На 24-ти юни (понеделник) започва прием на документи по мярка 121 "Модернизиране на земеделски стопанства" от Програмата за развитие на селските райони.

На 24-ти юни започва и удълженият прием на заявления по Националната лозаро-винарска програма, който продължава до 31 юли.

Публикувана в Новини на часа

Средствата ще помогнат за осъществяването на инвестиции по 207 одобрени проекта по мерките 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” и 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), съобщава пресслужбата на ДФ "Земеделие".

Подкрепените предложения по мярка 123 на предприятия от хранително-преработвателната промишленост са 204 на брой. Голяма част от тях са в сектор „плодове и зеленчуци”. Кандидат от Търговище ще инвестира в преработката на биомалини и замразени малини, а бенефициент от Кюстендилска област – в нова техника за приготвяне на сладко. С пари по мярката ще бъде финансирано и купуването на тунелни оранжерии за сушене на билки и линии за обработката им. Подкрепени са различни проекти за производство на компоти, пюрета, консерви и др.

Финансиране спечелиха и проекти за сурови и печени ядки, масла и мазнини, като бенефициентите се насочват основно към производството на белено слънчогледово семе, печени фъстъци, бадеми, царевични пуканки или бутилирано и наливно олио. Някои от одобрените предложения са за производство на бели и червени вина. Тези предприятия ще извършат строително-монтажни дейности и купят бъчви от американски и френски дъб, лабораторни реактиви и консумативи, хроматографски вани, винификатори и др. ДФ „Земеделие” одобри и няколко проекта за ремонт и модернизации на мандри и технологично обновяване на месопреработвателни предприятия.

Средства по мярка 123 получават и предприятия, които ще инвестират в производство на енергия чрез преработка на биомаса от растителни и животински продукти. Те ще купят технологично оборудване, включително линии за производство на екобрикети от биомаса, инсталации за производство на дървени въглища и др.

Подкрепените проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” са три. Те ще получат 1 578 245 лв. Първият бенефициент ще купи техника за обработка на винени лозя, вторият ще изгради силозно складово стопанство за съхранение на зърно и административно-битова сграда, а третият ще планира да приведе птицефермата си в съответствие със стандартите на Общността.

Публикувана в Новини на часа
Общият бюджет на приемния прозорец е 43 млн. евро
От 24 юни до 05 юли ще продължи приемът на проекти по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”от ПРСР, съгласно издадена заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”, одобрена от министъра на земеделието и храните Димитър Греков днес. Приемът на проекти е свързан с одобреното на последното заседание на правителството на Бойко Борисов решение на МС за наддоговориране на 600 млн. лева по ПРСР до края на годината. Общият бюджет на приемния прозорец е 43 млн. евро, от които 25 млн. са съгласно Решението за наддоговориране, а другите 18 млн. евро са останали в бюджет за договаряне от предходни приеми по мярката.
С издадената днес заповед на Румен Порожанов, съгласно Наредба № 8/03.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 от ПРСР са определени направленията за инвестиции и съответните бюджети. За инвестиционни предложения на млади фермери, изпълняващи проекти по мярка 112 е придвиден бюджет от 2 млн. евро. За такива, които изпълняват проекти по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, също е предоставен бюджет от 2 млн. евро.
Производителите на култури от сектор „плодове и зеленчуци”, които са определени в приложение към издадената заповед за прием, ще имат на разположение общ бюджет от 10 млн. евро.
17 млн. евро е определеният бюджет за инвестиции на земеделски производители и признати организации на земеделски производители, с изключение на кандидати с проекти за инвестиции, насочени към производство, съхранение и продажба на зърнено-житни и маслодайни култури. В заповедта изрично е посочено, че през този период на прием на проекти ограничението не се прилага за кандидати с проекти изцяло насочени към инвестиции в сектор „Животновъдство“, в случай че инвестициите са само за задоволяване на собствените нужди на земеделското стопанство.
От 24 юни до 05 юли ще може да се кандидатства и за инвестиции по гарантираните бюджети за постигане на стандартите на Общността. За целта е предвиден бюджет от 12 млн. евро. Инвестициите са насочени в три направления – за привеждане на съществуващите животновъдни стопанства от сектор „Мляко“, както и други животновъдни сектори извън сектор „Мляко“, в съответствие с изискванията на стандартите на Общността, включително инвестиции за прилагане на Нитратната директива.
Публикувана в Новини на часа
Сега научавам за тези 51 млн. евро, които са поставени на карта. За съжаление очаквам още подобни мини да изскачат в министерството. Тези мини са поставени и умишлено, и от незнание. Предстои ни много важна среща в Брюксел и се надявам да предотвратим тези загуби, заяви министър Греков след като изслуша информацията на евродепутата Илияна Йотова, че България ще изгуби нови над 51 млн. евро. по Програмата за развитие на селските региони, заради работата на правителството на ГЕРБ.
 
Според министър Греков основна задача на правителството е да помогне на малките производители. „Те представляват повече от 80% от българското земеделие. Основната цел е парите от еврофондовете да стигнат до дребните производители и животновъди“, обясни министър Греков. Той заяви, че ще изкара администрацията от кабинетите. „Чиновниците трябва да са сред хората и да им обясняват всички детайли за усвояването на европарите. Наблягам и на идеята за едни нови и модерни кооперативи“, разкри още министър Греков.
 
По темата за „калинките“ в администрацията, министърът бе категоричен, че няма да толерира некомпетентни хора в министерството. „Не се нуждаем от „калинки“, а от способни хора, които ще работят за българското земеделие. Наредил съм проверка на всички служители в министерството и областните дирекции. Ще направим бърза преоценка на техните характеристики и ще решим кой има нужния капацитет, за да остане на работа“, каза министър Греков. По думите му назначената от него проверка вече тече, а първите резултати от нея се очакват следващата седмица.
 
В отговор на журналистически въпрос за контактите му с известни личности, министър Греков бе категоричен, че предложението за министерската позиция е дошла лично от премиера Орешарски. „Това предложение бе неочаквано за мен, но истината е, че моят гръб винаги е бил университетът и работата, която съм свършил там“, отговори министър Греков. Той отбеляза, че подкрепя действията на всички хора, които искат да помагат на българското земеделие без значение от къде са, какъв е техния статут или професионални квалификации. „Бих подал ръка на всички, които искат да помогнат в това число и на опозицията“, коментира още министърът.
Публикувана в Новини на часа
Приемът на проекти по мярка 121 Модернизация на земеделските стопанства ще започне  от втората половина на месец юни.
 
В интервю за Дарик изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Румен Порожанов признава, че по мярката „няма да имаме много голям бюджет“. Средствата за тазгодишния прием ще са около 43 милиона евро.
 
„В момента уточняваме експертно как да формулираме самата заповед, защото имаме гарантирани бюджети и общ бюджет с Министерство на земеделието, така че очакваме да се формира екипът на Министерството на земеделието в пълния си състав следващата седмица, така че да излезем със заповедта и приемът да започне от втората половина на месец юни“, посочи Румен Порожанов.
 
От 2007 г. до момента по Програмата за развитие на селските райони са усвоени около 1 млрд. и 350 млн. евро. По информация на директора на ДФЗ по ПРСР има три бюджета по 400 милиона евро, които да усвояваме. „Разбира се, и моите очаквания са да нямаме проблем в настоящата година и в следващата, и евентуално в уравняването на сметките в 2015 година. Така че максимално ще бъде усвояването, да не кажа проценти, но те ще вървят близо към 100-те в контекста на изпълнението на ПРСР“, посочи Румен Порожанов.
Публикувана в Новини на часа
Мярката "Модернизиране на земеделските стопанства" има за цел подобряване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата и насърчаване въвеждането на нови технически решения.
 
Допустими кандидати:
1.Земеделски производители;
2. Признати организации на земеделски производители;
 
Те трябва да отговарят на следните условия:
1.Да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.
2.икономическият размер на земеделското стопанство на кандидата да бъде поне 1 ИЕ.
3.Общият размер на обработваемите земеделски площи на земеделското им стопанство да бъде не по-малко от 1 ха или 0,5 ха (1 ха=10 дка.) за трайни насаждения и/или лозя.
4.Юридическите лица да са получили минимум 50% от общия доход за предходната година от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги директно свързани със земеделски дейности.
5. Юридическите лица да са функционирали най-малко 6 месеца преди датата на кандидатстване и да имат за предходната финансова година минимум 3500 евро доход от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги, директно свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности и услуги.
6. Юридическите лица да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.
7. Едноличните търговци и юридическите лица търговци да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
Ще се приемат заявления за кандидатстване с инвестиции по гарантираните бюджети, както следва:
Чл. 25. (1) За насочване на инвестиционната помощ към кандидати, които имат
най-голяма нужда от нея, и за минимизиране на риска от безполезна подкрепа се определят следните гарантирани бюджети:
Подкрепата по мярката ще бъде предоставяна за:
Материални инвестиции:
Закупуване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство на ниво стопанство, включително за опазване на околната среда, например, торосъбирателни площадки, складове за съхранение на биомаса, съоръжения за съхранение на силаж  и т.н.Закупуване и инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, включително чрез финансов лизинг, необходими за подобряване на земеделския производствен процес;
Създаване и презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове и други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на био-енергия.
. Инвестиции, включително закупувани чрез финансов лизинг, за постигане на съответствие с нововъведените стандарти на Общността.
 Инвестиции, включително закупувани чрез финансов лизинг, за постигане на съответствие със съществуващи стандарти на Общността - за млади земеделски производители, получаващи подкрепа по мярка 112 “Създаване на стопанства на млади фермери”.
 Инвестиции, включително закупувани чрез финансов лизинг, за пчеларство: транспортни средства и съоръжения, в т.ч. съоръжения за рационализиране на подвижно пчеларство, за съхраняване и първична преработка на пчелен мед и други пчелни продукти, технологични линии, цялостно пчеларско оборудване и оборудване за развъждане на пчели-майки
Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови дренажни съоръжения и свързана малка инфраструктура, както и закупуване на техническо оборудване, включително чрез финансов лизинг, за тяхната експлоатация.
Закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи, предназначени за земеделските производствени дейности или за създаване и презасаждане на трайни насаждения.
 Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства, включително закупувани чрез финансов лизинг,, например камиони, цистерни за събиране мляко, хладилни превозни средства за продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици, и др.
Инвестиции за напоително-отводнителни съоръжения и оборудване, включително закупувани чрез финансов лизинг, за рехабилитация на съществуваща мрежа в стопанството, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, малки помпени станции, техника и съоръжения за съхраняване/опазване на водата и др.
Нематериални инвестиции:
 Достигане на съответствие с международно признати стандарти, например:
Въвеждане на системи за управление в земеделските стопанства (напр. ISO 9000: 2005;  ISO 9001: 2000, системи за управление базирани на информационни технологии и др.;
Подготовка за сертификация по НАССР, без разходите за самата сертификация;
Въвеждане на Добри производствени практики в земеделските стопанства .
Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензии, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта
 Закупуване на софтуер , включително чрез финансов лизинг;
Разходи, свързани с предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги.
Размер на субсидията:
 
Финансовата помощ за одобрени проекти по мярка 121 след 1.01.2010 г. е в размер на:
- 60% от общите допустими разходи за млади фермери в необлагодетелствани райони
или обхвата на местата от националната екологична мрежа Натура 2000;
- 50% от общите допустими разходи за млади фермери в райони различни от необлагодетелстваните и извън обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000.
- 50% от общите допустими разходи за земеделски производители в необлагодетелствани райони или обхвата на местата от националната екологична мрежа Натура 2000,  които не са млади фермери;
- 40% от общите допустими разходи за всички останали земеделски производители.
 
Срок: от 20.05 до 14.06.2013 г.
Публикувана в Бизнес

Срок: 01.07 - 26.07.2013 г.

 

Цели на мярката:

 

Подобряване на цялостната дейност и икономическата ефективност на преприятията в хранително-

 

преработвателната и горската промишленост чрез:

 

- по-добро използване на факторите за производство;

 

- въвеждане на нови продукти, процеси и технологии;

 

- подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост.

 

Допустими кандидати:

 

 

 

- Физически или юридически лица, регистрирани по търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки и средни предприятия;

 

-          Предприятия, които не са микро, малки и средни, но са с по-малко от 750 работника или с оборот по- малък от 200 млн. евро.

 

Допустими сектори и обхват на дейностите:

 

 

 

• мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или

 

• маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;

 

• месо и месни продукти;

 

• плодове и зеленчуци, включително гъби;

 

• пчелен мед, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти,

 

наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

 

• зърнени, мелничарски и нишестени продукти, с изключение на производство, преработка и/или

 

маркетинг на хляб и тестени изделия;

 

• растителни и животински масла и мазнини, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг

 

на маслиново масло;

 

• технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки, с изключение на

 

производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

 

• готови храни за селскостопански животни (фуражи);

 

• гроздова мъст, вино и оцет;

 

• производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински

 

продукти.

 

Допустими разходи:

 

 

 

- Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи за производство и

 

маркетинг;

 

- Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на

 

производствения процес и маркетинга;

 

- Закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни, за превоз на суровините

 

или готовата продукция;

 

-          Изграждане и модернизиране на лаборатории за нуждите на предприятието;

 

- Закупуване на земя за производствена дейност;

 

- Достигане на съответствие с международно признати стандарти, такива като: Системи за управление в

 

предприятията: ISO 9000:2005; ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO 22000:2005; ISO/TR 10013:2001; ISO

 

19011:2002; 27001; системи за управление, базирани на информационни технологии и др.;

 

- Подготовка за сертификация по НАССР86 (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки);

 

- Въвеждане на добри производствени практики в земеделските стопанства;

 

- Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

 

- Закупуване на софтуер;

 

- Разходи, свързани с инвестициите по проекта, в т.ч. предпроектни проучвания, такси, хонорари за

 

архитекти, инженери и консултанти, придобиване на патентни права и лицензии, извършени както в

 

процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявление, така и по време на неговото изпълнение.

 

Допустимите дейности, за които може да се кандидатства по тази мярка са:

 

- Внедряване на нови и/или модернизиране на налични мощности и одобряване на използването им;

 

- Внедряване на нови продукти, процеси и технологии;

 

- Намаляване на себестойността на произвежданата продукция;

 

- Постигане на съответствие със стандартите на Общността;

 

- Опазване на околната среда (включително намаляване на вредните емисии и отпадъци);

 

- Увеличаване на производството и използването на енергия от възобновяеми енергийни източници;

 

- Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд;

 

- Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост.

 

Публикувана в Бизнес
Затова в следващата програма за развитие на селските райони за тях ще бъде отделена специална подмярка. Това съобщи зам. министърът на земеделието Снежана Благоева по повод подготовката на проекта за нова програма.
 
По документа работят 750 експерти, учени и представители на браншовите асоциации. До две седмици агроминистерството ще бъде готово с проектопрограмата, посочи земеделският министър Иван Станков.
 
Напояването, развитието на животновъдството, овощарството и зеленчукопроизводството са сред останалите приоритети в развитието на сектора.Неслучайно започна активна работа по нова стратегия за възстановяване на поливното земеделие. 
 
В напреднал етап са преговорите със Световната банка, която ще подготви пълен анализ на състоянието на поливните съоръжения в страната. Целта е до есента експертите да бъдат готови с основните предложения, които да залегнат и в програмата за селските райони.
 
Поради липсата на национални средства администрацията залага изключително много на европейското финансиране, което да насърчи инвестициите в напояване, посочи Станков.
 
България за втори път ползва услугите на Световната банка за осъществяване на реформа в напояването. През 1999 г. експертите препоръчаха създаването на водните сдружения, но идеята остана на книга, защото нито едно правителство не задели бюджетен ресурс в подкрепа на тези сдружения.
 
За новия договор със Световната банка бюджетът се очаква да отпусне 1,3 млн. евро. Тези средства трябва да се гласуват от новия парламент, след като земеделското министерство приключи с предварителните разговори.
 
Опитът на СБ в подобни проекти е изключително полезен. Въпросът е дали следващото правителство ще успее да осигури необходимото съфинансиране за сектора.
 
На този етап средствата за напояване, които държавата отпуска, са минимални и не покриват поддържането на останалата малка част от работещите поливни съоръжения. 
 
Годишно в момента се напояват около 290 хил. дка. В същото време обработваемата площ в страната надхвърля 36 млн. дка.
 
 
Земеделското министерство готви промени и в наредбата за подпомагане на животновъдите. Целта е тя да обхване повече производители. Досега право на субсидии имаха стопанства с над 10 крави и над 50 овце. Измененията ще позволят на фермите с над 2 крави и над 10 овце също да бъдат подпомагани.
Публикувана в Новини на часа
Приемът на заявления по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“  ще започне по-късно от обявения срок в индикативния график за приеми по мерките от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
 
Приемът на заявления по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“  ще започне по-късно от обявения срок в индикативния график за приеми по мерките от Програмата за развитие на селските райони за 2013 г. Предвиденият срок за прием по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“  в обявения график (27 май – 14 юни, 2013 г.) се отлага за по-късна дата, която допълнително ще бъде обявена на страницата на ПРСР.  Съгласно Наредба № 9 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., при вземане на решение за започване на период на прием на заявления за подпомагане, съобщението се публикува най-малко 10 календарни дни преди започването на приема на електронните страници на Министерството на земеделието и храните и Разплащателна агенция и на общодостъпно място в областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие" и областните дирекции "Земеделие".
Публикувана в Новини на часа
Следващия месец фермерите ще могат да кандидатстват по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). 
Приемът е насочен към следните групи кандидати: с одобрени проекти по мерки 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” и 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”; производителите на плодове и зеленчуци (конкретните култури ще бъдат посочени в заповедта за отваряне на прием); както и фермерите с проекти за модернизиране на стопанства от сектор „Мляко“ и други животновъдни сектори, в съответствие със стандартите на Общността, включително и с Директива 91/676/ЕИО (Нитратната директива). В този период на прием не е предвидено финансиране на фермери и признати организации на земеделски производители, които отглеждат зърнено-житни и маслодайни култури. 
Точните срокове и бюджетът ще бъдат обявени със заповед на министъра на земеделието и храните преди началото на приема по ПРСР.
Публикувана в Новини на часа

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта