източна България и по Черноморието. На много места в източните райони максималните температури надвишиха 10-12оС, а средноденонощните се доближиха до биологичния минимум, необходим за възобновяване на вегетацията при зимните житни култури и рапицата.

И през следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се задържат динамични. В по-голямата част от страната те ще се определят от температури близки до климатичните норми, които ще поддържат в покой есенните посеви. Изключения се очакват на места в Югоизточна България, където в началото на периода се прогнозират наднормени температури. В част от югоизточните райони при пшеницата и ечемика е възможно протичане на слабо изразени вегетационни процеси, но те няма да доведат до промяна във фенологичните фази на културите.

През втората половина от периода се очаква понижение на температурите, но без критични минимални стойности за зимуващите земеделски култури.

В средата на декември при пшеницата и ечемика ще се наблюдават различни фази: от поникване, 2-3 лист до начало на фаза братене. При рапицата ще преобладава фаза 4–5 лист. Малък е делът на посевите с рапица встъпили във фаза розетка, в която растенията успешно зимуват.

В началото на периода в част от полските райони условията ще позволяват провеждане на дълбока оран на освободените от пролетните култури площи. В южните райони периода е подходящ за предзимни сеитби на някои студоустойчиви зеленчукови култури (грах, моркови, спанак, магданоз и др). Продукцията от засетите в края на есента моркови се реколтира месец по-рано в сравнение с тази - от пролетната сеитба. Семената на морковите се сеят преди трайното понижение на температурите, за да се изключи възможността те да поникнат до началото на зимата. Подходящи за отглеждане на моркови са леките, структурни и пропускливи почви (наносни, глинесто-песъкливи, структурните черноземи).На по-големи площи се препоръчва редова сеитба през 10-12 см., на дълбочина 1,5-2 сm. На малки площи сеитбата може да се извърши разпръснато при посевна норма 1-1,5 g /1m2.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза
Понеделник, 26 Ноември 2018 11:14

Агрометеорологична прогноза 26.11 - 02.12.2018

След продължителното есенно засушаване падналите валежи от дъжд и сняг в края на второто и началото на третото десетдневие на ноември, на много места в страната над 40-50l/m² (Разград - 57l/m², Шумен - 57l/m², Русе - 60l/m², Хасково - 50l/m², Кърджали - 50l/m², Чирпан - 65l/m², Ст.Загора - 60l/m², Сливен - 59l/m²), доведоха до преодоляване на дефицита на влага при есенните посеви в горните почвени слоеве. Тези валежи са твърде закъснели за част от зимни житни култури, които вследствие недостига на влага са в начален стадий от вегетацията си, което поставя под въпрос успешното им презимуване.

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще бъдат с повишена динамика. В началото на периода се очаква краткотрайно затопляне на времето. Прогнозираните стойности на средноденонощните температури ще достигат, а в южните райони – и надвишават биологичния минимум, необходим за вегетацията на пшеницата, ечемика и зимната рапица.

В средата на периода се очаква съществено понижение на температурите. В края на ноември в Северна България, където се очакват валежи от сняг, есенните посеви ще преминат в относителен покой.

В южните райони вегетацията на зимните житни култури и зимната рапица ще се осъществява със забавени темпове и съществена промяна във фенологичното състояние на културите не се очаква.

В началото на декември при пшеницата и ечемика ще се наблюдават фазите: поникване, трети лист и начало на фаза братене, предимно при посевите от централната и североизточната част на Дунавската равнина.

При рапица ще преобладава 4-5 лист. Малка част от посевите, които са засети в началото на есента, са в начало на фаза образуване на розетка (6 лист).

По-подходящи условия за приключване на есенното засаждане на овошки ще има в началото на периода.Фиданките трябва да са здрави, с височина над 100-110см, с минимум три скелетни клони и корени с дължина 30-35 см.. Овошките се засаждат в предварително изкопани посадъчни ями с размери 50/50/50. Кореновата шийка на дръвчетата трябва да остане 2-3см над почвената повърхност.

В лозовите насаждения трябва да се извършат наблюдения за болестта екскориоза (Phomopsis viticola). През периода на покой признаците на болестта се наблюдават по узрелите леторасти на лозата – кората в основата на първото и второто междувъзлие е побеляла и покрита с малки черни точки (пикнидии) и се лющи на ивици. Засегнатите от патогена леторасти трябва своевременно да се изрежат и унищожат.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

Публикувана в Агропрогноза

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта