Новини на часа

ДФ „Земеделие“ доплати над 87 млн. лева по СЕПП за Кампания 2020

Сряда, 09 Юни 2021 17:58
Държавен фонд „Земеделие“ преведе 87 005 139 лв. по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Субсидии получиха 54 712 земеделски стопани. Окончателното плащане е направено след актуализация на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), на база подадени възражения за Кампания 2020 г. Преводът е осъществен и след насрещна проверка на данните за заплати и осигуровки, които земеделските стопани са декларирали пред Националната агенция за приходите (НАП).     Доплащането по схемата е извършено съгласно Заповед № РД 09-555 от 07.06.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите. Изчисленията са направени по окончателна ставка от 212,48 лв./хектар.  …

Работна група ще преразгледа начина на проверките и контролите по обвързаната подкрепа

Сряда, 09 Юни 2021 16:28
Работна група ще преразгледа начина на проверките и контролите по обвързаната подкрепа и ще разработи заедно с бранша нови условия за подпомагане по схемите. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Явор Гечев по време на видеоконферентно заседание на Консултативния съвет по овощарство и зеленчукопроизводство. По думите му, целта е да бъдат отделени реалните земеделски стопани от тези, които само и единствено чертаят площи и получават подпомагания. „Трябва да изчистим критериите и да променим Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания“, категоричен бе заместник-министър Гечев. Той припомни, че за…

До 11 юни се подават заявления за кампанията за Директни плащания за 2021 г.

Сряда, 09 Юни 2021 15:21
Остават два дни за подаване на заявления за кампанията за Директни плащания за 2021 г. със санкции. Техният размер е 1 % за всеки работен ден за цялата заявена площ. До 11 юни (петък), включително, земеделските стопани могат да променят и заявленията си. Към момента са отстранени част от грешките по подаване на заявления. Нерешените казуси по кампанията се разглеждат индивидуално от експертите в МЗХГ. Окончателната актуализация на правните основания ще се извърши след края на кампанията за Директни плащания. В подадени заявления за подпомагане, които са били със забележка при затварянето им поради липса на правни основания, и те вече…

Проектобюджетът на ЕС за 2022 г: 53 млрд. евро за ОСП

Сряда, 09 Юни 2021 14:28
Европейската комисия предложи годишен бюджет на ЕС в размер на 167,8 милиарда евро за 2022 г., който да бъде допълнен с близо 143,5 милиарда евро безвъзмездни средства по линия на инструмента NextGenerationEU. Приоритет ще имат разходите в областта на екологията и цифровите технологии, чиято цел е Европа да стане по-издръжлива и подготвена за бъдещето.Проектобюджетът отразява политическите приоритети на ЕС, които са от значение за осигуряването на устойчиво възстановяване. За тази цел Комисията предлага да бъдат отпуснати (поети задължения): 118,4 милиарда евро безвъзмездни средства от NextGenerationEU по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост за смекчаване на икономическите и социалните последици от коронавирусната пандемия и за повишаване…