Допустими земеделски стопани, отглеждащи:

едри преживни животни (ЕПЖ) от млечни и месодайни породи и/или дребни преживни животни (ДПЖ) :

  • Да притежават регистрация като земеделски стопани по Наредба №3/1999 г.;

  • Да са подали валидно заявление за 2019 г. за директни плащания по схеми за обвързана подкрепа за животни или по Преходна национална помощ за говеда необвързана с производството, или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки;

  • Да притежават животни, оторизирани за плащане през 2018 г. по схеми за директни плащания по схеми за обвързана подкрепа за животни или по Преходна национална помощ за говеда необвързана с производството, или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки;

  • Да имат заявени не повече от 15 дка постоянно затревени площи на ЖЕ или да не са заявили за подпомагане такива;

  • Подкрепа на стопанства с едри преживни животни (ЕПЖ) от 5 бр. до 250бр. със 60 лв./ЕПЖ (5 963 стопанства);

  • Подкрепа на стопанства с дребни преживни животни (ДПЖ)– от 10 бр. до 300 бр. с 15 лв./ДПЖ (8 688 стопанства) и над 300 бр. със 7 лв./ДПЖ (331 стопанства).

Не попадат в обхвата на подпомагане земеделски стопани:

  • отглеждащи ЕПЖ от месодайно направление под селекционен контрол (Абердин ангус, Лимузин, Херефорд, Симентал, Галоуей, Обрак и Шароле) получили помощ de minimis през 2019 г.

Публикувана в Животновъдство

В рамките на тази година ще актуализираме и надградим Национална информационна система за регистрация, идентификация, проследяване на движенията и контрол на здравния статус на животните ВетИС“. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева на заседание на Консултативния съвет по животновъдство. По думите й, в момента в процес на изясняване са финансовите инструменти, за да се случи това. Министър Танева подчерта, че всички проверки, които установяват драстични разминавания относно регистрацията и идентификацията на животни, водят до създаване на неувереност в органите, които решават за субсидирането на сектора. Тя даде пример с проверка в животновъден обект, в който от 400 животни, които трябва да са налични са липсвали 314. „С ресурса, с който разполага Министерството, няма как да бъдат проверявани всички стопанства на място. На принципа на получени сигнали и на случаен принцип, тези проверки ще продължават, заедно с експерти от БАБХ“, категорична бе министър Танева.

От началото на 2019 г. до 31 май включително идентифицирани и въведени в системата са 80 815 едри преживни животни, 209 099 дребни преживни животни, 40 317 свине, 1 681 еднокопитни и 208 370 пчелни семейства. Извършени са и пролетните профилактични прегледи на пчелните семейства. Срокът за това беше удължен до 31.05.2019 г., заради лошите метеорологични условия и информацията за тях е в процес на обобщаване.

По време на днешното заседание бяха обсъдени и Изменения и допълнения на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, както и изготвянето на нов Закон за ветеринарномедицинската дейност.

Следващото заседание на Консултативния съвет ще се проведе през месец юли. Тогава ще бъде представен и анализ на кампанията по директни плащания 2019 г.

Публикувана в Животновъдство

Топлинният стрес намалява продуктивността, причинява метаболични нарушения, намалява еструса и в особено критични случаи може да доведе до смъртта на животните.

(Разликата между топлинен и слънчев удар е в това, че топлинен удар може да се получи не само на слънце. При него най-неприятното усложнение е, че спира отделянето на пот вследствие на дехидратация, за разлика от слънчевия удар, при който потоотделянето е запазено.)

Причини за възникване на топлинен удар могат да бъдат:

продължителното пребиваване на животното в условия на повишена температура на околната среда, изпълнение на тежка работа без спиране за почивка, превозване в закрит транспорт без достъп на достатъчно количество свеж въздух, голяма концентрация на животни в тясно помещение с лоша вентилация и още много други фактори, при които организмът на животното се оказва неспособен да поддържа оптималната температура на тялото.

Причини за слънчев удар могат да бъдат дългото излагане под преки слънчеви лъчи в топло и безветрено време, както и невъзможността на животните да се скрият на сянка. Симптомите и лечението и на двата случаи са сходни, поради което и двете заболявания ще разгледаме като едно.

3 а

Признаците са видими, неразположението градира

Птиците в това състояние отварят човките си, дишат учестено и разперват крилата си. При едрия и дребен добитък се наблюдава състояние на възбуда, пулсът и дишането се учестяват, усилва се потоотделянето (с изключение на птиците и кучетата), появява се жажда. Но температурата на животните все още се удържа в рамките на физиологичните норми.

Ако действието на високата температура или на слънчевите лъчи не се прекрати, то организмът се оказва неспособен да се справи с терморегулацията самостоятелно и температурата на животното се повишава с 0,5 – 1,5°С. Това, на свой ред, предизвиква вялост и угнетеност. Може да се наблюдава и разширение на зениците на животните.

При повишаване на температурата на тялото с 2 – 2,5°С възниква загуба на ориентировъчния рефлекс (обръщане на главата на животното към източника на рязък звук, ярка светлина, силна миризма). Повишава се силно кръвното налягане, за което свидетелстват отчетливо изпъкналите подкожни кръвоносни съдове. Животните почти престават да реагират на външни дразнителите (команди, ухапвания от кръвосмучещи насекоми, предлагане на храна и др.), движенията стават неохотни, походката – неуверена, координацията на движенията – нарушена.

Ако въздействието на неблагоприятните условия не се прекрати, то следва прогресираща обща слабост, животното се старае да легне и по-малко да се движи. Силни почервеняват с поява на оттенъци всички видими слизести обвивки (лигавици). Възниква задух, работата на сърцето се забавя, пулсът видимо отслабва. С появата на спазми, животното умира от задушаване и нарушаване на работата на сърцето.

Какво се прави в такива случаи и как да се помогне на животното

Най-добрата помощ, разбира се, е своевременното предупреждение за проблема – навреме да се прогнозирана възможността за неговата поява и предприемането на защитни мерки.

В топло време животното не бива да се оставя без надзор; на пасбището и   в кошарите трябва да се поставят защитни съоръжения – навеси и сенници; кошарите да бъдат изградени на засенчени от дървета територии; много важно е на животните да се осигури свободен достъп до вода.

В силна жега във водата може да се добави сол в съотношение 1 г на литър. Сол в такава концентрация не предизвиква силна жажда и освен това способства за задържане на водата в организма, което ефективно възпрепятства обезводняването на животното.

За продуктивните животни, които се държат в помещения, трябва строго да се спазват оптималните параметри на микроклимата и зоохигиенните норми на отглеждане. Стадото да се откарва на паша в прохладно време или рано сутрин.

Превозването на животните да става в специален транспорт с добра вентилация и да се избягва прекомерното скупчване.

При необходимост животните да се пръскат с вода. Добра профилактика срещу прегряването е къпането на животните под душа или в естествени водоеми. Овцете трябва своевременно да се стрижат.

Профилактиката винаги по-добра и по-евтина от лечението.

Оказване на първа помощ

Но ако по някакви причини не се е удало да избегнете прегряването, то трябва да се действа бързо. Най-напред трябва да отстраните въздействието на прекомерната топлина върху животното – преместване на сянка, проветряване на помещението или на транспортното средство, прекратяване на работата, изнасяне от топлото помещение и т.н.

Сериозността на помощта зависи от степента на прегряването. Ако животното не е в критично състояние и е способно да пие самостоятелно, напоете го на воля, но с необходими прекъсвания (ако просто му дадете вода, то може да изпие повече, отколкото му е нужно). Напръскайте животното с вода със стайна температура няколко пъти. При леко прегряване тази помощ обикновено е достатъчна.

Ако състоянието на животното е тежко, то освен изброените по-горе дейности е необходимо обилно да го поливате с вода (не студена, а нагрята до стайна температура!), като отделяте особено внимание на главата и на гръдната област. Помага и клизма с прохладна вода (+25°С) с аналгин (дозата зависи от вида на животното). Вътрешно може да се вкара 10%-ен разтвор от калциев хлорид (дозата за една крава или кон – 200 мл). В критични случаи може да се инжектира и 40%-ен разтвор от глюкоза (200 мл) с кофеин (2 – 3 мл) на една крава. Дайте на прегрялото животно камфор: около 7 г на една крава или кон; на възрастна свиня са достатъчни около 3 г.  Ако състоянието на животното е много тежко и то не може да поеме камфора, то тогава го инжектирайте подкожно. Така камфорът ще подейства бързо (почти веднага): в резултат ще настъпи усилване на работата на сърцето, подобряване на дишането, повишаване на кръвното налягане. Продължителността на действието на камфора е 25 – 45 минути. Това време, като правило, е достатъчно, за да изведе животното от критичното състояние. Ако пострадалите животни са не повече от едно-две, да им се помогне е сравнително лесно. По-сложно е, когато такива животни са няколко десетки.

Кравите не бива да стават жертви на топлината

Шест практични съвета на американски експерт от компанията Kauffman’s Animal Health

Всички бозайници регулират вътрешната си температура несъзнателно. Топлинният стрес започва, когато кравата загуби тази способност, тъй като е поставена в неблагоприятни за нея климатични условия. Оптималната температура за комфорта на кравите е в диапазон от -3,9°С до 21°С. Когато температурата на въздуха надвиши 25°С, кравите започват да показват признаци на топлинен стрес – учестено дишане,пяна от устата, изплезен език. Впрочем това е първият признак за прегряването на добичето.

1. Осигурете достатъчно количество вода

Най-добрият начин за намаляване на топлинния стрес е да осигурите адекватни количества от хладка питейна вода. Водата играе важна роля за поддържане на температурата на животното в необходимите граници, като спомага и за подобряване на неговата производителност. Когато животните са ограничени в помещения или кошари, на всяка крава на час трябва да се дава вода в размер 1% от телесното й тегло. 

2. Обработвайте животните рано сутринта

Обработвайте вашите говеда рано сутринта преди температурите да станат твърде високи. Препоръчително е това да стане преди 8 часа и никога след 10 ч. Телесната температура на животното се вдига около два часа след като температурите на околната среда са достигнали най-горещите си стойности и спада до нормалната си едва след шест часа.

3. Свеждайте движенията им до минимум

През лятото придвижвайте животни само на малки разстояния. Стратегическото планиране на движенията в обора (кошарата) помага да се намалят ненужните пътувания в жегата и за предотвратяване на стреса. Преместване на по-тежкия добитък по-близо до местата за хранене също намалява риска от топлинен стрес. 

4. Осигурете достатъчна вентилация

Ако храните вашите крави в затворено помещение, трябва да включите вентилатори за циркулация на въздуха, да отворите вратите, за да се подобри въздушният поток, и да осигуряване достъп до сянка извън помещението. Вентилаторите трябва да осигурят подходяща скорост на въздуха в зависимост от броя на животните в обора.

5. Охлаждайте животните и пода постепенно

Бавното намокряне на животните със студена вода от оросители също е ефективен начин за превенция и за охлаждане на страдащите от топлинен удар. Максималната ефективност на пръскане е с продължителност 1 минута на интервал от 5 минути.

6. Осигурете сянка

Сянката е важна, особено за животните с тъмна космена покривка. При всички случаи пасбището трябва да има достъп до дървета и сянка.

Публикувана в Животновъдство

Над един милион граждани на Европейския съюз, сред които и над 15 000 българи, са подписали петиция до Европейската комисия, с която настояват отглеждането на селскостопански животни в клетки да бъде забранено и заменено със съвременни и по-хуманни методи на отглеждане. Петицията е част от Европейската гражданска инициатива „Край на клетките“, която стартира през есента на миналата година с подкрепата на над 170 неправителствени организации и обхваща всички страни от ЕС. За да бъде разгледано искането на забрана на клетъчното отглеждане на селскостопански животни, петицията трябва да събере минимум един милион валидни подписа. У нас инициативата се подкрепя от три организации за защита на животните, най-голямата от които е „Четири лапи“.

Всяка година в страните от ЕС над 300 милиона кокошки носачки, зайци, ярки, бройлери за разплод, пъдпъдъци, патици, гъски, свине майки и телета се раждат и прекарват краткия си живот в тесни клетки без достъп до слънчева светлина и без възможност за движение. Съществуващите изисквания за хуманно отношение не гарантират достатъчно качествен живот, а и не са рядкост случаите, когато те изобщо не се спазват.
За първи път в рамките на Европейския съюз гражданска инициатива за хуманно отношение към животните събира толкова масова подкрепа и организаторите се надяват след разглеждането ѝ от Европейската комисия, тя да доведе до промени, които ще гарантират не само по-добър живот за милиони селскостопански животни, но и по-добро качество на продуктите от животински произход.
Европейската гражданска инициатива „Край на клетките“ ще бъде активна до м. септември 2019 г., и очакванията са тя да събере подкрепа от над един милион и половина граждани на съюза.

Публикувана в Животновъдство

Аукцион за продажба на елитни селскостопански животни – това е гвоздеят в програмата на третото издание на Изложението по животновъдство и фермерски храни „Фермер Експо Раковски 2019“. „Подготовката върви усилено, изработват се правилата за провеждането на аукциона“, съобщава Рангел Матански, председател на първата призната организация на производители у нас „Фермерско мляко“, главен организатор на събитието.

Тази година изложението ще се проведе на 13 и 14 септември, на пазара за живи животни в кв. Секирово, община Раковски. Съорганизатори са Министерството на земеделието, храните и горите и община Раковски.

„Ние сме малък екип от хора, които мислят стратегически“, обяснява неуморната работа по „Фермер Експо Раковски 2019“ Рангел Матански. Амбициозният браншовик и стопанин иска да е новатор в тази инициатива, а изложението да се превърне в

арена на най-добрите достижения в селекцията

на продуктивни породи животни в България. Фермерската храна и самобитният фолклор на Пловдивска област са категоричен знак за завършения смисъл от провеждането на подобно изложение. Защото отглеждането на елитни животни не е самоцел и отнема години на упорита работа. То създава поминък, гарантира чиста и здравословна храна. Всеки може да я познае първо по вкусните ухания, които в две поредни години се носят във въздуха по време на изложението край Раковски - пиде, катми, прясно сирене и домашна лютеница. А богатата фолклорна програма е знак, че традициите в региона са живи. Всички тези дейности създават една здрава и мотивирана местна общност, която намира смисъл в опазването на здравата връзка с родовия корен. В това е дълбоката философия на събития от категорията на „Фермер Експо Раковски“, убеден е Рангел Матански.

Анета Божидарова

Публикувана в Животновъдство

Учредиха първата браншова камара за месодайно животновъдствоу нас

Анета Божидарова

Първата браншова камара за месодайно животновъдство у нас вече е факт. Повърхностното разчитане е очевидно – организацията трябва да защитава интересите на говедовъди, овцевъди и козевъди, които отглеждат месодайни животни. Камарата остава отворена и за останалите месодайни въдства. На по-дълбоко ниво обаче идеята е съвсем друга – промяна на философията на мислене на българския фермер. Той трябва да се самодисциплинира във всяка стъпка на своята животновъдна дейност. Браншовата камара има амбицията да изработи съответните вътрешни правила и стриктно да съблюдава за тяхното спазване.

Идеята за учредяването на Браншовата камара дойде от двете развъдни асоциации в сектор „месодайно говедовъдство“ - Националната асоциация за месодайно говедовъдство в България (НАМГБ) и Асоциацията за развъждане на месодайни породи говеда в България (АРМПГБ). Обща организация поискаха фермерите, които работят с двете развъдни асоциации. И стъпката беше направена още в края на миналата година, на съвместно събрание в Пловдив. Тогава обща беда сплоти стопаните – ставките за месодайни породи под селекция паднаха драстично – заради големия брой регистрирани животни в този сегмент, повечето – прехвърлени от млечни породи към месодайни. Това даде ясен знак, че са нужни по-строги правила и по-адекватна защита на интересите. А такива се постигат само по пътя на единомислието. Такова вече е заявено.

През Браншовата камара за месодайно говедовъдство фермерите ще могат сами да определят политиката в сектора – ако спазват вътрешните правила, които ще изработи и приеме новоучредената структура. Неслучайно в нейното управително тяло не влизат експерти, а реални животновъди. Експертизата обаче няма да остане на втори план. Напротив – тя ще бъде определяща, за да могат фермерите да бъдат адекватни на пазарните правила. Добър пазар без високо качество не е възможен. Експертизата ще гарантира добри производствени практики в сектора, но няма да влияе върху исканията за подкрепа. Те ще бъдат постигани с консенсус между самите стопани. Които са наясно, че само единни и под шапката на висок стандарт за качество могат да имат претенции за адекватни политики на ниво министерство. Поставени на масата със силата на реални производители на качествено говеждо, телешко, овче и козе месо, с установени вътрешни стандарти, политиките в сектора могат да бъдат променени.

В момента битките обикновено стихват след отпускането на един “De minimis”. Месодайното животновъдство има нужда от друга подкрепа. За да бъде извоювана, първо фермерите трябва да осъзнаят, че един “De minimis” не е достатъчен. Добра селекция, правилно хранене и угояване, постоянство, контрол и качество по цялата верига – това са задължителните условия, за да бъде браншът успешен. Бъде ли удържана тази битка, пазарът сам ще намери стопаните.

Публикувана в Животновъдство

Нотифицирана  е държавна помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове”, с бюджет от 2,5 млн. лв. Това каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите доц. д-р Янко Иванов по време на Осмия Национален събор на овцевъдите в България, в близост до Петропавловския манастир. Очаква се в скоро време решение от страна на ЕК по отношение нейното прилагане.

Той поясни, че инвестициите ще подобрят общата производителност и устойчивост на стопанствата. Ще се намалят производствените разходи на малки и средни фермери, както и обединения от фермери, отглеждащи едри и дребни преживни животни. Така те сами ще могат да преработват и да реализират продукцията си. Максималният интензитет на помощта е до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един бенефициент, но не повече от 90 000 лв. без ДДС.

Към момента, акцент в подпомагането са три нови държавни помощи. „С цел подобряване на устойчивостта на стопанствата, Европейската комисия одобри държавни помощи, насочени към добив, съхранение и преработка на сурово мляко на обща стойност 3,5 млн. лв.“, каза още доц. Иванов.

„Станал вече традиционен, този събор се отличава с богата фолклорна, кулинарна и демонстрационна програма, която да ни припомни вековни старобългарски традиции и занаяти, свързани с овцевъдството, да възроди позабравени културни ценности и да ни направи горди, че сме потомци на древен народ“, каза още заместник-министърът.

Днешното изложение се организира от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация и се  осъществява с подкрепата на Министерство на земеделието, храните и горите.  По този начин се създава благоприятна нормативна среда за развитие, в съответствие с действащото национално и европейско законодателство и се осигурява възможност за подпомагане.

Публикувана в Животновъдство

След забраната |на антибиотичните средства за стимулиране на растежа търсенето на фитогенните фуражни добавки рязко се увеличи

Фуражните добавки са област, в която постоянно се търсят нови и все по-ефективни решения. След десетилетия доминиране на антибиотиците на селскостопанския пазар, фитогенните фуражни добавки стават все по-популярни. Производителите в отраслите животновъдство и птицевъдство все повече ги използват като способ да намалят употребата на антибиотици в храната на животните.

Терминът "фитогенни фуражни добавки" е въведен през 80-те години от австрийската фирма Delacon , която и до днес остава световен лидер в този отрасъл. Тези добавки представляват широка група естествени вещества, получени от билки, подправки и техните екстракти, например: етерични масла, сапонини, танини и много други. (Сапонините са сложни органични съединения без азот и сяра в молекулите си, получени от растителни гликозиди с повърхностно активни свойства – бел.а.). Те съдържат много активни компоненти.

В допълнение към подобряването на вкуса и повишаване привлекателността на фуражите, фитогенните добавки увеличават ензимната активност в стомашно-чревния тракт и смилаемостта на хранителните вещества; имат антиоксидантно действие; подобряват състоянието на стомашната лигавица и репродуктивната ефективност. В резултат – използването на фитогенните вещества е насочено към общо повишаване на продуктивността на животните.

Преимущества пред антибиотиците

През 2006 г. в ЕС бе въведена пълна забрана на антибиотичните стимулиращи растежа продукти. В резултат търсенето на фитогенни фуражни добавки рязко се увеличи. Разбира се, забраната не бе единствената причина.

Дългосрочните проучвания показват, че фитогенните вещества, дори в малка доза, подобряват здравето на животните и увеличават тяхната продуктивност. За разлика от антибиотиците, чието използване може да има непредвидими резултати, растителните вещества като продукти с естествен произход са безопасни както за здравето на животните, така и за здравето на крайните потребители. Не е изненадващо, че общественият натиск по този въпрос доведе до постепенно изтласкване от пазара на опасните синтетични продукти и замяната им с естествени. Например, неотдавнашно проучване сред потребителите в Съединените щати показа висока степен на доверие при употребата на растителни фуражни добавки: 87% от анкетираните предпочитат продукти от онези производители, които използват фитогени при отглеждането на животни.

Важно следствие от подобряването на здравето на селскостопанските животни и птиците след употребата на растителни вещества е значителното намаляване на емисиите на амоняк и метан в атмосферата. В рамките на борбата за опазване на околната среда е несъмнено предимството на растителните фуражни добавки.

Перспективи

Днес тенденцията е съвсем очевидна: природните продукти заместват синтетичните. Появявайки се преди повече от 30 години, фитогенните фуражни добавки днес излизат на преден план, а употребата на антибиотици като стимулатори на растежа се измества от законодателството и обществения натиск.

Няма причина за съмнение – фитогените са избор на настоящето и бъдещето. Замяната на антибиотични стимулатори на растежа с фитогенни фуражни добавки осигурява устойчиво рентабилно производство и безопасност на храните. И още един пример: експериментално смесените ботанически съединения от чесън, мащерка и други естествени съставки подпомагат усвояването на хранителните вещества, оптимизират действието на червата и помагат за постигане на по-висока производителност от хранителните ресурси.

Публикувана в Животновъдство

Фермерите баща и син Деларз от кантона Вале се гордеят, че трудът им е възнаграден – от ароматното, дъхащо на билки мляко на техните животни произведоха сирене с две престижни първи награди

Мила Иванова

Долината Вал дьо Бан в Швейцарските Алпи е една от най-живописните с нанизаните като в броеница селца и калейдоскопа от пейзажи – от пасбища до вечни ледници с планински гиганти околовръст. А селцето Брюсон, кантон Вале, е известно не само със своята ски станция, но и като дом на 700 овце от изключително здравата порода Баско-Беарнез (Basco-Béarnaise). Тези животни с родина Френските Пиренеи са се аклиматизирали в Алпите и през летните месеци правят преходи до пасбища до 2800 метра надморска височина. Стадото от породата Баско-Беарнез е единственото в Швейцария и принадлежи на фермерите баща и син – Жан-Люк и Емил Деларз.

1вопдетдт

Всеки ден, независимо от сезона и от местопребиваването на животните – дали в модерния овчарник в Брюсон или на алпийските пасбища високо в планината, животновъдите доставят прясно мляко за преработка във фабриката за млечни продукти „Фроматек” (Fromathèque от френското название на сирене fromage) в градчето Мартини, кантон Вале. Начинът на живот на Жан-Люк и Емил е необикновен и труден, но близостта с природата и зелените простори на планината, всекидневният им досег с животните и грижата за тях им носят изключително удовлетворение. И двамата се гордеят, че трудът им е оценен и възнаграден – именно с млякото от техните овце „Фроматек” спечели две престижни награди: първата бе национална – за „най-добро овче сирене на Швейцария за 2016 година”, последвана от Best of Class на Световния шампионат Cheese Contest в САЩ през март т. г.

За началото разказва Емил

– строен и красив младеж на 25 години. Още от малък, той е мечтаел да бъде овчар. Не обичал градските тълпи, нито пък дългите застоявания на чиновете в училище. Гордее се, че е бил едва на 14 години, когато родителите му позволили сам да изведе стадото на алпийското пасбище в планината. Бащата Жан-Люк с радост открива, че има кой да поеме щафетата и семейството изпраща сина на 3-годишно професионално селскостопанско обучение с практика в Шатоньоф. „Аз бях първият студент, който изкара трите си летни стажа в чужбина, по-конкретно във Френските Пиренеи” – припомня си младокът. Там именно, в планинската област О-Беарн (Haut-Béarn), швейцарецът се запознава със старинната порода Баско-беарнез и усвоява тънкостите на занаята от френските овцевъди. Баща и син и досега поддържат сърдечни приятелства с колегите си в Пиренеите и всяка година, когато условията на работата в стопанството им позволява, им гостуват. За овчарите наистина няма граници...

3тдутцот

Завръщайки се в Швейцария, Емил убеждава Жан-Люк да се заемат именно с тази порода овце, защото въпреки 1000-та километра, които отделят двете планински области в Пиренеите и Алпите, топографията, климатът, методите на работа и ритъмът на живот са аналогични. Така в съдружие с баща си младият мъж създава първото стадо, като внася от Пиренеите 240 овце и няколко коча на два транша – през 2012-а и 2013 г. През 2016 г. с раждането на агнетата Емил разполага вече с 600 овце, като през настоящия сезон стадото му наброява 700 животни. И тъй като продукцията на фермата се оказа твърде голяма, Емил и Жан-Люк сключват договор за доставка на 200 000 литра мляко годишно с преработвателното предприятие в Мартини.

Сега овцете пасат на ливади, бивша собственост на Джина Лолобриджида

Прочутата италианска актриса искала да направи ски станция в долината, но този проект така и не се реализирал. Така стопанството на Делаз се разширява, като закупува ливадите на кинозвездата.

В края на 2015 г. фермерите се сдобиват с нов модерен овчарник, който няма нищо общо със старата им постройка, тип хижа, в Брюсон. По отношение отглеждането на овце, той е съоръжен по последната дума на техниката. „Ние взехме за модел сградите в района за производство на Рокфор в Южна Франция, където е много разпространено производството на овче мляко” – обяснява Жан-Люк Деларз.

4дтдтиэ

Дървената постройка, дълга 50 м и широка 30, се намира в пасбище, заобиколено от стръмни хълмове. „Ние експлоатираме 700 декара с тревни култури, от които една четвърт са наши пасбища” – допълва бащата. Вътрешното обзавеждане на сградата е направено така, че да свежда до минимум всекидневния труд.

Карусел за доене с 42 места

позволява на двама души да издоят 440 овце за един час. Фуражът достига до животните на движеща се лента. Три конвейера на релси разпределят автоматично концентрираните храни от силозите до яслите. Овцете лежат върху постелка от слама, която се сменя изцяло на всеки три седмици. Три вентилатора осигуряват оптималния климат в овчарника. За да се осигури сух фураж на височина от 1100 м, стопанството обзаведе сушилня в хамбара с инсталиране на отопление под покрива. Свободната площ до сградата е превърната в дворче. Овцете са вписани в програмата „Животни, излизащи редовно на чист въздух”, а млякото им носи етикета – био, с дъх на ароматните алпийски треви и билки.

Планината е предпочитаното място за живот

на Емил Деларз. Всяка година, в първите дни на юни, стадото се отправя към алпийските пасбища високо в планината. Тази година, на 1 юни, стадото бе откарано с камиони от селцето Брюсон до местността Тет-ноар (Черна глава) в долината, откъдето започна поетапното изкачването към пасищата от 1400 до 2300 метра надморска височина, по тесни криволичещи пътеки сред гъсти гори. Стадото се придружаваше от Емил и 3-4 негови приятели, двама от които ще прекарат с животните пет месеца в планината. С тях пътуват и две ремаркета с подвижни доилни установки – на трима младежи ще им трябва три часа, за да издоят цялото стадо.

5тоето

Ето как Емил обрисува лятното си всекидневие в Алпите: „Животът ми в никакъв случай не може да се нарече почивка. А месец юни е най-тежкият. Продукцията на мляко е максимална и ние доим овцете от 3.30 часа сутринта, лягаме си късно, след като сме прибрали животните в парка. Умората и стресът ни изнервят бързо” – признава си младият овчар, който всеки ден трябва да отнесе млякото в долината, във „Фроматек”-ата на Мартини. „През юли, когато стадото се изкачва по-нагоре, доим само веднъж на ден и все по-малък брой овце. Но това скоро трябва да се промени, защото от „Фроматек” изискват непрекъсната доставка за производство на йогурт и други пресни продукти” – обяснява Емил. И очаква с нетърпение завръщането на брат си от Канада, където той завършва стажа си на земеделец. „С брат ми, баща ми и още един помощник в стопанството ще мога да взема отпуска три уикенда от четири през следващата зима” – разкрива най-близките си планове младият мъж.

6тдитцтэ

Целебните треви – допълнение към приходите

Бащата овцевъд Жан-Люк Деларз отглежда и целебни растения на 40 декара от фамилното стопанство в екологично чиста околна среда. „Оценявам истинската стойност на наследството, което са ни оставили нашите предци – споделя мъдро швейцарският селянин. – И ние трябва да го запазим за следващите поколения.” Само два часа след прибирането на растенията, те вече са пристигнали в селцето Самбранше, в сушилнята на кооператива „Валплант” (Valplantes), чийто член е Жан-Люк. (Валплант обединяа около 40 сертифицирани биопроизводители, които отглеждат растителна продукция в изключителната алпийска среда на кантона Вале между 800 и 1400 м надморска височина.) Мента за освежаване на устата, маточина за успокояване на болно гърло, рукола като естествена виагра и пр. Световният гигант за бонбони Ricola AG – пионер в използването на тревите в Швейцария, се снабдява от „Валплант”.

Публикувана в Животновъдство
На козето месо се пада около 60 на сто от червеното месо, консумирано в световен мащаб. Това е диетичен продукт, богат на белтъчини и ниско съдържание на холестерин.
 
Във Великобритания пазарът на козе месо е едно от най-бързоразвиващите се направления в земеделието и се отличава с бърза възвръщаемост на инвестициите. При значително по-висока цена от агнешкото, много фермери смятат производството на козе месо за по-лесно и икономично.
 
Правителствените субсидии за доставки на козе месо, като едно от най-полезните за хората, помагат на сектора да се развива. В страната съществуват и курсове за обучение по месодайно козевъдство.
 
Няколко месни породи кози, разпространени по света:
 
Испанска месна
 
ispanskie kozy
Най-голямо разпространение испанската месна порода кози, която обединява няколко разновидности, е получила в САЩ.
Испанските кози са със средни размери, къса козина, с различни цветове, но се отличават с дълги, и често завити, рога. Освен за месо, те се използват и за контрол на инвазивни храсти.
Кико
 
kiko
Големи, бели, издръжливи и способни да понасят всякакви климатични трудности, козите Кико произхождат от Нова Зеландия. Те са предназначени изключително за производство на месо. Бързорастящите мъжки екземпляри достигат тегло от 136 кг!
Бурски кози
 
burskie kozy1
Популярни са в Южна Африка, славят се за бързите темпове на растеж и миролюбивия си характер. Бързо наддават, като достигат до 100 кг живо тегло. Бурските кози са устойчиви на болести и се чувстват прекрасно дори и в горещи и сухи райони.
Ако планирате да се заемете с месодайно козевъдство, то трябва да предвидите средства за електропастир, тъй като тези животни нанасят огромни щети на културните растения.
 
Осигурете на козите чиста и прясна вода, която винаги да е на разположение. Когато е прохладно козите пият едва 2 литра на ден, но през лятото възрастните животни се нуждаят от 10 и повече литра. Ако водата е твърде солена, топла или студена, животните ще пият по-малко, което ще се отрази отрицателно върху наддаването, млеконадоя и може да предизвика бъбречни заболявания.
Публикувана в Животновъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта