„Ще създадем постоянни екипи от ветеринарни лекари от системата на Българска агенция по безопасност на храните, които да потвърждават или отхвърлят възникнало съмнение за болести, за които има риск от бързо и масово разпространение или водят до причиняване на значителни икономически загуби“. Това заяви д-р Дамян Миков, заместник изпълнителен директор на БАБХ, в град Търговище на среща от Националната обучителна кампания на Министерството на земеделието и храните и БАБХ. Той поясни, че целта е след като животновъд сигнализира за съмнение за заболяване на ветеринарния лекар и той потвърди опасността, екипите да предприемат съответните действия.

Д-р Миков представи пред присъстващите ветеринари и животновъди от Областта предложенията за промени във ветеринарното законодателство, които целят гарантиране на безопасността на хранителната верига. „Трябва всички по веригата да се дисциплинират, да знаят задълженията си и да търпят санкции при неизпълнението им“, каза заместник изпълнителният директор на БАБХ и даде за пример случаите на антракс и бруцелоза от тази година. „Това са случаи на драстично неспазване на правилата и задълженията и за съжаление се стигна дори до фатални последици“. Той обясни, че епизоотичната обстановка в страната е спокойна, но в съседните на България страни има разпространение на някои опасни болести. Д-р Миков изтъкна колко е важно и животновъдите, и ветеринарни лекари, и официалните ветеринарни лекари да работят в екип за да предпазят страната от разпространението на зарази.

Д-р Миков отбеляза, че основната философия на поправките в законодателството са насочени към вменяване на задължения и фермерите, и частно практикуващи ветеринарни лекари и на официалните ветеринарни лекари, както и въвеждане на санкции за всяко неизпълнение на задълженията. „Целим да минимизираме риска от болести и зарази, включително и при хората“, каза още той. Заместник изпълнителният директор на БАБХ изтъкна, че е изключително важно животновъдите да съобщават за заболели животни на ветеринарния лекар, който от своя страна да прецени дали съмненията са основателни. „Това ще спомогне за предприемането на навременни действия по ограничаване и ликвидиране на дадено епизоотично огнище“, каза още д-р Дамян Миков.

На провелите се срещи днес в градовете Търговище и Разград, които са част от Националната информационна кампания, провеждана от МЗХ и БАБХ, присъстваха общо над 130 животновъди и ветеринари.

Публикувана в Животновъдство

„Целта на промените във ветеринарномедицинското законодателство е да се гарантира безопасността по цялата хранителна верига.“ Това каза пред животновъди и ветеринари от област Монтана д-р Дамян Илиев, изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните. Срещата е част от Националната информационна кампания провеждана от Министерството на земеделието и храните и Българска агенция по безопасност на храните. Той обясни, че след случилото се през лятото с антракса и бруцелозата са направени изводи, че хора не спазват добре задълженията си и не познават добре законодателството. „Здравеопазването на животните е изключително важно за безопасността на цялата хранителна верига. Промените които предлагаме, не се насочени към определено съсловие, а към всички по веригата, животновъди, практикуващи и официални ветеринарни лекари“, каза д-р Илиев. Той допълни, че до края на годината животновъдите ще получат 250 млн. лева субсидии. „Това са обществени пари и би следвало бенефициентите да спазват задълженията си и да не подлагат безопасността на хранителната верига на риск. Дори бенефициенти, на чиито животни не са извършени дейностите по Държавната профилактична програма не би следвало да са допустими за подпомагане.“ Допълни още д-р Илиев.

Изпълнителният директор на БАБХ запозна присъстващите със симптомите на болестите по животните актуални за България и тези, които се разпространяват в Гърция и Турция – Шап, Заразен нодуларен дерматит и шарка по дребните преживни животни. Той съобщи, че една от предложените промени е животновъдите да съобщават за съмнения за заболели животни ветеринарния лекар, с когото имат сключен договор. Друга промяна предвижда ветеринарните доктори да посещават животновъдните обекти с които имат договор през определен период от време. Всяко неизпълнението на задълженията също ще води до административно-наказателни санкции.

Д-р Илиев посочи, че се предвижда животните, които са с ушни марки, но са без надзор също ще бъдат умъртвявани. „Трябва категорично да се прекрати безотговорното отношение на животновъди. Безконтролното пускане на животни може да доведе до компроментиране на хранителната верига. Тези животни могат да влязат в контакт със заразени животни и така да пренесат заболяване в животновъдния обект. Могат да нанесат щети на земеделски стопани, като влязат да пасат в нивите им, или да предизвикат пътнотранспортно произшествие. Не бива да се допускат такива рискове.“, категоричен е той. Изпълнителният директор добави, че за придвижващи се свободно животни, за които може да се проследи, откъде са животните и здрави ли са, тогава санкцията за стопаните остава, но животните ще се даряват на Хранителна банка, но без риск да се компроментира безопасността на хранителната верига“.

На провелите се срещи от Националната информационна кампания провеждана от МЗХ и БАБХ в градовете Видин, Ловеч, Монтана, Шумен и Силистра присъстваха общо над 400 животновъди и ветеринари.

Публикувана в Животновъдство

„Ветеринарните лекари, ще трябва да въвеждат актуалните данни в Интегрираната информационна система на БАБХ в срок до 48 часа от настъпването на дадено събитие (раждане на животно, продажба, смърт и т.н.).“ Това заяви заместник-изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Дамян Миков пред животновъди и ветеринари от Пазарджишка област. Срещата е част от Националната информационна кампания провеждана от Министерството на земеделието и храните и Българската агенция по безопасност на храните. „Тази система ще бъде нашето огледало и лице пред Европа. Ще се използва и за представителна извадка при определяне на риска и предпазване от епизоотии“. Каза още д-р Миков. Той допълни, че ще бъдат създадени постоянни екипи от ветеринарни лекари от системата на БАБХ, които да потвърждават или отхвърлят възникнало съмнение за болести, за които има риск от бързо и масово разпространение или водят до причиняване на значителни икономически загуби.

„С готвените промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност ще се дисциплинират всички по веригата - животновъди, регистрирани ветеринарни лекари и официалните ветеринарни лекари.“ Това заяви д-р Дамян Миков. По думите му, основната част от поправките са насочени към вменяване на задължения и на фермерите, и на частно практикуващите ветеринарни лекари и на официалните ветеринарни лекари, както и въвеждане на санкции за всяко неизпълнение на задълженията. Целта е рискът от пренасяне на болести и зарази, включително при хората, да бъде сведен до минимум.

Заместник-изпълнителният директор на БАБХ изтъкна, че е много важно животновъдите да съобщават за заболели животни на ветеринарния лекар. Д-р Миков съобщи още, че ще се изисква от частно практикуващите ветеринарни лекари да посещават през определен период от време животновъдния обект, с който имат сключен договор, като при неизпълнението на това задължение ще се налагат санкции. Ще се вмени и следи стриктно сключването на договори между животновъди и ветеринари, както и между ветеринари и съответната Областна дирекция по безопасност на храните, на чиято територия ще извършват дейности по Държавната профилактична програма. „Не трябва да има обекти в които не се извършват ветеринарномедицински мероприятия, защото всяко едно животно представлява епизоотичен риск.“ Това каза д-р Миков и допълни, че животни без ушни марки ще бъдат умъртвявани по хуманен начин. „Без индивидуалната идентификацията не можем да проследим от кой животновъден обект е животното, какъв е здравният му статус и има ли извършени имунопрофилактични дейности, това е най-лесният начин да се разпространяват заболявания“, аргументира се той.

На проведените днес срещи от Националната обучителна кампания провеждана от МЗХ и БАБХ във Пазарджик, Добрич, Варна, Велико Търново и Габрово присъстваха общо около 500 животновъди и ветеринари.

Публикувана в Животновъдство

От началото на годината инспекторите на Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ са извършили 4 719 проверки на продукти за растителна защита. От тях 1300 инспекции са в обекти за търговия и съхранение или за преопаковане на продукти за растителна защита (ПРЗ) в страната, а 3 419 са проверените земеделски производители.

Съставени са 11 Акта в обектите за търговия и са издадени 392 предписания. При контролната дейност в тях са взети 78 проби за съответствие на продуктите за растителна защита. Инспекторите са спрели от продажба над 225 килограма прахообразни и близо 240 литра течни препарати.

При контрола върху употребата на продукти за растителна защита на земеделски производители са съставени 7 акта, констатирани са 432 нарушения и са направени 519 предписания.

Най-често срещаните нарушения са свързани с търговия на неразрешени и негодни ПРЗ или такива с изтекъл срок на годност. Констатирана е и продажба на препарати с етикети с неправилно указание за употреба. При някой земеделски производители е установена употреба на неразрешени ПРЗ, както и неразрешено въздушно пръскане на житни култури.

 

Публикувана в Растениевъдство

След проверка за правилното етикетиране на продукт имитиращ яйце, Българска агенция по безопасност на храните състави два Акта за констатирани несъответствия при представянето на продуктът имитиращ яйце, като яйце.

Въпросният продукт се разпространява във верига супермаркети и заведенията за бързо хранене, където се доставя като готов за консумация продукт „Руло от яйца на слайс, дълбокозамразено“. Продуктът е съставен от яйца от кокошка 96%, модифицирано (не генно) картофено нишесте и сол и се дистрибутира и етикетира правилно. Рулото от яйца се влагат при приготвянето на сандвичи и за декорация на зелена салата, приготвяни и предлагани в търговските обекти. При предлагането на салатата, тя се опакова в индивидуална опаковка, която се етикетира на мястото на предлагане с наименованието „Зелена салата с яйце“, което е в нарушение на действащото законодателство.

За констатираното несъответствие на търговските обекти са съставени два Акта за административно нарушение на стойност по 1000 лв. Продуктът е спрян от продажба и не се предлага на потребителите.

Публикувана в Животновъдство

Осем Акта за установяване на административно нарушение са съставили инспектори от Българска агенция по безопасност на храните в градовете Благоевград, Варна, Пловдив, Русе и София при засилените проверки на борсите и тържищата, където се продават плодове и зеленчуци. Размерът на санкциите, които се предвиждат според Закона за храните са от 1000 до 4000 лева за физически лица, а за юридически лица, санкциите могат да стигнат и до 6000 лева.

На борса Дружба в Столицата, инспекторите са съставили два Акта, след като са констатирали липса на регистрация по смисъла на Закона за храните, липса на водене на записи за продажба и липса на етикети на домати, ябълки и череши. На борсата в село Първенец, Пловдивско, са съставени два Акта за липса на етикети за произход и липса на придружаващи документи при праскови и нектарини. Пропуски при етикетирането са констатирани и при портокали и лимони с произход Гърция, домати, пипер и моркови с произход България, ябълки от Италия и картофи от Германия. При проверка на борсата в село Кърналово, област Благоевград е съставен един Акт поради липса на регистрация по Закона на храните, липса на етикети за произход и липса на придружаващи документи за кайсии и домати. На стоковото тържище в град Русе е съставен един Акт поради липса на документи за произход на картофи. При проверка на стокова борса във Варна поради липса на документи са съставени за произход и липса на етикети на праскови, кайсии и домати.

Публикувана в Растениевъдство

Непълно етикетиране и липса на документи за произход са едни от най-често констатираните нарушения, които се установяват при засилените проверки на Българска агенция по безопасност на храните. От няколко дни инспекторите проверяват пазари, борси и тържища, където се предлагат плодове и зеленчуци.

Най-често проверяваните търговци нямат документи за произход на продаваните от тях плодове и зеленчуци. Инспекторите констатират още непълно етикетитане на продукцията.

По разпореждане на министъра на земеделието и храните Десислава Танева, Агенцията по храните провежда засилени проверки на местата, където се предлагат плодове и зеленчуци в цялата страна. Целта е предотвратяване на нелоялни търговски практики, проверка на произхода на плодовете и зеленчуците, придружаващите ги документи за качество, както и коректното етикетиране на стоките и срок на годност.

Публикувана в Зеленчукопроизводство

Във връзка с наближаващия християнски празник Великден Българската агенция по безопасност на храните стартира извършването на засилени тематични проверки от инспекторите от отделите "Контрол на храните" при съответните ОДБХ в обекти за производство и търговия с храни, пакетиращи центрове за яйца, складове за търговия на едро с храни, заведения за обществено хранене и търговски обекти за търговия на дребно с храни, пазари и тържища, находящи се на територията на съответната област. Проверките ще се извършват в периода от 30.03.2015г. до 13.04.2015г. включително.

При проверките особено внимание ще се обръща на производството и търговията на храни, които традиционно се предлагат на пазара по време на празника - козунаци, агнешко месо, яйца, включително и боядисани яйца, бои за яйца, пресни плодове и зеленчуци, най-вече на зелените салати.

Публикувана в Бизнес

При достигнат праг на икономическа вредност – 2 броя активни колонии на декар, специалистите препоръчват залагане на отровни примамки

При извършените обследвания през месец септември на стърнища, посеви от рапица, зърнено-житни култури, люцерна и крайпътни ивици специалистите от БАБХ са наблюдавали тенденция на градация в развитието и масово разселване на обикновената полевка. Поради силното заплевеляване на стърнищата и наличие на свежа растителност, отчетената популационна плътност на неприятеля е около и над ПИВ (праг на икономическа вредност). В областите Велико Търново, Плевен, София област, Силистра и Русе отчетената плътност от полевката е от единични ходове до 2 активни кол./дка. До 3 активни кол./дка са отчетени в областите Варна, Добрич, Кюстендил и Перник. В областите Търговище и Шумен отчетената плътност е от 2-10-18 активни кол./дка.
В района на Добрич, благодарение на навременната и качествена дълбока оран, колониите на вредителя са разрушени. Продължават обследванията за оценка състоянието на популациите и плътността от обикновена полевка и други мишевидни гризачи на освободени от пролетни култури площи, на нови посеви с пшеница, ечемик и рапица, както и на люцерна и разположени в близост до тях. При необходимост на площи с установена плътност над прага на икономическа вредност  –  2 броя активни колонии на декар, специалистите препоръчват да се използват примамки, които да се поставят само в обитаемите ходове на гризачите, за да се предпазят птиците и полезният дивеч от отравяне.
Обикновената полевка е икономически важен неприятел по зърнено–житните култури, рапицата, люцерната, овощните градини и др. Разпространена е повсеместно в цялата страна. Полевката живее на колонии в система от преплетени дълги ходове с различен брой дупки на повърхността. Обитаемите колонии се разпознават по изхвърлената пръст до добре изгладения отвор, по екскрементите около отвора и вмъкнатите зелени листа в него, както и с по-добре очертаните отъпкани пътечки, които водят до отвора. Размножава се няколко пъти в годината, а при благоприятни условия и целогодишно. Високата размножителна способност на вида често води до масово намножаване. От една двойка полевки за една година се получава потомство от 2400 индивида. Полевката се храни ежедневно със зелените части на растенията и по-рядко със семената, без да се запасява. Унищожава зелената маса в района на колониите и оголва посева на голяма площ. Вредите по есенниците могат да бъдат открити от поникване до жътва. Полевката продължава да вреди и при наличие на снежна покривка. Допуснатите есенно-зимни повреди могат да се компенсират частично с масовото “братене”, при условие че не е засегнат възелът на братене.
(Информацията е от бюлетина на БАБХ)

Публикувана в Растениевъдство

Димитър Греков – министър на земеделието и храни, Пламен Моллов – изпълнителен директор на БАБХ и Пламен Лазаров – зам. изпълнителен директор на БАБХ, заедно с началниците на отдели по растителна защита към 28-те областни дирекции на БАБХ обсъдиха актуални трудности и проблеми, свързани с растителната защита.
Растителната защита е много важен компонент за качествени и високи земеделски добиви и затова е важно да се осигури ефективен административен модел за нейното функциониране. В този смисъл бяха обсъдени евентуални промени в законодателството с цел да се регламентират ясно задълженията и отговорностите на специалистите по растителна защита.
Бяха споделени и трудности, които специалистите срещат в своята работа на терен. Министър Греков и ръководството на БАБХ се ангажираха с разрешаването на дискутираните проблеми своевременно.

Публикувана в Растениевъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта