Учени от университета на Куинсланд са създали спрей BioClay, който ще помогне за подобряване на производителността на култури без никаква промяна на генома. Ръководител на учените по създаването на спрея е биотехнолога Нина Митер, съобщава списанието Fainaidea.
Изследването включва развитието на спрей BioClay, които при напръскване ще създава микроскопичен слой, съдържащ двойно-верижна РНК (рибонуклеинова киселина).
За сега спреят все още има недостатъци. При изпитването на BioClay при лабораторни условия ефекта трае само няколко дни, което е проблем за използването му при полски условия, тъй като пръскането на всеки 3-4 дни е не само скъпо, но и трудоемко. При експерименти с тютюневи растения, Митер и нейният екип са открили, че еднократно третиране със спрея предпазва растенията от петнист вирус за около 20 дни. Това е единствения случай, в който учените са постигнали такъв резултат.
Както разказва Нина Митер, след прилагането на BioClay растението „мисли“, че е нападнато от болести и вредители, и реагира, за да се защити от тях. Спреят BioClay защитава растенията и намалява риска за околната среда и човешкото здраве.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
  • Ягода

Подходящи природно-климатични условия за развитие на ягодовото производство на открито има в цялата страна. Въз основа на тях могат да се обособят 9 района, които в основни линии съвпадат с административно-стопанското деление на страната на области, независимо, че в някои от тях се очертават и твърде специфични микрорайони, които обикновено съвпадат с територията на отделните общини.

Подходящи природни и икономически условия за развитие на ранно производство на ягоди в пластмасови слънчеви оранжерии има само в най-южните микрорайони на Софийска и Бургаска област. В останалите райони това производство не е икономически ефективно, главно поради късното зреене на плодовете (едновременно с това от откритото в южните райони), които се реализират на по-ниски цени.

  • Малина

Най-подходящи почвено-климатични условия за отглеждане на малината у нас има в следните основни района: Старопланински - най-голям, обхващащ северната припланинска и планинска част на Стара планина; Западен - северното подножие на Рила, Самоковското, Долнобанското и Ихтиманското полета; Североизточен - хълмистата част на Лудогорието и отчасти Шуменско и Търговишко; Родопски - обхваща Смолянско-Девинския и Баташкия подрайон.

  • Къпина

Благоприятни климатични условия за успешно развитие на къпината има в много райони на страната. Над 70-75% от площите трябва да бъдат поливни, тъй като в по-високите планински и полупланински места, където има повече валежи, за тази култура не достига топлина. Най-подходящи райони са: Пловдивски, Ловешки, Старозагорски, Бургаски, Хасковски, ВеликоТърновски и Софийски.

Ограничаващ фактор за отглеждане на безбодилестите сортове е недостатъчната им зимоустойчивост (издържат до минус 18-19°С), а също и необходимостта от опорна конструкция. При надморска височина над 600 м значителна част от плодове ( 15-20%) не доузряват.

  • Касис и червено френско грозде

В нашата страна на много места в различни райони и микрорайони съществуват благоприятни климатични и почвени условия за отглеждане на френски грозда. Най-подходящи условия за отглеждане има в полупланинските и планински райони със северно, североизточно или северозападно изложение, където валежите са над 700-750 мм. По отношение на чувствителност към почвено и въздушно засушаване, тези две култури са по-взискателни и рискови от малината. Ето защо за тях не би било правилно да се говори за пригодност на големи райони, а по-скоро за части от някои райони и за по-малки микрорайони.

Петър Кръстев

Публикувана в Растениевъдство
  • Ябълка

Може да се отглежда във всички райони на страната. Особено благоприятни условия за развитието й има в долините на реките Марица, Струма, Камчия и Огоста.

В периода на дълбок покой понася добре ниските температури (до -30°С). Влаголюбива култура, която изисква достатъчна почвена и въздушна влажност. Разпространението й може да достигне до 800-1100 м над морското равнище. Обикновено се отглежда върху алувиално-ливадни, канеленогорски и слабо до средно излужени черноземи, но независимо от типа, почвите трябва да са дълбоки, умерено влажни, пропускливи, богати на хранителни вещества, с ниво на подпочвените води под 1,5 м от повърхността. Особено добре се развива на наносни и песъчливо-глинести почви, а много сухите и влажни почви са неподходящи. Може да се отглежда от равнинните до горните течения на непресъхващите реки.

  • Череша

Климатичните и почвени условия благоприятстват отглеждането на черешата в цялата страна. Като по-типични черешопроизводителни райони са се утвърдили Кюстендилски, Старозагорски, Сливенски, Пловдивски, Пазарджишки и др.

  • Слива

Заема едно от първите места по площ в нашата страна. Характерни райони за нейното разпространение са Ловешки, Габровски, Пловдивски, Страрозагорски, Врачански, Шуменски, Софийски, Кюстендилски и Търговищки. През 2005 г. най-много реколтирани площи има в Северен централен район.

  • Кайсия

Най-голяма е концентрацията на кайсиевото производство в Североизточна България - главно в Силистренския район и по Черноморието.

  • Праскова

Особено благоприятни условия за отглеждането й има в долините на реките Тунджа, Струма и Камчия и по Черноморието. Разпространена е в Бургаски и Сливенски район. През 2005 г. най-много реколтирани площи има в Югоизточен район.

  • Круша

Много слабо разпространен овощен вид в нашата страна през последните години. Размерът на реколтираните площи през 2005 г. бележи спад с 61 %, в сравнение с 2004 г. Основната част от тях се намират в Югозападния район, който е и най-големият производител за страната. Подходящи райони за отглеждане са Кюстендилски, Пловдивки, Пазарджишки, Бургаски, Варненски и др.

Петър Кр ъстев

Публикувана в Растениевъдство
Вторник, 27 Декември 2016 16:20

Лудизия –маскираната орхидея

Лудизията (Ludisia dickolor) е по известна сред любителите на орхидеи като хемария (Haemaria discolcr).Тя е една от най-скъпоценните орхидеи заради красивите си кадифени листа, оцветени в къфяво-зелено и елегантно нашарени със светла нерватура. В същото време тя е невзискателна и вирее добре при по-ниска температура и по-ниска влажност на въздуха. Цветчетата й са мънички и макар да са изнесени на елегантни дръжки нямат особена декоративна стойност. Но независимо от малките им размери те се отличават с удивително силен и приятен аромат.

През зимата видът изисква нощна температура от 16-18°С. Поливането на лудизията трябва да става сутрин или през деня с темперирана температура, по-висока от стайната с около 3-4°С. Задължително е растението да има дренаж за оттичане на излишната вода, за да се предотврати загниване на корените.

За поддържане на декоративния вид на растението е необходимо да се отстраняват почервенелите листа и отмиращите след прецъфтяване цветоноси.

Размножаването става чрез стъблени резници с не по-малко от 2-3 междувъзлия в основата на които има зачатъци на въздушни корени.

Петър Кръстев

Публикувана в Цветарство
Неделя, 27 Ноември 2016 10:03

Умна система за контрол на телета

Благосъстоянието и здравето на телетата са от ключово значение за ефективността на бъдещото млекопроизводство, тъй като развитието на животните в първите седмици от живота им има трайно въздействие върху реализацията на генетично предразположения потенциален добив.

На тазгодишната международна изложба EuroTier в Хановер фирма Фьорстер-Technik GmbH получи златен медал за представената от нея умна система за отглеждане на телета. Тя включва подобрена концепция хранене 40FIT, която е предназначена за постигане на оптимални резултати при отглеждането на малки телета, съчетана с Generation 2.0 автоматична хранилка и поилка, съчетани с по-интензивното наблюдение на здравословно състояние на телетата с новата

Smart Calf System

Тя се състои от редица нови модули на непрекъснато наблюдение на животните през деня и непосредствено по време на храненето с мляко и водопоя.

Системата измерва актуалното тегло на всяко теле и раздава храна според нуждите му - смес от мляко, млечен заместител и два вида течна храна. По този начин всяко животно получава правилната дажба в зависимост от теглото и възрастта си.

Системата Smart Calf System позволява събирането на важни данни за здравословното състояние на телетата включително данни за активността на животните.

Тя се състои от три модула: Smart Drink Station, индивидуален нашийник Smart Neckband и Smart Water Station.

Първият модул Smart Drink Station подава актуална информация за автоматичната хранилка.

Системата съдържа модул на работния поток със светодиоден дисплей върху умен индивидуален нашийник Smart Neckband. Това позволява бързо да се установи местонахождението на всяко животно за провеждане на наблюдение. След това действията, извършвани от телетата, може да бъдат потвърдени чрез независим бутон за обратна връзка непосредствено на нашийника Smart Neckband и да се предадат обратно на системата за управление.

Третият модул Smart Water Station подава актуална информация за водопоя.

Друга нова функция на системата е изпращане на съобщения на смартфон които показват не само положението на животните, но и на автоматичните хранилки.

Например има сензор-индикатор, който показва кога хранилката трябва да се допълни с мляко на прах, и тази информация се изпраща на фермера/управителя на фермата.

Smart Calf System е иновативен инструмент за ефективен мениджмънт в кравефермата. Благодарение на нея се намалява натоварванетона персонала и се увеличава надеждността на производството. Тя води до подобряване на условията на отглеждането на здрави високопродуктивни телета.

Публикувана в Животновъдство

Ябълката си остава овощен вид с голямо стопанско значение за нашето овощарство, защото е от най-рентабилните и доходоносни култури.

Отличават я няколко неща. Добрата родовитост, в резултат на която производителите получават големи добиви. Широкото й разпространение се благоприятства от това, че сортовете имат различни срокове на зреене, понасят транспортиране и имат дълъг период на потребление.

При избора на сортове трябва да се започне от географските и климатични дадености на района, предпочитанията за реализиране на продукцията.

Мястото на което ще отглеждате градина с ябълки трябва да отговаря на определени климатични и почвени условия.

. От климатичните фактори най-голямо значение има топлинният режим. Много важни са минималните температури и късните пролетни студове, и слани, както и тяхната периодичност.

. Ябълката понася студове до -30°С. Поради високата й устойчивост на студ е подходяща за отглеждане на почти всякакъв вид терени. Но трябва да се избягват ниските затворени котловини.

. Ябълката е много взискателна към количеството на валежите, които у нас обикновено са недостатъчни през юли, август и септември.

. Важна е надморската височина - оптимално добрите условия са до 800 м.

. Над 600 м трябва да се имат предвид ранните есенни слани, забавящи вегетацията.

. Ябълката обича достатъчно дълбоки (над 100 см) влагоемни и богати с хранителни вещества почви. Голямо значение има и нейната пропускливост. Вредни са водонепропускливите почви, тъй като те са бедни на кислород.

. Не подценявайте подпочвените води - не трябва да са по-високо от 1,5 м до повърхността. За ябълкова овощна градина не стават места, чийто подпочвени води се покачват по-високо от 80 см до повърхността.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина

Хубаво е да видите вашата градина, когато се събужда от зимен сън. Започват да цъфтят първите цветя, които ви радват с ярките си цветове. Но както знаете, за да се насладите на истинската красота на растенията в градината си е необходимо да се потрудите доста по-рано.
Едно от красивите цветя рано напролет е минзухара. Те са малки многогодишни растения (височина - 25 см). Има повече от 100 различни видове и няколко нюанса. Може да срещнете минзухари с жълти, бели, сини, или лилави цветове. Има минзухари които цъфтят и есен и пролет, в зависимост от вида.
Какво трябва да знаете преди засаждането на растенията?
Тези цветя предпочитат слънчеви места. Там минзухарите цъфтят по-добре. Избягвайте да засаждате луковиците на минзухара на преовлажнени места – цветовете остават дребни. Растението се размножава чрез семена или луковици. Преди засаждане е важно е да се сортират подходящите за засаждане луковици по-едрина. Добре е почвата да е предварително обработена и компостирана.
Луковиците се засаждат на дълбочина от 4 - 10 см (в зависимост от размера). Не забравяйте да следите да имат достатъчно влагата по време на цафтежа. Също така, не пренебрегвайте процеса на разрохкване на почвата. Това ще помогне да се запази цветът по-дълго време. През целия сезон (преди засаждане, по време на цъфтежа и след това) се прави торене с фосфорни и калиеви торове. Добрата запасеност с тези торове ще осигури продължителността на цъфтежа на минзухарите и ще осигури защитата им от вредители.

Минзухарите са студоустойчиви, така че не е нужно да се притеснявате, но все пак по-добре е да покриете растенията, засадени през есента със суха трева и листа.
С подходящи грижи, можете да се насладите на тези миниатюрни цветя за дълго време.

Петър Кръстев

Публикувана в Цветарство

Касисът е най-студоустойчивата ягодоплодна култура, която издържа до минус 30-32ºС през дълбокия покой и до минус 5ºС по време на цъфтежа. Това позволява растението да се развива при условията на прохладен и влажен климат. Отглеждането на касиса е възможно дори и на места с висока надморска височина в планинските и полупланински райони. На по-ниските места отглеждането му е по-успешно на северни склонове.

РАСТЕНИЕТО Е ВЛАГОЛЮБИВО

Силните горещини, съпроводени от засушаване през вегетацията, се отразяват неблагоприятно върху развитието на касиса. Той е влаголюбиво растения, което налагта отглеждането му при осигурено поливане. Към светлината касисът не е много взискателен.

ОБИЧА БОГАТИТЕ И ПРОПУСКЛИВИ ПОЧВИ

Развива се и плододава добре върху по-дълбоки, пропускливи, богати на органично вещество, неутрални до слабо кисели почви. При засаждане на по-бедни почви, мястото трябва да се натори по възможност обилно с оборски и с минерални торове.

Петър Кръстев

Публикувана в Овощната градина
Понеделник, 04 Юли 2016 10:01

Бележим ръст в бобовите култури

Производството на бобови култури у нас се е увеличило 12 пъти и възлиза на 21.9 хил. тона, а  площите са се увеличили 9 пъти през миналата година като са достигнали 10.6 хил. ха. Това сочат данни на „Агростатистика“ към МЗХ, сравнени с 2014 г.

Един процент спад има в реколтираните площи с маслодайни култури, те са били 1 030 хил. ха. Произвели сме 1.7 млн. тона слънчоглед, 422 хил. тона рапица и соя – 40 хил. тона. Засетите площи със соя през миналата бележат значителен ръст и от 329 ха за реколта 2014 достигат 36 хил. ха.

Що се отнася до употребата на торове – през 2014/2015 г. с азотни торове са подхранени 85% от засетите площи с пшеница, 38% – с комбинирани торове. 93% от площите са третирани с хербициди. Анализът сочи, че при основните полски култури се използват повече комбинирани торове за сметка на еднокомпонентните минерални торове в сравнение с реколта 2014.

Публикувана в Растениевъдство
Четвъртък, 17 Март 2016 09:21

Засилен интерес към шафрана

При изключително голям интерес на 10 март, т. г. в Кърджали се състоя национална конференция на Българската национална асоциация на производителите на шафран. Във форума са участвали специалисти от Иран и Холандия. Според председателя на Асоциацията Хасан Тахиров шафранът има голямо бъдещепрез следващите 40-50 години не само в България, но и на целия Балкански полуостров. Отглеждането на специалния минзухар в планинските и полупланиските райони ще бъде земеделска революция. Печалбата от декар е минимум 10 000 лева. Пенсионерите могат да си изкарат допълнителен доход от производството на луковици. От една луковица се получават 10-15 луковици. В зависимост от едрината цената на луковицата е от 12 до 24 стотинки. На декар се засаждат 20 000-30 000 луковици.

Публикувана в Растениевъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта