Българската агенция по безопасност на храните/БАБХ/, съвместно с Асоциация растителнозащитна индустрия в България/АРИБ/, организират поредица от първоначални и допълнителни обучения на лицата, които боравят с пестициди в рамките на професионалната си дейност съобщиха от пресцентъра на БАБХ. Първият семинар за обучители се проведе в гр. Сандански на 12 и 13 ноември 2013г. в „Интерхотел Сандански“. На него присъстваха зам.-изпълнителният директор на БАБХ Пламен Лазаров, директорът на АРИБ Нели Йорданова и директорът на Областна дирекция по безопасност на храните- Благоевград д-р Михаил Бащавелов. Специален гост беше Луис Сарамадо, мениджър на Европейската асоциация за растителна защита.

Обучителните срещи се организират във връзка с прилагането на Директива 2009/128/ЕО за устойчива употреба на пестициди и на Мярка 1 „Обучение на професионални потребители на пестициди, дистрибутори и консултанти” от Националния план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България.

Семинарите се реализират по плана на проект „Инициатива за безопасна употреба на пестициди“, който се осъществява с активната подкрепа и под ръководството на Европейската асоциация за растителна защита (ЕСРА), член на която е АРИБ.

Съвместният план предвижда до края на 2013г. да се проведат 4 обучения с участието на инспекторите от отделите за растителна защита на всички 28 областни дирекции по безопасност на храните, които ще бъдат привлечени като обучители по Мярка 1 от Националния план за действие.

Публикувана в Новини на часа

Това заяви на първата си пресконференция новият шеф на БАБХ

„Контролът трябва да бъде съсредоточен в местата, където се създават храните, а не в търговската мрежа, където проверките са постфактум…“ каза професор Пламен Моллов – изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните на първата пресконференция на Агенцията под негово ръководство.
На пресконференцията присъства Явор Гечев – зам.-министър на земеделието и храните, който постави като приоритет засилване на контрола, който Агенцията упражнява заедно с други контролни органи на постъпващите в страната храни, както и нуждата от създаване на нов Закон за храните.
Професор Моллов: Българска агенция по безопасност на храните трябва във всеки един момент да бъде отделният потребител. Това не е празно заклинание, тъй като репутацията на Агенцията трябва да расте и всеки човек да се чувства сигурен. Основната отговорност в цяла Европа е на производителите, а не в контролните органи, затова и самоконтролът обаче трябва да се налага не с декларации, а с ефективни системи, които да отговарят на ясни и категорични критерии.
До известна степен е изгубен и балансът по отношение на това, че ветеринарномедицинската част на контрола е много добре развита, но тя не е единствена и трябва да се засили контрола при растителните храни, фуража и други.
Контролът трябва да бъде подплатен с добре изградена лабораторна дейност, за което имат значение средствата, подчерта Моллов. Важна е и мотивацията на служителите, като в момента заплатите в Агенцията са от най-ниските в земеделския сектор, а по този начин няма как да бъдат привлечени качествени специалисти.

 

Публикувана в Новини на часа

БАБХ стартира нов проект с европейско финансиране

Вчера, 17 юли 2013 година, беше представен новият проект с договор № ЦА12-22-78/11.06.2013 „Обучение на ръководни и експертни кадри от БАБХ по дейности, свързани със стратегическите цели на официалния контрол“, осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целеви групи на проекта са ръководни и експертни кадри на централно и областно ниво на Българска агенция по безопасност на храните, като основните дейности са обучения на служители на БАБХ за придобиване на нови управленски умения, за допълнителни знания в специфични области, свързани с безопасността на храните и за повишаване квалификацията за одит на системи за управление безопасността на храните и фуражите.

Очаквани резултати са обучени ръководни кадри по стратегически мениджмънт и управление и оценка на изпълнението в държавната администрация, обучени експертни кадри по специализирани теми, свързани със заразни заболявания при животните и оценка на риска във връзка с безопасността на храните и обучени експертни кадри чрез обучителни курсове за извършване на одит в предприятия за производство и търговия с храни, оценка на наличните системи за управление на безопасност на храните и на фуражите.

 

Публикувана в Новини на часа

През месец юни специалистите от БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните) сигнализират, че са наблюдавали постоянен летеж на опасният неприятел по доматите Tuta absoluta – доматен миниращ молец. За една седмица във феромоновите уловки са отчитани по 30-60 броя пеперуди. На полето по листата на доматите вече са констатирани единични повреди. През следващите месеци се очаква повишаване на популационната плътност.
Специалистите по растителна защита от БАБХ препоръчват на производителите да извършват редовни третирания, като редуват разрешените продукти за растителна защита, според механизма на действие на активните им вещества. Препоръчва се продукти с еднакъв механизъм на действие да се ползват само в рамките на едно поколение на неприятеля. За следващото поколение трябва да се изберат продукти с друг механизъм. Целта е две последователни генерации да не се пръскат с инсектициди от една и съща група. По този начин се намалява придобиването на резистентност от неприятеля и се увеличава ефекта от пръсканията.
Регистрирани инсектициди за борба с доматения миниращ молец са Синейс 480СК в доза 10-15 мл/дка, Алверде в концентрация 0,1% или 100 мл/дка, Афърм 095СГ – 150 г/дка, Децис 2,5ЕК – 0,05% и др.
Борбата с неприятеля се субсидира
И през тази година ДФ „Земеделие” продължава да предоставя финансово подпомагане под формата на държавна помощ за компенсиране на част от разходите на земеделските производители по закупуване на средства за растителна защита - продукти за растителна защита, капани, феромони и биологичен агент, за контрол на доматеният миниращ молец. Помощта се предоставя след представено предписание от Областна дирекция по безопасност на храните за необходимостта от извършване на действия по предотвратяване разпространението на неприятеля. Срокът за кандидатстване е до 31 октомври 2013 г.

Публикувана в Растениевъдство
Законът за ветеринарномедицинската дейност трябва спешно да се промени. Следващата седмица контактна група от експерти и частни ветеринарни лекари ще обмислят как да бъде редактиран, така че да е в полза както на фермерите, така и на ветеринарите. Това съобщи днес в Пловдив проф. Светла Бъчварова, председател на Комисията по земеделие и гори. Според нея законът е бил направен като бомба със закъснител.
 
Частните ветеринари нямат подписани договори нито с фермери, нито с Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) именно заради новия закон, който бе гласуван на 24 януари т.г. Причината е, че все още не е одобрена тарифата за техните дейности. Тя е изготвена още през март, но досега е връщана два пъти за дообработка.
 
За първи път средствата по ветеринарномедицинските услуги ще бъдат изплащани от ДФ “Земеделие”. Там обаче са предвидени 10 милиона лева, които са 4 пъти по-малко от плащаните както през 2012-а, така и през 2011 година.
 
Според Светла Бъчварова законът е лобистки и затруднява дейността на животновъдите. Те и без друго имат сериозни проблеми, тъй като голяма част от фермите е възможно да бъдат закрити след 2013 година. 33 000 малки стопанства не са изпълнили европейските критерии за хигиена и механизация, съобщи тези дни и министър Димитър Греков, който уточни, че общият брой на фермите в страната е 80 000.
 
В момента 500 държавни ветеринари от БАБХ изпълняват програмите за профилактика на животните, а това е извън характеристиката на техните задължения.
Публикувана в Новини на часа

Въвеждане на иновации в земеделието са част от мерките, които предприема Министерството на земеделието и храните за изход от икономическата криза. Това каза министърът на земеделието проф. Димитър Греков откривайки семинар, посветен на иновациите и защитените наименования. „Нашето правителство застава изцяло при решаването на проблемите на сектора, което е немислимо без тясното сътрудничество между държавата, науката и фермерите. Министерството на земеделието ще бъде гарант на това“, подчерта министър Греков.  

 Той бе категоричен, че иновациите са един от шестте най-важни приоритети за следващия програмен период. „Давайки тласък на иновациите в селското стопанство, ще успеем да осигурим и повече здравословна храна. Българите трябва да знаят какво консумират, а ние сме известни като традиционен производител на висококачествена продукция не само у нас, но и в цяла Европа. Трябва да запазим и развием тази традиция“, подчерта проф. Греков.

 На форума участие взеха холандският посланик Н.Пр. Карел ван Кестерен, управителят на регион Тоскана Карло Киостри, представители  на Европейската комисия, на Министерството на земеделието и храните, научните среди, фермерски асоциации, Българската агенцията по безопасност на храните и Изпълнителната агенцията по лозата и виното.

Публикувана в Новини на часа

Без профилактика, която гарантира здравето на животните като част от хранителната верига, са оставени от два месеца всички земеделски стопанства у нас. За проблемът алармира Ръководството на Българския ветеринарен съюз, което поиска спешна среща с министъра на земеделието и храните. Липсата на нормативни документи, които да гарантират ефективно функциониране на приетия през януари т.г. нов Закон за ветеринарно-медицинска дейност, е причината за тоталния хаос в тази област. Законът отмени ежегодно сключвания Годишен рамков договор между Българския ветеринарен съюз и Министерството на земеделието и храните, който възлагаше на частно – практикуващите лекари профилактиката, а на държавните – контролът върху нея. След като администрацията и ветеринарните лекари не се разбраха за тарифата и ценоразписа на медицинските услуги, необходими на земеделските стопани, Агенцията по безопасност на храните, в противоречие с европейските правила, възложи на държавните ветеринарни лекари само маркирането на животните и разрешителните за придвижването им. Средства, с които да се покриват разходите на ветеринарните лекари за консумативи за извършваните от тях специализирани услуги според предлаганата проекто – тарифа, не са предвидени. Без промяна в тарифата е невъзможна профилактиката, ваксинациите и изследванията за обществено значими заболявания като туберкулоза, антракс , шап, чума по свинете и др. Това изправя страната пред угроза от поява на остри заразни заболявания сред животните. Не е гарантирана безопастността на продуктите от животински произход, заявиха ветеринарните лекари. Пред провал е изпълнението на Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и лечение на болестите по животните.

Отдавна тлеещият конфликт, очакваме да се разреши или да прерастне в протестни действия. Това ще се разбере на насрочената за четвъртък – 13 юни, в 12 часа среща между Министъра на земеделието и храните и ръководството на Българския ветеринарен съюз.

От участниците в срещата , ще научите:

Как земеделското министерство ще гарантира безопасността на животинската продукция?

Ще протестират ли частните ветеринарни лекари?

Организациите на животновъдите ще подкрепят ли протеста на ветернарните лекари?

Има ли опасност от поява на зоонози (заболявания, които се прехвърлят от животните на хората) и епидемии по животните?

Чия е отговорността за хаоса от неработещия закон - на МЗХ или на овластената от него Българска Агенция по безопасност на храните?

Публикувана в Новини на часа

При рутинна проверка по официален контрол и взети проби за лабораторно изпитване в преработвателно предприятие, инспектори към Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) установиха наличие на салмонела в пилешко месо. Преработвателното предприятие е закупувало суровината от друг голям производител на пилешко месо. Извършват се проверки и на двете фирми, съобщава пресслужбата на МЗХ.

Към момента няма данни в търговската мрежа да има от заразеното месо. Установени са два серотипа салмонела, Salmonella Derby и Salmonella Infantis, които са ниско патогенени. Очакват се резултатите от обследването на случая, като има вероятност да става дума за вторично замърсяване. На фирмата преработвател са наложени административни санкции съгласно Закона за храните.

Публикувана в Новини на часа

„В момента хората купуват евтини храни, което е един от основните проблеми. Производителите произвеждат това, което се търси“. Това каза д-р Любомир Кулински от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

На въпрос какво съдържат най-евтините колбаси и пакетчета с кайма той каза, че колбасите в ниския ценови сегмент съдържат сланина, соеви изолати и много Е-та.

„Е-тата“ от 100 до 200 са оцветители, от 200 до 300 са за удължаване срока на годност. Ние следим в храните да се влагат „Е-та“, които са разрешени от наредбите, защото има такива, предназначени например само за сладкарската или месопреработвателната промишленост“, посочи Кулински.

По думите му колкото са по-евтини колбасите, толкова повече количеството на соята и на консервантите в тях се увеличава.

„Има стоки, които сравнително добре балансират между качество и цена. Лошото е, че в последните 1-2 години купуваме най-евтините стоки, които по правило са и с най-лошо качество“, заяви той. Експертът обаче успокои, че все пак тези продукти не са опасни за здравето на потребителите.

Кулински добави, че на пазара има и храни с доста високо качество - както местни, така и млечни продукти на български производители.

Публикувана в Новини на часа

Аз съм обвинен от бившия вътрешен министър Румен Петков без никакво основание. Това каза за Агенция „Фокус” служебният министър на земеделието и храните проф. Иван Станков, по повод скандала с дезинфекцията на българо-турската граница, и обвиненията на Румен Петков. „Този договор е сключен на 12 март 2013 г., един ден преди встъпването ми в длъжност. За него научих, след като г-н Петков и медиите повдигнаха въпроса. Тогава поисках информация от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), и след като се запознах със случая, настоях договорът да бъде прекратен, както и стана. Договорът се прекратява от БАБХ, тъй като тя е страна по него, а не Министерството на земеделието и храните. Аз нямам абсолютно никакво отношение или някаква изгода от подписването или от прекратяването му”, коментира проф. Станков.
На пресконференция в Плевен на 16 април, бившият депутат от БСП Румен Петков заяви, че трябва да бъде потърсена съдебна отговорност от земеделския министър заради скандала на граничните пунктове „Капитан Андреево” и Лесово. Според Петков - министърът защитавал частни интереси и с прекратяването на договора, и с "една банка".

Публикувана в Новини на часа

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта