Освен при рапицата, изкупните цени и на останалите основни селскостопански стоки са ниски. Това кара земеделските производители да съхраняват продукцията си за неопределено време, без да са сигурни, че цените ще тръгнат нагоре. Всичко се обяснява с голямото или свръхпроизводството на пшеница, слънчоглед и царевица в световен мащаб. Предлаганите в момента цени не покриват разходите на продукцията и производителите трябва да продават на загуба. Слънчогледът у нас се изкупува по 500, 510 – 520 лв./т, докато цената му миналата година беше със 100 лв./т по-висока. При добив 240 – 250 кг/дка сметките излизат на червено. Не по-добре стоят нещата и при пшеницата, която се изкупува по 250 – 300 лв./т. Изкупуването на царевицата започна на 250 лв./т по фютчърсните сделки, но в момента и там се наблюдава спад – търси се на 230 – 240 лв./т. При добиви от 1000 т/дка, както се движи средният добив при ранните хибриди, може да се каже, че цената е сравнително добра.
Но при царевицата сега има и друг фактор, който ще дърпа печалбата надолу – влагата. Все още в страната основната площ с царевица не е ожъната, поради висока влажност на зърното: над 16 –19%. Производителите избягват да жънат, за да не оскъпяват продукцията със сушене, но това пък ще забави подготовката на площите за сеитбата на пшеница.
За сеитбата на пшеницата може да се каже, че е в начален етап. Земеделските производители започнаха усилено да сеят след първата седмица на октомври. Докога ще трае кампанията, е трудно да се прогнозира. Всичко зависи от два фактора: характера на времето и организацията, която всяка стопанска структура си направи.
(ГФ)

Публикувана в Растениевъдство

От юли до края на септември от страната ни са изнесени близо 1,4 млн тона пшеница. Заедно с ечемика, царевицата и слънчогледа общо експортираното зърно за този период е 2,4 млн т. Това съобщиха от Националната служба по зърното, отчитайки състоянието на зърнения баланс към края на септември 2014 г.

За деветте месеца на годината общият ресурс от пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, рапица, ръж, овес, тритикале, сорго и оризова арпа с който страната разполага, е в размер на 9 336 538 тона. От тях новата реколта възлиза на 8 667 622 тона, а преходните остатъци са били 654 хил т.

Потреблението на зърно за трите месеца след жътвата надхвърля 3,1 млн тона. От тях износът е от 2,4 млн., от които за държавите в Европейския съюз сме реализирали над 1,6 млн тона. Вътрешното потребление е в размер на 772 414 тона, което показва продължаваща тенденция на спад в консумацията на брашно и фуражи. При пшеницата за периода след първи юли вътрешното потребление e 1 826 647 тона. От тях за производство на брашно, фураж и семена са използвани 429 266 тона. Износът е за 1,4 млн тона, от които 974 156 тона за страни от Общността. Наличната пшеница към 30.09.2014 г. се изчислява на 3 215 624 тона.

Наличната пшеница в зърнопреработвателните предприятия към 30-ти септември е 472 825 тона, което е 14,70% от наличната в страната. При ечемика балансът е в размер на 824 953 тона. От първи юли до 3- септември от тях са използвани 461 114 тона, от които 112 091 тона са за преработка и фураж, а за износ - 349 053 тона. Към 30-ти септември в хамбарите се съхраняват 363 809 тона ечемик.

При царевцата са прибрани 855 459 тона. Заедно с преходния остатък от стара реколта страната разполага с 1 211 459 тона царевица. Изнесени са 117 502 тона, от тях за ЕС - 110 000 тона. Общото потребление е в размер на 202 502 тона. Наличностите са за 1 008 957 тона, което е с около 300 хил. тона по-малко от същия период на миналата година. Жътвата на царевицата обаче още не е приключила.

Балансът на слънчогледа сочи, че реколтата е 1 491 307 тона. Заедно с вноса и количествата от стара реколта общия ресурс надхвъря 1,6 млн. т. Потреблението на слънчоглед за изминалия месец е в размер на 152 425 тона, от тях за преработка - 70 000 тона и напуснали количества - 82 425 тона /в т.ч. за страни от ЕС - 69 395 тона/. В складовете към момента се съхраняват 1 466 496 тона. За сравнение, към същата дата на 2013 г. слънчогледът е възлизал на 1 553 579 тона. Съхраняваните в преработвателните предприятия количества възлизат на 192 501 тона, което е (13,12%) от наличностите.

Засиленият износ на рапица доведе до почти цялата й реализация зад граница. От реколтата от 489 010 тона износът е в размер на 446 547 тона, от които 404 500 тона за страни от ЕС. Наличността към 30 септември е 46 971 тона.

Публикувана в Растениевъдство

На пазара на семена в Украйна се наблюдава постоянно падане на цените на слънчогледа. Тази ситуация може да е в резултат на това, че усилено се увеличава прибирането на реколтата, а предложенията за производство на масло се незначителни. Цените и търсенето от предприятията, занимаващи се с преработка на слънчоглед, варират в диапазон 3900-4200 гривни за тон ($290-310), което е по-малко със 100 гривни в сравнение с миналата седмица.

Операторите на пазара на маслодайни отбелязват, че ако метеорологичните условия са благоприятни, което ще позволи бързо прибиране на реколтата, има вероятност да продължи динамиката на по-ниските цени.

Публикувана в Растениевъдство

Започна жътвата на слънчоглед в област Силистра, съобщи за Радио „Фокус” – Шумен Гюляй Бедри от Областната дирекция „Земеделие”. Реколтирани са първите 12 720 дка, при среден добив от 279 кг/дка. Получената продукция е 3 546 тона. Кампанията е започнала в три общини. В Главиница са реколтирани 1 720 от общо засети 72 000 дка със слънчоглед, при среден добив от 300 кг/дка. В община Кайнарджа са ожънати 4,23% от засетите 40 632 дка, като от декар се прибират по 230 кг. В община Тутракан са реколтирани 5,45% от слънчогледа, при среден добив от 250 кг. В областта от полето е прибран 3,34 % от слънчогледа. Площите с тази култура са 380 551,4 дка.

Публикувана в Растениевъдство

Експерти от аналитичния център в Германия Oil World понижижиха прогнозните данни на световната слънчогледова реколта за сезон 2014-2015 година до 40,5 млн. тона, при 40,6 млн. тона, което прогнозираха по-рано. За сравнение, през 2013 г., реколтата достигна 42 млн. тона.
Както обясняват експерти, корекцията на показателите до голяма степен е направена за сметка на европейските страни като Испания и Франция, в които следствие на неблагоприятните метеорологични условия - особено тежката суша, добивите от маслодайните култури са намалели значително. Експертите единодушно заявяват, че въпреки спада в производството на слънчоглед, това няма дя се отрази драстично на стойността в световния пазар и няма да доведе до рязко покачване на цените. Въпреки всичко, този продукт ще бъде в състояние да запази своята конкурентоспособност в сравнение с други видове маслодайни култури.

Публикувана в Растениевъдство

Според последния доклад на анализаторите на Oil World, световното производство на слънчогледово семе в 2014/15г. ще бъде 40,54 милиона тона, което е с 1,34 милиона тона по-малко от сегашното.
Според прогнозата, реколтата от маслодайни култури в страните от ЕС ще падне до 8,17 (8,81) милион тона, Турция - до 1,13 (1,45) млн. тона, Южна Африка - до 0,65 (0,83) милиона тона. Очаква се ръст на реколтата от слънчоглед в Аржентина - до 2,8 (2,1) милиона тона.
Общо прогнозата за маслодайните в света за новия сезон може да падне до 43,6 (44,13) милиона тона, а преработката до 37,1 (37,37) милиона тона.
Запасите от слънчоглед за 2014/15 г. в света може да паднат до 2,74 (3,06 ) млн. тона. Цифрите в скобите са за миналата година.

Публикувана в Растениевъдство

Според официални данни, производството на слънчоглед в Румъния през 2013 година е достигнало рекордно ниво - 2,135 милиона тона. Увеличила се е съответно и преработката.

През първите 6 месеца на сезона (септември-февруари) румънските предприятия произвели 225 000 тона слънчогледово масло при 150 хиляди тона през същия период на миналата година.

Публикувана в Растениевъдство
Понеделник, 07 Октомври 2013 15:28

Заговор срещу слънчогледа

Това, че цената на зърнените култури в България е значително по-ниска от тази в съседните държави вече е ясно.  Така бе при пшеницата. Така е и при слънчогледа. Новото е изявлението на министър Греков, че в случая съществува схема, подобна на картел. Според него няма никакво друго обяснение за ниските цени.
Очевидно могат да се намерят и други обяснения - като международни цени, качество на нашия слънчоглед и т.н. По-важното в случая е, че един действащ министър най-после е забелязал един проблем, който ние във вестника поставяме не веднъж. Но нашите възможности са единствено в рамките на това да пишем и разясняваме за този проблем, който ще има изключително сериозни последвствия за българското земеделие.
От това, че фермерът ще получи по-малко пари зависят не само неговите доходи, но и перспективата пред всички българи през следващата година да се ориентираме към вносно олио, тоест да плащаме повече пари за нещо, което може да си произведем сами на по-ниски цени.
Молбата ни към министър Греков е една-единствена. В рамките на неговите пълномощия е да сподели своите притеснения с компетентните органи, които биха могли първо да разберат и да докажат има ли картел или не. И ако има, да вземат необходимите мерки срещу това бедствие. А тези институции не са никак малко и на всички тях заплатите се плащат от българския данъкоплатец.
Ангел Върбанов

Публикувана в Коментари

Прибраните най-ранни хибриди слънчоглед и царевица показват високи и стабилни добиви

Петър Кръстев
Мина времето на полските демонстрации за показване хабитуса и състоянието на различните хибриди на Пионер Семена България през вегетацията. Идва друго време и то е на равносметка – прибиране на реколтата от опитните участъци и от масовите посеви в полетата на фермерите.
През август Пионер Семена България направи поредната полска демонстрация на царевични и слънчогледови хибриди в землището на гр. Искър, Плевенско. На поканата се отзоваха над 80 земеделски производители от Централна Северна България – областите Плевен и Велико Търново.
На място присъстващите бяха запознати с характеристиките на показаните хибриди от Иван Костадинов, продуктов мениджър на компанията.
Няма спор, че годината беше добра за слънчогледа, но въпреки това, ако семената не носят висок генетичен потенциал, което съвсем скоро ще се види при масовата жътва, тогава и природата не може да помогне. Това разбира се не важи за селекцията на Пионер, която е на най-високо ниво и природните условия са само един елемент, който дава възможност за пълно разгръщане на потенциала на хибридите.
В Искър бяха показани слънчогледи от ранната и средноранната група, като от три категории – ЕxpressSunTM толерантни, конвенционални и Clearfield® технологията.
От първата група ЕxpressSunTM бяха представени хибридите P64LE19, P64LE20, P64LE25, които много производители вече познават, защото се продават у нас от две години и съвсем новите P63LE75 и P64LE99. Това, което се видя на полето край гр. Искър бе, че всички хибриди бяха в отлично състояние с добре озърнени натежали пити. Докато подготвяхме материала се оказа, че от Пионер Семена България вече са започнали прибирането на слънчогледите от опитните участъци и добивите са от 440-490 кг/дка. В същото време от тези хибриди вече жънат и производителите и добивите от масов посев са от 400-450 кг/дка, сподели с нас Здравко Босев, регионален агроном за регион Плевен, Ловеч, Велико Търново.
На опитния участък в Искър имаше и парцел със шарен (птичи) слънчоглед P64BB01. той също е познат на производителите и при производствени условия дава от 380-400 кг/дка. От конвенционалните маслодайни хибриди слънчоглед бяха представени P63LL06 и PR64F50, които в производствени условия дават добив между 400 и 450 кг/дка.
Слънчогледът по Clearfield® технологията, който Пионер представи в Искър беше P64LC53, който е подходящ за силно заразени със синя китка полета. Той също е познат на производителите и показва много добри резултати. При производствени условия добивите от него са 370-400 кг/дка, а при опитни условия 420-460 кг/дка.
Г-н Босев подробно представи достойнствата от характеристиките на слънчогледовите хибриди на Пионер, като подчерта, че всички те са устойчиви на всички раси мана. Специално за полета заразени с най-новите раси синя китка фирмата предлага хибридите P64LE20, P64LE25 и P64BB01, които са напълно устойчиви.
От царевичните хибриди бяха представени хибридите от ранната група 300 по ФАО P9400, P9494 и P9578. Тези хибриди са напълно познати на фермерите и някой от тях вече жънат, като добивите са над 1000 кг/дка. При производствени условия клиент на Пионер Семена България жъне добив от 1300 кг/дка и то забележете от ранният хибрид P9494. Това е добра новина, защото подсказва, какви ще бъдат добивите от късните хибриди.
Представяйки царевичните хибриди на Пионер, г-н Босев обясни на фермерите, че за всички тях е характерен много бърз начален старт, бързо залагат кочана и формират добива преди настъпване на големите летни горещини. Освен това при узряване зърното бързо отдава влагата и се прибира при влажност под 14%. Това дава възможност за лесно съхранение без допълнителни манипулации по сушене. В същото време ранните царевични хибриди на Пионер освобождават рано площите и са отличен предшественик не само за зимни житни култури, но и за рапица.
Всички тези качества правят царевичните хибриди на Пионер предпочитани, защото избягват негативното влияние на неблагоприятните климатични условия върху добива и правят производството по-сигурно и стабилно.

Публикувана в Растениевъдство

Limagrain-logoBASF-logoШап, Франция и Лудвигсхафен, Германия, 29 май, 2013 - Limagrain Europe и BASF обявиха днес подписването на глобално, неексклузивно споразумение, съгласно което BASF ще предостави на Limagrain Europe лиценз за технология за хербицидна толерантност за слънчоглед Clearfield® Plus. Споразумението позволява Limagrain Europe да разработва сортове растения за продажба в Европа, които са толерантни към хербицидите Clearfield Plus на BASF.
Производствената система за слънчоглед Clearfield Plus, разработена на базата на традиционното отглеждане на растението, осигурява подобрена борба с плевелите през целия сезон и по-голяма издръжливост на културата към различни въздействия на околната среда, а така също и възможности за увеличаване на  масленото съдържание и зърнодобива.
Жоел Босон, ръководител на Limagrain Europe, заяви, „Слънчогледът е стратегическа култура за нашата компания. Ето защо ние наистина сме доволни от засилването на нашето партньорство с BASF, което ни дава достъп до иновативната технология Clearfield Plus. Това ще ни помогне да увеличим добавената стойност, която земеделските производители могат да получат от нашето първокласно портфолио от LG слънчогледи в Европа.“
Комбинацията от най-добрия клас хербициди Clearfield Plus на BASF и най-високодобивните хибриди на Limagrain Europe ще даде на европейските производители на слънчоглед нови възможности за постигане на максимален добив“, заяви Екарт Щайн, вицепрезидент по управление на маркетинга за Европа на „Растителна защита“ BASF.   
Clearfield Plus слънчогледовите хибриди на Limagrain Europe и Clearfield Plus хербицидите на BASF ще се предлагат в някои страни-производителки на слънчоглед в Европа от 2014 година.
Финансовите условия на споразуменията не бяха оповестени.
За Limagrain Europe
Limagrain Europe разработва, произвежда и продава посевни семена на земеделски производители (царевица, слънчоглед, рапица, пшеница, ечемик и др.). Инвестициите в изследвания и растениевъдство възлизат на 14% от годишния оборот на групата. Нейните продукти се продават в 50 страни от 20 дъщерни дружества и много дистрибутори. Марките са: LG, Advanta® и Nickerson. Европейски лидер в областта на пшеницата и водещ играч в отглеждането на слънчоглед и ечемик, марката LG също е номер 1 при фуражните царевици за изхранване на животни. Limagrain Europe е бизнес звено на Limagrain, международна селскостопанска кооперативна група, специализирана в семена за посев, семена за зеленчуци и зърнени продукти. Основана и управлявана от френски фермери, групата е най-голямата европейска компания за семена и четвъртата по големина компания за семена в света. За допълнителна информация: www.limagrain-europe.com или ни следете във Facebook и YouTube.
Advanta е търговска марка на Advanta Netherlands Holdings BV.
За подразделение „Растителна защита“ на BASF
С продажби от около 4,7 милиарда евро през 2012 г., подразделение „Растителна защита“ на BASF предоставя иновативни решения за защита на посеви, тревни площи и декоративни растения, за борба с вредителите и за нуждите на общественото здраве. Неговото портфолио включва също така и технологии за третиране на семена и биологичен контрол, както и решения за управление на водите, хранителните вещества и стреса при растенията. Подразделение „Растителна защита“ на BASF е водещ иноватор, който подкрепя производителите при оптимизацията на селскостопанското производство, в подобряване ефективността на техния бизнес и в подобряване качеството на живот на растящото население на света. Допълнителна информация може да бъде намерена в интернет на www.agro.basf.com или ни следете в нашите социални медийни канали.
BASF - The Chemical Company
BASF е най-голямата химическа компания в света – „Химическата компания“. Нейното продуктово портфолио включва химикали, пластмаси, повишаващи качеството продукти и препарати за растителна защита от една страна, а от друга - нефт и газ. Ние обединяваме икономическия успех, опазването на околната среда и социалната отговорност в едно цяло. Чрез наука и иновации, ние даваме възможност на нашите клиенти в почти всички индустрии да намерят отговори на настоящи и бъдещи нужди на обществото. Нашите продукти и решения допринасят за опазване на ресурсите, като осигуряват храна и спомагат за подобряване качеството на живот. Обобщили сме този принос в нашата корпоративна цел: Ние създаваме химия за устойчиво бъдеще. През 2012 г. BASF отчете обем на продажбите на стойност 72,1 милиарда евро и повече от 110 000 служители към края на годината. Допълнителна информация за BASF можете да намерите в интернет на адрес www.basf.com.

За контакт с медиите:
BASF                                                        Limagrain Europe
Барбара Агияр, BASF                              Фредерик Верн
(Германия)                                             (Франция)
Тел:. +49 621 60 2801 3                        Тел:. +33 (0) 6 74 67 48 80
barbara.aguiar @ basf.com                     frederique.vergne@ limagrain.com

Публикувана в Растениевъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта