От аграрното министерство се подготвя нова схема за подпомагане на производителите на плодове при превенцията на болестите по растенията,  която може да доведе до спад с 30-40% на болестите по овошките. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните Явор Гечев на учредителното заседание на Консултативния съвет по трайни насаждения. Тя ще даде възможност на производителите на плодове да бъдат възстановявани разходите за превенцията на болести по растенията. „Търсим максимална ефективност. Ако инвестираме в по-мащабна кампания, ще имаме доста по-занижена популация на вредителите”, поясни.-министър Гечев. 
Целта, която се поставя пред консултативния съвет, е да се решават специфичните проблеми на сектора, а най-силният инструмент за постигането й е Програмата за развитие на селските райони. Ресорният заместник-министър разясни, че в новата ПРСР ще има диференциране на мерките и бюджетите. „Например, ще има 20% гарантирани бюджети за биопроизводство, което е и Европейски приоритет. В случай, че тези пари не бъдат усвоени изцяло, те ще се прехвърлят към конвенционалното земеделие.“  
 Друго нещо, което МЗХ ще се опита да направи още тази година, е да се намали рискът от загуба на средства по ПРСР чрез изготвяне на пет или шест национални проекта за магистрални съоръжения за напояване. „Те ще са в различни части на България, за да може в следващия програмен период да продължим с останалите елементи на поливната инфраструктура. Държавата е длъжна да положи усилия, така че да осигури поливна вода без надценка и с минимални разходи за експлоатация”, каза зам.-министър Гечев.
Публикувана в Новини на часа

Охлаждането под короната действа благоприятно

Високите температури през лятото причиняват ниска атмосферна влажност и прегряване на почвата. В резултат на това се стига до силно обезводняване и набръчкване на нежната кора на младите леторасти на дръвчетата, което понякога води дори до изсъхване. Нагрятата почва пък угнетява растежа на корените и също може да предизвика тяхното засъхване.

Охлаждайте с поливане

В дни с високи температури е добре сутрин рано или привечер дръвчетата да се поливат обилно. Оптималната влага регулира температурния режим на почвата, като охлажда корените и подкоронното пространство. Така високите температури стават по-лесно поносими за дръвчетата.

Различна чувствителност

Дръвчета присадени на слабо растящи вегетативни подложки са по-уязвими към високи температури и ниска влажност на почвата, защото развиват кореновата си система по-плитко. Затова при сухи периоди поливките при тях трябва да са по-обилни и по-чести.

Добра възможност

Охлаждането на дръвчетата може да става и като в подкоронното пространство се постави маркуч с фин дъждовален накрайник (разпръсквач). Той се пуска в хладните часове на деня, като единственото условие е водните капки да падат под короната без да мокрят листата на дръвчетата.

Публикувана в Овощната градина
Петък, 02 Август 2013 12:13

В овощната градина

През августовските жеги дръвчетата пият най-много вода

Лятото е периодът, когато плодовете на късните сортове овощни видове - ябълка, круша, праскова и други усилено нарастват. В същото време дръвчетата залагат и диференцират плодни пъпки за реколтата през следващата година. Ето защо, една от най-важните грижи през месец август е поддържането на оптимален поливен режим при овошките, още повече в условията на горещини и засушаване. Особено чувствителни на засушаване са по-младите дървета на ябълката, крушата и прасковата, ако са присадени върху слабо растящи подложки, чиято коренова система е разположена по-плитко. Възможна е появата на листен пригор, встъкляване и окапване на плодовете, причинени от високите температури, както и засилено нападение на страдащите за вода дървета от корояди. През този месец са необходими поне 2-3 поливки на овощните и ягодовите насаждения в дворните места. След поливането се извършват плитки обработки на почвата за предотвратяване на бързото изпарение на водата и унищожаване на плевелите, които обикновено са заселени с листни въшки, акари и други неприятели, вредящи и на овошките. За запазване на почвената влага и потискане на плевелната растителност може да се направи мулчиране в околостъблените кръгове на дръвчетата с окосена трева или други материали. Не е желателно под овощните дървета да се отглеждат късни зеленчуци, тъй като мероприятията по тях (торене и напояване) могат да удължат вегетационния им период и да предизвикат вторичен растеж на леторасти. По този начин се забавя узряването на дървесината и силно намалява студоустойчивостта на дръвчетата.

Публикувана в Овощната градина

От силното слънце овошките получават топлинен пригор

Температурите могат да повредят растенията, особено при интензивна слънчева радиация, ниска атмосферна и почвена влажност. За повечето видове поражения от топлинен стрес се появяват при температури около и над 40 градуса, но интензивността на повредите зависи от продължителността на въздействие на екстремните температури. В горещи дни като настоящите, ако по дръвчетата забележите симптоми, които не ви приличат на нито една болест, най-вероятно те са пострадали от топлинен стрес.

Признаци за разпознаване на топлинния стрес по дръвчетата

  • Първоначаланите признаци са увяхване и просветляване на тъканите, които по-късно се покриват с черни точки.
  • По плодовете намиращи са от южната и югозападна страна на короната първо се появява депигментация – избледняване на основния цвят на кожицата петна. По-късно тези петна некротират.
  • По листата пригорите започват от към върха.
  • При силен топлинен пригор, пригорни петна се явяват и по зелената кора на младите (още невдървесинели) леторасти.

Кои видове са най- чувствителни?

От костилковите от високите температури най-много страда сливата. Първоначално дръвчетата придобиват некротично прошарване , после могат да загинат цели листа, клони, че дори и дървета. По плодовете се развива шийно завяхване в периода на зазряване, особено при сорта Кюстендилска синя слива - шийката на плода около дръжката завяхва и се набръчква. Толерантност към повреди от високи температури и засушаване показва сортът Балева слива.
При семковите всички видове проявяват чувствителност към високите температури - ябълки, дюли, круши. Повредите са локализирани по растителните тъкани. По листата симптомите са аналогични на тези при костилковите видове. По плодовете на ябълките се получава т. нар. слънчев пригор. Първоначално се образуват светли
петна, които по-късно некротират. При узряване, петната не се оцветяват в характерния за сорта цвят.

Срещу топлинния стрес положителен ефект има охлаждането на почвата в подкоронното пространство с мъглуване (фино дъждуване) през по-хладните часове на деня.

Публикувана в Овощната градина

Най-широко използваният начин за размножаването на овощните видове е присаждането на спяща пъпка или както още го наричат овощарите - окулиране.
За успеха от присаждането на спяща пъпка голямо влияние оказва срокък на операцията. При различните подложки този срок не е еднакъв. Установено е, че:
-   при черешовите сортове с по-тънки леторасти най-добрият срок за присаждане е целият юли и първото десетдневие на август, а когато сортовете са с по-силно растящи леторасти - от последното десетдневие на юли до около средата на август;
-   при ябълковите дървета оптималният срок е юли до второто десетдневие на август, за крушата – юли и август;
-    прасковата се присажда най-успешно през юли и първото десетдневие на август.
За предпочитане е любителите-овощари да се придържат към по-ранните от посочените срокове, тъй като камбиалната дейност на подложките е все още активна. По този начин при необходимост може да се направи и повторно присаждане на неприхваналите се пъпки.

Публикувана в Овощната градина
Понеделник, 17 Юни 2013 13:11

Опазване на реколта

Метеорологичните условия се отразяват на развитието на плодовите червеи и в случай захлаждане забавя развитието на поколението. В резултат на това се наблюдават различни стадий на ябълковия, сливовия и източен плодови червеи. От летеж и яйцеснасяне до излюпване, вгризване и вредна дейност. Предвид тези обстоятелства, първото пръскане срещу първото поколение на плодовите червеи направено през последната десетдневка на май не може да осигури максимална защита на плодовете от разтегленото развитие на популацията. Това налага провеждане на второ пръскане срещу първото поколение. Затова до средата на юни е време за второ пръскане срещу първото поколение.
Подходящи инсектициди
Регистрирани инсектициди за борба срещу ябълковия, сливовия и източния плодови червеи, които могат да се използват и в личните стопанства са Суми Алфа 5ЕК – 2 мл, Лардекс 25СК – 5 мл, Релдан 40ЕК – 12 мл, Суперсект Екстра – 1,5 мл, Нуреле Дурсбан – 5 мл. Посочените дози са за 10 литра вода.
ВАЖНО!
Всички посочени инсектициди са с по-дълъг карантинен срок и са подходящи за късните сортове. Ако отглеждате ранни ябълки и сливи, които скоро ще узреят, съобразете се с този факт или използвайте пиретроидни препарати с кратко последействие. Такива са Децис 2,5ЕК в доза 3 мл, Карате Зеон 5КС – 2 мл, Вазтак Нов 100ЕК – 1,25 мл и др.

Публикувана в Овощната градина

Известно е, че дръвчетата, които любителите овощари отглеждат на по-високи места, се развиват по-къснонапролет. Процесът за възобновяване на вегетацията при тях е по-кратък, защото те по-бавно набират необходимите им температури. В същото време, на такива места рискът за дръвчетата от късни възвратни студове е по-голям и често се случват измръзвания на цветни пъпки или на току-що завързали плодчета.

Можем да предотвратим това, като допълнително забавим развитието на дръвчетата. Закъснение от 1-1,5 седмица понякога са решаващи за дръвчетата да преживеят без поражения неблагоприятен ранно пролетен период.

Мярката е много лесна и достъпна за изпълнение. До сега беше известно, че карбамида е за есенни пръскания, но най-новите проучвания и опити с него показват, че той е изключително подходящ и за ранно пролетно пръскане. Разликата тук е, че се комбинира със син камък.

Пръскането на дръвчетата с разтвор приготвен от 700 грама карбамид плюс 50 грама син камък в 10 литра вода рано напролет забавя развитието им с 10-12 дни, време напълно достатъчно за местата, където късните пролетни студове са често явление.

Единственото условие е пръскането да се направи докато пъпките на дръвчетата са в покой.

Предимствата на това пръскане са не само в задържане на развитието на дръвчетата, а и в подхранващото действие на карбамида, което осигурява по-силен начален растеж. Установено е дори, че ранните вредители, като пъпкопробивачите отбягват напръсканите дръвчета. 

Публикувана в Овощната градина

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта