От 2030 г. Европейската комисия забранява употребата на палмово масло в производството на биогорива, съобщава АгроПортал. Решението е публикувано на официалния сайт на Комисията и е продуктувано от желанието да се спре обезлесяването на тропическите гори в Индонезия и Малайзия. Както е известно тези страни са сред основните производители на палмово масло.

Според решението на ЕК, използването на палмовото масло като суровина за производството на биогориво, постепенно ще започне да се свива от 2023 г. и напълно да спре до 2030 г. 

Допускат се обаче изключения, които ще позволят частичното включване на палма в производството на биогорива. Но те ще бъдат обвързани с ангажимента това да става, когато се отчита повишен добив на суровината, която се ползва и в хранителната индустрия..

Това решение продължава да оказва натиск върху цените на палмовото масло, които са паднали с 3,7% от началото на март до 511,25 долара за тон, коментират анализатори.

Спадът в цените на палмовото масло оказва натиск върху пазара на маслодайни култури като соя и слънчоглед. Соевото масло в Чикаго се търгува на 656,3 долара на тон, а слънчогледовото масло – на 660-665 долара / т FOB, коментирт борсови анализатори.

Публикувана в Бизнес

Компанията Боинг и ОАЕ провеждат опити по отглеждане на пустинни растения с използване на морска вода. В средносрочна перспектива това ще позволи повишаване ефективността на производство на биогорива, съобщава www.rusenergy.com.

„Пробив в разработката на екологично авиационно гориво“ - така оценяват междинните резултати от своето изследване компанията Боинг и нейните партньори от Обединените Арабски Емирства. Те открили, че използването на пустинни растения, отглеждани с морска вода повишава ефективността от производството на зелена енергия.

Следващата стъпка ще бъде тестване на данните, получени в рамките на проекта, който потенциално ще бъде в състояние да гарантира производството на биогорива от растения в сухите страни. С изпълнението на пилотния проект за биоенергия ще се заеме Изследователски консорциум за биоенергия (SBRC), съвместно с Института за наука и технологии в Масдар.

„Растението халофит надминава нашите очаквания като източник на възобновяема енергия за авиолайнери и други видове транспортни средства. ОАЕ станаха лидер в използването на пустинни почви и морска вода за производството на суровини използвани в производството на екологична биоенергия, което може да намери приложение и в други региони на света“, казва Алехандро Риос, директор на SBRC

Дейността на SRBCсе финансира от Боинг, Etihad Airways и Honeywell UOP. Консорциумът ще осъществява разработката и търговията на екологичното авиационно биогориво, което при преработка отделя 50-80% по-малко въглерод от изкопаемите горива.

Публикувана в Растениевъдство

Към 2020 г. не повече от 6% от всички горива за транспорта ще бъдат добивани от растения, използвани за прехрана. Поради опасения за ефекта на производството на биогорива върху цените на храните и климата депутатите в Европейския парламент решиха в сряда да поставят таван на квотата за биогорива. Към 2020 г. не повече от 6% от всички горива за транспорта ще бъдат добивани от растения, използвани за прехрана.
 
Европейската комисия бе предложила 5% и макар вчерашното решение малко да вдига тавана, на практика производителите нямат стимул да увеличават сегашното си производство.
 
През 2009 г. ЕС си постави за цел от 10% възобновяема енергия в транспорта, които да идват изключително от горива от растения. Биогорива като етанола се произвеждат от захар, а биодизелът - от рапица, и после се смесват с традиционни горива. Целта беше да се намалят въглеродните емисии от транспорта, както и зависимостта от вносен петрол.
 
После се оказа, че добивът на някои бигорива всъщност отделя повече парникови газове, отколкото от спестената употреба на бензин и дизел от автомобилите. Евродепутатите принудиха всички енергийни компании от 2020 г. да отчитат косвените парникови емисии, причинени от употребата на биогорива.
 
Това не е последната инстанция за регулация по проблема в ЕС - сега предстоят преговори с националните правителства, преди окончателно одобрение да дадат лидерите им. Ако това не стане до края на април, следват избори за нов Европарламент, след което въпросът може да бъде отложен за 2015 г.

Публикувана в Новини на часа

Европейският парламент (ЕП) обсъди законодателни мерки за поставяне на таван на производството на биогорива от традиционните източници като дървесина и енергийни технически култури като рапица, слънчоглед и др. 
 
Целта е да се премине към ново поколение биоизточници като водорасли и определени видове отпадъци, съобщиха от пресцентъра на ЕП. 
 
Самото гласуване на промените е насрочено за 11 септември (сряда). 
 
Мерките целят да намалят емисиите от парникови газове, дължащи се на засилващото се използване на обработваеми земи за отглеждане на растителни видове за биогорива.
 
Към 2020 г. делът на биогоривата, произвеждани от растителни видове, не би трябвало да превишават 5,5% от общото количество горива, произвеждани от нефтени продукти.
 
Според еврозаконодателството биогоривата от второ поколение, получени от водорасли и др. отпадъци, трябва да заемат поне 2% от дела на конвенционалните горива. Това предложение е дадено от комисията по околна среда към ЕП и е подготвено от френския депутат Корин Льопаж (АЛДЕ).
 
Депутатите от парламентарната комисия предлагат още да се изчисли ефектът върху околната среда от емисиите от парникови газове, породени от растящата употреба на обработваема земя за производството на суровини за биогоривата. Тези така наречени непреки замени в земеползването могат да намалят поне отчасти ползите от биогоривата за околната среда, коментират експерти.
 
Комисията по енергетика, която също допринесе за подготовката на позицията на ЕП, се застъпва за таван от 6,5% за горивата от първо поколение (от енергийни култури и дървесина) и е против включването на ефекта от непреките замени в земеползването в законодателството.
 

Публикувана в Новини на часа

В Германия са допуснати до пазара чуждестранни производители на сходни продукти

Страните извън Европейския съюз са започнали процес на сертифициране на растителните масла, произведени за по-нататъшна употреба, като биогориво. Това съобщават от германския съюз Union zur Forderung von Oel-und Proteinpflanzen (UFOP) и обръщат внимание, че първата сертификация ще се отрази на производството на рапично масло.
През 2010-2011 г., в Германия е било разрешено да се използва растително масло за гориво, което е само месно производство и има специален сертификат. Сега системата за сертифициране,
използвана в ЕС е въведена и в Аржентина, Бразилия, Индонезия, Малайзия и други страни. В тази връзка, доставката на рапица и други растителни масла за производството на биогорива в ЕС се е превърнала в световна.
Немските производители на биогорива от Съюза UFOP смятат, че е необходимо да се обърне внимание на качеството на маслото от чуждите държави и да се даде предимство на местните продукти. Европейският съюз наскоро обяви, че е необходимо да се ограничи използването на течни биогорива, базирани на хранителни култури до 5,5%. По рано ЕС си постави за цел да използва 10% от този продукт до 2020 г. Целта за намаление на потреблението на биогорива в транспорта в ЕС се дължи от една страна на факта, че Европа не успя да достигне предварително заложените цели в тази област. От друга страна, потребителите на биогорива, особено в Германия, при внедряването на по-голям процент на биогорива в бензина, организираха митинги и протести. По тяхно мнение, прекомерното добавяне на биогорива към традиционния бензин, вреди на двигателя на старите марки автомобили и намалява ефективността на разходването на течността. В момента протестите са спрени, но правителството на ЕС, както изглежда е взело предвид положението.
Третата причина за провала на амбициозните цели е станалата банална липса на земя за отглеждане на култури за биогорива в самата Европа. Производството на хранителни култури трябва да бъде на първо място. В Европа, след въвеждането на субсидии за доставчици на рапица и други растения за биогорива, са намалели драстично културите като пшеница и други, които са от съществено значение, за да се гарантира прехраната.

Публикувана в Растениевъдство

Фермерските организации в Европа не са съгласни с проектостановището на ЕК

Новото предложението за намаляване размера на пазара за производство на биогорива в Европа ще навреди на доверието на земеделските производители и ще намали стимулите за производство на храна, фураж и гориво, предупредиха от National Farmers’ Union (NFU) – Национален съюз на фермерите във Великобритания.
Предупреждението идва след публикуването на проектостановище, относно непреките промени в земеползването (indirect land use change - ILUC), във връзка с производството на биогорива, предложено от френската евродепутатка Корин Льопаж.
Като водещ докладчик на Европейския парламент в Комисията по околна среда, г-жа Льопаж даде тон за предстоящия дебат, относно делът на възобновяемата енергия в биогоривата. В момента, изискването към държавите-членки на ЕС за тази цел, съгласно Директива 2009/28/ЕО е до 2020 година 10% от горивата да бъдат от възобновяеми източници на енергия. Проектостановището се стреми да въведе непряка промяна в земеползването, чрез ограничаващи фактори в производството на биогорива, като в случая конкретното предложение е биодизеловото гориво произведено от маслодайни култури да е до 4,27 на сто.
Международното земеползване позволява използването на широка гама от модели, но от National Farmers’ Union смятат, че Европейската комисия е избрала един от тях, който включва няколко основни грешки, които правят пристрастни резултатите, на които се основава предложението за биодизел.
Брет Аскю - член на борда на NFU заявява: „Последиците от този проект могат да имат разрушителен ефект и ще нанесат голям удар в селското стопанство на Обединеното кралство и Европа. Това означава намаляване с една трета на площите с маслодайна рапица в ЕС, което ще доведе до загуба на добив от пшеница, поради отсъствието на този важен предшественик.”
Очевидно е, че г-жа Lepage не е взела предвид сериозните последици от своето становище, относно производителността и биологичното разнообразие в земеделските стопанства. Изборът на нейния модел за биодизел не отразява взаимозависимостта на отделните култури в сеитбооборота на фермата.
Г-н Aскю заявява още, че решението за въвеждането на ограничаващите ILUC фактори, за да контролират „хипотетичният конфликт - гориво или храна?, наивно объркват двата оригинални въпроса на ILUC, а именно увеличаване на селскостопанската продукция и емисиите на парниковите газове”.
Явно е, че този опростен подход не отразява факторите за увеличаване на производството във фермите за всички пазари. Простото унищожаване на търсенето няма да доведе до увеличаване на бъдещите нива на запасите от храни и горива, а ще доведе до спад в производството. А както знаем, пазарите се коригират сами, като отразяват икономическите нива на търсене и предлагане”.

Публикувана в Бизнес

Трябва да се наблегне върху развитието на технология за производство на биогорива от остатъчни продукти от селскостопанската дейност, които имат по-малко отражение върху климата и не влияят върху цените на храните, тъй като те не заменят хранителни култури.

Комисиите на ЕП по околна среда и по енергетика разискваха предлаганото от ЕК решение за преминаване към производство на горива от отпадъци, съобщават от ЕП.

Биогоривата имат потенциал да се превърнат във важен източник на енергия, но развитието им се сблъсква с екологични проблеми - нарастващото производство на горива от хранителни култури води до повишаване на цените на храните и до изсичане на гори за превръщането им в обработваеми площи.

Развитието на подобни горива може да се окаже и част от решението на проблема със загубата на гори, както посочва докладчикът на енергийната комисия в ЕП Алехо Видал-Кадрас (ЕНП, Испания). В момента нуждата от нови земи за суровини за биогорива води до изсичане на горски масиви, което означава, че по-малко въглероден диоксид се задържа от дърветата и неговото изпускане в атмосферата се ускорява.

Проблемът с горивата от отпадъци, наричани горива от ново поколение, е, че към момента те остават с неразработен потенциал. Това признава и комисарят за действията в областта на климата г-жа Кони Хедегор. Тя посочва като основна причина за липсата на достатъчен напредък високите производствени разходи. В същото време г-жа Хедегор настоява, че горивата от нехранителни култури имат принос за по-устойчиво развитие и счита, че тяхната употреба трябва да се насърчава.

На сходно мнение е и г-н Рафаело Гарофало от Асоциацията на европейските производители на биодизел (European Biodiesel Board). Той се надява, че използването им ще се ускори, ако след 2020 г. само този вид биогорива получава обществена подкрепа.

В България секторът с производството на биогорива не е силно развит. В страната има изградени около 15 завода за производство на биодизел и биоетанол, но те реално почти не функционират, въпреки че от началото на 2012 в сила влезе исзискване във всеки литър дизелово гориво да се добавя 5% биокомпонент.

Публикувана в Новини на часа

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта