Аграрното производство трябва да бъде най-важният приоритет за България. Това каза министърът на земеделието и храните проф. Иван Станков след заседание на Бизнес-научния съвет в МЗХ, на което бяха обсъдени разработените секторни стратегии за развитие на земеделието.
 
Нашето селско стопанство трябва да достигне европейско ниво на развитие, посочи министърът и открои основните приоритети за развитие на земеделския отрасъл.  Според него зърнопроизводството остава най-важния сектор, но сериозно внимание в следващия програмен период 2014-2020 е необходимо да се обърне и на секторите „Плодове и зеленчуци”, „Животновъдство”, „Билогично производство“, „Хранително-вкусова промишленост”, както и на развитието на малките и средните ферми и на планинското и полупланинско земеделие.
 
От голяма важност според министъра е изграждането на хидромелиоративната система на страната. Той подчерта, че без съвременно поливно земеделие не може да се достигне до конкурентно и качествено производство.  Зам.министър Снежана Благоева съобщи, че е подготвен консултантски договор  със Световната банка за изработване на Стратегия за развитие на хидромелиорациите на стойност 1,3 млн. евро. Нейното изпълнение трябва да бъде заложено в Програмата за развитие на селските райони.
 
Министър Станков информира, че предстои да бъде оформена единна национална стратегия за развитие на земеделието, която ще включва предложените секторни стратегии от Бизнес-научния съвет към МЗХ. Създадената работна група, която ще обобщи стратегиите трябва в срок от две седмици да завърши своята работа и да представи общата стратегия на президента Росен Плевнелиев. Председател на работната група е акад. Атанас Атанасов.
Публикувана в Новини на часа
На днешното си заседание служебното правителство одобри изменение на Решение № 866 на Министерския съвет от миналата година за одобряване на схеми за национални доплащания за 2012 г. и на техния размер. С решението средствата за национални доплащания за животни за 2012 г., които ще бъдат изплатени през 2013 г., се увеличават от 28 000 000 лв. на 31 000 000 лв., в рамките на предвидените в Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и по План-сметката на Държавен фонд „Земеделие“ за 2013 г.
Първата причина за предложеното изменение е промяна в действащото законодателство. С изменението на Наредба № 21 от 30 юни 2010 г. за реда за контрол на изискванията на схемите за национални доплащания към директните се създаде възможност плащанията да стават на база заявените и регистрирани към 28.02.2009 г. говеда и биволи, а не въз основа на броя говеда, за който кандидатите са подпомогнати за 2009 г., което гарантира равно третиране и изплащане на подпомагане въз основа на заявените и действително отглежданите и регистрирани към референтната дата в системата на Българската агенция за безопасност на храните животни. Това наложи извършването на повторни проверки от страна на БАБХ на протоколи от извършени проверки. Част от повторно проверените данни за броя и вида на регистрираните животни към референтната дата бяха предадени официално на ДФЗ-РА през януари 2013 г.
Втората причина за предлаганото изменение произтича от Регламентите на ЕС, уреждащи идентификацията и регистрацията на дребен рогат добитък, съгласно които животно, произхождащо от държава членка на ЕС, запазва първоначалната си идентификация при закупуване в друга държава членка. С оглед установените, отговарящи на условията за допустимост, заявени за подпомагане животни, закупени от други държави членки и определени като допустими за национални доплащания, се налагат допълнителни плащания за 2012г., които следва да бъдат осигурени от План-сметката на ДФЗ-РА за 2013 г.
Публикувана в Новини на часа

Ноу-хау за кравите
Миналото лято Съюзът на животновъдите в Монтана (Montana Farmers Union) получи субсидия за „обучение на кравите да се хранят с плевелна растителност“. Пилотната програма на Службата за контрол на националните ресурси (NRCS), основана за изследванията на учените от Научно-изследователските института на Монтана и Колорадо (САЩ), имаше огромен успех сред фермерите във всички щати.
Много от животновъдите, които са взимали участие в изследванията, действително са били поразени от резултатите. Кравите с охота се хранели с магарешки трън на ранните му етапи на вегетация като драстично намалили разпространението им, тъй като растението нямало възможност да образува семена и да се размножи. Числеността на плевелите била съкратена в рекордно кратки срокове.
През пролетта, за радост на фермерите, кравите продължили да се хранят така, както ги били приучили през миналата година.
“Веднага щом се показаха младите филизи на плевелите, - споделя своите впечатления Крис Кристинс, - кравите започнаха да ги ядат. И което е още по-хубаво, те научиха и своите телета да се хранят с плевели. Телетата се учат като гледат майките си и не може нещо което кравата го яде с охота да не е вкусно.”
Как да направим бодилите желано лакомство?
В основата на тренировъчната програма стои много прост принцип – животните се приучават към нов вкус и консистенция на храната. Първоначално към порциона се добавя люцерна, зърно и соев шрот. На по-късен етап започват да редуват хранителните смеси така, че храненето да е хем традиционно, така и съвършено нетипично. Когато животните привикнат, че храната може да е разнообразна и не трябва да се хранят само с едно и също, към порциона започваме да добавяме и плевели. Времето за подобно привикване е около седмица.
На практика нещата се оказали не така прости. В началото участниците в експеримента решили да приучават към новото хранене цялото стадо едновременно (около 70 животни), като разхвърляли новата храна по пасищата. Тази методика се оказала не особено ефективна.
При вторият опит било решено да се обучава стадо от 15 животни, като в специални хранилки били поставяни храната и смеските от различните растения.
Методика
на обучението
През първия ден на животните давали накълцана люцерна, за да могат животните да свикнат с новата текстура на храната. На първият етап на експеримента размерът на гранулите бил познат за кравите, но вкусът им бил непознат.
Крис Кристинс, участник в програмата, споделя своите наблюдения:
„След като поставехме в хранилките парчета захарно цвекло, кравите приближиха, внимателно ги огледаха и си тръгнаха. Но когато ние спряхме да им обръщаме внимание и да ги следим, кравите се върнаха и изядоха всичко. Все пак явно им хареса.“ - разсъждава Крис.
Същата вечер дали на кравите соев шрот – храна, която за тях било нова както като вкус, така и като текстура.
На четвъртият ден фермерите искали да дадат на животните пшенични трици, но тъй като не успели да намерят, решили да ги заменят с парченца от различни храни, така че да продължат да ги приучават към нови вкусове. Вечерта дали на животните сено, което, според учените, би трябвало да провокира продължително преживяне на животните след храненето с новия вид растения.
На петия ден въвели в порциона плевелите, които били смесени със сеното. За подобряването на вкусовите качества храната била напръскана с разтвор от меласа. Животните много харесали новата храна и изяли всичко без остатък. Вечерта било взето решение да се дадат на кравите плевели, без каквито и да било добавки.
„Беше много забавно да наблюдаваш животните, споделя фермера. - Още щом разбраха кравите, че се приготвяме да ги храним, те се оживиха, тръгнаха да ни посрещнат, онези, които стояха по-високо в йерархията, се стараеха да бъдат по-напред. Годината беше влажна. Ето защо плевелите израстнаха високи и месести. Някои израстнаха повече от половин метър.“
Помня, че една от кравите издърпа едно такова стъбло от хранилката и много дълго и замислено го преживяше. То се премяташе ту от едната, ту в другата страна в устата и постепенно намаляваше ръзмера си. Съдейки по всичко кравата беше на седмото небе от щастие – разказва фермера.
Резултати от опита
След като обучаваната група била достатъчно тренирана, фермерите ги пуснали да пасат, заедно с останалото стадо, за да обучат и другите крави да пасат плевелите.
След 10 дни, когато фермерите се върнали, за да видят как върви екперимента, те почти не открили бодил в полето, където се хранело стадото. Кравите първо изяждали листата, след това се прехвърляли на съцветията и накрая отскубвали цялото растение, като при това не давали възможност да се образуват и развият семената.
След като унищожили магарешкия трън, животните се прехвърлили върху други бодили. Очевидно плевелите дотолкова се харесали на кравите, че когато свършила обичайната храна, те се прехвърлили на други видове плевели. Постепенно и кравите, които не участвали в експерименталната група, също започнали да проявяват интерес към плевелната растителност.
Интересното е, че на следващата година, когато „дресираните“ крави имали вече телета, то малките започнали да се хранят с плевели още от самото начало – не е било необходимо да бъдат приучавани. Просто малките копират поведението на своите майки.
Фермерите са изключително доволни от резултатите. Кравите могат да бъдат използвани като биологично средство в борбата с плевелната растителност - „високоспециализиран хербицид“. Да купуват скъпоструващите хербициди за пасбищата за фермерите е абсолютно неизгодно. Ако кравите бъдат приучени да се хранят с плевелите, то икономиията за стопаните е двойна.
Важното е да не се увличаме
Разбира се при изборът на плевели, с които ще храним животните трябва да се подхожда внимателно. Растенията, участващи в експеримента са избирани много внимателно. Те трябва да са абсолютно безвредни за кравите.
При захранването на животните фермерите са използвали бодили, богати на бълтъчини. В опитите учените от Службата за контрол на националните ресурси (NRCS), предлагали на кравите и листна млечка, която съдържа голямо количество белтъчини.
За онези фермери, на които им харесва идеята кравите да бъдат естествена бариера за развитието на плевелите, трябва да споменем за опасностите, които „дебнат“. Някои от плевелите съдържат отровни вещества и могат да окажат влияние върху вкуса и качеството на млякото. В най-лошият случай тези бурени даже могат да отровят животните. Задължително проверявайте плевелите, с които храните стадото си.
Примерна схема за преминаването на кравите към „нетипично хранене“:
1 ден: ситно нарязана люцерна;
2 ден: сутрин – трици или сено, смесени с меласа, вечер – натрошен ечемик;
3 ден: сутрин - нарязано захарно цвекло, вечер – соев шрот;
4 ден: сутрин – трици, вечер – сено;
5 ден: сутрин – сено с меласа, примесени с плевели, вечер – плевели.
В момента изследванията продължават и окончателните резултати ще бъдат изнесени на официалната страница на сайта Montana Farmers Union
Източник:

Публикувана в Животновъдство
Събота, 11 Май 2013 13:48

Как да заплодя зайкините си

Младите зайкини може да се заплождат, когато достигнат 75 на сто от теглото на своите майки. При скорозрелите породи става към 5-6-месечна възраст , а при къснозрелите – 6-8-месечна възраст. Зайкините проявяват сезонност при размножаването.  Разгонват се и позволяват да бъдат покрити от мъжките зайци между февруари и средата на юни.  Летните горещини през юни-август, последвани от скъсяването на светлинния ден и падането на температурите се отразяват негативно. Половата охота стихва от края на юли до януари.

През размножителният период зайкините се разгонват  през различен период от време – през 7-10 дни, та дори и през 15.

Външните признаци на разгонване са: женската е възбудена и отказва да яде, разхвърля храната, скубе пуха от корема си и прави „гнездо“. Ако в този период зайкинята бъде погалена по гърба, тя ляга на пода и се протяга. Външният полов орган набъбва и се зачервява.  По време на разгонването зайкинята трябва да бъде преместена при мъжкия.  Обикновено тя разрешава да бъде покрита, като леко повдига задната си част на тялото, с което улеснява покриването.  Ако зайкинята не позволява покриване, стопанинът трябва да я хване с лявата ръка за кожата при холка , а с дясната да повдигне холка. Ако и това не помогне – преместете я при друг мъжки. 

Около 10 часа след покриването настъпва овулацията., т.е. оплаждането на яйцеклетките.  Раждането при домашни условия става след 30-35 дни. Бозайният период е 35-45 дни, след което малките се отделят и зайкинята може пак да бъде заплодена. 

Публикувана в Животновъдство

Министърът на земеделието и храните проф. Иван Станков преряза лента на първия в страната „Информационен център по животновъдство” в град Сливен.

Министър Станков посочи, че целта на центъра е да подобри информираността и професионалната компетентност на животновъдите в региона с предоставяне на актуална информация за промените в българското и европейското законодателство и възможности за подпомагане. Центърът ще подпомогне и осъществяването на обратна връзка между животновъдите и Министерството на земеделието и храните за проблеми възникнали в сектора и техните решения.

„Убедени сме, че информираните фермери са по- конкурентоспособни, по -устойчиви и гъвкави на пазара”, каза още проф. Станков.

Публикувана в Новини на часа
Понеделник, 29 Април 2013 14:13

“Глезене” на агнета

Как да „поглезим“ агнетата, за да наддават по-бързо?

Въпросът зададе

Стоян Михайлов от Петърч


Отговор: Ако отглеждате овце сигурно и на вас ви се е случвало да искате да дадете нещо по-специално на агнетата, но всичко да изяждат възрастните овце. Аз на моите агнета, след като се върнат от паша им давам дробен ечемик или овес. Но тези „лакомства“ ги поставям в хранилки, до които възрастните животни нямат достъп. Детските хранилки са отделени от останалата част от обора с дъсчена ограда. Разстоянието между дъските на оградата е 20-25 см., така че малките могат да се провират, но възрастните не достигат до храната им. След като се върне стадото от паша овцете си отиват на мястото, а агнетата бягат към детските хранилки, за да се подкрепят още малко преди сън.
Действително понякога се случва да влезнат в заграждението, а после да не могат да излезнат – пълните им коремчета не могат да се проврат през 20 сантиметровите процепи. Тогава се налага малко да им помогна.

Публикувана в Животновъдство

Становище на Националния съюз на говедовъдите в България относно Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти

Новият екип на МЗХ съвсем правилно обяви в своята програма ,че един от отраслите в земеделието, който се нуждае от спешна помощ /вече за оцеляването му / е животновъдството. Последваха няколко интервюта с министър Станков в които той съвсем аргументирано и с факти показа негативното му развитие през последните 20 години и драстичните промени които трябва да настъпят, ако искаме да имаме производство на хранителни продукти от мляко и месо българско производство. 

Приемането на тази Наредба миналата година беше една малка „победа” за животновъдите от млечния сектор. В продължение на една година Наредбата бе обсъждана многократно от контактните групи на организациите и след много спорове и разправии стана факт. Започна нейното изпълнение и наистина се сложи ред в момента при производството на продукти от мляко и такива със съдържанието на растителни мазнини. Нормализираха се изкупните цени на млякото. Фермерите поеха глътка въздух. Защо-защото съгласно Наредбата в предприятието трябва да се произвеждат продукти само от мляко или само със съдържание на раститеелни мазнини. Ясно е, че при такава ситуация ще се увеличи търсенето на мляко и разбира се изкупната цена, която до месец октомври беше много под себестойноста му и това нанесе големи поражения за животновъдите. Консуматорите на продукцията бяха улеснени при избора си на млечни продукти от мляко и други такива със съдържание на растителни мазнина. Етикетите се поставяха съгласно Наредбата и станаха четливи и разбираеми за консуматорите. Но ........само за няколко месеца. 

Наредбата бе „съборена” от хора, които предварително бяха дали съгласието си за приемането и. Намериха се много доводи и причини за отмяната и. В Решението на съда има много точки и членове които са нарушени според групата млекопреработватели, но съда взе под внимание само неспазването на сроковете за изчакване за влизане в сила Наредбата Не е необходимо сякаш да споменаваме,че предприятията се казват млекопреработвателни и е ясно, че произвежданите продукти трябва да са от мляко. 

Също така голям брой от тези предприятия са направени с пари по програми в които е записано, че ще обработват мляко. Друг е въпроса защо броят на тези предприятия е много голям/над 200/ и за да съществуват, обработвайки малкото мляко което се произвежда в страната е много трудно. Или с други думи средно на ден се падат под 8 тона краве мляко за обработка на предприятие. Тук можем да продължим „черната „ статистика с производството малко над 70л мляко годишно на глава от населението. Че млекопреработвателния бранш си има лоби не е за никого тайна. Веднага се намериха и обществени защитници. Два профсъюза надигнаха вой в защита , че ще се съкратят хора. А къде бяха тези профсъюзи през последните години когато хиляди фермери бяха разорени и останаха без работа, къде бяха профсъюзите когато мандрите плащаха млякото далеч под себестойността му, къде бяха профсъюзите когато кравите намалят всяка година и общото производство на мляко пада с хиляди тонове годишно. И тези 50 човека господа от профсъюзите ще бъдат съкратени не, че фирмите им са потърпевши от Наредбата, а от това,че просто няма мляко за обработка. 

Доброто в цялата история е , че има млекопреработвателни предприятия които спазват стриктно Наредбата и са за нейното прилагане и мислят и за животновъдите и за консуматорите на млечни продукти. Какво ни очаква ако падне тази Наредба – при всички случай до увеличаване злоупотребите в млекопреработвателните предприятия.Никои няма да знае от какво се произвежда млечния продукт-БАБХ чрез своите контролни органи още не е доказала, че може да упражни качествен контрол навсякъде. Интересното е,че самите консуматори си мълчат и си плащат безропотно това което им се предлага, било то от мляко или с други съставки продукт.

Животновъдите обаче няма да оставят така лесно анулирането на тази Наредба. Те ще я защитават и устояват, защото тя е един от аргументите за сигурност в бъдещето. Ще вземем участие в групата сформирана от министър Станков за промяна на Наредбата, но това не значи ,че нашите структури няма да приложат всички демократични методи за несъгласие –декларация до управляващите и политически институции, митинги, шествия, пресконференции и др.
Изпълнителен Директор на НСГБ-Михайл Михайлов

 

Публикувана в Новини на часа
Проф. д-р Атанас ГАНЕВ Доц. д-р Въто ХРИСТОВ Доц. д-р Желю ДОБРЕВ Проф. д-р Трифон ДАРДЖОНОВ
От историческа гледна точка българското земеделие има своята специфика, основа на която са почвените, природо-климатичните особености и националните традиции, предоставили възможност да се развиват основните отрасли в растениевъдството, животновъдството и птицевъдството.
Независимо от различните исторически етапи от развитието на земеделието в нашата страна, обобщените резултати показват, че то е поддържало прилични пропорции и баланс в пет основни традиционни направления:
 
- зърнено и маслодайно;
- животновъдство и птицевъдство;
- зеленчукопроизводство;
- трайни насаждения;
- тютюн.
 
Благодарение на тази структура в земеделието, която се е поддържала през различните исторически етапи с пазарни механизми, централизирано или субсидирано, страната ни е осигурявала своите вътрешни потребности и износ, средствата от които създадоха промишлеността и туризма в страната.
 
 Това съотношение и пропорции между отделните отрасли и подотрасли, което в повечето случаи е почивало на научно обосновани критерии, независимо от мащабите на концентрация и специализация, спомагаше да не се допуска нарушаване в задоволяването на народа с отечествена продукция от растителен и животински произход. Нещо повече. За осигуряване на стабилно национално производство малкият бизнес в лицето на личното стопанство имаше спомагателен, а в някои случаи и решаващ дял.
Какво е положението в земеделието след 23-годишен период в условия на пазарна икономика?
 
- Вместо да се предостави възможност, наред с едрите притежатели на земя, да се развиват малките и средните собственици, като резултат на грешна държавна политика и липса на професионализъм се допусна да се създадат едри и свръхедри притежатели на земя в лицето на арендатори, кооперации и фондове за недвижими имоти. Освен това вече има хора с лична собственост на земя от 35 000 до 500 000 декара. Само за сведение, през първите години на XX век най-големият личен собственик на земя в България е бил добруджанецът Пенчо Кьорпенчев от село Люляково - Добричко с 12 600 декара собствена земя;
 
- Създаде се огромна пропаст между богатството на едрите арендатори, председателите на кооперации, на фондовете за недвижими имоти и обикновения трудоспособен българин, при което богатите стават все по-богати и изкупуват земята на дребните
собственици, при това в неограничени размери, защото няма никакви законови ограничения;
 
- Групата, обработваща над 1000 дка земя - собствена и арендувана, притежава над 78,2% от земята, а 583 едри стопани (355 арендатори и 228 кооперации) обработват 12 000 000 дка земя (при 31 625 000 дка обработваема земя в страната), или 38% от нея, със среден размер на стопанство от 24 200 дка земя. На практика от 996 милиона субсидии за 2011 година те са получили 38%, или над 378 000 000 лева.
 
И това също е една от причините за обезлюдяването на селата.
 
За сведение в 27-те страни на Европейския съюз има 7 311 600 фермери със среден размер на стопанствата от 221 декара.
 
Данните показват, че в основата на земеделието и в САЩ стоят дребните и средните ферми - 90,1% от всичките, със среден размер на обработваемата земя от 352 до 2012 декара.
 
- Грешна е системата на субсидиране на площ, която е в основата на дебаланса в развитието на интензивните традиционни отрасли в страната, при което се стигна до монокултурно производство в растениевъдството и безпрецедентно наливане на средства в едрите собственици на земя.
 
От 54 929 000 декара земя със селскостопанско предназначение се използват 50 519 000 декара, от които 31,625,000 обработваема, 1 636 000 трайни насаждения, 17 020 000 декара пасища. Субсидират се 36 209 000 декара.
 
- Упадък в животновъдния отрасъл. Свинете от 4 000 000 броя в началото на преходния период сега са 608 000 броя, говедата от 1 587 000 броя сега са 650 000 броя, овцете майки от 6 579 000 броя сега са 1 173 000 броя.
 
Резултатът от тази унищожителна политика в животновъдството е загубата на хиляди работни места, фалитът на стотици фермери и вносът на 75% от собственото производство от говеждото месо и 141% от свинското месо (72 506 тона наше производство и 102 173 тона внос) за 2011 година, при овцевъдството сме нетен вносител.
 
При 89 кг месо на човек от населението през периода 1986-1989 година, сега на човек се падат 30 кг месо, млякото и млечните продукти от 275 кг спаднаха на 165 кг при по-малко население за сравнявания период от над 1 700 000 души.
 
- Пълен е провалът в производството на зеленчуци и плодове.
 
За периода 1986-1989 г. сме произвеждали по 92 кг домати на човек, сега по 15 кг, ябълки - 46 кг, сега по 5 кг. Вносът на домати, пипер и ябълки в страната е над 80%.
 
В резултат на това консервната промишленост е на ръба на съществуването, и то благодарение на вноса от съседните страни.
 
- Едрите собственици на земя на практика задушават конкуренцията, създават негласно картели, които монополизират ценовия пазар на земята, продукцията и услугите и пазара на работната сила, диктуват арендните заплащания по този начин.
 
Като последствие те лишават от работа потенциални арендатори по места, което може да бъде демонстрирано с 583-те едри стопани, които притежават 12 000 000 декара земя. При условие че се приеме 10 000 декара среден размер на притежавана обработваема земя от един субект, то техният брой ще нарасне на 1200, а при 5000 декара - на 2400.
Кои са основните причини за това състояние в българското земеделие?
 
1. Липсата на държавна стратегия за развитието на земеделието при конкретните български условия.
2. Отсъствието на професионализъм на държавно ниво по ръководството на земеделието.
3. Погрешна политика на субсидиране.
4. Нихилистично отношение към международния опит.
5. Дискриминацията на земеделските кооперации.
Мерки за подкрепа на малкия и средния бизнес и на интензи^ите отрасли в земеделието в съотжтствие с конкретните български условия.
 
На сегашния етап мерките следва да имат като основа следните важни елементи:
 
- приоритет на малкия и средния бизнес чрез ограничаване размера на горната граница на притежаваната лична и за ползване земя, и обвързването й с определени нормативи за животни, зеленчуци и трайни насаждения в зависимост от района;
- коренно нов подход в политиката за субсидиране с оглед възстановяване баланса и пропорциите в основните интензивни отрасли - животновъдство, зеленчукопроизводство и трайни насаждения;
 
- на малкия и средния бизнес трябва да се гледа като на опора на българското село и на населението, което живее там;
 
- малкият и средният бизнес в земеделието трябва да е решаващ фактор за преодоляване на безстопанствеността и кражбите;
 
- подкрепа и стимулиране развитието на всички видове кооперации в това число и на обслужващите кооперации.
Какво конкретно да се извърши в страната чрез законодателни и съгласувателни процедури с Европейската комисия?
 
Първо. Ограничаване размера на горната граница на притежаваната лична, арендувана и кооперирана земя.
Второ. Поставяне на задължително условие за минимум животновъдни единици, зеленчуци или трайни насаждения на притежаваната земя в зависимост от региона.
 
Трето. Въвеждане на нова система на субсидиране, основана на две главни условия:
- субсидиране за произведена продукция от животновъдството, зеленчуци или трайни насаждения;
- субсидиране за произведена продукция.
 
Четвърто. С оглед преустановяване на по-нататъшното раздробяване на земята да се приеме правилото за един наследник.
 
Пето. Възприемане правилото за уседналост от притежатели на земя и животни.
 
Шесто. Приемане на нова законова постановка за кооперациите с оглед усъвършенстване на първо време на контрола, управлението, организацията и финансите.
Седмо. Възстановяване на поливното земеделие.
Осмо. Преференциални данъчни и кредитни облекчения за младите фермери. В страните от Европейския съюз само 6% от фермерите са до 35-годишна възраст, което е много лош сигнал за бъдещето на земеделието.
Девето. Организирането на нова образователна и практическа подготовка на млади фермери за земеделието при създаването на национален паричен фонд с отчисления от продажбите на селскостопанска продукция. 
Публикувана в Бизнес

Учените от Селскостопанска академия разработиха визия за ефективно и устойчиво развитието на българската земеделска наука, съобразно „Хоризонт 2020”. Това съобщи главният научен секретар на институцията проф. Валентин Бъчваров. Той уточни, че документът е създаден през последните шест месеца, а в разписването му са участвали експерти от всички звена към Академията.


 

Сред основните приоритети, залегнали във „Визия 2020”,  е усъвършенстването на различните сортове земеделски култури, които да бъдат адаптирани към промените на климата. В същото време те трябва да отговарят на завишените изисквания за качество, да имат максимална продуктивност, да са устойчиви на студ, засушаване, на болести и неприятели, поясни проф. Бъчваров.

Вторият акцент във визията е да се създадат иновационни технологии и    решения, които да отговарят на европейските изисквания за биологично производство. Така науката ще съдейства на фермерите да развиват устойчиво земеделие, а страната ни ще покрие приоритетите на новата Обща селскостопанска политика.

В животновъдството е нужно чрез селекцията да се усъвършенстват отглежданите у нас породи, като се обърне специално внимание върху храненето им. За целта ще се работи за повишаване продуктивността на животните за добиване на качествена продукция, отговаряща на стандартите на ЕС.

За развитието на земеделския отрасъл е задължително да се опазят генетичните ресурси. Това означава и правилно управление на националния растителен и животински генофонд, както и генетичното разнообразие, изтъкна проф. Бъчваров.

Визията фокусира и развитието на конкурентоспособността в земеделието, хранителната индустрия и биоикономиката, които следва да гарантират качество и безопасност на храните за осигуряване на здравословен живот на хората.  

Учените са наясно, че за да постигнат заложените цели, цялата им дейност трябва да е подчинена на интегрираната политика за развитие на селските райони. Те считат, че за целта следва да се анализират икономическите и социални ефекти от прилагането на различни сценарии за подкрепа на земеделските доходи за следващия програмен период. Това включва както повишаване на трудовата заетост, така и комасация на земята. Задължителното условие за изпълнение на приоритетите, заложени във „Визия 2020”, е развитието и усъвършенстването на научния потенциал и капацитет на селскостопанската наука, подчерта проф. Бъчваров.

Публикувана в Бизнес

Наближава второто издание на вече традиционния „Пролетен празник на животновъдството и земеделието”.

На 6 април Кресна отново ще бъде във вихъра на най-мащабното подобно събитие в западна България. Само по себе си събитието е уникално, защото представлява уникална смесица от взаимно свързани теми участници и събития в областта на животновъдството, земеделието кулинарията, опазването на природата и традиционната култура. Това е празник на българските изконни традиции. Основна тема са оригиналните български породи и сортове.

В рамките на празника ще се проведат две специализирани изложби от национален ранг - поредната изложба на какаракачански кучета организира „Международна асоциация каракачанско куче” и втора специализирана изложба на местни породи кози, чиито основен организатор е „Асоциация за автохтонни породи кози в България”. Интереса към тези изложби е много голям и се очакват рекорден брой изложители от цялата страна. Ще бъдат представени и автохтонни породи овце из между които каракачанска, дъбенска, елинпелинска, маришка вакла и др. Ще се представят автохтонни породи коне от ценни развъдни линии.

Участие в събитието ще вземат национални развъдни организации работещи за опазване на автохтонни породи, природозащитни организации, действащи сдружения на производители на биологични и натурални храни между които Развъдна асоциация за местни породи овце, Асоциация за развъждане на местни – автохтонни породи в България, Център за редки породи – Влахи, Сдружение за дива природа – Балкани.

Пролетният празник на земеделието и животновъдството в  Кресна е сериозна стъпка в посока да се съхрани оригиналът. Това е и мотото на организаторите за събитието. Производители на млечни и месни продукти, традиционни напитки и производители на земеделска продукция, майстори на занаятите ще демонстрират своите постижения. Посетителите ще могат да дегустират и оценят качествата на натуралните и био продукти, както и да научат за технологията на тяхното производство.

На празника, хора и организации ще участват като представят идеи и концепции в областта на опазването на българската природа. На свои щандове ще се представят образователни програми и институции в тази сфера. Из между тях Образователен център за едри хищници, с. Влахи и Училище за природа, с. Влахи и др.        

Празника ще се „подгрява” от музикални изпълнители на автентичен фолклор. Една от големите атракции ще бъдат и бауджерите със своите костюми направени от кожи на калоферски кози и съпровождани от зурни и тъпани. Кресненските баби ще си съперничат с майстори на родопската гайда.

Главен организатор на събитието е Съюз на фермери - Струма -  Кресна. Инициативата се подкрепя от община Кресна и лично кмета на общината Илиян Кръстев.

В рамките на празника ще се проведат ННационална изложба на каракачански кучета, II Национална изложба на оригинални български породи кози, регионално изложение на редки, автохтонни породи домашни животни, демонстрации на методи за защита на домашни животни, представяне на продукти на местни земеделски производители, представяне на био-продукти, представяне на местни занаяти и традиции, дегустации на натурални храни и напитки, збавни игри за малки и големи деца на тема опазване на природата. 

Официалното откриване на празника е в 10.00 часа в  Кресна.

Публикувана в Новини на часа

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта