Четвъртък, 23 Януари 2020 09:57

Практика - теория

Подхранване на пчелите след зазимяването им трябва да се прави много внимателно  Някои подробности, които правят намесата на пчеларя дори нежелателна

Милан Стоянов
Състоянието на пчелното семейство е в пряка зависимост от количеството и качеството на храната. Наличието на хранителни запаси по всяко време в кошера е един от принципите за продуктивно управление на пчелното семейство (К.Я.Фарар). Силата на пчелното семейство е пропорционална на количеството на храната в гнездото. Вл. Малихин подчертава, че
КАЧЕСТВЕНАТА ХРАНА В КОШЕРА ИГРАЕ ОСНОВНА РОЛЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ИМУННАТА СИСТЕМА НА ПЧЕЛИТЕ, А НЕДОСТИГЪТ ПОРАЖДА БОЛЕСТИ
От храненето зависи цялата физиология - обменните процеси и продължителността на живота. Гладът понижава имунитета и позволява на болестите фатално да шестват в незащитения организъм. Когато няма достатъчно прашец в храната, настъпва смущение в работата и живота им (теглото на пчелите намалява, майките престават да снасят, изхвърлят се личинките и яйцата от килийките или настъпва канибализъм). Ако пролетта пчелите останат без храна, те рано излитат, опитвайки се да намерят нектар, което обикновено води до тяхната гибел.
Само естествената храна е истинска и пълноценна. Медът е най- доброто средство за активизиране на пчелите. Подхранването на пчелите е системна грижа на пчеларя. Наблюденията сочат, че на много места те започват още през първите по-топли дни на януари.
Какво се случва в пчелното гнездо като резултат от зимното хранене на пчелите и какви са резултатите за състоянието на пчелното семейство?
Зимното подхранване е силно дразнение за пчелите. При всички случаи на нарушаване на спокойствието в пчелното кълбо пчелите стават по-активни: засилва се обмяната на веществата, рязко се увеличава температурата в гнездото, нараства консумацията на храна и отделянето на вода и въглероден двуокис, изостря се инстинктът за размножаване. Майката започва да осеменява. Ранното яйцеснасяне, стимулирано от зимното подхранване, е причина семействата да излизат от зимуването с физически слабо развити млади пчели. Зимното хранене е и предпоставка за негативни здравословни последици за пчелите. Когато се задвижват биологичните процеси в живота на пчелите от изкуствени фактори в неподходящо време, резултатите за състоянието на пчелното семейство са негативни.
Днес с тревожна актуална сила звучат думите на Е. Бертран:
„Зимата, ако не за пчеларя, то за пчелите е дадена за отдих и спокойствие и ние сме длъжни да им го осигурим”
В пчеларската дейност е установена практика да се извършва пролетно подхранване на пчелите след очистителното облитане, щом в природата се появи прашец. Подбудителното подхранване се прилага през втората половина на март и началото на април.
То, ако го налага необходимостта, се извършва внимателно: пчелите се устремяват да търсят неочаквано появилият се източник на храна и слабите семейства, които трудно организират защитата си, биват ограбвани. Добре е да се подхранва с количество, което да се консумира през нощта. При подхранване на слабите семейства може да се достигне до нарушаване на съотношението между силата на семейството и пилото: при настъпване на внезапно застудяване пилото остава непокрито, то се простудява и заболява от европейски гнилец.
При ранното пролетно подхранване може да настъпят и други негативни последици:
 Ако се установи по- продължително топло време, семействата се развиват преждевременно и изпадат в роево състояние. То поражда напрежение, поглъща време и обрича медосбора;
 Пчелите не разтварят захарта с вода от медовата си гушка, а със слюнка от глътъчнта и гръдната си жлеза. Усиленото отделяне на слюнка води до физиологическо изтощаване на пчелите;
 Преработката на захарен сироп изморява пчелите и съкращава живота им;
 При даване на семейството на рамка с мед до питата с пило семейството изживява ефекта на разширяване, без да се накърнява топлинният режим в гнездото, което би се получило, ако разширяваме с внесени пити от склада. Поставянето на пита с мед до пилото предотвратява задържането на развитието на пчелното семейство, което може да стане при подхранване с твърда храна над гнездото, което от своя страна е предпоставка за ограничаване на свободната площ за осеменяване чрез запълване на свободните килийки от внесената храна.
Ако сме зазимили биологично защитени пчели (с достатъчно количество мастна тъкан, качествена млада майка, с оптимален числен състав от около 30 000 пчели, с добър имунитет и са снабдени с достатъчно количество храна),
РАННОТО ПРОЛЕТНО ПОДХРАНВАНЕ Е ПОВЕЧЕ ВРЕДНО, ОТКОЛКОТО ПОЛЕЗНО
Противниците на пролетното подхранване подчертават, че то е твърде трудоемко и се отразява неблагоприятно на семействата – изстудява се гнездото, дразнят се пчелите, подмамват се от даваната храна и излизат в студено време да я търсят, загивайки.
Ненужното и безразборно хранене на пчелите може да породи тежки проблеми и е в разрез с ефективното управление на пчелните семейства. Често пъти по- добре е да отнемем от храната на пчелите, отколкото да им дадем.
Още преди около два века значими представители на пчеларството виждат в храненето на пчелите едно зло, към което трябва да се прибягва само тогава, когато го налага необходимостта (Л.Л.Лангстрот). Подхранването на пчелите е отговорен момент, който зависи от състоянието в кошера и климатичните условия. Храненето на пчелите и ограничаване на снасянето на майката крият резерви, които са възможност за повишаване на добивите и ефективността от труда на пчеларя.

Публикувана в Пчела и кошер
Понеделник, 25 Ноември 2019 14:30

Зимуване на пчелните семейства

Знаем ли как точно функционира пчелното кълбо в зимния период?

Петър Денков, София
Съкровищницата на българското пчеларство, V част
Когато температурата на въздуха се понижи, пчелите стават слабо активни и се подготвят за образуване на зимно кълбо. Силните семейства формират кълбо при 10 С, а слабите при 13 С. В началото кълбото е рехаво, неустойчиво – нощем се образува, а денем при повишаване на температурата се разпуска. При установяването на ниски външни температури се образува постоянно зимно кълбо. Колкото е по-силно семейството, толкова по-сферично и по-голямо кълбо се образува. Успешното зимуване на пчелите е правопропорционално на обема на кълбото (силата на семейството) и обратнопропорционален на общия, незапълнен обем вътре в кошера, тъй като при пълното заемане на гнездото от пчелите се създава най-малка разлика между температурата в кълбото и температурата в празното пространство в кошера. Изолационните материали целят да намалят именно тази разлика.
Пчелното кълбо в средата е рехаво
Вътре в средните междурамия температурата е най-висока (14 – 24 С) и с отдалечаване в едната или другата посока, тя намалява. За това спомага високото топлоизолационно свойство на питите, благодарение на което през зимата в различните междурамия се поддържа различна температура. Отвън кълбото има плътна покривка от разположените плътно една до друга постоянно сменящи се пчели. Дебелината на тази покривка се движи от 2,5 до 7,5 см, а температурата на повърхността не пада под 6 - 8 С. Чрез скъсяване или удължаване на радиуса на кълбото през зимата, пчелите регулират топлинния режим. Щом температурата в кълбото спадне и наближи 14 С, пчелите помат храна и извършват слаби движения – температурата се повишава, като химическата енергия на консумирания мед се превръща в топлинна (50 г мед осигуряват165,5 ксаl топлина). Топлината се произвежда във всяко междурамие и е най-висока в централните, където е майката. С отдалечаването към краищата, температурата постепенно намалява.
Пчелите в кълбото се придвижват отдолу нагоре по хода на консумирания мед
През зимата пчелното семейство отделя вода и въглероден двуокис, който се повишава до 4-5% (във въздуха неговото съдържание е 0,03%). Съдържанието на кислорода се понижава до 17-18% (във въздуха е над 22%). Под действието на въглеродния двуокис в кълбото през зимата се затрудняват обменните процеси, протичащи в организма. Намалява се обмяната на веществата, пчелите изразходват по-малко храна и енергия и излизат с повишена работоспособност през пролетта. Изследванията доказват, че в силните семейства концентрацията на въглероден двуокис вътре в кълбото е по-голяма, а на кислорода по-малка отколкото при слабите семейства.
През зимата пчелите се нуждаят от пълен покой
Ако те са зимували спокойно, не отделят в кошера намиращите се в дебелото им черво несмилаеми остатъци от храната. Но при по-продължително безпокойство от външни и вътрешни дразнители, пчелите се възбуждат, консумират повече мед, дебелото черво се препълва и се появява диария.
Известно е, че при зимуване на пчелите голяма опасност представлява влагата
При спокойно зимуване семейството отделя средно 6-8 л вода (при неспокойно – много повече) във вид на водни пари. Когато топлият въздух наситен с водни пари излезе от центъра на кълбото в посока празното пространство в кошера, той се охлажда, кондензира във вид на водни капки и се отлага по вътрешните повърхностти на кошера. При това, колкото по-голяма е разликата в температурата на въздуха излизащ от кълбото и тази в кошера, толкова повече влага ще се отдели.
Топлият въздух в кълбото, като по-лек се издига нагоре
Пчелите усилват вентилацията, като създават по-тънък и рехав слой на повърхността на кълбото отгоре и около горния вход. Част от водните пари и въглеродния двуокис излизат, а влиза пресен въздух. Пчелите забавят вентилацията чрез удебеляване и уплътняване на външната покривка на кълбото. Топлият влажен въздух излиза бавно не само от горния вход, но и по стените на кошера. Тук обаче няма това опасно течение, както при усилената вентилация, а става бавно, регулирано от самите пчели чрез уплътняване или изтъняване на покривката на кълбото. Колебанията на температурата са бавни. Пчелите не изразходват много енергия и мед. Така не само се запазват, но и се подготвят за усиленото развитие през пролетта и лятото.

Публикувана в Пчела и кошер
Понеделник, 07 Октомври 2019 14:41

Когато няма прашец

Полезно е да се знае, че импровизациите в подмяната на прашеца като храна за пчелите, крие рискове

Йово Кантар, „Здрави пчели в 21 век“
Когато няма прашец, пчелите набързо остаряват физиологически и тове е много опасно в края на есента. Съкращава се животът им, имат по-малка съпротивляемост срещу болести, трудно преодоляват ниските температури. Некачественият прашец в храната на пчелните семейства през есента е една от причините за инвазии и поява на инфекциозни болести. Когато в пчелното семейство прашецът е оскъден, съответно пергата (ферментиралият притъпкан цветен прашец в килийките), нозематозата нанася най-големи вреди на пчелите (Билаш). Замяната на прашеца при храненето на пчелите не е могло да допълни суровините с които е експериментирал Йойриш (1968 г). При подхранването на пчелите с консервиран прашец, залят с пчелен мед, според Йойриш пчелните семейства са отгледали средно по 175 личинки на ден, при подхранване със суха мая – 84, при подхранване със суха сметана – 30, пълномаслено мляко – 27, жълтък от яйце – 7, цели яйца – 16, белтък от яйце – 2 и с ръжено брашно - нито една личинка.
Тези, макар и ограничени по обем изследвания показват, че естествената пчелна храна е незаменима. Естествените недостатъци на прашеца в природата и храненето със заместители променя естественото отношение на младите пчели, което има като последица неестествено хранене на младите личинки и излюпването на слабопродуктивни и склонни към заболявания пчели.
В чехословашкото списание „Вчелар“ Бохуш е написал, че вземането на прашец влияе върху продължителността на живота на пчелите и въобще има голямо физиологическо значение.
КАТО ПРИМЕР
Затворени пчели в термостат и хранени само с мед, живеят средно 20-25 дни, най-много 36-40 дни. Пчели , хранени с прашец и мед, при същите условия живеят 40-50 дни средно, а най-много 100 дни. Вземането на прашец може да възстанови секреторната дейност на глътъчните жлези и при по-възрастни пчели. Ако няма достатъч„но млади пчели и по-възрастни пчели със закърнели жлези са в състояние да отглеждат пило, стига да има достатъчно и качествен прашец.
Неподходящо съхраняван изкуствен цветен прашец (с който се опитваме да заменим белтъчините от естествения прашец) много бързо плесенясва и може да се развали лесно, да стане източник на зараза. За преработката на суровини и заместители на прашеца пчелите използват своите горночелюстни, глътъчни и заднотеменни жлези. Този прием има за последствие прекъсването на отделянето на секрет от тези жлези и намаляването на храната за пилото, безсилие на пчелите къмболести или повод за „излежаване“ и свързаното с него осезателно прихващане на болести.
ЛИПСАТА НА БЕЛТЪЧИНИ ВОДИ ДО КАНИБАЛИЗЪМ
Много често в ранна пролет се наблюдават подобни явления. Лаврехин и Панкова (1984 г.) подчертават, че белтъчините съдържащи се в прашеца са абсолютно необходими за развитието на хипофарингеалните жлези на пчелите, които произвеждат храна (млечице) за личинките. Тези жлези започват да функционират обикновено на 5-я или 6-я ден от живота на пчелата. Докато те не започнат да действат, младитге пчели не са в състояние да снабдяват личинките с необходимата им храна (млечице). Пчелно семейство, което не внася прашец и е останало без запаси от перга не е в състояние да се развива, защото недостатъчните белтъчини имат за последствие намаляване на телесното тегло на пчелите и много бързо загиване. Това се нарича глад за белтъчини, който създава условия за прекъсване на дейността на системата на жлезите, особено восъчните и млечните жлези. Като последствия от това са неизграждането на питите, прекъсване на отделянето на млечице, спиране на храненето на личинките и майката. Ако все пак в този период майката продължи да снася, от яйцата няма да се излюпят нови пчели, защото вътрешнокошерните пчели ще изядат ларвите, щом се излюпят от яйцата. Така и семейството отслабва.
Семейство, което въпреки изобилието на мед не е имало прашец е загинало, защото е изяло само себе си. В семейства, неосигурени с перга, броят на изядените личинки е 80-90% от броя на снесените яйца, защото поради недостатъчно белтъчини пчелите са принудени да изядат и напълно здрави личинки.
Така пчелно семейство, което пчеларят зазимява без прашец, извършва самоубийство.

Публикувана в Пчела и кошер

На 21 ноември православната църква чества празника Въведение Богородично - Деня на християнското семейство и младеж.

Според Светото писание на този ден родителите на 3-годишната Мария я завели в Йерусалимския храм и отдали в служение Богу.

Йоаким, Ана и малката им дъщеря били съпътствани по пътя от своите роднини и приятели - млади девойки със свещи в ръце, вървящи пред светата Отроковица, а след тях родителите, водещи Девата до Йерусалимския храм.

Първосвещениците и служителите в храма ги посрещнали с пеене на свещени химни.

Дева Мария e поставена на първото стъпало пред храмовия вход и за почуда на всички присъстващи, неподдържана от никого, тя се изкачила свободно по 15-те стъпала и се спряла на най-горното.

Семейното ходене на църква в този ден символизира влизането на Мария в храма и напомня на родителите за духовните им задължения към децата. 

След църква семейството се събира около масата на чаша вино, топла питка и вкусна гозба.Приготвят се много лакомства за децата.Масата се оставя неразтребена, за да дойде Богородица през нощта, да хапне и благослови дома.На този празник, българите гадаят какво ще е времето през следващата година. Ако е топло и слънчево, зимата ще е люта, лятото - сухо; ако вали дъжд или сняг, зимата ще е снежна, лятото – дъждовно, а реколтата богата.Много строго се спазва забраната да не се крои и шие дреха за мъж на този ден, защото ако го срещне вълк в гората, ще го нападне и изяде. 

Публикувана в Новини на часа

Всеки лесно може да наблюдава на живо вълнуващи моменти от живота на световно застрашените египетски лешояди и тяхната отдадена грижа за новоизлюпените им малки. Уникална възможност за достъп до толкова рядко срещан вид, чрез възможностите на съвременните технологии.

Сайтът www.LifeNeophron.eu за седма поредна година излъчва на живо родителската грижа на двойка египетски лешояди от района на Натура 2000 зона „Провадийско-Роякско“ плато, благодарение на инсталирана през 2012 г. камера. Оттогава станахме свидетели на излюпването и първия полет на общо 9 малки. Тази година двойката замъти много късно – в края на април, затова малките се излюпиха едва преди броени дни, като традиционно това става в началото на юни.

Специализираната камера за наблюдение на живо на диво гнездо на египетски лешояди е единствената в света и бе монтирана от Българското дружество за защита на птиците по такъв начин, че да се слива със скалите и да не притеснява лешоядите. През тези 7 години, благодарение на камерата, получихме ценна информация за поведението и хранителните навици на световно застрашения египетски лешояд, необходима за дейностите по неговото опазване. Събрахме огромен видео материал, който използвахме в създаването на филма „Животът на египетския лешояд“.

Всяка година новините за пристигането на двойката, снасянето на първото им яйце и излюпването на малките, се радват на огромен интерес от страна на хора не само в България, но и от общо 180 страни от цял свят с посещение на сайта www.LifeNeophron.euот над 60 000 души. Именно вниманието и интересът на хората, тяхната загриженост за бъдещето на египетския лешояд, са ключови за неговото опазване.

Екипът на БДЗП ще продължава редовно да дава информация за известната двойка в рамките на новия LIFE проект „Нова надежда за египетския лешояд“, който обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка.

Публикувана в Новини на часа
Понеделник, 27 Януари 2014 14:06

Скритите резерви в пчеларството

Фактори, влияещи на восъкоотделянето и строителството на пити от пчелите.

Животът на пчелното семейство през годината зависи в голяма степен и от качеството на питите. Пчеларят винаги трябва да помни, че навременната подмяна на старите пити е основата за отглеждането на здрави и силни пчелни семейства. Това позволява да се подобри нивото на храненето на личинките, при което се развиват по-едри и жизнеспособни пчели; да се намалят разходите на енергия за създаването на благоприятни условия за по-интензивно залагане на яйца от майката, подготовка за складиране на нектара; да се намали поразяването на пилото от гнилцови заболявания, аскосфероза и вароатоза, да се намалят заболяванията от нозематоза. При интензивно обновяване на разплодната част от гнездото рязко нараства ефектът от медикаментозното лечение на гнилцовите заболявания и аскосферозата, повишава се качеството на восъка. Светлите пити се дезинфекцират добре с по-малко средства и труд, намалява поразяването им от восъчен молец при съхранение. Медът в тях вкисва по-бавно и кристализира по време на презимуването, вследствие на което намалява диарията при пчелите, отслабването и загиването на пчелните семейства. Намалява наличието на токсини и радиоактивно замърсяване в меда.
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАЧЕСТВЕНИ ПИТИ ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА ПОЗВОЛЯВА ДА СЕ УВЕЛИЧИ ПРОДУКТИВНОСТТА НА ПЧЕЛИТЕ С 40-47 НА СТО И ЗНАЧИТЕЛНО ДА СЕ ПОВИШИ ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПЧЕЛИНА
Способността на пчелите да отделят восък и да строят пити се проявява само в семейството като цялостна взаймосвързана биологична система. Преди всичко е важно да се знае кои фактори влияят върху отделянето на восъка и строителството на питите от пчелите, за да могат да се използват като способи за повишаването на производството на пчелна продукция.
Най-интензивно восък отделят пчелите през втората декада от живота си (от 12-тия до 18-тия ден). Така количеството на восъка, отделен за едно и също време е пропорционално на броя на младите пчели в семейството. След преминаването на пчелите към работа извън кошера, клетките на восъкоотделящите жлези деградират. Способността да отделят восък при пчелите от различните породи е различна. Най-развити са восъкоотделящите жлези при пчелите от италианската порода.
Степентта на развитие на восъкоотделящите жлези зависи не само от състоянието на семейството и породата, възрастта и храненето на пчелите, но и от сезонните условия – през есента дори при младите индивиди те не достигат такова развитие, каквото се наблюдава през пролетта и лятото. Но при пчелите от есенното поколение восъкоотделителните жлези значително по-дълго запазват своята активност. По време на зимуването жлезите се намират в състояние на покой и не отделят восък. Под влиянието на началото на пашата те са способни отново да възобновят восъкоотделянето.
Строителството на нови пити и отделянето на восък са тясно свързани с наличието в природата на пресен прашец и нектар и нивото на донасянето им в кошера. В периоди на пълна липса на паша пчелите не отделят восък и не строят пити. Ноличието в гнездото на голямо количество запечатан мед в питите не оказва влияние върху количеството на восъкоотделянето.
ПЧЕЛИТЕ ОБИЛНО ОТДЕЛЯТ ВОСЪК И СТРОЯТ ПИТИ САМО КОГАТО В КОШЕРА ПОСТЪПВАТ ПРЕСНИ НЕКТАР И ПРАШЕЦ
С приключването на медосбора строителните работи в гнездото се прекратяват до пролетта на следващата година.
При поддържаща паша (до 1 кг на ден) отделянето на голямо количество восък отвлича част от пчелите от събирането и преработването на нектара. През това време те не трябва да се товарят с работа по строителството на голям брой пити. За разполагането на внасяния нектар и неговото преработване, семейството трябва да разполага с достатъчно количество готови пити.
Огромна роля за засилената секреция на восък има запасеността на семейство с белтъчна храна – прашец или перга, тъй като восъкоотделянето на пчелите е свързано със значителни разходи на белтъчини. Установено е, че при восъкоотделянето и строителството на пити, пчелите изразходват 4,3 пъти повече белтъчна храна, отколкото при отглеждане на пило за същото време. При засилено отделяне на восък и строителство на пити пчелите увеличават употребата на прашец.
Най-интензивна е секрецията на восък в силните семейства, които се състоят от естествено поличили се пчели от различни възрасти. Отделянето на восък се увеличава пропорционално на силата на семейството само до 2 кг. При по-нататъшно нарастване на семейството (до 5 кг) то се повишава, но бавно. С увеличаване на силата на семейството над 5 кг нарастването на восъкоотделянето спира.
Периодът, прек който пчелите отделят основното количество восък, съвпада с времето на отглеждането на основното количество пило. При едновременно хранене на личинките и строителство на пити тези две функции се проявяват най-пълноценно. Колкото повече пчелите хранят личинките и по-обилно се хранят поради това, толкова повече отделят восък. Спирането на храненето на личинките предизвиква спиране на восъкоотделянето.
(Следва)

В. И. Лебедев, Т. Г. Чепко
Превод от „Пасека Росий“

Публикувана в Знания и технологии
Четвъртък, 30 Май 2013 14:44

Двойна клетка за придаване

Приспособление, което облекчава и прави по-сигурно придаването на пчелната майка.

Стефан Стефанов, Димитър Мусев, Долна Оряховица
Двойната клетка за придаване на пчелна майка прави по-сигурно приемането на майката от семейството. Тя изпълнява следните няколко условия:
- Многофункционално (универсално) приложение:
Може да се придават осеменени (оплодени), неосеменени (неоплодени) и неизлюпени (маточници) пчелни майки;
Малката клетка може да е клетка за маточници;
Работи се и по метода за самосмяна.
- Улеснени манипулации при поставяне на майките в клетките:
Майката да не се пипа с ръка, а да се използва клетката за това;
Поставяне на майката, заедно със свитата в клетката и използването й при придаването.
- Сливане, припокриване на двата индивидуални специфични мириса (ИСМ):
Намаляване на агресивното поведение на приемащите пчели;
Намалява агресивността на майките помежду им и спомага за привикването им;
Двете клетки (отделения) са едно в друго.
- Опростена конструкция:
Лесноприложема от любители и професионалисти;
Отговаря на „Бръснача на Окам” в науката.
- Висок процент на приемане.
- Изпълнява ролята на транспортна клетка – хранителни ниши, вентилационни отверстия.
Приложение на клетката
Метод на самосмяна. Старата майка е обикновено в голямата клетка (отделение). Младата (неосеменена или осеменена) се поставя на изход чрез отворите на малкото и голямото отделение след приемането и/или след осеменяването и започването на яйцеснасянето. Старата майка се отнема или убива. Младата майка се приема от свитата (с отвор към голямата клетка) и се извежда чрез завъртане на капачето и съвпадане на отворите. Възможно е придаване на две осеменени/неосеменени млади майки с възможност за избор от пчелите. Възможно е в малкото отделение да се постави маточник, отворът се наглася на ханеманово разстояние (4,4 мм) за обгрижване от пчелите. Отворите се оставят след престой от 24 часа (обикновено вечерта). Възможни са и други варианти (широк диапазон на приложение).
Поставяне на майката в клетката
Старата майка се покрива с корпуса на клетката върху питата заедно със свитата. Под корпуса на клетката се плъзга картонче (или плоскост от пластмаса) с внимателно придвижване и майката със свитата попада в клетката, в голямото отделение. След това корпуса с картончето се поставя над обърнатото капаче, изтегля се картончето и се поставя под капачето на голямото отделение и голямата клетка се обръща. Манипулацията е аналогична с малката клетка. Взема се малкото отделение с младата майка и се поставя над големия отвор на голямото отделение и внимателно чрез леко страскване се изгонват пчелите и майката под негои се поставя малкото отделение в голямото.. Отворите при придаването са леко отворени на 2 мм, за да може впоследствие това разстояние да се използва при отварянето им.
При закупуване на клeтката, тя се измива с гореща вода (поради неизбежното омасляване при производството) и сапун и се поставя 2-3 пъти в гореща вода.
Закрепването на клетката към питата се извършва с 2-3 телени шиша. Отворите при поставянето на майката в клетката могат да се закрият с тиксо.
На фигурата по-горе схематично е показан редът на манипулации с майката и частите на клетката.  
Описаната клетка е патентована в патентно ведомство на Република България под №65939В1. За информация – тел. 0876140698 и 0898977990

nuk2

Публикувана в Агроновини

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: (+359) 02 846 43 33
Факс: (+359) 02 846 42 33

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта