Екип горски инспектори на Изпълнителна агенция по горите задържаха товарен камион, натоварен с 5 куб. м. незаконна дървесина. Нарушението е констатирано при проверка на територията на с. Арчар, област Видин. Проверяващите установили, че дървесината е маркирана с контролна горска марка и производствена марка, които впоследствие са намерени в шофьорската кабина на автомобила. На същото място горските служители, намерили и кочан превозни билети. Установен е лицензираният лесовъд, чиято собственост е контролната горска марка.  

На нарушителя е съставен акт по Закона за горите. Сезирани са органите на РУ на МВР Видин.  

Публикувана в Бизнес

Изнесено четвърто редовно заседание на Работната група, създадена от министър Порожанов за борба с корояда и други вредители в горските територии, се проведе в Хасково. На него заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев направи инспекция за развитието на ситуацията с нападнатите от корояд гори в района на Хасково. С приоритет сме пренасочили ресурсите на държавните предприятия за усвояване на увредената дървесина, заяви на заседанието Добрев. Важно е максимално бързо тя да бъде усвоена по съветите на специалистите, за да се предпазят здравите насаждения и да не проникне вредителят и в тях, посочи той. Увредените дървета са предимно от бял бор в пояса между 400 и 800 м надморска височина, където те не са в естествения си ареал. Затова от ключово значение е да се подберат най-подходящите фиданки от нашите разсадници, предимно от местни щироколистни видове, както и да се произведат необходимото достатъчно голямо количество от тях, за да се подпомогне процесът на естествено възстановяване в освободените територии, каза зам.-министърът.
 
Ръководителите на шестте държавни предприятия докладваха за хода на инвентаризирането и усвояването на дървесината. Средно 60% от възложените за добив количества са изпълнени. При запазване на темпа на работа би следвало до края на годината да се достигне усвояване на поразената дървесина в достъпните площи до 70-80%.От предприятията отчитат, че няма много нови инвентаризирани територии, тъй като активността на вредителя е по-ниска в есeнно-зимния период.Над 160 000 куб. м изсъхнала иглолистна дървесина е инвентаризирана през последните две седмици, а добитата дървесина през същия период е малко под 100 000 куб.м. В Хасковско, където климатът е сравнително по-мек, интензитетът на развитие на корояда е все още висок. Общо за района териториите, на които има изсъхнала дървесина, са близо една трета от всички инвентаризирани площи в Югоизточното предприятие. Над 70% от тях са договорени с дърводобивни фирми и над 40% е усвоено. От Лесозащитна станция София информираха, че тече паралелно процес на взаимен обмен с други страни, засегнати от същия проблем. На тридневна международна среща, свикана от ФАО в Будапеща през миналата седмица, 26 държави са подкрепили идеята за създаване на обща мрежа. Тя ще улесни обмена на информация и ще обедини ресурсите на страните за справяне с инвазивни растителни, гъбни и животински видове с негативно въздействие по горските култури.На заседанието на работната група присъстваха заместник-областният управител на Хасково Стефка Здравкова и изпълнителният директор на ИАГ инж. Григор Гогов.

Публикувана в Бизнес

Служителите на горското стопанство в село Кости от пет години са и пчелари. Те се грижат за 130 пчелни кошери разположени в горите от дъб, които стопанисват. Пчелните кошери са на труднодостъпни места и разделени в два пчелина. От пчелните семейства в тях освен манов мед вече се добива и пчелен прашец. С тези два продукта горското стопанство разнообразява дейността си и разширява източниците си на доходи.

Специална среща – демонстрация на новата дейност, която развиват горските в Странджа планина, беше проведена в село Кости. На нея присъстваха много гости, сред които служители на държавните горски стопанства в обхвата на Регионална дирекция по горите – Кърджали, представители на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

До скоро само любители пчелари, горските в село Кости, сега се подготвят да бъдат сертифицирани за био производители на манов мед. Това стана ясно на срещата, която се проведе в малкия цех за производство на восъчни основи за пчелните кошери, намиращ се в центъра на малкото странджанско село. Техниката необходима за производството на восъчни основи, задължителни при био производството, е закупена по проект „Горите на орела“, изпълняван към програма LIFE+ на ЕС от ИАГ и БДЗП с цел подпомагане развитието и разнообразяването на дейностите на горкото стопанство за повишаване на приходите му и опазването на горите, които са дом на малкия креслив орел.

„За да се получат идеални восъчни основи, които след това се подреждат в рамките на кошерите, е необходима много висока температура от порядъка на 85–90°С. Освен, че восъкът трябва да бъде разтопен на точната температура е нужно и помещението, в което се работи, да бъде достатъчно топло. В противен случай не се получават основите и няма да имаме био производство“ – това сподели директорът на ДГС – Кости инж. Цветомир Генов.

Директорът и неговите служители сами произвеждат восъчните основи за пчелните кошери, сушат и пречистват пчелния прашец, добит от тях. В добива на мед им помага опитният пчелар Димитър Катранджиев. Горските служители полагат грижи и за пчелните кошери, които са разположени в открити пространства сред дъбова гора далеч от всякакво човешко въздействие. Достъпът до кошерите е труден и в това се убедиха всички гости на ДГС – Кости.

„Чистият манов мед и пчелен прашец, произвеждани от горското стопанство в село Кости, се радват на много голям интерес на различните пазари, където са предлагани и успешно се реализират на тях. Мановият мед добит от странджанската гора няма конкуренция, поне към момента“ – сподели още инж. Цветомир Генов.

Горското стопанство в село Кости е едно от малкото в страната, които разширяват дейността си, за да повишават доходите си, които към момента идват основно от дървесина и ловни дейности.

„Все повече стопанства заявяват интерес да развиват допълнителни дейности, като производство на билки и билкови чайове, дивеч и дивечови продукти, туризъм, образователни занимания за ученици и други“ – допълни Ваня Рътарова от Българското дружество за защита на птиците.

Един интересен пример идва от Юндола, където горското стопанство отглежда арония и е намерило добър пазар, на който реализира цялата си продукция. Фирма, развиваща дейност в Пловдив, произвежда сок от аронията, като част от него връща на стопанството с цел продажба.

Закупуването на всеки буркан манов мед допринася за опазването на едни от най-старите и най-обширни широколистни горски масиви в Европа, които са дом на редки и защитени животински и растителни видове, сред който странджанската зеленика, лавровишнята и малкия креслив орел.

Публикувана в Апибизнес

Горските служители реагират своевременно на всеки подаден сигнал за паднали дървета и счупени клони, които възпрепятстват движението по пътната мрежа в резултат от силните дъждове и силния вятър в Община Бургас.

Въпреки лошото време и дъжда, екип на Държавно горско стопанство – Малко Търново своевременно освободи днес пътя Малко Търново – Граматиково от паднали дървета.

Установена е връзка с общинските структури по места и всички служители на 12-те горски и ловни стопанства в региона са в готовност да окажат помощ и да реагират с техника за възстановяване движението по пътищата.

От началото на по-интензивните валежи до сега най-засегнати горски територии са на горските стопанства Малко Търново, Кости и Бургас.

Все още не е ясен точният размер на щетите, нанесени в горските територии на държавните и общински структури на територията на Регионална дирекция по горите – Бургас, като предстои пълното им установяване съвместно с горските стопанства и общините.

Междувременно на среща в МРРБ днес се взе решение за създаване на междуведомствена работна група за преглед на нормативната уредбапо отношение стопанисването на териториите във вододайни зони, в която да участват представители на МРРБ, МЗХГ и МОСВ. От страна на МЗХГ в срещата взе участие изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Григор Гогов. 

Публикувана в Бизнес

 Горски инспектори от Регионална дирекция по горите - Пловдив задържаха дърва с фалшива марка и нередовен превозен билет.

Нарушението е констатирано от служител на регионалната дирекция, който забелязал камион, в момент на товарене с широколистни дърва за огрев в горска територия в землището на с. Лясково. След направена справка се установява, че за подотделите, където е извършена сечта няма издадено действащо позволително за сеч. При последващата проверка от горските инспектори от РДГ- Пловдив нарушителят е представил електронен превозен билет със стара дата, за друго превозно средство и за друг асортимент дървесина. Дървата били маркирани с производствена марка, вместо с контролна горска марка.

За извършеното нарушение е съставен акт по Закона за горите, дървесината е задържана и е образувано досъдебно производство.

Публикувана в Бизнес

Горски служители, лесовъди, представители на регионалните дирекции по горите, природните паркове и държавните предприятия участваха в обучение по Горска педагогика за служители и експерти в системата на горите. В рамките на обучението, участниците имаха възможност да споделят своя опит в работата си с деца и да обсъдят с лекторите от Германия и Австрия техните добри практики. „Макар и с дълбоки традиции в Европа, дисциплината „Горска педагогика“ и дейностите, които се реализират по нейната методика е сравнително нова за България. Независимо от това тя се възприема много добре от студенти и колеги – лесовъди“, смятат чуждестранните експерти. В България вече има обучени повече от 100 практикуващи лесовъди и студенти от Лесотехническия университет.

Участниците в обучението се запознаха с основните принципи за работа с хора в неравностойно положение като имаха възможност да се включат в интерактивни игри, чрез които успешно да въвлекат и тази целева група в своята работа.

Акцентира се и върху теми, представящи работата и значението на лесовъдската професия за устойчивото и многофункционално стопанисване на горските екосистеми и поддържане на техния природозащитен статус.

Лектори в обучението бяха инж. Томас Башни – координатор на работата по горска педагогика към Федералното министерство на селското и горското стопанство, околната среда и управлението на водите в Австрия и секретар на Съюза на европейските лесовъди, както и Георг Спрунг – координатор на програмите за горско екологично образование към Горската служба в Райнланд-Пфалц, Германия.

В края на обучението участниците приложиха новопридобитите умения и знания в практически занимания с деца от местните училища.

Събитието се проведе на територията на Учебно опитно горско стопанство „Г. Аврамов“ – Юндола и е организирано от Изпълнителна агенция по горите в сътрудничество със Съюза на лесовъдите в България, Съюза на Европейските Лесовъди и с подкрепата на Югозападно държавно предприятие.

Публикувана в Бизнес

Горски инспектори от Регионална дирекция по горите (РДГ) – Сливен са задържали общо три автомобила с незаконно добита дървесина. Нарушенията са установени по време на съвместна специализирана акция със служители на Държавно горско стопанство и РУ на МВР гр. Сливен.

Превозваната дървесина, в размер на 7 куб. метра дърва за огрев е била без контролна горска марка и без документи.

За установените нарушения проверяващите са съставили констативни протоколи, като работата по случаите продължава.

Публикувана в Бизнес

Горските инспектори от Регионална дирекция по горите – Сливен са предотвратили бракониерски лов в землището на с. Завой, общ. Тунджа. Служителите по горите извършвали рутинна проверка, когато забелязали микробус, от който със силен фар са осветявани земеделски площи. Проверяващите установяват, че лицето в автомобила е с гладкоцевно оръжие с патрон в цевта, за което не притежава документ.

Оръжието, боеприпасите и прожекторът с акумулаторна батерия са задържани. Работата по случая продължава от органите на МВР.

Публикувана в Бизнес

Системен нарушител, който фигурира в регистъра на Изпълнителна агенция по горите с 27 акта за незаконна сеч с влезли в сила наказателни постановления е осъден от Ботевградския районен съд на лишаване от свобода за срок от 1 година. През 2015 г. подсъдимият отново е бил осъден за нарушения на Закона за горите.

Последната му бракониерска проява е за разтоварване на незаконно добит дървен материал в землището на с. Трудовец, Софийска област.

19-годишният мъж е заловен в момент на извършване на нарушението от горски надзирател от Държавно горско стопанство - Ботевград, който охранявал поверения му участък. При опит да предотврати нарушението, горският служител е нападнат с дърво и му е нанесена телесна повреда. 

Според постановлението на Ботевградския районен съд, освен с лишаване от свобода за срок от 1 година - условна присъда, в срок на изпитване от 4 години, подсъдимият е осъден да плати и глоба в размер на 5000 лв.

Публикувана в Бизнес

Днес, 3-ти октомври 2017 г. от 18.00 ч. в Детския екостационар „Бели брези“ в Природен парк „Витоша“ ще бъде обявен победителят в конкурса за проект „ЗАСЛОНЪТ 2050“.

Всичко започна през месец май 2017 г. по инициатива на дружеството МОМЕРИН на арх. Андрея Момерин.

Възложител на конкурса е Дирекцията на Природен парк „Витоша“, съвместно с BRING (The building innovators group) и МОМЕРИН (BREEAM - лицензиран оценител).

Идеята е да се възстанови малък заслон с размери 3 х 4 метра, изграден преди 50 години в местността Три кладенци на Витоша, от който са останали само част от основите, като в същото време се демонстрира архитектура на бъдещето с използването на съвременни, устойчиви материали, които не замърсяват околната среда. Новият заслон ще бъде изграден, сглобен тренировъчно, поставен, ползван и разрушен след време без да нанася поражения на природата, с която сме свързани. Той ще бъде изграден по принципите и методите на устойчивото строителство и архитектура, в суровите условия на планината, на близо 2000 м н.в.

Пред участниците в конкурса бяха поставени задължителни условия, на които трябваше да отговарят проектните им предложения, сред които: възможност за зареждане на малки електронни устройства, достъп до интернет, съхранение на електроенергия, достъп до материали за първа медицинска помощ, достъп до важна туристическа информация, наличие на сигнализация при мъгла.

До финала достигнаха 5 проекта.

Представените 17 проектни предложения бяха оценявани на три етапа.

Първият етап на оценка беше поверен на компетентно жури в състав: геологът и полярен изследовател проф. д-р Христо Пимпирев, ландш. арх. Снежана Петрова - директор на ДПП „Витоша“, арх. Борислав Игнатов - председател на КАБ, арх. Мартин Христов - зам.-председател на КАБ, Теренс Бекет - BREEAM експерт и Красимир Стоянов - преподавател по туризъм в НБУ.

Организаторите дадоха възможност и на основните ползватели на заслона – туристите -  също да участват в избора на окончателния проект.

Това се случи на втория етап на оценка на Черни връх на 27-и август т. г. и тази дата не беше случайно избрана. На 27 август 1895 г. се е състояло първото организирано изкачване на Черни връх, поставило началото на организирания туризъм в България. Всяка година в края на месец август на витошкия първенец се събират туристи от цялата страна, за да отдадат почитта си към Алеко Константинов – Щастливеца, по чиято идея се е състояло първото изкачване на върха.

Процесът на гласуване през втория етап продължи до 15 септември.

Третият етап на оценка беше осъществен от учениците от 5 „а“ клас на столичното 38-мо ОУ „Васил Априлов“. Децата също излъчиха своя фаворит на 26 септември, когато проектантите се срещнаха с учениците и отговаряха на техните въпроси.

Повече подробности за проекта „ЗАСЛОНЪТ 2050“, победителя, другите участници, организаторите и предстоящия процес на изграждане на този важен и необходим туристически обект ще научите на 3-и октомври 2017 г. от 18.00 ч. в Детския екостационар „Бели брези“ в Природен парк „Витоша“.

Очаквт ви вълнуващи срещи. Ще се запознаете с финалистите. Ще представим документален филм, запечатал процеса на подготовката и провеждане на конкурса.

И, разбира се, ще връчим наградата на победителя.

Заповядайте. Очакваме ви.          

Дирекция на Природен парк „Витоша“

 

Детският екостационар „Бели брези“ се намира вдясно на пътя от кв. Бояна за м. Златните мостове, на около 2 км след м. Дендрариума и разклона за Копитото.

Детският екостационар „Бели брези“ получи първа награда в конкурса „Сграда на годината 2013“ в секцията „Зелено строителство“.  Той е изграден по проект „Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в България” с безвъзмездно финансиране от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и държавния бюджет на Република България. Оборудването на сградата беше осъществено по проект “Дейности по устойчиво управление на Природен парк “Витоша”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.

 

Публикувана в Новини на часа

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта