За повишаване на добивите и за борба с болестите и неприятелите при селскостопанските култури, фермерите от канадската провинция Нюфаундленд и Лабрадор употребяват пестициди. Ако не се използват правилно, химикалите не са безопасни за хората, освен това, залежалите пестициди също могат да причиняват проблеми на здравето при хората.
Има случаи, когато земеделските стопани са загробвали ненужните вече химикали в почвата, като по този начин замърсяват околната среда. Десетилетия наред някои фермери пазят пестициди в хамбари, навеси, мазета или дори в колите.
В тази връзка , Федерацията по селско стопанство на Нюфаундленд и Лабрадор (Newfoundland and Labrador Federation of Agriculture, NLFA ) се обединила с организацията по обработка на селскостопански отпадъци CleanFARMS и Министерството на околната среда и управлението на природните ресурси за разработването на специална програма, която ще позволи на земеделските производители правилно да унищожат залежалите пестициди.
По данни на Департамента, през миналата година в провинцията са били събрани 1162 кг ненужни и с изтекъл срок на годност пестициди.
Програма Obsolete Pesticide Collection Program се провежда на всеки три години и е напълно безплатна за земеделските производители . Събраните пестициди отиват в специална фабрика, където се обезвреждат чрез изгаряне при много висока температура.
Участие в програмата могат да вземат абсолютно всички фермери или организации, които имат пестициди с изтекъл срок, или те вече не са разрешени за употреба в Канада.

Публикувана в Растениевъдство

 

Брюксел – за минимално използване на пестициди трябва да се създаде европейски фонд от 350.000 евро. Това ще стимулира нишовите култури.

Затова се обяви Европейската комисия в наскоро публикуван доклад. Минималната употреба на пестициди е предвидена за определени нишови култури с голямо икономическо значение. Те обаче са с малък маркетингов потенциал и не представляват голям интерес за инвеститорите от растителната индустрия.

Недостатъчната подкрепа на представители на индустрията относно одобрението на пестицидите за определени култури в ЕС е довело до проблем с липсата на позволените препарати за конкретните култури. От Комисията предупреждават, че това може да доведе до нелегална употреба или до разделение в продукцията. Засегнати ще бъдат предимно зеленчуци и плодове, продукцията на разсадници, както и определени видове цветя. Според официални изчисления тези култури представляват 22% от цялата растителна продукция на ЕС.

Източник: http://www.agrarheute.com/

 

Публикувана в Растениевъдство

Селскостопански работници, както и хора, които работят или живеят в близост до селскостопанските полета, ще получат по-високо ниво на защита от пестицидите, съгласно промените в правилата за безопасност за земеделските производители, предложени миналата седмица от Агенцията за опазване на околната среда (EPA).
EPA твърди, че промените са направени, за да помогнат за защита на близо 2 милиона американски фермери и техните семейства от въздействието на пестицидите, използвани за защита на културите от плевели, насекоми и болести.
Агенцията обясни, че пестицидите са полезни инструменти в селското стопанство при условие, че се използват в най-подходящите концентрации и с достатъчна степен на защита.
Агенцията за опазване на околната среда, Министерството на селското стопанство на САЩ, Националния институт по здравеопазване и Националния институт по професионална безопасност и здраве са изследвали почти 90 000 души в Айова и Северна Каролина с цел да се установят факторите на въздействие на пестицидите върху здравето.
Проучванията показват, че редица здравословни проблеми, включително различни видове рак и болестта на Паркинсон, са свързани с използването на пестициди. Резултатите показват, че земеделските производители, които като правило би трябвало да бъдат по-здрави от населението на Съединените щати, често страдат от някои видове рак, включително левкемия, миелома, лимфома, както и рак на устните, рак на стомаха, кожата, мозъка и на простатата.
Нововъведенията на Агенцията за опазване на околната среда ще изискват ежегодни обучения за използването на пестициди, а не както до сега на всеки пет години. Агенцията също така иска да се увеличи броят на знаците за предупреждение на хората в полетата, третирани с пестициди и т.н.

Американските учени продължават да изучават, как човешкото здраве зависи от използването на хербициди, инсектициди и други химикали, използвани в стопанствата.

Публикувана в Растениевъдство
Петък, 21 Февруари 2014 11:14

Световен лидер

На хиляди хектари в Израел се внасят по 3,5 тона пестициди. Това е 88 пъти повече, отколкото в Швеция, използваща най-малко пестициди. След Израел в този списък е Япония, но там показателите са два пъти по-ниски, отколкото в еврейската държава.

Вярно е, че на глава от населението Япония няма конкуренция - 4,98 тона пестициди на хиляда жители. В Израел - 1 тон на хиляда жители, в Унгария 0,98 тона. Швеция и тук е в най-добра позиция - там се падат по 0,11 тона пестициди на хиляда жители.

Публикувана в Растениевъдство

Руски микробиолози откриха бактерии, които могат активно да почистват почвата от пестициди, разрушавайки фенолния пръстен.
Разработката принадлежи на младата микробиоложка Лили Анисимова. Тя е успяла да изучи задълбочено генетиката на микроорганизмите, да изолира от бактериите ДНК, която отговаря за унищожаването на пестицидите. Практическите експерименти проведени в международния биологичен център на Московския държавен университет са доказали, че бактериите са способни да се размножават активно в замърсени с пестициди и хербициди почва и разрушават така наречения фенолно-пестициден пръстен.
Бактериите „работят” просто: те разпознават пестицидите в почвата, които са единствен източник на храна за тях и ги абсорбират. На база на тези микроорганизми е създаден препаратът „Террабактерин”.
Зоната на употреба на препарата според Лили Анисимова е много широка: той е подходящ както за малките земеделски стопани, така и за големите фермери. В интензивното земеделие препаратът се въвежда в почвата заедно със семената през пролетта или есента. Освен борбата с пестицидите и хербицидите, препаратът също така обогатява почвата с минерали и микроелементи, повишава устойчивостта на културите към стрес и негативни фактори на околната среда. Като цяло се подобрява почвеното плодородие и добивите при културите.

Публикувана в Растениевъдство
Вторник, 28 Януари 2014 17:01

ЕС залага на биологичния контрол

Нов проект на Евросъюза - BIOCOMES, предоставя на разположение на фермерите и лесничеите единадесет перспективни нови продукти за биологичен контрол. Новият метод е предназначен за биологична борба с такива заболявания, като брашнеста мана по зърнените, кафяво гниене по костилковите и с такива вредители като молци и боров хоботник. Биопрепаратите ще станат алтернатива на широко мащабното използване на пестициди в европейското селско и горско стопанство.

Замяната на химичния контрол с биологични алтернативи става все по-важна тема за фермерите и лесничеите в Европа. Правилата в ЕС и съвременните държавни програми на европейските страни ограничават използването на химични пестициди. Освен това, законодателството все повече ограничава пределно допустимите количества (ПДК) от агрохимикали и търсенето на култури с понижено съдържание на остатъчни пестициди в хранителната промишленост расте. И последният, но не по-малко важен момент: прилагането на химикали създава риск от придобиване на резистентност на растенията към тях. Поради това биоконтролът се счита за полезен и необходим елемент от програмата за защита на фермерските стопанства. Евросъюзът дава мощен импулс за усвояване на пазара за биологичен контрол в съвместно финансирования проект BIOCOMES, който сега се координира от доктор Юрген Кел от Вагенинген.

Публикувана в Растениевъдство

Централното статистическо бюро на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) е пресметнало, че нивата на пестициди в израелските зеленчуци са най-високи сред развитите страни.
На хиляда акра в Израел се внасят 3,5 тона пестициди. Това е 88 пъти повече, отколкото в Швеция, която използва най-малко пестициди от всички. След Израел в списъка е Япония, но и при нея показателите са два пъти по-ниски отколкото в Израел. При пресмятането на глава от населението Япония е без конкуренция - 4,98 тона пестициди се падат на хиляда жители. В Израел - 1 тон пестициди на хиляда жители, а в Унгария 0,98 тона. Швеция и тук е в най-добрата позиция – 0,11 тона пестициди на хиляда жители.

Публикувана в Растениевъдство

През декември 2013 г. контролиращите органи в Китай са регистрирали 25 активни вещества на пестициди – 13 хербицида, 5 фунгицида и 1 растежен регулатор.

Всички новорегистрирани продукти са с известни активни вещества, измененията касаят само формулациите и концентрациите. Прави впечатление, че регистрираните препарати са одобрени само за експорт.   Най-известните формулации от регистрираните продукти сред хербицидите са 2,4 Д бутилад (96%), глифозинат-амоний (95%) и дикамба (98%). Сред инсектицидите са: имидаклоприд (97%) и фипронил (95%). От фунгицидите са манкоцеб (75%) и тебуконазол (98%). Растежният регулатор е брасинолид (90%).

През декември 2013 г. контролиращите органи в Китай са регистрирали 25 активни вещества на пестициди – 13 хербицида, 5 фунгицида и 1 растежен регулатор.

Всички новорегистрирани продукти са с известни активни вещества, измененията касаят само формулациите и концентрациите. Прави впечатление, че регистрираните препарати са одобрени само за експорт.   Най-известните формулации от регистрираните продукти сред хербицидите са 2,4 Д бутилад (96%), глифозинат-амоний (95%) и дикамба (98%). Сред инсектицидите са: имидаклоприд (97%) и фипронил (95%). От фунгицидите са манкоцеб (75%) и тебуконазол (98%). Растежният регулатор е брасинолид (90%).

Публикувана в Растениевъдство

Ново проучване потвърждава заплахата за пчели при използване на неоникотиноидни пестициди

 

Брюксел, 16 декември 2013 г.– „Грийнпийс”, Life European Beekeeping Coordination и други три потребителски организации и организации за защита на околната среда (Pesticides Action Network Europe, ClientEarth, Buglife and SumOfUs) обжалват в Европейския съд, за да защитят забраната на три пестицида от страна на Европейския съюз. Действията им са в отговор на съдебните дела, заведени от химическите компании Syngenta и Bayer, които се опитват да свалят забраната. (1)

 

Забраната (2), която влезе в сила на 1-ви декември 2013 г., е за три пестицида, произвеждани от Syngenta (thiamethoxam) и Bayer (imidacloprid и clothianidin), които принадлежат на клас химикали, познати като неоникотиноиди. Европейската комисия постанови това свое решение на базата на научни оценки от Европейския орган по безопасност на храните (EFSA), показващи негативното влияние на тези пестициди върху медоносните пчели (3). Банът получи силна политическа подкрепа от страните-членки (4).

 

Днес „Грийнпийс” публикува резултатите от научно полево пилотно проучване (5), даващо допълнителни доказателства за начина, по който се влияе на пчелите. Проучването показва, че течността, отделяна от растения, които са били третирани с определени неоникотиониди, съдържа висока концентрация на пестициди. Това води до потенциално смъртоносно излагане за пчели, които пият от течността.

 

Марко Контиеро от „Грийнпийс” коментира: „Bayer и Syngenta са пуснали своите адвокати да атакуват забраната, която е обоснована на научни факти и помага да се защитят общите интереси на европейските фермери и потребители. Частичната забрана на тези три пестицида е само първата, но необходима стъпка, за да се защитят пчелите в Европа. Атаките са от компании, които следват своите интереси в ущърб на нашата околна среда.”

 

Полевото проучване на „Грийнпийс” тества гутационна течност (6), изпускана от царевични култури, третирани с неоникотиноидните пестициди thiamethoxam (произвеждан от Syngenta) и clothianidin (произвеждан от Bayer), и двата забранени. Проучването откри, че концентрацията на неоникотиноидни пестициди, отделяни от растението в гутационната течност, може да е равна или да надминава концентрацията на активни съставки, препоръчвани от компаниите за употреба в търговски формулировки на спрей инсектициди. Тези резултати сочат, че гутационната течност може да излага пчелите на сериозна токсична опасност. Подобни пътища на отравяне са все още слабо изследвани.

 

Матиас Вютрих, лидер на европейския проект за пчелите в „Грийнпийс” Швейцария, каза: „Все още съществуват основни научни пропуски в проучването как пчелите са изложени на неоникотиноиди. Сега знаем, че смъртоносно излагане може да се получи, когато пчели и други опрашители събират от гутационната течност на третирани реколти. Този нов начин за излагане на пчелите добавя към вече познатите неприемливи рискове, свързани с неоникотионидните пестициди. Това означава, че сегашната забрана е не просто оправдана, но трябва да бъде засилена и разширена.”

 

(1) Случай номер: T-451/13, 14 August 2013, и случай номер: T-429/13, 19 August 2013.

 

(2) Решение на Европейската комисия да ограничи употребата на imidacloprid, thiamethoxam и clothianidin (Regulation EU No 485/2013).

 


(3) Научна оценка на EFSA за imidacloprid, thiamethoxam и clothianidin:
 imidacloprid: www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3068.htm;
thiamethoxam: www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3067.htm;
clothianidin: www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3066.htm  

 


(4) Петнадесет страни-членки подкрепиха рестрикцията, осем гласуваха против и четири се въздържаха http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-379_en.htm

 

(5) „Капеща отрова: анализ на неоникотиноидни инсектициди в гутационната течност на царевицата” Лаборатории за изследвания на „ Грийнпийс” , декември 2013 г.
http://www.greenpeace.org/international/en/publications/Campaign-reports/Agriculture/Dripping-Poison/

 


(6) Гутацията е процес, който включва изпускането на сок, който след това образува капки на върха на листата на растението.

 

Публикувана в Новини на часа

Българската агенция по безопасност на храните/БАБХ/, съвместно с Асоциация растителнозащитна индустрия в България/АРИБ/, организират поредица от първоначални и допълнителни обучения на лицата, които боравят с пестициди в рамките на професионалната си дейност съобщиха от пресцентъра на БАБХ. Първият семинар за обучители се проведе в гр. Сандански на 12 и 13 ноември 2013г. в „Интерхотел Сандански“. На него присъстваха зам.-изпълнителният директор на БАБХ Пламен Лазаров, директорът на АРИБ Нели Йорданова и директорът на Областна дирекция по безопасност на храните- Благоевград д-р Михаил Бащавелов. Специален гост беше Луис Сарамадо, мениджър на Европейската асоциация за растителна защита.

Обучителните срещи се организират във връзка с прилагането на Директива 2009/128/ЕО за устойчива употреба на пестициди и на Мярка 1 „Обучение на професионални потребители на пестициди, дистрибутори и консултанти” от Националния план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България.

Семинарите се реализират по плана на проект „Инициатива за безопасна употреба на пестициди“, който се осъществява с активната подкрепа и под ръководството на Европейската асоциация за растителна защита (ЕСРА), член на която е АРИБ.

Съвместният план предвижда до края на 2013г. да се проведат 4 обучения с участието на инспекторите от отделите за растителна защита на всички 28 областни дирекции по безопасност на храните, които ще бъдат привлечени като обучители по Мярка 1 от Националния план за действие.

Публикувана в Новини на часа

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта