Прасковеният клонков молец или наричан още анарзия, напада кайсията, прасковата и сливата, а често и череша, и бадем. Неприятелят зимува като гъсеници от втора възраст в пъпките, под кората, в мумифициралите плодове и на други места. Рано напролет гъсениците се хранят с пъпките като повреждат една-две пъпки.

След развитието на леторастите малките гъсенички на анарзията се вгризват в тях и ги тунелират от върха към основата. Една гъсеница поврежда 5- 6 летораста. Повредените леторасти увяхват, върховата част увисва надолу, изсъхва и на мястото на повредата се появява смола.

Пеперудите от зимуващото поколение летят през май и снасят яйцата си по плодовете, в които се вгризват гъсениците. След средата на юли летят пеперуди от трето поколение, а гъсениците им причиняват червясване на плодовете на прасковата. Гъсеницата на анарзията е шоколадово кафяво оцветена със светли между сегментни полета. По този белег се отличава от гъсениците на източния плодов червей, които са бяло до слабо розово оцветени.

През вегетационния период, първото пръскане трябва да се проведе непосредствено преди разпукване на цветните пъпки, преди гъсениците да напуснат зимните си убежища. Второто третиране се прави след прецъфтяването. Използват се инсектициди от всички групи. Успешното извеждане на борбата с презимувалото поколение, снижава плътността на неприятеля и през летните месеци той не нанася икономически значими щети.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Срещу болестите се пръска предпазно или в началото на заразяване на растенията, а срещу неприятелите при достигане на определена плътност, известна като праг на икономическа вредност. Праговете на икономическа вредност са ориентировъчни и зависят от очакваната реколта, използваните препарати и др. условия.

1. Ябълков плодов червей – 0,8-1% пресни вгризвания в плодовете за 1-во поколение.

2. Листоминиращи молци - 2-3 броя яйца и мини на лист.

3. Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка - през втората половина на април - 20 ларви на клонка с дължина 1 м.

4. Ябълкова плодова оса – при формиране на завързи - 2-3% повредени завързи.

5. Педомерки - 8-10 гъсеници на 100 цветни кичура.

6. Листозавивачки - 8-10 гъсеници на 10 цветни кичура, 8-10% повредени плодове през август.

7. Листни въшки – при формиране на завръзи 10-15 бр. колонии от листни въшки на 100 летораста.

8. Мъхнат бръмбар - 5-7 бръмбара на 100 цветни кичура.

9. Червен овощен акар – 60-80 яйца на клонка с дължина 1м, до края на май - 3- 4 подвижни форми средно на лист.

10. Калифорнийска щитоносна въшка през вегетацията, ларви – 10 броя/100 см клонка или 2-3 броя нападнати плода.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство

Отново е време за активна работа с пестициди. Подбора на препаратите е важен и е според появилите се неприятели и болести в градината. Пръскането трябва да се провежда в самото начало на поява на болестта или неприятеля. Нужно е точно да се спазват дозите от етикета на опаковката на пестицида. Не повишавайте препоръчаните дози, защото това може да доведе до пригори по растенията и отмиране на листа и леторасти. Намаляването на дозите пък ще доведе до липса на ефект от пръскането.

Пестицидите трябва да се изпръскват във вид на мъгла, не само отгоре на листа, а от всички страни.

Пръскането на дърветата и храстите започва от върха на короната, след това се обработват средните части и накрая най-долната част на дървото или храста.

Пръскането е най-добре да се прави в ранните часове на деня, но след като изсъхне росата, а вечер – до падането на росата. През топлите часове на деня със силно слънцегреене и високи температури, пръскане не се прави.

Разтвора за пръскане се приготвя в деня на самото пръскане, а не предварително!

Съхранявайте пестицидите в сухи, проветриви и хладни помещения, без пряка слънчева светлина и топлина.

Задължително запазвайте етикета на опаковката чист, за да знаете какаъв е пестицида, карантинния срок и срока на годност.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Окопаването се извършва накрая, след като дръвчетата са изрязани, напръскани и наторени.

Това е основна обработка на почвата - извършва се в междуредията на дълбочина 20-25 см, а в близост до дърветата не повече от 10-12 см

Ако тя е направена през есента, рано напролет междуредията се култивират или дисковат на дълбочина 15-17 см.

С основната обработка на почвата се извежда борбата с плевелите, подобрява се структурата на почвата, а от там и микробиологичната дейност, аерацията, влагозадържащата способност и др.

С нея се постига и механично унищожаване на зимуващите в почвата неприятели и неблагоприятна среда за развитие на болестите.

Ако не изпълните тези ранни мероприятия сега, през вегетацията на дръвчетата ще сте безсилни да се справите с: къдравостта по прасковата, кривулите по сливата, загиване завръзите по дюлята, огненият пригор по круша, дюля и ябълка, ранното кафяво гниене и много неприятели.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Късното зимно пръскане е насочено и срещу зимуващите форми – яйца и възрастни на няколко групи неприятели. Основните от тях са различни видове акари, листни, щитоносни, кръвни въшки и др. Възможностите за избор на инсектициди тук не са много, но затова пък са достатъчно ефикасни.

Срещу червен овощен акар може да се пръска с ПАРА ЗОМЕР – 3%/дка (3 литра на 100 литра вода) и ОВИТЕКС - 2 л/дка (2 литра на 100 литра вода).

Срещу калифорнийска щитоносна въшка може да се ползват ПАРА ЗОМЕР в концентрация 2% на дка и ЛАИНКОЙЛ - 1,5 л/дка

При Черничева щитоносна въшка е регистриран ЛАИНКОЙЛ - 1,5л/дка

Парафиновото масло ОВИТЕКС в концентрация 2л/дка е регистрирано за борба с калифорнийска щитоносна въшка, виолетова стридоподобна щитоносна въшка, ябълкова запeтаевидна щитоносна въшка, черничева щитоносна въшка, обикновена сливова щитоностна въшка, прасковена листна въшка, розена листозавивачка.

Обливайте добре дръвчетата с разтвор, за да покриете и най-закътаните участъци, където зимуват и се укриват вредителите. Освен короната, пръскайте и стъблата на дръвчетата, както и тяхната основа. Пръскането трябва да се прави в тихи и слънчеви дни, с положителни температури на въздуха – над 7-8°С. Моментът на пръскане трябва да се избере така, че до вечерта разтворът по дръвчетата да може да изсъхне.

За да е ефикасно късното зимно пръскане, за един декар плододаващи овошки са необходими най-малко сто литра разтвор.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Основните болести са струпясване, ранно кафяво гниене, съчмянка, къдравост, бактериално изсъхване и др. Използват се, както медсъдържащи, така и препарати съдържащи други активни вещества.

Кои са фунгицидите?

  • Син камък /меден сулфат/ и гасена вар

Това са продуктите необходими за приготвяне на бордолезов разтвор. За късното зимно пръскане той трябва да е в концентрация 1,5%. За приготвяне на 10 литра 1,5% бордолезов разтвор се използват 150 г син камък и 225 г гасена вар. За да се получи качествен разтвор, синият камък се разтваря предварително в 1 л вода. След това се прецежда през марля и се сипва в пръскачката. Тя се долива с още 5-6 л вода. Гасената вар се разтваря в 2-3 литра вода и също се прецежда през марля. С непрекъснато разбъркване варното мляко се добавя на малка струя към разтвора от син камък в пръскачката. За предпочинтане е бордолезовият разтвор да се изпръска веднага след приготвянето му, защото представлява суспензия, която при престояване се утаява.

  • Шампион ВП

Медсъдържащ фгунгицид /50% мед/. Използвайте го в концентрация 0,3%  (300г/дка).

  • Фунгуран ОН 50 ВП

Медсъдържащ фунгицид /50% мед/. Концентрация за употреба 0,15-0,25% (150-250 г/дка).

  • Тирам 80 ВГ

Съдържащ 80% активно вещество тирам. Концентрация за употреба 0,3% (300 г/дка)

  • Бордо микс 20 ВП

200 г/кгбордолезова смес. Концентрация за употреба 0,375-0,5% (375-500г/дка).

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

С интензифицирането на земеделието расте ролята на самоходните пръскачки, които се трудят на полето от април до септември. Сред десетките брандове съвременни пръскачки от Германия, САЩ, Франция, Италия, Бразилия и т.н., се срещат и уникални машини, иновативните конструкции на които са предтечи на бъдещото робототехническо агрообщество.

1204 Horsch PT 270 350 thumb

Съвременните пръскачки са маневрени, което допринася за оптималното използване на земната повърхност. Маневреността се постига не само за сметка на системата за управление на колелата, благодарение на която много от тези машини могат да работят и в система на странично движение. Тя включва и бързото сгъване и разгъване на секциите на щангите, което е много необходимо при работа на граници с гори или водоеми.

С какво се отличават външно самоходните пръскачки?

Преди всичко с разположението на щангата, която може да се навесва в предната фронтална област, зад кабината или зад резервоара. И по схемата на разполагане на двигателя – пред кабината, зад нея или отзад.

По отношение на влиянието на разпръскваните вещества върху човека, окачването на щангата отзад на машината предявява най-малки изисквания към нивото на поддържащите системи в кабината. А значи нейното оборудване е по-просто и евтино. Но точността на внасянето на разтворите при визуален контрол в задната работна полусфера е по-ниска и изисква масирана намеса на навигационните системи – автономната и космическата навигация.

1211 Horsch PT270 500

Трябва да се отбележи, че автономията включва: първо, поставянето на няколко сензора за всяка щанга или за всяка разпръскваща секция. Второ, налага се комплектовката на теглещите трактори със специални прибори – въртящи се жироскопи с две степени на свободно положение. Те достатъчно точно определят местоположението на движещите се обекти. И трето, това са устройствата за визуално разпознаване на технологичната колея. В допълнение – в последно време конструкторите успешно решават проблема за хидравличното повдигане на рамата, придавайки на самоходната пръскачка универсалност на използването. Хидравличното повдигане дава възможност оперативно да се обработват високи царевични насаждения и други високи технически култури веднага след опръскването на картофи например.

images

Скъпоструващите машини се правят по-универсални и с помощта на други технически методи. Това е възможността за бърза замяна на оборудването на платформата и възможността за превозване върху нея на нетежки товари, които са достатъчно много в земеделското стопанство. Освен това, благодарение на поставянето на мощен двигател за по-високо теглително усилие и монтирането на теглич, пръскачката лесно може да тегли на буксир среднотонажно ремарке с товар.

Без да се пресичат междуредията

Техниката за растителна защита с марката LEEB е създадена през 2004 г. от компанията HORSCH LEEB Application Systems GmbH. Със съвместните усилия на специалистите от HORSCH и LEEB първоначално са създадени 2 пръскачки. . Заводът за производството на тези пръскачки се намира в Ландау, Германия, и в него днес работят почти 200 души. Пръскачките се тестват на специален изпитателен полигон в завода, който отговаря на строгите изисквания на Немското селскостопанско общество (DLG). Специалистите отбелязват компактната конструкция на тези машини, мекото пневматично окачване с газови амортесори. Хидравликата за управление на оста се използва и в прикачните модели, което създава удобство при сложни маневри и позволява на машината да се движи по постоянна колея и в условията на хълмисти терени. При това са минимализирани нарушенията в структурата на почвата и строго се запазва положението на крайните странични секции на щангите.

maxresdefault 1

Резервоарите на тези пръскачки се произвеждат от неръждаема стомана, за да се гарантира пълната липса на остатъци от отровни химични вещества на вътрешните стени и да се улесни изплакването им. Тук напълно се изключва ситуацията, когато двама специалиста в противогази лепят пукнатините на епоксидната смола отвътре в резервоара. Формата на основния резервоар способства за бързото му запълване – до 8 минути, 0 – 8бара.

Заобикаляне на неравности

Прекрасната машина LEEB PT 270 на мощна носеща рама, задвижвана от доказалия се двигател Deutz (шест цилиндра, 7,1 л, максимално 270 к.с.), с доста внушителен максимален въртящ момент – 1050 Нм при 1500 об/мин, не предизвиква никакви проблеми сред специалистите. И това е благодарение на идеалното съчетание на безстепенната хидростатична трансмисия, системата за управление на всичките четири колела и пълното задвижване, включвано под натоварване. Максималната скорост при РТ 270 е увеличена да напълно приличните 50 км/час.

Патентованата конструкция на щангите има хидравлично паралелограмно окачване, местещо се нагоре-надолу по хромирани релси на машината с помощта на два механизма. Това позволява да се запазва строго точното положение на секциите и дюзите дори и в условията на труден релеф на полето.

За точното положение на щангите способства и използването на системата за контрол на пространството Boom-Control-Plus, в която влизат ултразвукови сензори, разположени не само на външните краища на щангата, но и между секциите. В резултат бордовият компютър може постоянно да контролира и с помощта на хидравлични цилиндри да поддържа зададената височина на всички дюзи над повърхността на полето. Външно тяхната работа напомня на полет на птица с широкоразтворени крила, плавно планираща над повърхността на земята.

maxresdefault

Заслужава да се спомене и работата на автопилота Autosteering, използващ сигнали не само от спътници на ниска орбита на световната система GPS, но и „двуочно“ устройство за разпознаване на постоянната колея, състоящо се от камера с два обектива.

Работата на дюзите при пръскачките Horsch Leeb съответства максимално на епохата на нанотехнологиите. Достатъчни са действително микроскопични дози сложни химически вещества, за да се постигне досегашната степен на защита на растенията. Друга технология, използвана в пръскачките на Horsch Leeb за поддържане на строгото положение на крилата: 36-метровите щанги са с разположение на дюзите на 25 см една от друга. Това позволява да се работи с пределно ниско разположение на щангите, като се намалява до минимум отнасянето на препарата от въздушните потоци.

Икономия за сметка на повишената точност на внасянето

Във време на тотално поскъпване на ресурсите и всеобщо замърсяване на околната среда все по-актуално става повишаването на точността при внасянето на средствата за растителна защита на полето. В частност, това предотвратява повторното им внасяне при припокриванията или на участъци, които вече са достатъчно пренаситени с необходимите за растенията хранителни вещества. За целта много производители внедряват в своите пръскачки т. нар. режим за изключване на отделните секции. Сигналите за изключването и последващото им включване обикновено постъпват от бордовия компютър. А „електронният мозък“ на машината се ориентира по навигационната информация и данните от картите, които включват:

. дозирано пръскане на площите със средства за химическа защита на растенията от вредители и заболявания;

. внасяне на променливи норми на азотни, фосфорни и др. торове.

Всяка такава карта на практика е „разбираем“ за компютъра набор от характеристики на елементарни участъци на полето в двоична форма, предварително заложен в неговата памет. Много пръскачки вече имат система за автоматично изключване на секциите, в която контролът достига до всяка отделна дюза на щангите.

При това новата система за контрол на всяка дюза при около 98 на сто от машините е наследство от предходния модел с контрол на секциите. В същото време за сметка на преминаването към платформата CanBus съществено са намалели количеството и дебелината на кабелите за електрическите сигнали, разполагани вътре в щангите. А всяка секция е част от щангата с дължина от 3 до 5 м, на която са разположени от 6 до 20 дюзи. Премахването на припокриването намалява количеството на внасяните препарати с от 5 до 10 на сто.

Публикувана в Агротехника

отличен избор за предцъфтежни и вегетационни третирания за здрави овошки и сигурна реколта през 2018

Фирма Ариста ЛайфСайънс е компания, която се стреми всяка година да предлага иновативни решения, които да съответстват и отговарят, както на потребителското търсене, нуждите и изискванията на пазара от една страна, и в същото време да задоволява изцяло икономическите очаквания, които имат към нея ползвателите. Борбата с болестите по овощните култури са предизвикателство за овощарите, които имат за цел да опазят овощните си насаждения от заболявания и получаването на сигурни високи добиви, с високо качество. За постигането на висок ефект от извънвегетацинните третирания, те трябва да се провеждат, колкото е възможно по-близо до момента на разпукване на пъпките, с висока разходна норма на работен разтвор (100-120 л/дка), в тихи и слънчеви дни, при температура на въздуха над 5 °С. Изборът на подходящ фунгицид е от определящо значение за ефикасна борба с презимувалата зараза.

Силит 544 СКе НОВА, високо концентрирана формулация,съдържаща додин, която гарантира сигурна защита срещу основните болести още от най-ранните етапи при овощните култури. Ефикасен срещу струпясване (Venturia spp.) по ябълки и круши, бяла ръжда (Blumeriella jaapii) и листен пригор (Gnomonia erythrostoma) по череши и вишни, къдравост(Tafrina deformance) по праскови и нектарини.

Силит 544 СК е контактен и локално-системен фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо заразата действие срещу гъбните патогени. Проведени научни изследвания доказват положителен превантивен ефект и срещу някои видове бактерии. Продукта бързо прониква в третираните тъкани и образува защитен слой, осигуряващ предпазно действие срещу патогените от 7-10 дни. Притежава и силно изразен стопиращ и изкореняващ заразата ефект, включително и при установяване на първи симптоми на зараза – до 48 часа след паднал дъжд. Новата формулация позволява по-широк диапазон на смесване и използване с ПРЗ, листни торове и минерални масла, като е необходимо предварително да се направи тест за смесимост. Ефикасността му не се влияе от ниски и високи температури, като формулацията позволява да се прилага и върху влажни повърхности.

Каптан 80 ВГ е широкоспектърен фунгицид с висока концентрирана формулация, съдържаща каптан под формата на вододиспергируеми гранули с отлично предпазно действие срещу широк спектър от икономически важни болести в овощни (семкови и костилкови), зеленчукови и ягодоплодни култури. Ефикасен срещу картофена мана (Phytophtora infestans), сиво гниене (Botrytis cinerea), алтернария (Alternaria solani) при домати. Струпясване (Venturia spp.), ранно и късно кафяво гниене (Monillia spp.) при ябълки, круши, дюли, азиатски круши – „Наши“. Къдравост (Tafrina cerasi) при череши. Кривули (Tafrina pruni) по сливите. Къдравост (Tafrina deformans) при праскови и нектарини. Ранно и късно кафяво гниене (Monilia spp.), сачмянка (Stigmina carpophila) при праскови, нектарини, кайсии, сливи и череши. Сиво гниене (Botrytis cinerea) при ягоди (в оранжерии). Действа като задържа прорастването на спорите и не позволява развитието на мицела, както в начални, така и в напреднали стадии на проява на инфекция. Гарантиран дълготраен ефект от 8-10 дни.

Каптан 80 ВГ не нарушава опрашването, приложен в цъфтеж, не предизвиква малформации по плодовете на третираните култури. Оригиналната ВГ формулация е със 100% разтворимост, без да образува утайки и пяна при разтваряне.

Фунгициди Силит 544 СК и Каптан 80 ВГ са подходящи за включване в програмите за Интегрираната растителна защита (IРМ) от най-ранните етапи на развитие на овощните видове до края на тяхната вегетация. Двата продукта се допълват комплексно, като контролират широк кръг от заболявания. Осигурявят оптимална защита в най-критичните моменти, като се характеризират с бърз инициален ефект и продължително последействие, без да се влияят от климатичните условия.

Силит 544 СК е включен в Национална програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период при ябълка, круша и праскова.

Каптан 80 ВГ е включен в Национална програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период при ябълка, круша, праскова и слива.

ПРЕДЛАГАМЕ КАЧЕСТВО, ГАРАНТИРАМЕ СИГУРНОСТ И УСПЕХ!

НИЕ КУЛТИВИРАМЕ ПРОСПЕРИТЕТ!

Повече информация за Продуктите за растителна защита, биоциди, биостимулатори, растежни регулатори и адюванти, предлагани от Ариста ЛайфСайънс ще намерите на www.arystalifscience.bg

Публикувана в Растениевъдство

Зимното пръскане се провежда в тихи и слънчеви дни, при температура на въздуха над 8. Тъй като в този период денонощните температурни амплитуди са доста големи, то се провежда в предиобедните часове на деня. По този начин разтворът има възможност да изсъхне до вечерта и се предотвратява измръзване на леторасти и пъпки по дръвчетата.

За зимните пръскания се използват разпръсквачи със широк отвор и груба струя. С разтвора трябва да се облеят всички части на короната, клоните, клонките и стеблото, Това се налага за да може разтворът да проникне до всички гънки и цепнатини на растенията, които служат за убежище на зимуващите форми на болестите и неприятелите. Ориентировъчно може да се каже, че за 1 декар плододаващи овощни дръвчета, трябва да се изразходи от 120 до 150 литра разтвор.

От качественото провеждане на зимните пръскания зависят предотвратяването на заразяване на дръвчетата от икономически важни болести и намаляване популацията на неприятелите. Не пропускайте зимното пръскане. С него осигурявате добро здравно състояние на дръвчетата, което е предпоставка за получаване на висококачествена продукция.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Сред най-разпространените средства за зимно пръскане срещу болестите са варта, съчетана с медни или серни средства (меден сулфат и множество сапунени разтвори на базата на калиева сол). Срещу неприятелите се използват парафинови масла (акарзин), които действат на насекомите чрез асфикция (задушаване).

За зимно пръскане срещу болестите най-ефикасни са медните средства - бордолезов разтвор, Шампион ВП или Фунгуран ОН 50 ВП. Бордолезовият разтвор се използва в концентрация 1,5%. Приготвя се от син камък (меден сулфат) и гасена вар. За 10 литра 1,5 %-ов бордолезов разтвор са необходими 150 г син камък и 220 г гасена вар.

Шампион ВП се използва в концентрация 0,3% или 30 г за 10 литра вода, Фунгуран ОН 50 ВП – 0,15 или 15 г за 10 литра вода.

Зимното пръскане трябва да бъде направено до началото на набъбване на пъпките срещу зимуващите стадии на неприятелите - насекоми и акари се провежда с инсектоакарицида акарзин в концентрация 3 процента или 300 мл за 10 литра вода.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта