Според собственика на компанията Stine Seed, специални царевични сортове могат да увеличат производството на фураж за добитъка, за биогорива и за храна. Милиардерът Хари Стайн от САЩ в продължение на много години е ангажиран в производството на зърно като собственик на компанията Stine Seed. Той притежава повече от 900 патента и продава своите изключително популярни генетично модифицирани царевица и соя на най-големите американски корпорации.
Именно благодарение на своите продукти, които са много устойчиви на всякакви насекоми и неблагоприятни климатични условия , компанията Stine Seed осигурява на фермерите ключови стоки за сеитба, прибиране на добра реколта и поддържане на световните хранителни запаси.
Анализатори предричат, че през следващите пет години, чрез подобряване гените на най-добрите семена производителността ще бъде подобрена и ще нарасне най-малко два пъти. И тъй като населението на света продължава да расте, ще продължава да нараства и търсенето на храна.
 
Стайн най-вече се занимава със семена за хранене на едър рогат добитък, както и за суровина за производство на растителни масла. База за създаване на оригиналната рецепта на бизнесмена е симбиоза от древна технология и иновационни информационни стратегии за комуникация, съвременен мениджмънт и класическа работна етика на Средния Запад.
Към днешна дата 60% от площите на които се отглежда соя използват генетичен материал от Stine Seed. Също така, тези семена са широко използвани в Южна Африка и други чуждестранни пазари.
Списание Forbes оценява оборота на милиардера на 3 милиарда долара.

Публикувана в Растениевъдство

Долната камара на френския парламент одобри закон, забраняващ отглеждането на генетично модифицирана царевица на територията на страната, съобщава Ройтерс. Законът е приет един месец след като френското министерство на земеделието забрани генетично модифициран сорт царевица MON 810, единственото ГМ растение разрешено за отглеждане в ЕС.
Това разпореждане има временен характер и е с цел предотвратяване на засяването на MON 810, докато френският парламент обсъди законопроект за забрана на отглеждането на ГМ царевица.
Законът ще забрани отглеждането не само на MON 810, но също така и на други сортове ГМ царевица, засяване на които може да бъде разрешено в бъдеще в Европейския съюз. Скоро законът ще бъде разгледан в горната камара на парламента.

Публикувана в Растениевъдство
Четвъртък, 24 Април 2014 13:22

Monsanto на канадския пазар на царевица

Monsanto и DuPont са инвестирали повече от 100 милиона долара за изследване на сортове царевица в Канада. По-рано производството на царевица не е било застъпено в Канада, но глобалното затопляне и развитието на сортове семена, които узряват по-бързо, обуславя бърз растеж при отглеждането на царевицата. Фермерите са засяли 405 000 хектара с царевица в провинциите Манитоба , Саскачеван и Алберта през изминалата година, което е два пъти повече от преди две години и осем пъти, отколкото преди 20 години.
Агрохимическите гиганти като Monsanto и DuPont непрекъснато следят промените. Двете компании са увеличили персонала в региона и инвестират в научни изследвания и разработка на сортове семена, които изискват по-къс вегетационен период . В Monsanto смятат, че до 2025 г., количеството на площите с царевица в западните провинции може да се увеличи 20 пъти.

Публикувана в Растениевъдство
Четвъртък, 17 Април 2014 11:01

30 страни произвеждат ГМО

Ръстът в производството на генетично модифицирани (ГМО) култури в световен мащаб води до смущения в международната търговия. Това се посочва в новия доклад за резултатите от проучването, проведено от Организацията за прехрана и земеделие на ООН (ФАО).
FAO съобщава, че на 26 страни се е наложило да предприемат мерки за забрана на въвеждането на тяхна територия на даден продукт, след откриването на следи от ГМО. Продукти, съдържащи ГМО идват главно от САЩ , Канада и Китай . След откриването на ГМО, повечето стоки са били унищожени или върнати в страната на износителя.
Най-много са случаите с доставката на лен, ориз, царевица и папая.

В момента 30 страни произвеждат генетично модифицирани култури. Често техни остатъци случайно се смесват по време на прибиране на реколтата, преработката, пакетирането, съхранението и транспортирането на храни и фуражи с храни не съдържащи ГМО и предназначени за износ.
55 държави се придържат към политиката на абсолютна забрана по отношение на генетично модифицираните култури.

Публикувана в Растениевъдство

Според последните данни , САЩ вече загуби $ 427 мил. от намаляване обема за износ на царевица в Китай, пише The Wall Street Journal. Националната асоциация по зърното и фуражите на САЩ съобщи, че Китай е отказал да приеме около 1,45 мил. тона царевица от миналата година. Тези изчисления се базират на данни за износа на компаниите. Така износът на царевица от САЩ към Китай е намалял с 85% в сравнение със същия период на миналата година . В много партиди китайски специалисти са намерили генетично модифициран сорт царевица, който не е одобрен от китайското правителство. Китай заемаше трето място по внос на царевица от САЩ. През 2008 г. в страната, бяха внесени около 5 милиона тона. Американските търговци заявиха, че компанията за семена също трябва да сподели загубите и да предостави на земеделските производители сортове, които са одобрени от световния пазар, включително китайския. Китайските органи в момента са одобрили за внос 15 сорта генетично модифицирана царевица . Съвксем скоро Конгресът на САЩ ще разглежда законопроект , който ако бъде приет ще принуди местните производители задължително да етикетират генетично модифицираните храни.

Публикувана в Растениевъдство

Група чешки учени са установили, че вероятността от заразяване на фуражите с микотоксини може да се изчисли математически.Този извод е направен след проучване, като се вземат под внимание компонентите на фуражите.
Учените са установили, че по-често микотоксини присъстват във фуражи, в които компонент е царевицата, тъй като тази култура е най-податливи на образуване в нея на гъби, произвеждащи токсини .
Компонентите на фуража също показват пряка зависимост на образуване на токсини: колкото повече компоненти има в комбинирания фураж, толкова по-голям е рискът, че той ще съдържа микотоксини. Това заключение е направено след анализ на 256 проби от фуражи от Чешката република, както и 60 проби с произход от Великобритания.
Изхождайки от съвкупността на получените данни при наблюденията, чешките учени са направили извод, че всички тези фактори пропорционално увеличават риска в комбинираните храни за селскостопанските животни да присъстват няколко вида микотоксини.

Публикувана в Растениевъдство

Увеличаването на площите, заети с тази култура, изисква работа на все по-висока скорост и много по-голяма прецизност на засяването. Работна скорост до 18 км/час и ширина до 24 реда – така изглеждат днешните шампиони

Бернд Фойерборн, dlz agrarmagazin
Преди 10 години изглеждаше, че скорост от 10 км/час за работеща на полето сеялка за прецизна сеитба е пределната. На по-висока скорост не можеше да се постигне необходимата точност на полагане на семената в реда. Но не е възможно да се спре развитието на науката и техниката. Засяващите апарати на новите машини осигуриха увеличаване на работната скорост на сеялките. Днес дори скромна 8-редова сеялка при работа на скорост от 15-18 км/час може за час да засее около 80 дка.
Какво да кажем за 24-редовите модели, способни за денонощие да засеят до 4000 дка, че и повече?!
Традиционните сеялки за точна сеитба на царевица по принцип имат дисков изсяващ апарат – във всеки конусен дозатор попада само едно царевично семе. Всички излишни семена се отстраняват от въздушна струя, която се нагнетява в корпуса на изсяващия апарат. В друг вариант на конструкцията семената попадат в килийката и се задържат там чрез вакуум и се извличат посредством чистачно устройство. Колкото по-близо е гнездообразуващото устройство до почвата, толкова по-малък път трябва да изминат семената и толкова по-висока точност ще бъде постигната при засяването им в реда. Най-голямата работна скорост на сеялка с такива изсяващи апарати не превишава 8 км/час. Ако тракторът се движи по-бързо, се влошава качеството на засяването.
tabl-folКачеството на засяването се определя чрез измерено в милиметри средноаритметично значение на разстоянието между въображаемите номинални и съответните им действителни позиции на семената в реда. При изпитания на стенд резултат в диапазона 10-15 мм се оценява като добър, 15-200 мм – като удовлетворителен.  В ежедневната практика добър резултат е 25-30 мм, а удовлетворителен – до 35 мм. По-високите граници водят до припокриване на семената в браздата.
Традиционните сеялки при скорости от 8-10 км/час демонстрират или добри, или удовлетворителни резултати, а сеялките от новото поколение показват аналогични резултати при работа на скорост до 18 км/час.
В новите машини е намален процентът на дублиране и пропуски. За оценяването им Немското селскостопанско общество (DLG) е разработило следната градация:
- до 0,5 % - много нисък;
- 0,5-2,5 % - нисък;
- 5,0-7,5 % - висок
- над 7,5 % - много висок.
При новите сеялки процентът на дублиране и пропуски при високи работни скорости не надвишава този при традиционните сеялки. Поради това се появи възможност да се увеличи скоростта и производителността, без да се налага да се жертва качеството. Разбира се, за правилното оценяване на качеството е по-добре да се видят както резултатите от изпитанията, така и отчетите на практиците. Но засега такива отчети не са много. Само фирма Horsch е публикувала резултати от практически опити, проведени от DLG.
HORSCH MAESTRO
ИЗСЯВАЩ АПАРАТ
Компания Horsch е решила да тръгне по нов път. Вместо обикновен диск, тук е поставен прорязан. Системата работи на вакуумен принцип. Дозиращият диск има дълбоки прорези, с които захваща семената и ги придвижва към семепровода. Благодарение на това в семепровода не се създават „тапи“ и засяването става по-равномерно. Според представители на компанията, размерите на изсяващия апарат на Horsch са по-малки от тези на всички други производители.
БОТУШИ
Засяващите ботуши на Maestro се състоят от два диска. Два уплътняващи валяка отговарят за спазването на дълбочината на засяването. Налягането на ботушите се регулира хидравлично в диапазона от 125 до 300 кг. Височината на падането на семената е 45 см. Трябва да се отбележи, че семената преминават в семепровода не под въздействието на високо налягане, а в свободно падане. За сметка на наличието на дълбоки прорези в дозиращия диск на семената при навлизането им в семепровода се придава строго вертикална относно почвата посока. Наличието на уплътняващи валяци позволява да се предотврати преобръщането на семената по инерция при поставянето им в браздата.
За сеитба в преовлажнена почва е предвидена възможност за независимо регулиране на уплътняващите валяци. Благодарение на това се избягва прорязването на браздата от валяците.
МОДИФИКАЦИИ
Horsch предлага сеялката Maestro в две основни модификации. Първата включва модели с индекс СС. За всеки изсяващ ботуш има отделен 70-литров бункер за семена. Бункерът за торовете с вместимост 2800 л е общ. Моделите СС са с работна ширина както за 8 реда с ширина на междуредието 75/80 см, така и за 12 реда (за сеитба на захарно цвекло) с междуредие 45 или 50 см.
Сеялките Maestro с индекс SW са предназначени за сеитба на царевица. Тук има две модификации – 12-редова (с работна ширина 9 метра) и 24-редова (работна ширина 18 метра). В моделите SW общ е и бункерът за семената с вместимост 2000 л.
AMAZONE EDX
ИЗСЯВАЩ АПАРАТ
Всички сеялки EDX имат общ бункер за семената. В централизираната дозираща система се използва въздух под налягане. Системата за изсяване и дозиране се нарича Xpress. За сметка на високото налягане семената попадат в барабана на общото изсяващо устройство. Благодарение на наличието на специални чистачи, във всеки отвор на барабана се оказва само по едно царевично семе.
Това технологично решение не е ново. С подобни решения вече са експериментирали някои производители на сеитбена техника, в частност американски. Без това на практика не е възможно да се създаде машина с голяма работна ширина и ниско тегло. Освен това, при товаренето на семената може да се спести наистина много време. Подобен изсяващ апарат изисква наличието на дълги семепроводи към изсяващите ботуши. За да осигури равномерното засяване, тази система работи под много високо налягане.  Семената под много високо налягане достатъчно бързо изминават целия път от изсяващия апарат до ботуша. Но високата скорост на „влитането“ на семената в сеитбеното ложе може да се отрази негативно на разпределението им в реда. За да се предотврати това, в конструкцията на EDX е предвиден улавящ валяк, който „забавя“ семето на изхода от канала на изсяващия ботуш и веднага го „запечатва“ в браздата. Според представители на Amazonе, сеялките за прецизна сеитба EDX са способни да покажат добра точност при разпределянето на семената в реда при скорости, достигащи 15 км/час.
БОТУШИ
Ботушите са съединени с рамата чрез паралелограмно окачване. Зад торовнасящ ботуш е разположен точно същият изсяващ ботуш. Той е съставен от два V-образно разположени дискове с браздообразувател  и централно разположен засяващ канал. Непосредствено след ботуша се намира притискащото устройство, което плътно задълбава семето в ложето. За затварянето на семенното ложе отговарят два V-образно разположени изравняващи валяка.
МОДИФИКАЦИИ
Наред с трите класически междуредия – 70 см, 75 см и 80 см, съществуват модификации за работа с по-малко междуредие – до 37, 5 см. Благодарение на това вече има възможност и за сеитба на рапица и слънчоглед. Работната ширина може да се избере между 6 и 9 реда (от 8 до 20 реда). Вместимостта на бункера за торовете в 6-метровата версия е 1100 литра. С едно напълване могат да се засеят около 100 дка, а при 9-метровия модел с бункер 4000 литра – 400 дка. При това производителността достига 90 дка за час.
TEMPO VADERSTAD
ИЗСЯВАЩ АПАРАТ
Според създателите й името Tempo трябва да характеризира тази сеялка на Vaderstad. Нейна особеност е изсяващият апарат с електрическо задвижване Gilstring. Дозиращата система работи под високо налягане. Въздушният поток изблъсква семената към конусообразните отверстия на диска. Излишните семена се отстраняват от сеещото устройство с помощта на тристепенна система за очистване и във всяко отверстие на диска се оказва само по едно семе. Последващото изхвърляне на семената от диска се осъществява от специален валяк. След излизането от отверстието, на семето се придава скорост от въздушен поток и то буквално за миг прелита през 50-сантиметровия семепровод и се оказва на дъното на браздата (тази система е наречена Power Shoot). Високата скорост позволява при полагането на семената да се копира интервалът на излитането им от изсяващия апарат. На изхода също не е минало без поставянето на меко улавящо устройство, което не само „забавя“ скоростта на семената, но и ги притиска в браздите.
Засяващият апарат с електрическо задвижване може да пропуска до 28 семена в секунда. А това е достатъчно за сеитба на царевица при скорост от 18 км/час. Съществуват дозиращи дискове за царевица и слънчоглед.
Тъй като дозиращият диск има електрическо задвижване и в изсяващото устройство е поставен специален сензор, всичко, което се отнася до контролирането на актуалната норма на изсяването, актуалното разстояние между семената в реда, наличието на пропуски или дублирания, може да се оцени, а след това параметрите на сеитбата да се зададат направо от електронния терминал в кабината на трактора.
Вентилаторът, отговарящ за повишеното въздушно налягане, се задвижва от силоотводния вал. От него се задвижва и малък електрогенератор, отговарящ за захранването на сеялката с електричество.
БОТУШИ
Схемата на разположението на работните органи е много подобна на тази на сеялката на Amazone,  с тази разлика, че в в промеждутъците между торовнасящите и изсяващите ботуши има зъбчат чистач на редовете. Два V-образно разположени диска на засяващия ботуш се намират между два копиращи валяка. За да се избегне задръстването с почва, между тях са поставени специални чистачи. Затварянето на браздата става от два валяка, които също са разположени V-образно.
МОДИФИКАЦИИ
Сеялките Tempo се произвеждат в две основни модификации – шест- и осемредови. Междуредието се регулира в диапазона от 70 до 80 см. Бункерът за торовете при 6-редовите модели има вместимост 1250 л, а при осемредовите – 1700 литра.

Публикувана в Агроновини

 

По отношение на ГМО съществуват две обществени позиции. Първата е, че всичко това е ужасно, опасно и срамно. И че ако изядеш генномодифицирана краставица, то в организма ти ще се случи непоправимото. Втората позиция е в снисходителното потупване по гърба на носителя на първата идея и наричането му противник на прогреса. Привържениците на ГМО твърдят, че хилядолетията народна селекция също е вид ГМО.
Но нито първата, нито втората позиция имат някакво отношение към реалното положение на нещата. Доколко е опасно да се изяде ГМО-краставица е съвсем неясно, тъй като е минало твърде малко време от появата на такива краставици на пазара. Резултатът ще разберем след 20-30 години. Но това няма връзка с истинския проблем.
Какво всъщност е истинското положение? Всъщност ГМО е нещо страшно, но не защото от него растат рога и копита. Всичко е много по-неприятно.
Първо, ГМО е прекрасен инструмент пазарът на хранителни продукти да се окаже под контрола на няколко големи корпорации. Ако съвсем опростим, то всеки фермер, преминал на генномодифицирани семена се оказва в пълна зависимост от  доставчиците на тези семена. Тъй като всичко, което отглежда няма никакъв смисъл да се сее обратно в земята - получените семена са или стерилни, или от тях вече ще израсте нещо съвсем различно, загубило качествата на маточното растение.
Най-поучителната история за това се случи в Индия, където десетки хиляди фермери преминаха към използването на ГМО семена с помощта на правителствена кредитираща и агитационна програма. След няколко година на еуфория по този повод, настъпи суша и новите международни корпоративни семена се оказаха много неустойчиви към такива прояви на местния климат. В резултат по-голямата част от реколтата загива. Фермерите се оказаха без пари, без възможност да върнат дълговете си, без възможност да закупят семена за следващата година, без възможност дори да засеят спасената част от реколтата - ГМО семената не се възпроизвеждат. След това Индия е залята от вълна от фермерски самоубийства.
Второ, ГМО е пряк път към унщожаването на биоразнообразието на земята. Ето няколко безумни цифри. През 1903 г. в САЩ е имало 408 сорта домати, а през 1980 г. - по-малко от 80. Зелето е имало 544 сорта, а след 80 години - едва 28, салатите били 497, а сега са 37 сорта. Всичко това е по причина на глобализацията на пазара на семена и появата на хибриди вместо сортове. С появата на ГМО тези процеси се ускоряват. На смяна на стотици идват най-много десетки съвършено еднакви зеленчуци и плодове. На смяна на местните сортове уверено се настаняват международните хибрид, а сега вече и ГМО. А светът е прекрасен в разнообразието си - например, в чинията. И това има не само гастрономически аспект, но и например, туристически, културен и социален.
Но дори и ако мислим с главата си, а не със стомаха се получава доста неприятна картинка. Американският биолог и борец за биоразнообразие Кери Фулър на  www.ted.com казва: «Разнообразито на земеделските културе е биологичната основа на селското стопанство. А всички опити на съвременната хранителна промишленост да стандатизира и универсализира сортовете водят до израждане на културите и бъдещ глад", Това означава, че с изчезването на многообразието на сортовете и видовете се увеличава риска от епидемиологични заболявания сред растенията.  Епидемията се разпространява много по лесно по планетата, ако и противостоят един или два сорта царевица, а не 120, както това е било до неотдавна. Тоест ГМО е път към рязко увеличаване на риска от световен глад.
Трето, ГМО е съвършено неекологично. Тук разбира се, мненията се нееднозначни. Има много хора, които не обичат идеята за екологията. Но все пак, трябва да се има предвид, че всяка програма по отглеждането на ГМО растения предполага изобилно използване на хербициди и пестициди, и то - специални, с особено ефективен резултат. А това означава отравяне на почвите и водите. Ако фермерът реши да използва генномодифицирани семена без тези пестициди и хербициди, то той ще изглежда луд. Това няма никакъв икономически смисъл.
И накрая. За икономическия смисъл. Икономика, ефективност, добиви - това са доводите за ГМО, които доскоро затваряха устата на противниците. Но ето последна та публикация в американското списание Modern Farmer: " Още три години след започването на използването на генномодифицирани семена на царевия това се оказва за фермера по-скъпо от традиционните семена. Себестойността на продукта нараства до 160 долара на всеки хектар".
С други думи, ГМО е една от най-големите афери в света. 
 
 
Ангел Върбанов 

 

Публикувана в Бизнес

Френското Министерство на земеделието въведе временна забрана за продажба, използване и отглеждане на генетично модифицирана царевица MON 810 .
На 10 април френският парламент трябва да обсъди законопроекта, според който в страната ще бъде забранено отглеждането на ГМ царевица. Сеитбата на царевица във Франция започва през втората половина на март. За да се предотврати засяването на трансгенна царевица, парламентът е наложил временна забрана за отглеждането на тази култура от 15 март.
Според информационната агенция Reuters, френското правителство е обезпокоено, че отглеждането на генетично модифицирани култури, може да навреди на екологията на страната. Забраната беше приета след като Върховният съд на Франция вече два пъти анулира подобни правителствени решения .
В момента царевица сорт MON 810 е единственото генетично модифицирано растение, отглеждането на което е разрешено в ЕС. През 2013 г., според Международната служба за мониторинг за прилагането на агробиоотехнологии, от този сорт царевица в ЕС са били засети 148 хиляди хектара обработваема земя, което е нов рекорд.

Публикувана в Растениевъдство

Тя може да ни направи богати, убеден е Живко Андреев, земеделец с 32-годишна практика

Петър Кръстев
ЗКПУ „Сноп-95“ с. Господиново, обл. Силистренска, е основана през 1995 г. От самото начало там работи Живко Андреев, като от 4 години е и неин председател. Потърсихме за разговор г-н Андреев, който беше любезен да сподели дългогодишния си опит,  тъй като се занимава със земеделие в продължение на 32 години.
- Г-н Андреев, каква площ обработвате и какви култури отглеждате в кооперацията?
- Основната дейност на кооперацията е производство на зърнено-житни култури – пшеница, ечемик, рапица, царевица, слънчоглед и люцерна, които отглеждаме на площ от 7500 дка. Есенниците и пролетните култури в структурата на стопанството са приблизително 50/50.
- Какви сортове пшеница сеете и какви са резултатите при тази култура през последните няколко години?
- Пшениците са само наши, български сортове – Енола, Фактор и др. Добивите от културата през последните години са стабилни – 550-600-620 кг/дка. Тази година имаме 2500 дка с пшеница, която е подхранена и в момента е в много добро състояние с по 2-3 силни братя. При ечемика също получаваме много добри резултати, като там имаме още по-добри добиви, минавали сме дори 650 кг/дка.
- Какви площи сеете с пролетни култури?
- Всяка година сеем по около 2000 дка с царевица и 1800 дка слънчоглед.
- Какви хибриди царевица сеете?
Откакто е създадена кооперацията, ние сеем хибридите на пионера в земеделието – Пионер. За нашия регион най-добре се представят царевичните хибриди от средно ранната група по ФАО 400-460. Отглеждаме P9494, PR 36V52, PR36V74. Искам специално да кажа, че това са хибриди, които се отличават с мощен старт в развитието си, бързо отдават влага при зреенето, прибираме ги при стандартна влага от 13-14% и нямаме никакви допълнителни разходи по сушене, съхраняват се отлично.
- Какви са средните ви добиви от тези хибриди и как се представят в условия на засушаване?
- При нормална по валежи година добивите ни са много добри. През последните две години прибираме около и над 1000 кг/дка зърно при 14% влага. Искам да подчертая, че и в сушави години царевичните хибриди на Пионер се представят много добре - получаваме по 650-700 кг/дка. Важното е да спазваме технологията – обработка на почвата, сеитба, торене, борба с плевелите – пръскаме почвено и вегетационно. Без да правим нещо специално, хибридите са стабилни и при неблагоприятни климатични условия.
- Ще продължите ли да отглеждате царевичните хибриди на Пионер?
- Разбира се, че ще сеем хибридите на Пионер, защото сме се убедили в тяхната пластичност и стабилност. Миналата година заложихме опит с новата продуктова линия на Пионер OptimumAQUAmax®, която надмина очакванията ни. Получихме добив от 1600 кг/дка. Тази година ще повторим тези опити, за да се убедим в качествата на тези хибриди и в бъдеще ще залагаме на тях.
- Как стоят нещата при слънчогледа? Какви хибриди отглеждате, какви са резултатите ви?
- На 60% от площите сеем слънчогледовите хибриди на Пионер, а останалите 40% с хибриди на други фирми. И тук ми се ще да споделя, че добивите ни от пионерските хибриди слънчоглед са стабилни. Миналата година получихме средно по 426 кг/дка. Стремежът ни е да получим още повече и това ще се случи, защото от две години залагаме на технологията ExpressSun™. От тази технология отглеждаме хибридите P64LE25, P64LE19, P64LE20. Те са изключително добри, защото дават стабилни добиви и най-вече решават основния ни проблем при тази култура – синята китка. Устойчиви са на всички раси на паразита в нашия регион. И не на последно място, технологията ExpressSun™ решава напълно проблема с плевелите при слънчогледа. Тези факти ни дават основание да продължаваме да сеем слънчогледовите хибриди на Пионер, защото в тях виждаме не само голям, но и доказан потенциал. 

Публикувана в Растениевъдство

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта