През 2014 г. житната реколта в ЕС ще е с 5 млн. т по-голяма.

През изминалите седем дни (14-2011.13 г.) развитието на международните зърнени пазари беше доста динамично и в същото време противоречиво. Експортните цени на пшеницата в САЩ останаха непроменени (около $275-278/т FOB за мека зимна пшеница), но царевицата отново тръгна надолу.
В предишния ни  обзор акцентирахме, че Министерството на земеделието на САЩ (USDA) увеличи оценката си за добива от царевица в Щатите с 4 млн. т, в сравнение със септемврийската прогноза  до 355,3 млн.т, с 81,5 млн. т повече в сравнение с миналогодишния резултат. Според водещите анализатори рекордната реколта в САЩ обуслови формирането на „изобилен” световен баланс, който се характеризира с  респектиращо  превишаване на производството над потреблението (с 29,4 млн. т) и драстично увеличение на преходния запас. Промяната в биогоривната политика на САЩ, оповестена на 15 ноември предизвика нова вълна от спекулативни продажби в Чикаго и понижение на експортните котировки на царевица в САЩ. Агенцията за опазване на околната среда – EPA, официално предложи  редуциране с 16 на сто на нормите за задължително използване на биогориво през 2014 г. Важно е да се отбележи, че в позицията на  EPA мнозина експерти видяха не само значимо намаление на количествените параметри, но което е още по-важно - промяна на отношението към превъзнасяната доскоро биогоривна компонента, а това предполага и възможности за ново ревизиране на така наречения „етанолов мандат”.
Към 21 ноември експортната цена на американската царевица ерозира до $210/т FOB, а това са най-ниските стойности от август 2010 г. насам. За справка на 21 ноември 2012 г. царевица се предлагаше за износ от Щатите по $330/т (!). Анализаторите са на мнение, че в краткосрочен аспект може да последва краткотрайно стабилизиране на пазара, но в по-дългосрочен план се очертава подновяване на низходящия тренд. В момента американската царевица с по-късни срокове на товарене вече се предлага за износ на много по-ниски цени - $198-202/т FOB САЩ за товарене през януари - февруари.
Силният депресиращ натиск отвъд Океана прекъсна възходящото развитие на цените на царевицата на Стария континент, като експортните котировки на френската царевица в рамките на изминалите седем дни се понижиха с 3 евро – до EUR 175 /т FOB Бордо (EUR 253 /т – 21.11.12 г.).
В същото време въпреки липсата на промяна при фючърсите, експортните цени на френската мелничарска пшеница (11,5-12% протеин) се покачиха с 1,5-2 евро – до EUR 207,50 /т FOB Руан (EUR 272 /т – 21.11.12 г.). Търговците коментират, че по-твърдото развитие на  пазара в ЕС се обяснява с активизирането на експортното търсене. Оптимистичните настроения за развитието на цените на пшеницата  в Западна и Централна  Европа преобладават, въпреки изненадващата победа на Русия в египетския търг – продажба на 120 хил. тона руска пшеница при цени около $290-292/т FOB. Анализаторите са на мнение, че вече навлизаме в период на сезонен спад на доставките от черноморския регион.
Борсата в Будапеща на 20.11.13 г. затвори при следните нива (за доставка м.ХІІ): хлебна пшеница - $227/т ($224/т -13.11.13 г.); фуражна пшеница - $218/т ($215/т); царевица  - $206/т ($200/т) и фуражен ечемик - $214/т ($202/т).
Според актуализираната прогноза на водещата европейска независима аналитична агенциа Strategie Grains с мека пшеница за реколта 2014 г. в ЕС са засети с 4 на сто повече площи отколкото през миналата година, а това означава, че при благоприятни агрометеорологични условия добивът от мека пшеница в ЕС-28 през следващия сезон ще възлезе на 140 млн.т, което е най-добрата реколта от шест години насам.

Игор Валентович

Публикувана в Бизнес

Някои растения притежават вещества, които не са полезни за хората. Голяма част от тези вещества се натрупват в хранителните продукти, попадат в човешкия организъм, водят до негативни, а понякога и необратими последствия.

Един от начините за решаването на този проблем е вмешателството на човека н генома на растенията с цел да им придаде нови качества. Може да се получи например, рапица, в маслото на която има по-малко от обичайното количество наситени мастни киселини, грозде без семки, кафе с незначително количество кофейн, ориз с увеличено съдържание на бетакаротин.Освен това, растенията мога да бъдат „накарани”  да произвеждат белтъчини, повреждащи хитина на вредните насекоми, да блокират развитието на вирусите и дори да променят формата си, например,  да се превърне обикновеният картоф в декоративно растение. В доклада на Международния комитет на ООН за популяризиране на селскостапанската биотехнология е отбелязано, че в света само за една година – от 2007 до 2008 г. общата площ, заета с генномодифицирани култури се е увеличила с 9 на сто до 125 млн. ха. Геннопроменени култури вече са тютюна, царевицата, доматите, соята, картофите, ориза, памука, пъпешите и дините, рапицата, захарното цвекло, пшеницата, ягодите, тиквите, бананите, зелето, целината и салатите и т.н.

Генетичните модификации променят активността на естествените за организма гени; вкарват допълнителни копия на собствените им гени; вкарват гени от организми от друг вид (трансгенни модификации). Днес са открити над 100 гени, способстващи за синтезата на ендотоксините, убиващи гъсениците на вредните насекоми от семейството на пеперудите или от семейството на майските бръмбари, светулките и божите кравички без при това да се повреждат личинките на насекомите, към семейството на който се отнасят пчелите. Ендотоксините, след като се активират в киселинната среда на стомашно-чревния тракт на вредителите, предизвикват нарушения в йонната обмяна и бързата им смърт. Въпреки, че се смята, че такива механизми липсват в слузестата обвивка на червата на млекопитаещите, и хората, както и пчелите, не са чувствителни към въпросните ендотоксини, но в много райони на САЩ са изчезнали почти 90 на сто от пчелните семейства. Според председателя на Германската професионална федерация на пчеларите, в Германия броят на пчелните семейства е намалял с 25 на сто, а в някои райони – дори с 80 на сто. В Швейцария, по официалните данни, ежегодно изчезват 25 на сто от пчелните семейства, а за последните 15 години броят им е намалял почти на половина.  Случаи на изчезване на пчелни семейства има в Австрия, Испания, Полша. Според учените, за сигурното опрашване трябва да има не по-малко от 3, 5 пчелни семейства на площ от 1 кв. км. Вярно е, че случаи на загуби,  на пчелни семейства е имало и преди. Но ако тогава те просто умираха, то сега напускат кошерите си и не се връщат. По мнението на учените, за обществените насекоми не е свойствено да напускат майката и пилото или нелетящите пчели. Изглежда, че пчелите не могат да намерят обратния път към вкъщи. Истинските причини за загиването на пчелите засега не са известни. В огромният списък (пикова активност на акара Вароа, замърсяване на хранителните вериги с пестициди, глобалното затопляне, вредното влияние на електрическите линии и радиоизлъчванията на мобилните телефони), се включва и замърсяването на околната среда с ГМО организми. Специалистите от Американския национален изследователски комитет, създаден за установяването на причините за масовото изчезване на пчелите, въпреки, че констатират, че в отделни случаи са отбелязани негативни последици от Bt-трансгените, но те не се отнасят към пчелите. Еколозите обаче подозират, че трансгенните растения могат да бъдат основната причина за загиването на пчелите. При всички положения засегнатите пчели имат отслабена имунна система, поради което това заболяване понякога се сравнява със СПИН. Най-голямо подозрение предизвикват сортове царевица и памук, съдържащи гените на токсините на почвената бактерия Bacillus thuringiensis (Bt), с които в САЩ са заети огромни площи.  Според резултатите на изследване, проведено в Гърция, е отбелязано намаляване в приема на храна от пчели вследствие на действието на Bt-токсини. Не е изключено, че такива смущения в храненето на пчелите могат да имат сезонен характер. В университета на град Йена, Германия са установили, че пчелите, които получавали прашец от Bt-царевица, проявават повишена възприемчивост към някои паразити. При повторните изследвания е забелязано, че този прашец няма хронично токсично влияние върху здравите пчелни семейства. Но количеството на фактите, потвърждаващи, че трансгенните култури въздействат отрицателно върху полезните насекоми, в това число и пчелите, расте. Генетичното замърсяване поради пренасянето от насекомите на прашец от трансгенните растения към нормалните постоянно се увеличава. Пчелите при търсенето си на храна не различават дали растението е естествено или генетично променено. Британските учени също смятат, че трансгените могат да нанесат вреда на пчеларството. Западна компания не можа да проведе полски опити по внедряването на устойчив към фитофтората сорт картофи поради протестите на местните пчелари, опасяващи се, че трансгенният генетичен материал може да попадне в меда. Като резултат пчеларският бизнес може да се окаже в опасност, тъй като неговата продукция непрекъснато се проверява за наличието на трангени. Във Франция, например, е забрено да се отглежда ГМО слънчоглед. Вече е отбелязвано, че в ГМО растенията може да присъстват хербицидни и инсектицидни гени. Те, според изследванията на немските учени, се предават в червата на пчелите, който не напускат кошера. Това, че вирусите предават гените на един организъм в друг, доведе до откритието на „противоестествената врата” между биологичните видове, през която могат да се предават гени.

В САЩ се наброяват 130 ГМО култури, при отглеждането на които е възможно без вреда за тях да се прилага голямо количество хербициди. Сред растенията, съдържащи инсектицидни гени, има и привлекателни за пчелите. Този проблем има и друга страна. Един възрастен канадски фермер тъжно се жалваше, че  преди 15 години с уговорки, подкуп на властите и натиск от банките са го принудили от отглежда ГМО култури, в това число и пшеница. Особеното при тези култури е в това, че на следващата година техните семена не кълнят. На фермерите се налага отново да се обърната към производителите на ГМО култури за нови генетичнопроменени семена. В случай на отказ започват сериозни проблеми с реализирането на продукцията, закупуването на земеделска техника и средства за растителна защита, получаване на кредитиране от банките. Най-внимателно скриваната цел на т. нар. „зелена революция” е отстраняването на конкурентите. В битката всички средства са позволени. Например, в Шотландия с помощта на група съдии и адвокати бяха напълно разорени фермери, осмелили се да засадят обикновен сорт картофи. Известен химически концерн настойчиво се опитва да получи разрешение да отглежа в четири германски провинции рапица и царевица с гени, променени така, че растенията да не реагират на произведения от същия този концерн „универсален” хербицид, унищожаващ всякаква растителност. В резултат се улеснява борбата с плевелите и, следователно, намалява себестойността на продукцията. Във връзка с това в съдилищата на Бавария се разглеждат около 20 хиляди протеста на пчелари от местата на предполагаемите опити. На граничните с Бавария територии пчелари се опасяват, че няма да могат да реализират своя мед. В него винаги се намира прашец, и не е възможно да се предпази продукта от попадането в него на прашец от ГМО растения. В същото време Генералното бюро по здравеопазването на Германия се опитва да получи разрешение за търговия на хранителни продукти, съдържащи добавки, получени от ГМО растения. Изглежда това ще се отнася и за меда. Представител на партията на зелените в Баварския парламент смята, че отглеждането на ГМО растения може да бъде опасно не само за пчеларите в Бавария, но и съседните територии.

Публикувана в Знания и технологии
Петък, 01 Ноември 2013 12:39

Колоритно наследство

Цветна царевица от индианците

Тези необикновени изображения може да ви изглеждат като цветни бонбони или дори като стъклени перли, но в действителност това е царевица, която се отглежда от индианците в САЩ. Този сорт царевица е селекциониран от индийски фермер, който е събирал кочани, съдържащи семена с необичайно оцветяване. В момента, уникалните семена от царевица могат да бъдат закупени в интернет и са обект на голямо търсене сред земеделци и градинари, които са склонни да добавят малко цвят към градината си.
originalПървата реколта от необичайната царевица е прибрана в Оклахома, когато земеделският производител Карл Барнс, чийто предци са били от индианците на племето чероки, започнал да събира цветни семена и започнал да ги отглежда. Коствало му е години труд, но земеделският производител успял да създаде сорт царевица в чийто кочан се съдържат десетки зърна с различни цветове.
Малко преди смъртта си, г-н Барнс предава своята колекция от семена и тайни на селекцията на приятеля си Грег Шен и го помолил да продължи делото му.
original1През 2010 г. Шен, който не успял да изпълни молбата на мъртвия си приятел, решил да предаде семената на Бил МакДорман, собственик на малка фирма за семена в Аризона.
МакДорман в момента оглавява организацията „Родни семена” - сдружение с нестопанска цел, чиято цел е запазването на селскостопанското наследство на американските индианци.
Организацията продава уникални семена царевица на своята интернет страница по 7,95 долара на пакет. Семената се ползват с голямо търсене, което организацията много често не е в състояние да задоволи. Царевицата може да се използва за производство на брашно или пуканки и не се препоръчва да се яде направо кочана.
Повечето от клиентите използват семената като оригинален подарък, с който може да се украси двора на къщата.

Публикувана в Растениевъдство

Към момента средният добив от царевица в Добричка област е 598 кг/дка. Това съобщи Веселин Овчаров, старши експерт в Дирекция „Аграрно развитие” в Областна дирекция „Земеделие” в Добрич. Най-високи са добивите от царевица в общините Крушари (700 кг/дка), Балчик (655 кг/дка), Добрич-селска (627 кг/дка). Общо в областта са засети 878 430 дка с царевица, прибрани са 459 838 дка, това е около 53% от реколтата. Пропаднали площи с тази култура има само в община Каварна – 292 дка. Производството към момента е малко над 275 169 тона. Продължава прибирането на слънчоглед в района, то е почти към приключване. Над 90% са реколтирани. Произведени са 211 305 тона слънчоглед, средният добив е 266 кг/дка. Най-високи добиви за момента са отчетени в община Генерал Тошево – 300 кг/дка. Пропаднали площи има само в община Добрич-селска – 110 дка. Общо засетите площи са 854 212 дка. Жътвата на слънчоглед е приключила в общините Генерал Тошево, Каварна, Крушари и Шабла. Средният добив от пипер в областта е 1444 кг/дка. Най-добри резултати са отчетени в община Балчик. Там добивите са 3250 кг/дка. Площите, засети с пипер в областта, са 2563 дка, с картофи – едва 355 дка, с леща – 1845 дка. Тази култура е прибрана на 100% при среден добив за областта 115 кг/дка. Реколтата от ябълки – прибрани са 622 дка, при среден добив 662 кг/дка. В община Шабла производството е най-добро – 1500 кг/дка. Традиционно от няколко години в областта се сее лавандула. Тази култура все още не е популярна само в две добруджански общини – Крушари и Шабла. Общо площите с лавандула в областта са 1644 дка, 501 кг/дка е средният добив. Първенец е община Генерал Тошево със засети 1200 дка лавандула и среден добив 550 кг/дка. Есенните дейности на земеделците в района включват предсеитбена подготовка и дълбока оран. Предсеитбена подготовка е извършена на 803 006 дка, дълбока оран – на 1 005 393 дка. В областта се сеят в момента три земеделски култури. Площите, засети с ечемик, са 12 722 дка, с пшеница – 153 826 дка, със зимна маслодайна рапица – 148 737 дка.

Публикувана в Новини на часа

През изминалите седем дни (26.09.- 02.10.) развитието на зърнените пазари в Европа и САЩ беше много динамично и в същото време изключително противоречиво. В понеделник Министерството на земеделието на САЩ (USDA) публикува данни за запасите от основните зърнени и маслодайни култури в страната  към 1.09.13 г. Щатите са основни доставчици на пшеница, царевица и соя за световния пазар и поради този факт всяка по-значима и най-вече неочаквана промяна в американския зърен баланс директно рефлектира върху международните котировки.  
Този път в отчетните данни имаше доста изненади. Наличностите от пшеница в САЩ се оказаха много по-малки отколкото очакваха повечето експерти, но при царевицата и соята запасите значително надхвърлиха повечето прогнози.
След оповестяване на отчетните числа борсовите и експортните котировки на пшеницата в САЩ подновиха стръмното си изкачване нагоре и на 2 октомври декемврийският контракт мека червена зимна пшеница в Чикаго затвори на най-високото равнище от три месеца насам - $252/т ($246/ 25.09.). Пазарът на пшеницата получи сериозна подкрепа от пренасочването на бразилските купувачи от Аржентина към САЩ, а също така от информациите за влошеното качество на зърното в Русия и прогнозите за разко намаление на посевите със зимна пшеница в Украйна заради поройните дождове. В ЕС реколтната пресса до голяма степен  неутрализира спекулативния натиск отвъд Океана. На борсата в Париж мелничарската пшеница поскъпна само с 2 евро – до EUR 190,75/т за ноемврийския контракт (EUR 258/т към 2.10.12 г.). С 1,5-2 евро се покачиха и цените на френското мелничарско зърно на експортния пазар - EUR 194/т FOB Руан  (EUR266/т – 2.10.12 г. ).
При царевицата ситуацията беше коренно различна. Отчетените  изненадващо големи запаси от фуражно зърно  в САЩ предизвикаха срив на  котировките в Чикаго и докато пшеницата там изкачваше тримесечния ценови връх, царевицата пикира стремително надолу - до най-ниското равнище от 35 месеца насам -  $172/т ($298/т – 2.10.12 г. ).
Европейският фуражен пазар обаче остана относително стабилен и цената на френската царевица в ЕС в рамките на изминалите седем дни се понижи само с 1-2 евро – до EUR167/т на борсата в Париж и EUR168/т FOB Бордо (EUR238/т в Париж и EUR241/т FOB Бордо – 2.10.12 г. ).
Борсата в Будапеща затвори на 2.10.13 г. при следните нива: хлебна пшеница м.ХІІ: - $210/т ($207/т –25.09.13 г.); фуражна пшеница м.ХІІ -  $205/т ($203/т); царевица м.ХІ - $185/т ($183/т) и фуражен ечемик м.ХІІ - $210/т ($212/т).
Търговците коментират, че неблагоприятните агрометеорологични условия в Русия и Украйна  не само подкрепиха цените на пшеницата на международния пазар, но и повлияха за стабилизиране на цените на суровото слънчогледово масло в ЕС - $980-1010/т FOB Ротердам за товарене през октомври-ноември. Тези дни генералният директор на Украинската асоциация на производителите на растителни масла  Ukroliyaprom Степан Капчук сподели, че от районите масово пристигат информации за влошеното качество на слънчогледа от новата реколта поради високата влажност, като съдържанието на влага в семената достига до 16 на сто.

Игор Валентович

Публикувана в Апибизнес

Прибраните най-ранни хибриди слънчоглед и царевица показват високи и стабилни добиви

Петър Кръстев
Мина времето на полските демонстрации за показване хабитуса и състоянието на различните хибриди на Пионер Семена България през вегетацията. Идва друго време и то е на равносметка – прибиране на реколтата от опитните участъци и от масовите посеви в полетата на фермерите.
През август Пионер Семена България направи поредната полска демонстрация на царевични и слънчогледови хибриди в землището на гр. Искър, Плевенско. На поканата се отзоваха над 80 земеделски производители от Централна Северна България – областите Плевен и Велико Търново.
На място присъстващите бяха запознати с характеристиките на показаните хибриди от Иван Костадинов, продуктов мениджър на компанията.
Няма спор, че годината беше добра за слънчогледа, но въпреки това, ако семената не носят висок генетичен потенциал, което съвсем скоро ще се види при масовата жътва, тогава и природата не може да помогне. Това разбира се не важи за селекцията на Пионер, която е на най-високо ниво и природните условия са само един елемент, който дава възможност за пълно разгръщане на потенциала на хибридите.
В Искър бяха показани слънчогледи от ранната и средноранната група, като от три категории – ЕxpressSunTM толерантни, конвенционални и Clearfield® технологията.
От първата група ЕxpressSunTM бяха представени хибридите P64LE19, P64LE20, P64LE25, които много производители вече познават, защото се продават у нас от две години и съвсем новите P63LE75 и P64LE99. Това, което се видя на полето край гр. Искър бе, че всички хибриди бяха в отлично състояние с добре озърнени натежали пити. Докато подготвяхме материала се оказа, че от Пионер Семена България вече са започнали прибирането на слънчогледите от опитните участъци и добивите са от 440-490 кг/дка. В същото време от тези хибриди вече жънат и производителите и добивите от масов посев са от 400-450 кг/дка, сподели с нас Здравко Босев, регионален агроном за регион Плевен, Ловеч, Велико Търново.
На опитния участък в Искър имаше и парцел със шарен (птичи) слънчоглед P64BB01. той също е познат на производителите и при производствени условия дава от 380-400 кг/дка. От конвенционалните маслодайни хибриди слънчоглед бяха представени P63LL06 и PR64F50, които в производствени условия дават добив между 400 и 450 кг/дка.
Слънчогледът по Clearfield® технологията, който Пионер представи в Искър беше P64LC53, който е подходящ за силно заразени със синя китка полета. Той също е познат на производителите и показва много добри резултати. При производствени условия добивите от него са 370-400 кг/дка, а при опитни условия 420-460 кг/дка.
Г-н Босев подробно представи достойнствата от характеристиките на слънчогледовите хибриди на Пионер, като подчерта, че всички те са устойчиви на всички раси мана. Специално за полета заразени с най-новите раси синя китка фирмата предлага хибридите P64LE20, P64LE25 и P64BB01, които са напълно устойчиви.
От царевичните хибриди бяха представени хибридите от ранната група 300 по ФАО P9400, P9494 и P9578. Тези хибриди са напълно познати на фермерите и някой от тях вече жънат, като добивите са над 1000 кг/дка. При производствени условия клиент на Пионер Семена България жъне добив от 1300 кг/дка и то забележете от ранният хибрид P9494. Това е добра новина, защото подсказва, какви ще бъдат добивите от късните хибриди.
Представяйки царевичните хибриди на Пионер, г-н Босев обясни на фермерите, че за всички тях е характерен много бърз начален старт, бързо залагат кочана и формират добива преди настъпване на големите летни горещини. Освен това при узряване зърното бързо отдава влагата и се прибира при влажност под 14%. Това дава възможност за лесно съхранение без допълнителни манипулации по сушене. В същото време ранните царевични хибриди на Пионер освобождават рано площите и са отличен предшественик не само за зимни житни култури, но и за рапица.
Всички тези качества правят царевичните хибриди на Пионер предпочитани, защото избягват негативното влияние на неблагоприятните климатични условия върху добива и правят производството по-сигурно и стабилно.

Публикувана в Растениевъдство

Износът на зърно от Русия през август е достигнал почти 3,5 млн. тона, съобщи генералният директор на агенция ПроЗерно Владимир Петриченко, като се позава на данни от Федералните митнически служби.

Обемът на износът за август е превишил този през юли с 37 на сто и е с 23 на сто повече от август 2012 г.

По оценки на ПроЗерно пре август износът на пшеница от Руската федерация е достигнал 3,04 млн. тона, на ечемик – 404 хил. тона, на царевица – 24 хиляди тона и на ръж – 3 хиляди тона.

От началото на сезона (юли 2013 г) износът е достигнал над 6 млн. тона, в това число 5,08 млн. тона пшеница, 848 хиляди тона ечемик и 64 хиляди тона царевица.

През стопанската 2013-2014 година износът на зърно от Русия по оценки на ПроЗерно може да достигне 23 млн. тона, в това число 16 млн. тона пшеница, 3 млн. тона царевица и 2,5 млн. тона ечемик.

Публикувана в Новини на часа

През първата половина на миналата седмица напрежението на международните зърнени пазара започна да намалява. Прогнозите за валежи в засегнатите от суша територии в Средния Запад на САЩ и увеличеното предлагане на зърно от страна на производителите рефлектира за изразеното понижение на цените на соята и царевицата в САЩ на 3-4 септември, което в крайна сметка стопи и ценовия аванс при пшеницата. Всъщност покачването на цените на пшеницата в края на август беше в резултат от ценовата експлозия при другите зърна (царевица и соя), като в същото време фундаменталните (балансови) фактори при самата пшеница определено бяха с изразен негативен потенциал. На 30 август Световният съвет по зърното за пореден път увеличи прогнозата си за добив от пшеница в глобален мащаб. Според новата редакция на глобалния баланс производството на пшеница в света през 2013/14 г. ще възлезе на 691 млн.т, а това е с 4 млн. т над предишната прогноза и с 37 млн.т (!) превишава миналогодишния резултат. Основна заслуга за по-благоприятната перспектива имат ЕС, Украйна, Казахстан и Канада. Експертите от Съвета изненадаха участниците в зърнената търговия и  със запазването на оптимистичната си нагласа  за добива от царевица в САЩ през 2013/14 г – 350 млн.т, в сравнение с 273.8 млн.т, реколтирани 2012/13 г. При соята, сред факторите повлияли  за прекъсване на стремителното ценово рали освен прогнозата за валежите в Средния Запад най-често се споменава очертаващото се ново значимо увеличение на площите за соя в Бразилия и Аржентина (с 5-7 на сто) и респективно рекордни реколти от маслодайната култура в Южна Америка през пролетта.
Следвайки развитието в Чикаго цените на мелничарската пшеница на борсата в Париж на 27 август, се изкачиха до едномесечния връх - ЕUR 194,25 за тон, а таванът при царевицата беше достигнат на 28 август – EUR 178,25/т. Намалението на спекулативния натиск отвъд Океана в началото на септември промени посоката на вектора на ценовото развитие и на Стария континент. На 4 септември мелничарската пшеница и царевицата затвориха на борсата в Париж с 6-7 евро под пиковите месечни стойности – на нива  ЕUR 187,75/т  и ЕUR 172/т съответно за доставка през м. ноeмври.  Експортните котировки на френската мелничарска пшеница също се понижиха с 5-6 евро, в сравнение с пиковите месечни стойности – до EUR192/т FOB Руан и EUR173/т FOB  Бордо съответно.
Борсата в Будапеща затвори в сряда при следните нива (м.IX): хлебна пшеница м.ХІІ: - $204/т ($211/т –28.08.13 г.); фуражна пшеница м.ХІІ -  $203/т ($210/т); царевица м.ХІ - $189/т ($198/т) и фуражен ечемик м.ХІІ - $215/т ($220/т).
В поредния мащабен египетски търг за внос на 355 хил. т мелничарска пшеница, проведен на 31 август, Румъния спечели доставката на 120 хил.тона с цена $253/т FOB. В същото време украинска пшеница (55 хил. т) беше пласирана на Египет по цена $250,00/т FOB, а руска (180 хил. т) - по  $252,54/т - 253/т FOB.
За сравнение, на същата дата през 2012 г. Египет е напазарувал 365 хил. тона руска, украинска и румънска пшеница, но при драстично по-високи цени - от 321,41/т до $324,88/т FOB.
Водещите анализатори коментират, че през близките дни влиянието на фундаменталните (балансови) фактори може да бъде в значителна степен деформирано от политическата компонента, която е от голямо значение за инвестиционните фондове. Става въпрос за намерението на американското правителство да атакува Сирия, което може да има непредвидими последици. Само един пример, Societe Generale прогнозира, че цената на суровия петрол ще скочи до $150 зa барел ако Щатите атакуват Дамаск.

Игор Валентович

Публикувана в Бизнес

Черноморското хлебно зърно отново печели стратегически търг.

Развитието на зърнените пазари в Европа и САЩ през изминалите седем дни (22-28 август) беше изключително динамично. Прогнозата за засилването на жегите и липсата на валежи в засегнатите от суша територии на Средния Запад предизвикаха рязко покачване на цените на царевицата и соята в Чикаго, което по-късно вдигна нагоре и котировките в Евросъюза.
В понеделник цените на мелничарската пшеница на борсата в Париж буквално избиха нагоре и във вторник, 17 август, се изкачиха до едномесечния връх - ЕUR 194,25 за тон, в сравнение с ЕUR 185,50 за тон на 21 август. С 7,5 евро само за два дни поскъпна и френската царевица – от ЕUR 169,75 за тон на 21.08. до ЕUR177,25 на 27.08.13 г.
В ценовото рали се включи и експортния пазар като максималните месечни стойности при мелничарското и фуражното зърно също бяха регистрирани на 27 август - ЕUR 197/т FOB Руан за френска мелничарска пшеница и ЕUR 180/т FOB Бордо за царевица, в сравнение с EUR 188/т FOB Руан и EUR 171/т FOB Бордо на 21 август 2013 г. (EUR 268/т FOB Руан и EUR 265/т FOB Бордо – 27.08.12 г.).
Анализаторите коментират, че паническите настроения сред пазарните участници са напълно обясними. В търговските среди са все още много живи спомените от драматичното покачване на цените на основните зърнени култури през 2012 г. вследствие на силната суша в царевичния пояс на САЩ.  В момента най-застрашена там култура е соята. Да припомним само, че вследствие на неблагоприятното развитие на климатичния фактор цената на соята на борсата в Чикаго  през периода 2008 г. – 2012 г. скочи 2,25 пъти от $294/т до $660/т.
Вчера (27.08.) в синоптичните модели се появи дългоочакваната думичка дъжд и котировките на царевицата и соята на американския пазар леко коригираха надолу. Намалението на спекулативния натиск обърна и европейския пазар низходяща посока. На 28 август мелничарската пшеница затвори в Париж на равнище ЕUR 189/т, а царевицата – ЕUR 176/т. От пиковите месечни стойности отстъпиха и експортните котировки – до EUR 190/т FOB за пшеница и EUR 178/т FOB за  царевица.
На 28 август борсата в Будапеща затвори при следните нива (м.IX): хлебна пшеница - $200/т ($200/т –21.08.13 г.); фуражна пшеница - $196/т ($195/т); царевица - $218/т ($222/т) и фуражен ечемик  - $211/т ($210/т).
Впрочем, основната новина за европейския пазар дойде в средата на седмицата. На 28 август черноморското хлебно зърно спечели поредния стратегически египетски търг, като Държавната египетска компания GASC напазарува общо 295 хил. тона мелничарска пшеница от черноморския регион, в това число 175 хил. тона украинска пшеница по цени $250-252/т FOB  и 60 хил. тона руска и румънска пшеница по $254/т FOB.

Игор Валентович

Публикувана в Бизнес

Започнало е прибирането на слънчоглед и царевица в Добричка област. Това съобщи Веселин Овчаров, старши експерт в Дирекция „Аграрно развитие” в Областна дирекция „Земеделие” - Добрич. За момента царевица се реколтира само в община Каварна. Засетите с тази култура площи в региона са общо 878 430 дка, пропадналите площи са в община Каварна - 292 дка. Средният добив е 580 кг/дка. Слънчогледът в областта е прибран на около 20%, 177 420 дка от общо засети 854 212 дка. Слънчоглед се прибира във всичките осем добруджански общини при среден добив за момента 247 кг.дка. Пропадналите площи с тази земеделска култура са 110 дка - в община Добричка. Най-високи са средните добиви в община Генерал Тошево - 300 кг.дка. Производството е 43 828 тона. В морските общини жътвата на слънчоглед е най-напреднала - в община Каварна - над 66% от тази продукция е прибрана, в община Шабла - 38%.

Публикувана в Новини на часа

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта