Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов се срещна с представители на браншовите организации от сектор „Плодове и зеленчуци“. Бяха обсъдени нотифицираните от България промени в схемите за обвързано производство след 2019 г., съобщиха от пресцентъра на агроведомството.

            Министър Порожанов представи аргументите на страната ни за групирането на зеленчуците в 4 групи, в зависимост от разходите или себестойността им. Във всяка  група са зеленчуци с относително равни разходи.

            Целта е по-справедливо разпределение на бюджета, така че обвързаната подкрепа да покрива еднакъв процент от разходите за производство.  За полските зеленчуци се получава 11,52% подпомагане.

            На представителите на оранжерийните производители на зеленчуци беше обяснено, че това е и причината за намаляване на бюджета за тях с 1,2 млн. лв., които се прехвърлят към полското производство. Въпреки това според разчетите на Министерството на земеделието, храните и горите при оранжерийното производство пак делът на  обвързаната подкрепа е по-висок, или 21,13%. Заради несъгласие на част от производителите с изчислените разходи за неотопляемите и отопляемите оранжерии беше постигнато съгласие експерти от министерството да посетят различен тип оранжерии, които да покажат извършените действителни разходи с фактури и счетоводни документи.

            Редовните срещи с представителите на браншовите организации от сектор „Плодове и зеленчуци“ ще продължат.

Публикувана в Новини на часа
След като агроминистерството внезапно предложи за нотификация съкратен с над 1.220 млн. лева бюджет по Схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци, от бранша скочиха срещу решението. От Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП) изпратиха протестно писмо, с което искат спешна среща с ръковоството на МЗХГ, промяна в схемата и уволнение на експертите, работили по нотификацията. Припомняме, че срокът за промени в схемите за обвързана подкрепа, които ще се прилагат от Кампания 2019, беше до1 август, а решението на министерството стана известно късно снощи.
Прилагаме пълния текст на писмото на асоциацията на оранжерийните производители, изпратено до министър Румен Порожанов, зам.-министър Вергиния Кръстева, премиера Бойко Борисов, председателя на Комисията по земеделие Десислава Танева, председателят на народното сърание Цвета Караянчева и до омбудсмана Мая Манолова. 
 П Р О Т Е С Т Н О П И С М О 
от БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОРАНЖЕРИЙНА ПРОДУКЦИЯ ОТНОСНО: Промени в схемата за обвързано с производството подпомагане на производителите на плодове и зеленчуци УВАЖАЕМИ Г-Н ПОРОЖАНОВ, Във връзка с решението относно промените в бюджета на Схема 9 - обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци, които Министерството на земеделието, храните и горите предложи за нотификация, а именно от 7 878 017 лв. на 6 657 572 лв., Българска Асоциация на Производителите на Оранжерийна Продукция /БАПОП/ изказваме абсолютното си недоумение и несъгласие с така предложения за нотификация бюджет. Смятаме, че това намаление не почива на ясни критерии и на принципна основа особено при положение, че във всички разговори с нас до този момент, Заместник-министър Вергиния Кръстева ни уверяваше, че промени в бюджета за оранжерийно производство няма да има. Така намалената субсидия ще влоши още повече тежкото състояние на бранша. За пореден път се убеждаваме в това, че Министерството на земеделието, храните и горите не спазва дадените по време на работни групи обещания, което абсолютно навява на мисълта, че там, основна роля имат скритото влияние или субективната предопределеност. Никога до този момент, по време на работните групи, не сме обсъждали вариант с разделянето за зеленчукопроизводството на 5 схеми и отделянето на ресурс от схемата за подпомагане на оранжерийните зеленчуци за сметка на друга такава. Особено притеснителен е факта, че зеленчукови култури като морковите, главестото зеле, дините и пъпешите, които са с пъти по-ниски разходи имат същия като нас бюджет по схемите за обвързано подпомагане. Огромна въпросителна е също и защо се отделя схема за културите картофи, лук и чесън с бюджет от над 50 % от общия бюджет за зеленчукопроизводство и защо предложението на самите картофопроизводители не бе прието?! Кой и с какви мотиви предложи намаление с 15 % на средствата по схемата за оранжерийно производство? Защо промените се правят без съгласуването им с бранша? Защо промените по схемите се предоставят на браншовите организации при свършен факт? 
УВАЖАЕМИ Г-Н ПОРОЖАНОВ, не можем да приемем и факта, че „експертите“ от МЗХГ, Ви подвеждат чрез лъжлива и манипулирана информация, която Ви предоставят, като по този начин Вие няма как да вземете правилните решения. По технологичните карти в Приложение 1- Технологична карта на МЗХГ, с които работят „експертите“ от МЗХГ средните разходи за страната за отглеждане на оранжерийните зеленчуци са само в сферата на фантастиката и едно добро пожелание за производителите, но не почиват на никаква логика и истинност. Не можем да приемем факта, че Вашите „експерти“ не са си направили и труда да оптимизират тези карти, а това би станало изключително лесно – с едно телефонно позвъняване или чрез един имейл до Селскостопанска Академия – София, която Академия разработи през 2016 г. по-актуални технологични карти със Заповед № РД07-84 от 29.06.2016 г. на Председателя на ССА. За улеснение на Вашите „експерти“ и за да подпомогнем вземането на обосновано решение, за което да няма съмнение ние Ви изпращаме в Приложение 2, разработените от учените в ССА карти. Промените, които ние предложихме, целяха достигането на средствата до възможно най-широк кръг от производители. Няма съмнение и в това, че не всички оранжерии в страната използват отопление, но за тази цел ние предложихме и се прие през 2016 г. диференцираното плащане на субсидията. Тя е между 3 и 5 % от разходите за производство. Видно е, че анализите които са Ви предоставени от „експертите“ в МЗХГ и твърденията в тях, че оранжерийните производители получават от 30 до 50 % от разходите за производство на продукцията са абсолютно неверни и целят облагодетелстването на определени задкулисни интереси, и вземане на решения на база манипулираща Ви информация. За жалост заради такива похвати страдат реалните производители на селскостопанска продукция в Република България. УВАЖАЕМИ Г-Н ПОРОЖАНОВ, В тази връзка от Българска Асоциация на Производителите на Оранжерийна Продукция настояваме за: 1. Незабавна среща с Вас, на която да обсъдим създалата се ситуация; 2. Преразглеждане на размера на средствата по схема 9 за оранжерийни зеленчуци изпратени за нотификация; 3. Прецизиране на технологичните карти за оранжерийните култури в съответствие с реалните резултати, справка ; 4. УВОЛНЕНИЕТО на „експертите“, предоставили Ви подвеждаща информация и директора на Дирекция „Директни плащания“. В случай, че исканията ни не бъдат удовлетворени ще предприемем протестни действия и други обществени прояви! 
Писмото е подкрепено с таблици, доказващи производствени разходи за различните зеленчуци. 
От бранша се чудят защо сега МЗХГ предлага  зеленчукопроизводството да се дели на 5 схеми и да се отдели ресурс от схемата за подпомагане на оранжерийните зеленчуци към сметката на такава.
Отново припомняме, че 1 август беше крайният срок, в който страните-членки на ЕС имаха възможност да направят преглед и промени по мерките от Схема 9 за обвързана подкрепа в Кампания 2019 г. Ежегодното преразглеждане на схемите е възможно, благодарение на Регламент (ЕС) 2017/2393 на ЕП и на Съвета от 13 декември 2017 г. Преди крайния срок се състояха редица срещи, като накрая, по предложението на работната група, трябва да се формират три схеми за подпомагане на зеленчуци: основна (домат и пипер), нова (краставици, корнишони, патладжан и картофи) и допълнителна (кромид лук-зрял, моркови, чесън-зрял, дини, пъпеши и главесто зеле). 
 
По първата схема предложеният бюджетът е 11 240 млн. лева. По втората схема, бюджетът е 13 637 800 лева. Третата група е с предложен бюджет 7 947 000 лева. При плодовете се запазват условията за подпомагане на културите, както и бюджетите, уверяват от земеделското министерство. Промяна в тази схема има само за доказването на по-високи добиви от ябълки, круши, сливи и вишни.
 
Публикувана в Новини на часа

Министър-председателят Бойко Борисов назначи Янко Иванов за заместник-министър на земеделието, храните и горите. Иванов застава на мястото на Цветан Димитров, който беше освободен от поста на 18 юли.

Янко Иванов е завършил ветеринарна медицина във Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина в Стара Загора, а по-късно работи като доцент в Централния научноизследователски ветеринарномедицински институт в София. Бил е генерален директор на Националната ветеринарно-медицинска служба към министерството, а по-късно става и регионален координатор за Балканите по проект за “Предотвратяване на пандемията от птичи грип”, финансиран от ФАО, ООН.

Публикувана в Новини на часа

Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов ще участва в създаването на областни координационни щабове в Силистра и Добрич във връзка с предприемане на мерки за недопускане и ограничаване на заболяването африканска чума по свинете.


Началото на заседанието на областния координационен щаб в Силистра е насрочено за 10 ч, а в Добрич – в 15 ч. Изявления за медиите са предвидени след приключване на заседанията, съобщиха от МЗХГ.

Публикувана в Новини на часа

Протестът на животновъдите под прозорците на властта завърши с четиви оставки в земеделското министерство. 

Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов от длъжността заместник-министър на земеделието, храните и горите е освободен Цветан Димитров. Решението на премиера е взето след срещата на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов с представители на протестиращите животновъди.

Министър-председателят Борисов разпореди на министър Порожанов да освободи също така директорa на дирекция „Животновъдство“ Златка Възелова, директорa на Дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските парцели“ Георги Праматаров, както и съветника на министъра Бойко Синапов.

Публикувана в Новини на часа

Мерки за превенция на Африканската чума по свинете обсъдиха заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев, изпълнителните директори на БАБХ и ИАГ, директорите на горски  предприятия и регионални дирекции на проведена  днес работна среща.  Сред спешните мерки са редуциране на популацията на дива свиня, изграждане на преградна сухопътна граница с Румъния и бърза реакция при установяване на трупове на диви свине. Лабораториите на БАБХ са разположени в цялата страна и  имат готовност за вземане на проби. Материалът ще  служи за установяване на зараза както за трихинелоза, така и за Африканска чума по свинете. Има изграден механизъм и ветеринарните специалисти са инструктирани и са готови да съдействат при възникнали въпроси във връзка с риск от заразяване с  болестта. 

     По време на срещата бе подчертано, че е от изключителна важност поддържането на ежедневна връзка и комуникация между директорите на регионални дирекции по горите, горски предприятия, държавни горски и ловни стопанства с представителите на ловните сдружения и ветеринарните специалисти.

Публикувана в Животновъдство

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“  утвърди на свое заседание две схеми за държавна помощ de minimis за овцевъди и козевъди. Те са съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 за регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани за 2018 г.

Първата схема „де минимис“ е насочена към фермери от цялата страна, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки и е в размер до 8 274 336 лв. Ставката за подпомагане за една овца-майка и/или коза-майка е в размер на 7 лв. Помощта има за цел да компенсира животновъдите за изкупната цена на суровото мляко от дребни преживни животни, и да намали затрудненията в сектора.  

На заседанието беше одобрен и финансов ресурс за държавна помощ de minimis за 2018 г. в размер на 1 094 140 лв. за подпомагане на земеделски стопани, чиито животни са засегнати от болестта чума по дребните преживни животни в областите Ямбол и Бургас. За общините, в които има забрана за предаване и търгуване на овчето мляко помощта е в размер на 25 лв. на овца/коза. За засегнатите от въведената едноседмична забрана за цялата област преди излизане на разрешението на Брюксел за регионализацията на мерките  от областно на общинско ниво подпомагането е в размер на още 7 лв. на брой животно.

Публикувана в Новини на часа

Професионалната гимназия по селско стопанство „Г. М. Димитров“ в град Дунавци става собственост на община Видин. Досега учебното заведение се управляваше от Министерството на земеделието, храните и горите. С решение на кабинета статутът на имота, в който се намира гимназията се променя от публична на частна държавна собственост и се прехвърля безвъзмездно на общината. Общинският бюджет разполага с необходимия финансов ресурс за поддържането на имота в добро състояние и няма да са необходими допълнителни средства от държавния бюджет.

Публикувана в Бизнес

„Дебатът за Общата селскостопанска политика трябва да остане земеделски. Предстоят много трудни разговори и преговори, които не трябва да се политизират“. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов по време на среща с браншови организации. На форума беше направено кратко представяне на пакета от законодателни предложения за ОСП на Европейската комисия, като участниците имаха възможност да споделят и първите си впечатления.

„Дебатът ще бъде изключително тежък. Едно от основните ни притеснения например е липсата на преходна национална помощ, която трябва да защитим“, подчерта Порожанов. „Няма да отстояваме важните теми за българското земеделие сами. В ЕС има страни със сходни интереси и ще търсим съюзници“,  категоричен бе министърът.

„Трябва да имаме балансиран подход и добро отношение.  Има  много неясноти в предложението на ЕК и повече от всякога секторът трябва да бъде обединен“, подчерта Венцислав Върбанов от Асоциацията на земеделските производители в България.

„В предложението на ЕК подкрепяме обвързването на ОСП с резултатите, но все още има много неясноти“, заяви Веселина Ралчева от асоциация „Биопродукти“. „Смятам, че въпреки намалението на бюджета, ако се действа целесъобразно може да се постигнат по-добри резултати от сегашния програмен период“, допълни тя.

От асоциацията на малинопроизводителите уточниха, че е важно да има повече яснота  в определението кои са малки и кои са големи производители.

Участниците по време на срещата се обединиха, че е много важно браншът да остане единен, за да се намери най-доброто решение, а подобни срещи да станат регулярни.  Следващата ще се проведе в рамките на Националния земеделски форум, след Съвета по земеделие в Брюксел през юли.

Публикувана в Бизнес

На това издание на Фестивала ще представим Нейно величество Био Тиквичката! Щом я опитате дори сурова, ще разберете защо й обръщаме такова внимание: вкусът й е страхотен.

На специалната ни демонстрация от 12 часа ще вкусите една интересна рецепта: спагети от биотиквички с био подправки като копър и чесън, производство на био ферма „Софина“.

Семейната био ферма „Софина“ е основана през 2010 година. Произвежда биологични зеленуци, подправки, плодове и орехи. „Стремим се да осигурим максимално богат асортимент, който да предложим на нашите клиенти“, разказва собственикът Стоян Симеонов. „Семената, които ползваме са продукт на десетки години естествена селекция от натурални български сортове. Това, което произвеждаме и искаме да Ви предложим са зеленчуци с изключително високо качество“.Био сертификатът на Софина за продукцията й е от 2014 година.

В допълнение ще усетите вкуса на био тиквеничките рецепти с биволско кисело мляко от ферма „Под Балкана“.

Фестивалът е както всяка сряда от 10,30  до 18,30 часа пред Министерството на  земеделието.

Всяка сряда Фестивалът предлага разнообразни фермерски и занаятчийски храни на малки производители от страната: краве, овче, биволско и козе сирене и кисело мляко, кашкавал, мед и пчелни продукти, сладка и  сиропи, яйца, прясно месо, занаятчийски хляб, ядки, печена тиква и тиквени семки, био вино, био оцет, био чай, био гъби шийтаке, сезонни плодове и зеленчуци, пресни и сушени билки и подправки, козметика, цветя… Редовно гостуват производители на сувенири и бижута.

Запазена марка на Фестивала са демонстрациите и дегустациите на фермерски храни и рецепти.

Проектът Фестивал „От нашата ферма – с любов за вас!“ се организира от Фондацията за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА в партньорство с Район „Красно село“ и Сдружение  „За Земята“ , както и с финансовата подкрепа на Програма Европа – 2018 на Столична община.

Всички фермери и производители са регистрирани по наредбите 3 и 26 на Министерството на земеделието, храните и горите  или по Закона за храните. Много от тях в районите от Натура 2000  в Западна и Централна Стара планина са подкрепени от проекта „За Балкана и хората“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Публикувана в Новини на часа

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта