Сформират 50 мобилни екипа към Националната служба за съвети в земеделието

Проект на Националната служба за съвети в земеделието предвижда да бъдат сформирани 50 мобилни общински екипа, които да допълват дейността на държавното ведомство и да разширят обхвата на предлаганите консултантски услуги за агропредприемачите. Мобилните офиси ще бъдат самостоятелни звена. Те ще предлагат съвети и консултации на малки земеделски стопанства, ще организират информационни събития по аграрни теми в различни населени места, ще посещават ферми, за да разясняват на място какви са възможностите и условията за кандидатстване по мерки с европейско финансиране, ще предлагат и други напътствия, пряко свързани с дейността на съответните стопанства.

Темата е част от новите Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ от мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от ПРСР 2014 – 2020 г., изменени и допълнени със заповед на заместник-министъра и ръководител на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.).

До 27 октомври тече срокът за обществено обсъждане на тези насоки. Писмени предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 27.10.2021 г.чрез ИСУН 2020 или на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Промените имат за цел подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите, както и повишаване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство.

С изпълнението на процедурата се очаква да се улесни достъпът на малки земеделски стопанства до съветнически услуг, да се подобри капацитетът на участниците в организацията на трансфер на знания и иновации, да се повиши квалификацията и управленските умения на агропредприемачите, тяхната осведоменост и да се подобри управлението на риска в стопанствата им.

Бъдещите 50 подвижни офиса ще обслужват около 15 000 аграрни стопанства (средно по 300 на всеки екип), а заедно с участниците в информационни събития се очаква общият им брой да надхвърли 20 000.

Стойността на проекта е 11 734 800 лв., като 85% от тях (9 974 580 лв.) са средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а останалите 15% - национално съфинансиране.

Стоимена Александрова

Прочетена 17371 пъти Последно променена в Вторник, 26 Октомври 2021 18:28
Оценете
(0 гласа)

Оставете коментар

Моля, попълнете всички полета означени със звездичка (*). Не се допуска HTML код.