Констатирана е смъртта на 4 говеда заради заболяване в силистренското село Ситово. Българска агенция по безопасност на храните взе мерки поради съмнение за огнище на болестта антракс, съобщиха от ведомствот. Първоначалните лабораторни резултати сочат, че смъртността се дължи на болестта антракс, като окончателните резултати ще бъдат готови до края на седмицата. Изпратени са и проби за микробиологично изследване, за да бъде проверена и вероятността от отравяне, или заразяване на животните с друга болест чрез водопой от заразен водоизточник.
 
С решение на Кризисния щаб с Централно управление на БАБХ е предприето превантивно ваксиниране на всички възприемчиви животни в селото. И в двата животновъдни обекта със съмнение за болестта антракс е наложена пълна забрана за реализация на продукти от животните. Труповете на умрелите от антракс животни,  суровото мляко, фуражът и контаминирания материал в обектите са унищожени чрез загробване на място, под официален надзор, по начин недопускащ разпространяване на болестта, съгласно изискванията на европейското законодателство. Извършва се механично почистване и дезинфекция на сградите, помещенията, в които се отглеждат животни и оборудването, включително и превозните средства влизащи и напускащи обектите по начин, гарантиращ унищожаване на причинителя на болестта. Забранено е придвижването на едри, дребни преживни и еднокопитни животни към и от територията на заразеното населено място.
 
При окончателно потвърждаване на заболяването, в село Ситово ще бъде обявено първично огнище на болестта. До този момент животните не са подлежали на ваксинация, защото последните 30 години в населеното място не е констатирано заболяването. След проверка е установено, че няма данни месо от заразените животни да е консумирано или реализирано в търговската мрежа. Предстои свикване на Общинска епизоотична комисия за обявяване на мерки за неразпространение на болестта. По информация на РЗИ – Силистра, към момента няма данни за заболели хора.
Публикувана в Животновъдство

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е установила, че производител заблуждава клиентите си, че предлага предназначен за деца нискомаслен хранителен продукт, който всъщност не е такъв.

Това съобщи в студиото на „Лице в лице” по bTVДимитър Маргаритов, председател на контролния орган.

Той посочи, че на етикета върху опаковката пише „два пъти по-малко мазнина”, като обясни, че заблудата се състои в това, че не става ясно по-малко от какво и че когато един продукт е насочен към по-уязвима група потребители, се предполага, че вредните съставки би трябвало да са по-малко, което в случая не е така.

„Напоследък са доста актуални проверките, които извършваме съвместно с неправителствения сектор по отношение на информацията за хранителните продукти. Важно е, защото е пряко свързано със здравето на хората и когато се правят опити за спестяване на важна информация или за заблуда за качеството на даден продукт, това е нелоялна практика, която трябва да бъде забранена, а нарушителят – санкциониран. Извършваме съвместни проверки с Българската агенция по безопасност на храните, включително взимаме и проби. Тази координация дава добри резултати”, заяви Маргаритов.

Председателят на КЗП каза още, че ако търговецът твърди, че предлага сирене, а става дума за някакъв вид заместител, това е чист вид нелоялна търговска практика. „Във връзка с кампанията, която неправителствената организация „Активни потребители” проведе наскоро, ние също взехме проби и първите резултати и отклонения са налице, имаме и произнасяния за такива разминавания – имитиращи продукти да се представят за сирене”, добави Маргаритов.

По думите му се увеличават случаите, в които КЗП се произнася за нелоялни търговски практики. „Забраната на една такава практика води до това неограничен кръг от хора да бъдат предпазени да сключат неизгоден за тях договор. Тук не става въпрос за рекламация на конкретна дефектна стока, например, а за нещо принципно, като например за това как се таксува мобилният интернет на абонатите на съответния доставчик. Ако търговецът твърди, че го таксува на КВ, а се окаже, че при всяко едно влизане в Интернет дори и само за проверка на пощата се отчита по един МВ, макар и цената да не е много висока, ние говорим за една заблуда, която в пъти увеличава сметката на потребителя”, даде пример Маргаритов. Комисията е забранила подобна практика, която наскоро е била потвърдена от съда.

Маргаритов каза още, че целогодишно се извършват проверки на туристическите обекти в страната, но в активните сезони се прави прегрупиране на силите така, че да има по-активно присъствие на екипите на местата, с повече туристи и съответно – повече предлагане на различни стоки и услуги.

„Стремим се да осъществяваме контрол, който да гарантира на хората, че това, което те са планували да получат по време на своята почивка, действително ще им бъде предоставено. Вече за втора година ние откриваме приемни за граждани в големите курортни комплекси и в по-малките населени места – „Албена”, „Златни пясъци”, Варна, Бургас, „Слънчев бряг”, Созопол, Приморско и Царево. Наели сме хора, които са от съответните населени места. Те са обучени, знаят чужди езици, за да могат да окажат съдействие и на чуждестранни граждани. Към нас функционира е Европейският потребителски център, който е част от мрежа такива бюра на територията на Европейския съюз, т.е. можем и трансгранично да съдействаме за уреждането на спорове като дублаж на резервации, изгубен багаж, проблем с превоза и пр.”, добави Маргаритов.  

Той посочи, че вече се извършват по-активни проверки и в олунклузив комплексите и в заведенията с нощен режим на работа по отношение качеството на предлагания алкохол. Маргаритов припомни, че през минали сезони комисията е разкрила нерегламентиран алкохол, който е бил продаван на почиващите. „Пробите не показаха драстични отклонения по отношение на качеството, но това е голяма щета за държавата, защото не се плащат акцизи и данъци и освен това винаги има риск, когато говорим за едно такова нерегламентирано производство, да бъде допусната грешка в технологичния процес. Разбира се, че това е недопустимо и че всеки опит подобно нещо да бъде правено, ще бъде пресечен”, категоричен бе председателят на КЗП. 

Публикувана в Бизнес

Пръскането с летателна техника на местата, където се намножават кръвосмучещи насекоми пренасящи заболяването Заразен нодуларен дерматит се провежда съгласно нормативните изисквания. Българска агенция по безопасност на храните е информирала кметовете на населените места в област Благоевград, както и пчелни сдружения, за провеждането пръсканията 5 дни преди обработките. Според Наредбата за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне, местната власт трябва да бъде уведомена 5 дни преди третирането, а ангажимент на кметовете е да уведоми собствениците на пчелини в района не по–късно от 3 работни дни /72 часа/ преди третирането.

За да бъдат максимално предпазени пчелите, инсектицидните обработки се извършват единствено в ранните часове на деня от 6:00 до 10:00 часа. Важно е стопаните да предпазят пчелните си семейства, като не ги допускат в обработваните зони по време на третирането. Целта на дезинсекционните обработки е да се намали популацията на кръвосмучещи насекоми, като част от мерките за ограничаване и ликвидиране на заболяването Заразен нодуларен дерматит, което поразява едрите преживни животни.

Публикувана в Животновъдство

Българска агенция по безопасност на храните установи нерегистриран обект за преработка на мляков село Райово, община Самоков, област Софийска. Инспекцията е извършена съвместно с представители на Районно управление на полицията (РУП), град Самоков. В момента на проверката в обекта (жилищно помещение) са констатирано 60 килограма бяло саламурено сирене смес (овче и краве), пастьоризатор и сиренарска вана.

Според регистъра на БАБХ собственика на помещението и членовете на неговото семейство не притежават регистрирани животни, от които да добиват мляко.

Готовата продукция в обекта е насочена за унищожаване. На собственика е съставен акт. Според действащото законодателство санкцията за това нарушение е от 1500 лева до 3000 лева.

Публикувана в Животновъдство

Кабинетът промени от публична в частна държавна собственост статута на имоти, управлявани от Националната компания „Железопътна инфраструктура“ и Българската агенция по безопасност на храните. Имотът с променен статут, който ползва БАБХ, се намира в Добринище и е с площ 1089 кв. м. Теренът, управляван от НКЖИ, е с площ 271 кв. м и се намира в село Широко поле, община Кърджали. Промяната дава възможност за по-ефективното използване на имотите и извършване на разпоредителни действия, чрез които ще могат да се реализират допълнителни приходи.

Правителството учреди сервитут за срок от 10 години в полза на община Велинград върху поземлени имоти в горски територии – публична държавна собственост, за което общината ще заплати нормативно определените такси и режийни разходи. Терените са с обща площ 8 дка и се намират в землищата на селата Юндола и Света Петка. Те ще бъдат използвани за изграждане и обслужване на водопровод.

Публикувана в Бизнес

Ваксинацията е превантивна, няма установени огнища на територията на страната

            Българска агенция по безопасност на храните започна планирана ваксинация на възприемчивите животни срещу заболяването Син език. Имунизацията се извършва в изпълнение на Програма за надзор и контрол на болестта син език по преживните животни в България и има за цел да не бъде допуснато проникване на заболяването в страната.

            Ваксинират се всички говеда навършили три месечна възраст, които са придобили имунитет срещу заболяването Заразен нодуларен дерматит (28 дни след поставяне на ваксината), както и всички овце навършили три месечна възраст. Ваксинацията се извършва при спазване на утвърдена със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните стандартна оперативна процедура: „Получаване, съхранение и прилагане на ваксина срещу заболяването син език на говеда и овце през 2016 г. и отчитане на ваксинацията.“.

            Неидентифицираните селскостопански животни също подлежат на ваксинация, но след съставяне на Акт на собствениците им и последвала идентификация съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинска дейност. Собствениците и ползвателите на животновъдни обекти със селскостопански животни отговарят за официалната идентификация и съдействат за изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните. За неспазване на това задължение е предвидена глоба от 500 до 2000 лева, а при повторно нарушение от 1000 до 5000 лева. Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 3000 лева, а при повторно нарушение от 2000 до 10 000 лева.

Публикувана в Животновъдство
Българска агенция по безопасност на храните направи проверка по сигнал за отравяне на семейство от трима души, след консумация на култивирани гъби печурки, купени от "Кауфланд". Сигналът е подаден  от Столичната здравна инспекция.
 
Гъбите са купени от магазин на търговската верига в София. От там по-късно обявиха, че на този етап нямат данни отравянето действително да е предизвикано от продукт, купен от тяхната верига.
 
Пратката гъби е от Полша и е между 15 и 20 тона. Агенцията е наложила забрана за продажбата на култивирани печурки в магазини от веригата и е наредила всички количества да бъдат изтеглени. От веригата пък са решили до изясняване на случая от продажба да бъдат спрени всички видове гъби, налични в нейните хипермаркети.

Инспекторите са изискали от търговската верига документите за произход, годност и качество на всички видове гъби, които предлага.

Министерството на здравеопазването информира, че двама от пострадалите са настанени в Александровска болница, а третият в "Пирогов". Пациентите са консумирали заешка яхния с моркови и гъби на 13 юни според снетата анамнеза. Състоянието им е стабилизирано.
Публикувана в Бизнес

Внасяме от Южна Африка ваксини за нодуларния дерматит. В момента огнищата в страната са 155, като последните две в Северна България (Априлци и Хайредин) вероятно са възникнали от съседните държави – Сърбия и Румъния

Лили Мирчева

Въпреки взетите мерки в страната, заразният нодуларен дерматит ще продължи да се разпространява. Това потвърдиха министърът на земеделието Десислава Танева и Дамян Илиев, изпълнителен директор на БАБХ (Българската агенция по безопасност нахраните) по време не блиц контрол в сряда (8 юни) в парламентарната комисия по земеделие.

„Заразата у нас тръгна от района на Димитровград. След като евтаназирахме болните животни от огнищата, предаването на заболяването намаля и след ваксинацията, която приключи в края на април, вече сме сигурни, че ваксината е ефективна“, обясни шефът на агенцията. По думите му заболяването е преминало в очакваната посока – Сандански и Гоце Делчев, което се дължи на огнищата в съседна Гърция и то в район, който се намира на границата между две огнища. „Там нещата не са станали както трябва, т.е. по балкански, защото на едното място са ваксинирали, а на другото – не, и оттам заболяването влезе в България. Непрекъснато се коментира, че само векторите, т.е. комари са причина за това, но не бива да забравяме, че около реката има път и предаването на това заболяване е механично – независимо дали от насекомо, животни или човек. В самите комари и общо девет насекоми, този вирус не се развива, за разлика от синия език.

На първо време ветеринарните власти са взели 150 хиляди ваксини от ЕС, след това – още 175 хиляди, които вече са поставени. Работили са на принципа - започват около огнищата и разширяват зоните. До края на миналата седмица Южна България би трябвало да е покрита с ваксини. Направен е пояс от 25 км на северозападната граница със Сърбия, защото по информация на БАБХ и там има огнища. Целта е да се запази Северна България от евентуално влизане на заболяването.

„Искам да заявя, че на територията на България, по всичките ни граници пасат и чужди животни, а те носят потенциален риск от зараза. Ако бъдат заловени, ще ги евтаназираме“, заяви Дамян Илиев пред депутатите от аграрната комисия в парламента. Той съобщи, че от сряда (8 юни) има ново развитие на заболяването. Първо в Априлци, във ферма с 6 говеда, но собственикът й притежава и кланица. По проучване на БАБХ в кланицата всичко е изрядно, но има информация, че някакъв бик е каран там и е върнат обратно.

„Нашето законодателство не се спазва и болни животни продължава да се движат. Иначе заболяването нямаше да се разпространи така бързо“, коментира директорът на БАБХ. Но най-лошата новина е, че веднага след първия случай в Северна България, е регистрирано и второ болно животно - в Хайредин, Врачанско, което е на 30-40 км от румънската граница. „Там селото има 6 крави, а собственикът е сменял марките на животното неколкократно“, разказа Илиев. Според него е задължително да се направи тотална ваксинация в страната, независимо от рестрикциите на ЕК и забраната за износ на месни продукти от засегнатите райони.

В момента се ваксинира около двете нови огнища- Априлци и Хайредин. Има резерв от около 2 000 ваксини, който вече е отпуснат. Договорено е изпращането на още 350 хиляди ваксини от Южна Африка. След като пристигнат, започва ваксиниране в цяла Северна България и по план до една седмица ветеринарите ще приключат.

Започва и пръскане срещу разпространението на комари. Програмата и графикът са обявени на сайта на БАБХ, но те не може да се спазват стриктно, заради непрекъснатите валежи. Всички областни служби по земеделие са уведомени, че трябва да се свържат с кметовете, които от своя страна да предупредят местните пчелари. „Започнаха да ни се сърдят, че не спазваме точно графика за пръскане, но ние не можем в дъждовно време да хвърляме препарата напразно“, обясни Илиев.

Пръска се не само в зоните на движение на комарите – реките Марица, Места и Струма. Предстои химическа обработка около р. Дунав.

Опитите на нашите ветеринарни служби за работят съвместно с румънските, са ударили на камък. Съседите ни обявили, че такова заболяване у тях няма. Поне това е била позицията им на проведената на 7 юни среща в Стара Загора с ветеринари от цял свят.

Българската позиция, изразена на международните срещи, е била да се извърши превантивна ваксинация във всички съседни страни. Но според сега съществуващото законодателството е необходимо да има регистрирано огнище преди животните да се ваксинират. Затова България поиска спешни промени в законовата база.

От икономическа гледна точка, ние ще бъдем страни с еднакъв статус и тогава търговията между нас ще е позволена, дори за движение на животни, обясни министър Дамян Илиев пред депутатите.

На срещата с шефовете на ветеринарните служби в Брюксел, страната ни е заявила, че предприеманите от ЕК мерки по отношение на заразните заболявания, са бавни. През септември ще се проведе нова среща, но дано реакцията на Комисията не се окаже закъсняла. Според ветеринарните лекари от засегнатите от заболяването държави Европейската агенция по безопасност н а храните (ЕФСА) няма достатъчен капацитет, за да отговори адекватно на проблема.

На този етап България, Израел и Гърция са трите държави, които са предприели еднакви мерки по справяне с болестта, те имат еднакъв статус, затова е редно забраната да бъде вдигната, посочи още д-р Илиев. Турция прилага друг модел за ветеринарна защита и затова не е включена в преговорите. На 14 юни предстои нова среща на европейско ниво, на която ще бъдат разисквани прилаганите мерки за справяне с болестта, както и икономическите загуби за сектора, посочи още Илиев. Според него трябва да се направи експертиза в пострадалите страни. Ние сме притеснени, въпреки изключителната подкрепа на Австрия, Румъния, Чехия. Някои от страните се въздържаха по време на гласуването на мерки, коментирайки, че не са се разбрали с премиерите си, за да кажат да или не. Това заболяване го имаше на 3 хил. км от България преди 10 години и законодателството е направено така, че все едно никога повече няма да го има. Затова претендираме да се промени, категоричен е Дамян Илиев.

В Израел, Гърция се унищожават само заболелите животни, а всички други се ваксинират, обяви проф. Иван Станков, депутат от ПП АБВ, по време на блиц контрола в парламента. За разлика от тях, в България се унищожават и говедата, които вече са ваксинирани. Професорът предложи да се възстановят дейностите по т. нар. ДДД – дезинфекция, дезенфекция, дератизация отново към ветеринарните служби, а не както е сега – да се възлагат на хуманната медицина

В отговор на забележката, шефът на БАБХ заяви, че ветеринарите имат много ясна представа кое животно проявява клиника на болестта и кое – постваксинален инцидент, и въз основа на заключенията си решават дали ще унищожат ваксинирани животни. По думите му поставянето на ваксина по време, когато животните вече са болни, е сериозен проблем. „Аз съм против това да заставаме на позицията да поддържаме огнища, защото сме много добри и хуманни. Разпоредил съм - да не се предприемат никакви мерки, без да е уведомена БАБХ, в нито един случай на постваксинален инцидент или заболяване след ваксинация. Предприемаме мерки, след анализ на ситуацията, за да опазим околните животни. Мисълта ни за пострадалите, трябва винаги да се пречупва пред това – какво ще остане накрая“, коментира д-р Дамян Илиев.

Депутатите обсъдиха огромното напрежение сред фермерите, чийто стада са унищожени. Дори предложиха евтаназията на животните да се възложи на външна фирма, така че да не се развалят отношението и доверието между ветеринар и стопанин. Както стана ясно от изказванията им, все още не е ясно колко време след имунизацията дадено животно е придобило имунитет, за да не трябва да се унищожава. Още един проблем бе обсъден в земеделската комисия и той бе – колко време след ваксината могат да се транспортират животните, още повече, че започна сезонната паша в планините.

Отговорът на шефа на БАБХ бе следният: „Оттук нататък решенията вземаме ние. Движението на животни ще стане поетапно, както са ваксинирани. Не може да се направи изключение за дадени области. Във ферма Х вече са минали 28 дни от ваксинацията– отивайте на Балкана. По отношение на евтаназията – ако може да не ги убиваме - екстра, защото тези два месеца копаене на трапове и контакт с фермери – Боже, опази!“

Публикувана в Животновъдство

Животните в Южна България са ваксинирани

            Следващата седмица започва ваксинацията срещу Заразен нодуларен дерматит в Северна България. Предстои да бъдат доставени 350 хиляди дози ваксина, а количеството ще се използва за покриване на цялото поголовие от едри преживни животни в страната. След ваксинацията в рамките на 28 дни животните ще придобият имунитет.

БАБХ призова да се спазват предприетите мерки и по-специално – наложените ограничения. Забранено е свободното придвижване на едри преживни животни в цялата страна. Клането в Северна България се осъществява в месодобивни предприятия в същата област, а при липсата на такова предприятие в съседна, с изключение на областите с установени огнища на Заразен нодуларен дерматит. Клането на ЕПЖ от Ловеч и Враца – областите, в които е установен ЗНД – ще се осъществява в месодобивни предприятия на територията на съответната област. Клането се извършва задължително след съгласуване с приемащата кланица и разрешение от ЦУ на БАБХ, а върху месото на закланите животни ще се поставя специална здравна маркировка.

Суровото мляко, добито в обект с констатирано огнище на заразен нодуларен дерматит се унищожава. Млякото от останалите ферми се преработва в млекопреработвателни предприятия на територията на страната. Трябва да се извършва дезинфекцията на транспортните средства, които превозват сурово мляко, на изхода на всеки посетен животновъден обект или млекосъбирателен пункт.

Публикувана в Животновъдство

Забраната е в сила от 1 юни и е валидна и за въздушни , и за наземни третирания с препарати.

От Агенцията по храните отговориха, че новата заповед влиза в сила от началото на юни в нови интервали с цел опазване на пчелите.

Земеделските производители, на които се налага да пръскат в складови помещения, трябва да подават заявления в областните дирекции на агенцията.

За пръскане със самолет - това трябва да стане седмица по-рано.

Трябва да бъдат уведомени и пчеларите за деня и часовете на третирането.

Публикувана в Бизнес

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта