От юли до края на септември от страната ни са изнесени близо 1,4 млн тона пшеница. Заедно с ечемика, царевицата и слънчогледа общо експортираното зърно за този период е 2,4 млн т. Това съобщиха от Националната служба по зърното, отчитайки състоянието на зърнения баланс към края на септември 2014 г.

За деветте месеца на годината общият ресурс от пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, рапица, ръж, овес, тритикале, сорго и оризова арпа с който страната разполага, е в размер на 9 336 538 тона. От тях новата реколта възлиза на 8 667 622 тона, а преходните остатъци са били 654 хил т.

Потреблението на зърно за трите месеца след жътвата надхвърля 3,1 млн тона. От тях износът е от 2,4 млн., от които за държавите в Европейския съюз сме реализирали над 1,6 млн тона. Вътрешното потребление е в размер на 772 414 тона, което показва продължаваща тенденция на спад в консумацията на брашно и фуражи. При пшеницата за периода след първи юли вътрешното потребление e 1 826 647 тона. От тях за производство на брашно, фураж и семена са използвани 429 266 тона. Износът е за 1,4 млн тона, от които 974 156 тона за страни от Общността. Наличната пшеница към 30.09.2014 г. се изчислява на 3 215 624 тона.

Наличната пшеница в зърнопреработвателните предприятия към 30-ти септември е 472 825 тона, което е 14,70% от наличната в страната. При ечемика балансът е в размер на 824 953 тона. От първи юли до 3- септември от тях са използвани 461 114 тона, от които 112 091 тона са за преработка и фураж, а за износ - 349 053 тона. Към 30-ти септември в хамбарите се съхраняват 363 809 тона ечемик.

При царевцата са прибрани 855 459 тона. Заедно с преходния остатък от стара реколта страната разполага с 1 211 459 тона царевица. Изнесени са 117 502 тона, от тях за ЕС - 110 000 тона. Общото потребление е в размер на 202 502 тона. Наличностите са за 1 008 957 тона, което е с около 300 хил. тона по-малко от същия период на миналата година. Жътвата на царевицата обаче още не е приключила.

Балансът на слънчогледа сочи, че реколтата е 1 491 307 тона. Заедно с вноса и количествата от стара реколта общия ресурс надхвъря 1,6 млн. т. Потреблението на слънчоглед за изминалия месец е в размер на 152 425 тона, от тях за преработка - 70 000 тона и напуснали количества - 82 425 тона /в т.ч. за страни от ЕС - 69 395 тона/. В складовете към момента се съхраняват 1 466 496 тона. За сравнение, към същата дата на 2013 г. слънчогледът е възлизал на 1 553 579 тона. Съхраняваните в преработвателните предприятия количества възлизат на 192 501 тона, което е (13,12%) от наличностите.

Засиленият износ на рапица доведе до почти цялата й реализация зад граница. От реколтата от 489 010 тона износът е в размер на 446 547 тона, от които 404 500 тона за страни от ЕС. Наличността към 30 септември е 46 971 тона.

Публикувана в Растениевъдство
Понеделник, 29 Септември 2014 09:59

Рекордни добиви от слънчоглед

И през 2014 година СИНДЖЕНТА заложи опити с хибриди слънчоглед при опитни и производствени условия и изпита потенциала на хибридите си в различни региони на страната, при различни почвено-климатични условия и технологии на отглеждане. И тази година земеделците отново останаха впечатлени от генетиката на слънчогледовите хибриди на СИНДЖЕНТА, като в допълнение на това са и напълно удовлетворини по отношение на очакванията им за рекордни добиви и високи качествени показатели, основно - масленото съдържание. Почти във всички региони на страната слънчогледовите хибриди на СИНДЖЕНТА постигат впечатляващи добиви, като рекордни добиви се постигат и при конвенционалните и при Clearfield® хибридите. В допълнение на това, използваните от СИНДЖЕНТА програми за растителна защита се отличават с отлична селективност, ефикасност срещу плевели и болести,  надежност, леснота на приложение и висока рентабилност.

През 2014 година
се доказа за пореден сезон
високият добивен потенциал на
хибридите слънчоглед на СИНДЖЕНТА

За поредна година е впечатляващ и качественият показател масленост при слънчогледовите хибриди на СИНДЖЕНТА – маслеността много рядко е под 45%, най-често е около 48%-49%, а понякога се приближава към 50%.
При конвенционалните хибриди резултатите са впечатляващи, като още първите жътви доказват високия добивен потенциал на:
hybrid NK NEOMAХибрид НК КОНДИ е отново рекьордьор при конвенционалните хибриди с добиви: в Бяла, Русенско – 511 кг/дка; в Павликени, Велико Търновско - 489 кг/дка; в Долни Дъбник, Плевенско - 462 кг/дка; в Разград – 415 кг/дка; 387 кг/дка в Иваново, Русенско; в Межда, Ямболско – 340 кг/дка. Добивите са впечатляващи и на производствени полета - бяха достигнати 465 кг/дка в Калипетрово, Силистренско; 457 кг/дка в Побит камък, Разградско - 435 кг/дка и 420 кг/дка в Търновско, Павликени и Козловец; 454 кг/дка в Киченица, Разградско и 435 кг/дка в Плиска, Шуменско. На предстоящите жътви се очаква да се затвърди високия добивен потенциал на НК КОНДИ.
Хибрид НК АРМОНИ, с впечатляващи резултати от добиви: в Бяла, Русенско – 503 кг/дка; в Павликени, Търновско - 487 кг/дка; в Горна Митрополия, Плевенско – 466 кг/дка; в Карнобат, Бургаско – 433 кг/дка.
Хибрид СИ КАДИКС - новият хибрид на СИНДЖЕНТА от 2014 е с отлични добиви:  в Горна Митрополия, Плевенско – 485 кг/дка; в Бяла, Русенско – 442 кг/дка; в Павликени, Велико Търновско – 437 кг/дка; във Враняк, Врачанско – 457 кг/дка; в Карнобат, Бургаско – 405 кг/дка. Хибрид СИ Кадикс, който е толерантен на синя китка до раса F доказа огромния си добивен потенциал и на производствени полета с: 460 кг/дка в Крушовене, Плевенско; 445 кг/дка в Калипетрово, Силистренско и 420 кг/дка в Горна Митрополия, Плевенско.
През 2014 година при CLEARFIELD® хибридите на СИНДЖЕНТА с рекордни добиви от първите жътви се отличават:
Хибрид НК НЕОМА с впечатляващи добиви в:  Бяла, Русенско – 471 кг/дка; Горна Митрополия, Плевенско – 461 кг/дка; Павликени и Козловец, Велико Търновско – 457 кг/дка и 455 кг/дка; Карнобат, Бургаско – 420 кг/дка; 414 кг/дка – Сандрово, Русенско. На производствени полета резултатите от добиви са също така впечатляващи: 480 кг/дка в Мърчево, Монтанско; 440 кг/дка в Плиска, Шуменско и в Светлан, регион Търговище;  400 кг/дка в Камено поле, Врачанско и Гулянци, Плевенско и Разград;  400 кг/дка във Варна;  420 кг дка в Исперих, Разградско и Павликени, Търновско; 430 кг/дка в Деляновци и Свищов, Търновско.
Хибрид НК АДАЖИО отново показва високия си добивен потенциал, като красноречиво за това „говорят“ резултатите от добивите в: Горна Митрополия, Плевенско – 490 кг/дка; Козловец, Велико Търновско – 466 кг/дка; Бяла, Русенско – 450 кг/дка; Павликени, Велико Търновско – 426 кг/дка.
Хибрид НК МЕЛДИМИ и хибрид НК ФОРТИМИ също така дават впечатляващи добиви. НК МЕЛДИМИ се откроява в Бяла, Русенско с 434 кг/дка, в Павликени, Велико Търновско с 424 кг/дка и Горна Митрополия, Плевенско с  447 кг/дка. НК ФОРТИМИ се представя много впечатляващо в Горна Митрополия, Плевенско с  481 кг/дка; в Бяла, Русенско с 420 кг/дка и Павликени с 417 кг/дка; в Калипетрово, Силистренско с 375 кг/дка и в Карнобат, Бургаско с 393 кг/дка.
SY BACARDI CLP доказа високодобивния си потенциал с рекордни добиви от: 490 кг/дка в Горна Митрополия, Плевенско; 486 кг/дка и 487 кг/дка в Козловец и Павликени, Велико Търновско; 478 кг/дка в Бяла, Русенско и 448 кг/дка в Долни Дъбник, Плевенско; 389 кг/дка в Калипетрово, Силситренско, а в Южна България достигна 448 кг/дка в Карнобат, Бургаско. SY NEOSTAR CLP впечатлява с рекордни добиви от: 510 кг/дка в Козловец и 471 кг/дка в Павликени, Велико Търновско; 490 кг/дка в Бяла, Русенско; 455 кг/дка в Горна Митрополия, Плевенско; 443 кг/дка в Долни Дъбник, Плевенско; 410 кг/дка в Калипетрово, Силситренско, а в Южна България достигна 445 кг/дка в Карнобат, Бургаско.
Рекордните резултати при хибридите слънчоглед на СИНДЖЕНТА са постигнати при спазване на технологията на компанията: основно третиране - след сеитба преди поникване на културата с почвения хербицид ГАРДОПРИМ® ПЛЮС ГОЛД който за поредна година доказа високата си ефикасност срещу контролираните плевели и, спрямо нуждата и конкретния случай, употреба на вегетационни хербициди ФУЗИЛАД ФОРТЕ® срещу житни плевели и балур от коренища или ЛИСТЕГО® срещу всички раси на Синя китка и проблемните плевели бутрак и паламида, които в конвенционалната технология не се контролират с хербициди.
За повече информация се обръщайте към специалистите на СИНДЖЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД по региони или на телефон 02/800 4000, или e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или на www.syngenta.bg

Публикувана в Агроновини

На пазара на семена в Украйна се наблюдава постоянно падане на цените на слънчогледа. Тази ситуация може да е в резултат на това, че усилено се увеличава прибирането на реколтата, а предложенията за производство на масло се незначителни. Цените и търсенето от предприятията, занимаващи се с преработка на слънчоглед, варират в диапазон 3900-4200 гривни за тон ($290-310), което е по-малко със 100 гривни в сравнение с миналата седмица.

Операторите на пазара на маслодайни отбелязват, че ако метеорологичните условия са благоприятни, което ще позволи бързо прибиране на реколтата, има вероятност да продължи динамиката на по-ниските цени.

Публикувана в Растениевъдство

Започна жътвата на слънчоглед в област Силистра, съобщи за Радио „Фокус” – Шумен Гюляй Бедри от Областната дирекция „Земеделие”. Реколтирани са първите 12 720 дка, при среден добив от 279 кг/дка. Получената продукция е 3 546 тона. Кампанията е започнала в три общини. В Главиница са реколтирани 1 720 от общо засети 72 000 дка със слънчоглед, при среден добив от 300 кг/дка. В община Кайнарджа са ожънати 4,23% от засетите 40 632 дка, като от декар се прибират по 230 кг. В община Тутракан са реколтирани 5,45% от слънчогледа, при среден добив от 250 кг. В областта от полето е прибран 3,34 % от слънчогледа. Площите с тази култура са 380 551,4 дка.

Публикувана в Растениевъдство

Експерти от аналитичния център в Германия Oil World понижижиха прогнозните данни на световната слънчогледова реколта за сезон 2014-2015 година до 40,5 млн. тона, при 40,6 млн. тона, което прогнозираха по-рано. За сравнение, през 2013 г., реколтата достигна 42 млн. тона.
Както обясняват експерти, корекцията на показателите до голяма степен е направена за сметка на европейските страни като Испания и Франция, в които следствие на неблагоприятните метеорологични условия - особено тежката суша, добивите от маслодайните култури са намалели значително. Експертите единодушно заявяват, че въпреки спада в производството на слънчоглед, това няма дя се отрази драстично на стойността в световния пазар и няма да доведе до рязко покачване на цените. Въпреки всичко, този продукт ще бъде в състояние да запази своята конкурентоспособност в сравнение с други видове маслодайни култури.

Публикувана в Растениевъдство

Констатираните загуби са около 32 000 дка. Това каза министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков в рамките на официалното откриване на жътвена кампания 2014 в Долна Оряховица, предаде репортер на Радио „Фокус” Велико Търново. Димитър Греков каза, че следващия период, през който би трябвало да се събира реколтата е до една седмица, а се очакват отново градушки и проливни дъждове, които е възможно да възпрепятстват събирането на продукцията. Според него много добре са се отразили дъждовете пролетниците - царевицата и слънчогледа. Министър Греков посочи, че най-пострадали райони са Плевенски, Старозагорски, Ямболски и Казнлък. „Там, където са констатирани щети земеделските производители трябва да се обърнат към Областната служба по земеделие, за да се направят протоколи и по- късно да бъдат изплатени средствата. От тук нататък е необходимо много слънце, за да се приберат тези добиви и, за да има добра реколта, която да влезе в хамбарите на земеделските производители”, каза министър Греков.

Публикувана в Новини на часа

Според последния доклад на анализаторите на Oil World, световното производство на слънчогледово семе в 2014/15г. ще бъде 40,54 милиона тона, което е с 1,34 милиона тона по-малко от сегашното.
Според прогнозата, реколтата от маслодайни култури в страните от ЕС ще падне до 8,17 (8,81) милион тона, Турция - до 1,13 (1,45) млн. тона, Южна Африка - до 0,65 (0,83) милиона тона. Очаква се ръст на реколтата от слънчоглед в Аржентина - до 2,8 (2,1) милиона тона.
Общо прогнозата за маслодайните в света за новия сезон може да падне до 43,6 (44,13) милиона тона, а преработката до 37,1 (37,37) милиона тона.
Запасите от слънчоглед за 2014/15 г. в света може да паднат до 2,74 (3,06 ) млн. тона. Цифрите в скобите са за миналата година.

Публикувана в Растениевъдство

Според официални данни, производството на слънчоглед в Румъния през 2013 година е достигнало рекордно ниво - 2,135 милиона тона. Увеличила се е съответно и преработката.

През първите 6 месеца на сезона (септември-февруари) румънските предприятия произвели 225 000 тона слънчогледово масло при 150 хиляди тона през същия период на миналата година.

Публикувана в Растениевъдство

Според първите прогнозни данни на Европейската организация на търговците със зърнени храни, маслодайни семена и  растителни масла ( COCERAL )  производството на слънчогледово семе в ЕС през 2014 г. ще спадне с 1,2 млн.т в сравнение с предходната година – от 8,91 млн. т на 7,70 млн.т. Експертите коментират, че по-слабата реколта се очертава главно поради прогнозираното значимо редуциране на добивите в България и Румъния./farmer.bg

Публикувана в Новини на часа

Износът на слънчогледово семе от България, Румъния и Унгария през 2013/14 г. ще нарасне с респектиращите 28 на сто в сравнение с предходната 2012/13 маркетингова година – до 2,7 млн.т. Тази оптимистична прогноза беше оповестена в петък от водещото в бранша германско аналитично издание Oil World. Анализаторите отбелязват, че България заема лидерската позиция в износа – 1,2 млн.т, в сравнение с 0,97 млн.т експортирани през 2012/13 г. Румъния е след нас с експортен потенциал от 1 млн. т (0,74 млн.т – 2012/13 г.). Унгарците се очаква да доставят за международния пазар около 500 хил. тона от маслодайната култура, в сравнение с 410 хил. тона натоварени за износ през миналата година.

Увеличението на експортната реализация преди всичко е в резултат на добрите реколти, но германските специалисти акцентират и върху друг фактор, който стимулира износа. Според тях и в трите държави няма достатъчно мощности за преработка на маслодайните семена, а и липсват ограничения при износа, които са налице в Русия и Украйна. Общият износ на слънчоглед от тези две черноморски държави през 2013/14 според оценката на Oil World ще възлезе на 210 хил. т, в сравнение с 194 хил. т през 2012/13 г.

В Русия и в Украйна действат високи експортни мита, които целят засилване на износа на готова продукция и преди всичко слънчогледовото масло. През последните години беше регистрирано бурно развитие на преработвателната индустрия и понастоящем мощностите на екстракционните заводи и в Русия и в Украйна са значително по-големи от обема на производството на маслодайните семена. Към настоящия момент общите мощности за преработка на маслодайни семена в Украйна, например, възлизат на 12,8 млн.т при добив от 9,5-10.0 млн.т (бункерно тегло). Този факт обяснява и поскъпването на слънчогледовото семе на украинския пазар и то при рекордна слънчогледово реколта.

През миналата седмица изкупните цени на слънчогледовото семе в Украйна се покачиха с 10 долара – до $430/т франко завод./farmer.bg

Публикувана в Новини на часа

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта