• Възпалението на вимето отдавна вече не поразява само кравите. Все по-често болестта се открива и при млади животни

 • Д-р Петер Цигер

 • Иновационна група „Млякото на Хесен“

 • Маститната инфекция е сериозен проблем в млечните ферми. През миналата година заболяването е струвало на страните от Евросъюза над 1,5 млрд. евро! Потенциалните причинители на болестта са над 140. Те проникват във все още неактивните млечни жлези. Първите случаи на мастит при юниците са описани през 30-те години на миналия век, а след 80-те години се наблюдава постоянен ръст на заболяването. Доказано е, че до първото си отелване 75 на сто от младите животни поне веднъж са страдали от инфекцията. След отелването заболяването се открива при 12 – 45%. В много случаи веднага след излекуването започва ново възпаление.

 • Това означава, че всяка трета – четвърта юница започва първата си лактация, след като има възпаление на вимето. Бракуването на такива първотелки нараства до 10 пъти: заради мастит много от юниците не доживяват до края на първата лактация.

 • ЗАГУБИТЕ СТРУВАТ СКЪПО

 • Всеки случай на клиничен мастит води до загуби за фермата: заболелите крави не могат да бъдат използвани (68 евро), бракуване на млякото с антибиотици (17 евро) и повишен риск от бракуване на кравите (118 евро). Маститът при юниците води до намаляване на млеконадоя при първата лактация средно с 10 на сто. При различните причинители на заболяването снижаването на количеството издоено мляко варира в широки граници: от 150 л при коагулаза-негативните стафилококи до 425 л при Staphylococcus aureus.

 • КАКЪВ Е РИСКЪТ ЗА ВИМЕТО ОТ ТЕЛЕТО ДО КРАВАТА

По принцип при юниците не би трябвало да има проблеми с вимето: те все още не се доят от доячи, не са им поставяли доилни чашки от апарата, жлезистата тъкан на вимето все още не е напълно развита, а хормоните оказват незначително влияние на вимето. В действителност нещата съвсем не стоят така. Проблемите започват още от най-ранна възраст, когато телетата получават мляко, съдържащо инхибитори или даже самите причинители на възпалението (този факт е потвърден за причинителите на безплодие през 80-те години на миналия век). Инфекциозното напрежение нараства и от постоянното взаимно сукане между телетата, което завършва с пълното отваряне на цицковите канали през последните седмици преди отелването. Най-новите изследвания на новозеландски учени доказаха по безспорен начин, че при две трети от юниците естествената кератинова тапа просто изпада от цицката. Германските изследователи потвърдиха, че до 80 на сто от юниците в Долна Саксония и Саксония-Анхалт през последните седмици преди раждането остават на практика незащитени от инфекции. Огромна част от тези животни се заразяват. За щастие, не всяко заразяване прераства в мастит, но заболеваемост от порядъка на 30 – 35% едва ли е успокоително.

Взаимното сукане съществено увеличава риска от развитие на мастит. 11 на сто от младите животни от Холщайн-Фризийската порода са склонни към подобно поведение. При Симентал случаите са още по-чести.

Сукането на чуждо виме се среща и при лактиращи крави, но е трудно да се открият причините за подобно поведение. За да се избегнат подобни случаи, в близост до поилките може да бъдат поставени „слепи цицки“, които телетата ще могат свободно да сучат, докато кръвта им не се насити с глюкоза. За да се ускори процесът, в напитката може да се постави глюкоза – 3 г/литър.

КОИ СА ПРИЧИНИТЕЛИТЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО

В периода от седмица преди отелването до 14 дни след отелването се регистрират между 33 и 75 на сто от клиничните случаи на мастит при юниците. При това много рядко става дума за нова инфекция. При 60% от случаите заболяването се заражда няколко седмици по-рано. Сред причинителите, които най-често поразяват юниците, най-голям дял – до 50 на сто, имат коагулаза-негативните стафилококи (КНС). Следват Staphylococcus aureus, стрептококите и (много по-рядко) коли-формите на микроорганизмите, например E. coli.

Все още не е напълно изяснена ролята на КНС. От една страна, те предизвикват лавинообразно инфектиране на ювенилните млечни жлези. От друга страна, те се прикрепват към епитела на вимето и не позволяват на вече „заетото място“ да се размножават много по-опасните микроорганизми като стафилококи и страптококи.

КНС рядко (в 10% от случаите) предизвикват остър клиничен мастит, но в повечето страни се смятат за основен виновник за субклиничния мастит, тъй като водят до удвояването на соматичните клетки и намаляване на млякото с до 10 на сто. До момента са регистрирани над 50 различни вида КНС. Много от тях са познати от хуманната медицина. Както и при човека, КНС във вимето са много устойчиви. Неотдавна стана известно, че те, както и стафилококите, са в състояние да се прикрепят в епитела на млечната жлеза и там да избегнат атакуването от левкоцитите. Процентът на самоизлекуване при инфекции от КНС е около 30, а резултатността от излекуване с антибиотици – 50-70%, което означава че остават микроорганизми, които преживяват и продължават да се размножават. Последните изследвания доказаха, че тези стафилококи се срещат и във фермите, които имат отлични показатели за здравето на вимето (под 200 хил. соматични клетки в литър мляко). В тези стада КНС се срещат почти във всяка втора положителна на бактерии проба, докато в проблемните стада (над 400 хил. соматични клетки) те съществено отстъпват по разпространение от стрептококите и Staphylococcus aureus.

ЗАРАЗЕНИ ПРЕЗ ПЪРВАТА ГОДИНА СЛЕД РАЖДАНЕТО

Още през първата година (най-често след осмия месец) телето може да бъде заразено (най-често с Staphylococcus aureus). Все още не е изяснено напълно как микроорганизмите попадат в вимето. Предполага се, както вече споменахме, че това става чрез мляко, което съдържа патогени или инхибитори. Това обаче е било доказано в началото на 80-те години само при един случай на заразяване с причинителя на безплодието. При последните опити в Унгария подобно заразяване не е осъществено, въпреки че телетата са хранени с мляко, наситено със Staphylococcus aureus.

ЛЕКУВАНЕ ПРЕДИ ОТЕЛВАНЕТО

За използването на медикаменти има много противоречиви мнения, но за стопанствата с проблеми и при определени условия лекуването на юниците е допустимо и икономически оправдано. Това се потвърждава и от последните американски и австрийски изследвания.

Добри резултати дават системните инжекции и комбинираните препарати. Локалното лечение е възможно само ако започне 8 – 10 седмици преди отелването. То дава добри резултати при инфектиране със Staphylococcus aureus и съществено намаляват случаите на възпаление на вимето при юниците.

При новозеландските опити въвеждането на изкуствена „цицкова тапа“ осем седмици преди отелването позволява да се съкрати първичното заразяване със Staphylococcus uberis почти с 80 на сто. Заболяванията от клиничен мастит намалели с 60%.

Други изследвания в Нова Зеландия показват, че поставянето на обща еднократна системна инжекция непосредствено преди отелването съществено намалява случаите на мастит при юниците и е икономически оправдано.

Много юници заради късното откриване на инфекцията преждевременно се бракуват. Често стопаните обръщат внимание на проблема една когато забележат „парцали“ в млякото. А заболяването може да бъде открито от повишеното количество соматични клетки чрез периодични контролни издоявания.

При късното откриване на инфекцията шансовете за първично излекуване съществено намаляват: при инфектиране със Staphylococcus uberis излекуването в ранните стадии е 60 – 70 на сто, а при долекуване вече и 20 – 30 %.

БОКС:

Рискови фактори и профилактика на мастит при юниците

Рискови фактори (степен на увеличаване на риска, вследствие на тяхното действие)

 • Отелване през лятото (2,5 пъти)

 • Първо отелване след 27-месечна възраст (1,5 пъти)

 • Решетъчни подове в зоната за лежане (2,2 пъти)

 • Изтичане на мляко

 • Изразено оттичане на вимето (4,6 пъти)

 • Висока продуктивност

 • Не добро здраве на вимето

 • Лоша хигиена на вимето

 • Прекалено къси цицки

 • Форсиран растеж.

 • Профилактика

 • Да се отделят „сучещите се“ телета

 • Саниране на стадото

 • Намаляване на микробния фон са сметка на добра хигиена

 • Ранно отелване (преди 27-ия месец)

 • Начало на доенето преди първото раждане

 • Редовно контролиране на състоянието на вимето

 • Защита от насекоми на пасището

 • Вътрешна или външна защита на цицките

 • Обработка на юниците с антибиотиците за външно приложение в проблемните стада

 • и/или системно лечение на животните с антибиотици преди отелването.

Публикувана в Животновъдство
 • Охлаждането става с помощта на въздухопроводи и разпръскване на вода

Ако за нас температура от 25 градуса е приятна, то за животните в кравефермата тя е висока. За кравите най-добрата температура в помещенията е 15-20 градуса, а когато живачният стълб се изкачи над 25, то животните започват да страдат от прекомерна жега (възможно е да получат дори топлинен удар). Кравите започват обилно да се потят, тъй като благодариние изпаряваната вода кожата се охлажда.

Този метод на терморегулация е ефективен единствено когато влажността на въздуха не е висока. При висока влажност на въздуха и незначителен въздухообмен в помещенията не е възможно оборът да се охлаждат за сметка на изпарение на водата. В тези случаи е много важно през помещенията да се пропуска възможно най-голямо количество въздух, който да извежда отделяната топлина. Колкото по-голяма е скоростта на въздушния поток, толкова по-ефективно е охлаждането.

ВЕНТИЛАТОРИТЕ СЕ ВКЛЮЧВАТ ПРИ 20 ГРАДУСА

Нека разгледаме следния пример (табл. 1): Обикновен августовски ден, температурата в кравефермата е 25 градуса, а влажността на въздуха 70%. Независимо от отворените вентилационни отдушници на страничните стени в помещението едва се усеща някакъв полъх (0,5 м/сек) и кравите не могат да отделят топлината си в атмосферата. Ако с помощта на вентилатори увеличим скоростта на въздушния поток до 2 м/сек., то голяма част от отделената пот при животните ще се изпори. Това съответства на охлаждащ ефект от около 3,9 градуса. Примерът доказва колко важна роля играе увеличаването на естествената вентилация чрез използването на вентилатори, когато температурата се покачи над 20 градуса. Не трябва да се тревожим, че скоростта на въздухопотока е прекалено голяма. Доказано е, че кравите спокойно се справят със скорост на вятъра от 3,0 до 5,0 м/сек (от 10,8 до 18 км/ч). Специалистите твърдят, че най-ефективно е разполаганетона вентилаторите на един ред, паралелно с хранилките или проходите, по които преминават животните. За да се пресметка нужната бройка вентилатори може да се използва следната емперична формула:

Средното количество вентилатори х 10 = разстоянието, на което действа (в метри)

Вентилаторите се монтират под ъгъл 25-30 градуса, за да се гарантира, че въздушният поток ще е насочен към животните, а няма да преминава над тях.

КЪДЕ ДА МОНТИРАМЕ ВЕНТИЛАТОРИТЕ: НАД БОКСОВЕТЕ ИЛИ НАД ХРАНИЛКИТЕ

Достатъчно ли е вентилаторите да се разполагат само над местата за хранене или е добре да има такива и над боксовете, където животните почиват? Отговор на този въпрос дадоха учените от Държавния университет в Канзас, които провели два независими експеримента. При първия опит е изследвано поведението на 93 крави от породата Холщайн-Фризийски, които се намирало средно около 130-ия ден от лактацията.

Преди началото на експеримента животните били разделени на 3 групи. При първата група вентилаторите са разположени в два реда над двойните боксове, при втората група – един ред вентилатори над боксовете и един ред над местата за хранене. При третата група имало 3 реда вентилатори – по два реда над боксовете и един над хранилката. Всички животни се отглеждали в една и съща сграда и се хранели с еднакъв фураж. Вентилаторите били монтирани на разстояние 7,3 м (с консумация 0,37 kW/h и диаметър 90 см.). Те се включвали автоматично, когато температурата надвиши 21,1 градуса.

Резултатите не изненадали никой: Най-добър млеконадой имала втората група, които били охлаждани и по време на почивка и по време на храненето. Те давали средно до 2 кг. мляко повече в сравнение с кравите, които били охлаждани само докато почивали. В същото време вторият ред вентилатори над боксовете не довели до съществено подобряване на резултатите (виж табл. 2).

При вторият експеримент вентилаторите са били поставени само над местата за хранене(група F) или над хранилките и по средата над двойните боксове(F+L). И тук вентилаторите се включват автоматично когато температурата стане над 21 градуса. За да се определи влиянието на двете системи за охлаждане върху общото потребление на фуражи, количеството храна се мери всеки ден, а количеството сухо вещество в дажбите се определя два пъти седмично. Освен това при 15 случайно избрани крави се измерва честотата на дишането (сутрин, обед и вечер). Резултатът от този опит показа, че поставянето на вентилаторите над хранилките е оправдано. Животните от групите F и L дали средно с около 2,6 кг повече мляко (38,8 л в сравнение с 36,2 л).

По-интензивния въздушен поток оказа положително въздействие на честотата на дишане сутрин (71,7 в сравнение с 79,3 вдишвания/крава/мин.) и вечер (76,0 в сравнение с 81,1 вдишвания/крава/мин.)

ОХЛАЖДАНЕ С ВОДА

При суха жега (максимална влажност на въздуха 50%) и температура в кравефермата над 25 градуса се търсят варианти за допълнително охлаждане. Добро решение е, ако над проходите за придвижване и над местата за хранене са монтирани лулверизатори, които разпръскват вода под формата на мъгла.

Ефектът от охлаждането е още по-голям заради изпаряването на водата. Опитът показва, че е най-целесъобразно е разпръскването на водни пари над животните в продължение на 3 минути през интервал от 12 минути. Системата за мокрене на кравите може да се монтира в помещенията със собствени средства и без големи разходи на средства. Необходим е шланк или водопроводна тръба от ПВЦ, която се монтира на височина 2,5 м. над проходите (пред местата за хранене). Върху тръбата, на разстояние около 1,8 м. една от друга, се монтират дюзи, с ъгъл на разпръскване 180о (схема 1)

Важно е да се обърне внимание на налягането в тръбата. И най-отдалечената крава да е пръскана с водните пари. Прекалено многото вода също не е желателно. В този случай влагата няма веднага да се изпарява, а ще се пропива в козината на кравите.

Дебитът на вода около 1,9 л/мин. За всяка дюза е достатъчна. Още по-добре е, ако има възможност да се постави помпа в комбинация с температурен регулатор. Това дава възможност да се намалят разходите на вода.

СВЕЖ ПОЛЪХ ПО ВРЕМЕ НА ДОЕНЕ

В големите кравеферми животните всеки ден престояват продължително време в изчакване пред доилната зала. Понякога това може да продължи и повече от час. Последните изследвания показват, че в помещенията за изчакване телесната температура на кравите може да се повиши с 1,7 оС за 20 минути. Ако в залата постъпва свеж въздух температурата остава непроменена и даже може леко да спадне. Това разбира се оказва влияние и върху млеконадоя: при млечните крави добивът на мляко се е увеличило с 0,8 л от крава за денонощие, след поставянето на вентилатори в помещенията за изчакване.

Разположението на вентилаторите в оборите зависи от размерите, и по-точно от ширината на помещението. В тесните зали, с максимална ширина до 7,5 м се поставят няколко малки вентилатора (с диаметър 75 – 90 см). Поставят се на външната стена с достъп до свеж въздух и на разстояние от 1,8 до 2,4 м един от друг. Те вкарват в помещението свеж въздух и го разпрострират над животните. (схема 2)

В големите помещения за изчакване, където могат да се съберат до 60 крави, страничните вентилатори нямат желания ефект. В този случай вентилаторите трябва да се поставят на тавата в няколко редици като разстоянието между редовете да е между 6 и 9 метра. При това трябва да се следи вентилаторите да не духат директно върху животните, а да са с наклон от 15 до 30о, а също и потокът от въздух да е насочен към главите на кравите. В горещите дни трябва да бъдат отворени вентилационните отвари на покрива и на стените, за да може топлия въздух по-лесно да бъде извеждан от помещенията.

И накрая, нужното количество вентилатори зависи от площта на помещението за изчакване. Практиката показва, че един вентилатор е нужен за 15 м2 площ или за всеки 10 крави.

Допълнителен разхлаждащ ефект може да се получи при монтирането на система от дюзи за разпръскване на вода в периметър от 360о . Американски консултанти препоръчват кравите да бъдат пръскани в продължение на 1 минута през интервал от 6 минути. В този случай разходът на вода е 1 л за 1 кв. м площ за час. Така, в зависимост от размера на помещението разходът на вода е от 90 л (при 60 крави) до 150 л (при 100 крави) на час.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 • При температура в обора 25 градуса, усвояването на сухия фураж спада с 1,5 кг., а дневният млеконадой намалява с 3,0 кг.

 • При потенето на животните се постига ефект на охлаждане. Това е възможно при скорост на въздушния поток минимум 2 м/сек.

 • Добивът на мляко от една крава може да се увеличи с около 2,0 л на ден, ако кравата допълнително се охлажда с вентилатори по време на хранене или по време на почивка.

 • При суха жега добър ефект имат разпръскващите устройства, разположени над проходите и в зоната за хранене.

 • В помещенията за изчакване преди доене за 20 минути е възможно телесната температура на кравите да се повиши с 1,7 градуса. Ето защо в големите кравеферми в тези помещения се поставят вентилатори и спринклерови системи.

Текст под снимките:

 1. Влагата от козината на животните се изпарява, когато скоростта на въздушния поток е минимум 2 м/сек.

 2. Табл. 1 Калкото по-голямо течението, толкова е по-хладно

 

Температура на въздуха в кравефермата (оС)

 

25

30

35

Скорост на въздуха

(м/сек)

Влажност на въздуха (%)

50

70

50

70

50

70

 

Охлаждане (оС)

Охлаждане (оС)

Охлаждане (оС)

0,5

1,1

-

2,8

-

1,8

-

1,0

2,8

0,6

5

2,2

8,4

4,5

1,5

3,9

1,7

6,6

3,9

10,6

6,2

2,0

6,2

3,9

8,3

5,0

11,7

8,9

Табл. 2 Един или два реда вентилатори

Вентилатори

Група

I

II

III

Разположение

над боксовете

Редове вентилатори

2

1

2

над местата за хранене

Редове вентилатори

0

1

1

Всичко вентилатори

Количество

16

16

24

млеконадой

Кг/крава

42,6

44,8

43,8

Консумация на сух фураж

Кг/крава

25,2

25,5

25,5

Монтирането на вентилатори над местата за хранене и боксовете доведоха до увеличаване на млеконадоя до 2 кг.

Схема 1: Пръскане на кравите с „водна мъгла“ по време на сухи горещини

Напречен срез места за хранене дюзи водопровод боксове

Схема 2: Разположение на вентилаторите в помещенията за изчакване

Доилна инсталация вентилатори зано за изчакване посока на въздушния поток

В широките помещения вентилаторите трябва да бъдат поставени над кравите, а при помещенията до 7,5 м ширина – на външната стена.

Публикувана в Животновъдство

Курт Вилман от селцето Менцнау в кантона Люцерн е признат за един от най-талантливите животновъди на Швейцария. Неговите крави брюнетки се търсят в Европа, САЩ и Австралия. Какво се крие зад успеха на младия и амбициозен мъж?

Алекс Петров

Неотдавна във Франция се състоя Европейският конкурс за породата Кафяво швейцарско говедо, известна също като Брюн, който се превърна в триумф за генетиката на Швейцария. 15-те представителки на алпийската страна заеха първите места в цели 10 от всичките 12 категории, като Голямата шампионка на Стария континент стана доайенката на делегацията – 10-годишната Палма (За този конкурс в. „Гласът на фермера” писа подробно в бр. 453.) Първа подгласничка на победителката бе младата Жаклин, която в този конкурс се обкичи с още три титли - – Шампионка на младите (2-ра лактация), Шампионка по младо виме, Шампионки в двойка – майка (Корина) и дъщеря.

Когато огласиха, че вицешампионката на Европа е брюнетката Жаклин, нейният стопанин Курт Вилман прегърна нежно шията й и заплака от радост, както уловиха емоцията му тв камерите. Така 40-годишният мъж – собственик на стопанството WTS-Genetics в селцето Менцнау, кантон Люцерн, за пореден път защити реномето си на един от най-талантливите швейцарски животновъди, с което се ползва в родината си. Списъкът със завоюваните отличия за елитните си животни е дълъг и продължава да расте, твърдят неговите „летописци”. През 2015 г. Курт Вилман се яви за първи път на Професионалния агротехнически салон Suisse Expo в Лозана и беше отличен като „най-добрият изложител”. В началото на тази година негови протежета спечелиха трофеи на швейцарския шампионат Gotthard Open във Ватвил, и четири месеца по-късно те се отличиха на Европейския конкурс за породата Брюн във Франция... Богатата си колекция от шампионски купи от различни състезания и конкурси Курт Вилман е подредил във витрина в обора си в Менцнау.

А каква е формулата за успеха? „Преди всичко въпрос на дисциплина. След едно изложение започва подготовката за друго. Трябва да работиш яко през цялата година, да бдиш непрекъснато над животните, да анализираш храната им, да ги извеждаш на паша, да спазваш санитарните норми в обора...” – обяснява младият мъж.

Жажда за знание и вглеждане в детайлите

Наричат Курт Вилман визионер, защото винаги е готов да приложи нови идеи и разглежда нещата в перспектива – но не само от собствената са камбанария, т.е. от личното си стопанство, а с по-далечен прицел. Перфекционист, той обръща внимание и на най-дребния детайл, като запазва стремежа си да се учи непрекъснато. Дори името на бранда му издава високите изисквания на младия животновъд. WTS е абревиатура на Willmann Top Swiss. Друг съществен елемент, предопределящ неговият успех, е обмяната на опит с водещи животновъди. „Имам ясни цели и търся да ги споделя с други, които имат същите цели като мен или вече са ги постигнали. Когато искаш да изпълниш даден проект, трябва да влагаш максимума от себе си в своята работа и да я изпълняваш със страст – изрича Курт емоционално и допълва скромно: – Непрекъснато се съизмервам с някой, който е по-добър от мен. Наблюдавам това, което другите правят различно или по-добре от мен и се запитвам как са стигнали дотук. Това е обогатяващ опит.”

Началото

През 1995 г. любознателният и амбициозен швейцарец, тогава на 19, заминава за Канада, където остава 7 месеца – време, през което посещава стопанството на сънародника си Оскар Дипаские, със съществен принос в отглеждане на крави Холщайн, порода на гиганти и млечни рекорди. „Той е пример за мен, който следвам” – доверява Курт, чийто занаят е повлиян дълбоко от Дюпаские и неговия начин на водене на стопанство.

А защо все пак се заема с отглеждането на крави от породата Брюн? „Бях само на 5 години, когато се впечатлих от доячите на брюнетките. Бях запленен, като гледах тези красиви животни и какво голямо количество мляко дават. Тази страст ми остана и твърде млад взех решение да работя така, че да постигна целта си.”

След като получава диплом за учител по земеделие, Курт Вилман се записва в спецкурсове за търговски чиновник. „Аз си обещах, че ако на 25 години все още не съм успял да имам собствено стопанство, ще стана преподавател по селско стопанство. През 2000 година се сдобих с фермата в Мензнау и изпълних мечтата си точно когато станах на 24” – припомня си той.

Вече 16 години Курт Уилман успешно управлява стопанството си, разположено в хълмиста местност. Отглеждането на крави от породата Швейцарско кафяво говедо и млечното производство са основните дейности на фермата. Курт поддържа два обора – 58 крави са настанени в единия, а в другия, по-новия, е младият добитък – понастоящем 80 животни. Биците са в индивидуални боксове в отделна сграда. Стопанството се занимава също и с отглеждането на прасета, използва 400 декара, от които 50 дка са гора и 95 са засети с царевица. Миналата пролет стопанството се обзаведе с нова сграда, ново хале за машини и два прилежащи апартамента. Във фермата наравно с Курт работи и партньорката му Мартина Капетер, двойката си има помощник и един сезонен работник.

Курт Вилман поддържа тесни връзки с хора, на които има доверие – специалисти в областта на генетиката и храненето. През цялата година кравите му получават смесени дажби - по 2,5 кг сено, 32 кг царевичен силаж, 11 кг тревен силаж, 2 кг пулп от захарно цвекло, малко слама и 4 кг концентрати. В началото на лактацията и по време на най-високата производителност животните се подхранват с VivOmega. Тези храни са богати на Омега 3, извлечени от ленени семена, чийто мастно-киселинен профил е близък до пролетната трева. „Резултатите са задоволителни. Храносмилането действа много добре, ленът помага на кръвообращението, животното се сдобива с прекрасна кожа и блестящ тен. А и млеконадоят е висок” – разказва животновъдът.

Балансираното хранене, добрият климат в обора с много въздух, редовните извеждания на паша и интензивното и редовно наблюдение на разгонванията (с което се занимава основно Мартина) са основните фактори за добрата раждаемост – убеден е Курт.

В стопанството се отглеждат не само расови животни, в него се произвеждат много търсените зародиши. Те се продават в съседни на Швейцария страни, но намират купувачи и в Австралия, Канада и САЩ. Сега амбицията на Курт Вилман е да даде своя принос породата Брюн да стане предпочитана сред колегите му в родината.

Публикувана в Животновъдство

180 крави Холщайн от 17 страни участваха в най-престижния конкурс на породата в Европа, състоял се във френския град Колмар. Представителките на Швейцария отново обраха лаврите, Франция спечели Наградата на нациите

Най-престижният конкурс на кравите Холщайн на Стария континент се нарича Европейско сравнение (Laconfrontationeuropeenne) и има зад гърба си над четвъртвековна история. Дебютирал през 1989 г. във Франция, той се провежда на всеки три години в една от 20-те страни-членки на Европейската конфедерация Холщайн и Червен Холщайн (EHRC), която има за цел да пропагандира известната порода, на която принадлежат всички млечни рекорди в света.

Поредното издание на конкурса се проведе в средата на юни във френския град Колмар, разположен в сърцето на Елзас, а и на Европа. Грандиозно, великолепно, магическо, вълнуващо, уникално! – с тези суперлативи бе характеризирано Европейското сравнение 2016, което привлече над 30 хиляди посетители в залите на Парка за изложби и конгреси. Европейските титли си оспорваха най-красивите холщайнки от 17 страни, предвождани от техните горди стопани с националните знамена на Швейцария, Франция, Германия, Великобритания, Италия... а също на Чехия, Унгария и Словения. Кандидатките за слава, под безпристрастното око на международно жури, се състезаваха фактически в два конкурса – Холщайн (червени) и Холщайн (черни), които от своя страна бяха разделени в десетина категории по възраст (старша, средна и млада). Основните критерии бяха окраска на „роклята”, продуктивност, морфология и дори добър или лош нрав... Най-педантичен от журито бе германският съдия Маркус Мок, който не се колебаеше да кляка зад конкурентките и да наблюдава и най-дребните детайли на всяка представена му крава.

Ирене – Голямата европейска шампионка на породата в червено

С голямо въодушевление публиката аплодира доайенката на състезанието Ирене, която извърши „безпрецедентен” подвиг: швейцарската червена холщайнка за втори път бе избрана за Голямата европейска шампионка. Така 11-годишната крава на братята Сшраго от градчето Мидес (кантон Фрайбург) бе първата, която запази титлата си за втори път. Но преди да стане европейска знаменитост, Ирене бе избрана за шампионка в старшата категория.. ”Тя има идеална млечна система, чудесна задница и внушителна дълбочина на ребрения пояс” – възторгва се испанският съдия в журито. Нейна подгласничка стана сънародничката й Лотани, собственост на Пиер Оберсон и Никола Савари от селцето Мол (Фрибург).

В секцията на младите спечели Франция с кравата Хавай от аграрното сдружение „Льопоан” от селцето Баве (департамент Нор).

Черната перла Галис-Вре триумфира

В паралелния конкурс Холщайн (черни) титлата Голяма европейска шампионка отново остана в Швейцария – този път тя бе спечелена от Галис-Вре, красавица в черна лъскава „рокля” с бели шарки около вимето. Подобно на Ирене, и Галис Вре завоюва шампионската титла в категория на старшите. Тя е собственост на трима стопани от комуната Ифвил (кантон Берн), но всъщност по произход е французойка – от стадото VrayHolstein от департамента Лоар-Атлантик. „Това е най-уравновесената крава, с много добри крайници и с подчертано млечен характер” – защити избора си германският съдия Маркус Мок: Голямата шампионка в сектор млади също стана швейцарка с митологичното име Пандора, която измести главната си съперничка – австрийката Наоми. Рецензията на журито за шампионката с рога и копита бе като за истинска топманекенка: „Пандора излъчва много женственост на нивото на главата, врата и ребрата, има добре изразен млечен характер, както и висока и широка поясница”.

В средния сектор спечели френската крава Елин на баща и син Патрик и Клеман Рабен от комуната Карантоар, Бретан. Развълнуван и щастлив, синът не криеше сълзите си: „Тази крава ни извади от сянката на светло. Да участвам в такъв престижен конкурс, за мен е връх, за който само съм си мечтал. А от всички участници тук аз съм единственият, който няма голям обор и не е селекционер”.

Тъй като в много други категории френските представителки заеха първите места, Франция бе обявена за страната, родила най-много шампиони. Отборът посрещна Наградата на нациите с вдъхновеното си изпълнение на националния химн „Марсилезата”.

Извън спектакъла

Европейското сравнение позволява на различните страни да споделят постиженията си в селекцията и да обменят информация за методите при отглеждането на животните и генетичния прогрес. И както повелява традицията, в последния ден на конкурса се състоя и търгът на животни. Въпреки кризата в млечния сектор, бяха реализирани продажби за 253 200 евро. 40 юници смениха собствениците си, с широка ножица на цените – между 3600 евро и 16 200 евро. Невероятно високата цена бе дадена за испанската холщайнка Люзен-Вре, внучка на една от шампионките.

БОКС

Породата на млечните рекорди

Холщайн-фризийска е официалното име на тази порода говеда, която и в Европа, и в СѝЩ наричат само Холщайн (Holstein). Създадена е в САЩ и Канада на основата на внесени от Холандия черно-шарени говеда, основно през периода 1875-1905 г. Кравите от породата Холщайн имат типичен екстериор на говеда за мляко: равна поясница и крупа, много слаба замускуленост, ъгловатост на тялото. Вимето е обемисто и добре оформено. Цветът на космената покривка на холщайн-фризийските говеда е черно-бял, с различно разположение на белите и черните петна. Интересна особеност в оцветяването на тази порода е наличието на животни с червено-бял цвят. Той се дължи на рецесивен ген за червен цвят. Тези животни са известни като Червено-шарен холщайн (RedHolstein), но не се смятат за отделна порода.

Публикувана в Животновъдство

България ще получи 5,8 млн. евро за подпомагане в сектор „Мляко“ от Европейската комисия. Информацията беше съобщена от европейския комисар за земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган по време на редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което се проведе в Брюксел. Общо за животновъдите в държавите от ЕС се отпуска пакет от 500 млн. евро за справяне с кризата в сектора, съобщиха от министерството на земеделието.

„150 млн. евро от помощта ще бъдат изплатени на фермерите, които заявят намаление на производството на сурово мляко, като отчетният период ще бъде последното тримесечие на 2016 г. спрямо предходното на 2015 г. Останалите средства от 350 млн. евро ще бъдат разпределени  аналогично на пакета от есента на 2015 г., който бе предоставен от Комисията”, заяви министърът на земеделито и храните Десислава Танева пред журналисти в Брюксел.

Миналата година страната ни получи 6 млн. евро. По повод новата финансова подкрепа в размер на 5,8 млн. евро Танева коментира, че това е 5 пъти по-висок дял, отколкото е производството на сурово мляко у нас, от общото производство на ЕС. „България получава 1.6% от финансовия пакет, а произвеждаме 0.33 % от млякото в ЕС”, допълни министърът. Тя подчерта, че предстои да бъде решено как ще бъдат разпределени средствата.

Публикувана в Животновъдство

Доц. д-р Пламен Георгиев

Нещото което не може да бъде избегнато от животните в нито един момент това е повърхността на пода, леглата, пътеките, дворовете, ливадата. Подценяването на значимостта на качествените характеристики, които трябва да притежава тази повърхност може да ви остави „под повърхността”. И ако компромисът, наложен от безпаричието търси своето място, къде ли не, то не там долу трябва да бъде намирано то!

Като технологична и биологична категория „най-близо” до пода са животните в родилното отделение. При тях настъпва коренна промяна не само в репродуктивния статус, но в цялостен физиологичен и производствен аспект. Но не само тава! От родилното отделение водят своето начало редица проблеми в една ферма! За какво става въпрос?

Родилното отделение би могло да бъде опасен източник и да генерира инфекция!

Нормално при отелване и през първите дни след това кравите отделят огромно количество течности, тъканни и плодни части (плацента, пъпна връв), кръв, а при някои болестни процеси и възпалителни секрети! Често през следродилния период се налага извършване на ветеринарномедицински манипулации от различен характер - отделяне на плацента, контрол на здравословното състояние, приложение на лекарствени средства в матката и др. Във всички тези случаи „отпадъчния” биологичен материал представлява потенциален източник на инфекция. Допълнително се замърсяват дрехи, обувки, пособия, инструменти и т. н. Подът в обора се превръща в подходяща среда за развитие и намножаване на опасни микроорганизми !

Ако при лактиращите животни естествените механизми за защита на организма от патогенни агенти са доста по-надеждни, то при преснотелките съществува податливост, обусловена от специфичното физиологично състояние (стрес, свръхнатоварване), открит и травмиран родилен път, начало на лактация. След раждането възникват острите възпалителни заболявания на женските полови органи и млечната жлеза (ендометрити, метрити, мастити), причинени от влошените хигиенни условия в сградите и помещенията и занижена хигиена при оказване на акушерска помощ.

Какви са последствията от всичко това? Млеконадоят е намален, а процентът на безплодните животни обезпокоително висок. Засегнатите крави са източник на болестотворни микроорганизми, които се разпространяват навсякъде. В крайна сметка опасността да бъдат преждевременно бракувани ценни животни е реална. Нещо, което генерира неимоверни загуби.

По време на бременността развиващият се плод се намира в една термонеутрална, стерилна и изолирана среда. Гарантиран е непрекъснатия приток на кислород и хранителни вещества от майката. Попадайки във външната среда, новороденото трябва непрекъснато да се приспособява! Добре известна е уязвимостта на младия организъм към различни инфекциозни причинители. Тя е подсилена от още една допълнителна входна врата – пъпа! По своята същност родилното отделение е уникално. То е мястото, където новородените телета, лишени от всякаква имунна защита, се срещат с първата заплаха в живота си – микроорганизмите. Съществува реален риск от избухване на сериозни заболявания на дихателната система (пневмонии), на гастро-интестиналния тракт (диарии). Всичко това е свързано с висока смъртност и много разходи!

Извод! В родилното отделение се селектират особено опасни щамове микроорганизми, които впоследствие се разпространяват и нанасят сериозни щети в цялата ферма. Незабавното почистване и дезинфекция са едни от най-важните изисквания при обслужване на животните в родилното! Важно условие за това е подът да е гладък, с лек наклон, да няма пукнатини, каналчета, отвори и други „убежища” за нечистотиите и инфекцията! Бетонът, като покритие отговоря на това условие! Добър за чистотата, но достатъчно добър ли е за животните ?

Комфорт и здраве

В периода около или след отелването, когато стартира лактацията и очакванията са най-големи, се развиват едни от най-сериозните и актуални акушеро-гинекологични, травматични и метаболитни заболявания при кравите.

Известно е, че раждането изисква усилия. Съпроводено е с лягане, изправяне, повишена чувствителност, в определени моменти не особено координирани движения от страна на родилките. Особено при юниците не са рядкост и по-сериозни травми, причина за силна болезненост и нарушение във функцията на опорно-двигателния апарат.

Известно е също, че със старта на лактацията настъпва радикално преустройство във функциите на редица органи и системи в организма! Максимално се мобилизират и натоварват черния дроб, храносмилателната и опорно-двигателната система! Развиват се метаболитни разстройства, като хипокалцемична родилна кома, кетоза, чернодробна кома и др. Съществуващият стрес води до повишавано отделяне на адреналин, което допълнително нарушава протичането и ритъма на физиологичните процеси.

Кравите са нестабилни, по-трудно се държат на краката си, изпитват слабост, а в по-тежките случаи дори залежват и не могат да се изправят ! Точно тогава е необходимо родилката да усеща максимална сигурност при съприкосновение с пода!

И по-нататък…… Ветеринарният лекар „влива” венозни системи, съдържащи скъпи лекарствени коктейли! Важен момент, отразяващ ефекта от терапията, е изправянето на залежалата родилката. И когато всички очакват положителния ефект, при първия опит, едно случайно подхлъзване, една несигурност могат да се окажат с фатални последствия. Ако подът е твърд, хлъзгав, често и най-големите усилия са свързани с провал и повторно падане. В крайна сметка кравите изпадат в следродилен стрес и панически избягват да извършат каквито и да било усилия. На пръв поглед всичко изглежда нормално, но уви, изправянето е невъзможно. И как, като подът е хлъзгав, мокър и несигурен и вместо точни, солидни и премерени движения се наблюдава страховито боксуване, последвано от поредния провал.

Да не забравяме и новороденото теле. За да се изправи, то се нуждае от стабилност, тъй като първите му стъпки са крайно люлеещи и крехки.

Извод: Отелването е свързано с нестабилност във функцията на опорно-двигателния апарат на кравата. Сериозен проблем представлява родилното и следродилното залежаване – симптокомплекс, засягащ както първотелките, така най-високопродуктивните раждали животни. В тази връзка подът трябва да гарантира сигурност и комфорт !

Персоналът в родилното отделение

Субективният фактор е от определящо значение за безпроблемното протичане на специфичния технологичен цикъл в родилното отделение и благополучието на животните. Отелванията, грижите за кравите и телетата са нелеко ежедневие. Всичко това е свързано и изисква предимно ръчен труд, внимание и индивидуален подход! Гледачите са тези, които могат да компрометират и провалят фермата или обратното „да поддържат оптимален огън”, гарантиращ поток на здрави и високопродуктивни лактиращи животни. И точно тази категория работещи трябва да бъде адекватно заплатена. И като стана въпрос за пари, именно родилното отделение (боксовете, обзавеждането), изискват много сериозни инвестиции! Вложения, гарантиращи комфорт и удобство за кравите и теленцата.

При оказване на акушерска помощ и при другите ветеринарномедицински ежедневни манипулации и за успешната работа въобще също са нужни определени условия и комфорт. Част от това удобство предлага подът.

Извод Условията в родилното отделение, трябва да осигуряват комфорт, а не болезнен дискомфорт! Съществен принос за това би могъл да бъде мекия, еластичен под, който в най-голяма степен имитира естествените условия на ливадата и гарантиращ същевременно сигурно и ефективно почистване! Условие, което биха могли да предложат единствено гумените подови покрития!

Публикувана в Животновъдство

Високите температури оказват многостранно отрицателно влияние върху кравите, прасетата и птиците. Специалисти разглеждат симптомите на термичното прегряване и препоръчват мерки за защита срещу негативните последствия. Взето назаем от швейцарския седмичник Agri

Невиждани горещиничакат България това лято! – Тази прогноза, оповестена още през май от една от най-известните световни метеорологически агенции AccuWeather, бе на път да се сбъдне с тропическата жега, която ни връхлетя миналата седмица. Според същата прогноза най-горещо у нас ще бъде в края на месец юни и през август. Родните земеделски стопани знаят от опит, че животните понасят мъчително големите горещини и че дискомфортът и затрудненията им започват, когато скалата на термометъра се изкачи над 20 градуса.

Горещините оказват своето негативно въздействие основно в две насоки. От една страна, те предизвикват топлинен стрес за организма, жизнените функции отслабват и животът на животните е изложен на опасност. От друга страна, те влияят пряко и върху качеството и количеството на растителността, а оттам и върху пашата и фуражната база. Така че, като вторично въздействие на високите температури се приема недохранването, последвано от болести... Този ефект се появява малко по-късно. Така вместо в отлично здравословно и телесно състояние, в края на лятото животните са слаби и изтощени. Това има отчайващи последствия през зимата и ранната пролет.

Специалисти по здравето на животните от Швейцария разглеждат симптомите на термичното прегряване при говедата, прасетата и птиците и препоръчват мерки, които да намалят до минимум негативното въздействие на високите температури. Надяваме се, че практичната статия, публикувана в специализирания седмичник Agri, ще бъде полезна и за нашите стопани.

Благоприятният климат в обора или птичарника е от ключова важност за животните. За всеки вид съществува неутрална термична зона (НТЗ), в която животното е в състояние да поддържа телесната си температура на постоянно равнище, като минимизира действието на механизмите за термична регулация. Това е зоната, в която то се чувства добре и няма проблеми с жизнените си функции. НТЗ е много по-стеснена при младите животни, а също при високопродуктивните лактиращи крави. (Именно такива бяха внесените у нас през последните години и то произхождащи от по-северни страни – б. ред.) Когато излязат от тази зона, животните са принудени да се адаптират и задействат механизмите на термичната регулация. Ефектите от горещината са по-слабо изразени, ако нощите са прохладни и ако влажността на въздуха не е много висока.

ГОВЕДА

Говедата изпитват хронична дихателна недостатъчност. Още при 24 градуса С кравите започват да страдат, дори в обора. Първите признаци за термичния стрес са повишаването на телесната температура (нормалната е 38,5 градуса средно) и учестяването на дишането. Нормалният ритъм е между 40 и 50 вдишвания в минута. Когато той надхвърли 70 вдишвания в минута, кравите страдат потенциално от термичен стрес. При по-значително прегряване те дишат с отворена уста и изплезен език, приемът на фуражи спада с 10 до 25%, а ако горещините продължат повече от 3 дни, количеството на издоеното мляко рязко намалява. Според изследване на производителя на храни Lallemand Animal Nutrition термичният стрес може да предизвика загуба повече от 3,5 кг мляко на ден. Освен това се забелязват появата на соматичните клетки в млякото и предразположение към мастит.

Високите температури предизвикват драстичното влошаване на репродуктивните показатели при кравите. Животните не се разгонват и/или не се заплождат. Често настъпват аборти, особено ранни, които не се манифестират с външни признаци. Жегите оказват изключително вредно въздействие и върху сперматогенезата при биците, което допълнително обуславя по-ниската заплодяемост. Добре е да се знае, че увреждането на половите органи при мъжките животни настъпва много бързо, а възстановяването им след това отнема месеци.

Какви мерки да се предприемат?

1. Важно е да си осигури на животните достъп до чиста и изобилна вода. Тя играе ролята на терморегулатор и е първостепенно важна за производството на мляко. Лактиращите крави могат да изпият 100, дори 120 литра вода на ден

2. Да се има предвид, че най-критичните места, където често липсват въздушни течения и температурите се повишават значително,  са доилните зали, предходните помещения и дворчетата за разходка. На местата, където животните почиват, е необходимо да се изградят навеси, гарантиращи солидна сянка.Дебелите сенки са желани и спасителни за животните по време на летните жеги.

3. Добър ефект има монтирането на вентилатори. Те са два типа. В първия случай се разполагат директно над леглата на животните, а във втория са подредени последователно един след друг и така създават въздушно течение.

4.. Осигуряване на качествена храна, възможно най-свежа. В сухите райони е необходимо за лактиращите крави своевременно да се осигурят съответните количества качествени фуражи – люцерна, сено, силажи, корено- и клубеноплоди.

ПРАСЕТА

Прасетата страдат особено от големите горещини. Те не притежават потни жлези, нито дебела козина и поради това са много чувствителни на топлината. При термичен стрес прасетата започват да се задъхват, да дишат учестено, да консумират по-малко храна и да търсят за подслон сенчести и по възможност влажни места. Освен това те се разпръскват и избягват контакти с друго животно.

Климатът влияе пряко на растежа и възпроизводството на прасетата. Чувствителността нараства с живото тегло. В края на угояването прасето е в хипертермия от 21 градуса нагоре При отделните екземпляри стресът се изразява в намаляване на дневното наддаване на тегло. Особено обезпокоително е загубата на тегло при свинете майки. Те мобилизират всичките си телесни резерви, за да се опитат да компенсират намалената консумация на храна, но над 25 градуса тази мобилизация не е достатъчна, за да компенсира влошаването на апетита, млечното им производство намалява, което се отразява на развитието на прасенцата. След отбиването женските по-трудно се разгонват и по-трудно забременяват, докато при нерезите намалява качеството на семенната течност. Термичният стрес оказва влияние и върху имунната система и върху ембрионалната смъртност.

На фона на тези негативни последствия, специалистите предупреждават: животните трябва непременно да се охладят. Намокрянето на тялото им има същия ефект като потенето, или охлаждане чрез изпаряване на водата. Но трябва да се има предвид, че рискът животните да получат слънчев удар се увеличава. Едно намокрено прасе изгаря по-бързо и тъй като чувства по-малко топлината, остава по-дълго изложено на слънце. Животновъдите няма защо да се престарават, като ги мажат със слънцезащитен крем. Прасетата разполагат със собствен крем: калта. И когато могат и им позволят, те се отъркалват в калните локви, като така предпазват дермата си със защитен слой.

ПТИЦИ

Птиците нямат потни жлези, поради което им е трудно да поддържат телесна температура. По време на силните горещини вентилацията на помещенията е много важна, за да се предотврати прегряването на пернатите. При топло време температурата в птичарника не трябва да бъде по-висока от 2 градуса С от тази навън. При над 35 градуса С птиците получават сърдечни кризи, а към 40-45 градуса те имат малки шансове да оцелеят. Като защитна мярка срещу прегряването специалистите препоръчват да се увеличи скоростта на въздуха и да се овлажни помещението. Ефектите на топлината върху птичия организъм зависи и от възрастта.

Пиленца и млади кокошки. При горещините рисковете от инфекции се увеличават, намалява консумацията на храна, което се отразява на растежа. Увеличават се загубите вследствие на усложнения в кръвообращението (особено при пилетата).

Кокошки носачки. От 26-28 градуса нагоре консумацията на храна се ограничава, намалява носливостта, яйцата губят тегло, черупката става чуплива.

Както вече споменахме, при високи температури намалява консумацията и се влошава оползотворяването на фуража, потискат се физиологичните процеси в организма на птиците, намаляват съпротивителните им сили и те стават по-податливи на различни заболявания.

При намалена консумация на фураж изпитата вода се увеличава и вече не отговаря на количеството приета храна – съотношението между поетата вода и консумирания фураж се изменя от 2:1 при температура 18 градуса до 4:1 при 35 градуса по Целзий. Много изследователи приемат, че температура в границите между 15,5 и 26 градуса е най-благоприятна за носачките и от гледна точка на обмяната на веществата и енергията, на приеманата храна и вода, на телесната температура.

При повишаване на температурата от 25 до 30 градуса носливостта намалява с 1,5 на сто на всеки градус повишение, консумацията на фураж намалява с 1,5 на сто, а теглото на яйцата – с 0,3 грама.

При температура над 30 градуса консумацията на фураж и носливостта на кокошките спадат много бързо под влияние на топлинния стрес, който изпитват птиците. Специалистите препоръчват във фуражите да се включват хранителни добавки, за да се осигури поемането на необходимите за птичия организъм аминокиселини, витамини, минерални вещества и други.

Публикувана в Животновъдство

Ваксинацията на животните в Пазарджишко срещу нодуларен дерматит върви в нормален режим, като повечето ферми вече са ваксинирани, каза за Радио „Фокус“ – Пазарджик Румен Георгиев, председател на Асоциацията на млекопроизводителите в региона. Животните понасят добре ваксината и засега няма нови заразени говеда. Засега в областта са умъртвени около 115 крави от района на Пазарджик и Сърница. По думите му, обещетението, което ще получат стопаните за умъртвените и загробени говеда, не може да компенсира времето, прекарано с животните. „За съжаление умъртвяването на цяло стадо е задължително, независимо дали само едно животно е заболяло. Това е така, защото няма 100%-ва гаранция, че останалите няма да развият същите клинични симптоми. Затова тази болест носи такива икономически загуби за стопаните и затова трябва да има навременна профилактика на животните“, уточни Георгиев. Другото заболяване, чийто преносител също е комарът, е синият език, което също води до смърт на животните.

Публикувана в Животновъдство

Месодайното стопанство на братята Беноа и Адриен в подножието на планината Юра е останало единствено в областта О-Бюже. Младите фрeнски животновъди отглеждат 90 крави от породата Шароле и очакват активна подкрепа от местното Сдружение на комуните – репортаж на сп. France Agricole

ВМЕСТО УВОД. В по-развитите в месодайното направление държави има точно определени критерии за килограмите и качеството на говедата, докато у нас те все още са разтегливо понятие сред животновъдите. Посветените знаят, че има три вида месо от говеда, според възрастта, хранителния режим и отглеждането на животните, от които е добито. Единственото месо, което може да се нарече „телешко”, ебейби бийф (млечно телешко, от сукалчета) . Добива се от отбити телета на възраст до десет месеца. Важна особеност е, че това се отнася за месодайни телета, които поне 6-7 месеца са бозаели мляко от майките си! Истинското телешко се отличава от младото говеждо – масовия вид месо в магазините в Западна Европа.. Това е класическият „бийф” или („бьоф” във Франция), който по странна причина се нарича у нас “телешко”. Добива се от говеда на възраст между 10 и 24 месеца. Има отличителни вкусови характеристики и носи следа от вида храна, с която е угоявано (само трева и/или зърно).

В репортажа на френското сп.France Agricole е представено стопанството за млечно телешко на двама млади мъже от района Оверн-Рона-Алпи (Източна Франция), по-конкретно в департамента Ен (Ain), разположен в подножието на планината Юра.

„Живея в О-Бюже, (Haut-Bugey) планинската област на департамента Ен, където летните бури и порои са обичайно явление. Миналия юли обаче беше необикновено сух, получихме добра фуражна реколта – сено, отава и царевица, но в недостатъчно количество. Това ми създаде трудности при изхранването на животните, но аз обичам моя занаят, който ме изправя пред предизвикателства” – Така започва разказа си симпатичният млад мъж – Беноа Морел пред сп. France Agricole. Той е само на 22 години и се е посветил на отглеждането на млечно телешко. В началото на 2003 г. с диплома от селскостопански техникум в джоба (и нищо друго освен нея – както сам уточнява) Беноа се установява при своя полубрат Адриен Бурле в селцето Утриа в Ен, което наброява 250 жители. Година по-рано Адриен се е преселил при своя баща Клод, увеличавайки двойно мъжката сила. „Тогава бях на 19 – продължава Беноа. – Купихме 350 декара, с които разширихме семейното стопанство, считано дотогава предостатъчно за двама. Увеличихме стадото с още двайсетина дойни крави и стигнахме 90 броя от породата Шароле. За да укрепим стадото, като компенсираме недостатъчните за пълноценно изхранване пасища, ние подсилихме дажбите с царевица. Покупките на минерални торове ограничихме до 1,2 тона годишно за 1400 дка, от които 60 са засети с царевица.

Целта ни е всяка крава да си има по едно теленце всяка година

Отелванията се планират за октомври и ноември. Отбитите теленца, укрепнали от пашата из ливадите и храненето в обора, се продават в края на лятото. Животновъдите определят бременността на животните с помощта на ехографи и синхронизират разгонването на част от кравите. „Отелванията по групи позволяват да се работи на партиди. Така осеменяването е по-лесно и по-практично”, твърдят двамата братя, съдружници в GAEC (Абревиатура на Селскостопанско сдружение за обща експлоатация, специфична кооперативна форма във Франция –б.ред.).

Разширяването на обора, покупките на трактор, балировачка, както и на животни струваха на Беноа 300 000 евро.„Млечното говедовъдство, чийто страничен продукт е телешкото месо, изисква голям капитал и много вложения при лимитирана рентабилност, обяснява той. – Ние живеем в трудни условия – в планината, където зимите са дълги, а цената на месото е същото, както произведеното в равнината. Ето защо, отчитайки допълнителната работа и крайната печалба, предпочетохме да угояваме няколко юници. Имаме късмет, че местната кланица е на двайсетина километра оттук” – продължава Беноа.

За щастие, на тези говедовъди държавата предоставят помощи

Директните плащания по ОСП (първи стълб) покриват 40% от експлоатационните разходи. По тази причина Беноа и Адриен признават, че се стремят да поддържат добри отношения с местните представители на управлението. „Една трета от фермерите тук са на възраст над 55 години – споделя наблюденията си Беноа. – От 40-те млади земеделци, с които се учехме заедно четири години, само 5 се заеха със селско стопанство.”.А Адриен добавя: „Около нас има млечни стопанства, които произвеждат продукти със защитен произход (ЗНП). Ние избрахме по-трудното – отглеждаме теленца с естествено кърмене от майките. В Утрия има само едно такова стопанство – нашето!” – изрича с гордост той.

Младите животновъди споделят тревогите си, че в планинския им район са плъпнали купувачи на земя, което ще отслаби земеделието. „Страхуваме се, че нашите подходящи за обработване парцели утре ще бъдат урбанизирани. А трябва да се борим срещу тенденциите да се унищожават селскостопанските площи, разположени в близост до населените места.”

Беноа Морел и Адриен Бурле разказаха и за новосъздаденото Сдружение на комуните в О Бюже, което включва 37 населени места с различна големина и 30 по-малки с под 1000 жители. „Подкрепата на нашите избраници е жизненоважна за запазване на селскостопанския потенциал” – убедени са те. – Сдружението е неотменим фактор за активизиране на европейските фондове за региона Рона-Алпи. „За да получим помощи по втория стълб, беше изработен проект за земеделската и климатичната среда. Но зад този проект стоят десетки събрания в продължение на 6 месеца с местни сдружени колективи...” – завършват разказа си двамата братя пред сп. France Agricole.

Стопанството

ПЛОЩ. 1400 дка, от които 60 са засети с царевица, а останалите –с трева. Парцелът е комасиран благодарение на размени

ДОБИТЪК. 90 крави шароле. Отелване – през есента (октомври-ноември). Отбитите телета се продават в края на лятото

РАБОТНА РЪКА: 2 души в кооператив тип GAEC

 

Съединението прави силата

Братята Беноа Морел и Адриен Бурле доброволно влизат в Сдружението на комуните в областта О Бюже, убедени, че сами не могат да постигнат това, което могат да сторят заедно със своите събратя. Във Франция селскостопанските производители се организират в кооперации за изкупуване и за преработка на продукцията, в асоциации за развъждане на породите, във всевъзможни сдружения, чрез които да бранят интересите си и да вършат работата си. Някои фермери са членове на няколко различни сдружения за зашита на цялата си разностранна дейност. Това все още е непонятно за нашите земеделци и животновъди, макар че без сдружения съвременно фермерство не се получава. Една от причините за тази пасивност е натрупаният идеологически баласт от времето на ТКЗС–тата, в които старото “колективно” стопанисване беше обща работа, лишена от лична инициатива. Но днешният фермер е стопанин, който действа по собствени подбуди, гони собствени цели и защитава свои интереси. Това той може да направи по-добре по пътя на сдружаване с производители и професионалисти като него, за да накарат заедно държавата да се съобразява с техните интереси, както и да привлекат вниманието на цялото общество към проблемитеим. Всяко голямо дело се започва с малки стъпки.

Публикувана в Животновъдство

Важно е колкото се може по-рано да разпознаете проявите на усложненията. С навременното оказване на първа помощ е възможно да предотвратите леталния изход

През първите часове след раждането много телета умират дори ако отелването протича под наблюдение и в комфортни условия. Някои новородени имат затруднено дишане, а други така и не започват да дишат. Каква е причината? Плодът в утробата получава кислород чрез майчината плацента. Когато в края на раждането пъпната връв се скъса, съдържанието на кислород в кръвта на телето намалява. Увеличава се въглеродният двуокис и кръвта става по-киселинна. Към дихателния център постъпва сигнал за пробуждане. След това у здравото новородено започват дихателни движения. Първото вдишване на телето е много трудно, тъй като белите дробове на новороденото трябва отначало да се разтворят. Течността в дихателните пътища допълнително усложнява първия опит за вдишване. Колкото по-рано се отстрани тази течност, толкова по-добре.

Много важно е да се избягва кислородният дефицит

Ако след раждането телето изглежда вяло и апатично, обикновено причината се крие в недостига на кислород. Животното е в състояние да се справи с временния дефицит на кислород явление, което винаги възниква при отелването. Обяснението е, че по време на силните напъни плацентата е под високо налягане и газообменът през нея се влошава. Но в промеждутъка мужду напъните телето може да попълни кислородните си запаси. Може да се стигне до слаба жизнеспособност и дори до смърт, ако по време на раждането пъпната връв дълго време е притисната между телето и таза на майката.

Недостатъчното снабдяване с кислород по време на отелването също може да стане причина за ниска жизнеспособност на новороденото, като причината може да е възпаление на матката. Освен това удълженият родилен процес влече след себе си недостиг на кислород и води до раждане на телета със слаба жизнеспособност. Ако кислородният дефицит е значителен или продължава дълго, то настъпват дихателни движения още преди или по време на раждането. Вследствие на това в белите дробове на телето може да попаднат околоплодни води. Чрез повишената активност на чревната мускулатура преминава чревна кал, която също може да попадне в белите дробове на телето и още повече да усложни първото поемане на въздух след раждането. Това създава благоприятна почва за възпаление на белите дробове. При продължителен недостиг на кислород организмът доставя наличния кислород първо на мозъка, сърцето, черния дроб и бъбреците за сметка на белите дробове и на стомашно-чревния тракт. След раждането тялото на новороденото теле е изтощено. Органите и тъканите, изпитали кислороден дефицит, произвеждат повече млечна киселина. Ако кръвта се окислява прекалено, а кислородният недостиг е продължителен, се получава парализа на дихателния център. Ако телето вече е в такова критично състояние, то след раждане не може спонтанно да започне да диша и се налага да се приложи изкуствено дишане.

Как да разпознаем телетата с ниска жизнеспособност

Не е трудно да се разпознаят слабите телета, ако непосредствено след отелването се прегледат и оценят. Шансовете на оживявяне на телета, оценени с 03 точки, не са големи. Повечето от тях умират на първата минута след раждането заради сърдечно-съдова недостатъчност или от задушаване.Тези телета могат да бъдат спасени само с незабавни професионални мерки. Ако такива телета преживеят първите часове след раждането, те често развиват възпаление на белите дробове. Животни с обща слабост, лош бозаен и слаб гълтателен рефлекс изискват особено интензивно наблюдение. При това не само през първия ден след раждането, тъй като поразената слизеста обвивка на стомашно-чревния тракт предопределя предразположението към диария.

Новородените телета, оценени с 46 точки, по-често от здравите телета развиват възпаление на белите дробове и диария, затова трябва много внимателно да се следи здравословното им състояние.

Често пъти се греши при оценката на жизнеспособността на теле, когато външно то е добре развито и се е родило преди 260-тия ден от началото на бременността. Обикновено след раждането тези телета са бодри и енергични, но техните бели дробове са недоразвити. Затова още през първия час след отелването настъпва нарушаване на дишането, кислороден недостиг и натрупване на въглероден двуокис в организма им. Това води отначало към силен задух, а след това като правило до смърт. Не съществува специална терапия, която би могла да помогне на тези животни.

Описаните по-долу дейности за предоставяне на помощ на слаби новородени телета понякога дават шанс дори на такива животни да преодолеят кризата и да излязат от опасната ситуация. Затова е важно колкото се може по-рано да се разпознаят първите прояви на усложненията. И много внимателно да се наблюдават новородените телета през първите часове след раждането.

Първа помощ при новородените

При слабите новородени телета е важно преди всичко дасе действа бързо:

* След раждането подръжте всички телета надолу за двата задни крака. Това ще облекчи оттичането на околоплодните води от носната и устната кухина, трахеята и белите дробове.

* За да почистите дихателните пътища, хванете муцуната и носа на висящото животно и изстискайте слузта по посока на носното огледало. За да избегнете внасяне на инфекция, опитайте се да не навлизате в устната кухина.

* За стимулиране на дишането и на кръвообращението полейте върху тилана новороденото теле студена вода. Не обливайте цялото животно това няма да подобри състоянието му, а само ще доведе до преохлаждането му.

Европейските фермери стимулират дишането със специален медикамент “Respirot". Капват по 5 мл от него в носа или в устата на телето. Действието, изразено с по-дълбоко и за определено време ускорено дишане, се появява след 3060 секунди и продължава няколко минути. При необходимост се повтаря. Ветеринарният специалист може да приложи инжективно и стимулиращото средство доксапрам. Но говедовъдите трябва да знаят, че прилагането на препарати, стимулиращи дишането, не гарантира успех.

На новороденото теле, което не диша или диша трудно,

трябва да се направи изкуствено дишане

Ще ви запознаем как се правят двете животоспасяващи процедури.

Дишане "уста в нос". Дръжте затворена устата и едната ноздра на телето; в другата ноздра духнете с устата си или сложете ръката си като мундщук, а след вдишването отпушете ноздрата на телето. Повтаряйте процедурата 610 пъти в минута, докато не се появи спонтанно дишане.

.Ръчен масаж. С двете ръце натискайте гръдната клетка на телето от ляво

надясно на височината на последното ребро и по този начин натискайте белите дробове по посока на плешките. Белите дробове трябва да се натискат около 3 секунди, след което се отпускат; след 3 секунди процедурата се повтаря до появата на рефлекторно дишане.

Решаващо е бавното, отчетливо и дълбоко изкуствено дишане. Освен това на телето трябва да се даде кислород. При наличие на ацетилен-кислороден заваръчен апарат може да се използва кислородният му балон.

Освен това благодарение на изкуственото дишане се въвежда въглероден двуокис. Кръвта на телето става нетолкова киселинна, което помага на белите дробове да се разтворят. Кръвоносните съдове се разширяват. Сърцето може по-леко да изхвърля кръвта чрез белите дробове на телето.

Може да се противодейства на вредното окисление на кръвта и с въвеждане на стерилен основен разтвор, например с натриев бикарбонат. Помага и прилагането на медикаменти, които стабилизрат кръвообращението на телето.

За подобряване на жизнените сили на слабото теле трябва да се даде глюкозен разтвор. Най-ефективно е да се въведе стерилен глюкозен разтвор в кръвта. Някои от тези разтвори може да се инжектират подкожно.

Дори ако е минала първата опасност, новороденото теле трябва да се наблюдава внимателно.

Грижи за слабото новородено теле

Когато дишането и сърцебиенето влязат в норма и лигавицата стане розова, дайте телето на майка му да го оближе. Ако това не е възможно, обтрийте го добре със слама или с кърпа. Този масаж стимулира сърдечносъдовата му система, а само сухата кожа го предпазва от студа. Сложете телето под нагряваща лампа. Малкото животно лесно отделя топлина, тъй като има голяма повърхност в сравнение с обема. При треперенето (от студ) се изразходват много кислород и енергия, затова е полезно да се увият краката на телето (от копитата до тарзалната става) със затоплени (40-45 градуса) кърпи.

Обикновено слабите телета не могат сами да сучат. Те имат слаб бозаен и понижен гълтателен рефлекс. Затова е задължително да им се даде колкото се може по-рано 1,5 л коластра с шише. Обърнете внимание дали телето наистина я гълта, но никога не се опитвайте да го принуждавате насила да пие мляко. Ако течността попадне в белите дробове, ще се получи възпаление. Може да му се даде коластрата чрез стомашна сонда. Но трябва да се внимава уредът да не попадне в дихателните пътища. Положението на сондата е необходимо да се провери, преди да се даде коластрата. Може да се духне в нея и да се направи прослушване на стомашната стена за характерен шум или да се даде малко количество преварена вода: ако телето се закашля, то вероятно сондата е сложена неправилно.

През първата седмица след раждането на слабото теле трябва да се инжектират витамини и микроелементи: витамин С 10 мг/кг живо тегло, витамин В1 – 2мг/кг живо тегло, витамин Е 30 мг/кг живо тегло, селен 0,2 мг/кг живо тегло, и желязо 50 мг/кг живо тегло. Манипулацията се повтаря на втората седмица след раждането на телето.

Публикувана в Животновъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта