Болестите и неприятелите оцеляват и при високи температури

Петър ЙОРДАНОВ
Агрометеорологичните условия в страната бяха изключително благоприятни за развитието на маната по лозата. В резултат на това още в началото на вегетацията на много места лозята бяха нападнати от гъбната болест. Поради честите валежи, профилактичните третирания не бяха достатъчни да предпазят младия прираст от заразяване.
Здравното състояние на лозите определя изборът на фунгицид
С повишаване на температурите опасността от мана намалява, но не отпада напълно, тъй като в сутрешните часове по листата се задържат капки вода от росата.
Ако пръсканията до сега са правени с фитотерапевтични фунгициди и развитието на патогена е спряно, опазването трябва да продължи с предпазни пръскания, тъй като фенологигичното развитие на лозата в момента все още е критично за заразяване.
В лозята, където развитието на маната не е прекратено е необходимо да се продължи с лечебните третирания с редуване на някои от следните препарати:  Кабрио топ – 150-200 г/дка, Акробат плюс – 200 г/дка, Акробат Р – 200 г/дка, Корсейт М ДФ – 250 г/дка (0,25%) и др.
След овладяване на заболяването предпазните третирания трябва да продължат с контактните фунгициди, като Дитан ДГ – 300 г/дка, Делан – 50 г/дка, Полирам – 200 г/дка и др.
Оидиумът се развива при високи температури и висока атмосферна влажност
loza2С установяване на високите температури през последните дни, съчетани с влажен въздух, се създават благоприятни условия и за другата не по-малко опасна болест по лозата - оидиум или брашнеста мана.
Ако до момента заболяването не е констатирано се провеждат предпазни пръскания с Кумулус – 200-300 г, Тиопаст СК 60 - 0,25% и др. При първи симптоми на заразяване е необходимо пръсканията да се направят със системни фунгициди с лекуващо действие, като Колис – 40 мл/дка, Систан супер – 10 мл/дка, Строби – 20 г/дка и др.
За едновременно извеждане на борбата срещу двете болести - мана и брашнеста мана, с предпазна и терапевтична цел може да се използва препаратът Кабрио топ – 150 г/дка, който е ефикасен и срещу третата икономически опасна болест по лозата – сиво гниене. То напада гроздовете на лозата от фаза прошарване на зърната.
Контрол над гроздови молци и акари
Заедно с борбата срещу двете болести трябва да се следи и развитието на гроздовите молци и акарите. Затова към фунгицидните разтвори трябва да се прибавя и инсектицид. Могат да се използват Вазтак нов 100ЕК -0,0125%, Децис 2,5ЕК – 0,04%, Нуреле Д – 0,05% и др. При нападение от акари към същия разтвор се прибавя и един от следните акарициди: Аполо 50 СК - 0,04%, Нисоран 5ЕК - 0,05% и др.

Публикувана в Агроновини
Петък, 19 Юли 2013 11:40

През юли

Болести и неприятели по лозата

 

Агрометеорологичните условия в страната бяха изключително благоприятни за развитието на маната по лозата. В резултат на това още в началото на вегетацията на много места лозята са нападнати. Поради честите валежи, профилактичните третирания не бяха достатъчни да предпазят младия прираст от заразяване.

 

Здравното състояние на лозето определя изборът на фунгицид

 

С повишаване на температурите опасността от мана намалява, но не отпада напълно, тъй като в сутрешните часове все още се задържат капки вода от росата.

 

Ако пръсканията до сега са правени с фитотерапевтични фунгициди и развитието на патогена е спряно, опазването трябва да продължи с предпазните пръскания, тъй като фенологигичното развитие на лозата в момента все още е критично за заразяване.

 

В лозята, където развитието на маната не е прекратено, е необходимо да се продължи с лечебните третирания с редуване на някои от посочените препарати, като Ридомил голд 68 ВП - 0,25%, Акробат МЦ - 0,2%, Корсейт Р ВП - 0,25% и др.

 

След овладяване на заболяването предпазните третирания трябва да продължат с контактните фунгициди, като Дитан М 45 - 0,2%, Шампион ВП - 0,15%, Бордолезов разтвор - 0,1% и др.

 

Оидиумът се развива и при високи температури

 

С установяване на високите температури през последните дни, съчетани с влажен въздух, се създават благоприятни условия и за другата не по-малко опасна болест по лозата - оидиум или брашнеста мана.

 

Ако до момента заболяването не е констатирано се провеждат предпазни пръскания с Тиовит джет 80 ВГ - 0,2%, Кумулус ДФ - 0,3%, Тиопаст СК 60 - 0,25% и др. При първи симптоми на заразяване е необходимо пръсканията да се направят със системни фунгициди с лекуващо действие, като Топсин М 70 - 0,1% и др.

 

За едновременно извеждане на борбата срещу двете болести - мана и брашнеста мана, с предпазна цел може да се прилага препаратът Куадрис25 СК - 0,075%, а с терапевтична цел препаратът Шавит Ф 72 ВДГ - 0,2%.

 

Контрол над молци и акари

 

Заедно с борбата срещу двете болести трябва да се следи и развитието на гроздовите молци и акарите. Затова към фунгицидните разтвори трябва да се прибавя и инсектицид. Могат да се използват Вазтак нов 100ЕК -0,0125%, Децис 2,5ЕК – 0,04%, Нуреле Д – 0,05% и др. При нападение от акари към същия разтвор се прибавя и един от следните акарициди: Аполо 50 СК - 0,04%, Нисоран 5ЕК - 0,05% и др.

 

Публикувана в Моята вила

Оптималните условия намаляват риска от болести.

Културите в стъклените оранжерии вече са напреднали в развитието си, а някои от тях са в беритбен период. Това се отнася и за разсадените през март в полиетиленовите оранжерии. Това налага конкретен подход за правилен избор на пестициди: с по-кратък карантинен срок при напредналите посеви, и с по-продължителен – при по-младите.
За ограничаване вредата от болести и неприятели по растенията е необходимо осигуряване на оптимална температура, влага и светлина в съоръженията. В слънчевите и топли дни помещенията трябва редовно да се проветряват. Ако дните със силно слънце се увеличават, стъклата се засенчват с разтвор от готови смеси, които се предлагат на пазара. За повишаване на въздушната влага се правят освежаващи оросявания, а пътеките се поддържат влажни. Посевите редовно трябва да се обследват за навременно откриване на вредителите и вземане на необходимите мерки за защита.
За установяване и улавяне на летящите форми на дребни насекоми -  оранжерийна белокрилка, листни въшки, сциаридни мухи и др., е подходящо окачването на жълти лепливи уловки, срещу трипсовете – светлосини, а срещу миниращите мухи – оранжево-жълти.
Възможно е нападение от склеротинийно и кореново гниене. Срещу първото растенията и почвата се пръскат с 0,1% топсин М, а петната по стъблата се намазват с кашица от същия препарат. При установяване на кореново гниене растенията внимателно се отстраняват, без разпиляване на почва, поставят се в найлонови торби, изнасят се и се унищожават. Мястото под тях се “изгаря”, като се полива с 2% разтвор на син камък или амониева селитра. Останалите растения се поливат 1-2 пъти със същите смеси, както при сеченето на разсадите, с 0,25-0,5 л разтвор за всяко, в зависимост от развитието им.  
Ако по доматите се установи поява на черни листни петна (алтернария), се пръска с подходящи фунгициди. Най-добре е преди пръскането нападнатите от болестта листа и плодове да се събират, изнасят и унищожават.

Публикувана в Растениевъдство

Учени от Института  “Джеймс Хътън” се възползвали от пълния геном на картофите, за да опишат регулаторните микро-РНК. Учените са направили това с помощта на методите на пълен скрининг. Института “Джеймс Хътън” ръководи разшифроването на генома на  картофите във Великобритания - работа, която е част от голям проект, осъществен от международен екип учени.
Функцията на микро-РНК е, да контролират дейността на отделните гени (да ги "включва" и "изключва" ) на ниво РНК. От  тези молекули може в значителна степен да зависи устойчивостта на картофите към заболявания или преждевременно прорастване. Използвайки методите на масов скрининг учените са идентифицирали 150 класа микро- РНК на картофите. Следва да се отбележи, че 28 от тях притежават висока степен на консерватизъм, а това означача, че могат да бъдат намерени при други  видове растения. Затова резултатите  служат като основа не само за изучаване на дадената роля на микро-РНК, но и за формирането на различни признаци при картофите, а също така и при други видове растения от същото семейство - домати, патладжан и пипер.
Д-р Чаба Хорник, директор на изследването заявява, че получените резултати могат да се разглеждат като първа стъпка в предстоящия анализ на функции на малките некодиращи последователности на РНК при картофите. "Това е много важно за разбирането на молекулярните механизми, които са важни за развитието на растението, както и за реакцията му на стрес. Тези въпроси са все още слабо проучени. Ние сме направили само пробно проучване, което имаше за цел да намери максимален брой микро-РНК при  картофите. Въз основа на тези данни, ние ще се опитваме да разберем как микро-РНК участват в развитието на посадъчен материал, а така също ще изследваме особеностите на реакциите на растенията към биотичен и абиотичен стрес на молекулярно ниво", казва д-р Хорник
Неговият съавтор, д-р Глен Байн добавя: "Това изследване е един отличен пример, как информацията получена чрез секвениране на генома, може да се използва за анализ на функциите на отделните гени на целия геном на растението. Много вероятно е,  микро- РНК да играят важна. роля в процеса на развитието и във формирането на отговор на растението към стресови фактори."

Публикувана в Растениевъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта