Най-значителен ръст на годишна база – над два пъти, се наблюдава при производството на малини, сочат оперативните данни на земеделското минисетрство към 17 август тази година. Това се дължи на комбинация от по-ранно прибиране на реколтата и чувствително нарасналия среден добив, обясняват експертите от областните служби „Земеделие“ в МЗХГ. За същия период събраната продукция от маслодайна роза, ягоди, череши, кайсии и лавандула е с между 3,5% и 51,6% повече спрямо отчетената по същото време на 2016 г., сочат данните на анализа.

Производството на праскови, круши, вишни, сливи, десертно грозде и ябълки изостава с между 2,1% и 66,8% на годишна база, което е свързано главно с по- бавния темп на прибиране на реколта `2017. При повечето от трайните насаждения засега се отчита повишение на средния добив от декар спрямо предходната година, най-чувствително при малините (с 62,2%) и кайсиите (с 45%).
Публикувана в Растениевъдство

На община Разград се предоставят имоти за образователни дейности. Министерският съвет прехвърля безвъзмездно правото на собственост върху терени и сградите на Професионалната гимназия по селско стопанство и хранително-вкусови технологии „Ангел Кънчев“ поради промяна на статута на училището от държавно в общинско. Досега имотите са били с предоставени права за управление на Министерството на земеделието, храните и горите, съобщават от пресцентъра на кабинета.

С друго решение Министерският съвет учреди безсрочен сервитут върху поземлен имот от 114 кв. м в землището на силистренското село Калипетрово. Сервитутът се учредява за изграждане и обслужване на подземни електрически кабели за реконструкция на две кабелни линии, изместени във връзка с изграждане на кръгово кръстовище. Агенция „Пътна инфраструктура“ ще заплати нормативно определените цена и разноски за учредяването на сервитута на Изпълнителната агенция по горите и на ДП „Североизточно държавно предприятие“ – Шумен.

Публикувана в Бизнес

В края на миналата седмица експерти от министерствата на екологията, на земеделието и на регионалното развитие започнаха проверка на границите на НАТУРА. Инспекцията им идва дни след като Върховната административна прокуратура установи, че границите на защитената територия са били умишлено разширени. Екоминистърът Нено Димов също изрази съмнение в границите на защитените територии.

„Границите на „Натура" вече са определени и трябва да останат такива, каквито са. Но има много интересни примери, при които границите на „Натура" вървят по тези на кадастър и не е нормално една природна граница са съвпада с една административно начертана граница", заяви Димов. По думите му в случаите, в които има доказано съвпадение на двете граници, собствениците на имоти, чиито дейности се ограничават от НАТУРА, трябва да бъдат компенсирани.

 Дебатите около казуса „Калиакра” продължават. Нено Димов посочи още, че ще се търси златната среда между исканията на земеделските собственици и природните очертания.

Публикувана в Бизнес

Във връзка с получени сигнали за преотдаване на земеделска земя, на несобствени имоти чрез договори за наем, за да се защитят интересите на собствениците, включително и на тези, които не управляват активно имотите си, придобили известност като „бели петна“, и се предоставят по административен ред за възмездно ползване, Министерството на земеделието, храните и горите реагира своевременно и категорично още след първите констатирани опити в общинските служби по земеделие да се регистрират договори за наем от лица, които не са собственици на имотите или не са упълномощени от тях, съобщава пресцентърът на  ведомството.

Със свое писмо на 19.07.2017 г. министърът на земеделието, храните и горите нареди на областните дирекции „Земеделие“ всички договори, представяни в общинските служби по земеделие за регистрация да бъдат проверени за връзката на наемодателя със собствеността на имота или наличието на пълномощно от собственик.

В случаите, в които тази връзка не е установена, служителите на общинска служба земеделие уведомяват лицата, вносители на договора за регистрация, за предоставяне в срок на допълнителни доказателства по отношение на правата за сключване на договори.

Ако поисканата информация не е предоставена, общинска служба земеделие не регистрира договорите и уведомява районната прокуратура.

Към момента такива действия са предприети за 79 случая в областите Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Монтана, Разград, Русе, Силистра, Смолян, Шумен и Ямбол, като са уведомени съответните районни прокуратури.

Информираме, че МЗХГ не само не допусна регистриране на такива договори, но и показа, че такива опити са несъстоятелни и тези случаи се предават на компетентните органи. Освен това с тези си действия се предотвратиха случаи, в които биха се създали изкуствени условия за спор за право на ползване между договори, сключени със собственици и такива с неоправомощен наемодател.

Всички останали имоти, „бели петна“, включени в тези договори ще се администрират по реда на чл. 37 в от ЗСПЗЗ за изготвяне на споразумения за масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017/2018 г. и ще се предоставят чрез заповеди на директора на съответната ОД „Земеделие“.

Подготвят се предложения за законодателни промени, които ще бъдат публикувани за обществено обсъждане. Промените са насочени към предотвратяване на злоупотребите, свързани с ползването на „белите петна“ и защита интересите на собствениците на земеделски земи. Предвижда се възможност общинските служби по земеделие да проверяват по служебен път правата на собственост по всеки представен договор за аренда или наем.

На 21 август темата беше обсъдена между министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и омбудсмана на България г-жа Мая Манолова. Двете институции изразиха солидарна позиция и виждания по решаване на проблемите. Те ще си сътрудничат при подготовката на законодателните промени.

 
Публикувана в Новини на часа

Министерствата на туризма и на земеделието и храните подготвят проект за организиране на винени маршрути в България, който ще заработи от 2018 г. Очаква се в началото на следващата година маршрутите да бъдат представени, дигитализирани, обсъдени със специалистите и да започне тяхната реклама, заяви министърът на туризма Николина Ангелкова на кръгла маса дискусия на тема „Слоу туризъм“, която се проведен в Национален археологически резерват „Античен и средновековен град Деултум-Дебелт“ в община Средец.

Маршрутите ще бъдат включени в платформата „Аз обичам Бълагрия“ (I love Bulgaria), която беше създадена миналата година и рекламира 100 Национални туристически обекта. Тя се надгражда с културно-историческите маршрути, които вече са разработени от Министерството на туризма, а след това ще се добавят и винените. Във винено-кулинарните маршрути ще бъде включена и Община Средец. 

 вече работи в тази посока, като има Вече е подписан меморандум между министерствата на туризма и на земеделието. С документа се насърчава, както местното производство, така и хотелите да използват храна, отгледана в региона.

В момента се подготвят промени в Закона за туризма, с които ще се въведе доброволен етикет за качество за местата за настаняване. Той ще се връчва на хотелите, снабдяващи се с храни от местни фермери, произвеждани по БДС, обясни министър Ангелкова.

Меморандумът е подписан и от Българската хотелска и ресторантьорска асоциация (БХРА), както и от още 9 организации, са свързани с производството на храни и напитки. Всички изследвания показват, че 30 процента от преживяванията на всеки един турист в България и в световен мащаб са свързани именно с храната и с това как е бил посрещнат на мястото, изтъкна министърът. Приблизително толкова са и разходите за храна, които всеки отделя по време на ваканцията си.

Рекламирайки винените и кулинарни маршрути и привличането на повече хора във вътрешността на страната, ще помогне за затвърждаването на България като дестинация  четири сезона. Най-актуалните данни показват, че в местата за настаняване в Област Бургас са пренощували близо 435 хил. туриста в периода януари–юни тази година, което е увеличение с близо 3 процента.

Последните публикувани данни на БНБ за приходите от туризма показват, че за периода януари-юни 2017 г. в цялата страна те възлизат на 2,4 млрд. лeва, което е почти с 13% повече спрямо периода януари-юни миналата година. А постъпленията само за юни са 898 млн. лева, като ръстът спрямо юни 2016 г. е 8,2%.  Туристите, които са посетили страната, са почти 3.3 млн., като нарастването е 8%. Почти двоен е ръстът на приходите от чуждестранните туристи, което показва, че страната все повече се превръща в дестинация, която предлага качество, обясни министър Ангелкова. 

Публикувана в Новини на часа

Променят се три наредби, с които министерството на земеделието се опитва да ограничи практиката при създаване на организации и групи на производители да участват свързани лица. Слага се край и на изкуственото разделяне на стопанствата с цел създаване на групи и организации. Промените са качени на интернет страницата на агроминистерството за обсъждане.

И в трите наредби е въведено определение за „свързани лица“, като наред с това се запазва изискването, заложено в ПРСР 2014-2020 г. , съгласно чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, съдружниците да не са свързани предприятия или предприятия-партньори.

За предотвратяване на изкуственото разделяне на стопанства се въвежда условие членовете на сдружението да са регистрирани като земеделски стопани в продължение на две или повече стопански години.

Според новите нормативи свързани лица са съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до трета степен включително, работодател и работник, лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото или когато едното от тях притежава, пряко или чрез контролирано от него лице. Свързаност има и при хора, притежаващи 20 или повече от 20 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на другото лице.

Въведени са и новите изисквания, свързани с максималния процент за директно предлагане на пазара на произведените от членовете на организацията продукти. Така сдружените биологични фермери трябва да продават поне 40 на сто от продукцията си на пазара, а конвенционалните – 25 на сто.

С промените в трите наредби се предвижда облекчаване на административните режими чрез отпадане на ненужни административни услуги и на изисквания за предоставяне на документи за доказване на обстоятелства, които може да бъдат проверени по служебен ред.

Предложените изменения и допълнения на правната уредба на организациите и групите на производители са насочени към постигане на следните цели:

- предотвратяване на създаването на организации и групи на производители от свързани лица и чрез изкуствено разделяне на стопанства, което противоречи на целите на сдружаването;

- привеждане в съответствие на националната правна рамка със законодателството на ЕС в сектора на плодовете и зеленчуците;

- синхронизиране на критериите за признаване на организации на производители в различните сектори на земеделието и осигуряване на равни възможности за подпомагане по ПРСР;

- облекчаване на административните режими чрез отпадане на ненужни административни услуги и на изисквания за предоставяне на документи за доказване на обстоятелства, които може да бъдат проверени по служебен ред.

С прилагане на изменените наредби се очаква постигането на следните резултати:

- създаване на представителни и конкурентоспособни организации и групи на производители, които осигуряват на членовете си предимствата на съвместното производство и реализация на продукцията;

- подпомагане на реални сдружения напроизводителите, което да допринесе за оптимизиране на земеделските структури в страната;

- подобряване на пазарните позиции на организациите и групите на производители и повишаване на тяхната роля във веригата на доставки, пише в мотивите за промени в наредбите.

Публикувана в Бизнес

„Екипът на министерството е отворен за съвместна работа и креативно сътрудничество с бизнеса при обмяната на становища и опит в областта на развитието на земеделието, храните, горите и селските райони.” Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев по време на среща с представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Изпълнителният директор на асоциацията Добрин Иванов подчерта наличието на експертиза у колективните членове на асоциацията по темите, свързани с аграрното и горско развитие и очерта проблемните области, в които очакват сътрудничество от страна на институциите.
В момента се прави внимателен анализ на опита от прилагането на досегашната Програма за развитие на селските райони и се включват по-модерни механизми, включително и за комуникацията по нея, така че тя да стане още по-достъпна и атрактивна и за местните инициативни групи и малките фермери, като индикативния график се спазва, увери заместник-министър Добрев на въпрос за предстоящото стартиране на мярка 6.4. от страна на Националния съюз на малките и средни предприятия. 
Представителите на асоциацията от Националния съюз на земеделските кооперации в България и Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост бяха поканени за участие в експертна група, която да обсъди проблеми при прилагането на Наредбата за контрол в горските територии. Беше взето решение и да се проведе отделна среща с участието на заинтересовани страни от асоциацията по по-общата тема за визията за развитие на българските гори.
Бяха поставена и темата за предоставянето на напоителни съоръжения от страна на Националния съюз на водоползвателите, като се акцентира, че през последната година няма констатирани нарушения от тяхна страна. 
В дебата участие взеха изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Григов Гогов, заместник-изпълнителният директор на БАБХ инж. Николай Роснев, както и директорите на дирекция „Хидромелиорации” Панайот Господинов и на дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия” инж. Олег Илиев. Присъстваха и експерти от дирекции „Обща политика по рибарство” и „Развитие на селските райони”.

Публикувана в Бизнес

„Като родител и като човек, свързан с грижата за опазването и бъдещето на горите, знам колко важно е да се насърчават младите хора и децата към изграждане на навици да пазят чиста природата. Затова и ние, като екип на Министерство на земеделието, храните и горите, сме мотивирани да направим необходимата организация, така че да подпомогнем и през тази година успешното провеждане на кампанията „Да изчистим България заедно” като наша обща кауза.” Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев по време на партньорска среща по кампанията „Да изчистим България заедно” на БТВ. Заместник-министърът подчерта, че Министерство на земеделието, храните и горите се утвърди сред един от първите и традиционни партньори на кампанията и участва за седми пореден път.
"Структурите на Министерство на земеделието, храните и горите ще подготвят списък с места, на които ще маркираме зони, които да бъдат почистени в горските територии на 16 септември. И през тази година разчитаме, че от нашите структури доброволно ще се включат в кампанията по почистването на горските територии както и досега над 3000 служители и семействата им от държавните горски предприятия и стопанствата към тях, както и от регионалните дирекции по горите. Имаме готовност да участваме и с извозване на част от отпадъците по места, където ще се почистват горски територии", увери още заместник-министърът.
„Ще поканим и колегите от БТВ на наша горска или паркова територия, като потърсим дестинация, в която да могат лично да се включат и помогнат за почистването в края на активния летен туристически сезон, когато горите наистина имат нужда от почистване и облагородяване”, обеща заместник-министърът.
„Очакваме със съдействието и на младите хора и най-активните представители на гражданското общество, загрижени за гората и за природата, да направим една наистина успешна кампания и да утвърдим добрия диалог между институции, граждани и медии в името на добри и полезни за обществото каузи”, посочи още Атанас Добрев.

Публикувана в Бизнес

Във връзка с информация от говорителя на Главна Прокуратура Румяна Арнаудова по случая с бившия народен представител от Добрич Живко Мартинов, Министерството на земеделието, храните и горите предприе тематична проверка от Инспектората в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)-Добрич.

Проверка на дейността на ОДБХ-Добрич извършва и Българската агенция по безопасност на храните от миналата седмица. За резултатите от инспекциите Министерството на земеделието, храните и горите ще информира своевременно обществеността.

Публикувана в Бизнес

Екип на  Министерството на земеделието, храните и горите проведе среща с представители на животновъдния бранш, на която се обсъди допълнителното плащане по схемите за извънредно подпомагане, на земеделски стопани, отглеждащи крави, биволици, овце-майки и кози-майки, съобщиха от пресцентъра на ведомството. Министър Порожанов обясни, че е направен анализ на начина, по който е плащано през 2016 г. Съотношението говеда спрямо овце е 13:1, а по някои от схемите достига и до 20:1, което е несправедливо, както и че стопаните с повече от 200 крави и 500 овце не са получили подпомагане за тях. Бяха представени аргументи за определяне на ставките като бе посочено, че са спазени изискванията на Регламента на ЕС за извънредната помощ в млечния сектор. В него няма изисквания подпомагането да е само за малките стопанства, а за дребномащабно производство е една от трите прилагани схеми и при нея няма различни ставки. 

На срещата бяха изслушани представителите на асоциациите, които не са съгласни с предложеното разпределение и настояват  средствата да са насочени към малките стопанства. Те смятат, че при тях загубите са най-големи и съответно подпомагането трябва да е по-голямо. Останалите браншови организации в животновъдния сектор подкрепиха предложеното разпределение на помощта и изтъкнаха аргументи, че подкрепа трябва да има за всички животни и че големите стопанства са генерирали дори по-големи загуби от кризата в млечния сектор от малките. Министър Порожанов обясни, че и при сегашната заповед малките получават повече за животинска единица, но с цел намирането на максимално балансирано решение за подпомагане ще бъде направен повторен анализ.

Министър Порожанов насрочи нов Консултативен съвет по животновъдство, който ще се проведе през следващата седмица, за да  бъдат изслушани отново предложенията на бранша и ако бъде постигнато съгласие за допълнителни мерки заповедта може да бъде изменена.

Публикувана в Животновъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта