Новини на часа

Уебинар: "Отглеждане на ягодоплодни култури на почва и чрез хидропоника в различни типове оранжерии"

Понеделник, 10 Май 2021 09:00
Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) със съдействието на Българска Асоциация на Mалинопроизводителите и ягодоплодните (БАМ-Я) организира уебинар на тема "Отглеждане на ягодоплодни култури на почва и чрез хидропоника в различни типове оранжерии" Събитието се организира по проект NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020, в рамките на хъб България на мрежа № 7 „Повишаване ефективността при използването на хранителните вещества в градинарството“. Уебинарът е отворен за всички желаещи да участват - земеделски стопани, научни работници, консултанти, студенти, неправителствени организации и други заинтересовани лица в областта на земеделието. Цел на уебинара: Разпространение на знания относно отглеждането на различни видове ягодоплодни…

Обнадеждаващи резултати за реколта ‘21 от есенниците

Петък, 07 Май 2021 09:38
Впериода 19-23 април, 2021 г., на територията на страната бе проведено второтоизвадково 10%-но обследване на есенните културиза оценка на моментното им състояние.Резултатите от проведеното обследване показват, че посевите с пшеница и ечемик в страната са в добро състояние.Обобщената оценка за състоянието на посевите на този етап от развитието им е добра до много добра при 85,7% от площите с пшеница и 84,8% от площите с ечемик.Наблюдава се повишениес 6,2%на площите в добро и много добро състояние при пшеницата и със 7,0%при ечемика спрямо предходното обследване от месец март.В средно състояние са 13,4% от площите с пшеницаи 14,6% с ечемик. Площите…

Въпроси и отговори по подмярка 4.1

Петък, 07 Май 2021 09:33
Министерството на земеделието, храните и горите публикува отговори на постъпили въпроси по процедура BG06RDNP001-4.012 , подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2021/05/05/1_qa_table_4_012_20-2504.pdf?fbclid=IwAR0Dc5cVT1jOZyuIq1OOgzfIU2wAIhN-gj-U9zgJxe5UNezsgF1SBsqEuPk Разяснения по процедурата можете да намерите и в ИСУН 2020, където са поместени и документите към Условията за кандидатстване: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/6a2da899-7587-42d9-9b7f-b095a88282cb?fbclid=IwAR107QG01WswmYPVstHaJ3Mhi_EldEkTapdL3QRAr2g0YdAe5uF2rcYclo8

Само седмица до изтичане на краен срок за национална помощ

Петък, 07 Май 2021 09:26
Агр. Петър Кръстев На вниманието на всички земеделските производители (овощари), които до 5 март 2021 година са подали заявления към ДФЗ-РА за участие в помощта по „Нацианалната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период“, за 2021 година. Право на тази помощ имат земеделски производители на трайни насаждения - овощни насаждения, малини, ягоди и маслодайна роза, които са кандидатствали по Програмата в посочения по горе срок. Вторият епат е отчитане на заверени декларации и проверени фактури за извършените растителнозащитни мероприятия след преминаване на студовете до набъбване на пъпките. Крайният срок за предоставяне на документите за отчитане на…

logo naz

 

 

гр. София 1124, ж.к. Яворов, бл.8, вх.В, ет.1, ап.1
Е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон: +359 895 451 986
Факс: +359 895 451 986

  Фейсбук страница на "Гласът на земеделеца"
  Фейсбук страницата на "Пчела и кошер"


Контакти | За реклама | За нас | Условия

Етикети Kaрта на сайта