Заместник-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов откри Осмия национален събор за опазване на местните български селскостопански породи животни в местността „Паниците“ край Калофер. „Превърнало се в традиция, събитието представя българските местни породи животни, създадени чрез народната селекция, а разнообразието от уникални животински видове е доказателство за нивото и ефективността на развъдната дейност в страната ни“, заяви зам.-министър Абазов в приветствието си към гостите и организаторите на събора. 
Той допълни, че в Калофер под мотото „Да запазим заедно българското“ ни е събрала не само датиращата от древността свързаност на българина с животновъдството, но и богатото генетично разнообразие на различните породи животни у нас. Заместник-министърът беше категоричен, че за Министерството на земеделието и храните е изключително важно опазването и развитието на местните породи животни, защото те имат ценни качества и доказани преимущества. Точно по тази причина ведомството планира разработването на национална програма за разплодни животни. Целта е да се улеснят животновъдите в снабдяването с качествени мъжки разплодни животни за подобряване на генофонда у нас. Зам.-министър Абазов подчерта, че произвежданите български месни и млечни продукти са с доказано високо качество и вкусови параметри и са резултат от дългогодишна развъдна и научна дейност. Важен елемент от веригата е и запазването на биоразнообразието като гарант за получаване на биологично чисти суровини и продукти. Бюрхан Абазов  изтъкна, че това е една добра възможност за България да утвърди своето място в тази ниша, тъй като европейският пазар е много взискателен, а европейският потребител плаща високата цена за неуморния труд на фермерите за получаване на тези продукти.
 
 
Над 40 стопани представиха на изложба-дефиле типични местни породи животни, сред които Сиво говедо, Средностаропланиска, Дъбенска и Каракачанска овца, Калоферска коза, Каракачански кон и Каракачанско куче. Специално жури награди най-добрите породи. 
 
 
Събитието се проведе под патронажа на министъра на земеделието и храните и се организира съвместно с Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, Международен панаир – Пловдив, кметството на Калофер и Организацията за развъждане на автохтонни породи овце в България. В събора участваха председателят на Парламентарната комисия по земеделието и храните проф. Светла Бъчварова, заместник-министърът на икономиката и енергетиката Бранимир Ботев и кметът на Калофер Румен Стоянов. 

 

Публикувана в Новини на часа

Кредитите, предоставени на сектор „Животновъдство” през 2008, 2009, 2010 и 2012 г., ще бъдат разсрочени до 25 ноември 2014 г. „Така ще помогнем на животновъдите в този труден момент, но в същото време им даваме ясен сигнал, че те трябва да изпълнят поетите ангажименти”, каза министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков по време на Управителния съвет на ДФ „Земеделие”, който проведе редовното си заседание в МЗХ.
Кредитите са отпуснати от Фонда за закупуване на фураж за изхранване на говеда, биволи, овце, кози, птици и свине. Лихвата по разсрочването е намалена до възможно най-ниския процент - 4.5.
Условията за разсрочване на заемите са няколко. Първото е преди подаване на заявлението за разсрочване бенефициентите да са възстановили дължимата лихва към 29.11.2013 г. Друго изискване е животновъдите да поемат ангажимент до края на юни 2014 г. да изплатят определен процент от дължимата главница по кредита. „По този начин облекчаваме в максимална степен фермерите, като синхронизираме стопанската година с изплащането на различните субсидии”, подчерта зам.-министър Явор Гечев.   
В периода 2008-2010 г. над 3300 животновъди са получили кредити за общо 67 млн. лв. През 2012 г. ДФЗ е отпуснал над 1000 краткосрочни заема за изхранване на животни на обща стойност 10 млн. лв.

Публикувана в Новини на часа

При преживните животни специфичното устройство на храносмилателната система позволява ефективно използване на грубите фуражи с по-ниска хранителна стойност и усвояемост на съдържащите се в тях хранителни вещества.
 
Основен и незаменим фураж за тези животни през оборния период са ливадното и люцерновото сено
 
Богатото съдържание на хранителни вещества - в 1 кг ливадно сено се съдържат 0,50 кръмни единици (КЕ), 95 г суров протеин (СП), 6,8 г калций (Са), 2,3 г фосфор (Р), и съответно в люцерновото сено - 0,56 КЕ, 165 г СП, 14,5 Са и 2,6 г Р, които осигуряват добро здраве и висока продуктивност но животните. Но тъй като тези ценни фуражи много често са в дефицит, налага се да се използват всички сили, знания и умения за изхранване на животните с груби фуражи, отпадъчни продукти при зърнопроизводството: пшенична; ечемична и овесена слама; царевичак и царевични какалашки; слънчогледови пити и др.
 
Тяхното годишно производство възлиза на десетки хиляди тона. Те действително са с ниска хранителна стойност, в 1 кг се съдържат: в сламата от житни 0,3 КЕ, 38 г. СП, 3 г Са и 0,9 г. Р, а в царевичака - 0,48 КЕ, 48 г СП, 4,3 г Са и 1,5 г Р;  в слънчогледовите пити - 0,72 КЕ и 66 г СП.
 
Това би могло да се компенсира по възможност с консумацията на по-големи количества от тях.
 
За тази цел в световната и нашата животновъдна практика от дълго време се използват различни методи за предварителната обработка на груби фуражи
 
Физическа обработка
 
Най-често се практикува нарязван, смиланет и смесване. Сламата се нарязва със сламорезачки на 3-4 см дължина. Смилането се извършва с чукови дробилки с големина на отворите на ситото за говеда и биволи 40-50 мм, а за овцете и козите - 20-25 мм, и смесването на надробените груби фуражи с други по-апетитни фуражи - сочни и концентрирани, което увеличава консумацията и подобрява тяхната смилаемост.
 
Химична обработка
 
Така се повишава хранителната стойност на грубите фуражи. Съществуват много и разнообразни химични методи, но най-достъпни и лесно приложими са използване на карбамида (изкуствен тор). Един от методите за подобряване хранителната стойност на сламата е чрез амоняка при разлагане на карбамид. Амонякът при взаимодействие с грубите фуражи разгражда влакнините и повишава хранителната им стойност. Установено е че, след такава обработка сламата повишава кръмната си стойност от 0,3 на 0,5 КЕ
 
При царевичака увеличението е от 0,45 на 0,60 КЕ, а при какалашките - от 0,50 на 0,65 КЕ. Освен за обработка на грубите фуражи има научно обосновани технологични решения за пряко участие на карбамида в дажбата на преживните животни при което карбамидът в търбуха се използва от микроорганизмите и се синтезира микробиологичен белтък, използван от организма на животните.
 
Установено е, че ако в една кравеферма се изразходват под различни форми 3 кг карбамид дневно, протеиновият еквивалент ще се равнява на от 20 кг слънчогледов шрот.
 
Тъй като предозирането с карбамид води до отравяне на животните, за неговото правилно използване през следващ период трябва да се потърси помощта на учените и специалистите по хранене.
 
Освен грубите фуражи голям резерв за изхранване на животните в есенните и ранните зимни месеци са различните видове сочни фуражи кръмно и захарно цвекло; листата и челата от тях; кръмното и градинско зеле; фуражните тикви и др.
 
Освен тях много полезни за изхранване на животните са негодните за пазара плодове и зеленчуци, които почистени, измити, нарязани и смесени с грубите фуражи подобряват тяхното качество и усвояемост.
 
Голям резерв за подобряване изхранването в национален мащаб е най-рационалното използване на отпадъчни продукти от: мелничарството - пшеничните отсевки и пшеничните трици; от маслодобивната промишленост - шротовете и експелерите; от млечната промишленост - суроватка, цвик, мътеница; отпадъците от месопреработвателната и рибно консервната промишленост, кухненските отпадъци и др.
 
Голямо значение за правилното хранене на животните е балансирането на дажбите с необходимите минерални добавки готварска сол; креда; дикалциев фосфат; микроелементни смески и витаминни добавки.

Публикувана в Животновъдство

Отровните вещества се съдържат в по-голямо количество в свежите, отколкото в изсушените растения.
 
При изсушаването количеството на съдържащите се в много растения отровни вещества намалява или те напълно се разрушават. Това се наблюдава при растенията, които съдържат летливи етерични масла и гликозиди. Отровните растения, съдържащи алкалоиди, при изсушаване запазват своята токсичност. Изключение от това правило се установява при комунигата. Съдържащият се в нея гликозид кумарин при бавно изсушаване на влажно място се превръща в по-токсично действащия дикумарин.
 
При силажирането под влияние на извършващите се микробиологични, термични и химични процеси настъпва разграждане на гликозидите и етеричните масла, така че съдържащите ги растения загубват своята токсичност.
 
Отровните растения, съдържащи алкалоиди, запазват своята токсичност при силажиране. Алкалоидите на чемериката например преминават в цялата силажна маса и тя става опасна за хранене на животните.
 
Отровните растения през периода на развитието си образуват и натрупват отровни вещества. Погълнати от животните в незначителни количества, предизвикват заболявания, а в по-големи - и смърт. В повечето случаи са отровни не само растенията, но и приготвените от тях фуражи (сено, силаж, кюспета, шротове).
 
Токсични вещества в отровните растения
 
Съдържащите се в отровните растения токсични вещества по химичен състав са алкалоиди, гликозиди, сапонини, етерични масла, багрила и др.
 
. Най-много алкалоиди съдържат растенията мак, старо биле, татул, блян, чемерика, тютюн, бучиниш, есенен минзухар, куче грозде и др.
 
. Богати с гликозиди са растенията синап, напръстник, кукуряк, лютиче и др.
 
. Сапонините се усвояват по-лесно през възпалена и наранена чревна лигавица. Съдържат се в къклицата, напръстника, кукуряка, лопена, огнивчето и др.
 
. Попаднали в организма етерични масла оказват дразнещо действие. Излъчват се през белите дробове и бъбреците, като причиняват различни по степен увреждания. Етерични масла съдържат синапът, анасонът, лавандулата, ментата и др.
 
. Типичен представител на токсичните багрила е госиполът. Той е растителен пигмент, който се съдържа предимно в памуковите семена.
 
. Токсалбумини са силно отровни белтъчни вещества. Засега са известни токсалбуминът рицин, който се съдържа в семената на рицина, и рубин - в бялата акация.
 
Съществено значение за количеството на токсичните вещества в растенията имат условията на околната среда - почвени, метеорологични, човешка дейност, а също и фазата на развитие на самото растение.
 
В растенията може да се отложат значителни количества химични елементи, като мед, молибден, селен, флуор и др. Някои растения (цвеклото), отглеждани върху обилно наторявани с азотни минерални торове почви, натрупват големи количества нитрати и могат да станат причина за отравяне на животните.
 
Слънчевата светлина благоприятства образуването на токсични вещества и натрупването им в растенията. Така в изложените на слънчева светлина картофи се съдържа особено голямо количество соланин.
 
Температурните колебания, облачността, валежите, промените на времето влияят значително върху образуването и натрупването на токсични вещества в растенията.
 
Токсичните вещества в отровните растения се образуват през различните фази на развитието им, а натрупването в отделните части на растенията не е еднакво.

Публикувана в Животновъдство
Вторник, 10 Септември 2013 11:23

Животновъдни изложения през септември

Септември е месецът, в който традиционно се проеждат едни от най-големите изложения на животни, организирани от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.
 
На 21 и 22 септември Сливен ще стане домакин на 11-то издание на Национално изложение по животновъдство. На него ще се представят стопанства от цялата страна, като целта е да се демонстрира богатото биологичното разнообразие от видове и породи стопански животни, отглеждани в България.
 
За участие в това изложение държавата отпуска и финансова помощ за представяне на животно, затова и разнообразието от породи, които могат да се видят в Сливен, е изключително голямо. 
 
По време на събитието фермерите имат възможност пряко да се срещнат с търговци, предлагащи оборудване за ферми, фуражи, ветеринарни препарати или научна литература.
 
Вторият голям събор е насрочен за 28 септември и ще се проведе в Калофер. В в местността Паниците ще се открие 8-я Национален събор за опазване на местните български породи.
 
Целта е да се насърчи и подпомогне отглеждането на уникалните видове и породи животни, както и да се популяризират натрупаните през вековете систематични познания, традиции и обичаи при отглеждането на животните.

Публикувана в Новини на часа

Над 50 на сто от месото в американските супермаркети има опасните бактерии

Учените от Транснационалния институт по изследване на геномиката на щата Аризона са стигнали до извода, че половината от месните продукти н супермаркетите на Америка са заразени със стафилококи.

Учените са анализира биологичния състав на пуешко, свинско, говеждо и птиче месо в супермаркети в големите градове на САЩ. От резултатите на изследванията е станало ясно, че повечето от месото е заразено със стафилококови бактерии, в това число и от щамове, устойчиви на лекарства.  

Наличието на стафилококи в хранителните продукти, според учените, е резултат от недостатъчна хигиена в животновъдните ферми. Изследванията сочат, че 2 на сто от провереното месо е заразено с устойчиви към антибиотици щамове. Заразяването на човек с тях може да доведе до труднолечими заболявания като пневнмония и анемия. Причина за това е използването на антибиотици при отглеждането на животните и мутациите на бактериите под тяхно въздействие.

Публикувана в Животновъдство

В отворено писмо, изпратено до правителството, животновъди от различни асоциации, организации и сдружения посочиха своите искания към правителството на Пламен Орешарски.

Във връзка с поредна сушава година и задълбочаващата се икономическа криза в страната, животновъдите дакларират 6 искания към правителството:

  1. Отпускане на 1000 евро на една животинска единица, обвързана с производство във вид на дългосрочен кредит с 3% лихва, като изплащането на кредита да започне след петата година. Също така и прекредитиране на кредити, получени от ДФЗ – РА в стопанските 2008, 2009, 2010и 2012 години.
  2. 10 % от Директните плащания за новия програмен период 2014 г. да бъдат разпределени между зеленчукопроизводители и животновъди.
  3. Облекчаване условията за категоризация на фермите 2-ра и 3-та категория, а не само отлагане на дерогационния период.
  4. Облекчаване условията за торохранилища и отлагане на дерогационния период.
  5. Промяна в Закона за собственост и ползване на земеделските земи за отдаване и на общинска земеделска земя /пасища и мери/ с предимство и без търг на животновъдни ферми.
  6.  Използване акциз на горивата на една животинска единица от 2014 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА УПРАВЛЯВАЩИ,

Вие получихте от нас не само толеранс от 100 дни, но и ваканцията, която ние и нашите деца не можахме да използваме. Относно горното и в тон на добър диалог, Ви молим, да разгледате нашите искания, които некоклократно са изпращани до новоназначените от Вас кадри на Министерството на земеделието и храните и да бъдат взети окончателни мерки. Също така Ви уведомяваме, че отново ще получите нужния толеранс за приемане на всички искания, но само от 30 дни, след което сме длъжни да пристъпим към протестни действия, се казва още в писмото.

Публикувана в Новини на часа

Тежката бюрокрация и лошото усвояване на европейски средства попречиха на 33 хил. български кравеферми да покрият европейските изисквания. Това каза председателят на Националната асоциация на животновъдите Бойко Синапов. Само 3100 от общо 37 000 стопанства за говеда у нас влизат в европейските норми, срокът за покриване на изискванията изтича в края на 2013 година, а страната ни иска удължаване на гратисния период за трети път. Според Бойко Синапов в действителност европейските изисквания са изпълними. „Списъкът не е много голям и не са неща, които българският млекопроизводител не може да покрие. Всичко това, което са направили съседните ни държави, е възможно и ние да го направим. Много малка част от колегите в страната ги направиха. Аз съм до голяма степен убеден, че срокът ще ни бъде удължен, но какво печелим ние от това? Нищо не печелим и отново продължаваме да агонизираме и да изоставаме. Недопустимо е. Хората ни предоставят условия да покрием тези критерии, а ние за трети път искаме да ни удължат срока. Като браншовик и като фермер аз нямам обяснение. Просто се срамувам от това нещо”, каза той. Новите изисквания засягат фермите, в които има над 10 крави. Бойко Синапов обясни, че млякото, произведено в стопанства, които не са изпълнили нормите, не е негодно за консумация, но няма как да бъде реализирано на пазара в страна-член на ЕС, каквато е и България.

Публикувана в Новини на часа

Това твърди френското списание Le Tempe
* Толкова категорично ли е това мнение ще покаже близкото бъдеще

С развитието на технологията за производство на изкуственосъздадено месо, настъпва нова ера в производството на хранителните продукти. Напълно вероятно е епохата на животновъдството да остане в миналото, твърди кореспондентката на френското списание Le Temps Оливие Десибур, която вече дегустира първия стек от изкуствено създадено в лаборатория месо, съобщава изданието.
Ето как описва впечатленията си тя: „Производителите на месо от епруветка все пак ще трябва да конкретизират своите аргументи. Например, те твърдят, че тяхното ноу-хау може да удвои производството на месо до 2050 г. Но според данните на ФАО, Китай и Бразилия вече са постигнали тази задача. Друг аргумент – месото от епруветка ще намали количеството на изхвърляните въглеродни газове в атмосферата. Но тези количества в процеса на производството на натурално месо са минимални.
Учените твърдят, че тяхното изобретение ще доведе до значително намаляване на употребата на ресурси (енергия, вода, пасища). Но все още не е пресметнато, колко материали и енергия ще са необходими за промишленото производство на изкуствено месо. Пълната равносметка може да даде напълно различна картина за производството на високотехнологичното месо, докато за отглеждането на крави са необходими само пасище и вода.
Учените обещават промишленото производство на месо от епруветка да стане масово след 20 години. Това е предизвикателство, но все още нищо не е сигурно, тъй като много гениални идеи се провалят именно на етапа на внедряването им в масово производство. Вероятно ще са необходими още много време и средства преди да се случи третата революция в храненето на хората след лова и животновъдството“, резюмира изданието.
Някои европейски фермери вече излязоха с призив тези опити да бъдат преустановени, тъй като заплашват поминъка им. (ГФ)

Публикувана в Агроновини

В домашни условия не можем да достигнем особено голяма ефективност за повишаването на продуктивността на животните в двора. Това, което можем да направим е да изберем подходящи хранителни смески. Качествените комбинирани фуражи се изработват по специални рецептури. В тях влизат различни съставки: минерални добавки, зърнени храни, растителни брашна, храни за животните, премикси, отпадъци от рибната промишленост, груби фуражи, отпадъци от месната промишленост. Много важен, основен елемент са премиксите. Това са активни смеси от различни вещества получени в следствие на химичен или микробиологичен синтез.
За всяка отделна категория животни се дават различни комбинирани фуражи. Техният състав зависи от вида на животните, тяхната възраст и желаните цели – дали животните са за угояване за месо или се търси млечна продуктивност. Много е важно да се дават храни, които са предназначени именно за тази категория животни и именно за тази възраст.
Комбинираните фуражи помагат на животните да получават всички нужди хранителни вещества за бърз растеж и за задоволяването на жизнените им функции. Тези животни почти не боледуват, имат жизнено и плодовито потомство и дават висококачествен краен продукт. Независимо дали става дума за мляко, месо, сланина, мазнина или яйца.
Комбинираните фуражи могат да имат различна форма и консистенция: брикети, гранули, брашнести смеси и др. Най-популярната форма са гранулите. Обикновено те имат цилиндрична форма, закръглени и кубични, с размери от 1 до 25 мм. Много пъти е докажано, че гранулираните комбинирани фуражи се съхраняват по-продължително, не се слепват и лесно се транспортира. Освен това в гранулите по-дълго се съхраняват хранителните вещества.

Публикувана в Животновъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта