Регулирането на обрастващата и скелетна дървесина при невстъпили в плододаване овощни дървета се постига чрез превиване и наклоняване на по-силните леторасти, клончета и клонки. Така се отслабва растежът им и се предизвиква по-бързо встъпване в плододаване.

Превиването при дръвчета се прилага от втората половина на юни до началото на юли на новите млади леторасти преди да се вдървесинят. Операцията се прилага най-често при ябълката и крушата. Вземат се под внимание биологичните особености на вида, сорта и подложката на която е присаден. Превиването на клонките се прекратява, когато дръвчетата встъпят в плододаване.

Клонките се извиват в основата, където пъпките не са добре оформени и се привързват за стъблото или към друг клон. По този начин сокодвижението се забавя, връхните пъпки се поставят в неблагоприятно за растеж положение. Широки дъговидни извивки не се правят, защото стимулират появата на лакомци по леторастите. След образуването на плодни пъпки близо до скелетните клони горната част на превитата клонка се премахва.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

. При добре развити млади дръвчета с пензирането може да се стигне до по-ранното им плододаване

Пензирането е стара овощарска практика. Тя се изразява в премахване на растежния връх на силно растящи леторасти, заедно с 2-3 недоразвити листенца. Това спира нарастването по дължина и преразпределя хранителните вещества по клонките. В резултат на това част от пъпките в пазвите на листата, които са заложени като листни, се преобразуват в плодни. По този начин нетърпеливите любители овощари могат да опитат плодовете на своето дръвче още на следващата година. Практиката е особено полезна при костилковите видове – череши, праскови, кайсии, но с успех се прилага и при семковите.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

В зависимост от повредите съответно са и мерките, които трябва да се предприемат от стопаните за опазване на дръвчетата от неблагоприятните последици от градушката. Най-добре е веднага след градушката да се направи пръскане на всички дървета - и млади и стари. Целта на това третиране е бързото зарастване (калциране) на раните, за да не се превърнат те във входни врати за причинителите на болести. Този процес се благоприятства от фунгициди, които съдържат елемента мед. Такива са бордолезов разтвор , Шампион и друти.

РАНИТЕ ПО ДРЪВЧЕТАТА СА ОПАСНИ

Всички вече знаят, че раните независимо от какво са причинени, от бури, градушки или резитби са врата за навлизане на различни болести причинени от гъби или бактерии. Затова е добре да се прецени дали повредите са довели до рзкъсване на кората. Може да се наложи дори да се отстранят силно повредените части и раните да се замажат с блажна боя или латекс.

Ако след силна градушка завърза на дървото е опадал, не бива да го изоставяте - продължете с пръсканията за болести и неприятели, за да може на следващата година да очаквате плод.

Особено неблагоприятна е градушката по време на наедряване на плодовете на дръвчетата. За да ги запазите от загниване, напръскайте веднага след събитието

Петнър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Кога, как и колко да е водната доза?

Отсега нататък предстоят няколко важни поливки. Ако времето е дъждовно, някоя от тях може да бъде отменена.

Вдворове и вилни места, при овощните дървета най-често практикуваният начин на поливане е в околостъблени чаши или околостъблени кръгове.

Още с окопаването на младото дръвче около стъблото се оформя басейн с издигнат в кръг тир. Диаметърът на чашата трябва да е 1,5 пъти по-голям от диаметъра на короната, за да се овлажни почвата в зоната на нарастващите корени. При по-възрастните дръвчета се изкопават канавки в кръг (пръстени) със същите изисквания към диаметъра.

Честото поливане с малко вода не е желателно, защото водата не стига до активната част на кореновата система, а се изпарява и дръвчетата страдат от суша. При чести поливки с малко вода младите дръвчета разполагат плитко корените си и стават податливи на летните суши.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Превиването на клончетата е помощна операция, с която се регулират растежът и плододаването чрез разпределяне на хранителните вещества в дървото, без да се съкращават части от него, т.е. без резитба. Целта е да се стимулира образуването на плодни пъпки и да се ускори встъпването на клончетата в плододаване.

Клонките се извиват в основата, където пъпките не са добре оформени и се привързват за стъблото или към друг клон. По този начин сокодвижението се забавя, връхните пъпки се поставят в неблагоприятно за растеж положение. Широки дъговидни извивки не се правят, защото стимулират появата на лакомци по леторастите. След образуването на плодни пъпки близо до скелетните клони горната част на превитата клонка се премахва.

Превиването при младите овощни дръвчета се прилага в началото на пролетта на миналогодишни клонки и през лятото - втората половина на юни до началото на юли, на новите млади леторасти преди да се вдървесинят. Операцията се прилага най-често при ябълката и крушата, особено при плоските формировки - палмета, кордон и др. Вземат се под внимание и биологичните особености на вида, сорта и подложката на която е присаден. Превиването на клонките се прекратява, когато дръвчетата встъпят в плододаване.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Петък, 19 Април 2019 12:25

Правила при пръскане

Основна мярка за опазване на дръвчетата от болести и неприятели е пръскането с химични средства. За да има ефект от това обаче е необходимо то да се прави по определени правила.

ПЪРВО ПРАВИЛО

Пръскайте само при необходимост. Това означава, че трябва да се наблюдават дърветата и да се регистрират появилите се неприятели или болести. Пръскането трябва да става в самото начало на поява на вредителите.

ВТОРО ПРАВИЛО

Трябва правилно да се подбират препаратите. След установяване на дадените болести или неприятели, трябва да знаете с какво да пръскате. Това означава, че за болестите трябва да използвате фунгициди, а за неприятелите – инсектициди. При наличие и на едните и другите се прави комбинация от препаратите.

ТРЕТО ПРАВИЛО

За да има ефект от пръскането е необходимо максимално точно да се спазват дозите обозначени на етикета на опаковката на съответния препарат. Резултат няма да има както от занижаване, така и от повишаване на дозите.

. Повишаването на дозите може да доведе до пригори по растенията и загиване на листа и леторасти. Освен това, високите дози водят до по-бързо изграждане на резистентност от вредителите спрямо препарата.

. Намаляването на дозите пък води до липса на ефект от пръскането. Пестицидите трябва да се изпръскват във вид на мъгла, не само от горната страна на листата, а от всички страни.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ!

Ако при пръскането на дървета наблизо има ягоди, плододаващи храсти, цъфтящи или на плод в момента, листни зеленчуци, а по-късно и друг вид зеленчуци, те се покриват временно до приключване на пръскането.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Плодовата реколта от ябълки, сливи, круши, череши, праскови и нектарини в страната е унищожена от множеството слани. Студовете ни оставиха без български плодове, заявява за в. „Труд“ Чавдар Маринов, председател на Българската асоциация на производителите на плодове и зеленчуци, цитиран от телевизия Европа. Положението в Североизточна България е катастрофално като над 5 хиляди декара с ябълки, круши и сливи са засегнати в областите Варна Бургас. В Пловдивско пък още преди две седмици Красимир Кумчев съобщи за тоталното обледяване, което сполетя цъфналите череши. Между 30 и 80% са пострадалите от сланите насаждения от праскови, нектарини, сливи и череши и в Сливенска област, съобщава Председателят на сдружението „Българска праскова“ Коста Петров. Най-засегнати са градините по поречието на река Тунджа, където има до 100% измръзване на плода, уточнява той. И допълва, че поражение има и върху черешите. Застраховките, които застрахователите предлагат са по 50 лв./дка и то само за слани поразили плодчетата, но не и цветовете на дърветата. Освен това те могат да се сключват само след 22 април за съответната година, т.е. когато вече няма слани и замръзвания, обяснява Чавдар Маринов.

Ясно е едно - че отново ще ядем само вносни плодове и че грижите за дръвчетата от тук нататък ще носят само разходи за овощарите, без да имат и стотинка възвръщаемост.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
Понеделник, 08 Април 2019 10:46

Колко тор да внесем на дръвчетата

Колко тор да внесем на дръвчетата

Половината от постъпилите през сезона азот, фосфор, калий и други елементи, есента се губят с листопада.

  • След засаждането през първата година в почвата около ствола на дървото не се внася тор.
  • През втората година внасянето на тор около стъблото или в междуредията е задължително.
  • През следващите години на бедни почви ежегодно се внасят торове на овощни и ягодоплодни, на по-богати почви е достатъчно веднъж на две-три години независимо от добива.

Ежегодните изисквания от азот, фосфор и калий при някои култури

Култура азот (N)
г/м2
фосфор (P2O5)
г/м2
калий (K2O)
г/м2
ягода 6-10 2-4 2-4
френско грозде 8-12 6-8 3-5
цариградско грозде 8-10 3-5 6-8
малина 6-10 3-5 6-8
       
вишна 10-12 8-10 10-15
слива 10-14 8-10 10-14
ябълка 9-12 6-10 10-15
круша 10-14 6-10 10-15

При едновременно внасяне на оборски тор и минерални торове, дозите на минералните торове се намаляват наполовина!

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Не пръскайте през цъфтежа! Дайте шанс на пчелите по време на цъфтежа!

На повечето места в страната костилковите видове са във фаза масов цъфтеж. В по-топлите райони в начало на цъфтеж са и семковите видове – ябълки и круши.

Избягвайте пръскане през цъфтежа

Освен от грижите, които полагат стопаните, дръвчетата имат нужда и от помощта на пчелите. Повечето овощни видове са ентомофилни – опрашват се от пчелите. Това означава, че за да се опрашат и по-късно оплодят цветчетата, те трябва да бъдат посетени от пчели. За да не отблъснем и смутим тяхната полезна дейност, най-добрата практика е да се избягват пръскания с химични средства по време на цъфтежа на овошките. Тези от вас, които са направили препоръчаните предцъжтежни пръскания могат да са спокойни. За любителите, които не са успели да напръскат, по-добре е да изчакат прецъфтяването на дръвчетата и тогава да направят следцъфтежно пръскане.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Април е месецът, в който в овощната градина протича интензивен растеж, но започва и масова заразяване с болести. Една част от костилкови вече прецъфтяха, а други са в края на цъфтежа. При семковите цъфтежът е в начален, преминаваща към пълен етап на цъфтеж.

При костилкови видове - сливи, череши, вишни, кайсии, праскови най-голяма опасност има от заразяване с ранно кафяо гниене, съчмянка, къдравост, брашнеста мана при праскова и др.

Следцъфтежното пръскане при семкови видове - ябълки, круши дюли е насочено срещу струпясвяне по ябълка и круша, брашнеста мана по ябълка, загиване завързите при дюлята, огнен пригор и др.

Дори видимо да не се забелязва заразяване, следцъфтежното пръскане е наложително, защото метеорологичните условия през пролетта са благоприятни за заразяване и развитие на болестите.

За да се направи най-подходящият избор на препарат срещу болестите, първо се преценяват конкретните метеорологични условия и здравното състояние на дръвчетата. Ако времето е сравнително сухо и топло и дръвчетата са в добро здравно състояние, се използват контактни фунгициди, които действат предпазно. При сравнително хладно и влажно време след цъфтежа на дръвчетата и ако по тях вече се наблюдават поражения от болести, тогава се използват системни фунгициди с лекуващо и изкореняващо действие.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Страница 1 от 69

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта