"Божествените" пчели символизират, че с околната среда в Париж всичко е наред
Столица на Франция, на равно с останалите големите мегаполиси, страда от автомобилни изгорели газове и други вредни вещества, които изхвърлят в атмосферата градските инсталации.
Градските власти обаче възнамеряват да докажат, че екологията в Париж е в перфектен ред. За тази цел е било решено да се изгради пчелин на покрива на една от основните забележителности на столицата, още повече, че Нотр Дам има личен пчелар - Никола Жеан. Той е направил пчелина на покрива на катедралата. Мястото не е избрано случайно. Там под стените на храма има красива градина създадена през 1844 година и кръстена в чест на папа Йоан XXIII.
Трябва да се отбележи, че градското пчеларство се развива активно във Франция. На покривите в Париж вече се отглеждат около 400 кошери, 200 от тях се обслужват от една компания, собственост на Никола Жеан.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

ДФ „Земеделие” изплати 3 250 301 лева на 1628 кандидати, изпълнили поетите ангажименти по Националната програма за пчеларство (2017-2019). Общият бюджет на Програмата за тригодишния период е близо 14,28 млн. лева, от които 50% са осигурени от ЕС и 50% - от националния бюджет. Определеният за 2017 г. ресурс е 4,758 млн. лв. Предвид размера на изплатената финансова помощ, усвояемостта по програмата за тази година е около 70 %.

До 15 август 2017 г., когато изтече крайния срок, бяха подадени 1648 заявления за плащане по петте отворени мерки от НПП 2017-2019 г. По мярка Д финансова помощ заявиха около 970 пчелари, които получиха 2 159 778 лв. За закупуване на оборудване за първичен добив и обработка на пчелен мед, по мярка А, бяха внесени близо 300 документа, по които са платени 340 550 лв. По мярката за рационализиране на подвижното пчеларство подпомагане от 7 500 лв. получиха 3 земеделски стопани. По мярка Б за борба с вароатозата са изплатени 709 676 лв. на 1221 пчелари. По мярката за анализ на пчелните продукти са преведени общо 32 796 лв. на 250 земеделски стопани.

Пчеларите, получили подкрепа по Програмата за 2017 г., са реализирали одобрените от ДФ „Земеделие“ разходи в периода от 1 август на предходната финансова година до 31 юли на настоящата финансова година. Средствата са преведени след приключване на задължителните административни ревизии и направените проверки на място, чрез които се установява дали кандидатите са изпълнили дейностите по договорите коректно.

Основната цел на програмата е подобряване на условията за производство и търговия с пчелния мед и пчелните продукти, повишаване ефективността на производството, качеството и конкурентоспособността на българския пчелен мед и пчелни продукти, опазване на пчелната популация, устойчивото й развитие, осигуряване на по-добра заетост и по-високи доходи на пчеларите.

Тригодишната национална програма за пчеларство, която ще се изпълнява до 2019 г., е част от селскостопанските пазарни механизми, предвидени в Общата селскостопанска политика на ЕС. Това е четвъртата поред програма, реализирана в България, след приемането на страната в ЕС.

Публикувана в Пчела и кошер
Вторник, 17 Октомври 2017 09:05

Устойчивост на акарацидите (Varroacides)

Проблем за пчеларите в цяла Европа, чието разрешаване изисква специално внимание

Петко Пурчев
Устойчивост на акара към акарацидите има сложна природа в своето развитие. Литературните данни сочат, че в началото на 90-те години е забелязано намаляване ефективността на доста акарациди, което доведе до епизоотическа ситуация по вароатозата почти във всички страни където масово се отглеждат пчели. Голяма роля в появата на подобна устойчивост имат презимувалите самки на Varroa, които са успели да презимуват даже след няколкократните третирания през есента. През пролетта, същите тези самки започват вече отглеждат устойчиви поколения към всички акарациди, които са били използвани при заключителното третиране. За бързото разпространяване на устойчиви форми на акар способства подвижното пчеларство, когато например в някой отдалечен район няма устойчиви популации на акар, внасят се с отделни пчелопакети или пчелни семейства устойчиви индивиди на Varroa destructor, които започват да завземат все нови и нови пчелини. За голямо съжаление, устойчивостта на един акарацид се разпространява към близкородствени вещества, каквито могат да бъдат и киселините. Това явление има и своето наименование
КРЪСТОСАНА УСТОЙЧИВОСТ

Често явление е, когато на един пчелин има по-големи загуби от акар на определени стойки заети с кошери, т.е. същият този „активен“ акар се пренася от пчели-крадци, търтеи или от самите пчели.
Съгласно някои научни публикации на руски и западноевропейски автори, устойчивостта на акара към мравчената киселина е довела до неговата устойчивост и към оксаловата киселина в някои пчеларски региони наситени с пчелни семейства, където не е провеждана на добро ниво борбата с Varroa destructor. В края на 80-те, началото на 90-те година доста пчелари от Франция, Италия, Германия, Испания, Русия са отчитали подобно намаляване на ефективността на тези две киселини. Първоначалната концентрация е била 1,5-2,0%, а тя е давала добър ефект при борбата с акара, но впоследствие резистентността е довела до използването вече на 3,0 и даже 4,0-4,5 % разтвор.
Не трябва да се допуска развитие на устойчиви към акара химически акарациди. Поради тази причина, от голямо значение е своевременното третиране през есента, когато в пчелното семейство цялото пило е излюпено. През пролетта, когато семействата започват да се развиват, се провеждат профилактични противовароатозни третирания с препарати с друга химическа формула и действащо вещество.

Публикувана в Знания и технологии
Сряда, 27 Септември 2017 09:11

Лек с благотворен ефект

За лечението на аскосферозата с екологично чисти и природни средства през последните години са били направени множество наблюдения, но от растенията най-висока ефективност е показал чесъна (Allium sativum L.). Активните вещества в чесъна са етеричните масла, основата на които е алкилпроизводните на цистеина, дивинилсулфоксид, с фитонцидно действие. Има сведения, че бактерицидната субстанция на чесъна няма белтъков произход, по химична структура е близка към гликозидите. Чесънът е слабо токсичен за пчелите, изложени на директен контакт (LD50 е 25g за пчела).
Л.Ф. Соловьева от Научноизследователския институт по пчеларство в Рибное, близо до Рязань – Русия, е изучавала използването на чесъна в практиката за лечение на някои заболявания при пчелите. Резултатите на опитите сочат, че при използването на зелените части и сока от главите на чесъна, прорастването на спори от Ascosphaera apis е стигало до 42,4-37,8%. Имайки предвид високата ефективност на чесъна по отношение на спорите от Ascosphaera apis, изследванията с растението са продължили до изясняването на неговото действие върху пчелите. Методът на груповото подхраване на пчелите със сироп с различни концентрации от чесън, е определил тяхната продължителност. Изпробвани са 7 концентрации на чесън (от 40% до 0,625% концентрация). Установено е, че 40% концентрация на чесъна довежда до съкращаване живота на пчелите в сравнение с контролата на 47,6%. При 20% и 10% концентрация на чесъна продължителността на живота при пчелите в сравнение с контролата била 20,8 и 6,9%, съответно. Действието на 5% и по-малки концентрации продължителността на живота при пчелите практически е без промени.
СРЕЩУ ЕВРОПЕЙСКИЯ И АМЕРИКАНСКИ ГНИЛЕЦ, АСКОФЕРОЗА

в полеви условия на различни пчелини е проучвано действието на изстискан сок от зелените части на чесъна в 20% концентрация в захарен сироп (1:5). При 104 пчелни семейства с напреднала форма на европейски гнилец (Paenibacillus alvei) са били напръсквани в доза 100-120 ml на пчелно семейство, изхождайки 10-12 ml на рамка (външната температура на въздуха е 20-23°С). При третиране пчелите не са се възбуждали, миризмата на чесъна в гнездото след едно денонощие практически не се е усещало. Второта и третото третиране са били извършвани с интервал от пет дни. След второто третиране килийките напълно са се очиставили от пчелите заети с ларви от болно пило. При по-нататъшните наблюдения за семействата клинически признаци за наличието на европейски гнилец не е констатирано.
При 3-кратното третиране на 107 пчелни семейства на един от пчелините в Рязанска област със средна степен на поразяване от 10 до 50 болни личинки на пита по описаната схема против аскосфероза в 60 пчелни семейства не са могли напълно да се освободят от заболяването, но поразеността е била намалена (останали са единични мумифицирани личинки по питите). Този ефект се дължи на засиленото чистене от пчелите на питите засегнат от болно пило. Изстискваните части от чесъна след получаване на сок от чесъна допълнително са се слагали върху гнездовите рамки на пчелните семейства.
Положителни резултати за оздравяване на 50 пчелни семейства засегнати от аскосфероза (Ascosphera apis) са получени при кръстосано третиране с нистатин (Nystatin) и сок от чесън при 4-ри кратно третиране с 5 дневен интервал, следвайки опрашване с нитатин и захарна пудра (1:100) и напръскване с 20% концентрация от сок на чесън в захарен сироп. В промеждутаците на третиранията
ВЪРХУ ГНЕЗДОВИТЕ РАМКИ НА ПЧЕЛНОТО СЕМЕЙСТВО СА БИЛИ СЛАГАНИ НАДРОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ЧЕСЪН

в количество 200-300g. Подобен подход е довеждал до засилване на падането на акара, по-доброто санитарно състояние на пчелното гнездо: намаляване експанзията от мравки, ухолазки, голям и малък восъчен молец.
Shimanuki, H. & D. A. Knox през 2000 година правят научно изследване относно ефективността на чесъна в Онтарио, Канада като за целта са били използвани 21 пчелни семейства. Проучването сочи, че лиофилизированият (изсушен) чесън на прах добавян в захарния сироп подтиска развитието на Nosema. Същият чесън на прах съдържа около 70% от 46 сяросъдържащи полезни биологически активни вещества, включвайки алицин. Първоначално е определяно какво количество чесън може да се поеме от пчелно семейство във вид на „пастички“. Същите тези пастички са вирирали от 0 (контрола) до 20% тегло. Резултатите са показали, че пчелите, които се хранят с „пастички“ напоени с екстракт от чесън съдържащи 8% или по-малко чесън го консумират по-добре.
Не са били констатирани каквито и да е било разлики в условията на презимуване на пчелните семейства, независимо от лечението (промените в теглото на кошера и силата на пчелното семейство остават повече или по-малко постоянни). Честотата на Varroa е била твърде ниска, за да бъде сравинтелно оценена. Това, което е установено, че в края на експеримента, честотата на Nosema е била много по-ниска, шест пъти, в пчелните семейства които са били третирани с чесън.
Резултатите от проучването показват, че
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИЯТ ЧЕСЪН НА ПРАХ ИМА БЛАГОТВОРЕН ЕФЕКТ, КОГАТО СЕ ДАВА НА ПЧЕЛИТЕ

Пчелите, третирани през лятото за тестове за вкус на чесън, консумират чесън до 8% в сравнение с презимуващите пчели. Това предполага, че 8% чесън на прах е твърде силен, за да се консумира настървено от пчелите, поне през зимата. Независимо от това, положителният ефект от намаляването на спори на Nosema, вероятно се дължи на факта, че чесънът е снабден с бавно освобождаващо фумигационно действие.

Петко Пурчев, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Публикувана в Пчела и кошер
Петък, 08 Септември 2017 09:29

Медоносни източници

Пчелите в ранна есен използват най-умело всички източници на прашец и нектар

Горещото лято и настъпващата безводна есен създават сериозни затруднения на пчелните семейства относно запасяването с храна за зимата. В този момент насочването на работещите пчели към източниците на хранителни запаси е затруднено и от намаляващия брой работнички в кошерите. Отделно проблеми могат да създадат поставените ветеринарно-медицински препарати или различни дезинфектанти в кошера. Оскъдицата на храна пчелите преодоляват с изключителна работоспособност и умение да намират цъфтящи растения, отдалечени площи със запазено нектароотделяне (детелина, люцерна, поливни площи със зеленчуци или тикви например).

Всеизвестно е приспособяването на пчелите към събиране на сладкия сок от гроздето, сливи и джанки, праскови и т.н.
Mакар и в много по незначителни количества отколкото класическите основни паши, тези източници на нектар са много важни и всъщност основни за есенното развитие на пчелните семейства. Добавянето на различни изкуствени подсладители и дори инвертната захар не могат изцяло и пълноценно да осигурят нужната за пчелите храна в този период.
Бодили
Те цъфтят продължително време, не изискват много вода и привличат много пчелите. Особеното при тях е това, че растат предимно на необработвани площи и са сухоустойчиви. Понякога бодилите придават на пчелния мед в кошера неповторимото си нежно ухание и правят меда много търсен от познавачите. Освен това в повечето случаи този мед има нежна, фина консистенция при кристализиране и това допринася за неговото търсене.
Детелина, люцерна
Тези медоносни растения имат способността да цъфтят няколкократно и продължително, особено при поливни условия. Нектарът и прашецът, събирани от пчелите имат много важно въздействие за подготовката на младите пчели за зимните условия и натрупване на мастно тяло. Медът, който узрява в питите е бистър, приятен на вкус, с фина кристализация.
Плодни дръвчета
В края на лятото много от плодовете започват да зреят. Такива са Джанките, сливите, круши, праскови и др. Още в процеса на зреене, при част от тях кожицата се пробива от оси, стършели или други насекоми със здрави челюсти, както и от червеи или птици. В „пробойните“ с удоволствие се вмъкват медоносните пчели, които с помощта на близалцето си поемат нектарния сок, предимно от лесно усвоима фруктоза.  Стопаните винят пчелите за дефектирането на плодовете но в повечето случаи инициативата имат не медоносните пчели. Недостатък на този източник на храна е сравнително бързото кристализиране на меда в питите.
Грозде
също както при плодните дръвчета и тук първичните продуценти са насекоми със здрави челюсти, които отварят път на пчелите. Гроздето е сериозен източник на нектарен сок за насекомите и те буквално воюват с хората и птиците при неговото събиране. Най-много ужилени хора има в периода на зреене и бране на лозята. Независимо от това, попълването на запасите в кошерите са благоприятни за устойчивото развитие на пчелното семейство.
Тикви, дини...
Това са растения, отглеждани както на големи площи, така и в градинките по селата. Макар и в ограничено количество, те влияят благоприятно в условията на нектарен и прашецов недоимък.
В много райони на страната процесът продължава до края на октомври, а около морето и в най-южните части дори до ноември. Тази особеност на българското пчеларство позволява да се поддържат силни пчелни семейства не само с подхранване със захарни сиропи или твърда кърмова маса, но и да се ползват даденостите на региона.
(ПиК)

Публикувана в Пчела и кошер

Откриха два гена, които могат да убият акарите Вароа,  унищожаващи популациите от пчели и са основна причина за синдрома на разрушената пчелна колония. Това съобщиха учени от Държавния университет в щата Мичиган (MSU)  Освен това те са създали четири гена, непосредствено влияещи върху процеса на размножаване на акарите, пише agro-smart.com.ua.

Акарите Вароа представляват най-сериозната заплаха за здравето на пчелите в цял свят. При тях се е развила резистентност към много пестициди. Акарите смучат кръвта на пчелите, като по този начин предават смъртоносни вируси.
Екипът от учени е използвал интерференция на рибонуклеиновата киселина за разпознаване на важни гени, открити във Вароа. По време на изпитанията изследователите са внесни в акарите двуверижни РНК.

Използвайки този подход, те са определили два гена, които провокират висока смъртност при акарите - Da и Pros26S.

Генът Da унищожил над 96% от Вароа. Изследователите също така идентифицирали 4 гена - RpL8, RpL11, RpP0 и RpS13, които контролират възпроизвеждането на акарите.

Публикувана в По света

На свое заседание, проведено на 22.06.2017 г., Комисията по околна среда в Европейския парламент разгледа трите възражения, внесени от евродепутата Юлия Гирлинг. По своята същност тези възражения целяха отпадане на предложението на Комисията за забрана на три неоникотиноидни пестицида, увреждащи пчелите.

С 43 гласа ЗА, 8 ПРОТИВ и 7 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, Комисията по Околна среда в Европарламента отхвърли тези възражения. Предложението на Европейската комисия остава!

Предстои то да бъде разгледано и подкрепено от Съвета на министрите, за да влезе в сила окончателната забрана на неоникотиноидните пестициди в ЕС.

„Ние от Фондацията за околна среда и земеделие, както и  Българска асоциация Биопродукти, сме изключителни доволни от факта, че кампанията ни за спасяване на пчелите дава резултати“, сподели Албена Симеонова, председател на двете организации.

От асоциацията припомнят, че през 2013 ЕС забрани използването на тези три препарата въз основа на увреждането, което те причиняват на пчелите. ЕС забрани третирането на семената на слънчогледа, царевицата, рапицата и пролетните зърнени култури, които привличат пчелите по време на опрашването. Въпреки забраната, за съжаление, тези препарати продължават да се употребяват масово в съюза на базата на т.н. дерогация.

От 2013 насам се появиха допълнителни научни доказателства относно щетите, нанесени от пестицидите. Европейската агенция по безопасност на храните (EFSA) излезе със становище, че разрешените употреби или представляват „висок риск за пчелите“ или „не можем да изключим висок риск.“ В допълнение, скорошен преглед на научна литература по въпроса показа, че неоникотиноидите са опасни не само за пчелите, а и за други видове.

Публикувана в Пчела и кошер
Петък, 02 Юни 2017 11:45

Причини за лошо опрашване

Тиквовите култури имат разделнополови цветове. При някои сортове краставици се продуцират само женски цветове в началото на цъфтежа и те изцъфтяват по-рано от мъжките, поради което остават неопрашени. В резултат на това женските цветове прецъфтяват неоплодени, завързите не нарастват и загиват. Случва се и летежа на пчелите при неблагоприятни външни условия да е смутен, при това положение женските цветове също не се опрашват.

При тиквичките цветовете опадват без да формират завързи, в други случаи образуваните завързи престават да нарастват, а от цветния край започва покафеняване и загиване изцяло на завърза.

Отглеждането на тиквови култури трябва да се извършва при оптимални за развитието им условия. Ако има влошаване на времето и възпрепятстване на пчелите да опрашват, се изчаква до нормализиране летежа, когато опрашването протича нормално.

Петър Крэстев

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Вчера (20 март 2017 г.) се е провело заседание на Съвет по продукти за растителна защита към Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), на което се е обсъдило предложение за разрешаване на употребата на опасни за пчелите пестициди - от класа на неоникотиноидите. До този момент нямаме официална информация за решението, което е било взето, затова ви призоваваме също да се включите в призива ни за повече прозрачност в процеса на вземане на подобни решения, които имат ефект върху всички участници в хранителната ни система.
Пчелите и другите опрашители играят ключова роля в производството на храната ни. Около една трета от културите, които се използват за храна по света, зависят пряко от физическото опрашване от пчели и други животни [1]. През 2013 г. Европейският съюз (ЕС) ограничи използването на 3 активни вещества от класа на неоникотиноидните пестициди, въз основа на високия риск, който те представляват за пчелите. В ЕС бяха забранени третирането на семена от слънчоглед, царевица, рапица и пролетни зърнени култури, както и пръскането на привлекателни за пчелите култури преди и по време на цъфтеж. Въпреки това, широка гама от приложения на тези препарати остават разрешени.
Оттогава все повече научни доказателства потвърждават вредата на тези активни вещества. Преглед на литературата, извършен от Томас Ууд и Дейв Гулсън, от Университета в Съсекс през 2017 г. [2], показва, че неоникотиноидните пестициди, включително имидаклоприд, клотианидин и тиаметоксам, изострят здравословните проблеми на пчелите и допринасят за спадовете на диви пчели. Прегледът прави анализ на нови данни от стотици проучвания и показва, че тези химикали не застрашават само пчелите, но и много други видове, включително и пеперуди, птици и водни насекоми, с възможни верижна реакция по хранителната верига.
 
[1] Kremen C, и др. (2007 г.) Опрашването и други екосистемни услуги, предоставени от мобилни организми: концептуална рамка за последиците от промените в земеползването, Ecology Letters, 10: 299-314; и
„Грийнпийс" (2013 г.) Упадъкът на пчелите. Преглед на факторите, които поставят опрашителите и земеделието в Европа в опасност, април 2013 г.: http://www.greenpeace.org/bulgaria/bg/campaigns/agriculture/doklad-upadakat-na-pchelite/
[2] Ууд, Томас, и Гулсън, Дейв (2017 г.) Неоникотиноидните пестициди и рисковете за околната среда: доклад за научните доказателства след 2013 г., http://www.greenpeace.org/bulgaria/bg/campaigns/agriculture/problemi/neonikotinoidi-i-riskovete-za-okolnata-sreda-doklad/

Публикувана в Пчела и кошер

Държавен фонд „Земеделие“ приключи административните проверки на приетите заявления по Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 година. Готово е и първото класиране на кандидатите за подпомагане по мярка Д „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз” от програмата. Списък на класираните пчелари с одобрени заявления е качен на сайта на ДФ „Земеделие“.Одобрените кандидати ще бъдат поканени за подписване на договори в областните дирекции на ДФЗ-РА, където са подали документи за участие.

Договори за предоставяне на финансова помощ имат възможност да подписват и всички одобрени кандидати за дейността „Подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелния мед” от мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари”, както и одобрените за финансиране по мярка В „Рационализиране на подвижното пчеларство”.

За финансовата 2017 година по петте мерки от НПП 2017-2019 г. бяха приети повече от 2 200 заявления за подпомагане. По мярка Д „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз”, която е с бюджет от 2 289 510 лв., бяха подадени 1 699 заявления.

Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 г. е с общ бюджет от приблизително 14.28 млн. лева, от които 50 на сто са осигурени от ЕС и 50% - от националния бюджет. Определеният за 2017 година ресурс е 4758590 лева.

Публикувана в Пчела и кошер

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта